VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG":

Thị trường tài chính và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Từ đại hội Đảng toàn quốc ( tháng 12- 86), nước Việt Nam ta chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của Nhà nước. Sự mạnh dạn đổi mới của Đảng đã giải phóng hàng loạt các mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đem lại những biến đổi tích cực, khả quan bước đầu. Mọi nguồn lực của xã hội được khai thác, phát huy tạo đà cho một nền kinh tế chuyển đổi sang cơ chế thị trường XHCN phát triển nhanh, ổn định năng động. Chính những biến đổi toàn diện đó đã và đang tạo nên một cơ sở quan trọng ban đầu để hình thành,phát triển và hoàn thiện thị trường tài chính ở Việt Nam.
Tuy vậy,sau 15 năm đổi mới, thị trường tài chính còn là một vấn đề khá mới mẻ khi mà phát triển và hoàn thiên thị trường tài chính là một tất yếu khách quan cho phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam. Đặc biệt,cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực năm 97 xảy ra còn để lại nhiều hậu qủa nặng nề buộc chúng ta phải nhận thấy rằng vấn đề phát triển và hoàn thiện thị trường tài chính càng trở nên quan trọng hơn, cấp bách hơn cho việc xây dựng một thị trường tài chính lành mạnh, ổn định, năng động. Thị trường tài chính đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế đang trên đà phát triển của chúng ta,nó góp phần thúc đẩy mói quan hệ giữa các nước trong khu vực cũng như trên toàn thế giới ,cung cấp vốn cho các doanh nghiệp sản suất....
Thị trường tài chính ngày càng lớn mạnh sẽ đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc khác trong một tương lai gần.
Để góp một ý kiến chung vào việc tìm hiểu,đánh giá nghiên cứu "nền kinh tế thị trường"em đã chọn đề tài “Thị trường tài chính và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường” cho bai viết của mình. Vì thời gian tìm hiểu ngắn cộng với kiến thức về lĩnh vực này còn rất nhiều hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Nên em rất mong được sự đánh giá ,góp ý kiến của các thầy cô.Em xin chân thành cảm ơn thầy cô.
Xem thêm

14 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Những khó khăn trên đây đặt ra những yêu cầu rất lớn đối với hệ thốngtài chính.Nh trên đã nêu, xây dựng đợc một hệ thống tài chính vững chắc là việclàm cần thiết song cũng đòi hỏi chúng ta luôn luôn phải thận trọng trongtừng bớc đi không vội vã và có thể dẫn đến sự đổ bể của cả nền kinh tế. Cầnphải nắm vững những di sản để lại từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung.Không nên áp đặt đột ngột việc kiềm chế tín dụng gắt gao đối với các doanhnghiệp, điều này có thể gây ra sự páh sản hàng loạt các doanh nghiệp. Đối vớiquá trình t nhân hoá các xí nghiệp quốc doanh, tài chính là - và cần phải là chủyếu trong việc tạo điều kiện chuyển quyền sở hữu từ Nhà n ớc sang khu vực tnhân, đảm bảo cho kết quả của quá trình t nhân hoá sẽ thay đổi thực sự cáchthức hoạt động của các doanh nghiệp. Mặt khác, việc xây dựng hệ thống tàichính còn phụ thuộc vào tình hình tài chính thực tế mỗi n ớc. Mỗi nớc đều cónhững đặc điểm kinh tế riêng biệt, những thuận lợi và khó khăn khác nhautrong quá trình phát triển do đó vấn đề đặt ra là mỗi n ớc phải xác định đợc rõràng điểm nào là điểm mạnh, điểm nào là điểm yếu của mình để từ đó xác địnhđâu là điểm chủ yếu, đâu là điểm thứ yếu trong hệ thống tài chính.Chúng ta đều thấy rằng con đơng dẫn đến sự thành công chính là xâydựng hệ thống tài chính hữu hiệu và vững chắc, song điều này không có nghĩalà tiến hành cải tổ đồng loạt. Ưu tiên tối cao phải giành cho việc cải tổ lại khuvực ngân hàng .Trong nền kinh tế thị trờng, ngân hàng là nguồn cung cấp vốn cho hoạtđộng ngắn hạn của Công ty và đa ra các khoản đầu t dễ chuyển đổi thành tiềnmặt mà ngân hàng có thể lu giữ chứng từ. Ngân hàng cũng là nguồn cung cấpchính vốn con nguời đã đợc đào tạo trong việc đánh giá các rủi ro tín dụng vànhờ thế tạo ra nền tảng đảm bảo cho việc phân phối nguồn tài lực một cách cóhiệu quả. Việc cung cấp tài chính có hiệu quả sẽ trực tiếp tác động vào việcnâng cao hiệu quả trong sản xuất nói riêng và trong xã hội nói chung.15
Xem thêm

36 Đọc thêm

vai trò quan trọng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường

VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Do đó với tình hình hiện nay để nền kinh tế có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa và nâng cao vai trò quản lý của Nhà nớc, ta cần áp dụng các biện pháp sau: MỘT LÀ: XÁC LẬP MỐI QUAN HỆ GIỮA [r]

27 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Thực tiễn, sau hơn 20 năm đổi mới mặt trái của nền kinh tế thị trường càng bộc lộ rõ và sâu sắc nổi cộm và nhức nhối nhất là nạn tham nhũng: việc lãng phí tài sản quốc gia có xu hướng ng[r]

45 Đọc thêm

Một số giải pháp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

Xây dựng nền kinh tế theo thể chế kinh tế thị trường là con đường tất yếu mà hiện nay các nước đều lựa chọn. Tuy nhiên thực tiễn đã chứng minh nền kinh tế thị trường có rất nhiều khuyết tật mà cần có sự can thiệp của nhà nước. Tuỳ theo chế độ xã hội từng nước theo đuổi và hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước mà các nước lựa chọn mức độ kết hợp giữa vai trò của “bàn tay vô hình” và vai trò điều tiết của nhà nước. Các nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa thì có xu hướng coi trọng vai trò quản lý của nhà nước trong khi các nước theo chế độ tư bản chủ nghĩa lại coi trọng vai trò tự điều chỉnh của thị trường. Đối với nước ta, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng, Nhà nước chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước hết ta phải hiểu rõ được sự cần thiết phải hình thành phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc điểm của nó là gì? và từ đó ta sẽ đưa ra được những thực trạng và giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Xem thêm

24 Đọc thêm

Lý luận chính trị vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA

Lý luận chính trị vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta Lý luận chính trị vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta Lý luận chính trị vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta Lý luận chính trị vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta Lý luận chính trị vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta Lý luận chính trị vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta Lý luận chính trị vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta Lý luận chính trị vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta Lý luận chính trị vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta Lý luận chính trị vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta Lý luận chính trị vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta vv
Xem thêm

29 Đọc thêm

Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
Xem thêm

24 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

ĐỐI VỚI XÃ HỘI_ Quá trình cạnh tranh để thu được lợi nhuận cao nó sẽ làm cho doanh nghiệlợi nhuận này tiếp tục phát triển, nhưng đồng thời nó làm cho doanh nghiệp kia phải kèm doanh nghi[r]

24 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN LỢI NHUẬN: CÁI GÌ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN LỢI nhuận điều đó đợc nhà kinh tế học Samelson đa ra trong quyển kinh tế học *** Đối với các nhà kinh tế học thì lợi nhuận là [r]

23 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN LỢI NHUẬN: Cái gì quyết định đến lợi nhuận điều đó được nhà kinh tế học Samelson đưa ra trong quyển kinh tế học *** Đối với các nhà kinh tế học thì lợi nhuận l[r]

22 Đọc thêm

Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN LỢI NHUẬN: CÁI GÌ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN LỢI nhuận điều đó đợc nhà kinh tế học Samelson đa ra trong quyển kinh tế học *** Đối với các nhà kinh tế học thì lợi nhuận là [r]

23 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Qua nghiên cứu về lợi nhuận ta đã thấy đợc nguồn gốc của nó là bộ phận giá trị thặng d do lao động không đợc trả công của ngời công nhân làm ra ; thấy đợc bản chất của nó là sự bóc lột s[r]

17 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Kiểm toán Nhà nước là hệ thống bộ máy chuyên môn của Nhà Nước thực hiện các chức năng giám sát tài sản công, hoạt động độc lập theo quy định của pháp luật, không chịu sự chi phối của các cơ quan quản lý nhà nước khác. Kiểm toán Nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động sử dụng nguồn lực tài chính của nhà nước.

45 Đọc thêm

“KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG X• HỘI CHỦ NGHĨA

“KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG X• HỘI CHỦ NGHĨA

Tổng công ty nhà nớc phải có vốn điều lệ đủ lớn, có thể huy động vốn từ nhiều nguồn, trong đó vốn nhà nớc là chủ yếu, thực hiện kinh doanh đa ngành, có ngành chính chuyên sâu, có liên kế[r]

26 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Đến A.Smith,ngời đợc coi là đại biểu của trờng phái TSCĐ trong thời kỳ công tr-ờng thủ công,thì đã có những bớc tiến đáng kể về lý luận so với phái Trọng Nông.Ông khẳng định rằng không c[r]

39 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Chẳng hạn nhà t bản bắt công nhân lao động trong 12 giờ trong một ngày thì Chi phí sản xuất Giá trị của sản phẩm mới TRANG 5 Hao mòn máy móc:4 đôla Giá trị của máy móc đợc chuyển vào sợi[r]

24 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

_ _ Trước năm 1986 nền kinh tế Việt Nam nền kinh tế chỉ huy,ở đó Nhà nước kiểm soát hầu hết các phương tiện sản xuất ,để đảm bảo cho điều đó thực hiện được Nhà nước cần phải kiểm soát gi[r]

23 Đọc thêm

Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường

VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

_ _ Trớc năm 1986 nền kinh tế Việt Nam nền kinh tế chỉ huy,ở đó Nhà n-ớc kiểm soát hầu hết các phơng tiện sản xuất ,để đảm bảo cho điều đó thực hiện đợc Nhà nớc cần phải kiểm soát giá cả[r]

21 Đọc thêm

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

TRANG 5 Thị trờng vốn dài hạn là thị trờng mua bán, vay mợn các loại vốn dài hạn giữa các thành phần tham gia thị trờng: các ngân hàng, tổ chức tài chính, Kho bạc Nhà nớc, các doanh nghi[r]

11 Đọc thêm

KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Tổng công ty nhà nước phải có vốn điều lệ đủ lớn, có thể huy động vốn từ nhiều nguồn, trong đó vốn nhà nước là chủ yếu, thực hiện kinh doanh đa ngành, có ngành chính chuyên sâu, có liên [r]

28 Đọc thêm