LOẠI HÌNH BAO THANH TOÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LOẠI HÌNH BAO THANH TOÁN":

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH BAO THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH BAO THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB

sách vở, báo chí, trên internet và báo cáo các năm của các ngân hàng. Nhóm đã nhậnthấy loại hình bao thanh toán còn khá non trẻ ở nƣớc ta. Tuy nhiên, một số ngân hàngđã triển khai đƣợc một số loại hình bao thanh toán nhƣ bao thanh toán từng lần, theohạn mức hay đồng bao thanh toán. Từ đó cho thấy nghiệp vụ bao thanh toán đã từngbƣớc phát triển với mục đích là gia tăng tăng dòng tiền, tăng khả năng thanh toán, giảmthiểu rủi ro mất thanh khoản, giảm bớt chi phí quản lý... Không những thế đơn vị baothanh toán có thể gia tăng lợi nhuận thông qua các loại hình nhƣ trên. Bên cạnh đó,ngoài những lợi ích thì cũng có những khó khăn nhƣ phí bao thanh toán còn khá caohoặc có những hành vị gian lận trong phí... Song song với những khó khăn nhƣ vậy thìnhóm chúng tôi cũng có đề xuất những biện pháp nhƣ đào tạo đội ngủ nhân viên chuyênmôn về bao thanh toán, chỉnh sửa khung pháp lý về bao thanh toán...và tăng cƣờng tạomối quan hệ với phía đối tác nƣớc ngoài. Qua đề án này, nhóm chúng tôi cũng nhậnthấy đƣợc loại hình bao thanh toán, hơn nữa là bao thanh toán quốc tế sẽ là một thịtrƣờng đầy tiêm năng vì nghiệp vụ rất cần thiết và đáp ứng đƣợc nhu cầu cũng cả bênmua, bên bán và bên đơn vị bao thanh toán.3MỤC LỤCTRÍCH YẾU ..................................................................................................................... 3DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU..................................................................................... 7DANH MỤC CÁC H NH ẢNH. ...................................................................................... 8DANH MỤC CÁC TVIẾT T T .................................................................................. 9LỜI CẢM ƠN................................................................................................................... 9NH P Ề ....................................................................................................................... 11CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BAO THANH TOÁN ................................................ 13
Xem thêm

10 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Phát triển dịch vụ bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng

LUẬN VĂN THẠC SỸ: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Trong tiến trình Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, cùng với sự tác động của quá trình khu vực hoá, toàn cầu hoá, ngành ngân hàng tài chính Việt Nam đã và đang phải đối mặt với những cạnh tranh gay gắt. Việc đa dạng hoá và phát triển các loại hình dịch vụ mới là một trong những chiến lược quan trọng để giữ vững vị thế cạnh tranh của các tổ chức tín dụng đặc biệt là các ngân hàng thương mại Việt Nam.Không nằm ngoài cuộc đua cạnh tranh, từ đầu năm 2009 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng (viết tắt là Vietcombank Hải Phòng) đã liên tục cung ứng cho khách hàng nhiều sản phẩm dịch vụ mới, trong đó có dịch vụ bao thanh toán. Với uy tín và vị thế là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu trên địa bàn thành phố Cảng, Vietcombank Hải Phòng có nhiều lợi thế để phát triển mạnh loại hình dịch vụ này. Song cho đến nay, hoạt động bao thanh toán tại Vietcombank Hải Phòng vẫn còn khá trầm lắng, “bao thanh toán” vẫn còn là một khái niệm “mới mẻ” đối với không ít doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó có doanh nghiệp là khách hàng của Vietcombank Hải Phòng.Xuất phát từ thực trạng nêu trên, tác giả đã chọn đề tài “Phát triển dịch vụ bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng” làm luận văn thạc sỹ.
Xem thêm

92 Đọc thêm

Giải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại ngân hàng TMCP á châu

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Giải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á Châu
Xem thêm

83 Đọc thêm

Tiểu Luận: Hoạt Động Bao Thanh Toán Của Nhtm Và Thực Trạng Ở Việt Nam Hiện Nay

TIỂU LUẬN: HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN CỦA NHTM VÀ THỰC TRẠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tiểu luận: Hoạt động bao thanh toán của NHTM và thực trạng ở Việt Nam hiện nay trình bày lý thuyết về hoạt động bao thanh toán của ngân hàng thương mại, thực trang bao thanh toán của Việt Nam hiện nay, khó khăn và hạn chế của bao thanh toán.

20 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ BAO THANH TOÁN

TÀI LIỆU CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ BAO THANH TOÁN

ứng trước 1 tỷ lệ/giá trị chứng từ cho KH.sau khitính phần NH hưởng và trừ đi khỏi giákhoản nợ thanh toán,thu lãi và chi phí chuyển phầntrị chứng từ và chuyển giao cho kháchchênh lệch còn lại cho KH.hàng phần còn lại.TTTÀI TRỢBTT ?? CKTPĐẶC ĐIỂMBAO THANH TOÁNcó thể thực hiện từng lần hoặc theoCKTPthực hiện cho từng GD.PHƯƠG THỨChạn mức,đồng BTT.

28 Đọc thêm

Hệ thống thanh toán qua Baokim.vn

HỆ THỐNG THANH TOÁN QUA BAOKIM.VN

hệ thống thanh toán qua Baokim.vn

33 Đọc thêm

Những vấn đề chung của nghiệp vụ bao thanh toán nội địa

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN NỘI ĐỊA

Những vấn đề chung của nghiệp vụ bao thanh toán nội địa

22 Đọc thêm

FACTORING BAO THANH TOÁN

FACTORING BAO THANH TOÁN

Ngoài những lợi ích phong phú mà factoring đem lại, có rất, rất nhiều lý do để các doanh nghiệp quan tâm đến dịch vụ này: tận dụng khả năng chuyên môn của các công ty factoring để đem lạ[r]

5 Đọc thêm

MẪU THÔNG BÁO ỨNG TRƯỚC BAO THANH TOÁN

MẪU THÔNG BÁO ỨNG TRƯỚC BAO THANH TOÁN

Uỷ nhiệm chi Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.[r]

1 Đọc thêm

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG BAO THANH TOÁN

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG BAO THANH TOÁN

Đề thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng bao bao gồm các phương thức cho vay ,các hình thức đảm bảo tài sản nội dung đầy đủ về ngân hàng thương mại,giúp các sinh viên học tốt môn nghiệp vụ ngân hàng

5 Đọc thêm

Tiểu Luận: Giải Pháp Phát Triển Thanh Toán Quốc Tế Của Các Ngân Hàng Thương Mại

TIỂU LUẬN: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tiểu luận: Giải pháp phát triển thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại nêu một ngân hàng hiện đại không thể thiếu công nghệ thanh toán hiện đại, nhờ có công nghệ thanh toán hiện đại thì Ngân hàng mới nâng cao được chất lượng phục vụ , mở thêm các dịch vụ, đa dạng hoá các loại hình nghiệp vụ, có như vậy mới có thể hội nhập với các cộng đồng Ngân hàng quốc tế.

7 Đọc thêm

câu hỏi ôn tập môn ngân hàng thương mại ( có lời giải)

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ( CÓ LỜI GIẢI)

Câu 4: Phân tích hoạt động bao thanh toán và cho biết nhà xuất khẩu nên sử dụng bao thanh toán trong những trường hợp nào, tại sao?
Trả lời:
Nhà xuất khẩu nên sử dụng bao thanh toán trong những trường hợp sau:
1. Nếu người mua yêu cầu thay phương thức thanh toán LC, DP, DA bằng phương thức OA: bởi vì hiện nay các nhà nhập khẩu qui mô, ưu thế hơn nên chỉ chấp nhận hình thức OA. Điều này sẽ khiến các nhà xuất khẩu dễ mất đơn đặt hàng nếu không có khả năng về vốn. Còn nếu chấp nhận hình thức trả sau thì DN sẽ khó khăn trong việc quay vòng vốn nhất là những đơn vị xuất khẩu các mặt hàng luôn biến động về giá. Vì thế chọn dịch vụ bao thanh toán xuất khẩu sẽ giúp DN giải quyết được khó khăn này
2. Nhà xuất khẩu thiếu vốn lưu động do tăng trưởng quá nhanh: nhà xuất khẩu được sử dụng các khoản phải thu đảm bảo cho khoản ứng trước do đó tăng được nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo cho sự tăng trưởng
3. Thiếu thông tin về người mua mới: ngân hàng bao thanh toán sẽ là người tìm hiểu thông tin về khách hàng mới thay cho nhà xuất khẩu. Vì khi thẩm định cấp hạn mức bao thanh toán cho nhà nhập khẩu, bộ phận bao thanh toán của ngân hàng phải đánh giá nhà nhập khẩu về nhiều khía cạnh: tình hình hoạt động kinh doanh, uy tín thanh toán, quan hệ thanh toán quốc tế…
4. Lo ngại về việc trì hoãn thanh toán, nợ xấu của người mua: vì chỉ cần có các khoản phải thu và DN sẽ bán lại cho ngân hàng bao thanh toán chính vì thế họ sẽ không còn lo ngại về việc đến hạn người mua có trả tiền hay không, khi đó ngân hàng bao thanh toán sẽ chịu trách nhiệm về việc thu nợ.
5. Tìm kiếm nguồn lực tài chính linh hoạt: bao thanh toán giúp người bán tăng lợi thế cạnh tranh khi chào hàng với các điều khoản thanh toán trả chậm mà không ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh
Xem thêm

28 Đọc thêm

Phương Thức Thanh Toán Tín Dụng Chứng Từ ( thanh toán LC)

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ ( THANH TOÁN LC)

Phương Thức Thanh Toán Tín Dụng Chứng Từ ( thanh toán LC)Khái niệm phương thức thanh toán tín dụng chứng từPhân loại theo loại hình (Types): thư tín dụng được phân thành 2 loại chính:Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable LC)Thư tín dụng có thể hủy ngang (Revocable LC) Phận loại theo phương thức sử dụng (Uses)

11 Đọc thêm

Sử dụng THẺ GHI NỢ một cách thông minh, hiệu quả

SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ MỘT CÁCH THÔNG MINH, HIỆU QUẢ

Nếu tín dụng nghĩa là thanh toán sau. thì ghi
nợ nghĩa là thanh toán ngay”. Thẻ ghi nợ là một loại
thẻ điện tử được ngân hàng phát cho phép bạn sử
dụng trực tiếp tài khoản của mình để thanh toán cho các
hàng hoá và dịch vụ hoặc rút tiền. Loại thẻ này là một
hình thức thanh toán thuận tiện Vì bạn không cần mang
theo tiền mặt. Loại hình thanh toán trực tiếp này cũng
giúp người dùng thẻ quản lý tình hình tài chính tốt hơn. Và còn nhiều điều về thẻ ghi nợ hơn thế nữa...
Xem thêm

14 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THANH TOÁN ONLINE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THANH TOÁN ONLINE

chọn “Authorise Batch” để tiến hành duyệt lệnh.Ở màn hình tiếp theo, nhấn “Save”Một cửa sổ khác sẽ mở ra, nếu không có xin vui lòng kiểm tra lại trình duyệt đang sử dụng có yêucầu chạy java plugin, tắt pop-up blocker, antivirus softwares,…Tham khảo mục iii để tiếp tục duyệt lệnh.ii. Nếu lệnh thanh toán ở trạng thái “Complete”, thì chọn “Payment Instruction” trong mụcTransactions AuthoriseStraight2Bank Pocket Guide Version 2.0Page 14 of 30Last Update: 18 Nov 2011Chọn số tham chiếu của từng lệnh thanh toán để xem nội dung chi tiết nếu cần. Nhấn chọn“Authorise This Payment” để duyệt lệnh.iii. Nhập thông tin duyệt lệnhNhấn nút ◄ để mở TokenMàn hình Token sẽ thể hiện “---------------” và chữ PINĐiền số PIN của người dùngMàn hình Token sẽ thể hiện các kí tự “APPLI ”Bấm phím 2 trên Token để duyệt lệnhNhập dãy số ở khung “Challenge” vào TokenTrên màn hình Token sẽ thể hiện dãy số khác. Nhập dãy số này vào khung “Response” vànhấn nút “Submit” (Xác nhận)
Xem thêm

30 Đọc thêm