ĐOẠN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐOẠN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN":

TÀI LIỆU CHƯƠNG 6: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN PDF

TÀI LIỆU CHƯƠNG 6: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN PDF

Chương 6Thực hiện kế hoạch kiểm toán1. Khái quát quá trình thực hiện kế hoạch kiểm toán2. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát3. Thực hiện thủ tục phân tích4. Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết1.Khái quát quá trình thực hiện kế[r]

37 Đọc thêm

Slide thực hiện kế hoạch kiểm toán

SLIDE THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

Tài liệu này dành cho sinh viên, giảng viên viên khối ngành tài chính ngân hàng tham khảo và học tập để có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành tài chính ngân hàng

106 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁOCÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁOCÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

hiện diện của hệ thống kiểm soát nội bộ và hướng tới mục tiêu là đảm bảo sự tuânthủ của hệ thống kiểm soát nội bộ.- Trắc nghiệm trực tiếp số dư: là cách thức kết hợp các phương pháp cân đối, phântích, đối chiếu trực tiếp với kiểm kê, điều tra thực tế để xác định độ tin cậy của cácsố dư cuối kỳ ở Sổ[r]

54 Đọc thêm

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN KTV

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN KTV

- Ghi chép đơn giá bán, số tiền khác nhau trên các liên hoá đơn bán hànghay trên hợp đồng thương mại.- Bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng nhưng không hạch toán doanh thubán hàng, phải thu khách hàng mà chỉ hạch toán trực tiếp như hàng đổi hàng.Chính vì vậy, kiểm toán chu kỳ này chứa đựng[r]

85 Đọc thêm

Kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu năm 2014

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTCI. NHỮNG VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN BCTC DOANH NGHIỆP 3
1.1.1. Khái niệm về kiể[r]

40 Đọc thêm

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TNHH KPMG VIỆT NAM

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TNHH KPMG VIỆT NAM

Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Kinh tế Thế giới WTO và trong một tương lai không xa Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn dịch vụ tài chính, đặc biệt là dịch vụ kế toán kiểm toán cho các bên nước ngoài. Điều này dẫn đến một thực tế là thị trường tài chính, đặc biệt là các d[r]

79 Đọc thêm

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THƯỜNG GẶP TRONG BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH CÓ LỜI GIẢI P2

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THƯỜNG GẶP TRONG BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH CÓ LỜI GIẢI P2

(t) Câu 101:Loại bằng chứng có độ tin cậy cao nhất mà KTV có thể thu thập được làa.Bằng chứng do KTV kiểm tra phát hiệnb.Bằng chứng thu được do phỏng vấn ban quản lý doanh nghiệpc.Bằng chứng từ xác nhận trực tiếp từ bên thứ bad.Bằng chứng từ tài liêu do khách hàng cung cấp(t) Câu 102:Những tài liệu[r]

20 Đọc thêm

hãy thiết kế một chương trình kiểm toán cho khoản mục công nợ phải thu phải trả năm 2014

HÃY THIẾT KẾ MỘT CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CHO KHOẢN MỤC CÔNG NỢ PHẢI THU PHẢI TRẢ NĂM 2014

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 3
CHƯƠNG 1: CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CHO KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG 3
1.1. Các công việc thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch 3
1.2. Thiết kế chương trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng 3
1.3. Giải pháp hoàn thiện chương trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu[r]

23 Đọc thêm

TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM

TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU ...........................................................................................................1Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM ...........................31.1. Khái niệm kế hoạ[r]

32 Đọc thêm

Quy trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH KPMG Việt Nam

QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM

Kiểm toán tuy là ngành mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng đã nhận được sự quan tâm rât lớn từ phía Nhà nước cũng như các thành phần kinh tế khác. Chính vì thế, trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh như trong giai đoạn hiện nay cùng với nền kinh tế hội nhập toàn cầu hóa, thông tin kinh tế luôn[r]

87 Đọc thêm

Lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính ở các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ....................................... 8 1.1. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH .. 8 1.1.1. Qui trình kiểm toán và vai trò của lập kế hoạch kiểm toán trong qui trình kiểm toán tài chính ...........[r]

45 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH IMMANUEL thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH IMMANUEL THỰC HIỆN

Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP31.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BCTC31.1.1 Khái quát về kiểm toán BCTC31.1.1.1 Khái niệm kiểm toán BCTC31.1.1.2 Mục tiêu của kiểm[r]

108 Đọc thêm

 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VẬN DỤNG KHÁI NIỆM TRỌNG YẾU TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VẬN DỤNG KHÁI NIỆM TRỌNG YẾU TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Kiểm toán và đặc biệt là kiểm toán tài chính xuất hiện và phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của các doanh nghiệp. Ở Việt nam, hoạt động kiểm toán xuất hiện[r]

37 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán PKF thực hiện

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN PKF THỰC HIỆN

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN PKF VIỆT NAM THỰC HIỆN 4
1.1. Mục tiêu kiểm toán phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán PKF Việt[r]

70 Đọc thêm

QUI TRÌNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG

QUI TRÌNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG

TRANG 1 CHƯƠNG 2: QUI TRÌNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG  Lập kế hoạch kiểm toán  Thực hiện kiểm toán TRANG 2 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN  Yêu cầu của giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán  Trình tự lậ[r]

30 Đọc thêm

Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành Ia thực hiện

HOÀN THIỆN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH IA THỰC HIỆN

Tính cấp thiết của Đề tài
Ngày nay, báo cáo kiểm toán (BCKT) là đối tượng quan tâm của nhiều cấp quản lý và những người có nhu cầu sử dụng thông tin. Những đánh giá, kết luận trong BCKT về tính trung thực, hợp lý đối với các báo cáo tài chính (BCTC) tại các đơn vị được kiểm toán có ảnh hưởng lớn và[r]

127 Đọc thêm

(Luận văn) Kiểm toán khoản mục TSCĐ

(LUẬN VĂN) KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ

Tài sản cố định là một khoản mục lớn, mang tính trọng yếu và chiếm tỷ trọng cao trong Tổng tài sản trên Bảng cân đối kế toán của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nặng, các đơn vị vận tải, khai thác dầu khí… Vì vậy, quy trình kiểm toán TSCĐ phải không ngừng được x[r]

90 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN

CHUYÊN ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN

- Tìm hiểu cách thức đơn vò thực hiện- Xác đònh hành vi không tuân thủ- Thực hiện:- Thu thập đầy đủ bằng chứng- Thu thập bản giải trình của Giám đốc427Nhận dạng hành vi không tuân thủCác thủ tục cần thực hiện khi phát hiệnDấu hiệu:- Đã có sự kiểm tra,thanh tra của cơ quan chức n[r]

12 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.

8 Đánh giá rủi ro và kế hoạch kiểm toán: Tổng hợp việc lập kế hoạch kiểm toán, tổng hợp tài liệu thu thập được trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm toán các tài khoản tr[r]

44 Đọc thêm

áp dụng thủ tục kiểm toán hàng hóa tại công ty kiểm toán và tư vấn tài chính sài gòn afc – chi nhánh hà nội năm 2014

ÁP DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH SÀI GÒN AFC – CHI NHÁNH HÀ NỘI NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN HÀNG HÓA 2
1.1 Đặc điểm của hàng hóa với tổ chức kiểm toán hàng hóa 2
1.1.1 Những đặc điểm chung về kiểm toán hàng hóa 2
1.1.2. Tổ chức công tác kế toán hàng hóa. 3
1.1.2. 1. Tổ chức chứng từ kế toán 3
1.1.2. 2 Tổ chức tài khoản kế to[r]

96 Đọc thêm