CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP":

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VỚI KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VỚI KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

 Hiện nay, chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được sửa đổi giúp kích thích đầu tư phát triển kinh tế, áp dụng cho các nghành sản suất kinh doanh có hiệu quả thấp do sự lạc hậu[r]

15 Đọc thêm

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi cục thuế huyện Chương Mỹ Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHƯƠNG MỸ THỰC TRẠNG, KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP

Tính cấp thiết của đề tài:
Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước (NSNN), là công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế, khuyến khích sản xuất phát triển. Do vậy, tất cả các quốc gia đều quan tâm và đưa ra nhiều biện pháp quản lý và thu thuế nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nướ[r]

117 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ LÀM SÁNG TỎ VỀ ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

PHÂN TÍCH VÀ LÀM SÁNG TỎ VỀ ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Phân tích làm sáng tỏ về đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 và nêu những hạn chế, hướng khắc phục khi xác định đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

MỞ ĐẦU

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, trong đó có thể nói thuế thu nhập doanh nghiệp đóng vai trò cực kỳ q[r]

19 Đọc thêm

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Mê Linh.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH.

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VÀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH. 6
1.1 TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP NQD 6
1.1.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp NQD 6
1.1.2 Vai trò Doanh Nghiệp NQD 9
1.2 QUẢN LÍ THUẾ TH[r]

65 Đọc thêm

luận văn cao học kinh tế “Phân tích các yếu tố tác động đến khả năng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các danh nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang”

LUẬN VĂN CAO HỌC KINH TẾ “PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA CÁC DANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG”

Ra đời và tồn tại cùng với Nhà nước, từ đó đến nay, thuế đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài. Thuế luôn là một công cụ thể hiện quyền lực và là nguồn tài chính chủ yếu để phục vụ nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Thuế góp phần tạo sự ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tạo lập[r]

33 Đọc thêm

Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Khóa luận tốt nghiệp: 2014 Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam giai đoạn hiện nay nhằm vận dụng những lý luận về thuế TNDN và chính sách thuế TNDN để phân tích thực trạng chính sách thuế TNDN hiện nay, đánh giá những kết quả cũng như hạn chế của chính sách thuế TNDN trong thờ[r]

78 Đọc thêm

Hoàn thiện cơ chế thanh tra về thuế thu nhập doanh nghiệp (qua thực tế tại thành phố Cần Thơ)

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ THANH TRA VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (QUA THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ)

1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Thu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí,.[r]

131 Đọc thêm

GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 142008QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 0362008. Qua hơn 4 năm thực hiện, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra khi ban hành Luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, trước thực[r]

30 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ kinh tế hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại thiệu yên huyện yên định

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YÊN HUYỆN YÊN ĐỊNH

Luận văn thạc sỹ kinh tếtế hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại thiệu yên huyện yên địnhLuận văn thạc sỹ kinh tếtế hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại thiệu yên huyện yê[r]

126 Đọc thêm

CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG NỐP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THWO LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG NỐP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THWO LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

thực tiễn năm 2012 cũng cho thấy, việc chuyển đối tượng nộp thuế thu nhập doanhnghiệp là cá nhân, hộ gia đình kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nộp thuế thu nhập cánhân là hoàn toàn phù hợp với thực tế và cơ quan thuế có thể làm tốt hơn trong vấnđề thu thuế và qu[r]

16 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Đây là tài liệu ôn thi công chức thuế thuế thu nhập doanh nghiệp trong bộ đề cương ôn tập thi công chức thuế của mình. Đảm bảo nếu các bạn giành thời gian đọc và học kĩ những tài liệu của mình sẽ thi công chức thuế với điểm số cao. Vì đây là những tài liệu quý mà mình nhờ người quen làm ở trưởng chi[r]

56 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, phạm vi địa bàn ưu đãi đãthu hẹp hơn, các KCN đã không còn được xếp vào địa bàn có điềukiện kinh tế - xã hội khó khăn.- Thứ ba: Pháp luật thuế TNDN của Việt Nam hiện nay đang rấtchú trọng đến một số ngành, lĩnh vực đặc biệt như: lĩnh vực bảo vệ[r]

26 Đọc thêm

 PHỤ LỤC THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI

PHỤ LỤC THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI

TRANG 1 PHỤ LỤC THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HOẶC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, XÂY DỰNG, VẬN TẢI SỬ DỤNG NHI[r]

2 Đọc thêm

PHỤ LỤC THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI

PHỤ LỤC THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI

ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI: - NGÀNH NGHỀ, ĐỊA BÀN ĐẦU TƯ: _ Đ_ _ẦU TƯ LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MỚI KHÔNG THUỘC NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC, ĐỊA BÀN KHUYẾN _ _KHÍCH ĐẦU TƯ._  _ ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH NGHỀ,[r]

3 Đọc thêm

chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

bộ câu hỏi thuế thu nhập doanh nhiệp phục vụ thi công chức thuế ngạch chuyên viênbộ câu hỏi thuế thu nhập doanh nhiệp phục vụ thi công chức thuế ngạch chuyên viênbộ câu hỏi thuế thu nhập doanh nhiệp phục vụ thi công chức thuế ngạch chuyên viênbộ câu hỏi thuế thu nhập doanh nhiệp phục vụ thi công chứ[r]

25 Đọc thêm

 ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 _Chính sách về thu nhập doanh nghiệp_ Cỏc doanh nghiệp sản xuất ụ tụ du lịch được hưởng ưu đói thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với mức [r]

38 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM
Thu nhập từ đầu tư trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế) phải chịu các loại thuế sau:
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với nhà đầu tư là tổ chức)
2. Thuế thu nhập cá nhân (đối với nhà đầu tư là cá nhân)

9 Đọc thêm

 ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 _Chính sách về thu nhập doanh nghiệp_ Cỏc doanh nghiệp sản xuất ụ tụ du lịch được hưởng ưu đói thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với mức [r]

38 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 _Chính sách về thu nhập doanh nghiệp_ Cỏc doanh nghiệp sản xuất ụ tụ du lịch được hưởng ưu đói thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với mức [r]

38 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC Ở CÔNG TY ĐA QUỐC GIA

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC Ở CÔNG TY ĐA QUỐC GIA

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC Ở CÔNG TY ĐA QUỐC GIA
(Dividend Policy Inside the Multinational Firm)
Mihir A. Desai C. Fritz Foley James R. Hines Jr.

I. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
Bài nghiên cứu này xem xét các yếu tố quyết định chính sách chuyển lợi nhuận về công ty mẹ ở các công ty đa quốc gia Mỹ. Bài viết xác đ[r]

17 Đọc thêm

Cùng chủ đề