BÁO SƠN LA ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN DI DÂN TĐC THUỶ ĐIỆN SƠN LA CHẶT CHẼ ĐỒNG BỘ KHOA HỌC VÀ AN TOÀN HTTP WWW CPV ORG VN CPV MODULES PREVIEW PRINTPREVIEW ASPX CO ID 30391 AMP CN ID 93931

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÁO SƠN LA ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN DI DÂN TĐC THUỶ ĐIỆN SƠN LA CHẶT CHẼ ĐỒNG BỘ KHOA HỌC VÀ AN TOÀN HTTP WWW CPV ORG VN CPV MODULES PREVIEW PRINTPREVIEW ASPX CO ID 30391 AMP CN ID 93931":

Tài liệu Tiểu luận "Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam - thực trạng, chủ trương chính sách và khuyến nghị giải pháp" pdf

TÀI LIỆU TIỂU LUẬN "ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM - THỰC TRẠNG, CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH VÀ KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP" PDF

thôn, nông nghiệp có những đặc điểm riêng, với yêu cầu bức thiết trong giai đoạn phát triển hiện nay, Đảng đã có Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5 tháng 8 năm 2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong nghị quyết này, chủ trương về đào tạo nhân lực đã được cụ thể hoá là: “Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại cho nông dân; đào tạo nghề cho bộ phận con em nông dân để chuyển nghề, xuất khẩu lao động; đồng thời tập trung đào tạo nâng cao kiến thức ….tại cuộc họp ngày 10/2/(2009) tại Trụ sở Chính phủ để chuẩn bị cho Hội nghị Đào tạo nghề cho nông dân.Đồng chủ trì cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ ra những nguyên nhân chính gây nên sự bất cập trong công tác đào tạo nghề đối với nông dân hiện nay. Đó là công tác thông tin tuyên truyền về tận thôn, xóm, xã để bà con nông dân hiểu và tìm học các nghề cho bản thân còn rất hạn chế, vì vậy, lao động ở nông thôn chưa tích cực tham gia học nghề.Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề cho nông dân còn rất thiếu về số lượng, yếu về chất lượng và cơ cấu ngành nghề đào tạo đang bị mất cân đối. Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nhiều địa phương hiện nay chưa quan tâm đúng mức tới dạy nghề và dạy nghề cho lao động nông thôn, mạng lưới cơ sở cấp huyện còn mỏng (50% số huyện chưa có trung tâm dạy nghề). Chương trình đào tạo nghề chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh ở các vùng miền và thiếu tính linh hoạt. Các cơ chế cứng nhắc, kém hấp dẫn nên không thu hút được giáo viên có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hoặc kinh nghiệm sản xuất về dạy cho nông dân. Theo tin từ cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Bắc Ninh:http://www.bacninh.gov.vn/Story/TinTuc-SuKien/TinHoatDong/2009/2/16495.html thời gian đăng: Thứ Tư, 11/02/2009 - 8:14 AM14cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở. Hình thành chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo hàng năm đào tạo khoảng 1 triệu lao động nông thôn. Thực hiện tốt việc xã hội hoá công tác đào tạo nghề”.Thực hiện chủ trương này, Chính phủ đã xây dựng ““Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Đề án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 11 năm 2009. Theo Đề án này, công
Xem thêm

20 Đọc thêm

Quá trình di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn (2003 2013)

QUÁ TRÌNH DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THUỶ ĐIỆN SƠN LA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG LA GIAI ĐOẠN (2003 2013)

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Công tác tổ chức di dân tái định cư trên địa bàn huyện đã được đề cập tới trong một số tác phẩm sách báo và công trình nghiên cứu khoa học. Khoá luận tốt nghiệp của tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung, Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2006), với đề tài Đánh giá bước đầu mô hình tái định cư thuỷ điện Sơn La bản Nà Nhụng, xã Mường Chùm, huyện Mường La đã trình bày nhưng nét tổng quan về công trình Thuỷ điện Sơn La, các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, đề cập đến quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện di dân tái định cư ở bản Nà Nhụng mô hình điểm về di dân tái định cư đầu tiên trên địa bàn huyện Mường La. Tuy nhiên, tác giả tập trung khai thác vấn đề dưới góc nhìn địa lý và những tác động của yếu tố kinh tế, xã hội tại một đơn vị hành chính nhất định (một bản) trên địa bàn huyện Mường La chứ chưa đi sâu nghiên cứu quá trình di dân tái định cư dưới góc nhìn lịch sử trên phạm vi toàn huyện. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của khoa học địa lý Nghiên cứu tình hình sản xuất và mức sống dân cư của các hộ gia đình ở một số khu tái định cư Thuỷ điện Sơn La của đồng tác giả Thạc sỹ Đào Thị Bích Ngọc và Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Nhung (2010), Trường Đại học Tây Bắc đã nghiên cứu thực trạng về mức sống của các hộ gia đình tại một số khu tái định cư Thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp phù hợp để ổn định đời sống nhân dân tại các khu tái định cư. Tuy nhiên, đề tài cũng chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu và đánh giá về mức sống các hộ gia đình tại một số khu tái định cư tiêu biểu trên địa bàn tỉnh (7 khu) chứ chưa đi sâu nghiên cứu việc quy hoạch tất cả các khu, điểm tái định cư, quá trình tổ chức di dân, việc bảo tồn các giá trị văn hóa của dân di cư. Luận án tiến sỹ giáo dục học Nghiên cứu sự thích ứng với điều kiện sống mới của dân di cư vùng thuỷ điện Sơn La (2012), của tiến sỹ Nguyễn Văn Hồng (Đại học Tây Bắc) đã nghiên cứu, khảo sát thực tiễn về vấn đề thích ứng của dân di cư vùng Thuỷ điện Sơn La. Luận án phân tích các yếu tố tâm lý xã hội ảnh hưởng đến sự thích ứng môi trường sống và sản xuất tại nơi ở mới của dân di cư vùng thuỷ điện Sơn La. Đề xuất những kiến nghị giúp dân di cư sớm thích nghi với điều kiện sống mới. Tác giả chỉ mới tập trung đi sâu khai thác yếu tố xã hội (diễn biến tâm lý) của dân di cư Thuỷ điện Sơn La chứ chưa nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện quá trình di dân tái định cư trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung, trên địa bàn huyện Mường La nói riêng. Năm 2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Ban Dân vận Trung ương đã xuất bản Báo cáo chuyên đề công tác vận động, tuyên truyền và những bài học kinh nghiệm trong cuộc di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La (2003 2010), tác giả nghiên cứu các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác di dân tái định cư Thủy điện Sơn La; quá trình chỉ đạo của tỉnh Sơn La với các đơn vị cơ sở để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước di dân đến tái định cư nơi mới và những bài học kinh nghiệm thực tiễn rút ra trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác di dân tái định cư trên địa bàn tỉnh Sơn La sau chặng đường 6 năm thực hiện (2003 2010) nhiệm vụ di dân tái định cư. Tuy nhiên, báo cáo mới chú trọng nghiên cứu các chủ trương, chỉ đạo chung của Trung ương, của tỉnh và những kết quả bước đầu, chung nhất về công tác di dân chứ chưa nghiên cứu một cách cụ thể từng đơn vị cũng như chưa đề cập các biện pháp để giải quyết công tác tái định cư, ổn định đời sống của đồng bào. Bên cạnh đó, công tác di dân tái định cư còn được đề cập đến trong một số công trình nghiên cứu về lịch sử địa phương khác như như Đặc san Mường La anh hùng do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường La xuất bản năm 2003; Tỉnh Sơn La 110 năm (1895 2005) do Tỉnh uỷ Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La xuất bản năm 2005, luận án tiến sỹ khoa học nông nghiệp Thực trạng và giải pháp bố trí sử dụng đất nông nghiệp và phục vụ tái định cư công trình thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên, luận án của Tiến sỹ Nguyễn Văn Quân, năm 2013….
Xem thêm

118 Đọc thêm

BD THƯỜNG XUYÊN

BD THƯỜNG XUYÊN

2.Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XII nhiệm kì 2005-2010-Những thành tựu sau gần 20 năm đổi mới về kinh tế, văn hoá-xã hội, quốcphòng an ninh, công tác di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, xây dựng và củng cốhệ thống chính trị, nguyên nhân của những thành tựu, nguyên nhân của những yếukém.-Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2005-2010)Mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảngbộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổimới, tranh thủ cơ hội xây dựng thuỷ điên Sơn La, khai thác và sử dụng hiệu quả cácnguồn lực, nâng cao tốc độ và phát triển tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch sang cơcấu kinh tế CNH-HĐH, chủ động hội nhập, thực hiện công bằng. Phát triển GD ĐT,khoa học kỹ thuật công nghệ, nâng cao dân trí và đời sống tinh thần của nhân dân,tăng cường an ninh quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoạhệ thống chính trị,nguyên nhân của những thành tựu, nguyên nhân của những yếu kém.-Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2005-2010)Mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảngbộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổimới, tranh thủ cơ hội xây dựng thuỷ điên Sơn La, khai thác và sử dụng hiệu quả cácnguồn lực, nâng cao tốc độ và phát triển tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch sang cơcấu kinh tế CNH-HĐH, chủ động hội nhập, thực hiện công bằng. Phát triển GD ĐT,khoa học kỹ thuật công nghệ, nâng cao dân trí và đời sống tinh thần của nhân dân,tăng cường an ninh quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại, giữ vững ổn định chínhtrị xã hội sớm đưa tỉnh ta ra khỏi tình trạng tỉnh dặc biệt khó khăn, tạo lập nhữngyếu tố cơ bản để phát triển nhanh hơn và bền vững trong những năm tiếp theo”.-Mục tiêu nhiệm vụ cụ thể:+Nhiệm vụ phát triển kinh tế và di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La+Văn hoá xã hội+Tăng cường quốc phòng an ninh đối ngoại+Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị-Những giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện
Xem thêm

10 Đọc thêm

LUẬN VĂN: Đảng bộ tỉnh sơn la lãnh đạo công tác di dân, tái định cư trong giai đoạn hiện nay doc

LUẬN VĂN: ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY DOC

chống phá nước bạn. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, các xã, bản đặc biệt khó khăn. Tình hình tội phạm do người nghiện ma túy gây ra trong thời gian qua có chiều hướng gia tăng. Khái quát những đặc điểm về vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, đơn vị hành chính lãnh thổ, đặc điểm kinh tế, văn hóa - xã hội và đặc điểm về quốc phòng an ninh, thấy rằng, Sơn La là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển toàn diện về kinh tế nông lâm nghiệp và dịch vụ. Sơn La giàu tài nguyên đất, tài nguyên rừng, với diện tích đất đai rộng rãi rất thuận lợi cho công tác di dân, tái định cư. Người dân Sơn La có truyền thống văn hóa tốt đẹp, đoàn kết, yêu nước, đây là yếu tố quan trọng để xây dựng nền quốc phòng an ninh biên giới miền Tây Bắc vững chắc. Sơn La được Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam tin tưởng giao nhiệm vụ di dân, tái định cư để xây dựng công trình trọng đại Nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam á, đồng thời để ổn định cuộc sống mới tốt đẹp hơn, từng bước khắc phục những khó khăn, thách thức và những điểm yếu của một tỉnh miền núi để vững bước đi lên trở thành một tỉnh phát triển mạnh. 1.1.1.2. Khái quát về Đảng bộ tỉnh Sơn La - Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Năm 1892, Toàn quyền Đông dương ra Nghị định thành lập một Tiểu quân khu trực thuộc Đạo binh quan 4. Thủ phủ của Tiểu quân khu này đặt tại Vạn Bú, nên gọi Tiểu quân khu Vạn Bú. Địa bàn của Tiểu quân khu Vạn Bú gồm: Phủ Vạn Yên với các châu: châu Mộc, Phù Yên và Phủ Sơn La với các châu Sơn La, châu Yên, Mai Sơn, Tuần Giáo, Điện Biên tất cả đều được tách ra từ tỉnh Hưng Hóa. Ngày 10/10/1895, toàn quyền Đông Dương ra Nghị định bãi bỏ Tiểu quân khu Vạn Bú để chuyển thành tỉnh Vạn Bú, đồng thời nhập toàn bộ Tiểu quân khu phụ Lai Châu vào địa bàn tỉnh Vạn Bú, tỉnh lỵ đặt tại Vạn Bú. Năm 1904 toàn quyền Đông Dương ra Nghị định chuyển tỉnh lỵ Vạn Bú từ Vạn Bú về Sơn La và đổi tên tỉnh Vạn Bú thành tỉnh Sơn La. Ngay từ khi thực dân Pháp đặt ách cai trị lên vùng Tây Bắc, nhân dân các dân tộc Sơn La đã vùng lên chống lại áp bức, bóc lột. Cuộc đấu tranh diễn ra mạnh mẽ, cuốn hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc, diễn ra dưới mọi hình thức đấu
Xem thêm

131 Đọc thêm

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TỈNH SƠN LA

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TỈNH SƠN LA

Trần Hoàng Long – KT44A http://www.ebook.edu.vn Trang8 Khoa Kinh tế - Trường THNL Sơn La Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 44 cần cho ngành giáo dục. Vì vậy, Ngày 17/04/1983 UBND tỉnh Sơn La ra quyết định số 335/QĐ-UB thành lập Công ty sách và TBTH tỉnh Sơn La (gọi tắt là Công ty)trên cơ sở sát nhập phòng phát hành SGK – Thư viện và Phòng Xây dựng thiết bị đồ dùng dạy học thuộc Ty Giáo dục tỉnh Sơn La(nay là Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La). Đây là mốc son của hệ thống phát hành sách và TBTH tỉnh Sơn La, đánh dấu một bước phát triển mới của sự nghiệp giáo dục. 3. Những chặng đường phát triển của Công ty: 3.1 Thời kì 1983 đến 1992: Ngày 17/04/1983 UBND tỉnh Sơn La ra quyết định số 335/QĐ-UB thành lập Công ty sách và TBTH tỉnh Sơn La với chức năng và nhiệm vụ chính là cung ứng, phát hành sách giáo khoa và thiết bị phục vụ cho toàn ngành giáo dục, lúc này cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có 15 người, trong đó bao gồm: Giám đốc: 01 người và chưa có Phó giám đốc và các phòng ban chuyên môn. Trình độ văn hóa chuyên môn nghiệp vụ: Đại học: 3 người; Cao đẳng: 2 người; còn lại là chưa qua đào tạo. Kể từ thời gian này Công ty được thực hiện hạch toán độc lập, được ký kết trao đổi hàng hóa và Nhà xuất bản Giáo dục, Tổng Công ty Cơ sở vật chất thiết bị trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp nhận và bảo quản thiết bị viện trợ của ngành để phân phối dần cho các đơn vị trường học và các cơ quan quản lý giáo dục. Cơ sở vật chất ban đầu của Công ty rất hạn hẹp và thiếu thốn đủ thứ: Vốn đầu tư ban đầu có hơn 1 triệu đồng, trong đó vốn cố định chỉ có hơn 160 nghìn
Xem thêm

50 Đọc thêm

Tài liệu TCXDVN 315:2004 pptx

TÀI LIỆU TCXDVN 315:2004 PPTX

cần phải áp dụng khi lập thiết kế, thẩm định, xét duyệt Thiết kế kỹ thuật Dự án thuỷ điện Sơn La. 3.1.2 Tuyến chọn Pa Vinh II để bố trí công trình đã đ|ợc Thủ t|ớng Chính Phủ phê duyệt đầu t| Dự án thuỷ điện Sơn La tại văn bản số: 92/QĐ-TTg ngày15 tháng 01năm 2004. Việc bố trí các công trình đập dâng, đập tràn xả lũ và nhà máy thuỷ điện chỉ dùng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Riêng tiêu chuẩn tính toán về an toàn, ổn định công trình đập đất đá đ|ợc đề cập là các công trình đê quây. 3.1.3. Các tiêu chuẩn tính toán về an toàn, ổn định của công trình : Dự án thuỷ điện Sơn La là Dự án đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển kinh tế đất n|ớc, đồng thời cũng là Dự án có qui mô lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, theo Báo cáo NCKT đ|ợc phê duyệt đập có chiều cao lớn hơn 130m, nhà máy thuỷ điện có công suất N=2400MW, hồ chứa n|ớc có dung tích 9,26 tỷ m3, ở hạ du có thuỷ điện Hoà Bình, thủ đô Hà Nội và đồng bằng bắc bộ...nên an toàn, ổn định của các các công trình chính trên tuyến áp lực (đập dâng, đập tràn, cửa lấy n|ớc) phải đảm bảo mức an toàn cao. Đối với công trình thuỷ điện Sơn La với mực n|ớc dâng bình th|ờng 215,00 m, mực n|ớc gia c|ờng khi có lũ tần suất 0,01% là 218,45 m và khi có lũ PMF là 231,43 m. Chênh lệch giữa MNDBT và mực n|ớc khi có PMF quá cao do phải điều tiết chống lũ cho thuỷ điện Hoà Bình, trong khi đó theo tiêu chuẩn Việt Nam và Liên Xô cũ không có tr|ờng hợp tính toán kiểm tra với tr|ờng hợp lũ PMF. Để đảm bảo an toàn công trình và đạt đ|ợc các tiêu chuẩn an toàn theo các tiêu chuẩn Quốc tế khác, tiêu chuẩn này đ|a ra việc tính toán ổn định của các công trình trên tuyến áp lực theo hai hệ thống tiêu chuẩn, h|ớng dẫn sau: 1) Tính toán ổn định theo tiêu chuẩn của Việt Nam và Liên Xô cũ, bổ sung tổ hợp lực khi có lũ PMF và kiến nghị các hệ số an toàn ổn định cho phép (thực hiện đồng bộ với các chỉ tiêu của vật liệu, ph|ơng pháp tính toán, hệ số ổn định cho phép) 2) Kiểm tra tính toán ổn định theo các tiêu chuẩn, h|ớng dẫn của Mỹ(thực hiện
Xem thêm

23 Đọc thêm

Phát triển sinh kế bền vững cho người dân tái định cư công trình thuỷ điện Sơn La

PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SƠN LA

Các công trình thuỷ điện có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, góp phần đảm bảo nhu cầu năng lượng trong đời sống và sản xuất của nhân dân. Để xây dựng một công trình thuỷ điện, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư phải được thực hiện ở giai đoạn đầu tiên. Việc di dời này sẽ khiến cho đời sống của người dân vùng phải tái định cư gặp phải nhiều biến động hơn. Tuy nhiên, các dự án tái định cư thủy điện trong quá trình thực hiện đã bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc. Từ những vấn đề nêu trên, tôi chọn đề tài: "Phát triển sinh kế bền vững cho người dân tái định cư công trình thuỷ điện Sơn La" cho luận văn của mình. Mục đích nghiên cứu của đề tài Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về di dân tái định cư và vấn đề sinh kế bền vững trong các dự án tái định. Đánh giá thực trạng sinh kế bền vững trong triển khai các dự án tái định cư của công trình thuỷ điện Sơn La nói. Đề xuất các biện pháp khôi phục lại sinh kế một cách bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện Sơn La. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu đến các vấn đề liên quan đến các vấn đề khôi phục sinh kế cho những người dân tái định cư của công trình thuỷ điện Sơn La. Phương pháp nghiên cứu Ngoài phương pháp nghiên cứu chung, luận văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cửu cụ thể để phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp như: Phương pháp thu thập thông tin, phương pháp chuyên gia, phương pháp tổng hợp và điều tra xã hội học.
Xem thêm

110 Đọc thêm

Sổ Tay Thủ Thuật PC part 67 ppsx

SỔ TAY THỦ THUẬT PC PART 67 PPSX

+ Mở dữ liệu mẫu: Giúp bạn xem một bộ dữ liệu ví dụ mang tính chất tham khảo về ư nghĩa cũng như các chức năng của phần mềm Advan Home. Lần đầu tiên sử dụng Advan Home, bạn nên dùng thử phần mềm qua chức năng này. Để mở dữ liệu này, bạn bấm chọn mục “Mở dữ liệu mẫu” rồi bấm vào nút “Thực hiện”. Tiếp theo, ở hộp thoại mới, bạn bấm chọn “Administrator” trong ô “Tên”. Sau cùng, bạn bấm vào nút “Đăng nhập”. + Dữ liệu của tôi: Giúp bạn đăng nhập vào phần mềm Advan Home để nhập dữ liệu của mình. Bạn bấm chọn mục “Dữ liệu của tôi” rồi bấm chọn vào nút “Thực hiện”. Ô “Tên” để bạn nhập tên của bạn, ô “Mật khẩu” là nơi bạn nhập vào mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm này. Mật khẩu bạn hoàn toàn có thể thay đổi được thông qua chức năng đổi mật khẩu. Theo mặc định, mật khẩu của Administrator là để trống. Sau cùng, bạn bấm vào nút “Đăng nhập" để vào phần mềm. - Với giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, Advan Home sẽ thật dễ dàng sử dụng cho bạn cũng như các thành viên khác trong gia đình. Bạn có thể tải file “Hướng dẫn sử dụng” Advan Home tại trang web sau đây: http://www.advan.com.vn/forum/download.php?id=1 (521 KB). 3. Các chức năng chính của Advan Home 2006: - Giúp bạn theo dơi tình hình tài chính của gia đình mình chi tiết theo từng thành viên và nguồn gốc của các khoản thu. Ở bất kỳ thời điểm nào, bạn đều có thể biết được số tiền trong tài khoản của gia đình. - Theo dơi tình hình chi tiêu của gia đình và các thành viên trong gia đình, bạn có thể nhập vào nguyên nhân chi tiêu và kết quả nhận được sau đó. - Với các báo cáo phân tích thu chi theo từng thời điểm bất kỳ nên bạn sẽ dễ dàng định hướng lại vấn đề chi tiêu tài chính trong gia đình. Bạn cũng có thể in báo cáo chi tiết thu chi cho từng thành viên trong gia đình khi cần. - Đồng bộ hóa dữ liệu giữa máy tính ở các cơ quan và ở nhà của bạn, điều này giúp bạn có thể cập nhật dữ liệu chi tiêu từ bất cứ đâu và vào bất kỳ lúc nào.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Những công nhân bị tẩy não

NHỮNG CÔNG NHÂN BỊ TẨY NÃO

Sai Gon Tiep Thi Online http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default_opennew.aspx?news_id=248991 of 3 16/08/2007 14:11Một tổ ong chỉ có một ong chúa, từ30.000 đến 60.000 ong thợ toàn làgiống cái và vài trăm ong mật toàn làgiống đực. Những con ong đực hìnhthành từ những trứng không thụ tinhcủa ong chúa (không có cha), còn cácong cái đều hình thành từ trứng có thụtinh (có đủ cha mẹ)Nhóm nghiên cứu củaAlison Mercer (Đại họcDunedine, New Zealand) đãthí nghiệm đầu tiên cho thấycác chất pheromone củaThứ năm, 16.08.2007Những công nhân bị tẩy nãoMột phát hiện mới công bố trên tạp chí Science cho thấy từ nhỏ, tất cả những con ong thợ đều bị ong chúa “tẩynão” bằng hoá chất để ngăn ngừa khả năng nổi loạn.“Đây là thí nghiệm đầu tiên cho thấy các chất pheromone (những dạng hormone có mùi kích thích) của con ong chúa đãtác động trực tiếp đến não bộ”, nhà sinh vật học Alison Mercer của Đại học Dunedine (New Zealand), đồng tác giả côngtrình cho biết. “Điều hoàn toàn bất ngờ là tác động của các chất kích thích này đối với khả năng học tập của những conong trẻ”.Quyền kiểm soátOng chúa tạo ra một dịch chất pheromone từ một tuyến gần hàm. Một trong nhữngthành phần của dịch chất này là “homovanillyl alcohol” (HVA). Chất này tương tác vớidopamine (một chất truyền dẫn thông tin giữa các nơ-ron thần kinh) có trong não bộcủa các côn trùng và động vật. Bằng một cơ chế vẫn còn chưa được hiểu rõ, hiệntượng này có thể ngăn chặn dopamine và không cho những con ong thợ nhỏ có
Xem thêm

3 Đọc thêm

Bài soạn code liên kết TP và xem bản đồ

BÀI SOẠN CODE LIÊN KẾT TP VÀ XEM BẢN ĐỒ

<option value="http://www.na.gov.vn/htx/Vietnamese/#Vv9aPDH1oVwP"target="_blank">A. VP Quốc Hội CHXHCNVN</option><option value="http://www.cpv.org.vn/cpv/" target="_blank">B. BáoĐiện tử Đảng CSVN</option><option value="http://gis.chinhphu.vn/" target="_blank">C. TTĐTChính phủ CHXHCNVN</option><option value="http://img.khudothimoi.com/images/dulieu/1/ban-do-viet-nam-64-tinh-thanh-01.jpg"target="_blank">D. Bản đồ các tỉnh, thành ViệtNam</option><option value="http://maps.google.com/maps?hl=vi&biw=1280&bih=600&q=B%E1%BA%A3n+%C4%91%E1%BB%93+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng,+H%E1%BA%A3i+D%C6%B0%C6%A1ng&gl=vn&ei=_K0VTcbrGIzRcaWriPIE&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CBoQ8gEwAA"target="_blank">E. Bản đồ vệ tinh Việt Nam - Thếgiới</option><option value="http://khudothimoi.com/khudothimoi/kiengiang.html"target="_blank">VIP1. Kiên Giang trên con đường pháttriển</option><option value="http://cuocsongviet.com.vn/index.asp?act=dp&id_tinh=34"target="_blank">VIP2. Kiên Giang trên con đường hộinhập</option></select>
Xem thêm

2 Đọc thêm

Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn LaThanh toán vốnHỗ trợ làm đường công vụ di chuyển dân tái định cư pps

THANH TOÁN VỐN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ THUỶ ĐIỆN SƠN LATHANH TOÁN VỐNHỖ TRỢ LÀM ĐƯỜNG CÔNG VỤ DI CHUYỂN DÂN TÁI ĐỊNH CƯ PPS

6. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định (Đối với công việc tổ chức đấu thầu). 7. Hợp đồng xây dựng ký giữa Ban QLDA với đơn vị thực hiện và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao theo quy định. 8. II. Khi thanh toán vốn Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính 9. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập - Bản chính 10. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán do bên giao thầu và nhận thầu lập - Bản chính/bản sao theo quy định. Thành phần hồ sơ 11. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính. 12. Bảng xác định đơn giá điều chỉnh theo quy định của hợp đồng đối với hợp đồng theo giá điều chỉnh - Bản chính
Xem thêm

7 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG LA GIAI ĐOẠN 2003 2013

QUÁ TRÌNH DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG LA GIAI ĐOẠN 2003 2013

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Công tác tổ chức di dân tái định cư trên địa bàn huyện đã được đề cập tới trong một số tác phẩm sách báo và công trình nghiên cứu khoa học. Khoá luận tốt nghiệp của tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung, Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2006), với đề tài Đánh giá bước đầu mô hình tái định cư thuỷ điện Sơn La bản Nà Nhụng, xã Mường Chùm, huyện Mường La đã trình bày nhưng nét tổng quan về công trình Thuỷ điện Sơn La, các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, đề cập đến quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện di dân tái định cư ở bản Nà Nhụng mô hình điểm về di dân tái định cư đầu tiên trên địa bàn huyện Mường La. Tuy nhiên, tác giả tập trung khai thác vấn đề dưới góc nhìn địa lý và những tác động của yếu tố kinh tế, xã hội tại một đơn vị hành chính nhất định (một bản) trên địa bàn huyện Mường La chứ chưa đi sâu nghiên cứu quá trình di dân tái định cư dưới góc nhìn lịch sử trên phạm vi toàn huyện. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của khoa học địa lý Nghiên cứu tình hình sản xuất và mức sống dân cư của các hộ gia đình ở một số khu tái định cư Thuỷ điện Sơn La của đồng tác giả Thạc sỹ Đào Thị Bích Ngọc và Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Nhung (2010), Trường Đại học Tây Bắc đã nghiên cứu thực trạng về mức sống của các hộ gia đình tại một số khu tái định cư Thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp phù hợp để ổn định đời sống nhân dân tại các khu tái định cư. Tuy nhiên, đề tài cũng chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu và đánh giá về mức sống các hộ gia đình tại một số khu tái định cư tiêu biểu trên địa bàn tỉnh (7 khu) chứ chưa đi sâu nghiên cứu việc quy hoạch tất cả các khu, điểm tái định cư, quá trình tổ chức di dân, việc bảo tồn các giá trị văn hóa của dân di cư. Luận án tiến sỹ giáo dục học Nghiên cứu sự thích ứng với điều kiện sống mới của dân di cư vùng thuỷ điện Sơn La (2012), của tiến sỹ Nguyễn Văn Hồng (Đại học Tây Bắc) đã nghiên cứu, khảo sát thực tiễn về vấn đề thích ứng của dân di cư vùng Thuỷ điện Sơn La. Luận án phân tích các yếu tố tâm lý xã hội ảnh hưởng đến sự thích ứng môi trường sống và sản xuất tại nơi ở mới của dân di cư vùng thuỷ điện Sơn La. Đề xuất những kiến nghị giúp dân di cư sớm thích nghi với điều kiện sống mới. Tác giả chỉ mới tập trung đi sâu khai thác yếu tố xã hội (diễn biến tâm lý) của dân di cư Thuỷ điện Sơn La chứ chưa nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện quá trình di dân tái định cư trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung, trên địa bàn huyện Mường La nói riêng. Năm 2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Ban Dân vận Trung ương đã xuất bản Báo cáo chuyên đề công tác vận động, tuyên truyền và những bài học kinh nghiệm trong cuộc di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La (2003 2010), nhóm tác giả đã nghiên cứu các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác di dân tái định cư Thủy điện Sơn La; quá trình chỉ đạo của tỉnh Sơn La với các đơn vị cơ sở để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước di dân đến tái định cư nơi mới và những bài học kinh nghiệm thực tiễn rút ra trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác di dân tái định cư trên địa bàn tỉnh Sơn La sau chặng đường 6 năm thực hiện (2003 2010) nhiệm vụ di dân tái định cư. Tuy nhiên, báo cáo mới chú trọng nghiên cứu các chủ trương, chỉ đạo chung của Trung ương, của tỉnh và những kết quả bước đầu, chung nhất về công tác di dân chứ chưa nghiên cứu một cách cụ thể từng đơn vị cũng như chưa đề cập các biện pháp để giải quyết công tác tái định cư, ổn định đời sống của đồng bào.
Xem thêm

119 Đọc thêm

Những tiện ích bổ sung cho Internet Explorer 1

NHỮNG TIỆN ÍCH BỔ SUNG CHO INTERNET EXPLORER 7

Những tiện ích bổ sung cho Internet Explorer 7http://www.quantrimang.com/view.asp?Cat_ID=16&news_id=33643 http://www.quantrimang.com/view.asp?Cat_ID=16&news_id=33443 Những tiện ích bổ sung cho Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 là phiên bản mới nhất của trình duyệt web từ Microsoft với khá nhiều tính năng mới, đặc biệt là khả năng bảo mật cao hơn. Tuy vậy, những tiện ích bổ sung cho Internet Explorer 7 sau sẽ làm cho trình duyệt của bạn thật sự tiện dụng hơn rất nhiều. Những tiện ích này được Microsoft cung cấp hoàn toàn miễn phí và từ chính công ty hay các lập trình viên phát triển phần mềm uy tín. Windows Defender Dẫn đầu danh sách tiện ích được sử dụng nhiều nhất cho Internet Explorer, Windows Defender Beta 2 hoàn toàn miễn phí cho người dùng. Cung cấp khả năng ngăn chặn pop-up, chống lại spyware hay malware. Giao diện của Windows Defender rất dễ sử dụng, thân thiện với người dùng. Được cải tiến chức năng dò tìm và diệt, cập nhật cơ sở dữ liệu trực tuyến thường xuyên từ Microsoft, hỗ trợ cả môi trường 64-bit. Tương thích với Internet Explorer 6, 7 hoạt động trên các phiên bản hệ điều hành Windows 2000, XP, 2003 Server,
Xem thêm

6 Đọc thêm

SECURE WEB SERVICES WITH WS-SECURITY

SECURE WEB SERVICES WITH WS-SECURITY

</wsa:MessageID><wsa:ReplyTo><wsa:Address>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:Address></wsa:ReplyTo><wsa:To>http://localhost/StockTraderContracts/StockTrader.asmx</wsa:To><wsse:Security soap:mustUnderstand="1"><wsu:Timestamp>Contains Message Creation/Expiration TimeStamps</wsu:Timestamp><wsse:BinarySecurityToken>Represents an X.509 security token</wsse:BinarySecurityToken><xenc:EncryptedKey><xenc:EncryptionMethod>Specifies the algorithm that is used to encrypt a SOAP message</xenc:EncryptionMethod><xenc:CipherData><xenc:CipherValue>Encrypted key</xenc:CipherValue></xenc:CipherData></xenc:EncryptedKey><wssc:DerivedKeyToken>Represents a security token whose key is cryptographically derivedfrom the key of another security token</wssc:DerivedKeyToken><Signature>Represents the name of the element that defines a signature
Xem thêm

26 Đọc thêm

HIỆU ỨNG NHẢY RA KHỎI HÌNH

HIỆU ỨNG NHẢY RA KHỎI HÌNH

Photoshop - Hiệu ứng nhảy ra khỏi hình 30/11/2007 10:24 AMCó thể nói trong hiệu ứng này không sử dụng kỹ thuật mới, mà nó chỉ giúp các bạn ôn tập lại một số kiến thức đã học như "những cách tách hình ra khỏi Background", "phương pháp tạo bóng đổ"... - Trước hết chúng ta cần chuẩn bị một số hình cho bài thực hành:(H1)(H2)(H3)- Và được kết quả:Chúng ta bắt đầu thực hành nhé. Vì bài này không có nhiều kỹ thuật mới nên tôi cũng chỉ hướng dẫn những bước làm cơ bản.Bước 1: Mở 1 file ảnh có kích thước 400 x 400, mầu nền là mầu đen.- Đầu tiên chúng ta sẽ kéo thả hình Tivi (H1) vào Background mới tạo, dùng công cụ Magic Wand Tool (W) để tách những phần trắng còn thừa.- Click chọn Outer Glow trong bảng Blending Options để tạo viền sáng cho TiVi.Bước 2: Dùng công cụ Move Tool (V) kéo thả bức ảnh "Tuyết Rơi" (H2) mà chúng ta đã chuẩn bị vào.- Có thể tùy chỉnh kích thước của (H2) sao cho gần bằng màn hình của TiVi.- Giữ phím Ctrl và kéo co giãn 4 cạnh của hình "Tuyết Rơi" (H2) cho vừa với mặt của màn hình Tivi.Bước 3: Tiếp theo chúng ta tách hình chú "Mèo Rừng" ra khỏi Background của (H3)- Ở đây tôi sử dụng công cụ Magnetic Lasso Tool (L) để tách. Nếu bạn nào ko quen dùng công cụ này thì có thể tham khảo các cách tách hình khác tại đây:+ Học ghép ảnh nhanh: http://zensoft.vn/ShowArticle.aspx?ID=1212+ Tách nền bằng Filter Extract: http://zensoft.vn/ShowArticle.aspx?ID=568+ Những cách cắt ảnh ra khỏi BG: http://zensoft.vn/ShowArticle.aspx?ID=2199Các bạn có thể tạo thêm một chút bóng đổ (tham khảo tại đây) để bức hình trông đẹp hơn.Và chúng ta được kết quả.Chúc các bạn thành công.
Xem thêm

4 Đọc thêm

HIỆU ỨNG NHẢY RA KHỎI HÌNH

HIỆU ỨNG NHẢY RA KHỎI HÌNH

Photoshop - Hiệu ứng nhảy ra khỏi hình 30/11/2007 10:24 AMCó thể nói trong hiệu ứng này không sử dụng kỹ thuật mới, mà nó chỉ giúp các bạn ôn tập lại một số kiến thức đã học như "những cách tách hình ra khỏi Background", "phương pháp tạo bóng đổ"... - Trước hết chúng ta cần chuẩn bị một số hình cho bài thực hành:(H1)(H2)(H3)- Và được kết quả:Chúng ta bắt đầu thực hành nhé. Vì bài này không có nhiều kỹ thuật mới nên tôi cũng chỉ hướng dẫn những bước làm cơ bản.Bước 1: Mở 1 file ảnh có kích thước 400 x 400, mầu nền là mầu đen.- Đầu tiên chúng ta sẽ kéo thả hình Tivi (H1) vào Background mới tạo, dùng công cụ Magic Wand Tool (W) để tách những phần trắng còn thừa.- Click chọn Outer Glow trong bảng Blending Options để tạo viền sáng cho TiVi.Bước 2: Dùng công cụ Move Tool (V) kéo thả bức ảnh "Tuyết Rơi" (H2) mà chúng ta đã chuẩn bị vào.- Có thể tùy chỉnh kích thước của (H2) sao cho gần bằng màn hình của TiVi.- Giữ phím Ctrl và kéo co giãn 4 cạnh của hình "Tuyết Rơi" (H2) cho vừa với mặt của màn hình Tivi.Bước 3: Tiếp theo chúng ta tách hình chú "Mèo Rừng" ra khỏi Background của (H3)- Ở đây tôi sử dụng công cụ Magnetic Lasso Tool (L) để tách. Nếu bạn nào ko quen dùng công cụ này thì có thể tham khảo các cách tách hình khác tại đây:+ Học ghép ảnh nhanh: http://zensoft.vn/ShowArticle.aspx?ID=1212+ Tách nền bằng Filter Extract: http://zensoft.vn/ShowArticle.aspx?ID=568+ Những cách cắt ảnh ra khỏi BG: http://zensoft.vn/ShowArticle.aspx?ID=2199Các bạn có thể tạo thêm một chút bóng đổ (tham khảo tại đây) để bức hình trông đẹp hơn.Và chúng ta được kết quả.Chúc các bạn thành công.
Xem thêm

4 Đọc thêm

THỰC HÀNH LAB - XUẤT CÁC TIN NỔI BẬT doc

THỰC HÀNH LAB XUẤT CÁC TIN NỔI BẬT DOC

Biên son: Nguyn Phát Tài + Chn lnh nh hình minh ha + Chn Recordset và click OK Chúng ta s thy xut hin giao din nh sau: + Hãy m Recordset rs_tinnoibat lên sau đó sa điu kin lc cho sai đi đ kim tra th VIT CHUYÊNTrung Tâm ào To Công Ngh Mng VIT CHUYÊN 740/12 S Vn Hnh (ni dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.orgwww.ddcntt.vn Lp: Chuyên Viên Website Lành Ngh Trang 11 Biên son: Nguyn Phát Tài
Xem thêm

19 Đọc thêm

Tài liệu Những tiện ích bổ sung cho Internet Explorer part 1 pptx

TÀI LIỆU NHỮNG TIỆN ÍCH BỔ SUNG CHO INTERNET EXPLORER PART 1 PPTX

Những tiện ích bổ sung cho Internet Explorer 7http://www.quantrimang.com/view.asp?Cat_ID=16&news_id=33643 http://www.quantrimang.com/view.asp?Cat_ID=16&news_id=33443 Những tiện ích bổ sung cho Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 là phiên bản mới nhất của trình duyệt web từ Microsoft với khá nhiều tính năng mới, đặc biệt là khả năng bảo mật cao hơn. Tuy vậy, những tiện ích bổ sung cho Internet Explorer 7 sau sẽ làm cho trình duyệt của bạn thật sự tiện dụng hơn rất nhiều. Những tiện ích này được Microsoft cung cấp hoàn toàn miễn phí và từ chính công ty hay các lập trình viên phát triển phần mềm uy tín. Windows Defender Dẫn đầu danh sách tiện ích được sử dụng nhiều nhất cho Internet Explorer, Windows Defender Beta 2 hoàn toàn miễn phí cho người dùng. Cung cấp khả năng ngăn chặn pop-up, chống lại spyware hay malware. Giao diện của Windows Defender rất dễ sử dụng, thân thiện với người dùng. Được cải tiến chức năng dò tìm và diệt, cập nhật cơ sở dữ liệu trực tuyến thường xuyên từ Microsoft, hỗ trợ cả môi trường 64-bit. Tương thích với Internet Explorer 6, 7 hoạt động trên các phiên bản hệ điều hành Windows 2000, XP, 2003 Server,
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 203 pptx

TUẦN BÁO TIN HỌC-CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PART 203 PPTX

Answers.com Trang web trả lời các câu hỏi mà bạn đặt ra với nhiều thông tin chi tiết 399 Error! How Stuff Works Trang web giải thích về cách thức các vật hoạt động Một số địa chỉ trang web hay Error! Hồi sáng đã giới thiệu cho thầy cô mình ở lớp, rất tiếc máy photo trường mình bị trục trặc nên photo cho thầy cô không được rõ lắm, giờ đăng lên đây cho thầy cô tham khảo và đóng góp thêm nha. Đây chỉ là một số trang tôi đã từng vào và lưu vào máy. Rất tiếc trường mình chưa nối mạng nên hồi sáng chỉ chiếu lên một số trang để "dụ" thầy cô tích cực vào internet thôi.Error! Error! Error! Một số trang Web báo chí : http://www.thanhnien.com.vn http://www.sggp org.vn
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề