HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH BẮC GIANG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH BẮC GIANG":

DỰ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TỈNH

DỰ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TỈNH

SỞ GD & ĐT TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH XÁC NHẬN HỌC SINH Năm học: 2015-2016 STT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Chữ ký HS Ghi chú 1 VD: Bùi Nhã Uyên 16.11.2006 297310 4A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng cộng danh sách gồm có: ………. em …………………, ngày 10 tháng 03 năm 2016 HIỆU TRƯỞNG ………………… Trường tiểu học:………………………. Số điện thoại Hiệu trưởng:…………………. Email:………………………………………..
Xem thêm

1 Đọc thêm

Tổ chức giáo dục kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)

Tổ chức giáo dục kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)

Tổ chức giáo dục kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Tổ chức giáo dục kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Tổ chức giáo dục kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Tổ chức giáo dục kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Tổ chức giáo dục kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Tổ chức giáo dục kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Tổ chức giáo dục kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Tổ chức giáo dục kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Tổ chức giáo dục kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Tổ chức giáo dục kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo thực tập trường chính trị tỉnh bắc giang

BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG

1. Nhận thức về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chung của trường chính trị tỉnh Bắc giang. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 486 – QĐ TU ngày 09 07 2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của trường Chính trị tỉnh Bắc Giang như sau: 1.1 Vị trí: Trường chính trị Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, tương đương một ban, ngành cấp tỉnh, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ và UBND tỉnh. 1.2 Chức năng: Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã; trưởng, phó phòng, ban cấp huyện; trưởng, phó phòng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và cán bộ dự nguồn các chức danh trên. Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở địa phương. 1.3. Nhiệm vụ: 1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã về chương trình trung cấp lý luận chính trị và một số chương trình trung cấp chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trưởng, phó phòng, ban cấp huyện; trưởng, phó phòng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh; ban giám hiệu các trường phổ thông, trường mầm non và cán bộ dự nguồn các chức danh trên về chương trình trung cấp lý luận chính trị. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính và viên chức sự nghiệp ngạch chuyên viên, cán sự tiền công vụ. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho đại biểu HĐND cấp huyện
Xem thêm

20 Đọc thêm

NGHỀ LÀM BÚN TRUYỀN THỐNG XÃ ĐA MAI THÀNH PHỐBẮC GIANG TỈNH BẮC GIANG

NGHỀ LÀM BÚN TRUYỀN THỐNG XÃ ĐA MAI THÀNH PHỐBẮC GIANG TỈNH BẮC GIANG

“Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề” của Trần Quốc Vượngvà Đỗ Thị Hảo [97], “Làng nghề phố nghề” của Trần Quốc Vượng và Đỗ Thị Hảo[98]. “Tổng tập nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam” do Trương Minh Hằngchủ biên [39]. “Làng nghề truyền thống Việt Nam” của Phạm Côn Sơn [72]. “Làngnghề và những nghề thủ công truyền thống ở Bắc Giang” của Nguyễn Thu Minhvà Trần Văn Lạng [58], “Nghề cổ nước Việt” của Vũ Từ Trang [84]. Có rất nhiềucông trình nghiên cứu về nghề, làng nghề truyền thống ở Việt Nam, tuy vậy tác giảchỉ xin đề cập tới một số công trình nghiên cứu tiêu biểu kể trên. Ngoài ra, cácnghề và làng nghề được giới thiệu ở các cuốn địa chí cấp tỉnh, huyện, các côngtrình khảo cứu về làng, lịch sử đảng bộ các cấp.Nghiên cứu các làng nghề truyền thống có nhiều đề tài khoa học các cấp.Các công trình tiêu biểu như: “Nghiên cứu đề xuất các mô hình quản lý và cảithiện làng nghề đồng bằng Bắc Bộ” do Đặng Kim Chi chủ biên [21] (đây là đề tàikhoa học cấp Nhà nước có mã số KC 08.09 nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễncho việc xây dựng các chính sách và biện pháp giải quyết vấn đề môi trường ở cáclàng nghề Việt Nam). “Làng nghề thủ công huyện Thanh Oai tỉnh Hà Tây truyềnthống và biến đổi” do Bùi Xuân Đính chủ biên [30].Nghiên cứu về làng nghề theo hướng khảo sát các làng nghề trong bối cảnhcông nghiệp hóa, hiện đại hóa có các công trình tiêu biểu: “Phát triển làng nghềtruyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của Mai Thế Hởn[42]. “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp ở châu thổ sông Hồng –thực trạng và triển vọng” của nhóm tác giả Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Thắng[34].Những vấn đề có liên quan đến nghề và làng nghề truyền thống là đề tài thuhút nhiều luận văn Tiến sĩ, Thạc sĩ, nghiên cứu khoa học của nhiều chuyên ngànhnhư: “Làng nghề sơn quang Cát Đằng” của Nguyễn Lan Hương [44], “Nghề sơntruyền thống làng Hạ Thái xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây” củaNguyễn Xuân Nghị [60]. “Về hai làng nghề truyền thống: sắt Phú Bài và rèn Hiền
Xem thêm

20 Đọc thêm

Hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

Hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

Hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ AnHoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ AnHoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ AnHoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ AnHoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ AnHoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ AnHoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ AnHoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ AnHoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ AnHoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ AnHoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ AnHoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ AnHoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ AnHoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An
Xem thêm

Đọc thêm

de kiem tra hoc ki 2 toan 8 nam hoc 2015 2016

DE KIEM TRA HOC KI 2 TOAN 8 NAM HOC 2015 2016

Đề thi chất lượng học kì 2 môn toán lớp 8 tỉnh Bắc Giang năm học 2015 2016. đề kiểm tra cuối năm học môn toán 8, đề thi, đề khảo sát chất lượng học kì 2 toán lớp 8. Đề thi chất lượng học kì 2 môn toán lớp 8 tỉnh Bắc Giang năm học 2015 2016. đề kiểm tra cuối năm học môn toán 8, đề thi, đề khảo sát chất lượng học kì 2 toán lớp 8.

1 Đọc thêm

ĐỀ ÔN LUYỆN THI THPTQG MÔN HÓA

ĐỀ ÔN LUYỆN THI THPTQG MÔN HÓA

đề thi thử THPTQG môn hóa của tỉnh Bắc Giang

4 Đọc thêm

Nghi thức Đội và hướng dẫn thực hiện nghi thức đội sửa đổi 2016 HĐĐ Trung Ương

NGHI THỨC ĐỘI VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHI THỨC ĐỘI SỬA ĐỔI 2016 HĐĐ TRUNG ƯƠNG

NGHI THỨC VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHI THỨC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 25QĐHĐĐTW ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng Đội Trung ương) PHẦN I: NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh là những quy định thống nhất mang nét ng của Đội được thể hiện bằng ngôn ngữ, hình thức tượng trưng, nghi lễ và đội hình, đội ngũ. Nghi thức Đội được tiến hành thường xuyên trong hoạt động rèn luyện của tạo thành thói quen, nề nếp tốt; góp phần giáo dục ý thức kỷ luật, tư thế, ng và tinh thần tập thể cho đội viên trong tổ chức Đội. CỜ ĐỘI Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài. NGHI THỨC VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHI THỨC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 25QĐHĐĐTW ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng Đội Trung ương) PHẦN I: NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh là những quy định thống nhất mang nét ng của Đội được thể hiện bằng ngôn ngữ, hình thức tượng trưng, nghi lễ và đội hình, đội ngũ. Nghi thức Đội được tiến hành thường xuyên trong hoạt động rèn luyện của tạo thành thói quen, nề nếp tốt; góp phần giáo dục ý thức kỷ luật, tư thế, ng và tinh thần tập thể cho đội viên trong tổ chức Đội. CỜ ĐỘI Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài.
Xem thêm

27 Đọc thêm

ĐÁP ÁN THI THỬ THPTQG MÔN VẬT LÝ TỈNH BẮC GIANG

ĐÁP ÁN THI THỬ THPTQG MÔN VẬT LÝ TỈNH BẮC GIANG

Đáp án đề thi thử THPTQG tỉnh Bắc Giang năm 2016

1 Đọc thêm

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CỦA LÀNG NGHỀ DĨNH KẾ, THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN sản PHẨM của LÀNG NGHỀ DĨNH kế, THÀNH PHỐ bắc GIANG, TỈNH bắc GIANG
Xem thêm

116 Đọc thêm

BẢN MÔ TẢ SẢN PHẨM CHI TIẾT GIUN

BẢN MÔ TẢ SẢN PHẨM CHI TIẾT GIUN

BẢN MÔ TẢ SẢN PHẨM CHI TIẾT1. Đặt vấn đề1.1 Mở đầuTừ lâu nay, con người đã biết tới giun như một cỗ máy giúp đất tơi xốp, làm thức ăncho vật nuôi, đặc biệt một số loài còn có khả năng xử lý phân gia súc rất hiệu quả điểnhình là giun Quế. Giun Quế (tên khoa học là Perionyx Excavatus) thuộc chi Pheretima, họMegascocidae (họ cự dẫn), ngành ruột khoang. Chúng là nhóm giun ăn phân, thường sốngtrong môi trường có nhiều chất hữu cơ đang phân hủy, trong tự nhiên ít tồn tại với quầnthể lớn và không có khả năng cải tạo đất trực tiếp.Trong cơ thể giun Quế, nước chiếm khoảng 80 – 85 %, chất thô khoảng 15 – 20 %.Hàm lượng các chất (tính trên trọng lượng chất khô) như sau: Protein: 68 –70 %, Lipid: 7– 8 %, chất đường: 12 –14 %, tro 11 – 12 %. Ngoài ra còn có vitamin B1, B6, B12, Canxi,Photpho, Sắt, 17 loại axit amin và một số enzyme: cellulaza, kitinaza…Chúng được sử dụng rộng rãi trong việc xử lý, chuyển hóa chất thải hữu cơở Philippines, Australia và một số nước khác (Gurrero, 1983; Edwards, 1995).Giun Quế là một trong những giống giun đã được thuần hóa, nhập nội vào năm1986 và đưa vào nuôi công nghiệp với các quy mô vừa và nhỏ.Theo niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên, hết năm 2013 trên địa bàn tỉnh có hơn670 trang trại, gia trại chăn nuôi; trong đó có 274 trang trại, gia trại chăn nuôi lợn, hơn 350trang trại gia trại chăn nuôi gà, còn lại là các trang trại, gia trại chăn nuôi trâu, ngựa, dê,chồn, nhím... Khoảng 90% các trang trại, gia trại chăn nuôi có quy mô chăn nuôi dưới1000 con/năm. Trong đó có hơn 110000 con trâu, bò, số phân thải ra trung bình từ 15-20kg/con.ngày, mỗi ngày có 1650000 kg phân trâu, bò thải ra, hầu hết không được xử lý hoặcủ hoai mục trong thời gian dài, hoặc bón trực tiếp trên đồng ruộng, gây ô nhiễm môitrường lớn cũng như tiềm ẩn nhiều mầm bệnh cho cây trồng.Nhờ việc học hỏi mô hình chăn nuôi của những trại giun Quế giống ở Hà Nội, BắcGiang, cũng như áp dụng linh hoạt trong điều kiện thực tế của tỉnh Thái Nguyên - một tỉnhcó rất nhiều trang trại gia súc quy mô lớn mà việc “Xử lý phân gia súc bằng giun Quế” đãđược nuôi thử nghiệm và bước đầu cho kết quả khả quan.1.2. Mục đích-Nghiên cứu khả năng phát triển của giun Quế trong việc xử lý phân bò tươi.
Xem thêm

9 Đọc thêm

THI THỬ THPTQG MÔN HÓA

THI THỬ THPTQG MÔN HÓA

đề thi thử THPTQG môn hóa tỉnh Bắc Giang năm 2016

5 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN SINH MÃ ĐỀ 02 TỈNH BẮC GIANG

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN SINH MÃ ĐỀ 02 TỈNH BẮC GIANG

đề thi thử THPTQG môn sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016

7 Đọc thêm

THI THỬ THPTQG MÔN SINH 1 TỈNH BẮC GIANG

THI THỬ THPTQG MÔN SINH 1 TỈNH BẮC GIANG

Đề thi thử THPTQG môn sinh năm 2016 tỉnh Bắc Giang

6 Đọc thêm

THI THỬ THPTQG MÔN SINH 3 TỈNH BẮC GIANG

THI THỬ THPTQG MÔN SINH 3 TỈNH BẮC GIANG

Đề thi thử THPTQG môn sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016

6 Đọc thêm

THI THỬ THPTQG MÔN SINH 4 TỈNH BẮC GIANG

THI THỬ THPTQG MÔN SINH 4 TỈNH BẮC GIANG

Đề thi thử THPTQG môn sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016

6 Đọc thêm

THI THỬ THPTQG MÔN VẬT LÝ TỈNH BẮC GIANG

THI THỬ THPTQG MÔN VẬT LÝ TỈNH BẮC GIANG

Đề thi thử THPTQG môn vật lý tỉnh Bắc Giang Năm 2016

6 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN TIẾNG ANH TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN TIẾNG ANH TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016

Đề thi thử THPTQG môn tiếng anh tỉnh Bắc giang năm 2016

5 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN TIẾNG ANH TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN TIẾNG ANH TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016

Đề thi thử THPTQG môn tiếng anh tỉnh Bắc giang năm 2016

5 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN TIẾNG ANH TỈNH BẮC GIANG

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN TIẾNG ANH TỈNH BẮC GIANG

Đề thi thử THPTQG môn tiếng anh tỉnh Bắc Giang năm 2016

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề