THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC 2013

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC 2013":

(Sách miễn phí) Trắc nghiệm toán luyện thi THPT ĐHGQ: Phần 2

(SÁCH MIỄN PHÍ) TRẮC NGHIỆM TOÁN LUYỆN THI THPT ĐHGQ: PHẦN 2

Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 2Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 2Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 2Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 2Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 2Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 2Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 2Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 2Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 2Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 2Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 2Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 2
Xem thêm

150 Đọc thêm

Tài liệu Đề thi và đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2010 pptx

TÀI LIỆU ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2010 PPTX

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010Mơn thi : TỐN - Gio dục trung học phổ thơngI. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)Cu 1 (3,0 điểm). Cho hm số 3 21 3y x x 54 2= − +1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đ cho.2) Tìm cc gi trị của tham số m để phương trình 3 2x 6x m 0− + =cĩ 3 nghiệm thực phn biệtCu 2 (3,0 điểm)1) Giải phương trình 22 42log x 14log x 3 0− + =2) Tính tích phn 12 20I x (x 1) dx= −∫3) Cho hm số 2f (x) x 2 x 12

4 Đọc thêm

đề thi đại học môn hóa học

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

Câu 49: Tách riêng Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Ni, Fe ở dạng bột. Dung dịch cần dùng là (vẫn giữ nguyên khối lượng của Ag ban đầu) A. Dung dịch FeCl3 B. Dung dịch HNO3 đặc nguội Trang 4/5 - Mã đề thi 132 Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPTĐề thi đáp án tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT C. Dung dịch H2SO4 loãng D. Dung dịch HCl Câu 50: Các khí thải công nghiệp và của các động cơ ô tô, xe máy là nguyên nhân chủ yếu gây ra mưa axit. Thành phần hóa học chủ yếu trong các khí thải trực tiếp gây ra mưa axit là: A. NO2, CO2, CO. B. SO2, CO, NO2. C. SO2, CO, NO. D. NO, NO
Xem thêm

10 Đọc thêm

ÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017

ÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017

ÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017ÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017ÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017ÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017ÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017ÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017ÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017ÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017ÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017ÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017ÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017ÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017
Xem thêm

Đọc thêm

Thần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa học

THẦN TỐC LUYỆN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016 MÔN HÓA HỌC

Thần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa học. Thần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa họcThần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa họcThần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa họcThần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa họcThần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa họcThần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa họcThần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa họcThần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa họcThần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa họcThần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa họcThần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa họcThần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa họcThần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa họcThần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa họcThần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa họcThần tốc luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn hóa học
Xem thêm

30 Đọc thêm

Nghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái Hà Nội (LV tốt nghiệp)

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GHI NHỚ VÀ HỌC LỰC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỒNG THÁI HÀ NỘI (LV TỐT NGHIỆP)

Nghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái Hà Nội (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái Hà Nội (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái Hà Nội (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái Hà Nội (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái Hà Nội (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái Hà Nội (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái Hà Nội (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái Hà Nội (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái Hà Nội (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái Hà Nội (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái Hà Nội (LV tốt nghiệp)
Xem thêm

52 Đọc thêm

công thức giải nhanh hóa học ôn thi tốt nghiệp và đại học

CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA HỌC ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC

tổng hợp các công thức giải nhanh các bài toán hóa học. có các ví dụ minh họa cụ thể cho từng công thức.giúp các bạn đang ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.ôn thi học sinh giỏi,thi vào các trường chuyên hóa

9 Đọc thêm

350 câu trọng âm trong tiếng anh 12

350 CÂU TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH 12

trọng âm trong luyện thi trung học phổ thông quốc giatrọng âm trong luyện thi trung học phổ thông quốc gia trọng âm trong luyện thi trung học phổ thông quốc giatrọng âm trong luyện thi trung học phổ thông quốc gia

11 Đọc thêm

đề thi tốt nghiệp trung học môn tiếng anh có đáp án

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

Chào các bạn thi tốt nghiệp trung học là một ngưỡng của cuộc đời mỗi sinh viên. Và để bước qua nó mình xin cung cấp đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng anh với bố cục Phân1: đề thi Phần 2: đáp án chi tiết Cảm ơn mọi người đã quan tâm

40 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Toán 2013 - Đề 31 pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TOÁN 2013 ĐỀ 31 PPTX

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔTHÔNG NĂM 2013 TRƯỜNG PT DTNT TỈNH Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông (ĐỀ THAM KHẢO) Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm ) Câu 1. ( 3,0 điểm ): Cho hàm số y = - x3 + 3x2 - 1 1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số. 2/ Dựa vào đồ thị ( C ), tìm m để phương trình x3 -3x2 +2m -1 = 0 chỉ có 1 nghiệm thực. Câu 2. ( 2,0 điểm ): 1/ Giải phương trình: log2x - xlog114
Xem thêm

9 Đọc thêm

INVERSION 1 ENGLISH GRAMMAR PRACTICE GRADE 12

INVERSION 1 ENGLISH GRAMMAR PRACTICE GRADE 12

bài luyện tập ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12cơ bản,gồm một số bài practice tests từ cơ bản đến nâng cao,giúp ôn luyện lại hệ thống kiến thức và thực hành ngữ pháp cả năm 12 kèm thi tốt nghiệp và đại học.

2 Đọc thêm

GIẢI NHANH HOÁ HỌC HỮU CƠ

GIẢI NHANH HOÁ HỌC HỮU CƠ

- Học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, đặc biệt là qua tổng kết đánh giá kết quả học tập củahọc sinh- Tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ do các chuyên gia đầu ngành giảng dạy- Tự bồi dưỡng, trau dồi thường xuyên và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trìnhgiảng dạy, kiểm tra, đánh giá Học sinh3 . Đối tượng nghiên cứuHoá học hữu cơ chiếm khoảng 50% số câu hỏi trong các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh Đại học,cao đẳng với nội dung câu hỏi được bao quát toan bộ chương trình .Mỗi vấn đề đều có phươngpháp và cách thức áp dụng khác nhau phù hợp với mục đích, yêu cầu cầu của chương để việcdạy của Thầy và việc học của Trò có hiệu quả4 . Phạm vi nghiên cứuTừ năm 2006- 2007 Bộ giáo dục và đào tạo đưa ra hình thức thi trắc nghiệm có 4 phương án lựachọn, trong đó có chỉ có một phương án lựa chọn đúng, dạng câu hỏi này là dạng duy nhất đượcsử dụng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh Đại học – Cao đẳng. Chính vìvậy các bài tập (lý thuyết, định lượng) đã đưa ra một số phương án giải nhanh , chính xác trongthời gian ngắn phù hợp với yêu cầu của bài thi trắc nghiệm về nội dung hoá hữu cơ trong chươngtrình5 . Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệmDạy và học theo chương trình mới đã được triển khai đại trà trên toàn quốc , theo chương trìnhvà sách giáo khoa mới yêu cầu việc dạy và học hoá học tập trung nhiều hơn sự hình thành kỹnăng cho học sinh . Ngoài ra những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần đạt được học sinh còn phảichú ý nhiều tới khả năng vận dụng ,liên hệ thực tiễn. Đồng thời với việc đổi mới chương trình vàsách giáo khoa là đổi mới kiểm tra đánh giá . Tron quá trình giảng dạy bản Giáo viên cần địnhhướng cho Học sinh kỹ năng tư duy, vận dụng lý thuyết đã học để giải quyết một vấn đề cụ thể.4
Xem thêm

19 Đọc thêm

(Sách miễn phí)Trắc nghiệm toán luyện thi THPT ĐHGQ: Phần 1

(SÁCH MIỄN PHÍ)TRẮC NGHIỆM TOÁN LUYỆN THI THPT ĐHGQ: PHẦN 1

Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 1Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 1Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 1Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 1Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 1Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 1Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 1Trắc nghiệm toán luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng Đại học ĐHGQ: Phần 1
Xem thêm

107 Đọc thêm

KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016 MÔN VẬT LÍ

KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016 MÔN VẬT LÍ

KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016 MÔN VẬT LÍ KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016 MÔN VẬT LÍ VKÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016 MÔN VẬT LÍ KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016 MÔN VẬT LÍKÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016 MÔN VẬT LÍ

12 Đọc thêm

Đề thi tốt nghiệp GDTX 2009 môn sinh học ( Trang 01)

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP GDTX 2009 MÔN SINH HỌC ( TRANG 01)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ CHÍNH THỨCCâu sốKỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009ĐÁP ÁNMôn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyênMã đề thi1.168 283 360 392 462 527 573 635 746 791 825 948C C B B D C A A D B A C2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.

2 Đọc thêm

BÀI TẬP LÝ THUYẾT HÓA CHỦ ĐỀ PETIT PROTEIN

BÀI TẬP LÝ THUYẾT HÓA CHỦ ĐỀ PETIT PROTEIN

Những bài toán hóa học lý thuyết chủ đề petit protein , những bài toán ôn luyện thi thpt và đại học môn hóa học cực hay , hóa học lớp 12 , ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học môn hóa học cực hay

Đọc thêm

ĐÁP ÁN THUY PHÂN ESTE

ĐÁP ÁN THUY PHÂN ESTE

Đáp án bài tập hóa học về thủy phân của este , những bài toán ôn luyện thi thpt và đại học môn hóa học cực hay , hóa học lớp 12 , ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học môn hóa học cực hay

Đọc thêm

ĐÁP ÁN BÀI TOÁN HÓA HỌC CÔNG THỨC CHẤT BÉO

ĐÁP ÁN BÀI TOÁN HÓA HỌC CÔNG THỨC CHẤT BÉO

đáp án bài toán hóa học công thức chất béo , những bài toán ôn luyện thi thpt và đại học môn hóa học cực hay , hóa học lớp 12 , ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học môn hóa học cực hay

Đọc thêm

BÀI TẬP CÁC PHẢN ỨNG KHÁC CỦA ESTE

BÀI TẬP CÁC PHẢN ỨNG KHÁC CỦA ESTE

Những bài toán hóa học về các phản ứng khác của este , những bài toán ôn luyện thi thpt và đại học môn hóa học cực hay , hóa học lớp 12 , ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học môn hóa học cực hay

Đọc thêm

Thu TN12 DA ro rang thithu2010

THU TN12 DA RO RANG THITHU2010

Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học, cao đẳng giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt!

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề