ĐỀ THI KIỂM TOÁN 2

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ THI KIỂM TOÁN 2":

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN -P6

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN -P6

TRANG 1 TCKT2 K11 BAN ĐÊM ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN THỜI GIAN 120 PHÚT THÍ SINH ĐƯỢC THAM KHẢO TÀI LIỆU NHƯNG PHẢI NỘP LẠI ĐỀ THI CÂU 1 2Đ Khi tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính BCTC cho c[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN -P5

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN -P5

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁNThời gian làm bài : 90 phút(Được tham khảo tài liệu và phải nộp lại đề theo bài thi)Câu 1 (2đ)Công ty sản xuất Sông Hồng có các sản phẩm tiêu thụ nội đòa với hình thức bán chòu số lượng lớn. Hãy lập bảng câu hỏi về kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ bán hàng của Sông Hồng (ít nhất 10 câu hỏi)Câu 2 (2đ)Dưới đây là những tình huống độc lập và đều có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính.a. Vào thời điểm 31.12.1999, công ty Mỹ Lệ không có khả năng thanh toán các khoản nợ tới hạn trong năm tới và các thương thuyết để hoãn nợ đều không đạt được thỏa thuận nào . Tuy nhiên, công ty Mẹ của Mỹ Lệ đã gửi một bản cam kết cho kiểm toán viên rằng sẽ trả nợ thay cho Mỹ Lệ. Đến tháng 2.2000, trong khi kiểm toán viên đang kiểm toán tại Mỹ Lệ thì được biết công ty Mẹ của Mỹ Lệ đã chuyển tiền và làm thủ tục tăng vốn đầu tư vào Mỹ Lệ. Trên cơ sở đó, Mỹ Lệ đã thanh toán được các khoản nợ đến hạn trong năm 2000. Giám đốc Mỹ Lệ từ chối bất kỳ khai báo nào về vấn đề này trên báo cáo tài chính ngày 31.12.1999.b. Khi quá trình kiểm toán báo cáo tài chính năm 1999, kiểm toán viên không thực hiện được thủ tục xác nhận đối với một số khoản phải thu quan trọng vì Giám đốc công ty không chấp nhận mà không giải thích lý do. Kiểm toán viên đã sử dụng một thủ tục kiểm toán khác để thay thế và cảm thấy hoàn toàn hài lòng về bằng chứng đạt được.c. Khi được yêu cầu cung cấp thư giải trình, Giám đốc công ty LAMA đã từ chối mà không đưa ra lý do xác đáng. Tuy nhiên, tất cả các bằng chứng khác cho thấy báo cáo tài chính của LAMA là trung thực và hợp lý.d. Kiểm toán viên nhận thấy một số thông tin trong Thư của Hội đồng quản trò đính kèm với báo cáo tài chính có nội dung không nhất quán với báo cáo tài chính. Kiểm toán viên đề nghò đơn vò sửa nhưng họ từ chối vì cho rằng kiểm toán viên không kiểm toán các thông tin đó mà chỉ kiểm toán báo cáo tài chính nên không có quyền yêu cầu họ điều chỉnh.Đối với từng tình huống trên, trong các ý kiến sau đây thì bạn sẽ đưa ra ý kiến nào, và hãy giải thí ch vắn tắt về sự lựa chọn của mình :1) Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.2) Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần có đoạn nhấn mạnh.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Ngân hàng đề thi hết học phần: Kiểm toán

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN: KIỂM TOÁN

( Word Viewer - Unregistered )NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦNHỌC PHẦN: KIỂM TOÁN(45 tiết – 3 tín chỉ)LOẠI 1 ĐIỂMCâu 1: Khái niệm kiểm toán? Theo quan điểm hiện đại, phạm vi kiểm toán bao gồmnhững lĩnh vực nào?Câu 2:Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm tra và kiểm toán?Câu 3:Trình bày nội dung phương pháp khoa học chung?Câu 4:Khi nào kiểm toán viên sử dụng phương pháp sử dụng các thử nghiệm chi tiết?Câu 5:Trình tự chung khi tiến hành một cuộc kiểm toán?Câu 6:Tại sao kiểm toán viên phải tôn trọng bí mật về những thông tin liên quan đếnkhách hàng được kiểm toán?LOẠI 2 ĐIỂMCâu 1:Hãy nêu các chức năng của kiểm toán? Sản phẩm mà các chức năng của kiểmtoán cung cấp là gì?Câu 2:Khái niệm bằng chứng kiểm toán? Các loại bằng chứng kiểm toán?Câu 3: Khái niệm gian lận? Các hình thức gian lận?Câu 4: Khái niệm sai sót? Các hình thức sai sót?Câu 5:Nội dung công việc khi thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là gì?Câu 6:Tính độc lập của kiểm toán viên được thể hiện như thế nào?LOẠI 3 ĐIỂMCâu 1: Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập vàkiểm toán nội bộ?Câu 2:Trình bày các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ?Câu 3:Trình bày cách thức sử dụng bảng số ngẫu nhiên?Câu 4:Các yếu tố cơ bản của một báo cáo kiểm toán?Câu 5:Những mối quan hệ cơ bản của kiểm toán viên?Câu 6:Trong bước lập kế hoạch thì nội dung nào là quan trọng nhất? tại sao? ( Word Viewer - Unregistered )Câu 7: Khái niệm trọng yếu? các yếu tố quyết định một chỉ tiêu được coi là trọng
Xem thêm

2 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN

TRƯỜNG ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Khoa Kế toán BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là: a. Điều chỉnh hoạt động quản lý. b. Sử lý vi phạm. c. Xác minh và bày tỏ ý kiến. d. Không trường hợp nào đúng. Câu 2: Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào không thuộc phạm vi phân loại này ? a. Kiểm toán hoạt động.

2 Đọc thêm

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN -P10

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN -P10

ĐỀ THI KIỂM TOÁN IIThời gian 90 phút( Được tham khảo tài liệu)Câu 1 (2đ) :Hãy trình bày sơ lược về 3 loại báo cáo kiểm toán không phải là báo cáo chấp nhận toàn bộ.Câu 2 (2đ) : Tại sao KTV thường chú trọng khám phá gian lận đối với vốn bằng tiền nhiều hơn các khoản mục khác ?Câu 3 (3đ) : Các thủ tục kiểm toán sau nhằm thỏa mãn cơ sở dẫn liệu hay mục tiêu kiểm toán nào ? Hãy giải thích.a) Tính số vòng quay HTK, đồng thời phỏng vấn thủ kho để phát hiện những hàng hóa luân chuyển chậm nhưng không lập dự phòng.b) So sánh ngày trên phiếu gửi hàng và ngày ghi sổ nhật ký đối với một số nghiệp vụ bán hàng trứơc và sau thời điểm khóa sổ.c) Thu thập thư xác nhận ngân hàngd) Tính toán số tổng cộng từ các sổ chi tiết bán hàng và so sánh với số tổng cộng trên sổ cái e) Đối chiếu hóa đơn bán hàng với các phiếu gửi hàng.Câu 4 (3đ) : Qua quan sát kiểm kê hàng tồn kho ngày 31/12/1999 và qua đối chiếu với sổ nhật ký, KTV đã phát hiện một số điểm sau :a) Một lô hàng đóng gói riêng chờ gửi đi theo hóa đơn 9680 ngày 29/12/1999 với giá bán là $ 12,700 . Kế toán đã ghi nhận doanh thu và giá vốn của lô hàng đó vào ngày 30/12/1999. Ngày 02/01/2000, lô hàng này mới được gửi đi cho khách hàng và sau đó khách hàng mới thanh toán tiền. Biết rằng giá bán hàng bằng giá mua ban đầu cộng thêm 25% .b) Một số hàng giảm phẩm chất nhưng vẫn được ghi sổ theo giá mua ban đầu là $ 9,125. Theo đánh giá, phẩm chất của số hàng này chỉ còn bằng 60% giá trò ban đầu.Là một kiểm toán viên, anh (chò) sẽ giải quyết như thế nào ? (Ví dụ như đề nghò bút toán điều chỉnh) ------------ Hết ------------BÀI GIẢICâu 1 : Ngoài loại Báo cáo kiểm toán dạng chấp nhận toàn phần còn có 3 loại khác là
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN -P9

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN -P9

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁNTCKT 1 K11BĐ - Thời gian 120 phút(Thí sinh được sử dụng tài liệu nhưng phải nộp lại đề thi)Câu 1 : Sự khác biệt về điều kiện áp dụng của thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản ? Cho ví dụ minh họa.Câu 2 : Đơn vò đã thay đổi phương pháp tính giá hàng tồn kho từ phương pháp Bình quân gia quyền sang phương pháp FIFO. Nếu các số liệu trên BCTC đều trung thực và hợp lý, sự thay đổi này có ảnh hưởng đến ý kiến của KTV hay không và KTV nên páht hành loại báo cáo kiểm toán nào?Câu 3 : Đây là 2 câu hỏi của KTV về kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả :a) Kế toán có tiến hành đối chiếu công nợ đònh kỳ với nhà cung cấp và điều chỉnh số liệu về nợ phải trả (nếu có sai sót) cho phù hợp giữa các bên hay không ?b) Hóa đơn của người bán có được đối chiếu với báo cáo nhận hàng trước khi phê chuẩn thanh toán hay không?Yếu cầu : Cho biết mục đích của từng thủ tục kiểm soát trên và thử nghiệm kiểm soát tương ứng.Câu 4 : Các phát biểu sau đây đúng hay sai ? Giải thích vắn tắt .a) Nếu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là kém hữu hiệu, để tránh rủi ro kiểm toán, KTV nên rút lui khỏi hợp đồng kiểm toán BCTC cho đơn vò.b) Khi đánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát là cao, KTV phải tăng các thử nghiệm cơ bản. Ngoài ra, nếu rủi ro phát hiện cao, KTV cũng tăng những thử nghiệm cơ bản. Câu 5 : Vào cuối năm 2001, công ty Anh Minh có một lô hàng lỗi thời nên kế toán đã lập dự phòng giảm giá là 180 triệu đồng. Ngày 05/03/2002, lô hàng này đã được bán và thực lỗ là 100 triệu đồng . Ngày 15/03/2002, kế toán trưởng trình ký BCTC và Giám đốc cho rằng cầnphải lập dự phòng theo số thực lỗ.Theo bạn, để BCTC được trình bày trung thực và hợp lý thì vấn đề trên cần được giải quyết như thế nào ? Tại sao? ------------ Hết --------------BÀI GIẢICâu 1 : Sự khác biệt về điều kiện áp dụng của TNKS và TNCB
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN -P8

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN -P8

ĐỀ THI KIỂM TOÁNLỚP TCDN Hoàn chỉnh 6 - Thời gian 90 phút( Thí sinh được sử dụng tài liệu nhưng phải nộp lại đề thi)Câu 1 : Bạn hãy nhận xét vắn tắt ( Đúng hay sai? Tại sao? ) về các phát biểu sau đây :a) Khi đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là kém hữu hiệu, để tránh rủi ro kiểm toán, kiểm toán viên độc lập (KTV) nên rút lui khỏi hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) cho đơn vò .b) Không thể lập được BCTC trung thực và hợp lý nếu không được sự giúp đỡ của KTV.Câu 2 : Công ty An Toàn chọn chính sách kế toán là áp dụng phương pháp FIFO để tính giá cho một bộ phận của hàng tồn kho và phương pháp bình quân gia quyền áp dụng cho phần còn lại. Là một KTV, theo bạn thì sự lựa chọn của công ty An Toan là đúng hay sai? Tại sao?Câu 3 : Hãy cho biết mục đích của từng thủ tục kiểm soát sau đây và thử nghiệm kiểm soát tương ứng :a) Kế toán đối chiếu công nợ đònh kỳ với các nhà cung cấp và điều chỉnh số liệu về nợ phải trả (nếu có sai sót) cho phù hợp giữa các bên.b) Hóa đơn của người bán phải được đối chiếu với báo cáo nhận hàng trước khi phê chuẩn thanh toán.Bài 4 : Hãy trình bày sự khác biệt về bản chất giữa ý kiến không chấp nhận và ý kiến từ chối và cho ví dụ minh họa.( Chú ý : Thí sinh cần trình bày theo hiểu biết cá nhân chứ không chép nguyên văn trong sách và trong chuẩn mực ).----------- Hết -----------BÀI GIẢICâu 1 : Nhận xét đúng hay sai, tại sao về các phát biểu :a) Sai, vì khi hệ thống KSNB được đánh giá là kém hữu hiệu nghóa là RRKS cao  KTV không cần thực hiện các thử nghiệm kiểm soát để chứng minh hệ thống kiểm soát nội bộ là thực sự yếu kém mà cần tăng cường tiến hành các thử nghiệm cơ bản trên số dư hoặc nghiệp vụ (RRPH được đánh giá là thấp)b) Sai, vì trách nhiệm của KTV khi kiểm toán BCTC là đưa ra ý kiến về sự trung thực và hợp lý của BCTC thông qua quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin trên BCTC.
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN -P7

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN -P7

ĐỀ THI HẾT MÔN KIỂM TOÁNLớp TCNN Khóa 25 - Thời gian 90 phút( Được sử dụng tài liệu và phải nộp lại đề thi)Bài 1 : Số dư chi tiết các khoản phải trả của Công ty Hoàng Nam tại ngày 31/12/2002 như sau:Tên người bán Số dư cuối năm Tổng lượng mua trong năm1. Công ty A 450.000.000 750.000.0002. Công ty B 226.500.000 416.000.0003. Công ty C 0 19.800.000.0004. Công ty D 1.900.000.000 21.230.000.0005. Công ty E 350.000.000 380.000.000Yêu cầu : Nếu chỉ phải lựa chọn 2 trong số 5 khoản phải trả trên để gửi thư xác nhận số dư trong tiến trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả, anh (chò) sẽ chọn lựa 2 người bán nào? Giải thích lý do sự lựa chọn của mình.Bài 2 : Hãy cho biết các thử nghiệm cơ bản sau đây nhằm đáp ứng mục tiêu kiểm toán nào:Thử nghiệm cơ bản Mục tiêu kiểm toánKiểm kê quỹGửi thư đề nghò xác nhận nợ phải trả đến người bánKiểm tra chất lượng và tình trạng hàng tồn khoKiểm tra chứng từ gốc của các nghiệp vụ tăng tài sản cố đònh trong kỳBài 3 : Hãy cho biết những tình huống sau liên quan đến bộ phậnh nào trong 5 bộ phận của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp :1. Ban Giám đốc tuy biết nhưng không quan tâm đến nội dung của các chuẩn mực kế toán mới ban hành2. Công ty không phân đònh quyền hạn và trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận.3. Nhân viên than phiền vì các đề nghò mua văn phòng phẩm không biết phải đưa cho ai ký duyệt.4. Việc so sánh giữa kế hoạch và thực tế luôn luôn không được thực hiện.5. Thủ quỹ thường xuyên quên niêm phong quỹ trước khi ra về theo quy đònh.6. Gám đốc yêu cầu mọi người cần ghi nhớ “ Lợi nhuận là trên hết ” Bài 4 : Bạn đang kiểm toán khoản mục tài sản cố đònh của công ty sản xuất Hòa Bìnhcho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2002. Tài sản cố đònh ở công ty bao gồm : nhà xưởng, máy móc thiết bò, văn phòng
Xem thêm

3 Đọc thêm

 ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN - P4

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN - P4

ĐỀ THI LẠI LẦN 2 MÔN KIỂM TOÁNLỚP : TCKT 1,2 BHQTThời gian 90 phút ( được sử dụng tài liệu và phải nộp lại đề)Câu 1 : Bạn vừa được thừa hưởng một công ty mà sổ sách kế toán cho thấy một mức vốn chủ sở hữu là 400 triệu đồng. Bạn không thích công ty này. Bạn có chấp nhận bán công ty này với giá 400 triệu đồng không ? Tại sao? Nếu bạn bán công ty này với giá 600 triệu đồng. Trên bảng cân đối kế toán của người mua sẽ phản ánh giá trò công ty với giá 400 triệu đồng hay 600 triệu đồng ? Tại sao?Nếu bạn nghóa công ty này phải bán với giá 800 triệu chứ không phải 600 triệu và từ chối lời đề nghò mua với giá 600 triệu đồng, giá trò của công ty này sẽ được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của bạn là bao nhiêu?Câu 2 : Hãy cho biết ảnh hưởng của các nghiệp vụ sau đây đến các chỉ tiêu sau đây của báo cáo tài chính : Tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế và nguồn vốn chủ sở hữu (tính ra ảnh hưởng bằng số tiền cụ thể) :(1) Thuê một tài sản cố đònh dưới hình thức thuê tài chính, trả tiền trong 4 năm (bắt đầu trả một năm sau khi thuê), mỗi năm 30 triệu đồng, lãi suất 10% năm.(2) Một chủ nhân nhượng lại phần góp vốn trò giá 200 triệu đồng của mình cho người khác với số tiền 250 triệu đồng. (3) Đơn vò mua một lô hàng với giá 300 triệu đồng (chưa thuế, thuế VAT 10% được khấu trừ) chưa trả tiền cho nhà cung cấp. Sau đó bán một nửa với giá bán 200 triệu đồng (chưa thuế, thuế VAT 10%) theo phương thức trả ngay 50% bằng tiền mặt, 50% cho trả chậm.(4) Mua một tài sản cố đònh dùng vào mục đích phúc lợi trò gia 120 triệu đồng (giá chưa thuế, thuế VAT 10%) đã trả 50%, còn 50%Câu 3 : Dưới đây là các thủ tục kiểm toán được rút ra từ một chương trình kiểm toán :a) Kiểm tra tổng cộng các chi tiết các khoản nợ phải trả và đối chiếu tài tổng số với sổ cái.b) Kiểm tra hóa đơn của người bán để kiểm tra số dư cuối kỳ của các khoản phải trả c) So sánh chi phí khấu hao năm nay với chi phí khấu hao năm trước. Qua đó phát hiện tỷ lệ khấu hao năm nay tăng lên so với năm trước.d) Thảo luận với nhân viên giữ sổ sách về chi quỹ về trách nhiệm của anh ta. Quan sát xem trong thực tế nhân viên này có đảm nhận công việc giữ quỹ hay chuẩn bò các biểu chỉnh hợp tiền gửi ngân hàng hay không .
Xem thêm

4 Đọc thêm

 ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN - P3

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN - P3

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁNThời gian làm bài : 90 phút(Được tham khảo tài liệu và phải nộp lại đề)Câu 1 (2,5 đ)Theo bạn thì từng phát biểu dưới đây đúng hay sai ? Giải thích vắn tắt.a) Việc lần theo các nghiệp vụ bán hàng từ chứng từ lên sổ sách cung cấp bằng chứng rằng các nghiệp vụ bán hàng trên sổ sách thì phát sinh trong thực tế.b) Công ty kiểm toán ABC kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần nh Dương để công bố cho các cổ đông. Ban giám đốc công ty nh Dương chòu trách nhiệm về báo cáo tài chính của mình, còn Công ty kiểm toán ABC chòu trách nhiệm về báo cáo kiểm toá mà thôi.c) Khi đánh giá là kiểm soát nội bộ yếu kém, kiểm toán viên phải tăng cường các thử nghiệm kiểm soát để phát hiện các gian lận và sai sót của đơn vò mà hệ thống kiểm soát nội bộ không phát hiện và ngăn chặn được.d) Khi những bằng chứng thu thập từ những nguồn khác nhau cho kết quả trái ngược nhau về cùng một vấn đề, kiểm toán viên sẽ sử dụng những bằng chứng có độ tin cậy cao hơn.e) Việc kiểm tra chứng từ của các chi phí ghi trên sổ sách cung cấp bằng chứng là sổ sách ghi chép đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ.Câu 2 (1 đ) :Kết quả tìm hiểu kiểm soát nội bộ cho thấy rủi ro kiểm soát của khoản mục X cao hơn năm trước. Hãy kể tất cả các biện pháp mà kiểm toán viên có thể áp dụng để đảm bảo giảm rủi ro phát hiện xuống mức có thể chấp nhận được.Câu 3 (2,5 đ) :Bảng dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa mục tiêu kiểm toán và thủ tục kiểm toán. Hãy xác đònh các giá trò X còn thiếu trong bảng.Mục tiêu Thủ tục kiểm toánNợ phải thu khách hàng là tồn tại trong thực tếGửi thư đề nghò xác nhận nợ phải thuX1Kiểm tra việc thu tiền sau ngày khóa sổ của các khoản nợ phải thu trên sổ sách
Xem thêm

2 Đọc thêm

 ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN - P2

ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN - P2

KT2K4 & KT K3CD (VB2)ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN (PHẦN 2)Thời gian 90 phút(Được sử dụng tài liệu và phải nộp lại đề thi)Câu 1 : Hãy cho 5 ví dụ về thử nghiệm kiểm soát khi kiểm soát tiền lươngCâu 2: Trong tiến trình kiểm tra số liệu sau ngày kết thúc niên độ trên sổ phụ ngân hàng , kiểm toán viên phát hiện rằng có rất ít séc được ngân hàng chấp nhận trong số các séc đã phát hành được ghi trên bảng chỉnh hợp tiền gửi ngân hàng do khách hàng lập vào ngày kết thúc niên độ. Hãy cho biết tình huống này có thể xuất phát từ những nguyên nhân nào?Câu 3 : Chi phí sửa chữa tài sản cố đònh có phải là một nội dung cần xem xét trong tiến trình kiểm toán tài sản cố đònh hay không ? Tại sao?Câu 4 : Đối với mỗi sai sót sau, hãy cho biết thủ tục kiểm toán cần thiết để ngăn chặn sai phạm và thủ tục kiểm toán cần áp dụng :a. Thời gian tính khấu hao nhỏ hơn thời gian có thể sử dụng thực tế b. Mua tài sản nhưng ghi vào chi phíc. Chi phí khấu hao liên quan đến tài sản dùng cho sản xuất được tính cho chi phí quản lý doanh nghiệp.d. Nguyên giá tài sản chỉ bao gồm giá mua trên hóa đơnCâu 5: Bạn đang kiểm toán khoản mục tài sản cố đònh của công ty sản xuất Hòa Bình cho năm kết thúc 31/12/2001. Tài sản cố đònh của công ty bao gồm nhà xưởng, máy móc thiết bò, văn phòng và xe cộ, chúng được theo dõi trên sổ đăng ký tài sản cố đònh gồm những thông tin là tên gọi, mã tài sản, nguyên giá, thời gian khấu hao, chi phí khấu hao và mức khấu hao lũy kế của từng loại tài sản cố đònh.Yêu cầu: Bạn hãy nêu những thủ tục kiểm toán giúp xác minh mục tiêu hiện hữu và đầy đủ đối với máy móc thiết bò.- Hết -Bài giải Câu 1 : 5 ví dụ về thử nghiệm kiểm soát khi kiểm toán tiền lương :1. Quan sát và phỏng vấn các nhân viên về sự phân chia nhiệm vụ trong công tác lao động tiền lương như giữa nhân viên theo dõi nhân sự , nhân viên tính lương va nhân viên phát lương.
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ THI KIỂM TOÁN

ĐỀ THI KIỂM TOÁN

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦNHỌC PHẦN: KIỂM TOÁN(45 tiết – 3 tín chỉ)I. LOẠI 1 ĐIỂM Câu 1: Khái niệm kiểm toán? Theo quan điểm hiện đại, phạm vi kiểm toán bao gồm những lĩnh vực nào?Câu 2: Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm tra và kiểm toán?Câu 3: Trình bày nội dung phương pháp khoa học chung?Câu 4: Khi nào kiểm toán viên sử dụng phương pháp sử dụng các thử nghiệm chi tiết?Câu 5: Trình tự chung khi tiến hành một cuộc kiểm toán?Câu 6: Tại sao kiểm toán viên phải tôn trọng bí mật về những thông tin liên quan đến khách hàng được kiểm toán?Câu 7: Khái niệm trọng yếu trong kiểm toán?Câu 8: Phân biệt kiểm toán với kiểm tra kế toán?II. LOẠI 2 ĐIỂM Câu 1: Hãy nêu các chức năng của kiểm toán? Sản phẩm mà các chức năng của kiểm toán cung cấp là gì?Câu 2: Khái niệm bằng chứng kiểm toán? Các loại bằng chứng kiểm toán?Câu 3: Khái niệm gian lận? Các hình thức gian lận?Câu 4: Khái niệm sai sót? Các hình thức sai sót?Câu 5: Nội dung công việc khi thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là gì?Câu 6: Tính độc lập của kiểm toán viên được thể hiện như thế nào? Câu 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến gian lận và sai sót?Câu 8: Bản chất, mục đích, nội dung kiểm toán tuân thủ?III. LOẠI 3 ĐIỂM Câu 1: Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ?Câu 2: Trình bày các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ?Câu 3: Trình bày cách thức sử dụng bảng số ngẫu nhiên?Câu 4: Các yếu tố cơ bản của một báo cáo kiểm toán?Câu 5: Những mối quan hệ cơ bản của kiểm toán viên?
Xem thêm

2 Đọc thêm

 Ngân hàng đề thi hết học phần: Kiểm toán

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN: KIỂM TOÁN

LO I 4 ĐI MẠ ỂCâu 1:Nêu n i dung phân lo i ki m toán?ộ ạ ểCâu 2: N i dung các ph ng pháp thu th p b ng ch ng?ộ ươ ậ ằ ứCâu 3:Trình bày n i dung ph ng pháp k thu t đi u tra h th ng?ộ ươ ỹ ậ ề ệ ốCâu 4:Nh ng đ c đi m c b n c a t ch c b máy ki m toán n i b ?ữ ặ ể ơ ả ủ ổ ứ ộ ể ộ ộCâu 5:Có nh ng lo i báo cáo ki m toán nào? Nêu rõ nh ng tr ng h p áp d ngữ ạ ể ữ ườ ợ ụ t ng lo i báo cáo ki m toán?ừ ạ ểCâu 6: Nh ng đ c đi m c b n c a t ch c b máy ki m toán Nhà n c?ữ ặ ể ơ ả ủ ổ ứ ộ ể ướCâu 7:Trình bày n i dung ph ng pháp phân tích t ng quát?ộ ươ ổ
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ THI LIÊN THÔNG KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

ĐỀ THI LIÊN THÔNG KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

ĐỀ THI TUYỂN SINH NĂM 2010 HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC Môn thi : KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Thời gian làm bài : 150 phút Kì thi ngày 25,26 tháng 12 năm 2010 Đề số 1: Có tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất , hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên , nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ , tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ . Trong tháng 5/N có tài liệu sau : (ĐVT : 1.000 đ ) I / Tình hình tồn đầu tháng của một số tài khoản : - TK 131 ( Dư có công ty Q ): 30.000 - TK 152 ( 1.400 kg VLX ) : 217.000 II / Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng : 1. Mua 1.000 kg vật liệu X với trị giá mua chưa thuế : 146.000 , thuế GTGT 10% , chưa trả tiền cho công ty M . Chi phí vận chuyển số vật liệu đó bao gồm cả thuế GTGT 10% : 4.400 đã thanh toán bằng tiền mặt . Biết số vật liệu này đem nhập kho 600 kg , còn lại 400 kg sử dụng ngay vào trực tiếp sản xuất sản phẩm . 2. Mua một thiết bị sản xuất với giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% : 508.200 , đã thanh toán 50% bằng chuyển khoản thuộc quỹ khen thưởng phúc lợi , 50% bằng vay dài hạn . Chi phí vận chuyển thiết bị đó với giá chưa thuế : 6.000 , thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt thuộc quỹ đầu tư phát triển . Thiết bị này dự kiến sử dụng trong 12 năm . 3. Xuất kho một số công cụ dụng cụ ( loại phân bổ 2 lần ) trị giá 18.000 . Trong đó đem phục vụ cho bộ phận sản xuất : 12.400 , bộ phận bán hàng : 2.200 , còn lại dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp . 4. Bộ phận xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao một dãy nhà dùng cho
Xem thêm

3 Đọc thêm

thi Lý thuyết kiểm toán pptx

THI LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN PPTX

Đề thi Lý thuyết kiểm toánbởi Đề thi-NEU vào ngày 12 tháng 11 2011 lúc 8:21 sángCâu 1 (4 điểm): Trình bày khái niệm về chuẩn mực kiểm toán, các chuẩn mực kiểm toán, các chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến và đặc điểm của hệ thống chuẩn mực cụ thể trong từng bộ máy kiểm toán Câu 2 (2 điểm): Nhận định đúng sai các câu sau đây vàgiải thích a) Kết luận kiểm toán cần phù hợp với mục tiêu kiểm toán nhưng không nhất thiết phải bao quát hết phạm vi kiểm toánb) Kiểm toán nội bộ được xem như một sự kiểm soát bên trong đối với ban quản trị của công tyc) Gian lận và sai sót là hai từ đồng nghĩad) Kiểm toán viên nhà nước không bao giờ thực hiện một cuộc kiểm toán tài chính Câu 3 (4điểm): Công ty may Việt Linh tiến hành liên doanh với công ty FUJI của Nhật Bản để thành lập công ty liên doanh ANZY chuyên về may thuê hàng xuất khẩu với thời hạn hợp đồng là 20 năm. Tại ngày 24/9/2009 vốn góp của 2 bên như sau: A- Phía Việt Nam góp1) Nhà cửa, vật kiến trúc: 600.000.000 VND2) Phương tiện và thiết bị nội thất: 300.000.000 VND3) Đất 8000m2 với giá cho thuê đã thỏa thuận: 60.000 VND/m2/năm B- Phía Nhật Bản góp:1 Tiền mặt (được gửi qua Ngân hàng): 480.000.000 VND2 Dây chuyền công nghệ may thêu xuất khẩu: 45.000 USDTrong đó tiền bản quyền: 20.000 USD3 Nguyên vật liệu: 250.000.000 VND4 Chi phí đi lại của chuyên gia cho việc chuẩn bị thành lập liên doanh: 15.000 USD Ngoài ra phía bạn còn đại diện cho liên doanh đứng ra thuê 1 ô tô chở hàng có giá trị 800.000.000 VND với tiền thuê 10.000.000 VND/tháng trong thời gian 8 tháng khi liên doanh chưa đi vào hoạt động và chưa trả tiền cho người cho thuê. Kế toán tổng hợp đã lập bảng cân đối kế toán như sau: Bảng cân đối kế toán Tại ngày 24/9/2009 (đơn vị 1000đ) Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ THI KIỂM TOÁN

ĐỀ THI KIỂM TOÁN

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦNHỌC PHẦN: KIỂM TOÁN(45 tiết – 3 tín chỉ)LOẠI 1 ĐIỂMCâu 1: Khái niệm kiểm toán? Theo quan điểm hiện đại, phạm vi kiểm toán bao gồm những lĩnh vực nào?Câu 2:Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm tra và kiểm toán?Câu 3:Trình bày nội dung phương pháp khoa học chung?Câu 4:Khi nào kiểm toán viên sử dụng phương pháp sử dụng các thử nghiệm chi tiết?Câu 5:Trình tự chung khi tiến hành một cuộc kiểm toán?Câu 6:Tại sao kiểm toán viên phải tôn trọng bí mật về những thông tin liên quan đến khách hàng được kiểm toán?LOẠI 2 ĐIỂMCâu 1:Hãy nêu các chức năng của kiểm toán? Sản phẩm mà các chức năng của kiểm toán cung cấp là gì?Câu 2:Khái niệm bằng chứng kiểm toán? Các loại bằng chứng kiểm toán?Câu 3: Khái niệm gian lận? Các hình thức gian lận?Câu 4: Khái niệm sai sót? Các hình thức sai sót?Câu 5:Nội dung công việc khi thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là gì?Câu 6:Tính độc lập của kiểm toán viên được thể hiện như thế nào? LOẠI 3 ĐIỂMCâu 1: Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ?Câu 2:Trình bày các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ?Câu 3:Trình bày cách thức sử dụng bảng số ngẫu nhiên?Câu 4:Các yếu tố cơ bản của một báo cáo kiểm toán?Câu 5:Những mối quan hệ cơ bản của kiểm toán viên?Câu 6:Trong bước lập kế hoạch thì nội dung nào là quan trọng nhất? tại sao?Câu 7: Khái niệm trọng yếu? các yếu tố quyết định một chỉ tiêu được coi là trọng yếu?LOẠI 4 ĐIỂMCâu 1:Nêu nội dung phân loại kiểm toán?
Xem thêm

2 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.3.1.2. Thu thập thông tin cơ sởSau khi ký kết hợp đồng kiểm toán, kiểm toán viên bắt đầu lập kế hoạch kiểm toántổng quát. Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 300, Lập kế hoạch kiểm toán, kiểmtoán viên thu thập hiểu biết về ngành nghề, công việc kinh doanh của khách hàng, tìm hiểuvề hệ thống kiểm soát nội bộ và các bên liên quan để đánh giá rủi ro và lên kế hoạch kiểmtoán. Trong giai đoạn này, kiểm toán viên đánh giá khả năng có những sai sót trọng yếu,đưa ra đánh giá ban đầu về mức trọng yếu và thực hiện các thủ tục phân tích để xác địnhthời gian cần thiết để thực hiện kiểm toán và việc mở rộng các thủ tục kiểm toán khác.1.3.1.2.1. Tìm hiểu ngành nghề và hoạt động kinh doanh của khách hàngTrong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên phải tìm hiểu về ngành nghềhoạt động kinh doanh của khách hàng, từ đó có những phương pháp kiểm toán thích hợp,đồng thời đạt hiệu quả cao trong cuộc kiểm toán.Chuẩn mực kiểm toán số 300, Kế hoạch kiểm toán quy định kiểm toán viên phải tìmhiểu ngành nghề hoạt động kinh doanh của khách hàng, và trong Đoạn 2 của Chuẩn mựcKiểm toán Việt Nam 310, Hiểu biết về tình hình kinh doanh đã hướng dẫn: “Để thực hiệnđược kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải có hiểu biết về tình hình kinh doanhđủ để nhận thức và xác định các dữ kiện, nghiệp vụ và thực tiễn hoạt động của đơn vịđược kiểm toán mà theo đánh giá của kiểm toán viên, chúng có thể ảnh hưởng trọng yếuđến Báo cáo tài chính, đến việc kiểm tra của kiểm toán viên hoặc đến báo cáo kiểm toán”. Điều này rất cần thiết khi kiểm toán viên thực hiện kiểm toán với tính thận trọngnghề nghiệp đúng mức. Mỗi ngành nghề sản xuất kinh doanh có những hệ thống kế toánriêng và áp dụng những nguyên tắc kế toán đặc thù. Thêm vào đó tầm quan trọng của mỗinguyên tắc kế toán cũng thay đổi theo ngành kinh doanh của khách hàng.Những hiểu biết về ngành nghề kinh doanh bao gồm những hiểu biết chung về nềnkinh tế, lĩnh vực hoạt động của đơn vị và sự hiểu biết cụ thể hơn về tổ chức và hoạt độngcủa đơn vị kiểm toán. Ngoài ra, kiểm toán viên còn phải hiểu cả những khía cạnh đặc thùcủa một tổ chức cụ thể như: Cơ cấu tổ chức, dây chuyền và các dịch vụ sản xuất, cơ cấuvốn, chức năng và vị trí của kiểm toán viên nội bộ… để hiểu rõ các sự kiện, các nghiệp vụvà các hoạt động có thể tác động đến báo cáo tài chính và để thực hiện quá trình so sánh
Xem thêm

41 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KIỂM TOÁN

BÁO CÁO THỰC TẬP KIỂM TOÁN

Lời mở đầu Sau một thời gian học tập và nghiên cứu về kiểm toán, với lợng kiến thức về lý thuyết tơng đối đầy đủ, mỗi sinh viên chúng ta cần tiến tới tìm hiểu sự vận dụng những lý thuyết đó trong thực tế công việc tại các công ty kiểm toán. Gắn lý thuyết với thực tế, so sánh giữa lý thuyết và thực tế, tìm hiểu việc áp dụng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam vào thực tiễn các cuộc kiểm toán cụ thể nh thế nào... việc đó sẽ giúp mỗi sinh viên củng cố đợc kiến thức, mở rộng hiểu biết, linh hoạt hơn trong học tập và công tác sau này.Để đáp ứng yêu cầu trên và cũng để có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về nghề kiểm toán, đặc biệt là khi kiểm toán là một lĩnh vực vẫn còn hết sức mới mẻ, em đã thực tập chuyên ngành tại Công ty Kiểm toán Việt Nam. Trong giai đoạn thực tập tổng hợp, do mới bớc đầu tiếp cận và tìm hiểu hoạt động kiểm toán tại Công ty, báo cáo thực tập tổng hợp chỉ đề cập tới đặc điểm chung về cơ cấu tổ chức, qui trình hoạt động, hệ thống phơng pháp kiểm toán và hồ sơ kiểm toán chung của Công ty Kiểm toán Việt Nam. Báo cáo thực tập tổng hợp đợc nghiên cứu dựa trên phép duy vật biện chứng với cách thức tiếp cận trực tiếp thực tế các hoạt động của Công ty, đồng thời sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, đồ thị để trình bày các vấn đề nghiên cứu. Báo cáo gồm những phần cơ bản sau :Phần I : Một vài nét đặc trng về Công ty kiểm toán Việt Nam.Phần II : Hệ thống phơng pháp kiểm toán và hồ sơ kiểm toán.Em xin chân thành cảm ơn Công ty Kiểm toán Việt Nam - VACO đã tạo điều kiện cho em thực tập và hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp này. 1Phần I : Một vài nét đặc tr ng về Công ty kiểm toán việt nam I.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:I.1.1. Sự hình thành của Công ty :Trớc thập kỷ 90 của thế kỷ 20, thuật ngữ kiểm toán còn hết sức mới lạ đối với Việt Nam. Vào năm 1991, đợc phép của Hội đồng Bộ trởng (nay là Chính phủ), Bộ trởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 165 TC/QĐ/TCCB ngày 13/05/1991 về việc thành lập Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO). Đây chính là sự kiện đánh dấu
Xem thêm

17 Đọc thêm

HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN VÀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VN

HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN VÀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VN

sự ra đời và phát triển của ngành kiểm toán của Việt Nam, và Công ty Kiểm toán Việt Nam trở thành công ty kiểm toán đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam.Công ty Kiểm toán Việt Nam là doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Bộ Tài chính, hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh kiểm toán và t vấn tài chính kế toán, quản trị cho mọi loại hình doanh nghiệp trong cả nớc. Công ty có t cách pháp nhân, có điều lệ tổ chức và hoạt động, có vốn và tài sản, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do Công ty quản lý. Khi mới thành lập, VACO chỉ có văn phòng chính tại Hà Nội với 3 cán bộ đầu tiên của Bộ Tài chính chuyển sang. Vạn sự khởi đầu nan, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong những năm đầu, nhng nhờ có sự phấn đấu, nỗ lực hết mình của các thành viên trong Công ty, VACO ngày càng trởng thành và lớn mạnh.I.1.2. Quá trình phát triển :10 năm hoạt động và phát triển, VACO đã đạt đợc nhiều thành tựu, có những bớc tiến vợt bậc, hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh đề ra và trở thành lá cờ đầu của ngành kiểm toán Việt Nam. 2* Về tổ chức : Chỉ sau 2 năm hoạt động, Công ty đã thành lập thêm các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng. Hoạt động cung cấp dịch vụ của VACO trải rộng trên cả 61 tỉnh thành của cả nớc. Năm 1995, theo chủ trơng của Bộ Tài chính và nhu cầu mở rộng hoạt động, hai chi nhánh của VACO tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã tách ra thành công ty độc lập. Chi nhánh VACO tại thành phố Hồ Chí Minh đợc tái thành lập năm 1996 và không ngừng phát triển. Hiện nay Công ty có Văn phòng chính đặt tại Số 8 Phạm Ngọc Thạch-Hà Nội, và hai chi nhánh tại Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.Tiếp theo sự ra đời của VACO, một số công ty kiểm toán độc lập khác của Việt Nam cũng ra đời nh ASC, AFC ... VACO không chỉ hợp tác kinh doanh với các công ty kiểm toán trong nớc mà đã sớm hòa nhập, hợp tác với tất cả các kiểm toán lớn trên thế giới nhằm tiếp thu những kiến thức kiểm toán quốc tế cũng nh phơng pháp kỹ thuật, kinh nghiệm kiểm toán của thế giới. Từ năm 1993, VACO đã ký kết
Xem thêm

17 Đọc thêm

Hoàn thiện kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán ĐÔNG á thực hiện

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU KỲ TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN SỰ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÔNG Á THỰC HIỆN

Chương 1: Lý luận chung về kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính. Chương 2: Thực trạng kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán ĐÔNG Á thực hiện Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự do công ty kiểm toán ĐÔNG Á thực hiện.

66 Đọc thêm