PHÂN BỔ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÂN BỔ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO":

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH TP HÀ NỘI

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH TP HÀ NỘI

HOẠT ĐỘNG CHO VAYCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠIVIETINBANK - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘITÌNH HÌNH LỢI NHUẬNCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠIVIETINBANK - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘIQUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHINHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘICÁC QUYĐỊNH- Chỉ thị số 02/2005/CT-NHNN- Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN- Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN- Quyết định số18/2007/QĐ - NHNN- Quyết định số 769/2013/QĐ – HĐQT – NHCT35CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠIVIETINBANK - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘIMÔ HÌNH
Xem thêm

27 Đọc thêm

LV quản lý rủi ro TD techcombank hải dương

LV quản lý rủi ro TD techcombank hải dương

tác giả đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại, mô tả hiệp ước Basel II. Trình bày thực trạng về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại NH Techcombank Hải dương thông qua phân tích cơ cấu dư nợ và chất lượng tín dụng, cơ cấu khách hàng, các tiêu chí theo Basel II. So sánh với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn làm cơ sở để đưa ra giải pháp phù hợp giúp Techcombank Hải Dương quản lý tốt rủi ro tín dụng trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn.............................................
Xem thêm

Đọc thêm

Quản lý rủi ro và quản lý thông tin trong đầu tư xây dựng công trình

Quản lý rủi ro và quản lý thông tin trong đầu tư xây dựng công trình

Rủi ro, sự không chắc chắn và cơ hội có liên quan nhau một cách chặt chẽ. Rủi ro có thể được xem là chấp nhận được nếu lợi ích là khả dĩ to lớn hơn mất mát có thể. Hướng dẫn phân loại, nhận diện và cách thức quản lý rủi ro sao cho rủi ro là thấp nhất có thể.

Đọc thêm

Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ RỦI RO QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ RỦI RO QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)

MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI11.1Khái quát về tín dụng tại ngân hàng thương mại11.1.1Khái niệm tín dụng11.1.2Phân loại tín dụng21.1.2.1Phân loại theo thời hạn tín dụng21.1.2.2Phân loại theo tài sản bảo đảm31.1.2.3Phân loại theo mục đích sử dụng của người vay31.1.2.4Phân loại khác41.2Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại41.2.1Khái niệm rủi ro tín dụng41.2.2Phân loại rủi ro tín dụng51.2.3Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng61.2.3.1 Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan61.3Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại111.3.1Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng111.3.2Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại121.3.3Nội dung quản lý rủi ro tín dụng121.3.3.1Nhận diện và đánh giá rủi ro tín dụng121.3.3.2Xây dựng các phương án quản lý rủi ro tín dụng171.3.3.3Kiểm tra, kiểm soát rủi ro tín dụng191.3.3.4Các biện pháp hạn chế khi tổn thất rủi ro xảy ra201.4Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng201.4.1Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu201.4.2Hệ số rủi ro tín dụng201.4.3Tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu211.4.4Khả năng bù đắp rủi ro tín dụng211.4.5Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng21CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG (TECHCOMBANK)222.1Giới thiệu sơ lược về NH TMCP Kỹ thương (Techconbank)222.1.1Quá trình hình thành và phát triển222.1.2 Cơ cấu tổ chức của Hội sở chính Techcombank252.1.3 Tình hình kinh doanh……………………………………………………….262.2Thực trạng hoạt động tín dụng của NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)262.2.1 Kết quả tăng trưởng tín dụng của Techcombank trong gia đoạn 20062010262.2.2 Cơ cấu tín dụng272.3Thực trạng Quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)302.3.1 Nhận diện và đánh giá rủi ro tín dụng302.3.2. Xây dựng các phương án QLRRTD322.3.3Kiểm tra, kiểm soát RRTD362.3.4Giải quyết rủi ro tín dụng362.4Đánh giá QLRRTD Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam382.4.1 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả QLRRTD382.4.2Những kết quả đã đạt được392.4.3Những hạn chế và nguyên nhân39CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QLRRTD TẠI NGÂN42HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)423.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng423.1.1. Sản phẩm hiện tại, thị trường hiện tại.423.1.2. Sản phẩm hiện tại, thị trường mới.433.2 Các giải pháp để hoàn thiện QLRRTD tại Techcombank433.2.1 Định kỳ xem xét lại các chiến lược và chính sách rủi ro tín dụng quan trọng của ngân hàng , nâng cao năng lực của Hội đồng Quản trị , Ban Tổng Giám đốc và Cơ cấu tổ chức của ngân hàng.433.2.2 Nâng cao việc nhận dạng và quản trị rủi ro trong các sản phẩm và hoạt động ngân hàng.443.2.3 Nâng cao văn hóa kiểm soát rủi ro.453.2.4 Hoàn thiện chính sách tín dụng của Techcombank.463.2.5 Nâng cao chất lượng chuyên nghiệp của cán bộ tín dụng, đào tạo cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ và mức độ am hiểu về các ngành nghề kinh doanh; phát triển các chính sách đãi ngộ nhân sự thích hợp.46KẾT LUẬN49
Xem thêm

53 Đọc thêm

Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc hà nội

Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc hà nội

Đề tài nghiên cứu giải quyết 3 vấn đề cơ bản như sau:• Làm rõ một số vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại.• Đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng ĐTPT Bắc Hà Nội.• Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng của công tác quản lý rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh.

Đọc thêm

Hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại thì hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động cơ bản, đem lại nguồn thu chủ yếu nhưng đồng thời cũng là hoạt động có mức độ rủi ro cao nhất. Trong lịch sử của các ngân hàng trên thế giới cũng đã ghi nhận những trường hợp không kiểm soát được rủi ro tín dụng dẫn tới những tổn thất nặng nề cho ngân hàng, thậm chí còn dẫn tới hậu quả phá sản ngân hàng. Tại Việt Nam thời gian qua cũng đã xảy ra không ít trường hợp rủi ro tín dụng dẫn đến những thiệt hại về tài sản và uy tín của các ngân hàng. Hiện nay, khi sự cạnh tranh trên thị trường ngân hàng diễn ra ngày càng khốc liệt, tình hình nợ xấu đang đe doạ sự an toàn của các NHTM thì vấn đề quản trị rủi ro tín dụng đặc biệt là quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay thương mại đang là vấn đề được các ngân hàng chú trọng và tập trung phát triển. Để việc quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay thương mại có thể đạt được hiệu quả cao nhất, yêu cầu đặt ra đối với các Ngân hàng thương mại là phải hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại Ngân hàng mình. Là một ngân hàng mới được thành lập từ cuối năm 2013 với tiền thân là Công ty tài chính dầu khí PVFC và ngân hàng TMCP Phương Tây, Ngân hàng TMCP Đai chúng Việt Nam (PVcomBank) cũng đã triển khai những bước đầu trong việc xây dựng chính sách quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay. Tuy nhiên, để việc triển khai các chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại đạt hiệu quả cao thì thực tiễn đòi hỏi PVcomBank cần có sự nghiên cứu sâu sắc để có thể đưa ra các giải pháp vừa đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật đồng thời cũng phải phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của ngân hàng. Chính vì những lý do đó, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu:”Hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam” cho luận văn cao học của mình. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài: 2.1. Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề cơ bản và thực trạng chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại các ngân hàng - Phân tích thực trạng chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại ngân hàng TMCP Đại chúng – Việt Nam - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Phạm vi không gian : Thực trạng chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Phạm vi thời gian: Thực trạng chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến nửa đầu năm 2015. 3. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp nghiên cứu định tính: - Nguồn dữ liệu thứ cấp: Các tài liệu lý thuyết liên quan tới vấn đề nghiên cứu: Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại, giáo trình quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, các văn bản quy định về quản lý rủi ro trong cho vay thương mại của tổ chức tín dụng, kết quả nghiên cứu của các tác giả về lĩnh vực rủi ro trong cho vay thương mại trên các website, báo, tạp chí… Các tài liệu về quy định, quy trình, hướng dẫn, chính sách tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, các báo cáo tài chính, báo cáo tín dụng tổng hợp, báo cáo nợ quá hạn, báo cáo xử lý nợ, tài liệu về chính sách quản lý rủi ro của Khối Quản trị rủi ro – Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam. - Phương pháp phân tích dữ liệu: sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, có sự so sánh qua các năm để đưa ra đánh giá nhận xét. 4. Tổng quan các công trình có liên quan Tính cho đến nay, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại. Sau đây là một số công trình nghiên cứu đã công bố có liên quan đến phạm vi nghiên cứu: Hà Thùy Linh (2007), Luận văn thạc sỹ “Tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam”, bảo vệ tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nghiên cứu về công tác quản trị rủi ro trong hoạt đông cho vay. Qua số liệu thu thập và phân tích tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, tác giả đã đánh giá về hoạt động quản lý rủi ro trong cho vay, cũng như những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Tuy nhiên thời điểm nghiên cứu luận văn, hoạt động quản trị rủi ro tại các ngân hàng chưa thực sự được quan tâm và chú trọng đúng mức trong khi đó rủi ro trong hoạt động cho vay vẫn phát sinh từng ngày, có xu hướng ngày càng phức tạp, do vậy đề tài chưa đảm bảo tính thực tiễn. Nguyễn Thùy Trang (2012), Hạn chế rủi ro cho vay tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Thừa Thiên Huế, bảo vệ tại Trường đại học Đà Nẵng đã nghiên cứu về các rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Thừa Thiên Huế trên cơ sở lý luận về rủi ro phát sinh trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại, đánh giá thực trạng rủi ro cho vay phát sinh tại chi nhánh trên cơ sở số liệu kinh doanh cho vay của chi nhánh. Từ đó đưa ra đánh giá về mức độ rủi ro và nguyên nhân, Tuy nhiên đối tượng nghiên cứu luận văn tại Chi nhánh – một bộ phận của hệ thống ngân hàng TMCP Ngoại thương, do đó hoạt động kinh doanh cũng như khẩu vị rủi ro của Chi nhánh phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh cũng như khẩu vị rủi ro do Hội sở chính đưa ra. Phạm Thị Hoàng Dung (2012), Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Bình Định, bảo vệ tại Trường đại học Đà Nẵng đưa ra cơ sở lý luận đầy đủ, tuy nhiên mặc dù số liệu khá chi tiết nhưng tác giả vẫn chưa thể hiện được sự lô-gic giữa cơ sở lý luận nội dung quản lý rủi ro trong cho vay với thực tế thực hiện nội dung này tại Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Bình Định. Đinh Thị Tươi (2013), Luận văn thạc sỹ “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại Dương”, bảo vệ tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tập trung nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng. Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, đánh giá tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương nhưng chưa đánh giá về chính sách quản trị rủi ro tín dụng nói chung cho toàn hàng, đánh giá chỉ dựa trên kết quả kinh doanh mà bỏ qua vấn đề về định hướng quản trị rủi ro cũng như bộ máy vận hành công tác quản trị rủi ro tại chi nhánh. Hiện tại chưa có công trình nào đề cập về chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. Vì vậy đề tài “Hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam” sẽ không bị trùng lặp, đảm bảo tính lý luận, thực tế và ứng dụng đối với doanh nghiệp trong thời gian tới. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo thì nội dung chính của luận văn sẽ bao gồm 3 chương: Chương 1 : Những vấn đề cơ bản về chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại ngân hàng. Chương 2 : Thực trạng chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro trong cho vay thương mại tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Xem thêm

Đọc thêm

Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)

Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)

Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ chi nhánh huyện thanh sơn

Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ chi nhánh huyện thanh sơn

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Hoạt động tín dụng đã và đang là một trong những hoạt động kinh doanh chính đem lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, cùng với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng là lĩnh vực có rủi ro lớn nhất. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thường rất nặng nề: làm tăng thêm chi phí của ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm hoặc mất đi cùng với sự thất thoát vốn vay, làm xấu đi tình hình tài chính và cuối cùng làm tổn hại đến uy tín và vị thế của ngân hàng. Rủi ro tín dụng luôn song hành với hoạt động tín dụng, không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp để phòng ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại tối đa khi rủi ro xảy ra. đứng trên quan điểm quản lý toàn bộ hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng, một tỷ lệ tổn thất dự kiến đối với hoạt động tín dụng phải luôn được xác định trong chiến lược hoạt động chung. Khi ngân hàng kinh doanh với một mức tổn thất thấp hơn hoặc bằng mức tỷ lệ tổn thất dự kiến thì đó là sự thành công trong lĩnh vực quản lý rủi ro. Ngân hàng phải bằng nhiều biện pháp tác động đến hoạt động tín dụng để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng nhằm góp phần đạt tới mục tiêu hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả trong tăng trưởng. Thực tiễn hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn thời gian qua cũng cho thấy rủi ro tín dụng của toàn hệ thống chưa được kiểm soát một cách hiệu quả và đang có xu hướng ngày một gia tăng. Trong năm 2013 vừa qua, tỷ lệ nợ xấu là 1,12% trên tổng dư nợ, trong khi tỷ lệ nợ quá hạn là 1,51% trên tổng dư nợ, xét về con số tuyệt đối vẫn còn khá cao. Mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn vẫn nhỏ hơn chỉ tiêu khống chế là 5% của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. Nhưng nếu không có biện pháp xử lý, để tình trạng trên còn diễn ra thì sẽ rất có khả năng xảy ra rủi ro, làm tỷ lệ nợ quá hạn tăng lên, ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển của ngân hàng. Chính vì vậy, yêu cầu cấp bách đặt ra là rủi ro tín dụng phải được quản lý, kiểm soát một cách bài bản và có hiệu quả, đảm bảo tín dụng hoạt động trong phạm vi rủi ro chấp nhận được, hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệu quả hơn trong họat động tín dụng, giảm thiểu các thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng và tăng thêm lợi nhuận kinh doanh của ngân hàng. Góp phần nâng cao uy tín và tạo ra lợi thế của ngân hàng trong cạnh tranh. Một ngân hàng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có năng lực tài chính mạnh và quản lý được rủi ro trong giới hạn cho phép sẽ tạo được niềm tin của khách hàng và nâng cao được vị thế, uy tín đối với các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Đây là điều vô cùng quan trọng giúp ngân hàng đạt được mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững cũng như thực hiện thành công các hoạt động hợp tác, liên doanh liên kết trong xu thế hội nhập. Nhằm đưa ra những biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng, tôi xin lựa chọn đề tài: “ Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ chi nhánh huyện Thanh Sơn” là đề tài cho luận văn tốt nghiệp. 2. Mục tiêu của đề tài. 2.1. Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn. 2.2. Mục tiêu cụ thể Nghiên cứu tổng quan về quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Phản ánh và đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3.1. Đối tượng nghiên cứu Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn.. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn. Phạm vi thời gian: Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 Phạm vi nội dung: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn. 4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu. Tín dụng được coi như một đòn bẩy trong nền kinh tế, muốn kinh tế xã hội phát triển, thì hoạt động tín dụng cần phải được thúc đẩy. Trong những năm gần đây, nhà nước đã có nhiều biện pháp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp vay vốn phát triển. Và một mối quan tâm đối với các ngân hàng là kiểm soát được hiệu quả tín dụng, quản lý được những rủi ro tín dụng đã và sẽ xảy ra trong tương lai. Đề tài nghiên cứu mang ý nghĩa kinh tế lớn đối với Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn nói riêng và toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại nói chung. 5. Kết cấu đề tài. Ngoài phần mở đầu, kết luận, các bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 04 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn Chương 4: Giải pháp và kiến nghị quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tín dụng 1.1.1. Khái niệm 1.1.2. Phân loại tín dụng 1.1.2.1. Căn cứ theo mục đích 1.1.2.2. Căn cứ theo thời hạn cho vay 1.1.2.3. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 1.1.2.4. Căn cứ vào phương pháp hoàn trả 1.2. Rủi ro tín dụng và quy trình quản lý rủi ro tín dụng 1.2.1. Khái niệm Rủi ro tín dụng là các tổn thất phát sinh từ việc khách hàng không trả được đầy đủ cả gốc và lãi của khoản vay hoặc khách hàng thanh toán nợ gốc và lãi không đúng hạn sau khi được cấp các khoản tín dụng. 1.2.2. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 1.2.2.1. Phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro danh mục Rủi ro giao dịch 1.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng Nguyên nhân khách quan Nguyên nhân chủ quan 1.2.4. Thiệt hại do rủi ro tín dụng Đối với ngân hàng Đối với nền kinh tế xã hội 1.2.5. Phòng ngừa rủi ro tín dụng 1.2.6. Xử lý rủi ro tín dụng 1.3. Kinh nghiệm quả lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên Thế giới Tiểu kết chương 1 Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết Tiêu chí nào để đánh giá rủi ro tín dụng đối với hoạt động của ngân hàng thương mại? Phương pháp để quản trị rủi ro tín dụng được thực hiện như thế nào trên thế giới và tại hệ thống các ngân hàng thương mại ở Việt Nam? Công cụ nào để quản lý rủi ro tín dụng? Phân loại rủi ro tín dụng như thế nào? Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn 2.2. Các phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng cả thông tin sơ cấp và thứ cấp. Thông tin sơ cấp được lấy chủ yếu từ bảng đánh giá, các báo cáo tài chính khác của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn, một số tài liệu về các ngân hàng khác có liên quan phục vụ cho việc nghiên cứu. Thông tin thứ cấp được lấy chủ yếu từ các báo cáo, tổng kết chuyên đề qua các năm của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn. Ngoài ra, đề tài tham khảo thêm một số thông tin, số liệu thứ cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo chí, thời báo kinh tế, các trang Web có liên quan… 2.2.2. Phương pháp thống kê mô tả Trong đề tài này tác giả thực hiện thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu nghiên cứu bằng các bảng biểu, đồ thị…Sử dụng Excel để phân tích số liệu thống kê. 2.2.3. Phương pháp phân tích so sánh Thông qua việc thu thập các số liệu, thông tin báo cáo của các ngân hàng chi nhánh trong hệ thống ngân hàng để từ đó thấy được những ưu điểm cũng như những tồn tại của đơn vị. Nội dung cần so sánh là so sánh số liêu đạt được qua các năm từ năm 2012 đến năm 2014 2.2.4. Phương pháp phân tích tổng hợp : Phương pháp phân tích tổng hợp: Bao gồm phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp. Hai phương pháp này gắn bó chặt chẽ với nhau và chỉ trên cơ sở kết hợp chúng với nhau ta mới có sự hiểu biết toàn diện, sâu sắc về các sự vật, hiện tượng và quá trình thực hiện. + Phân tích là phương pháp phân chia trong thực tế hay trong ý nghĩ sự vật, hiện tượng, thuộc tính hay quan hệ thành các yếu tố cấu thành và nghiên cứu riêng lẻ chúng. + Tổng hợp là phương pháp xác định những thuộc tính, những mối quan hệ chung, cũng như những quy luật tác động qua lại giữa các yếu tố cấu thành sự vật. Tổng hợp có được nhờ những kết quả nghiên cứu phân tích, sau đó kết hợp chúng lại với nhau thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, thống nhất. Qua đó các số liệu, chỉ tiêu phân tích đã được phát hiện ra những điểm giống và khác nhau giữa các thời điểm nghiên cứu, rồi được liên kết thống nhất toàn bộ các yếu tố, các nhận xét để có một kết luận hoàn thiện và đầy đủ. 2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 2.3.1. Cơ cấu tín dụng a) Cơ cấu theo vùng kinh tế b) Cơ cấu theo loại hình doanh nghiệp 2.3.2. Chất lượng tín dụng a) Chất lượng tín dụng theo vùng kinh tế b) Chất lượng tín dụng theo quy mô 2.3.3. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro. 2.3.4. Tỷ lệ nợ xấu. Là tỷ lệ phần trăm giữa nợ quá hạn và tổng dư nợ của NHTM tại một thời điểm nhất định, thường là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm. Đây là chỉ tiêu phản ánh một cách cụ thể về chất lượng tín dụng của một ngân hàng. Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao sẽ bị đánh giá là chất lượng cho vay thấp. 2.3.5. Hệ thống xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ CHI NHÁNH HUYỆN THANH SƠN 3.1. Tổng quan về ngân hàng Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn. 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 3.1.2. Mô hình, cơ cấu tổ chức 3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn giai đoạn 20122014 3.2.1. Đánh giá môi trường hoạt động kinh doanh qua các năm 20122014 Thuận lợi Khó khăn 3.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 3.3. Quản lý rủi ro tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn giai đoạn 20122014 3.3.1. Hoàn thiện công tác tổ chức và điều hành quản lý rủi ro tín dụng 3.3.2. Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng 3.3.3. Đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng 3.3.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng 3.3.5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 3.4. Cơ cấu và chất lượng tín dụng năm 20122014 3.4.1. Cơ cấu tín dụng 3.4.2. Chất lượng tín dụng 3.4.2.1. Chất lượng tín dụng theo vùng kinh tế 3.4.2.2. Chất lượng tín dụng theo quy mô 3.4.2.3. Chất lượng tín dụng theo ngành kinh tế 3.4.3. Trích lập dự phòng rủi ro 3.5. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn. 3.5.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng 3.5.2. Nguyên nhân từ phía ngân hàng Tiểu kết chương 3 Chương 4 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ CHI NHÁNH HUYỆN THANH SƠN 4.1. Định hướng phát triển của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn. 4.1.1. Định hướng chung 4.1.2. Định hướng về nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn. Nguồn vốn Tín dụng 4.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Thọ Chi nhánh huyện Thanh Sơn. 4.2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng và cơ cấu quản lý, giám sát rủi ro tín dụng của ngân hàng 4.2.1.1. Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng 4.2.1.2. Cơ cấu giám sát và quản lý rủi ro tín dụng 4.2.2. Xây dựng hệ thống văn bản chế độ, quy chế, quy trình, thủ tục cấp tín dụng 4.2.3. Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp 4.2.4. Xây dựng hệ thống các công cụ đo lường và định dạng rủi ro tín dụng 4.2.5. Công nghệ, nguồn nhân lực trong công tác quản lý rủi ro tín dụng 4.3. Một số kiến nghị 4.3.1. Kiến nghị đến Ngân hàng Nhà nước 4.3.2. Kiến nghị với các ban ngành có liên quan 4.3.3. Kiến nghị khác Tiểu kết chương 4 KẾT LUẬN
Xem thêm

Đọc thêm

SỔ TAY ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN CẤP TỈNH: QUẢN LÝ RỦI RO THẢM HỌA TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

SỔ TAY ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN CẤP TỈNH: QUẢN LÝ RỦI RO THẢM HỌA TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Sổ tay đào tạo giảng viên cấp tỉnh: Quản lý rủi ro thảm họa trong bối cảnh biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng Sổ tay đào tạo giảng viên cấp tỉnh: Quản lý rủi ro thảm họa trong bối cảnh biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng Sổ tay đào tạo giảng viên cấp tỉnh Quản lý rủi ro thảm họa trong bối cảnh biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng gồm 2 quyển: Quyển 1 phương pháp tập huấn, quyển 2 kế hoạch bài giảng gợi ý. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn,
Xem thêm

59 Đọc thêm

RỦI RO HỐI ĐOÁI VÀ QUẢN LÝ RỦI RO HỐI ĐOÁI

RỦI RO HỐI ĐOÁI VÀ QUẢN LÝ RỦI RO HỐI ĐOÁI

Rủi ro hối đoái và quản lý rủi ro hối đoái

32 Đọc thêm

QUẢN lý rủi RO tín DỤNG

QUẢN lý rủi RO tín DỤNG

•Quản trị rủi ro tín dụng của NHTM là một hệ thống các hoạt đông hoàn chỉnh quan đó NH xđ, đánh giá và kiểm soát rủi ro khi cấp tín dụng cũng như lợi nhuận có thể thu đc, từ đó đưa ra các quyết định nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho mình.•Quản lý RRTD không có nghĩa là né tránh rủi ro, mà là xác định một mức rủi ro có thể chấp nhận được, trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp để bảo đảm rủi ro tín dụng của NH không vượt quá mức xác định trước đó Quản lý RRTD có thể được xem xét trên cơ sở một khoản TD và một danh mục TD:1. Quản lý rủi ro đối với một khoản TD: Hệ thống các hoạt động để NH đánh giá rủi ro khi cấp tín dụng cho KH. QLRR đối với 1 khoản TD là một phần của QLRRTD chung của cả NH2. QLRRTD đối với danh mục tín dụng: quá trình xây dựng và thực hiện hệ thống các hoạt động => NH nhận biết, đo lường RR của cả danh mục tín dụng => NH xác định được tương quan giữa RR mà NH có thể chấp nhận và lợi nhuận kỳ vọng => chiến lược để giảm thiểu RR
Xem thêm

Đọc thêm

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC KẠN

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC KẠN

Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản, tạo ra thu nhập từ lãi lớn nhất và cũng là hoạt động mang lại rủi ro cao nhất. Rủi ro tín dụng cao sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức tín dụng cao hơn nữa là ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống ngân hàng. Đồng thời cũng kéo theo những thách thức lớn buộc các ngân hàng phải chuyên môn hóa sâu hơn về nghiệp vụ ngân hàng, quản trị ngân hàng, quản trị tài sản nợ, quản trị tài sản có, quản trị rủi ro tín dụng, cải thiện chất lượng tín dụng…NKNIINIM Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-chi nhánh Bắc Kạn là một trong những chi nhánh lớn của hệ thống Ngân hàng nông nghiệp.Những năm vừa qua, Chi nhánh đã không ngừng lớn mạnh và có những bước phát triển vượt bậc về quy mô. Mặc dù vậy, trong 3 năm trở lại đây chất lượng tín dụng của Chi nhánh đang có chiều hướng đi xuống và tiềm ẩn nhiều rủi ro và đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của Chi nhánh. Vì vậy công tác quản lý rủi ro tín dụng có vai trò quan trọng đối với công tác ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro của Ngân hàng.Với tính cấp thiết của vấn đề cùng với những kiến thức đã được trang bị và học hỏi, em đã chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn” làm chuyên đề thực tập. Kết cấu của chuyên đề gồm 3 phần: Chương 1: Lý luận chung về tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng. Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn. Chương 3: Giải pháp và kiến nghị về quản lý rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn.
Xem thêm

64 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

Xu hướng tự do hóa trong lĩnh vực tài chính đã tạo ra cơ hội cho các nhà ngân hàng thương mại mở rộng hoạt động về mặt địa lý, giúp cho các nhân hàng hạn chế được những tổn thương do những thay đổi điều kiện kinh tế trong nước. Tuy nhiên, cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính trên phạm vi toàn cầu cũng tạo ra một thị trường tài chính rủi ro hơn. Trong bối cảnh đó, không một ngân hàng hay một tổ chức tài chính nào có thể tồn tại lâu dài mà không có hệ thống quản lý rủi ro hữu hiệu. Việc xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro tín dụng nói riêng có vai trò sống còn đối với hoạt động ngân hàng. Chủ tịch tập đoàn tài chính Citicorp Walter Wriston đã nói lên vai trò quan trọng của hoạt động quản lý rủi ro như sau: “ toàn bộ cuộc sống trong hoạt động ngân hàng là quản lý rủi ro”. Xuất phát từ nhận thức trên, nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề cùng với việc nghiên cứu tình hình quản trị rủi ro tín dụng thực tế tại NHTMCP Sài Gòn, em xin chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn ” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Chuyên đề tốt nghiệp có kết cấu làm 3 chương: Chương I: Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng. Chương II: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn. Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo – GS.TS. Nguyễn Văn Nam và ban lãnh đạo NHTMCP Sài Gòn đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. Sinh viên thực hiện Lê Thị Ngọc Anh
Xem thêm

84 Đọc thêm

THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNN PTNT VIỆT NAM

THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNN PTNT VIỆT NAM

trạng phải có sự nỗ lực cao độ vì bất kì một sự sai sót nào trong phơng thức quản lýkinh tế cũng nh quản lý tài chính đều dẫn đến thua lỗ, phát sản doanh nghiệp ảnhhởng đến khả năng trả nợ ngân hàng.c. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng.Ngoài những nguyên nhân trên, rủi ro tín dụng còn xuất phát từ chính bản thânNgân hàng. Đó là do Ngân hàng yếu kém về trình độ chuyên môn, trình độ nắm bắt19Deleted: 1.2.3.2.3.Luận văn tốt nghiệp MBAcác thông tin trên thị trờng, trình độ dự đoán và hiểu biết các lĩnh vực sản xuất kinhdoanh hay vấn đề đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ tín dụng đãc dẫnđến rủi ri tín dụng Ngân hàng.1.3.2.4. Cách thức hạn chế rủi ro do tín dụng.Vấn đề cấp bách hiện nay trong quản trị điều hành hoạt động kinh doanh ngânhàng là làm sao để đảm bảo an toàn tín dụng, cải thiện tình hình tài chính và nângcao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thơng mại. Dới đây xin nêu nhữngphơng thức quản lý tổng quát về đảm bảo an toàn cũng nh các kỹ thuật thu nhậpvà xử lý thông tin có thể áp dụng cho các NHTM trong việc kiểm soát rủi ro tíndụng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của NHTM trong thời gian tới,thực hiện chiến lợc đã đề ra.* Phơng thức quản lý rủi ro tín dụng bằng cách nâng cao chất lợng tíndụng.Phơng pháp này đợc thực hiện chủ yếu thông qua việc phân tích thẩm địnhkỹ lỡng các thông tin tài chính và các thông tin phi tài chính của ngời nhận nợ vàáp dụng thủ tục cấp tín dụng chặt chẽ trớc khi đầu t nhằm phân loại khoản vay và
Xem thêm

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY VINAMILK

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY VINAMILK

thưởngChính sách lương thưởng với các quản lý cấp cao cũng đượcxem xét, nhận sự tư vấn của các Nhà tư vấn chuyên nghiệp đểcó sự điều chỉnh phù hợp. Tiểu ban cũng phối hợp chặt chẽvới Tiểu ban nhân sự để hoàn thiện cơ chế đánh giá hiệu suấtcông việc của các cấp quản lý.c) Ban kiểm soát(BKS):Do ĐHĐCĐ bầu thay nặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động king doanh, quảntrị và điều hành của Công ty. Bao gồm 4 thành viên do Đại hội đồng cổ đông(ĐHĐCĐ) bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật vàĐiều lệ Công ty. Trong năm 2014, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Quản trị(HĐQT) và Ban Điều hành (BĐH), BKS tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sátvà khuyến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết tại Vinamilk để góp phần tăng hiệuquả của hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.Thành viên ban kiểm soát gồm 4 người:1.2.3.4.Ông Nguyễn Trung Kiên: trưởng Ban Kiểm soát.Ông Nguyễn Đình An: thành viên BKS.Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: thành viên BKS.Ông Vũ Trí Thức: thành viên BKS.c) Tổng Giám đốc:Do hội đông quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, là ngườiđại diện theo pháp luật của
Xem thêm

17 Đọc thêm

Câu hỏi và đáp án ôn tập Kinh tế đầu tư

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP KINH TẾ ĐẦU TƯ

Câu hỏi và đáp án ôn tập Kinh tế đầu tư Câu 1: Rủi ro đầu tư và quản lý rủi ro Câu 2: Thẩm định dự án đầu tư Câu 3: NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HIỆN NAY Câu 4: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

13 Đọc thêm

NHỮNG RỦI RO ĐIỂN HÌNH TRONG MỘT DỰ ÁN XÂY DỰNG

NHỮNG RỦI RO ĐIỂN HÌNH TRONG MỘT DỰ ÁN XÂY DỰNG

lập một cơ cấu quản lý vững chắc có thể đối phó với bất kỳ sự cố nào. Chương này tập trung vàohình thức quản lý rủi ro đầu tiên, còn hình thức thứ hai sẽ được đề cập ở phần sau.Theo nghĩa truyền thống, hình thức quản lý rủi ro theo kiểu giả định khả năng xảy ra sự cố có bamục tiêu chính yếu sau đây:1. Nhận biết và xác định mức độ của các nguy cơ rủi ro2. Có hành động phòng tránh hoặc giảm thiểu các rủi ro chính3. Triển khai kế hoạch đối phó sự cố bất ngờ và xử lý những thất bại có thể xảy raNhận biết và xác định mức độ của các nguy cơ rủi roCách rõ ràng nhất để đối phó với rủi ro là kiểm định một cách có hệ thống tất cả những việc cóthể diễn biến sai lệch trong dự án của bạn. Việc kiểm định rủi ro gồm ba bước sau:1. Thu thập ý kiến khách quan. Quan điểm của mọi người về rủi ro thường có sự khác biệt đángkể. Một số người có khả năng thấy trước những mối nguy hiểm mà người khác hoàn toàn bỏ qua.Bằng cách trò chuyện với nhiều người như các thành viên trong nhóm dự án, nhân viên thuộc cácphòng ban trong công ty, khách hàng, nhà cung ứng… bạn có thể thu thập được một số thông tincó giá trị. Chẳng hạn, một nhà cung ứng có thể tiết lộ với nhà quản lý dự án phát triển sản phẩmrằng đối thủ của anh ta đang nghiên cứu sản phẩm tương tự, và quá trình hoạt động của đối thủcó vẻ nhiều triển vọng hơn. Có khả năng đối thủ sẽ đánh bại anh ta để chiếm lĩnh thị trường.2. Nhận diện các rủi ro nội bộ. Bố trí nhân sự mỏng cũng có thể là một nguyên nhân gây rủi ro.Ví dụ, quyết định về hưu của một nhân vật then chốt có thể khiến cho dự án quan trọng sụp đổ.Nhân viên kiểm tra chất lượng có chuyên môn kém lại là một nguồn gốc rủi ro khác. Công việckém chất lượng của họ có thể bỏ sót những sản phẩm bị lỗi khiến công ty phải thu hồi sản phẩm,giải quyết kiện tụng, thậm chí còn thất bại trong công tác quan hệ công chúng.3. Nhận diện các rủi ro bên ngoài công ty. Rủi ro bên ngoài có thể hiện diện dưới hình thức mộtcông nghệ mới đang trỗi dậy khiến dòng sản phẩm mới của bạn trở nên lỗi thời. Sự thay đổi quychế có thể là một rủi ro khác. Có rất nhiều rủi ro bên ngoài và chúng thường là những rủi ro tiềmẩn. Vì thế, một số công ty công nghệ lớn còn duy trì các bộ phận “tin tức tình báo kinh doanh” đểnhận diện sớm những mối đe dọa này.Khi kiểm định rủi ro, bạn hãy đặc biệt chú ý đến những lĩnh vực có nhiều khả năng gây tổn hại
Xem thêm

10 Đọc thêm

TCVN 9788:2013

TCVN 9788:2013

Tiêu chuẩn này đưa ra định nghĩa cho các thuật ngữ chung liên quan đến quản lý rủi ro. Mục đích của tiêu chuẩn là thúc đẩy cách hiểu chung và nhất quán cũng như phương pháp tiếp cận chặt chẽ trong việc mô tả các hoạt động liên quan tới quản lý rủi ro và việc sử dụng thuật ngữ thống nhất về quản lý rủi ro trong các quá trình và khuôn khổ liên quan đến quản lý rủi ro.

Đọc thêm

LV rủi ro tín dụng BIDV hải dương

LV rủi ro tín dụng BIDV hải dương

Với hơn 80 trang, tác giả đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại; trình bày, phân tích, so sánh, đánh giá được thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Hải Dương. Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng và quản lý tốt rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Hải Dương..............................................

Đọc thêm

Cùng chủ đề