SỰ KHÁC NHAU GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SỰ KHÁC NHAU GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ":

BÀI NHẬN THỨC SỐ 1 MÔN LÃNH ĐẠO

BÀI NHẬN THỨC SỐ 1 MÔN LÃNH ĐẠO

BÀI NHẬN THỨC SỐ 1Họ và tên : Đoàn Thị Thu DungLớp : 40K17Kính gởi thầy Liêm !Đầu tiên em xin gởi lời chào trân trọng nhất đến thầy ạ ! Em đã từng nghe về việc viếtnhận thức và cũng từng chứng kiến cảnh 1 năm về trước trong độ đón tân sinh viên, cácanh chị đã ôm lap ra tận lều cắm trại để viết nhận thức. Bây giờ, em rất nôn nóng viếtnhững gì mắt mình đọc, tai mình nghe và cảm nhận lại những sự việc đã qua.Sau khi nhận tài liệu chương “ bản chất lãnh đạo” , em đã đọc và nghiền ngẫm và ápngược vào thực tế những nội dung được soạn trong tài liệu của thầy. Em từng nghe rấtnhiều về hai chữ “ lãnh đạo” trong quản trị và em cũng hiểu được một phần nào đó củalãnh đạo và sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản trị rõ hơn qua sách “ Lãnh đạo chiếnlược và quản trị chiến lược “ Tuy nhiên, em còn khá đơn giản khi nghĩ lãnh đạo là dẫndắt và truyền cảm hứng để hoàn thành mục tiêu nhóm. Đây là một thiếu sót vô cùng lớnđối với em vì sau khi nghiên cứu xong chương một em nhận ra mối quan hệ hai chiềuluôn ảnh hường với nhau. Lãnh đạo là dẫn đến sự thay đổi về hướng tương lai theo mongđợi chú không phải duy trì nguyên trạng. Và điều tuyệt nhiên không thế thay đổi là : Khicó lãnh đạo tức là có người phục tùng .Muốn là lãnh đạo tốt, trước tiên người đó phải cóuy tín, sự trách nhiệm, chính trực để mối quan hệ với lãnh đạo là tự nguyện, thực hiệncông việc với tâm huyết và trách nhiệm. Lãnh đạo đem lại kết quả lớn thường bắt đầu từnhững điều nhỏ nhất. Về bản chất thì đôi khi nhà lãnh đạo và người phục tùng chỉ là một– những con người tận tâm với công việc nằm ngoài lợi ích của họ , dám đấu tranh vìlòng tin với lãnh đạo và với hướng mà nhà lãnh đạo dẫn dắt. Mô hình nhà lãnh đạo mớicho thấy được mặt tích cực về tư duy cũng như suy nghĩ đồng thời giúp ta phát hiện rahạn chế của mô hình lãnh đạo cũ. Những nhà lãnh đạo ngày nay có xu hướng hướng đếnsự thay đổi để thích nghi với những thay đổi khó lường trước. Họ bắt đầu phân quyền, tạođộng lực, quan tâm đến hợp tác và tổ chức nhóm hơn là cạnh tranh. Họ tạo ra sự đa danghóa trong nhóm làm việc, và đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc , khiêm tốnnhưng đầy tham vọng.Cũng trong tài liệu đóm em nắm lại một lần nữa sự khác nhau giữa nhà quản trị và nhàlãnh đạo. Trong khi nhà quản trị như một ông chủ chỉ hướng vào ngân sách, tập trung vào
Xem thêm

3 Đọc thêm

Lớp cao học báo chí Bài tập môn quản lý báo chí báo chí truyền thông

Lớp cao học báo chí Bài tập môn quản lý báo chí báo chí truyền thông

BÀI TẬP 1.Đối tượng lãnh đạo quản lý: lĩnh vực của bc truyền thông.(Đặc điểm;Bản chất): =>Yêu cầu gì đặt ra trong công tác lãnh đạo quản lý. 2.Cụ thể hóa động báo chí truyền thông của nước ta có mấy vấn đề: IQuản lý vĩ mô 1. quan điểm của đảng và nhà nước về vấn đề này như thế nào? (có 2 mặt tích cực và tiêu cực, liên hệ với thực tế). 2. Nội dung, phương thức lãnh đạo báo chí của đảng và nhà nước. 3. Nội dung, phương thức, phương tiện quản lý nhà nước về báo chí truyền thông. Và theo đó những vấn đề luật báo chí việt nam hiện nay đang đặt ra là gì ( luật BC năm 89, sửa đổi năm 99, NĐ 52, NĐ 72). 4. phân tích truyền thông của chính phủ, phi chính phủ, hay của doanh nghiệp... 1. Điểm giống và khác nhau giữa Lãnh đạo và quản lý. Lãnh đạo là quá trình tác động đến con người, làm cho họ thể hiện sự tự nguyện, sự nhiệt tình phấn đấu hoàn thành mục tiêu của tổ chức đề ra. Lãnh đạo xuất hiện khi người ta muốn gây ảnh hưởng đến các hành vi của một cá nhân hay một nhóm người nhằm làm cho họ phấn đấu một cách tự nguyện để đạt tới mục tiêu của tổ chức. Về quản lý, nó xuất hiện trong các nhóm xã hội có nhu cầu, mục đích chung, có sự mong muốn nỗ lực của các thành viên để đạt được mục đích chung đó. Từ sự mong muốn nỗ lực chung đó, xuất hiện người quản lý. Người quản lý có chức năng, nhiệm vụ nhỏ hẹp hơn người lãnh đạo, nhưng thực tế hiện nay thì người lãnh đạo đều làm công tác quản lý, vì họ thực hiện các chức năng quản lý do thành quả đạt được các mục tiêu của tổ chức thông qua lãnh đạo chính là quản lý. Xét từ những cách hiểu về lãnh đạo và quản lý nêu ở trên ta thấy, giữa lãnh đạo và quản lý là cơ bản giống nhau. Điểm khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý là ở đối tượng: đối tượng của lãnh đạo là con người, còn đối tượng của quản lý có thể là con người, cũng có thể là đồ vật. Chức năng của lãnh đạo mang tính chính trị, tính định hướng, là tác động bằng các chủ trương, chính sách và tổ chức; còn chức năng của quản lý là tác động vào đối tượng để điều hành, tổ chức một cách cụ thể vào công việc của đối tượng và tổ chức lực lượng, phương tiện để thực hiện mục tiêu đề ra. Do đó, lãnh đạo và quản lý là hai mặt của một vấn đề, thường đi liền với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau; quản lý mà không lãnh đạo sẽ bị chệch hướng, dễ sa vào buông lỏng, hoạt động của mọi cá nhân sẽ tuỳ tiện; ngược lại, lãnh đạo mà không quản lý sẽ dẫn đến duy ý chí, đường lối lãnh đạo không đi vào thực tế và dẫn đến hiệu quả thực hiện mục tiêu của tổ chức không cao, thậm chí không đạt được mục đích đề ra. 2. Đối tượng lãnh đạo, quản lý: Chủ thể và khách thể quản lý Ai quản lý đó là chủ thể quản lý . Chủ thể chỉ có thể là người hoặc tổ chức do con người cụ thể lập nên. Quản lý ai, Quản lý cái gì, quản lý sự việc gì đó là khách thể quản lý. Quan hệ giữa chủ thể và khách thể. Giữa chủ thể và khách thể có mối quan hệ tác động qua lại, tương hỗ nhau. Chủ thể làm nảy sinh các tác động quản lý, còn khách thể thì sản sinh các giá trị vật chất và tinh thần có giá trị sử dụng? trực tiếp đáp ứng nhu cầu của con người, thoả mãn mục đích của chủ thể quản lý. 3. Quản lý là gì? quản lý là sự tác động chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người nhằm đạt tới mục đích đã đề ra. Sự tác động của quản lý phải bằng cách nào đó để người bị quản lý luôn luôn hồ hởi, phấn khởi, đem hết năng lực và trí tuệ để sáng tạo ra lợi ích cho bản thân, cho nhà nước và cho cả xã hội. Quản lý là một môn khoa học sử dụng tri thức của nhiều môn khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn khác như: toán học, thống kê kinh tế, tâm lý và xã hội học. Nó còn là một nghệ thuật đòi hỏi sự khôn khéo và tinh tế cao để đạt tới mục đích. Điều 17. Quản lý Nhà nước về báo chí Quản lý Nhà nước về báo chí bao gồm : 1 Xây dựng pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển sự nghiệp báo chí, chính sách tài trợ báo chí, chính sách đối với nhà báo ; 2 Ban hành quy chế hoạt động báo chí, cấp giấy phép hoạt động báo chí ; 3 Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ báo chí và các quy định pháp luật về báo chí ; xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng bộ trưởng thực hiện quyền quản lý Nhà nước về báo chí trong cả nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương thực hiện quyền quản lý Nhà nước về báo chí ở địa phương theo sự phân cấp do Hội đồng bộ trưởng quy định. Điều 18. Điều kiện hoạt động của báo chí Tổ chức muốn thành lập cơ quan báo chí phải có đủ các điều kiện sau đây : 1 Có người đủ tiêu chuẩn để đứng đầu cơ quan báo chí theo quy định tại Điều 13 của Luật này ; 2 Xác định rõ tên gọi, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành chủ yếu, công suất, thời gian, tần số, phạm vi toả sóng và ngôn ngữ thể hiện của cơ quan báo chí ; 3 Có trụ sở chính và có các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động của cơ quan báo chí. Điều 19. Cấp giấy phép hoạt động báo chí
Xem thêm

Đọc thêm

ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA NHÀ LÃNH ĐẠO VÀ NHÀ QUẢN LÝ

ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA NHÀ LÃNH ĐẠO VÀ NHÀ QUẢN LÝ

Người lãnh đạo luôn phải có tầm nhìn và luôn phát triển chiến lược, chiến thuật mới… Trong khi đó, người quản lý sẽ duy trì và vận hành những gì đã được thiết lập để công việc được hoạt [r]

2 Đọc thêm

PHÂN TÍCH SỰ KHÁC NHAU GIỮA THƯƠNG HIỆU VÀ NHÃN HIỆUX

PHÂN TÍCH SỰ KHÁC NHAU GIỮA THƯƠNG HIỆU VÀ NHÃN HIỆUX

TRANG 7 SỰ KHÁC NHAU GIỮA THƯƠNG HIỆU VÀ NHÃN HIỆU •Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý • Được bảo hộ bởi pháp luật • Có tính hữu hình: giấy chứng nhận, giấy đăng ký • Nhãn hiệu là những dấu h[r]

10 Đọc thêm

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA XÃ HỘI HỌC VỚI TRIẾT HỌC, VÀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA TRƯỜNG PHÁI XÃ HỘI HỌC MAC-LÊNIN VỚI CÁC TRƯỜNG PHÁI XÃ HỘI HỌC KHÁC

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA XÃ HỘI HỌC VỚI TRIẾT HỌC, VÀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA TRƯỜNG PHÁI XÃ HỘI HỌC MAC-LÊNIN VỚI CÁC TRƯỜNG PHÁI XÃ HỘI HỌC KHÁC

Xã hội học ra đời cùng với sự ra đời của nhiều trường phái xã hội học khác nhau, tiêu biểu là hai trường phái: trường phái xã hội học Mácxít và trường phái xã hội học phi Mácxít Bài tiểu[r]

16 Đọc thêm

Phân biệt phương pháp lãnh đạo theo tình huống và phương pháp lãnh đạo theo chức năng

PHÂN BIỆT PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO THEO CHỨC NĂNG

Phân biệt phương pháp lãnh đạo theo tình huống và phương pháp lãnh đạo theo chức năng Bài tập học kỳ Kỹ năng tổ chức công sở Chuyên mục Bài tập học kỳ, Kỹ năng tổ chức công sở A. Mở bài Quản lý nhà nước công sở có năm chức năng cơ bản, bao gồm: kế hoạch, tổ chức, nhân sự, lãnh đạo và kiểm tra. Trong đó chức năng lãnh đạo, quản lý là hết sức quan trọng, cơ bản của quản lý hành chính nhà nước, làm nền cho hành chính nhà nước ngày càng phát triển. Chức năng lãnh đạo là việc hướng dẫn, điều chỉnh, chỉ huy người khác cùng mình hoặc tự họ làm một công việc cụ thể nào đó nhằm đạt mục tiêu của tổ chức đã đề ra. Xét theo khía cạnh quản lý hành chính nhà nước với quan điểm về công sở thì có ba phương pháp lãnh đạo quản lý, đó là: phương pháp lãnh đạo quản lý theo tình huống, phương pháp lãnh quản lý theo chức năng và phương pháp lãnh quản lý theo hệ thống. Trong bài tập học kì lần này, em xin trình bày vấn đề: “Phân biệt phương pháp lãnh đạo theo tình huống và phương pháp lãnh đạo theo chức năng” B. Thân bài I. Phương pháp lãnh đạo theo tình huống: Phương pháp lãnh đạo theo tình huống là một trong những phương pháp quản lý công sở phổ biến hiện nay. Cơ sở thực hiện: Đây chính là sự hợp lý các hành động của nhà lãnh đạo quản lý trong quá trình hoạt động điều hành. Các tình huống cụ thể do thực tiễn yêu cầu đặt ra đòi hỏi các nhà quản lý phải giải quyết. Đó là sự phù hợp giữa hành vi của một người lãnh đạo với cấp dưới của mình, đối với từng tình huống cụ thể cần xem xét. Định hướng được hành vi của tình huống đặt ra và phải xác định được các yếu tố có ảnh hưởng tới các hành vi quản lý cùa mình. Phải tạo ra một môi trường làm việc có hiệu quả thiết lập được kỹ luật và trật tự cần thiết trong tổ chức. Khái niệm: Phương pháp lãnh đạo theo tình huống là việc các nhà lãnh đạo, quản lý căn cứ vào tình huống cụ thể do thực tiễn đặt ra, định hướng cho hành vi của mình, thực hiện quản lý có hiệu quả. Các yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp quản lý, lãnh đạo theo tình huống: trình độ của cán bộ công chức, nhu cầu riêng của cán bộ công chức, phương thức ra quyết định, các quan hệ nội bộ, tính cách và năng lực của nhà lãnh đạo, nhiệm vụ được giao và cấu trúc của nó, nguồn gốc quyền lực của người lãnh đạo. Qua đó ta thấy được mỗi yếu tố có một ảnh hưởng khác nhau đến hoạt động quản lý, lãnh đạo theo tình huống. Tuỳ theo trình độ của từng nhân viên, cán bộ trong tổ chức mà nhà lãnh đạo có cách phân công các công việc phù hợp với họ, từ đó tạo ra năng suất công việc cao hơn. Hiểu được nhu cầu nguyện vọng của từng nhân viên hoặc từng nhóm nhân viên trong tổ chức, từ đó giúp nhà lãnh đạo có thể đưa ra được những quyết định phù hợp, đúng với yêu cầu của công việc được giao đồng thời giải quyết tốt được mối quan hệ trong tổ chức. Phân loại: Có ba cách phân loại như sau. a) Trên cơ sở của phương pháp lãnh đạo theo tình huống, có thể phân loại thành phong cách hướng vào công việc hay phong cách hướng vào quan hệ. Hai phong cách này phụ thuộc vào ba yếu tố: quan hệ giữa nhà lãnh đạo với cấp dưới, các nhiệm vụ được giao và cấu trúc của nó và quyền hạn chính thức giữa người lãnh đạo. Trong đó quan hệ giữa người lãnh đạo với cấp dưới là quan trọng nhất, thể hiện năng lực, ý chí, sự phối hợp hoạt động của người lãnh đạo. b) Một mô hình khác của phong cách lãnh đạo theo tình huống được xây dựng trên cơ sở hai khái niệm là hành vi chỉ đạo và hành vi hỗ trợ trong quan hệ với mức độ trưởng thành của cán bộ cấp dưới. Hành vi chỉ đạo: chỉ đạo, giao nhiệm vụ và hướng dẫn cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ. Hành vi hỗ trợ: Một lãnh đạo trong quá trình giải quyết công việc, tiến hành các biện pháp phù hợp theo ý kiến của cấp dưới, lôi cuốn nhân viên vào quá trình ra quyết định. Sự trưởng thành của nhân viên sẽ ảnh hưởng đến khả năng ra mục tiêu cao hay thấp cho quá trình quyết định. Người nào có kinh ngiệm, trưởng thành thì giao những công việc có mức độ khó hơn và ngược lại. c) Phương pháp lãnh đạo theo tình huống còn được diễn tả bằng một mô hình khác, được gọi là mô hình để dẫn đến mục tiêu. Trong mô hình này, người lãnh đạo xác định rõ nhiệm vụ đặt ra, loại bỏ những hoạt động không cần thiết, chỉ ra các nhiệm vụ cần thiết, cụ thể cho cán bộ công chức để dễ dàng thực hiện công việc theo yêu cầu của mình, để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc. Mô hình để dẫn đến mục tiêu phụ thuộc vào các yếu tố: đặc điểm của cán bộ cấp dưới, đặc trưng công việc, phong cách lãnh đạo, hiệu quả lãnh đạo. Tóm lại: Phương pháp lãnh đạo theo tình huống sẽ đạt được hiệu quả cao nếu người lãnh đạo có khả năng nắm bắt được tình huống công việc cùng năng lực lãnh đạo với công việc tốt. II. Phương pháp lãnh đạo theo chức năng: Khái niệm: Phương pháp lãnh đạo, quản lý theo chức năng là việc người lãnh đạo căn cứ vào các yêu cầu của công việc, cá nhân, tập thể xây dựng các mối quan hệ hài hòa và dựa vào năng lực, chức năng của từng nhóm yêu cầu công việc để giao nhiệm vụ cụ thể nhằm đạt được năng suất cao và thực hiện phong cách lãnh đạo có hiệu quả. Yêu cầu và đặc điểm của phương pháp lãnh đạo, quản lý theo chức năng: Phương pháp này được thực hiện do sự tác động của mối quan hệ chặt chẽ của ba nhóm yêu cầu cơ bản, đó là: yêu cầu của các nhân, yêu cầu của tập thể, yêu cầu của nhiệm vụ. Do đó người lãnh đạo trong quá trình điều hành công sở khi áp dụng phương pháp này phải có sự nhận biết các khía cạnh khác của vấn đề đặt ra và xử lý thích hợp, hiệu quả một yêu cầu nào đó. Ba nhóm yêu cầu : 1 Của cá nhân ( yêu cầu đào tạo, tư vấn hỗ trợ, thúc đẩy công việc, trưởng thành và phát triển) 2 Của tập thể ( xây dựng đội ngũ, thông tin liên alc5, thúc đẩy công việc, kỹ thuật, nguyên tắc làm việc) 3 Của nhiệm vụ ( mục tiêu rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể, đáng giá kết quả hòan thánh công việc, thực hiện công việc) Chúng có mối quan hệ mật thiết chặt chẽ, vừa phải có sự phối hợp giao thoa, điều hòa một cách hợp lý, vừa phải hoàn thiện. Chúng đồng thời thực hiện lần lượt từng nhóm yêu cầu để đạt được hiệu quả cao. Các tình huống, nhiệm vụ đặt ra phải được xem xét trong mối tương quan với chức năng của người lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo cần xác định rõ yêu cầu của từng yếu tố, từ đó thực hiện phương pháp này sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng phương pháp lãnh đạo, quản lý theo chức năng: Thuận lợi: Hiểu biết nhu cầu, mong muốn của từng nhân viên, nhóm, nhiệm vụ công việc đặt ra. Do đó nhà lãnh đạo có cách thức điều hòa, phối hợp, hòan thiện phương pháp quản lý này và từng loại yêu cầu khác nhau đặt ra trong công việc giúp nhà lãnh đạo nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ. Bên cạnh đó, phương pháp này còn tạo sự đòan kết, phối hợp hoạt động của các thành viên trong công sở. Khó khăn: Đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có trình độ cao, vững nghiệp vụ, xác định được yêu cầu nào là quan trọng, ưu tiên xử lý vấn đề trước sau một cách hợp lý. Nhà lãnh đạo cần phải định hướng được đòi hỏi của các yêu cầu nếu không khi thỏa mãn yêu cầu này thì chưa đáp ứng yêu cầu kia và ngược lại. Ngoài ra, nhà lãnh đạo phải xác định yêu cầu, chức năng của từng công việc từ đó giải quyết công việc sẽ đạt được hiệu quả. III. Phân biệt phương pháp lãnh đạo theo tình huống và phương pháp lãnh đạo theo chức năng: 1. Giống nhau: Cả hai phương pháp lãnh đạo theo tình huống và phương pháp lãnh đạo theo chức năng đều hướng tới một mục tiêu là giúp nhà lãnh đạo hướng dẫn, điều chỉnh, chỉ huy người khác cùng mình hoặc tự họ làm một công việc cụ thể nào đó nhằm đạt mục tiêu của tổ chức đã đề ra một cách hiệu quả. 2. Khác nhau: Khái niệm: Phương pháp lãnh đạo theo tình huống: Nhà lãnh đạo căn cứ vào tình huống do thực tiễn đặt ra, định hướng hành vi của mình để tổ chức quản lý lãnh đạo cán bộ, công chức. Phương pháp lãnh đạo theo chức năng: Nhà lãnh đạo căn cứ theo công việc cá nhân, tập thể để xây dựng mối quan hệ hài hòa và căn cứ yêu cầu từng nhóm, yêu cầu công việc để có phương pháp lãnh đạo hiệu quả. Cơ sở yêu cầu: Phương pháp lãnh đạo theo tình huống: hợp lý các hành động của lãnh đạo, tình huống do thực tế yêu cầu công việc. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng tâm lý của mình và các nhân viên dưới quyền. Xây dựng môi trường làm việc có kỹ thuật, có kỉ luật. Phương pháp lãnh đạo theo chức năng: sử dụng chặt chẽ mật thiết 3 yêu cầu trong công việc: yêu cầu của cá nhân, của tập thể, yêu cầu của mục tiêu của công việc. Xác định hợp lý giao thoa của 3 yêu cầu nhưng phải xác định yêu cầu trọng tâm cần được ưu tiên. Phân loại: Phương pháp lãnh đạo theo tình huống: phương pháp hướng vào công việc hay vào quan hệ với sự trưởng thành của cán bộ cấp dưới, phương pháp mô hình dẫn đến mục tiêu của tổ chức. Phương pháp lãnh đạo theo chức năng: người lãnh đạo phải thể hiện được chức năng của mình để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng quản lý nhưng phải đạt được mục tiêu của tổ chức. C. Kết bài Chức năng lãnh đạo của nhà quản lí trong công sở là một chức năng quan trọng. Nếu nhà quản lí không có những phương pháp lãnh đạo đúng đắn thì nhân viên sẽ không đi vào khuôn phép và năng suất công việc sẽ không cao. Hai phương pháp lãnh đạo theo tình huống và lãnh đạo theo chức năng giúp cho các nhà quản lí hoạt động tốt hơn, thúc đẩy công việc ở công sở có hiệu quả. Thông qua việc phân biệt hai chức năng trên, em đã hiểu trở thành nhà quản lí cần phải làm những điều gì để lãnh đạo cho đúng.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Sự giống và khác nhau giữa PES và REDD

SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA PES VÀ REDD

PES và REDD: Giống và khác nhau. Phân tích điểm giống và khác nhau giữa 2 hình thức mua bán PES và REDD. Thành phần của PES và REDD Người mua Người báncung cấp dịch vụ Người trung gian Dịch vụ cung cấp Chi trả Thiết chế thị trường

11 Đọc thêm

Sự khác nhau cơ bản giữa AnhAnh và AnhMỹ

SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA ANHANH VÀ ANHMỸ

Sự khác nhau cơ bản giữa AnhAnh và AnhMỹSự khác nhau cơ bản giữa AnhAnh và AnhMỹSự khác nhau cơ bản giữa AnhAnh và AnhMỹSự khác nhau cơ bản giữa AnhAnh và AnhMỹSự khác nhau cơ bản giữa AnhAnh và AnhMỹSự khác nhau cơ bản giữa AnhAnh và AnhMỹSự khác nhau cơ bản giữa AnhAnh và AnhMỹSự khác nhau cơ bản giữa AnhAnh và AnhMỹSự khác nhau cơ bản giữa AnhAnh và AnhMỹSự khác nhau cơ bản giữa AnhAnh và AnhMỹSự khác nhau cơ bản giữa AnhAnh và AnhMỹSự khác nhau cơ bản giữa AnhAnh và AnhMỹ
Xem thêm

2 Đọc thêm

Sự khác nhau cơ bản giữa AnhAnh và AnhMỹ

SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA ANHANH VÀ ANHMỸ

A CÁCH DÙNG TỪ TRONG VĂN NÓI 1. Cách dùng just, already hay yet: Người Mỹ dùng từ just, already hay yet trong thì quá khứ đơn giản the simple past tense, trong khi tại người Anh thường dùng những từ đó ở thì hiện tại hoàn thành the present perfect. Ví dụ: Người Mỹ nói: I already had lunch. hay She didnt arrive yet. Còn người Anh nói: Ive already had lunch. hay...: She hasnt arrived yet. 2. Cách nói giờ. Nếu muốn nói 2:45 2h45 tại Anh, chúng ta có thể nói: Quarter to three, hay 3:15 3h15 có thể nói Quarter past three. Trong khi đó, tại Mỹ, nói giờ như sau: Quarter of three để chỉ 2:45, hay Quarter after three để chỉ 3:15. 3. Người Anh và người Mỹ cũng khác nhau trong cách nói: GOOD: người Mỹ dùng good thay cho well, VD: I feel good (M) = I feel weel (A) Người Anh dùng have got hay has got khi nói về sở hữu, trong khi người Mỹ thì thường hay dùng have hay has. Ví dụ, tiếng Anh Mỹ, chúng ta có thể nói: I have a new car. Còn trong tiếng Anh Anh thì thường là: Ive got a new car. (Về mặt nghĩa, hai câu trên không khác nhau) Dạng Past Participle của GET, người Mỹ dùng là GOT, còn người Anh dùng là GOTTEN. Với động từ AIM, người Mỹ dùng cấu trúc “to aim to + V”, còn người anh dùng cấu trúc “to aim at + V ing”. Ví dụ: We aim to do something nice = We aim at doing something nice. B MỘT SỐ TỪ THÔNG DỤNG Luật sư: Attorney (M) – Barrister, Solicitor (A) Hiệu sách: Bookstore (M) – Bookshop (A) Ô tô: Automobile (M) – Motor car (A) Bản mẫu có chỗ trống để điền vào: Blank (M) – Form (A) Danh thiếp: Calling card (M) – Visiting card (A) Kẹo: Candy (M) – Sweets (A) Cửa hàng kẹo: Candy store (M) – Sweet shop (A) Toa xe lửa: car (M) – coach, carriage (A) Ngô: Corn (M) – Maize, Indian corn (A) Lúa mì: grain, wheat (M) – corn (A) Thị sảnh: City Hall (M) – Town Hall (A) Bánh quy: Cracker (M) – Biscuit (A) Đạo diễn điện ảnh: Director (M) – Producer (A). Chú ý: ở Mỹ, producer là giám đốc, chủ rạp hát (ở Anh thì dùng manager, proprietor) Trung tâm doanh nghiệp thành phố: downtown (M) – city (A) Hiệu thuốc: Drugstore (M) – Chemist’s. Chemist’s shop (A) Thang máy: Elevator (M) – Lift (A) Xăng: Gas hay gasonline (M) – Petrol (A) Dầu hỏa: Kerosene (M) – Paraffin (A) Mùa thu: Fall (M) – Autumn (A) Tên (người): First name hay given name (M) – Christian name (A) Vỉa hè: Sidewalk (M) – Pavement (A) Đường sắt: Railroad (M) – Railway (A) Cửa hàng tự phục vụ: Supermarket (M) – Selfservice shop (A). Sinh viên năm thứ nhất: Freshman (M) – First year student (A) Sinh viên năm thứ hai: Sophomore (M) – Second year student (A) Sinh viên năm thứ ba: Junior (M) – Third year student (A) Sinh viên năm cuối: Senior (M) – Last year student (A
Xem thêm

2 Đọc thêm

PHÂN BIỆT SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA CÁC KHÁI NIỆM QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY

PHÂN BIỆT SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA CÁC KHÁI NIỆM QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY

Hoạt động này đều là tác động điều khiển có hướng đích, có mục tiêu xác định, thể hiện mối quan hệ giữa hai bộ phận đó là: chủ thể là cá nhân hoặc tổ chức làm nhiệm vụ quản lý, lãnh đạo[r]

3 Đọc thêm

Tiểu luận môn nghệ thuật lãnh đạo điều nhà lãnh đạo thực sự làm

TIỂU LUẬN MÔN NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO ĐIỀU NHÀ LÃNH ĐẠO THỰC SỰ LÀM

Tiểu luận môn nghệ thuật lãnh đạo điều nhà lãnh đạo thực sự làm Những gì nhà lãnh đạo thực sự làm là chuẩn bị cho tổ chức của mình trước sự thay đổi, giúp tổ chức đối mặt với thay đổi. Lãnh đạo khác với quản lý Lãnh đạo chẳng có gì là bí ẩn và bí hiểm cả Lãnh đạo không phải là tốt hơn quản lý hay có thể thay thế quản lý. Lãnh đạo và quản lý là hai hệ hành động phân biệt và bổ sung cho nhau Thử thách lớn nhất là kết hợp lãnh đạo tốt và quản lý tốt.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Sự khác nhau cơ bản giữa AnhAnh và AnhMỹ

SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA ANHANH VÀ ANHMỸ

A CÁCH DÙNG TỪ TRONG VĂN NÓI 1. Cách dùng just, already hay yet: Người Mỹ dùng từ just, already hay yet trong thì quá khứ đơn giản the simple past tense, trong khi tại người Anh thường dùng những từ đó ở thì hiện tại hoàn thành the present perfect. Ví dụ: Người Mỹ nói: I already had lunch. hay She didnt arrive yet. Còn người Anh nói: Ive already had lunch. hay...: She hasnt arrived yet. 2. Cách nói giờ. Nếu muốn nói 2:45 2h45 tại Anh, chúng ta có thể nói: Quarter to three, hay 3:15 3h15 có thể nói Quarter past three. Trong khi đó, tại Mỹ, nói giờ như sau: Quarter of three để chỉ 2:45, hay Quarter after three để chỉ 3:15.
Xem thêm

2 Đọc thêm

PHÂN BIỆT SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA CÁC KHÁI NIỆM QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY

PHÂN BIỆT SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA CÁC KHÁI NIỆM QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY

Hoạt động này đều là tác động điều khiển có hướng đích, có mục tiêu xác định, thể hiện mối quan hệ giữa hai bộ phận đó là: chủ thể là cá nhân hoặc tổ chức làm nhiệm vụ quản lý, lãnh đạo[r]

3 Đọc thêm

Sự khác nhau giữa DES và 3DES

SỰ KHÁC NHAU GIỮA DES VÀ 3DES

Với sự phát triển mang tính toàn cầu của mạng Internet và TMĐT , con người có thể mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng máy tính toàn cầu một cách dễ dàng trong lĩnh vực thương mại rộng lớn. Tuy nhiên đối với các giao dịch mang tính nhạy cảm này cần phải có những cơ chế đảm bảo bảo mât và an toàn vì vậy vấn đề bảo mật và an toàn thông tin trong thương mại điện tử là một vấn đề hết sức quan trọng. Đề tài sẽ đề cập đến các kỹ thuật chính của lĩnh vực Bảo mật và an toàn thông tin trong thương mại điện tử. Hiện nay vấn đề Bảo mật và an toàn thông tin trong TMĐT đã và đang được áp dụng phổ biến và rộng rãi ở Việt Nam và trên phạm vi toàn cầu . Vì thế vấn đề Bảo mật và an toàn đang được nhiều người tập trung nghiên cứu và tìm mọi giải pháp để đảm bảo Bảo mật và an toàn cho các hệ thống thông tin trên mạng. Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu rằng không một hệ thống thông tin nào được bảo mật 100% bất kỳ một hệ thống thông tin nào cũng có những lỗ hổng về bảo mật và an toàn mà chưa được phát hiện ra. Xuất phát từ những khả năng ứng dụng trong thực tế và những ứng dụng đã có từ các kết quả của nghiên cứu trước đây về lĩnh vực Bảo mật và an toàn trong TMĐT.Sau đây chúng em xin đi sâu vào nghiên cứu một loại mã dùng để mã hóa thông tin và có ứng dụng rất lớn trong thực tế đó là “Mã DES và Mã 3DES”.
Xem thêm

29 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN TÂM LÝ VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO NHÀ LÃNH ĐẠO THỰC SỰ LÀM GÌ

TIỂU LUẬN MÔN TÂM LÝ VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO NHÀ LÃNH ĐẠO THỰC SỰ LÀM GÌ

NHÀ LÃNH ĐẠO THỰC SỰ LÀM GÌ Tác giả: Giáo sư John P. Kotter Dĩ nhiên một bài báo ở đây được tái bản vẫn giữ đúng bản chất của nó, nhưng nó cũng có thể được xem như là một sự tác động chủ yếu đến một cuộc tranh cãi đã bắt đầu trong năm 1977, khi mà giáo sư Abraham Zeleznik trường kinh doanh Havard xuất bản bài HBR với sự nhầm lẫn giữa 2 tên gọi “ Nhà quản lý và nhà lãnh đạo: họ khác nhau như thế nào”. Đề tài là nguyên nhân gây ra sự phản ứng lớn trong trường kinh doanh. Họ tranh luận rằng lý thuyết của khoa học quản lý với sơ đồ tổ chức và sự nghiên cứu các thao tác, đã bỏ lỡ nửa bức tranh nửa sự thỏa mãn với việc truyền cảm hứng, tầm nhìn và hình ảnh đầy đủ của sự nỗ lực và khao khát của con người. việc nghiên cứu của sự lãnh đạo không giống như vậy. “ Nhà lãnh đạo thực sự làm gì” được xuất bản đầu tiên năm 1990, đào sâu và mở rộng sự hiểu biết sâu sắc của bài báo năm 1977. Giới thiệu một trong những định nghĩa mới dường như bày tỏ rõ ràng hơn. Giáo sư John Kotter cho rằng quản lý và lãnh đạo là khác nhau nhưng bổ sung cho nhau và luôn thay đổi trên thế giới, không thể thiếu một trong hai chức năng này. Sau đó ông ta liệt kê và đối chiếu những nhiệm vụ căn bản của quản lý và lãnh đạo. Nhưng đúc kết của ông lập lại: quản lý xúc tiến sự kiên định trong khi lãnh đạo thúc giục sự thay đổi, và chỉ có tổ chức mới bao quát cả hai điều trái ngược này có thể thịnh vượng trong thời gian hỗn loạn. Họ không lên kế hoạch, họ không giải quyết vấn đề, ngay cả không tổ chức con người. Nhà lãnh đạo thực sự làm là chuẩn bị cho tổ chức thích ứng và đối phó với sự thay đổi. Lãnh đạo khác quản lý, nhưng đó không phải là lý do hầu hết mọi người nghĩ. Lãnh đạo không thần bí và bí ẩn. Nó không có tố chất “ sức hút lãnh tụ” hoặc tính cách ngoại lai kỳ lạ. Lãnh đạo không nhất thiết phải tốt hơn quản lý, cũng không cần thay thế cho quản lý. Đúng hơn là, lãnh đạo và quản lý là hai hệ thống để phân biệt và bổ sung cho hoạt động. Mỗi cái sở hữu chức năng và nét đặc trưng của hoạt động. Cả hai đều cần cho sự thành công trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và thay đổi. Ngày nay hầu hết các công ty ở Mỹ. Họ cần phát triển khả năng chịu đựng của họ để thực hành lãnh đạo. Thành công của 1 tập đoàn không đợi lãnh đạo nhanh chân. Họ tích cực tìm kiếm người lãnh đạo tiềm năng và bộc lộ kinh nghiệm sang tạo để phát triển tiềm năng đó. Thật vậy, với sự lựa chọn thận trọng, sự ủng hộ và khuyến khích, nhiều người có thể vận dụng vai trò lãnh đạo trong tổ chức kinh doanh. Nhưng trong khi cải thiện khả năng lãnh đạo, các công ty nên nhớ rằng lãnh đạo giỏi mà quản lý tồi thì không tốt, và điều này đôi khi rất tệ hại hơn là ngược lại. Nhiệm vụ khó khăn thật sự là so sánh lãnh đạo và quản lý giỏi và sử dụng chúng cân bằng với cái khác. Dĩ nhiên, không một ai có thể giỏi cả hai. Một số người có khả năng trở thành nhà quản lý xuất sắc nhưng không mạnh về lãnh đạo. Một số khác mạnh về tiềm năng lãnh đạo nhưng có nhiều lý do khác nhau, thật khó để trở thành nhà quản lý giỏi. Các công ty thông minh phải coi trọng cả hai loại người này và nỗ lực để họ làm thành một đội.
Xem thêm

11 Đọc thêm

SỰ KHÁC NHAU GIỮA CON TRAI VÀ CON GÁI

SỰ KHÁC NHAU GIỮA CON TRAI VÀ CON GÁI

1, Con trai thích nhìn trộm con gái con gái đó ăn ,cười … 2, Con trai thích ôm người con gái trong những trường hợp : Lạnh, bịthương và những phút giây hạnh phúc 3, Con trai rất thích nghe người yêu mình hát 4, Con trai dù tính tình “háo sắc”nhưng nếu bạn làngười con gái mà họ yêu nhất,thì tối nào bạn cũng là người mà họsuy nghĩ về bạn 5, Con trai cũng cần bờ vai bạn gái mỗi khi buồn 6, Con trai lúc nào cũng không thích người yêumình than mật với ai ngoài họ dù cho họ là bạn than
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề