SINH HỌC 10 NÂNG CAO BÀI 7

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SINH HỌC 10 NÂNG CAO BÀI 7":

Vận dụng dạy học khám phá vào dạy học phần sinh học tế bào sinh học 10 THPT

VẬN DỤNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ VÀO DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO SINH HỌC 10 THPT

2. Mục đích nghiên cứu Vận dụng dạy học khám phá vào dạy học phần sinh học tế bào sinh học 10 THPT góp phần nâng cao chất lượng học Môn sinh học cho học sinh THPT. 3. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu 3.1. Khách thể Phương pháp dạy học sinh học 10 THPT. 3.2. Đối tượng Lý thuyết dạy học khám phá và vận dụng lý thuyết đó để xây dựng các bài học phần sinh học tế bào sinh học 10 THPT. 4. Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng dạy học khám phá một cách hợp lý vào dạy học phần sinh học tế bào sinh học 10 THPT, sẽ rèn cho học sinh các kỹ năng tư duy, hợp tác, thuyết trình, tự học tự kiểm tra đánh giá... góp phần nâng cao chất lượng học Môn sinh học THPT. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1.Nghiên cứu cơ sở lí thuyết Nghiên cứu quá trình dạy học và quá trình dạy học khám phá, trên cơ sở đó xác lập mối quan hệ giữa hai quá trình này để vận dụng vào quá trình dạy học theo hướng vận dụng dạy học khám phá; Xác định hệ thống nguyên tắc, qui trình xây dựng bài học theo hướng vận dụng dạy học khám phá.
Xem thêm

126 Đọc thêm

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

HÌNH THÀNH KĨ NĂNG VẬN DỤNG KIẾN THỨC THỰC TIỄN CHO HỌC SINH QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI MANG HƠI THỞ CUỘC SỐNG TRONG CHƯƠNG I THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO SINH HỌC 10 CƠ BẢN

HÌNH THÀNH KĨ NĂNG VẬN DỤNG KIẾN THỨC THỰC TIỄN CHO HỌC SINH QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI MANG HƠI THỞ CUỘC SỐNG TRONG CHƯƠNG I THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO SINH HỌC 10 CƠ BẢN

MỤC LỤCTrang1. MỞ ĐẦU1.1. Lí do chọn đề tàiSinh thời Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “ Học phải đi đôi với hành” hay “ Lýluận phải gắn liền với thực tiễn” nghĩa là học phải suy nghĩ, phải liên hệ vớithực tế, phải có thí nghiệm và thực hành. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mớicăn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiệnđại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hộinhập quốc tế cũng đã xác định mục tiêu giáo dục phổ thông: "Đối với giáo dụcphổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lựccông dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho họcsinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng,truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kĩ năng thựchành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềmvui, hứng thú học tập cho học sinh”.Như vậy muốn đổi mới giáo dục thì phải đổi mới cách dạy và cách học,người giáo viên cần coi trọng việc hình thành và phát triển tiềm lực trí tuệ chohọc sinh, đặc biệt là năng lực tư duy, năng lực hành động. Cần tạo điều kiện chohọc sinh có ý thức và biết vận dụng tổng hợp kiến thức vào cuộc sống thực tiễn,đồng thời chú ý rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo; chú ý các thaotác tư duy cơ bản như phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hoá, chống thóiquen áp đặt, truyền thụ kiến thức theo một chiều, phải tạo cơ hội cho học sinhphát hiện kiến thức và tiếp cận kiến thức để giải quyết vấn đề một cách linh hoạtvà sáng tạo.Là một giáo viên giảng dạy môn Sinh học ở trường THPT luôn hiểu rõ mônSinh học là bộ môn khoa học thực nghiệm, có nhiều nội dung kiến thức gắn liềnvới thực tiễn đời sống. Vì vậy, việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm
Xem thêm

20 Đọc thêm

GIÁO ÁN SINH HỌC 10BÀI 7 TẾ BÀO NHÂN SƠ

GIÁO ÁN SINH HỌC 10BÀI 7 TẾ BÀO NHÂN SƠ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíGIÁO ÁN SINH HỌC 10Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠI. Mục tiêu bài dạy1. Kiến thứca. Cơ bản- Học sinh phải nêu được các đặc điểm của tế bào nhân sơ.- Giải thích lợi thế của kích thước nhỏ ở tế bào nhân sơ.- Trình bày được cấu trúc và chức năng của các bộ phận cấu tạo nên tế bào vi khuẩn.b. Trọng tâm- Nắm được đặc điểm và cấu tạo của tế bào nhân sơ.2. Kỹ năng- Phân tích hình vẽ, tư duy so sánh – phân tích – tổng hợp, hoạt động độc lập của học sinh.3. Thái độ- Thấy rõ tính thống nhất của tế bào.II. Chuẩn bị dạy và học1. Giáo viên- Phiếu học tập để thảo luận nhóm.- Tranh vẽ phóng hình 7.1 và 7.2 SGK. Tế bào động vật, thực vật.2. Học sinh- Phiếu học tập của nhóm.- Xem trước bài mới, tìm hiểu về cấu tạo của tế bào nhân thực.III. Tiến trình dạy và học1. Ổn định tổ chức lớp2. Kiểm tra bài cũ- Không kiểm tra – mới ôn tập và kiểm tra 15 phút.VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tiểu luận: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG II “ CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO” PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 10

TIỂU LUẬN: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG II “ CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO” PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 10

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Đối tượng nghiên cứu 2 5. Phương pháp nghiên cứu 2 NỘI DUNG 4 Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu đề tài 4 1.2. Cơ sở lý luận của dạy học khám phá 5 1.2.1. Bản chất của dạy học khám phá 5 1.2.1.1. Khái niệm dạy học khám phá 5 1.2.1.2. Ưu điểm của dạy học khám phá 5 1.2.2. Đặc trưng của dạy học khám phá 6 1.2.3. Các dạng hoạt động và các hình thức tổ chức hoạt động khám phá 6 1.2.4. Những yêu cầu của việc thiết kế các hoạt động 8 Chương II: THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG II “ CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO”, SINH HỌC 10 NÂNG CAO 9 2.1. Mục tiêu, nội dung chương II “ Cấu trúc tế bào”phần Sinh học tế bào, Sinh học 10 9 2.1.1. Mục tiêu của chương 9 2.1.2. Nội dung của chương 9 2.2. Thiết kế các hoạt động khám phá trong dạy học chương II “ Cấu trúc của tế bào” phần Sinh học tế bào, Sinh học 10 nâng cao. 10 2.2.1. Hoạt động khám phá trong dạy học bài 13: TẾ BÀO NHÂN SƠ. 10 I. Nội dung 1: Khái quát về tế bào 10 II. Nội dung 2: Cấu tạo tế bào nhân sơ ( tế bào vi khuẩn) 12 2.2.2. Hoạt động khám phá trong dạy học bài 14: TẾ BÀO NHÂN THỰC 16 I. Nội dung 1: Đặc điểm chung của tế bào nhân thực 16 II. Nội dung 2: Cấu trúc của tế bào nhân thực 17 2.2.3. Hoạt động khám phá trong dạy học bài 15: TẾ BÀO NHÂN THỰC (TIẾP THEO) 23 I. Nội dung 1: Ti thể 23 II. Nội dung 2: Lục lạp 25 2.2.4. Hoạt động khám phá trong dạy học bài 18: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT 26 I. Nội dung 1: Vận chuyển thụ động 26 II. Nội dung 2: Vận chuyển chủ động 30 III.Nội dung 3: Xuất bào, nhập bào 32 KẾT LUẬN 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghị quyết Trung Ương 4 khóa VII đã khẳng định “ áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII tiếp tục khẳng định “ Phải khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh”. Mặt khác, mục tiêu giáo dục của nước ta hiện nay đã được xác định rõ tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 2 (khóa VIII). Một trong những lý do đó là đaò tạo thế hệ trẻ có phẩm chất và năng lực sau: “ Có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực cá nhân, làm chủ tri thức và khoa học hiện đại. Có tư duy, sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức kỷ luật”. Và điều 28 của luật giáo dục yêu cầu: “ Phương pháp dạy học phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh. Bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Để đáp ứng yêu cầu trên, không có con đường nào khác là Nhà trường cần thay đổi toàn bộ diện mạo của mình mà chúng ta vẫn thường nói là đổi mới giáo dục: Đổi mới quan điểm dạy học. Đổi mới về nội dung. Đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới kiểm tra đánh giá. Khai thác tối đa các phương tiện kỹ thuật hiện đại, cải cách các thiết bị học đường phục vụ cho các phương pháp dạy học mới. Những năm gần đây, các phương pháp dạy học tích cực được các nhà khoa học giáo dục chú ý đưa vào giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Ví dụ như: phương pháp dạy học khám phá, phương pháp dạy họ nêu vấn đề..... Muốn vậy, đòi hỏi giáo viên phải tạo điều kiện cho học sinh hoạt động trong giờ học có thể là tổ chức cho học sinh làm việc nhóm, giải quyết những nhiệm vụ học tập. Dạy học khám phá là cách dạy học mới, có nhiều ưu điểm, đang được nghiên cứu và áp dụng trong dạy học trường trung học phổ thông. Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn vấn đề nghiên cứu là sử dụng phương pháp dạy học khám phá trong dạy học phổ thông nhằm phát triển tư duy, nâng cao hiệu quả dạy học với tên của đề tài là “ Thiết kế hoạt động dạy học khám phá trong dạy học chương “Cấu trúc của tế bào” phần sinh học tế bào, sinh học.” Thông qua một chương cụ thể ở lớp 10 nhằm mục đích khẳng định ý nghĩa của phương pháp dạy học khám phá đối với sự phát triển trí tuệ của học sinh, tạo đà cho việc triển khai phương pháp này tại nhiều trường trung học phổ thông trong việc dạy học nói chung, trong dạy học Sinh học nói riêng. 2. Mục đích nghiên cứu Vận dụng về dạy học khám phá để thiết kế các hoạt động dạy học chương “Cấu trúc của tế bào” sinh học 10 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh và nâng cao hiệu quả giảng dạy chương này. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu lý luận về các phương pháp dạy học tích cực, đặc biệt là phương pháp dạy học khám phá. Nghiên cứu lý luận đổi mới phương pháp dạy học, sách giáo khoa và thực tế việc dạy học theo quan điểm mới để vận dụng phương pháp dạy học khám phá và một số nội dung cụ thể. Nghiên cứu các quy trình thiết kế và tổ chức các hoạt động khám phá. Thiết kế các hoạt động dạy học khám phá về chương “ Cấu trúc của tế bào” sinh học 10 nâng cao. 4. Đối tượng nghiên cứu Hoạt động dạy học khám phá trong dạy học chương “ Cấu trúc của tế bào” sinh học 10 nâng cao. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp nghiên cứu luận (nghiên cứu lý thuyết) Nghiên cứu về phương pháp dạy học tích cực nói chung và phương pháp và phương pháp dạy học khám phá nói chung. 5.2. Phương pháp chuyên gia Trao đôỉ tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, giảng viên thuộc lĩnh vực phương pháp dạy học và chuyên ngành Sinh học về các vấn đề liên quan nhằm định hướng cho việc triển khai đề tài.
Xem thêm

35 Đọc thêm

Tiếp cận dạy học nêu vấn đề bằng công nghệ thông tin trong giảng dạy bài 12, Sinh học 10 trung học phổ thông (Bộ cơ bản) - Ngô Thị Lan315

TIẾP CẬN DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ BẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY BÀI 12, SINH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (BỘ CƠ BẢN) - NGÔ THỊ LAN315

T Tiếp cận dạy học nêu vấn đề bằng công nghệ thông tin trong giảng dạy bài 12, Sinh học 10 trung học phổ thông (Bộ cơ bản) - Ngô Thị Lan Sự kết hợp giữa phương tiện truyền thụ kiến thức bằng công nghệ thông tin và một phương pháp dạy học phù hợp sẽ là sự kết hợp tuyệt vời nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo trong tư duy của học sinh. Với tinh thần đổi mới phương pháp theo hướng hiện đại vào các bài giảng giáo án điện tử Sinh học 10 mà cụ.thể là tiếp cận phương pháp dạy học.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Đề tài Vận dụng bộ công cụ learning Activity (LA) để đánh giá và cải tiến hoạt động học tập trong dạy học Sinh học 10 THPT

ĐỀ TÀI VẬN DỤNG BỘ CÔNG CỤ LEARNING ACTIVITY (LA) ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10 THPT

Vận dụng bộ công cụ learning Activity (LA) để đánh giá và cải tiến hoạt động học tập trong dạy học Sinh học 10 THPT”. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Vận dụng bộ công cụ LA để đánh giá và cải tiến cách thức tổ chức HĐHTcủa GV, nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học Sinh học 10 THPT. 3. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu sử dụng công cụ LA để đánh giá và cải tiến HĐHT một cách hợp lý thì sẽ nâng cao đƣợc hiệu quả lĩnh hội tri thức của HS trong dạy học Sinh học 10 THPT, đồng thời rèn luyện đƣợc cho HS một số kĩ năng cần thiết của thế kỉ 21. Đề tài: Vận dụng bộ công cụ learning Activity (LA) để đánh giá và cải tiến hoạt động học tập trong dạy học Sinh học 10 THPT 3 4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu cơ sở lí luận về HĐHT và kĩ năng học tập thế kỉ 21, các hƣớng đã nghiên cứu về HĐHT, từ đó xây dựng khái niệm HĐHT các tiêu chí đánh giá một HĐHT rèn luyện kĩ năng ở HS, hƣớng tiếp cận cũng nhƣ nhiệm vụ cần tiến hành để tổ chức một HĐHT trong dạy học SH 10 THPT. - Điều tra thực trạng việc dạy và học bộ môn SH hiện nay ở trƣờng phổ thông, đặc biệt nhấn mạnh cách xây dựng và tổ chức các HĐHT cho HS. - Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, nội dung chƣơng trình SH 10 THPT để xác định các kiến thức có thể xây dựng HĐHT phù hợp với việc dạy và học nội dung. - Đề xuất quy trình đánh giá và cải tiến các HĐHT cho HS trong SH 10 THPT nhằm rèn luyện cho HS các kĩ năng thế kỉ 21. - Thực nghiệm sƣ phạm nhằm kiểm tra hiệu quả của cách thức tổ chức các HĐHT đã cải tiến vào việc tổ chức dạy học cho HS chƣơng trình SH 10 THPT. 5. ĐỐI TƢỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 5.1 . Đối tƣợng - Bộ công cụ LA và quy trình sử dụng LA để đánh giá và cải tiến HĐHT. 5.2 . Khách thể nghiên cứu - Quá trình dạy học sinh học 10 THPT. 6. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết - Nghiên cứu các văn bản về đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới phƣơng pháp dạy học. - Nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. - Nghiên cứu chƣơng trình sinh học 10 – SGK cơ bản, các giáo trình, sách tham khảo, luận văn làm cơ sở cho việc đánh giá và tổ chức các HĐHT. 6.2. Phƣơng pháp điều tra cơ bản - Điều tra thực trạng việc vận dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực trong dạy học Sinh học ở một số trƣờng THPT. Đề tài: Vận dụng bộ công cụ learning Activity (LA) để đánh giá và cải tiến hoạt động học tập trong dạy học Sinh học 10 THPT 4 - Điều tra thực trạng việc tổ chức các HĐHT trong dạy học tại các trƣờng THPT thông qua việc trao đổi, phỏng vấn giáo viên, học sinh cùng với tham khảo giáo án và vở ghi của học sinh. 6.3. Phƣơng pháp tham vấn chuyên gia - Trao đổi, lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong các lĩnh vức PPDH về các nội dung: Quy trình đánh giá và cải tiến các HĐHT, cách thức tổ chức dạy học các HĐHT theo hƣớng đã cải tiến, các biện pháp và hình thức đánh giá mức độ đạt đƣợc các kĩ năng của HS cũng nhƣ việc tiến hành tổ chức thực nghiệm ở các trƣờng phổ thông. 6.4. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm - Thực nghiệm sƣ phạm (TNSP) các giáo án đã đƣợc đánh giá và cải tiến để kiểm chứng độ chính xác của giả thuyết khoa học, từ đó rút ra các kết luận và đề nghị liên quan đến việc tổ chức các HĐHT theo 5 phƣơng diện của bộ công cụ LA cho HS trong dạy học SH 10 THPT nói riêng và trong dạy học môn SH nói chung. 6.5. Phƣơng pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học Các tính toán đƣợc thực hiện trên cơ sở sử dụng những ứng dụng của phần mềm Microsoft Excel và phần mềm SPSS 20.0 để kiểm tra chất lƣợng dạy học theo hƣớng tổ chức HĐHT cho HS. 7. DỰ KIẾN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN - Xác định đƣợc bản chất của khái niệm HĐHT, các tiêu chí đánh giá một HĐHT hƣớng tới rèn luyện kĩ năng thế kỉ 21 cho HS, hƣớng tiếp cận cũng nhƣ nhiệm vụ cần tiến hành để tổ chức một HĐHT trong dạy học SH 10 THPT. - Xác định đƣợc quy trình đánh giá và cải tiến HĐHT trong chƣơng trình SH 10 THPT và xác định đƣợc các mức độ cải tiến phù hợp với trình độ của HS và bối cảnh học tập cụ thể. - Trên cơ sở phân tích các đặc điểm nội dung chƣơng trình SH 10 THPT, xác định đƣợc nội dung phù hợp để cải tiến trong các HĐHT theo 5 phƣơng diện của bộ công cụ LA nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học ở trƣờng phổ thông. Đề tài: Vận dụng bộ công cụ learning Activity (LA) để đánh giá và cải tiến hoạt động học tập trong dạy học Sinh học 10 THPT 5 - Góp phần làm sáng tỏ cở sở lí luận trong dạy học SH về các vấn đề liên quan đến HĐHT và các biện pháp tổ chức HĐHT nhằm rèn luyện kĩ năng cho HS có hiệu quả. 8. CẤU TRÚC LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài Chƣơng 2. Vận dụng bộ công cụ LA để đánh giá cải tiến các HĐHT trong dạy học sinh học 10 THPT Chƣơng 3. Thực nghiệm sƣ phạm Đề tài: Vận dụng bộ công cụ learning Activity (LA) để đánh giá và cải tiến hoạt động học tập trong dạy học Sinh học 10 THPT 6 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Với mục tiêu đánh giá và cải tiến HĐHT theo hƣớng rèn luyện kĩ năng thế kỉ 21 cho HS, trong chƣơng này, qua phân tích và tổng hợp những vấn đề lí luận và thực tiễn, chúng tôi tiến hành xác định các khái niệm có liên quan nhƣ khái niệm HĐHT, vai trò và tiêu chí đánh giá một HĐHT, khái niệm kĩ năng thế kỉ 21. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến hành tổng quan một số nghiên cứu về HĐHT, đồng thời điều tra nhận thức của GV về việc tổ chức một HĐHT ở trƣờng phổ thông. Đây cũng là những cơ sở quan trọng để chúng tôi tiến hành xây dựng quy trình đánh giá, cải tiến các HĐHT trong chƣơng trình SH 10 THPT. 1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.1. Các kĩ năng học tập thế kỉ 21 Xuyên suốt lịch sử phát triển của nhân loại, thay đổi mô hình giáo dục luôn đi kèm với thay đổi căn bản của nền kinh tế. Toàn cầu hóa và sự phát triển của CNTT đã làm nảy sinh vấn đề mới cấp bách đó là trang bị cho HS những kiến thức và kĩ năng cần thiết để thành công trong thế kỉ 21. Tùy vào cách tiếp cận khác nhau mà các nhà giáo dục đƣa ra các quan điểm về kĩ năng, đồng thời phát triển các chƣơng trình giáo dục khác nhau để rèn kĩ năng trong trƣờng học. 1.1.1.1. Khái niệm về kĩ năng Nghiên cứu về kĩ năng, cho đến nay vẫn tồn tại nhiều quan điểm, có thể chia thành 2 hƣớng nghiên cứu chính: - Hƣớng thứ nhất: Nghiên cứu kĩ năng nhƣ là trình độ thực hiện hành động thiên về mặt kĩ thuật của thao tác hành động. Đại diện nhóm này có các tác giả nhƣ Cudin V. X.; Covaliov A. G.; Trần Trọng Thủy [22]; Kruchetxki V. A. [11]. Theo các tác giả trên, ngƣời có kĩ năng là ngƣời nắm đƣợc các kỹ thuật hành động, hành động đúng các yêu cầu kĩ thuật sẽ đạt đƣợc kết quả. Ở đây, mức độ phát triển kĩ năng biểu hiện ở mức độ hiểu và biết vận dụng đúng tri thức của hành động. Theo hƣớng này tác giả Đặng Thành Hƣng (2013) cho rằng, kĩ năng là những dạng chuyên biệt của năng lực thực hiện hành động các nhân, là hình thức Đề tài: Vận dụng bộ công cụ learning Activity (LA) để đánh giá và cải tiến hoạt động học tập trong dạy học Sinh học 10 THPT 7 biểu hiện của khả năng hay năng lực, kĩ năng là hành vi hay hành động thành công xét theo những yêu cầu, quy tắc, tiêu chuẩn nhất định. “Kĩ năng là một dạng hành động được thực hiện tự giác dựa trên tri thức về công việc, khả năng vận động và những điều kiện sinh học – tâm lý khác nhau của cá nhân như nhu cầu, tình cảm, ý chí, tính tích cực cá nhân… để đạt được kết quả theo mục đích hay tiêu chí đã định, hoặc mức độ thành công theo tiêu chuẩn hay quy định”. [8]
Xem thêm

124 Đọc thêm

Rèn luyện cho học sinh kĩ năng khai thác và sử dụng kênh hình trong dạy học phần Sinh học tế bào Sinh học 10 THPT

RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KĨ NĂNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO SINH HỌC 10 THPT

2. Mục đích nghiên cứu Xác lập hệ thống các kĩ năng khai thác, sử dụng kênh hình và đề xuất các biện pháp rèn luyện cho học sinh các kĩ năng đó trong quá trình dạy họcphần Sinh học tế bào Sinh học 10 THPT. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu Đối tượng :Các kĩ năng khai thác, sử dụngkênh hình và biện pháp rèn luyện cho học sinh trong dạy học phầnSinh học tế bào thuộc Sinh học lớp 10 THPT. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học Sinh học 10 ở một số trường THPT tỉnh Bắc Giang. 4. Giả thuyết khoa học Nếu xác lập được hệ thống kĩ năng và tìm ra các biện pháp rèn luyện cho học sinh các kĩ năng khai thác, sử dụng kênh hình thì sẽ hình thành được cho học sinh các kĩ năng đó trong dạy học phần Sinh học tế bào, góp phần nâng cao chất lượng dạy vàhọc tập bộ môn.
Xem thêm

96 Đọc thêm

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC 10_VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC 10_VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO

Chủ đề: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT(Sinh học 10 - Chương trình chuẩn)I. TÊN CHỦ ĐỀ: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT1. Mô tả chủ đềChủ đề này gồm các bài trong Chương II. Cấu trúc tế bào, Phần hai. Sinh học tếbào, Sinh học 10 THPT.Bài 10. Cấu trúc tế bào - Mục IX. Màng sinh chất (Màng tế bào)Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh2. Mạch kiến thức của chủ đề2.1. Cấu trúc và chức năng của màng sinh chất2.2. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất- Vận huyển thụ động- Vận chuyển chủ động- Nhập bào và xuất bào2.3. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh2.4. Vận dụng kiến thức chuyên đề vào thực tiễn- Nêu các kiến thức có thể vận dụng vào thực tiễn- Giải thích các hiện tượng thực tiễn- Thiết kế các thí nghiệm, các quy trình sản xuất liên quan3. Thời lượngThời lượng học trên lớp: 3 tiết4. Nội dung kiến thức của chủ đề4.1. Cấu trúc và chức năng của màng sinh chấta) Cấu trúc màng sinh chấtMàng sinh chất có cấu tạo theo mô hình khảm - động:- Cấu trúc khảm: Màng được cấu tạo chủ yếu từ lớp photpholipit kép, trên đó cóđiểm thêm các phân tử prôtêin và các phân tử khác. Ở các tế bào động vật và người còncó nhiều phân tử colestêron làm tăng độ ổn định của màng sinh chất. Các prôtêin củamàng tế bào có tác dụng như những kênh vận chuyển các chất ra vào tế bào cũng như cácthụ thể tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài.
Xem thêm

19 Đọc thêm

Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)

Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)

Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá học sinh trong môn Sinh học 6

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRONG MÔN SINH HỌC 6

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá học sinh trong môn Sinh học 6Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá học sinh trong môn Sinh học 6Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá học sinh trong môn Sinh học 6Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá học sinh trong môn Sinh học 6

24 Đọc thêm

THIẾT KẾ MỘT SỐ SƠ ĐỒ TƯ DUY BẰNG PHẦN MỀM IMINDMAP 7 0 1 SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC PHẦN MỘT VÀ PHẦN HAI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THIẾT KẾ MỘT SỐ SƠ ĐỒ TƯ DUY BẰNG PHẦN MỀM IMINDMAP 7 0 1 SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC PHẦN MỘT VÀ PHẦN HAI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

nghiên cứu về phần mềm imindmap 7.0.1 và thiết kế sơ đồ tư duy sinh học lớp 10 trên phần mềm này góp phần nâng cao chất lượng dạy học sinh học ở trường trung học phổ thông nói chung và sinh học lớp 10 nói riêng. bản thiết kế cực kì đẹp mắt, khoa học và chất lượng cao.

74 Đọc thêm

GIÁO ÁN BÀI 7 SINH HỌC 10CB

GIÁO ÁN BÀI 7 SINH HỌC 10CB

3. Vùng nhân.- Không có màng bao bọc.- Chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng.Một số vi khuẩn có ADN dạng vòng nhỏ khác là plasmit và không quan trọng.4. Củng cố: (7 phút)Câu 1: Tất cả các loại tế bào đều được cấu tạo 3 thành phần là:A. Màng sinh chất, chất tế bào, vùng nhân hoặc nhân.B. Màng sinh chất, vùng nhân hoặc nhân, NST.C. Màng sinh chất, chất tế bào, các bào quan.D. Chất tế bào, vùng nhân hoặc nhân, NST.Câu 2: Tế bào nhân sơ có đặc điểm nổi bậc gì ?A.Kích thước nhỏ, chưa có nhân hoàn chỉnh, vùng nhân chứaADN kết hợp với prôtein và histôn.B.Kích thước nhỏ, không có màng nhân, có ribôxômnhưng không có các bào quan khác.C.Kích thước nhỏ, chưa có nhân hoàn chỉnh không córibôxôm.D.Kích thước nhỏ, không có màng nhân, không có các bàoquan.Câu 3: Màng sinh chất của vi khuẩn được cấu tạo từ 2 lớp:A. Phôtpholipit và ribôxôm.C. Ribôxôm và peptiđôglican.B. Peptiđôglican và prôtein.
Xem thêm

8 Đọc thêm

SINH HỌC 10 NÂNG CAO

SINH HỌC 10 NÂNG CAO

A. Cấu tạo từ các axit amin.B. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.C. Được tổng hợp từ mARN.D. Cấu tạo từ một hay nhiều chuỗi polipeptit.Câu 7. Tính đa dạng của protein do yếu tố nào quyết định?A. Nhóm amin của axit amin.B. Gốc R của các axit amin.C. Số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các axit amin và cấu trúc khônggian.D.Phân tử protein có khối lượng và kích thước lớn.Câu 8. Phân tử protein có thể bị biến tính do:A. Liên kết phân cực của các phân tử nước.B. Nhiệt độ cao.C. pH thấp.D. Cả B và C.Câu 9. Chọn câu đúng khi nói về chức năng của proteinA. Cấu trúc, xúc tác, vận chuyển, mang thông tin di truyền.B. Cấu trúc, dự trữ axit amin, vận chuyển, mang thông tin di truyền.C. Cấu trúc, thụ thể, bảo vệ, vận chuyển, mang thông tin di truyền.D. Cấu trúc, vận chuyển, thụ thể, dự trữ axit amin.Câu 10. Khi các liên kết hiđro trong phân tử protein bị phá vỡ, bậc cấu trúc khônggian của protein ít bị ảnh hưởng nhất làA. bậc 1.B. bậc 2.C. bậc 3.D. bậc 4.Câu 11. Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù củaprôtêin?
Xem thêm

35 Đọc thêm

GIÁO ÁN DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN TOÁN 89 HỆ THỨC CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

GIÁO ÁN DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN TOÁN 89 HỆ THỨC CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học: Ngày soạn: ............................ Ngày giảng:............................ Tiết 13 CHỦ ĐỀ 3 HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: + Qua bài, học sinh hiểu và nắm được: Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông; Những kiến thức thực tế trong cuộc sống: Biết cách tính chiều cao của vật (cột cờ,cột điện,tòa nhà, tháp Eiffel...), tính khoảng cách giữa hai điểm, trong đó có một điểm không thể đến được. + Vận dụng kiến thức liên môn có hiệu quả đối với các môn học Môn Vật lý: HS biết vận dụng kiến thức: Vật lý 7 (Bài 2 Sự truyền ánh sáng): Áp dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng để giải bài toán liên quan đến kiến thức quang học; Vật lý 8 (Bài 2 Vận tốc): Sử dụng công thức S = v. t (S: quãng đường, v: vật tốc, t: thời gian đi quãng đường đó) để giải bài toán chuyển động. Môn Sinh học: Sinh học 8 (Bài 41 Cấu tạo và chức năng của da): Vận dụng hiểu biết về cấu tạo da để giải bài toán chiếu xạ chữa bệnh (xác định đúng vị trí đặt chùm tia gamma có hướng đi đúng đến vị trí có khối u tránh gây tổn thương mô). Môn Giáo dục công dân: GDCD 7 (Bài 15, tiết 24: Bảo vệ di sản văn hóa): Mở rộng hiểu biết và nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn di sản văn văn hóa thế giới. Môn Hóa học: (Tiết 25: sắt): Nguyên liệu chủ yếu để làm tháp Eiffel.
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÀI THI DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN TOÁN 9 HỆ THỨC CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

BÀI THI DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN TOÁN 9 HỆ THỨC CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

MÔ TẢ DỰ ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 1. Tên hồ sơ dạy học: BÀI DỰ THI DẠY HỌC TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ: MÔN TOÁN 9 – PHÂN MÔN HÌNH HỌC TIẾT 13 – CHỦ ĐỀ 3 : HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG b. Mục tiêu cụ thể + Qua bài, học sinh hiểu và nắm được: Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông; Những kiến thức thực tế trong cuộc sống: Biết cách tính chiều cao của vật (cột cờ, cột điện, tòa nhà, tháp Eiffel...), tính khoảng cách giữa hai điểm, trong đó có một điểm không thể đến được. + Vận dụng kiến thức liên môn có hiệu quả đối với các môn học. Môn Vật lý: Vật lý 7 (Bài 2 Sự truyền ánh sáng): Áp dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng để giải bài toán liên quan đến kiến thức quang học; Vật lý 8 (Bài 2 Vận tốc): Sử dụng công thức S = v. t (S: quãng đường, v: vật tốc, t: thời gian đi quãng đường đó) để giải bài toán chuyển động. Môn Sinh học: Sinh học 8 (Bài 41 Cấu tạo và chức năng của da): Vận dụng hiểu biết về cấu tạo da để giải bài toán chiếu xạ chữa bệnh (xác định đúng vị trí đặt chùm tia gamma có hướng đi đúng đến vị trí có khối u tránh gây tổn thương mô). Môn Giáo dục công dân: GDCD 7 (Bài 15, tiết 24: Bảo vệ di sản văn hóa): Mở rộng hiểu biết và nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn di sản văn văn hóa thế giới. Môn Hóa học: (Tiết 25: sắt): Nguyên liệu chủ yếu để làm tháp Eiffel. 2. Kĩ năng: Thông qua quá trình nghiên cứu bài học, học sinh biết: Từ các bài toán thực tế được minh họa hình học, vận dụng các hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông giải các bài toán có tính thực tế trong cuộc sống: Biết cách tính chiều cao của vật, tính khoảng cách giữa hai điểm, trong đó có một điểm không thể đến được... Để đạt được mục tiêu bài học, học sinh biết bổ trợ thêm cho mình những kĩ năng sau: + Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong sách giáo khoa, quan sát và trình bày vấn đề. + Kỹ năng vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề cần độ chính xác trong cuộc sống. + Kỹ năng khai thác thông tin và nội dung hình ảnh. + Kỹ năng liên kết kiến thức giữa các phân môn trong bài dạy. Học sinh biết phát huy năng lực của bản thân để nắm bắt kiến thức bài học: Năng lực giải quyết vấn đề, tự học, hợp tác...
Xem thêm

26 Đọc thêm

GIÁO án SINH 10 bài Tế bào nhân sơ

GIÁO ÁN SINH 10 BÀI TẾ BÀO NHÂN SƠ

Giao án sinh học cơ bản lớp 10, bài 7. Tế bào nhân sơ. Giao án 2 cột, thời gian 45 phút. Bố cục được chia rõ ràng. Phát huy được tính tích cực của học sinh. Giao viên có thể tham khảo giáo án này. Mô tả cấu trúc và cấu tạo cua tế bào nhân sơ nói riêng và các bào quan cấu tạo nên tế bào nhân sơ

7 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC VÀ SANG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG MỘT TIẾT HỌC SINH 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC VÀ SANG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG MỘT TIẾT HỌC SINH 9

các bạn yếu, kém.- Đối với HS trung bình, yếu, kém giáo viên thường xuyên kiểm tra thông quacác tổ trưởng, cán sự bộ môn, trực tiếp kiểm tra để theo dõi sự chuyển biến củacác em. Động viên khuyến khích trước lớp các trường hợp tiến bộ, có sự chuyểnbiến rõ rệt, tạo bầu không khí thi đua sôi nổi giữa các nhóm, các tổ. Bên cạnh đó,giáo viên cần mạnh dạn phê bình, uốn nắn kịp thời các HS ỷ lại, có tinh thần, tháiđộ học tập kém. Qua đó, các em sẽ tự xây dựng cho bản thân mình động cơ, tháiđộ học tập đúng đắn để chất lượng dạy và học được nâng cao.2. Chọn tài liệu, sách tham khảo phù hợp:Được sự giới thiệu một số tài liệu cuả thầy cô đồng nghiệp đi trước và sự tìmtòi học hỏi tôi đã chọn một số tài liệu sau:- Sách giáo khoa, sách giáo viên sinh học 9.- Tư liệu sinh học 9 của tác giả Lê Đình Trung, Phan Nguyên Hồng, Mai SỹTuấn (NXB Giáo Dục).- Phương pháp hướng dẫn và giải bài tập sinh học của tác giả Lê Ngọc Lập,Nguyễn Thùy Linh, Đinh Xuân Hoa, Hoàng Thanh Thủy, Nguyễn ThànhTâm (NXB Giáo Dục).- Bài tập sinh học 9 của Huỳnh Văn Hoài, Võ Hữu Tình, Nguyễn Văn Sang(NXB Đà Nẵng).- Ôn tập nâng cao sinh học 9 của Nguyễn Thảo Nguyên (NXB ĐHQGTPHCM ).- …..3/ Phương pháp dạy học:-Để tạo ra hứng thú học sinh học và tạo ra niềm say mê đối với các em. Trướchết người giáo viên cần làm cho các em hiểu rõ vị trí vai trò của môn học này,đồng thời gieo vào lòng các em những cảm xúc tốt đẹp và tâm lý thích học tập mônsinh.- Mỗi một bài học trong chương trình đều phù hợp với tâm lý, trình độ nhậnthức lứa tuổi của học sinh. Vì vậy giáo viên cần phải nắm nội dung cần trình bàytrong bài học để truyền tải cái hay, cái đẹp, các giá trị thực của bài học đối với học
Xem thêm

20 Đọc thêm

Đề thi HSG môn Sinh 10

ĐỀ THI HSG MÔN SINH 10

Tuyển tập các đề thi HSG môn Sinh học 10 rất hay. Tuyển tập các đề thi HSG môn Sinh học 10 rất hay.Tuyển tập các đề thi HSG môn Sinh học 10 rất hay.Tuyển tập các đề thi HSG môn Sinh học 10 rất hay.Tuyển tập các đề thi HSG môn Sinh học 10 rất hay.Tuyển tập các đề thi HSG môn Sinh học 10 rất hay.Tuyển tập các đề thi HSG môn Sinh học 10 rất hay.Tuyển tập các đề thi HSG môn Sinh học 10 rất hay.Tuyển tập các đề thi HSG môn Sinh học 10 rất hay.Tuyển tập các đề thi HSG môn Sinh học 10 rất hay.
Xem thêm

97 Đọc thêm

Khám phá tư duy giải nhanh thần tốc bộ đề luyện thi quốc gia môn sinh thầy thịnh nam compressed

KHÁM PHÁ TƯ DUY GIẢI NHANH THẦN TỐC BỘ ĐỀ LUYỆN THI QUỐC GIA MÔN SINH THẦY THỊNH NAM COMPRESSED

Đưa ra các phương pháp để chinh phục đề thi THPT Quốc gia môn sinh học. Tài liệu này dành cho những bạn muốn chinh phục điểm 9, 10 trong đề thi, dành cho những ai tự học và muốn nâng cao, hoàn thiện kiến thức.

448 Đọc thêm

Cùng chủ đề