KINH NGHIỆM QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KINH NGHIỆM QUẢN LÝ DỰ ÁN":

 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN CHO CÁCDỰ ÁN THỦY ĐIỆN TẠI TỔNG CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN CHO CÁCDỰ ÁN THỦY ĐIỆN TẠI TỔNG CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG

Viện Kinh tế và Quản lýPHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiTrong những năm gần đây, nhu cầu về năng lƣợng điện để phát triển sảnxuất và sinh hoạt ngày một lớn. Do vậy, các dự án nguồn cấp điện nhƣ: nhiệt điện,thủy điện, phong điện và điện hạt nhân…càng ngày càng nhận đƣợc sự quan tâmcủa nhà nƣớc, ban ngành và các nhà đầu tƣ. Trong các dự án nguồn, tỷ trọng củacác dự án thủy điện chiếm một phần không nhỏ, cùng với đó là việc phát triển về sốlƣợng và chất lƣợng của các dự án càng ngày càng nhiều và đòi hỏi sự nâng cao,hoàn thiện hơn trong công tác quản lý.Với 06 dự án đã và đang triển khai, 01 dự án đang trong giai đoạn kết thúcxây dựng và khai thác sử dụng, 03 dự án đang trong giai đoạn thực hiện đầu tƣ và02 dự án đang chuẩn bị đầu tƣ. Tổng kết đánh giá cho thấy, có dự án đầu tuy đã đạtđƣợc yêu cầu về chất lƣợng nhƣng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu về mặt tiến độ. Códự án không đạt yêu cầu. Vậy nguyên nhân là do năng lực thi công của các nhà thầuchƣa đáp ứng đƣợc với quy mô dự án hay do nhƣng bất cập trong công tác quản lýdự án. Rà soát năng lực kinh nghiệm của các nhà thầu, xét quá trình xây dựng cácnhà máy thủy điện ở Việt Nam đã bắt đầu từ những năm 1962, có thể thấy rằng dựán xây dựng công trình thủy điện cho đến nay không còn quá mới và lạ lẫm. Chínhvì vậy, phải tập trung chính vào hoàn thiện công tác quản lý dự án giúp đẩy nhanhtiến độ các dự án đang và sẽ triển khai tiếp theo trong tổng công ty.Với thực trạng nêu trên, từ cơ sở lý thuyết môn khoa học “Quản lý dự án”đối chiếu với cơ sở thực tiễn các nhà máy thủy điện đã và đang xây dựng của Tổngcông ty CP Thƣơng mại Xây dựng, việc hoàn thiện công tác quản lý dự án cho cácdự án Thủy điện tại Tổng công ty CP Thƣơng mại Xây dựng sẽ đem lại hiệu quảkinh tế rất lớn cho tổng công ty nói riêng và góp phần cung cấp một lƣợng điệnnăng không nhỏ ngành điện nói chung góp phần làm giảm bớt tình trạng thiếu hụtđiện năng đang diễn ra ở nƣớc ta.
Xem thêm

116 Đọc thêm

Giáo trình Quản lý dự án CNTT

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT

... niệm quản lý dự án, dự án nói chung đặc thù dự án CNTT nói riêng Trình bày quy trình quản lý dự án CNTT Liệt kê phương pháp kỹ thuật quản lý dự án CNTT Sử dụng kỹ thuật để phát triển dự án CNTT. .. liên quan đến quản trị dự án CNTT, từ trước dự án khởi động kết thúc dự án Cụ thể gồm: Phương pháp luận, qui trình tiêu chuẩn cho việc quản lý dự án, dự án nói chung quản lý dự án CNTT nói riêng... - CNTT - CĐ Nghề Hà Nam 02/2010 tạo, quản lý thay đổi dự án thông qua giảng giáo trình Mỗi giảng hướng dẫn cụ thể bước việc tạo dự án, theo dõi hoạt động quản lý dự án Quản lý dự án gì? Quản lý
Xem thêm

83 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THIKECO

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THIKECO

Trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay khái niệm dự án đã và đang được sử dụng rộng rãi. Khái niệm dự án không chỉ bao gồm dự án đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn gồm các dự án liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội khác.
Theo nghĩa chung nhất “Dự án là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm vụ cần phải được thực hiện với phương pháp riêng, nguồn lực riêng và theo một kế hoạch tiến độ nhằm tạo ra một thực thể mới”. Để quản lý hoạt động này từ lâu ở trên thế giới đã nghiên cứu một môn khoa học đó là khoa học “Quản lý dự án”. Bản chất của quản lý dự án nằm trong việc áp dụng các thành tựu trong nghiên cứu và kinh nghiệm trong thực tiễn để tổ chức, điều phối các nguồn lực hữu hạn một cách có hiệu quả nhất, trong một giới hạn nhất định về không gian, thời gian nhằm đạt được các mục tiêu của dự án đã được xác định.
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư phát triển và Xây dựng ThiKeCo là một công ty mạnh với những nhiệm vụ là quản lý dự án, lập dự án, thẩm định, đấu thầu và các công tác tư vấn liên quan đến dự án ….Các dự án mà công ty làm chủ đầu tư thường là dự án có quy mô lớn, vì thế mà công tác quản lý dự án tại công ty đươc xem là một hoạt động rất quan trọng và cấp thiết trong việc điều hành thực hiện thành công dự án. Sau một thời gian thực tập và tìm hiểu tại phòng Kế hoạch kĩ thuật tại công ty em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng ThiKeCo” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Trong quá trình thực hiện chuyên đề, em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của cô giáo hướng dẫn: PGS .TS Nguyễn Bạch Nguyệt cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong phòng Kế hoạch Kĩ thuật – Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư phát triển và Xây dựng ThiKeCo.
Bài viết chắc chắn không tránh khỏi nhiều thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn sinh viên giúp em hoàn thiện chuyên đề này.
Xem thêm

96 Đọc thêm

Quản lý dự án xây dựng nhà máy luyện phôi thép có công suất lớn

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY LUYỆN PHÔI THÉP CÓ CÔNG SUẤT LỚN

Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bào dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ, bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép. Quản lý dự án gồm 3 giai đoạn chủ yếu: Lập kế hoạch: Đây là giai đoạn xây dựng mục tiêu, xác định công việc, dự tính nguồn lực cần thiết đề thực hiện dự án và là quá trình phát triển một kế hoạch hành động thống nhất, theo trình tự logic, có thể biểu hiện dưới dạng các sơ đồ hệ thống hoặc theo các phương pháp lập kế hoạch truyền thống. Điều phối thực hiện dự án: Đây là quá trình phân phối nguồn lực bao gồm tiền vốn, lao động, thiết bị và đặc biệt quan trọng là điều phối và quản lý tiến độ thời gian. Giai đoạn này chi tiết hóa thời gian, lập lịch trình cho từng công việc và toàn bộ dự án (khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc), trên cơ sở đó, bố trí tiền vốn, nhân lực và thiết bị phù hợp. Giám sát là quá trình theo dõi kiểm tra tiến trình dự án, phân tích tình hình thực hiện, báo cáo hiện trạng và đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cùng với hoạt động giám sát, công tác đánh giá dự án giữa kỳ và cuối kỳ cũng được thực hiện nhằm tổng kết rút kinh nghiệm, kiến nghị các pha sau của dự án.
Xem thêm

36 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển chỉnh thức (ODA) tại Ban Quản lý dự án 85

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHỈNH THỨC (ODA) TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 85

Trong giai đoạn hiện nay, để phát triển nền kinh tế trước hết cần phải phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, để từ đó mới có thể tạo điều kiện cho các vùng, miền trên cả nước phát triển kinh tế một cách đồng đều. Vì vậy Đảng và Nhà nước đã xác định mục tiêu hàng đầu và ưu tiên trước nhất là phát triển mạng lưới giao thông trên cả nước, có như vậy thì mới có thể đạt được mục tiêu chung của toàn nền kinh tế. Do đó trong những năm gần đây đầu tư cho xây dựng, nâng cấp và cải tạo mạng lưới giao thông chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng mức đầu tư của toàn bộ nền kinh tế. Các dự án đầu tư được thực hiện chủ yếu sử dụng các nguồn vốn ngân sách, và vốn vay viện trợ nước ngoài và với khối lượng vốn lớn. Để quản lý các dự án này, Chính phủ thành lập ra các Ban quản lý thuộc các Bộ chủ quản để có thể tập trung chuyên môn vào quản lý, đại diện cho nhà nước làm chủ đầu tư. Công tác quản lý các dự án đầu tư là một chuỗi các hoạt động phức tạp, đòi hỏi phải có một trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý. Quản lý dự án giữ vai trò quan trọng, giúp cho việc thực hiện dự án được thực hiện theo một quy trình nhất định, đảm bảo mục tiêu đặt ra ban đầu cũng như hiệu quả do dự án đem lại sau này. Nhận thức được vai trò của quản lý dự án trong hoạt động đầu tư và qua tìm hiểu thực tế công tác quản lý được thực hiện tại Ban quản lý dự án 85, em đã củng cố được kiến thức về quản lý dự án và nắm bắt được phương pháp tổ chức và triển khai công tác quản lý đối với một dự án đầu tư đặc biệt là những dự án đầu tư từ nguồn vốn vay viện trợ nước ngoài. Chính vì vậy em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển chỉnh thức (ODA) tại Ban Quản lý dự án 85”.Chuyên đề tập trung nghiên cứu tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 85 và qua đó thấy được những ưu điểm cũng như những hạn chế còn gặp phải trong công tác quản lý dự án đầu tư để đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý.
Xem thêm

60 Đọc thêm

QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Quản lý dự án là một trong những lĩnh vực kiến thức mang tính kinh nghiệm, có ý nghĩa quan trọng trong các nhiệm vụ hàng ngày của bất kỳ một nhà quản lý hay một cá nhân có tham vọng trở thành nhà quản lý.

321 Đọc thêm

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Quản lý dự án phần mềm là việc lên kế hoạch có tính khoa học và nghệ thuật trong quá trình quản lý các dự án phần mềm.1 Nó chính là quy trình quản lý dự án theo các chính sách được lên kế hoạch, theo dõi và kiểm soát.

Các công ty nhanh chóng nhận ra việc sử dụng lập trình phần mềm dễ hơn so với phần cứng vì vậy ngành công nghiệp sản xuất phần mềm nhanh chóng phát triển trong giai đoạn từ thập niên 1970 đến thập niên 1980. Để quản lý các nỗ lực phát triển mới, các công ty ứng dụng các phương thức quản lý phần mềm, nhưng quá trình thử nghiệm bị chậm theo thực thi, đặc biệt là sự mẫu thuẫn xảy ra trong vùng xám giữa các đặc tả người dùng và phần mềm được chuyển giao. Để tránh các vấn đề trên, các phương thức quản lý dự án phần mềm tập trung vào các yêu cầu người dùng trong các sản phẩm phần mềm theo mô hình nổi tiếng đó là mô hình thác nước. Theo tổ chức IEEE, một số nguyên nhân dẫn đến sự thất bại trong việc quản lý dự án như sau: 2
1. Dự án không có tính thực tế và không khớp
2. Ước tính không chính xác nguồn lực cần thiết cho dự án
3. Xác định yêu cầu hệ thống không đúng
4. Báo cáo tình trạng dự án sơ sài
5. Không quản lý độ rủi ro
6. Việc giao tiếp khách hàng, người sử dụng và người phát triển dự án không tốt
7. Sử dụng công nghệ chưa phát triển
8. Không có khả năng xử lý độ phức tạp của dự án
9. Phát triển thực hành không có hệ thống
10. Thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý dự án
11. Các bên liên quan mang tính chính trị
12. Các áp lực mang tính thương mại
Xem thêm

14 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CAO

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CAO

iểu luận quản lý dự án×tiểu luận quản lý dự án xây dựng×tiểu luận quản lý dự án đầu tư xây dựng×tiểu luận quản lý dự án phần mềm×quản lý dự án nâng cao×tiểu luận quản lý dự án đầu tư tiểu luận quản lý dự án công nghệ thông tintieu luận quản trị dự án nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh vientiểu luận quản lý dự án về tiến độ thi công công trìnhbài tiểu luận quản lý dự án

17 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)

Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Xem thêm

129 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRONG NƯỚC TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5 - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Xem thêm

109 Đọc thêm

QUY CHẾ QUẢN LÝ DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA NĂM 2016

QUY CHẾ QUẢN LÝ DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA NĂM 2016

Quy chế quản lý dự án khuyến nông quốc gia năm 2016Quy chế quản lý dự án khuyến nông quốc gia năm 2016Quy chế quản lý dự án khuyến nông quốc gia năm 2016Quy chế quản lý dự án khuyến nông quốc gia năm 2016Quy chế quản lý dự án khuyến nông quốc gia năm 2016Quy chế quản lý dự án khuyến nông quốc gia năm 2016Quy chế quản lý dự án khuyến nông quốc gia năm 2016

12 Đọc thêm

Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 1 Bộ Giao thông vận tải.

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

. Các dự án đầu tư được thực hiện chủ yếu sử dụng các nguồn vốn ngân sách, và vốn vay viện trợ nước ngoài và với khối lượng vốn lớn. Để quản lý các dự án này, Chính phủ thành lập ra các Ban quản lý thuộc các Bộ chủ quản để có thể tập trung chuyên môn vào quản lý, đại diện cho nhà nước làm chủ đầu tư. Công tác quản lý các dự án đầu tư là một chuỗi các hoạt động phức tạp, đòi hỏi phải có một trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý. Quản lý dự án giữ vai trò quan trọng, giúp cho việc thực hiện dự án được thực hiện theo một quy trình nhất định, đảm bảo mục tiêu đặt ra ban đầu cũng như hiệu quả do dự án đem lại sau này. Nhận thức được vai trò của quản lý dự án trong hoạt động đầu tư và qua tìm hiểu thực tế công tác quản lý được thực hiện tại Ban quản lý dự án 1, em đã củng cố được kiến thức về quản lý dự án và nắm bắt được phương pháp tổ chức và triển khai công tác quản lý đối với một dự án đầu tư đặc biệt là những dự án đầu tư từ nguồn vốn vay viện trợ nước ngoài.
Xem thêm

83 Đọc thêm

Các bước tìm, tính toán IRR va NPV Quản lý dự án

CÁC BƯỚC TÌM, TÍNH TOÁN IRR VA NPV QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quản lý dự án
bài tập quản lý dự án
cách tìm IRR và NPV
bài tập IRR và NPV
Quản lý dự án
bài tập quản lý dự án
cách tìm IRR và NPV
bài tập IRR và NPV
Quản lý dự án
bài tập quản lý dự án
cách tìm IRR và NPV
bài tập IRR và NPV

4 Đọc thêm

 Bài tập quản lý dự án

BÀI TẬP QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tìm họ tên HONV,TENLOT, TENNV và địa chỉ DCHI của những nhân viên làm việc cho một đề án ở TPHCM nhưng phòng ban mà họ trực thuộc tất cả không toạ lạc ở TPHCM.. Tìm họ HONV của những tr[r]

3 Đọc thêm

Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG BIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

Dự án là một tập hợp các hoạt động cần thiết để tác động vào các nguồn lực hữu hạn, nhằm đạt được một mục tiêu xác định. Để quản lý các hoạt động này nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, từ lâu trên thế giới đã nghiên cứu một môn khoa học đó là khoa học “Quản lý dự án”. Bản chất của Quản lý dự án nằm trong việc áp dụng các thành tựu trong nghiên cứu và kinh nghiệm trong thực tiễn để tổ chức, điều phối các nguồn lực hữu hạn một cách có hiệu quả nhất, trong một giới hạn nhất định về không gian và thời gian nhằm đạt được các mục tiêu của dự án đã được xác định. Trong các dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, Dự án đầu tư là loại hình dự án được xã hội quan tâm nhiều nhất, đặc biệt là trong xã hội theo cơ chế thị trường là mô hình xã hội phổ biến trên thế giới hiện nay. Thuật ngữ “Dự án đầu tư” là một thuật ngữ đã được sử dụng từ lâu, ngoài ra có thêm thuật ngữ “Dự án đầu tư xây dựng công trình” mới được sử dụng trong các văn bản pháp quy của Việt Nam trong mấy năm gần đây, là để chỉ các dự án đầu tư có xây dựng công trình.Kinh tế biển có vai trò quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội, quan điểm chỉ đạo được nêu trong phần định hướng Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 là nước ta phải trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng từ biển, phát triển toàn diện các ngành, nghề biển với cơ cấu phong phú, hiện đại, tạo ra tốc độ phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả cao với tầm nhìn dài hạn. Trong lĩnh vực kinh tế biển, ngành hàng hải giữ vai trò rất quan trọng là cầu nối về giao thông hàng hải nội địa và giữa nước ta với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế cũng như hoạt động thương mại của Việt Nam. Để ngành hàng hải phát triển ngoài các yếu tố về đội tàu, hoạt động logistics cần phải có hệ thống hạ tầng cảng biển phát triển thông qua việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cảng biển đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động vận tải bằng đường biển.Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là một tổng công ty lớn của nhà nước được thành lập năm 1995 đang phấn đấu trở thành tập đoàn hàng hải của quốc gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Hiện nay, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang quản lý một hệ thống lớn các cảng biển trong số các cảng biển của nước ta và không ngừng tiếp tục tiến hành các dự án đầu tư xây dựng, mở rộng thêm hệ thống cảng biển. Từ năm 2007, tại Công ty mẹ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Công ty mẹ) bắt đầu tiến hành nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình cảng biển có vốn đầu tư lớn. Đây là lần đầu tiên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trực tiếp đứng ra làm Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình cảng biển lớn, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Tổng công ty kể từ khi thành lập năm 1995. Khi các dự án này hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng sẽ bổ sung thêm vào hệ thống cảng biển Việt Nam nhiều bến cảng mới phục vụ hoạt động khai thác vận tải biển, điều này có ý nghĩa quan trọng đặc biệt về phát triển năng lực hạ tầng cho ngành vận tải biển đồng thời góp phần làm Tổng công ty Hàng hải Việt nam lớn mạnh hơn.Tuy nhiên, do các dự án có tính chất, quy mô khá phức tạp, vốn đầu tư lớn và Tổng công ty lần đầu triển khai các dự án lớn nên không tránh khỏi nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp không lường trước được. Vấn đề quản lý tốt các dự án này luôn đặt ra cho phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phải tìm ra các phương pháp, hình thức quản lý dự án tốt nhất, hoàn thiện nhất. Mục tiêu quản lý các dự án nói chung và quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển đảm bảo được chất lượng, tiến độ, hiệu quả, tránh được thất thoát lãng phí, hiện tượng tham nhũng từ các dự án đang là vấn đề cấp thiết ở nước ta hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu quản lý các nêu trên tác giả quyết định chọn đề tài “Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sỹ.
Xem thêm

108 Đọc thêm

THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ HƯỚNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN

THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ HƯỚNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN

1.1. Khái niệm theo dõi và đánh giá:
Theo dõi là một hoạt động thường xuyên của chu trình quản lý nhằm liên tục cung cấp các thông tin phản hồi về tiến độ và khiếm khuyết trong quá trình thực hiện một chương trìnhhoạt động y tế. Theo dõi tập trung vào việc phản ánh quá trình của các hoạt động chương trình y tế và đưa ra những khuyến nghị về các biện pháp khắc phục nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
Đánh giá là một hoạt động định kỳ của chu trình quản lý nhằm thu thập và phân tích các thông tin, tính toán các chỉ số để đối chiếu xem các chương trìnhhoạt động có đạt được mục tiêu, kết quả có tương xứng với với nguồn lực bỏ ra hay không, đồng thời phân tích quá trình thực hiện kế hoạch để tìm ra những nguyên nhân của thành công hoặc thất bại, rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác lập kế hoạch tiếp theo, tăng cường các hoạt động quản lý sau này góp phần nâng cao hiệu quả của các chương trìnhhoạt động y tế.
Chính vì vậy, trong thực tế, đánh giá thường đi kèm với hoạt động theo dõi. Tuy nhiên trong nhiều chương trình, nhằm đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá hiệu quả và tác động các hoạt động của dự án, các nhà tài trợ thường thuê các chuyên gia là những người không trực tiếp tham gia thực hiện các hoạt động làm việc này mỗi khi kết thúc dự án hay bắt đầu xây dựng kế hoạch cho một chu kỳ dự án mới.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Biện pháp quản lý nguồn vốn vay ODA của Dự án Phát triển giáo dục THPT nhằm đảm bảo mục tiêu Dự án

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NGUỒN VỐN VAY ODA CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THPT NHẰM ĐẢM BẢO MỤC TIÊU DỰ ÁN

1. Lý do chọn đề tài
Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển (Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII, Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII). Chính vì lẽ đó, Đảng ta và Nhà nước ta đã dành tỷ lệ vốn ngân sách thích đáng, kết hợp đẩy mạnh xã hội hoá phát triển giáo dục đào tạo; sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho giáo dục đào tạo. Trong những năm qua, Nhà nước ta ngày càng tăng cường đầu tư, tăng tỷ trọng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo, đồng thời ban hành các chính sách thích hợp nhằm huy động các nguồn đầu tư, viện trợ của các tổ chức quốc tế, kể cả nguồn vốn vay ưu đãi của nước ngoài thuộc nguồn vốn ODA để phát triển giáo dục đào tạo. Có thể nói, việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay này để đầu tư cho giáo dục đào tạo trong bối cảnh hiện nay là một trong những giải pháp quan trọng giúp cho việc tăng cường một bước cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng dạy và học.
Do khung pháp luật, cơ chế chính sách sử dụng nguồn vốn ODA nói chung và vốn vay ODA cho giáo dục đào tạo nói riêng là vấn đề mới mẻ và phức tạp, nên quản lí nguồn vốn này còn bộc lộ một số hạn chế, trở ngại như: khung pháp luật, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, trình độ và năng lực của bộ máy điều hành vẫn còn nhiều bất cập làm chậm tiến độ hoặc chưa đáp ứng được mục tiêu của dự án. Điều đó đã làm hạn chế việc sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài dành cho phát triển giáo dục đào tạo ở nước ta nói chung, vốn vay ODA cho phát triển giáo dục THPT nói riêng. Chúng ta cần quản lý nguồn vốn nhằm hoàn thành mục tiêu dự án để nâng cao chất lượng giáo dục THPT một cách toàn diện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu xã hội giai đoạn tiếp theo (Theo Chiến lược phát triển chương trình giáo dục giai đoạn 2011 -2020).
Đề tài nghiên cứu về công tác quản lý nguồn vốn ODA cho Dự án Phát triển giáo dục THPT đến nay vẫn chưa có người nghiên cứu; mà trong thực tiễn lại rất cần cho Ban điều hành dự án Phát triển giáo dục THPT (giai đoạn II). Từ những lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài “Biện pháp quản lý nguồn vốn vay ODA của Dự án Phát triển giáo dục THPT nhằm đảm bảo mục tiêu Dự án” với mong muốn phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, những bất cập trong quản lý nguồn vốn vay ODA thông qua trường hợp cụ thể là Dự án Phát triển giáo dục THPT – Dự án được Nhà tài trợ (Ngân hàng Phát triển châu Á – ADB) ghi nhận trong các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán hàng năm và biên bản ghi nhớ trong các chuyến đánh giá thường kỳ, báo cáo tổng kết dự án. Từ những kinh nghiệm cụ thể của Dự án phát triển giáo dục THPT, tác giả đề xuất biện pháp quản lý nguồn vốn vay ODA cho phát triển giáo dục THPT nhằm giúp hoàn thành đúng các mục tiêu và đạt hiệu quả cao trong quản lý nguồn vốn vay ODA trong giai đoạn II của Dự án. Đề tài này cũng phù hợp với chuyên ngành mà tác giả đang theo học và có nội dung liên quan chặt chẽ đến công việc hàng ngày tại Dự án Phát triển giáo dục Trung học phổ thông.
Xem thêm

104 Đọc thêm

Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đối với Dự án Tài chính nông thôn tại Sở Giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN TÀI CHÍNH NÔNG THÔN TẠI SỞ GIAO DỊCH III – NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Hoạt động tín dụng bán buôn là hoạt động ngân hàng hiện đại, được đưa vào Việt Nam trong những năm gần đây cùng với các dự án tín dụng phát triển do các tổ chức tài chính quốc tế và các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (WB, ADB, IBIC…) tài trợ. Theo đó, các nhà tài trợ cung cấp hỗ trợ phát triển (ODA) cho Chính phủ Việt Nam thông qua mô hình bán buôn tín dụng để tài trợ cho các hoạt động kinh tế quy mô vừa và nhỏ, gắn với việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển nông nghiệp, nông thôn và xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam. Kinh nghiệm bước đầu cho thấy đây là kênh thu hút vốn nước ngoài có hiệu quả.
Tín dụng bán buôn nguồn vốn ODA là hoạt động còn khá mới mẻ ở Việt Nam, chính vì vậy tuy đã đạt được những kết quả khả quan, ít chịu rủi ro hơn tín dụng bán lẻ nhưng vẫn rất cần được nghiên cứu về bản chất để tránh những rủi ro có thể xảy ra khi cho vay.
Xuất phát từ lý do đó, đề tài “Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đối với Dự án Tài chính nông thôn tại Sở Giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” được lựa chọn nghiên cứu.
Mục đích nghiên cứu của đề tài: Làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng ngân hàng; Phân tích, đánh giá thực trạng về công tác quản lý rủi ro tín dụng Dự án TCNT của SGD III – BIDV; Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Dự án TCNT tại SGD III.
Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu rủi ro tín dụng bán buôn và công tác quản lý rủi ro tín dụng Dự án TCNT tại SGD III - BIDV, trên cơ sở đó nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Dự án TCNT tại SGD III.
Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng trong phạm vi hoạt động Dự án TCNT tại SGD III trong giai đoạn từ 2008-2011.
Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp như thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh và đi từ lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải quyết và làm sáng tỏ mục đích đặt ra trong luận văn.
Xem thêm

109 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG NỘI DUNG, TRÌNH TỰ , BIỆN PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC GIÁM SÁT XÂY LẮP

BÀI GIẢNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG NỘI DUNG, TRÌNH TỰ , BIỆN PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC GIÁM SÁT XÂY LẮP

Lời nói đầu

Với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước ta , các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã thực hiện ở các tỉnh trong cả nước. Cùng với các dự án, chúng ta bắt đầu được làm quen với các khái niệm “ tư vấn đầu tư ” “tư vấn thiết kế ” “ tư vấn giám sát ” ... thông qua các tổ chức tư vấn nước ngoài tham gia thực hiện các dự án . Vào thời gian đó ở nước ta đã xuất hiện một loại hình “ dịch vụ chất xám ” được gọi là “ hoạt động tư vấn ” do các công ty và trung tâm tư vấn trên nhiều lĩnh vực thực hiện nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Phần lớn các Công ty tư vấn xây dựng được thành lập trên cơ sở chuyển từ Viện thiết kế , khảo sát hoặc nghiên cứu . Bởi vậy về cơ cấu tổ chức, quy mô , trình độ cán bộ và các trang thiết bị chưa tương xứng với các hoạt động tư vấn : quản lý dự án, thiết kế , giám sát, quản lý khối lượng và giá thành .

Để nhanh chóng đưa hoạt động tư vấn của các tổ chức tư vấn đi vào nề nếp , đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của hoạt động kinh tế – xã hội nước ta cũng như hoà nhập với hoạt động tư vấn trong khu vực và thế giới , chúng ta cần chấn chỉnh đội ngũ cán bộ tư vấn và các tổ chức tư vấn hiện nay.

Nghiên cứu các dự án ở Australia chỉ rõ đầu tư cho chi phí phòng ngừa thêm 1% đã giảm được chi phí khắc phục hư hỏng và sự cố từ 10% xuống còn 2%. Theo kinh nghiệm Trung Quốc, nếu tính theo mức độ đầu tư cứ đầu tư trung bình tương đương 1 tỷ đồng cần 0.6 1 kỹ sư tư vấn giám sát. Như vậy với tình hình đầu tư và xây dựng ở nước ta hiện nay cần hàng vạn kỹ sư tư vấn giám sát xây dựng. Riêng ngành xây dựng đường cũng theo kinh nghiệm xây dựng của Trung Quốc cứ trên 1 km cần 1 tư vấn giám sát thì chỉ riêng lĩnh vực này ta đang cần hàng ngàn giám sát viên.
Xem thêm

81 Đọc thêm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM TRƯỜNG THCS PHƯỢNG MAO

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM TRƯỜNG THCS PHƯỢNG MAO

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM
TRƯỜNG THCS PHƯỢNG MAO
Việc xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn và các biểu mẫu cần thiết cho một dự án là vô cùng
quan trọng. Và kĩ năng quản lý dự án là một ki năng mà mỗi người đều phải học hỏi và rèn luyện
thêm. Việc học bản chất của dự án và vòng đời của mỗi dự án là vô cùng cần thiết cho những sinh
viên sắp ra trường như chúng em.
Để hoàn thành được đề tài này, chúng em xin chân thành cảm ơn giảng viên Th.S Thạc Bình
Cường đã tận tình hướng dẫn chúng em trong quá trình thực hiện dự án với sự quan tâm chỉ bảo
cùng những ý kiến đóng góp quý báu của thầy.
Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể các Thầy, cô giáo trường Đại học Bách
khoa Hà Nội nói chung và Khoa Công nghệ thông tin, Bộ môn Hệ thống thông tin nói riêng đã tận
tình giảng dạy truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt những
năm học vừa qua.
Mặc dù đã nỗ lực hết mình nhưng do thời gian có hạn, năng lực bản thân còn nhiều hạn chế và
một số khó khăn nhất định trong phát triển chương trình nên bài tập không thể không có những
thiếu sót. Em rất mong được các thầy cô và các bạn góp ý kiến thêm
Xem thêm

70 Đọc thêm