TÌM HIỂU CẤU TRÚC BÊN TRONG CỦA VI XỨ LÝ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÌM HIỂU CẤU TRÚC BÊN TRONG CỦA VI XỨ LÝ":

58 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỘT BIẾN GEN HAY

58 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỘT BIẾN GEN HAY

Câu 1 Định nghĩa nào sau đây là đúng:
A) Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số đoạn trong ADN, xảy ra tại một phần tử nào đó của phân tử ADN
B) Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một cặp nuclêôtít, xảy ra ở một thời điểm nào đó của phân tử ADN
C) Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtít, xảy ra ở một thời điểm nào đó của phân tử ADN
D) Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một số cặp nuclêôtít, xảy ra ở một thời điểm nào đó của phân tử ADN
Câu 2 Trong những dạng biến đổi vật chất di truyền dưới đây,dạng đột biến nào là đột biến gen:
I. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể(NST)
II.Mất cặp nuclêôtít
III.Tiếp hợp và trao đổi chéo trong giảm phân
IV.Thay cặp nuclêôtít
V. Đảo đoạn NST
VI.Thêm cặp nuclêôtít
VII.Mất đoạn NST
A) I,II,III,IV,VI B) II,IV,VI
C) II,III,IV,VI D) I,V,VII
Câu 3. Thể đột biến được định nghĩa như sau:
A) Đột biến gen là những đột biến trong cấu trúc của genliên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtít, xảy ra ở một thời điểm nào đó của phân tử ADN
B) Thể đột biến là những cá thể mang đột biến nhưng chưa thể hiện trên kiểu của cơ thể
C) Thể đột biến là những cá thể mang đột biến đã thể hiện trên kiểu hình của cơ thể
D) Thể đột biến là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức tế bào (nhiễm sắc thể)
Câu 4. Đột biến được định nghĩa như sau
A). Đột biến là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức phân tử (ADN,gen)
B). Đột biến là những biến đổi của vật chất di truyền đã thể hiện trên kiểu hình của cơ thể
C). Đột biến là những biến đổi của vật chất di truyền đã thể hiên trên kiểu hình của cơ thể
D). Đột biến là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức độ phân tử (ADN, gen) hoặc ở mức tế bào (nhiễm sắc thể)
Câu 5. Đột biến do các nguyên nhân nào dưới đây gây ra:
A). Do những tác nhân của môi trường ngoài cơ thể, gồm có các tác nhân vật lý hoặc tác nhân hoá học
B). Do những nguyên nhân bên trong cơ thể gây ra những biến đổi sinh lý, hoá sinh trong tế bào
C). Do sai sót ngẫu nhiên trong quá trình nhân đôi của ADN hoặc quá trình phân ly của nhiễm sắc thể
D). Do những tác nhân của môi trường ngoài cơ thể, gôm có các tác nhân vật lý hoặc tác nhân hoá học hoặc những nguyên nhân bên trong cơ thể gây ra những biến đổi sinh lý, hoá sinh trong tế bào
Xem thêm

6 Đọc thêm

Báo cáo phụ gia thực phẩm mói tương dồng giữa phụ gia và chất kháng sinh

BÁO CÁO PHỤ GIA THỰC PHẨM MÓI TƯƠNG DỒNG GIỮA PHỤ GIA VÀ CHẤT KHÁNG SINH

Những cơ chế ức chế của các chất kháng sinh đã được biết là có liên quan đến một trong hai lĩnh vực hoạt động sau: (1) ảnh hưởng đến sự hình thành, tính thẩm thấu và tính bền vĩnh của thành tế bào. (2) Làm mất tính tổ chức của các vi cấu trúc bên trong tế bào. Có rất ít dữ liệu có thể so sánh như chất bảo quản thực phẩm được sử dụng thông thường. Nhưng dường như chúng có thể làm việc thông qua những cơ chế tương tự. Nếu chấp nhận dữ liệu từ chất kháng sinh như là những nguyên lý sinh học thông thường được minh hoạ sau
Xem thêm

12 Đọc thêm

Thiết kế điều khiển Robot tìm báu vật

THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN ROBOT TÌM BÁU VẬT

CHƯƠNG 1: GIỚI TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ ROBOT TỰ HÀNH HIỆN
CÓ TRÊN THẾ GIỚI…………………………………………………………..1
CHƯƠNG II :GIỚI THIỆU VỀ VI XỬ LÝ HỌ MSC51 ........................... 3
I Giới thiệu cấu trúc phần cứng họ MSC51 (8951) .............................. 3
II Sơ đồ chân AT89C51 và chức năng từng chân ................................. 3
III Cấu trúc bên trong vi điều khiển ....................................................... 7
IV Hoạt động Timer của 8951 ............................................................... 14
V Tổ chức ngắt của c80318951 .......................................................... 21
VI Tóm tắt tập lệnh của 8951 ................................................................. 30
CHƯƠNG III : GIỚI THIỆU CÁC LINH KIỆN SỬ DỤNG TRONG LUẬN
VĂN……………………………………………………………………………..42
IMOSFET………………………………………………………………..42
II OPTO PC817 …………………………………………………………44
III GIỚI THIỆU ENCODER…………………………………………….45
IV CÁC LOẠI CẢM BIẾN QUANG TRONG CÔNG NGHIỆP……... 46
VGIỚI THIỆU LCD……………………………………………………48
VI.GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU…………………..55
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH.................................58
IGIỚI THIỆU PHẦN CƠ KHÍ………………………………………….59
II.GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MẠCH ĐIỆN…………….61
CHƯƠNG 5: THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỄN VÀ TÓM LƯỢC CHƯƠNG
TRÌNH ………………………………………………………………………….65
ITHUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỄN………………………………………………..65
IICHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG…………………………………………...70
Xem thêm

94 Đọc thêm

Bài tập marketing xây DỰNG CHIẾN lược MARKETING CHO CHUỖI NHÀ HÀNG GIMBAB hàn QUỐC TRONG một năm

BÀI TẬP MARKETING XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CHUỖI NHÀ HÀNG GIMBAB HÀN QUỐC TRONG MỘT NĂM

Với những ai đã từng xem phim Hàn Quốc chắc không còn xa lạ gì với món ăn truyền thống của người Hàn Quốc l à Kim chi và Gim bab.
Chỉ đứng sau kim chi, Gim bab là món ăn phổ biến đặc trưng và trở thành nét đặc trưng trong ẩm thực xứ Hàn. Với mong muốn mang đến một nền ẩm thực xứ Hàn để phục vụ những người yêu ẩm thực Hàn và muốn tìm hiểu về nền ẩm thực này. Nhà hàng Gim Bab ra đời và đang nỗ lực để trở thành địa chỉ tin cậy được nhiều thực khách lựa chọn . Gimbab – “Gim” là tên gọi của lá rong biển khô; “bab” đơn giản là “cơm”. Tên gọi của món ăn rất đơn giản, cơm gói trong lá rong biển.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Báo cáo thực hành vật lý thực phẩm tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của thực phẩm trên hệ thống cơ lý INSTRON

BÁO CÁO THỰC HÀNH VẬT LÝ THỰC PHẨM TÌM HIỂU VỀ CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA THỰC PHẨM TRÊN HỆ THỐNG CƠ LÝ INSTRON

Báo cáo thực hành vật lý thực phẩm tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của thực phẩm trên hệ thống cơ lý INSTRON Báo cáo thực hành vật lý thực phẩm tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của thực phẩm trên hệ thống cơ lý INSTRON Báo cáo thực hành vật lý thực phẩm tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của thực phẩm trên hệ thống cơ lý INSTRON Báo cáo thực hành vật lý thực phẩm tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của thực phẩm trên hệ thống cơ lý INSTRON Báo cáo thực hành vật lý thực phẩm tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của thực phẩm trên hệ thống cơ lý INSTRON Báo cáo thực hành vật lý thực phẩm tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của thực phẩm trên hệ thống cơ lý INSTRON Báo cáo thực hành vật lý thực phẩm tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của thực phẩm trên hệ thống cơ lý INSTRON Báo cáo thực hành vật lý thực phẩm tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của thực phẩm trên hệ thống cơ lý INSTRON Báo cáo thực hành vật lý thực phẩm tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của thực phẩm trên hệ thống cơ lý INSTRON Báo cáo thực hành vật lý thực phẩm tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của thực phẩm trên hệ thống cơ lý INSTRON Báo cáo thực hành vật lý thực phẩm tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của thực phẩm trên hệ thống cơ lý INSTRON Báo cáo thực hành vật lý thực phẩm tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của thực phẩm trên hệ thống cơ lý INSTRON Báo cáo thực hành vật lý thực phẩm tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của thực phẩm trên hệ thống cơ lý INSTRON Báo cáo thực hành vật lý thực phẩm tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của thực phẩm trên hệ thống cơ lý INSTRON
Xem thêm

54 Đọc thêm

Lập trình c cho vđk 8051

LẬP TRÌNH C CHO VĐK 8051

Trong kỹ thuật lập trình vi điều khiển nói chung, ngôn ngữ lập trình được sử
dụng thường chia làm 2 loại: Ngôn ngữ bậc thấp và Ngôn ngữ bậc cao.
Ngôn ngữ bậc cao là các ngôn ngữ gần vơi ngôn ngữ con người hơn, do đó việc
lập trình bằng các ngôn ngữ này trở nên dễ dàng và đơn giản hơn. Có thể kể đến một
số ngôn ngữ lập trình bậc cao như C, Basic, Pascal… trong dó C là ngôn
ngữ thông dụng hơn cả trong kỹ thuật vi điều khiển. Về bản chất, sử dụng các ngôn
ngữ này thay cho ngôn ngữ bậc thấp là giảm tải cho lập trình viên trong việc nghiên
cứu các tập lệnh và xây dựng các cấu trúc giải thuật. Chương trình viết bằng ngôn ngữ
bậc cao cũng sẽ được một phần mềm trên máy tính gọi là trình biên dịch (Compiler)
chuyển sang dạng hợp ngữ trước khi chuyển sang mã máy.
Khi sử dụng ngôn ngữ C người lập trình không cần hiểu sâu sắc về cấu trúc của
bộ vi điều khiển. Có nghĩa là với một người chưa quen với một vi điểu khiển cho
trước sẽ xây dựng được chương trình một cách nhanh chóng hơn, do không phải mất
thời gian tìm hiểu kiến trúc của vi điều khiển đó. Và việc sử dụng lại các chương trình
đã xây dựng trước đó cũng dễ dàng hơn, có thể sử dụng toàn bộ hoặc sửa chữa một
phần.
Xem thêm

72 Đọc thêm

LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH Ô TÔ BẰNG MẠCH DÒ LINE : BẰNG PHẦN MỀN CODEVISION CHO ATMEGA16

LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH Ô TÔ BẰNG MẠCH DÒ LINE : BẰNG PHẦN MỀN CODEVISION CHO ATMEGA16

I. Giới thiệu
AVR là một họ vi điều khiển do hãng Atmel sản xuất (Atmel cũng là nhà sản xuất dòng vi điều khiển 89C51 mà có thể bạn đã từng nghe đến). AVR là chip vi điều khiển 8 bits với cấu trúc tập lệnh đơn giản hóaRISC(Reduced Instruction Set Computer), một kiểu cấu trúc đang thể hiện ưu thế trong các bộ xử lí.
Tại sao AVR: so với các chip vi điều khiển 8 bits khác, AVR có nhiều đặc tính hơn hẳn, hơn cả trong tính ứng dụng (dễ sử dụng) và đặc biệt là về chức năng:
• Gần như chúng ta không cần mắc thêm bất kỳ linh kiện phụ nào khi sử dụng AVR, thậm chí không cần nguồn tạo xung clock cho chip (thường là các khối thạch anh).
• Thiết bị lập trình (mạch nạp) cho AVR rất đơn giản, có loại mạch nạp chỉ cần vài điện trở là có thể làm được. một số AVR còn hỗ trợ lập trình on – chip bằng bootloader không cần mạch nạp…
• Bên cạnh lập trình bằng ASM, cấu trúc AVR được thiết kế tương thích C.
• Nguồn tài nguyên về source code, tài liệu, application note…rất lớn trên internet.
• Hầu hết các chip AVR có những tính năng (features) sau:
Xem thêm

17 Đọc thêm

CHẤT BÉO KHÔNG NO VÀ VÀI TRÒ TRONG DINH DƯỠNG

CHẤT BÉO KHÔNG NO VÀ VÀI TRÒ TRONG DINH DƯỠNG

Lipid còn được gọi là chất béo, là hợp phần quan trọng của khẩu phần ăn. Chất béo là thành phần thay đổi một cách đáng kể trong thành phần và cấu trúc. Chúng được tìm thấy ở cả hai loại thực phẩm thực vật và động vật, và cũng thay đổi rất rộng về tính chất lý hóa học. Hầu hết các loại dầu mỡ tự nhiên đều chứa khoảng 9899% glyceride, phần còn lại rất nhỏ bao gồm monoglyceride, acid béo tự do , phospholipid và các chất không xà phòng hóa. Tính chất lý hóa học của các chất dầu mỡ ảnh hưởng bởi kích thước của hạt phân tử béo và bởi số lượng của các acid béo bão hòa hoặc chưa bão hòa mà chúng chứa.
Vì vậy hôm nay nhóm chúng tôi xin tìm hiểu đề tài : “ Chất béo không no và vai trò trong dinh dưỡng. ”
Xem thêm

20 Đọc thêm

báo cáo môn dinh dưỡng: CHẤT BÉO KHÔNG NO VÀ VAI TRÒ TRONG DINH DƯỠNG

BÁO CÁO MÔN DINH DƯỠNG: CHẤT BÉO KHÔNG NO VÀ VAI TRÒ TRONG DINH DƯỠNG

CHẤT BÉO KHÔNG NO VÀ VAI TRÒ TRONG DINH DƯỠNG
Lipid còn được gọi là chất béo, là hợp phần quan trọng của khẩu phần ăn. Chất béo là thành phần thay đổi một cách đáng kể trong thành phần và cấu trúc. Chúng được tìm thấy ở cả hai loại thực phẩm thực vật và động vật, và cũng thay đổi rất rộng về tính chất lý hóa học. Hầu hết các loại dầu mỡ tự nhiên đều chứa khoảng 9899% glyceride, phần còn lại rất nhỏ bao gồm monoglyceride, acid béo tự do , phospholipid và các chất không xà phòng hóa. Tính chất lý hóa học của các chất dầu mỡ ảnh hưởng bởi kích thước của hạt phân tử béo và bởi số lượng của các acid béo bão hòa hoặc chưa bão hòa mà chúng chứa.
Vì vậy hôm nay nhóm chúng tôi xin tìm hiểu đề tài : “ Chất béo không no và vai trò trong dinh dưỡng. ”
Xem thêm

60 Đọc thêm

BÀI GIẢNG hóa lý I 123

BÀI GIẢNG HÓA LÝ I 123

Hoá lý là một môn khoa học tổng hợp, liên ngành, nghiên cứu mối quan hệ tương hỗ giữa hai dạng biến đổi hóa học và vật lý vật chất, nghiên cứu mối quan hệ và sự phụ thuộc giữa các tính chất hóa – lý với thành phần hóa học, với cấu tạo của vật chất, trong đó bao gồm các nghiên cứu cơ chế, tốc độ của các quá trình hoá học và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến các quá trình đó. Sự hiểu biết về cấu trúc, năng lượng và cơ chế phản ứng để lý giải các quy luật diễn biến của một quá trình hóa học là nhiệm vụ hàng đầu của môn học Hoá Lý. Nói cách khác, nắm chắc các kiến thức Hoá lý sẽ giúp các nhà khoa học hiểu sâu sắc hơn về bản chất của quá trình hoá học. Muốn hiểu được điều này không thể không tinh thông lý thuyết cũng như việc giải các bài tập Hóa lý. Làm được như vậy không hoàn toàn đơn giản chút nào bởi vì từ lý thuyết đến bài tập là cả một chặn đường quanh co khúc khuỷu phải tốn không ít công sức mới vượt qua nổi?
Xem thêm

183 Đọc thêm

Tìm hiểu cấu trúc GDI trong window

TÌM HIỂU CẤU TRÚC GDI TRONG WINDOW

Tìm hiểu cấu trúc GDI trong window

31 Đọc thêm

Bài 10 cấu tạo bên trong trái đất

BÀI 10 CẤU TẠO BÊN TRONG TRÁI ĐẤT

cấu tạo bên trong vỏ trái đất, hiểu được cấu tạo vỏ trái đât. tìm hiểu những cấu tạo bên trong vỏ trái đất, cũng như các thành phần của nó,
Do phần bên trên của lớp phủ là nóng chảy một phần (quyển astheno), nên thạch quyển có thể bị chia cắt ra thành nhiều mảng kiến tạo có sự dịch chuyển theo thời gian. ... Tổng khối lượng lớp vỏ Trái Đất nhỏ hơn 1% khối lượng Trái Đất. Nhiệt độ lớp vỏ nằm trong khoảng từ nhiệt độ không khí bề mặt ... Cấu trúc Trái Đất.
Xem thêm

25 Đọc thêm

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG XÂY DỰNG ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC HIỂN THỊ TRÊN LED 7 THANH

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG XÂY DỰNG ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC HIỂN THỊ TRÊN LED 7 THANH

các hệ thống. Ưu điểm của việc sử dụng các linh kiện điện tử làm cho các hệthống linh hoạt và đa dạng hơn, giá thành thấp hơn và độ chính xác cao hơn.Sau gần 4 năm học tập và nghiên cứu ở trường, chúng em đã được làmquen với các môn học chuyên ngành. Để áp dụng lý thuyết với thực tế học kỳnày chúng em được giao đồ án môn học hệ thống nhúng với yêu cầu “xâydựng đồng hồ thời gian thực hiển thị trên LED 7 thanh”Tuy nhiên do kiến thức chuyên môn còn hạn chế, tài liệu tham khảo cógiới hạn nên còn xảy ra nhiều sai sót. Chúng em rất mong mong thầy và cácbạn góp ý bổ sung để bản đồ án của chúng em được hoàn thiện hơn và giúpchúng em hiểu biết hơn trong quá trình học tập tiếp theo.Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!Nhóm thực hiện đề tài:Hoàng Ngọc Tân4Nguyễn Đăng TuệLê Đức TrọngCHƯƠNG 1: Khảo sát và phân tích hệ thống1.1.Giới thiệu chung.1.1.1. Giới thiệu về hệ thống thời gian thựcTrong những năm gần đây, các hệ thống điều khiển theo thời gian thựclà một trong những lĩnh vực thu hút nhiều sự chú ý trong giới khoa họcnghiên cứu về khoa học máy tính. Trong đó, vấn đề điều hành thời gian thựcvà vấn đề lập lịch là đặc biệt quan trọng. Một trong ứng dụng quan trọng củahệ thống thời gian thực (RTS) đã và đang được ứng dụng rộng rãi hiện nay là
Xem thêm

56 Đọc thêm

Đồ Án Tốt Ngiệp Thiết kế bộ KIT thực hành vi điều khiển 8051

ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP THIẾT KẾ BỘ KIT THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051

Ngày nay kĩ thuật điều khiển tự động đã và đang là một phần không thể thiếu trong kĩ thuật cũng như dân dụng. Một trong những kĩ thuật điều khiển tự động đó là sử dụng chip nhớ vi điều khiển. Vi điều khiển quản lí và điều khiển hệ thống thông qua phần mềm, vì vậy mà ta có thể mở rộng và thay đổi hoạt động một cách dễ dàng thông qua thay đổi các thông số của chương trình. Vi điều khiển hoạt động theo chương trình đã đặt sẵn, đọc các tín hiêu từ bên ngoài đưa vào sau đó lưu trữ và xử lí trên cơ sở đó đưa ra các tín hiệu điều khiển các thiết bị bên ngoài hoạt động theo đúng thông số và yêu cầu của hệ thống. Người lập trình có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ để lập trình cho vi điều khiển; Nhưng thường sử dụng hai ngôn ngữ chính để lập trình đó là : Ngôn ngữ lập trình C và ngôn ngữ lập trình Assembly (lập trình trên phần cứng của máy tính). Sau khi lập trình xong phần trình dịch được nạp vào IC và dùng IC này để điều khiển các hệ thống theo yêu cầu đề ra.Với mong muốn tìm hiểu kĩ và nghiên cứu sâu hơn về vi điều khiển, em đã thực hiện đề tài “ Thiết kế bộ KIT thực hành vi điều khiển 8051”. Đề tài này giúp chúng ta có thể hiểu được cơ bản những ứng dụng của vi điều khiển trong thực tế đời sống hiện tại. Có thể trong quá trình thiết kế và ứng dụng có nhiều vấn đề có thể chưa được như mong muốn, em mong được sự nhận xét chỉ bảo của các thầy cô.Đề tài của em gồm 2 phần :•Phần I: Cơ sở lí thuyết vi điều khiển 8051•Phần II: Thiết kế MODUL
Xem thêm

80 Đọc thêm

Học thiết kế vi mạch online và offline tại thegioivimach

HỌC THIẾT KẾ VI MẠCH ONLINE VÀ OFFLINE TẠI THEGIOIVIMACH

thegioivimach.com Đào tạo về thiết kế vi mạch online và offline.

Nội dung lý thuyết:
1 Quy trình thiết kế ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
Tìm hiểu về thiết kế đặt tả
Tìm hiểu về thiết kế RTL
Tìm hiểu về quy trình kiểm tra chức năng của thiết kế
Tìm hiểu về quá trình tổng hợp (synthesis)
Tìm hiểu về quá trình làm DFT (Design For Test)
Tìm hiểu về quá trình làm STA (Static Timing Analysis)
Tìm hiểu về quá trình làm Place and Route
Tìm hiểu về quá trình sản xuất và Test chip

2 Ngôn ngữ Verilog HDL
Căn bản về Verilog HLD , quy tắc viết code
Cách viết các cấu trúc mạch cơ bản sử dụng verilog
3 Tìm hiểu về Finite State Machine
4 Tìm hiều về cách thiết kế clock và reset

Nội dung thực hành:
1 Căn bản về sử dụng command line (Linux)
2 Hướng dẫn cài đặt công cụ mô phỏng trên máy học viên hỗ t rợ cho quá trình học thực hành
3 Viết các cấu trúc mạch cơ bản trong verilog (combination, sequential)
4 Viết module đọc ghi sử dụng AMBA bus protocal
Bài kiểm tra giữa khóa
5 Viết testbench, kết nối testbench và module
7 Viết module WDT với hai chức năng reset và interrupt, bao gồm xây dựng testbench và tạo testcase
Bài kiểm tra cuối khóa
Xem thêm

5 Đọc thêm

Ứng dụng vi điều khiển PIC chế tạo khóa số điện tử

ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC CHẾ TẠO KHÓA SỐ ĐIỆN TỬ

Giới thiệu về đề tài nghiên cứu, ứng dụng trong cuộc sống.
Tìm hiểu về vi điều khiển PIC 16F877A
Quét phím ma trận.
Giao tiếp giữa PIC 16F877A và DS1307
Tìm hiểu về LCD 16x2.
Tìm hiểu động cơ điện 1 chiều.
Thiết kế Khóa cửa điện tử:
+ Cấu trúc Khóa cửa điện tử và nguyên lý hoạt động.
+ Tính chọn linh kiện, lập trình thiết kế.
Xây dựng mô hình.
Thiết kế 1 khóa điện tử bằng phím số có thể đóng mở hệ thống bằng cách nhập mật
khẩu. Nó có thể được ứng dụng làm khóa cho nhiều hệ thống như: khóa hệ thống
(không cho phép thay đổi cài đặt của băng chuyền, của máy,...), khóa cửa (khóa cửa ra
vào của gia đình, cơ quan, nhà máy...)...
Tìm hiểu về vi điều khiển PIC 16F877A, LCD, ma trận phím, IC DS1307…
Cải thiện kỹ năng làm việc nhóm.
Cải thiện kỹ năng lập trình PIC.
Thêm kinh nghiệm trong việc thiết kết và thi công mạch điện tử.
2. Chức năng của hệ thống
Đây là một loại khóa cửa điện tử, được dùng để đóngmở 1 hệ thống cửa bằng cách
nhập mật khẩu, thông qua việc giao tiếp với bàn phím ma trận 4x4 và màn hình LCD
16x2.
Có khả năng đổi mật khẩu và không bị reset mật khẩu khi mất nguồn
Kết hợp xem ngày giờ thời gian thực

code và mô phỏng trong file đính kèm
Xem thêm

62 Đọc thêm

ĐỀ TÀI QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP MÁY TÍNH DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F877A

ĐỀ TÀI QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP MÁY TÍNH DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F877A

CHƯƠNG I : SƠ LƯỢC PHẦN CỨNG
I. GIỚI THIỆU VỀ PIC 16F877A
1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PIC
PIC là viết tắt của “Programable Intelligent Computer”, do hãng General Instrument đặt tên cho vi điều khiển đầu tiên của họ: PIC1650 được thiết kế để dùng làm các thiết bị ngoại vi cho vi điều khiển CPU1600. Vi điều khiển này sau đó được nghiên cứu phát triển thêm và từ đó hình thành nên dòng vi điều khiển PIC ngày nay.
1.1 SỰ PHỔ BIẾN CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC
Trên thị trường có rất nhiều họ vi điều khiển như 8051, Motorola 68HC, AVR, ARM... Tuy nhiên, hiện nay PIC đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam vì những nguyên nhân sau:
- Họ vi điều khiển này có thể tìm mua dễ dàng tại thị trường Việt Nam.
- Giá thành không quá đắt.
- Có đầy đủ các tính năng của một vi điều khiển khi hoạt động độc lập.
- Là sự bổ sung rất tốt về kiến thức cũng như về ứng dụng cho họ vi điều khiển mang tính truyền thống: họ vi điều khiển 8051.
- Hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới, PIC được sử dụng khá rộng rãi. Điều này tạo nhiều thuận lợi trong quá trình tìm hiểu và phát triển các ứng dụng
- Sự hỗ trợ của nhà sản xuất về trình biên dịch, các công cụ lập trình, nạp chương trình từ đơn giản đến phức tạp…
- Các tính năng đa dạng của vi điều khiển PIC không ngừng được phát triển.
1.2 KIẾN TRÚC PIC
Cấu trúc phần cứng của một vi điều khiển được thiết kế theo hai dạng kiến trúc: Kiến trúc Von-Neumann và kiến trúc Harvard.


Hình 3.1: Kiến trúc Harvard và kiến trúc Von-Neuman
Tổ chức phần cứng của PIC được thiết kế theo kiến trúc Harvard. Điểm khác biệt giữa kiến trúc Harvard và kiến trúc Von-Neumann là cấu trúc bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình.
Đối với kiến trúc Von-Neuman, bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình nằm chung trong một bộ nhớ, do đó trong cùng một thời điểm CPU chỉ tương tác với bộ nhớ dữ liệu hoặc bộ nhớ chương trình. Như vậy có thể nói kiến trúc Von-Neumann không thích hợp với cấu trúc của một vi điều khiển.
Đối với kiến trúc Harvard, bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình tách ra thành hai bộ nhớ riêng biệt. Do đó trong cùng một thời điểm CPU có thể tương tác với cả hai bộ nhớ, như vậy tốc độ xử lí của vi điều khiển được cải thiện đáng kể. Một điểm cần chú ý nữa là tập lệnh trong kiến trúc Harvard có thể được tối ưu tùy theo yêu cầu kiến trúc của vi điều khiển mà không phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu. Ví dụ, đối với vi điều khiển dòng 16Fxxx, độ dài lệnh luôn là 14 bit (trong khi dữ liệu được tổ chức thành từng byte), còn đối với kiến trúc Von-Neumann, độ dài lệnh luôn là bội số của 1 byte (do dữ liệu được tổ chức thành từng byte). Điều này có nghĩa tập lệnh của vi điều khiển thuộc cấu trúc Harvard sẽ ít lệnh hơn, ngắn hơn, đơn giản hơn để đáp ứng yêu cầu mã hóa lệnh bằng một số lượng bit nhất định.
Vi điều khiển được tổ chức theo kiến trúc Harvard còn được gọi là vi điều khiển RISC (Reduced Instruction Set Computer) hay vi điều khiển có tập lệnh rút gọn.
Vi điều khiển được thiết kế theo kiến trúc Von-Neuman còn được gọi là vi điều khiển CISC (Complex Instruction Set Computer) hay vi điều khiển có tập lệnh phức tạp vì mã lệnh của nó không phải là một số cố định mà luôn là bội số của 8 bit (1 byte).
1.3 PIPELINING
Đây chính là cơ chế xử lí lệnh của các vi điều khiển PIC. Một chu kì lệnh của vi điều khiển sẽ bao gồm 4 xung clock. Ví dụ ta sử dụng oscillator có tần số 4 MHZ, thì xung lệnh sẽ có tần số 1 MHz (chu kì lệnh sẽ là 1 us). Giả sử ta có một đoạn chương trình như sau:
1. MOVLW 55h
2. MOVWF PORTB
3. CALL SUB_1
4. BSF PORTA,BIT3
5. instruction @ address SUB_1
Ở đây ta chỉ bàn đến qui trình vi điều khiển xử lí đoạn chương trình
Xem thêm

53 Đọc thêm

BAI TAP bài tập vi sử lý bài tập vi sử lý

BAI TAP BÀI TẬP VI SỬ LÝ BÀI TẬP VI SỬ LÝ

Trước hết cần nói rỏ lý do tại sao ở đâyta lại chọn đích danh bộ vi zử láy 8088 để tìm hiểu mà không phải là bộ vi xử lý nào khác ( điều mà nhiều người khác phải làm ). Thứ nhất, đây là bộ vi xử lý nổi tiếng một thời thuộc họ 80x86 của Intel, nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là trong các máy IBM PC XT.

8 Đọc thêm

Tìm hiểu cấu trúc dòng máy tính sử dụng vi xử lý intel core 2 duo dell INSPIRON – 1545 CORE 2 DUO

TÌM HIỂU CẤU TRÚC DÒNG MÁY TÍNH SỬ DỤNG VI XỬ LÝ INTEL CORE 2 DUO DELL INSPIRON – 1545 CORE 2 DUO

Tìm hiểu cấu trúc dòng máy tính sử dụng vi xử lý intel core 2 duo dell INSPIRON – 1545 CORE 2 DUO

27 Đọc thêm

NHẬN DIỆN BIỂN BÁO GIAO THÔNG DÙNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH TRÊN NỀN VI ĐIỀU KHIỂN

NHẬN DIỆN BIỂN BÁO GIAO THÔNG DÙNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH TRÊN NỀN VI ĐIỀU KHIỂN

Nội dung đề tài: Luận văn trình bày các thuật toán xử lý ảnh cơ bản để xử lý thông tin biển báo giao thông, viết lại các hàm xử lý ảnh và mô phỏng trên máy tính. Sau đó, chương trình được ứng dụng trên vi điều khiển. Đánh giá khả năng áp dụng vào thực tế bằng mô hình xe tự động.Các bước thực hiệnTìm hiểu tổng quan, các nghiên cứu có liên quan đến đề tài. Lựa chọn và xây dựng mô hình phù hợp với đề tài. Tìm hiểu các kiến thức phần cứng: vi điều khiển ARM M4, camera. Lập trình và mô phỏng hệ thống trên máy tính giai đoạn 1: tiền xửlý và nhận diện ảnh, kết nối camera OV7670, OV9655 với STM32F4 Discovery. Lập trình và mô phỏng hệ thống trên máy tính giai đoạn 2: nhận diện và phân loại biển báo giao thông, tìm hiểu về mạng nơron, lập trình trên vi điều khiển giai đoạn 1, tìm hiểu mạng CAN. Huấn luyện mạng nơron để có được kết quả tốt, lập trình trên vi điều khiển giai đoạn 2.Ứng dụng vào mô hình thực tế.
Xem thêm

97 Đọc thêm