SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM":

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

toán viên khu vực. Các kiểm toán viên được tuyển chọn chủ yếu tốtnghiệp đại học và thời gian 5 năm trở lên làm công tác kế toán - tàichính các doanh nghiệp Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhànước, một số trường hợp mới tốt nghiệp đại học hoặc có thời giancông tác dưới 5 năm thông qua[r]

26 Đọc thêm

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở Việt Nam

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM

PHẦN GIỚI THIỆU
Lý do chọn đề tài.
Kiểm toán hoạt động bắt đầu xuất hiện trong lĩnh vực công ở một số quốc gia
thuộc OECD từ cuối những năm 1960 và phát triển nhanh đầu những năm 90 cùng
với những cải cách sâu, rộng trong quản trị công tại các quốc gia này. Trong số đó,
một số quốc gia được ch[r]

183 Đọc thêm

Hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam và kiểm toán có thực sự độc lập không ?

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM VÀ KIỂM TOÁN CÓ THỰC SỰ ĐỘC LẬP KHÔNG ?

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của tiểu luận bao gồm 03 chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận về kiểm toán độc lập
Chương II: Thực trạng hoạt động của kiểm toán độc lập ở Việt Nam hiện nay
Chương III: Những giải pháp đổi mới hoạt động kiểm toán độc lập và kiểm[r]

32 Đọc thêm

Đề tài: Rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam.

ĐỀ TÀI: RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM.

Đề tài nghiên cứu khoa học: Rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá
rủi ro kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
MỤC LỤC
1. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 2
1.1. Đối tượng nghiên cứu....................[r]

48 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VACO)

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VACO)

Từ trước năm 1990, khái niệm về kiểm toán hoàn toàn xa lạ với nhiều người Việt Nam. Nhưng kể từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa, các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã đem theo những kiến thức về kiểm toán độc lập. Kiểm toán độc lập được xem như một đi[r]

19 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM

Trong hoạt động của mình các tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp thờng nhận phục vụ khách hàng 4 loại dịch vụ chính: - Dịch vụ xác nhận bao gồm : Kiểm toán báo cáo tài chính, đây là dich vụ [r]

17 Đọc thêm

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

TRANG 6 +Các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà quản lý khác cần thông tin trung thực không chỉ trên các bản khai tài chính mà còn thông tin cụ thể về tài chính, về hiệu quả và hiệu nă[r]

18 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM

Trong hoạt động của mình các tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp thờng nhận phục vụ khách hàng 4 loại dịch vụ chính: - Dịch vụ xác nhận bao gồm : Kiểm toán báo cáo tài chính, đây là dich vụ [r]

16 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM

Trong hoạt động của mình các tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp thờng nhận phục vụ khách hàng 4 loại dịch vụ chính: - Dịch vụ xác nhận bao gồm : Kiểm toán báo cáo tài chính, đây là dich vụ [r]

17 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán tại Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Tính cấp thiết của đề tài:Đứng trước xu thế tất yếu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức được và có chủ trương hội nhập với nền kinh tế thế giới. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, các ngành dịch vụ trong nước cũng phải được nâng cao để phù hợ[r]

92 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn AC tại Hà Nội thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN AC TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN

Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ ngày nay, nền kinh tế thế giới đang chuyển mình từng bước đi lên mạnh mẽ. Sự biến chuyển của nền kinh tế gắn liền với sự thay đổi mạnh mẽ của từng quốc gia trong từng khu vực trên thế giới. Song cùng với sự thay đổi đó, bước vào những năm đ[r]

95 Đọc thêm

Luận văn Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Luận văn Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiệnTrong điều kiện bước đầu hội nhập nền kinh tế thế giới, môi trường kinh doanh ở Việt Nam đã và đang tiến dần đến thế ổn định. Nhiều cơ hội mới mở ra cho các doanh ngh[r]

33 Đọc thêm

Báo cáo tổng hợp tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn APEC

BÁO CÁO TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN APEC

Kiểm toán là lĩnh vực được ưu tiên hang đầu trong nền kinh tế hiện nay , làm cho người dung tin tưởng vào tính minh bạch của tài chính cũng như chất lượng sản phẩm . Hệ thống kiểm toán bảo đảm cho tính trung thực , khách quan , đầy đủ hợp lý của các thông tin tài chính, kinh tế nhất là các thông tin[r]

34 Đọc thêm

 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VẬN DỤNG KHÁI NIỆM TRỌNG YẾU TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VẬN DỤNG KHÁI NIỆM TRỌNG YẾU TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Kiểm toán và đặc biệt là kiểm toán tài chính xuất hiện và phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của các doanh nghiệp. Ở Việt nam, hoạt động kiểm toán xuất hiện[r]

37 Đọc thêm

thực trạng hoạt động của kiểm toán viên và các doanh nghiệp kiểm toán tại việt nam năm 2014

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VÀ CÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
CHƯƠNG 1: KIỂM TOÁN VIÊN VÀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN VIÊN 2
1.1. KIỂM TOÁN VIÊN 2
1. 2. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN VIÊN 2
1.2.1. Độc lập, khách quan và chính trực 2
1.1.2. Khả năng và trình độ 3
1.1.3.Thận trọng và bảo mật 3
CHƯƠNG 2 5
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG[r]

27 Đọc thêm

Hoàn thiện việc vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện

HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu về dịch vụ kiểm toán, trong đó có dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, cũng ngày một tăng lên. Các đơn vị được kiểm toán không chỉ dừng lại ở các công ty, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán theo quy định (tại điều 15 nghị[r]

106 Đọc thêm

Hoàn thiện qui trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Kiểm toán và định giá Việt Nam

HOÀN THIỆN QUI TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Kiểm toán Việt Nam với trên 10 năm hình thành và phát triển đã và đang có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đã có rất nhiều các công ty Kiểm toán độc lập với nhiều hình thức doanh nghiệp ra đời làm cho lĩnh vực Kiểm toán độc lập tại Việt Nam trở[r]

87 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An Chi nhánh Hà Nội thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VẠN AN CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

Trong những năm gần đây, với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã được hình thành và nhanh chóng phát triển ở Việt Nam. Kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và góp phần nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp. Hoạt động kiểm toán thông qua[r]

76 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu về dịch vụ kiểm toán, trong đó có dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, cũng ngày một tăng lên. Các đơn vị được kiểm toán không chỉ dừng lại ở các công ty, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán theo quy định (tại điều 15 Nghị[r]

103 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DELOTTE VIỆT NAM

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DELOTTE VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU
Sau gần 20 năm hoạt động (từ năm 1991 đến nay), kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã phát triển nhanh về số lượng, quy mô, các công ty kiểm toán độc lập và số lượng KTV từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ cung cấp. Đến nay cả nước đã có 140 doanh nghiệp dịch vụ kế toán,[r]

47 Đọc thêm

Cùng chủ đề