PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỘNG LỰC CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỘNG LỰC CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ":

chính sách khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế xã hội nhật bản từ năm 1973 1991

CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NHẬT BẢN TỪ NĂM 1973 1991

Chính sách của chính phủ Nhật Bản đối với sự phát triển khoa học và công nghệ. Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Nhật Bản từ năm 1973 1991.Từ sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ, nền kinh tế Nhật Bản bộc lộ những hạn chế do phụ thuộc quá nhiều và nguồn năng lượng n[r]

74 Đọc thêm

Phát huy vai trò văn hóa bản địa đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh lâm đồng trong giai đoạn hiện nay

PHÁT HUY VAI TRÒ VĂN HÓA BẢN ĐỊA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Văn hoá là sản phẩm của con người, của cộng đồng người, gắn liền với cuộc sống của con người và sự phát triển của xã hội, được xác định bao gồm tất cả các giá trị vật chất và tinh thần, tính cách và lối sống, truyền thống của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng xã hội. Nó tồn tại qua thời gian và lưu truyền[r]

145 Đọc thêm

BÀI THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG

BÀI THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG

Câu 1: Chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế
.Chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế:
Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường, được vận hành bằng cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước được xác định là chức năng quản lý kinh tế vĩ mô với các[r]

10 Đọc thêm

chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM

Đảng, Nhà nước ta đặt mục tiêu “Phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo[r]

77 Đọc thêm

LUẬN văn THẠC sĩ QUẢN lý HOẠT ĐỘNG NGHIÊN cứu KHOA học của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học CÔNG NGHIỆP hà nội

LUẬN văn THẠC sĩ QUẢN lý HOẠT ĐỘNG NGHIÊN cứu KHOA học của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học CÔNG NGHIỆP hà nội

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định khoa học và công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Ngay từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới, Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm đến khoa học và công nghệ, coi đó là[r]

Đọc thêm

LUẬN VĂN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 VINACONCO

LUẬN VĂN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 VINACONCO

1.3. Vai trò của cạnh tranh Đối với các doanh nghiệp, cạnh tranh quyết định sự tồn tại và phát triển củadoanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ảnhhởng đến uy tín của doanh nghiệp trên thị trờng. Đối với ngời tiêu dùng, cạnh tranh giúp h[r]

77 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM

3VAI TRÒ CỦA KINH TẾ T NHÂN Khu vực kinh tế t nhân đang thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội ở nớc ta và nó có vai trò rất lớn đối với nền kinh tế.Cụ t[r]

16 Đọc thêm

QLNN DOI VOI DOANH NGHIEP CO VON FDI TAI DA NANG

QLNN DOI VOI DOANH NGHIEP CO VON FDI TAI DA NANG

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội, từ Đại hội VI lịch sử đại hội mở ra thời kỳ đổi mới, đến nay đã luôn kiên trì và không ngừng phát triển đường lối đối ngoại đổi mới, trong đó có đối ngoại về kinh tế. Quan điểm chủ đạo của chính sách kinh tế đối ngoại nước ta được Đảng ta khẳng định là: “T[r]

99 Đọc thêm

khoá luận tốt nghiệp Đảng bộ huyện như xuân, tỉnh thanh hoá lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẢNG BỘ HUYỆN NHƯ XUÂN, TỈNH THANH HOÁ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ

Văn hoá theo nghĩa rộng bao gồm hệ tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn học nghệ thuật, thông tin đại chúng, các thiết chế văn hoá và giao lưu văn hoá với nước ngoài. Theo nghĩa rộng này, văn hoá bao quát và có những tác động không nhỏ đến mọi lĩnh vực của đời sống[r]

106 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC :QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG GIÁO DỤC MẦM NON Ở NƯỚC TA.

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC :QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG GIÁO DỤC MẦM NON Ở NƯỚC TA.

QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG GIÁO DỤC MẦM NON Ở NƯỚC TANước ta đang thực hiện công cuộc quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, không kinh qua hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa, tiến lên hình thái kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa[r]

38 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG Ở MIỀN TRUNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG Ở MIỀN TRUNG

Hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ (KHCN) ở các trường Đại học địa phương (ĐHĐP) công lập ở miền trung đã phát triển nhanh từ khi chúng ta bước vào thời kỳ đổi mới với mục tiêu KHCN phải trở thành động lực phát triển của kinh tế xã hội. Sự phát triển nhanh về các số lượng các tổ chức KHCN t[r]

3 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DƯ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DƯ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ của cả nước. Nằm hai bên bờ sông Hồng, giữa vùng đồng bằng Bắc bộ trù phú, Hà Nội có được vị thế thuận lợi để trở thành nơi giao lưu thương mại trong nước và quốc tế. Bên cạnh truyề[r]

84 Đọc thêm

QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1.Lý do chọn đề tài:
Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sự cạnh tranh và hội nhập toàn cầu thì giáo dục- đào tạo càng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - x[r]

120 Đọc thêm

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước thải thành phố Việt Trì

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Thành phố Việt Trì là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Phú Thọ, có vị trí, vai trò quan trọng trong vùng. Việt Trì đã được Chính phủ phê duyệt là một trong 12 đô thị trung tâm vùng của cả nước, đã được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Với mục tiêu phát tri[r]

86 Đọc thêm

Quản lý hoạt động dạy học môn toán tại các trường THPT trên địa bàn huyện Chương Mỹ – thành phố Hà Nội

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TOÁN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯƠNG MỸ – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục nước ta đang phát triển trong hoàn cảnh thế giới có nhiều thay đổi rất nhanh và phức tạp. Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế về giáo dục đã trở thành xu hướng tất yếu, cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ đã tác động trực tiếp đến sự phát triển của cá[r]

120 Đọc thêm

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở QUẬN HỒNG BÀNG HẢI PHÒNG

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở QUẬN HỒNG BÀNG HẢI PHÒNG

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Thế kỷ XXI, thế kỷ của tri thức và tài năng, thế kỷ mà “tri thức là quyền lực” (Alvin Tofffler), nhân loại đang đứng trước sự biến đổi nhanh chóng và sâu sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, sự phát triển năng động của các n[r]

128 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VAI TRÒ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN VAI TRÒ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

... cầu phát triển kinh tế xã hội hội nhập đất nước Qua việc tìm hiểu vai trò BHXH nước ta, thấy BHXH có vai trò to lớn không NLĐ, NSDLĐ mà tác động đến kinh tế xã hội Vai trò chưa phát huy cách... xã hội quốc gia Hoạt động BHXH góp phần vào việc huy động vốn đầu tư, làm cho thị trường tài phong phú[r]

28 Đọc thêm

Đánh giá quan điểm CNH gắn với HĐH và CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức

ĐÁNH GIÁ QUAN ĐIỂM CNH GẮN VỚI HĐH VÀ CNH,HĐH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC

 Quan điểm
CNH gắn với HĐH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức.
CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế.
Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.
Coi phát triển khoa học và công nghệ là nền tản[r]

18 Đọc thêm

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

1. Lý do chọn đề tài
Thế kỷ 21 là một kỷ nguyên chứng kiến cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển với những bước tiến nhảy vọt. Thế giới đã và đang chuyển từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin để hình thành nền kinh tế tri thức. Chúng ta đang sống trong giai đoạn lịch sử mà những đ[r]

111 Đọc thêm

Phát huy nguồn lực con người tỉnh nghệ an trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TỈNH NGHỆ AN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA HIỆN NAY

Trong các yếu tố để tạo nên nền sản xuất xã hội thì yếu tố con người đóng vai trò bậc nhất. Con người là chủ thể sáng tạo ra các giá trị vật chất, văn hóa và tinh thần xã hội, là động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển tiến bộ xã hội. Con người cũng là sản phẩm kì diệu, là giá trị cao nhất của toàn[r]

113 Đọc thêm

Cùng chủ đề