THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ VIỆT NAM DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ VIỆT NAM DOC":

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ NƯỚC TA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ NƯỚC TA

Đề án chuyên ngành- Điều kiện tiện nghi và các khả năng tổ hợp không gian:Không gian nhà ở phải được chiếu sáng, thông thoáng tự nhiên. Bếp,phòng ăn thuận tiện. Phòng khách có khả năng thay đổi theo nhu cầu củatừng hộ.- Hoàn thiện và nâng cao thẩm mỹ khu nhà ở:+ Các tổ chức đầu tư p[r]

30 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quản lý xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chương
Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quản lý xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam.
Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công[r]

61 Đọc thêm

giải pháp tài chính phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp ở việt nam

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP Ở VIỆT NAM

Có chỗ ở thích hợp và an toàn là một trong những nhu cầu cơ bản, là điều kiện cần thiết để phát triển con người một cách toàn diện, đồng thời là nhân tố quyết định để phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. Phát triển nhà ở là trách nhiệm của Nhà nước, của xã hội và của[r]

86 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nhà ở là một trong những sản phẩm chủ yếu của hoạt động xây dựng. Ở đó vừa là không gian cư trú, nơi đảm bảo môi trường sống, tái tạo sức lao động và là môi trường văn hoá, giáo dục, tổ ấm hạnh phúc của mọi gia đình, là thước đo sự phồn vinh và tiến bộ xã hội. Đối với mỗi quốc gia, nhà ở không chỉ l[r]

98 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ NƯỚC TA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ NƯỚC TA

TRANG 1 LỜI NÓI ĐẦU Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mọi ngời dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh .Việc giải quyết chỗ ở đợc nhân dân coi nh là điều kiện tiên quyết cho việc thành[r]

27 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ NƯỚC TA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ NƯỚC TA

TRANG 1 LỜI NÓI ĐẦU Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mọi ngời dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh .Việc giải quyết chỗ ở đợc nhân dân coi nh là điều kiện tiên quyết cho việc thành[r]

27 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ NƯỚC TA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ NƯỚC TA

TRANG 1 LỜI NÓI ĐẦU Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mọi ngời dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh .Việc giải quyết chỗ ở đợc nhân dân coi nh là điều kiện tiên quyết cho việc thành[r]

27 Đọc thêm

1338“Đánh giá và đề xuất ý kiến về vấn đề giải quyết nhà ở cho người lao động ngoại tỉnh trên địa bàn thành phố Hà Nội

1338“ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT NHÀ Ở CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGOẠI TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Những nguyên nhân, nhân tố tác động làm tăng cầu nhà ở của ngời lao _ĐỘNG NGOẠI TỈNH_ a Các chính sách khuyến khích phát triển nhà ở đô thị cha phát huy hiệu quả đối với NLĐ ngoại tỉnh M[r]

25 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH MTV dịch vụ nhà ở và khu đô thị

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ

Sau hai thập kỷ đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã thực sự tạo dựng được một bộ mặt mới năng động, hiệu quả hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trên thị trường trong và ngoài nước. Nhưng để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường, trong điều kiện cạnh tran[r]

36 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

“Nhà ở” là một trong những nhu cầu cần thiết của mọi tầng lớp nhân dân, vì thế, nhà ở cho người dân là tiền đề quan trọng góp phần nâng cao mức sống của người dân, ổn định xã hội, tác động tích cực đến việc xây dựng và phát triển đất nước. Hiện nay, khả năng tiếp cận nhà ở của một bộ phận không nhỏ[r]

75 Đọc thêm

Phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm giai đoạn 2008 đến 2009

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẦM GIAI ĐOẠN 2008 ĐẾN 2009

Từ sau đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng không ngừng, GDP của năm sau luôn cao hơn năm trước, và những năm gần đây, bình quân ở mức trên 7%năm. Tốc độ tăng trưởng này kéo theo sự tăng trưởng chung của những ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có ngành Xây dựng. Đặc biệt, từ sau khi hội nhập AFTA[r]

63 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NHÀ Ở CAO TẦNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ XÍ NGHIỆP 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NHÀ Ở CAO TẦNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ XÍ NGHIỆP 3

Trong những năm gần đây, tình hình phát triển các Khu đô thị mới tại các thành phố lớn và một số địa phương khác ở nước ta có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Đồng thời lĩnh vực phát triển nhà ở cũng được đẩy mạnh với rất nhiều dự án được thực hiện, trong đó có các dự án xây dựng nhà ở chung cư cao tầng.[r]

71 Đọc thêm

BÀI TẬP NHÓM MÔN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

BÀI TẬP NHÓM MÔN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ.3
1.1 Phát triển bền vững3
1.2 Phát triển đô thị bền vững3
1.3 Một số quan niệm về phát triển bền vững đô thị của một số tổ chức nghiên cứu khoa học và tổ chức quốc tế trên thế giới3
1.4. Cơ sở[r]

53 Đọc thêm

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D PHỤC VỤ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D PHỤC VỤ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D PHỤC VỤ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
Nắm vững và có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dùng cho ngành quản lý đất đai, đặc biệt là phần mềm ArcGis.
Sử dụng thành thạo phần mềm ArcGis 3D.
Bản đồ được thành lập phải đảm bảo[r]

70 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Giải pháp tài chính góp phần phát triển thị trường bất động sản cho người thu nhập thấp tại Hà Nội

LUẬN VĂN THẠC SỸ: GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP TẠI HÀ NỘI

Hiện nay, việc giải quyết chỗ ở cho người dân ở các khu đô thị ở Việt Nam nói chung và Thủ Đô Hà Nội nói riêng là một vấn đề rất khó khăn. Tại Hà Nội, nhiều người dân vẫn đang phải sinh sống trong các khu nhà chật hẹp với điều kiện sống thiếu thốn về mọi mặt. Đặc biệt là những người thu nhập thấp tạ[r]

89 Đọc thêm

Một số vấn đề về kết cấu hạ tầng đô thị ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Lý do lựa chọn đề tài
Trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, đô thị luôn được coi là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội. Cùng với quá trình công nghiệp hóa và sự phát triển của các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng ở Việt Nam và đan[r]

43 Đọc thêm

báo cáo tổng hợp của công ty handico

BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA CÔNG TY HANDICO

Địa chỉ: Tòa nhà CC2 – Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ đường Phạm Hùng – Từ Liêm, Hà Nội.
Là tổng công ty đầu tiên của thành phố Hà Nội được thành lập năm 1990
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) là Tổng công ty 90 đầu tiên của thành phố Hà Nội, được thành lập năm 1999 nhằm đáp ứng nhữn[r]

25 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Đánh giá khả năng thực thi và dự báo kết quả của Dự án 3RHN trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Thành phố Hà nội giai đoạn 20062010

LUẬN VĂN THẠC SỸ: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THỰC THI VÀ DỰ BÁO KẾT QUẢ CỦA DỰ ÁN 3RHN TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 20062010

Song song với những chuyển biến tích cực về kinh tế xã hội, mạng lưới đô thị Việt Nam không ngừng được mở rộng và phát triển. Năm 1990 cả nước mới có 500 đô thị, đến năm 2000 đã tăng lên 649 đô thị và đến năm 2005 đã có 715 đô thị, với 2 thành phố loại đặc biệt là Hà Nội, TP HCM và 3 thành phố loại[r]

105 Đọc thêm

QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ACBR

QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ACBR

Kinh tế ngày càng phát triển ở Việt Nam, đặc biệt là lảnh vực bất động sản cũng như là dịch vụ mô giới bất động sản. Dân số ngày càng đông, thu nhập càng cao, nhu cầu về nhà ở cũng như khu dân cư đô thị là rất lớn, ta cũng có thể thấy ngày càng có nhiều khu đất được quy hoạch cũng như các cao ốc mọ[r]

19 Đọc thêm

Luận văn Thực trạng và giải pháp hoàn thiện phương pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng khu chung cư, nhà cao tầng tạ Việt Nam và một số nước trên thế giới

LUẬN VĂN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CHUNG CƯ, NHÀ CAO TẦNG TẠ VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Luận văn Thực trạng và giải pháp hoàn thiện phương pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng khu chung cư, nhà cao tầng tạ Việt Nam và một số nước trên thế giới
Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, việc xây dựng các công trình nhà ở, khu dân cư để phục vụ lợi ích cộng đồng ngày càng t[r]

42 Đọc thêm