ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐẠI HỌC MÔN SINH 2008

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐẠI HỌC MÔN SINH 2008":

Đề thi thử THPTQG môn Sinh 2016 ( có đáp án)

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN SINH 2016 ( CÓ ĐÁP ÁN)

đề thi thử đại học môn sinh học×thi thử sinh 2016×đề thi thử đh 2016 sinh×đề thi thử sinh học có đáp án×đề luyện thi đại học môn sinh có đáp án×lý thuyết luyện thi đại học môn sinh×

Từ khóa
đề thi thử đh môn toán 2013 có đáp ánđề thi thử đh môn hóa 2012 có đáp ánđề thị đại học môn sinh 2012 có đáp[r]

113 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn toán lần 2 có đáp án

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN LẦN 2 CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi thử đại học môn toán lần 2 có đáp án Đề thi thử đại học môn toán lần 2 có đáp án Đề thi thử đại học môn toán lần 2 có đáp án Đề thi thử đại học môn toán lần 2 có đáp án Đề thi thử đại học môn toán lần 2 có đáp án Đề thi thử đại học môn toán lần 2 có đáp án Đề thi thử đại học môn toán lần 2 có[r]

7 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI, ĐÁP ÁN ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÁC KHỐI 2015

BỘ ĐỀ THI, ĐÁP ÁN ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÁC KHỐI 2015

Bộ đề thi, đáp án đại học môn toán các khối 2015 Bộ đề thi, đáp án đại học môn toán các khối 2015 Bộ đề thi, đáp án đại học môn toán các khối 2015 Bộ đề thi, đáp án đại học môn toán các khối 2015 Bộ đề thi, đáp án đại học môn toán các khối 2015

22 Đọc thêm

Đề thi tuyển sinh đại học môn sinh

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN SINH

Đề thi tuyển sinh đại học môn sinh Đề thi tuyển sinh đại học môn sinh Đề thi tuyển sinh đại học môn sinh Đề thi tuyển sinh đại học môn sinh Đề thi tuyển sinh đại học môn sinh Đề thi tuyển sinh đại học môn sinh Đề thi tuyển sinh đại học môn sinh Đề thi tuyển sinh đại học môn sinh Đề thi tuyển sinh đạ[r]

1 Đọc thêm

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn nguyên lý kế toán có đáp án

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn nguyên lý kế toán có đáp án Đề thi tuyển sinh sau đại học môn nguyên lý kế toán có đáp án Đề thi tuyển sinh sau đại học môn nguyên lý kế toán có đáp án Đề thi tuyển sinh sau đại học môn nguyên lý kế toán có đáp án Đề thi tuyển sinh sau đại học môn[r]

9 Đọc thêm

18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
18 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

81 Đọc thêm

tổng hợp 90 đề thi đại học môn toán kèm đáp án hay không nên bỏ qua (miễn phí)

TỔNG HỢP 90 ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KÈM ĐÁP ÁN HAY KHÔNG NÊN BỎ QUA (MIỄN PHÍ)

tổng hợp 90 đề thi đại học môn toán kèm đáp án hay không nên bỏ qua
tổng hợp 90 đề thi đại học môn toán kèm đáp án hay không nên bỏ qua
tổng hợp 90 đề thi đại học môn toán kèm đáp án hay không nên bỏ qua
tổng hợp 90 đề thi đại học môn toán kèm đáp án hay không nên bỏ qua
tổng hợp 90 đề thi đại h[r]

402 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bộ đề thi thử đại học môn toán có đáp án chi tiết Bộ đề thi thử đại học môn toán có đáp án chi tiết Bộ đề thi thử đại học môn toán có đáp án chi tiết Bộ đề thi thử đại học môn toán có đáp án chi tiết Bộ đề thi thử đại học môn toán có đáp án chi tiết Bộ đề thi thử đại học môn toán có đáp án chi tiết[r]

91 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI, ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2013

BỘ ĐỀ THI, ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2013

Bộ đề thi, đáp án CHI TIẾT đại học môn Toán NĂM 2013
Bộ đề thi, đáp án CHI TIẾT đại học môn Toán NĂM 2013
Bộ đề thi, đáp án CHI TIẾT đại học môn Toán NĂM 2013
Bộ đề thi, đáp án CHI TIẾT đại học môn Toán NĂM 2013
Bộ đề thi, đáp án CHI TIẾT đại học môn Toán NĂM 2013

15 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN

BỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN

BỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN
BỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN
BỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN
BỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN
BỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN

34 Đọc thêm

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN SINH HỌC KHỐI B

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN SINH HỌC KHỐI B

ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH h[r]

1 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn toán (có đáp án) năm 2016

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN (CÓ ĐÁP ÁN) NĂM 2016

Đề thi thử đại học môn toán (có đáp án) năm 2016, Đề thi thử đại học môn toán (có đáp án) năm 2016, Đề thi thử đại học môn toán (có đáp án) năm 2016, Đề thi thử đại học môn toán (có đáp án) năm 2016, Đề thi thử đại học môn toán (có đáp án) năm 2016, Đề thi thử đại học môn toán (có đáp án) năm 2016,[r]

12 Đọc thêm

40 đề thi thử đại học môn hóa có đáp án full

40 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA CÓ ĐÁP ÁN FULL

40 đề thi thử đại học môn hóa có đáp án full 40 đề thi thử đại học môn hóa có đáp án full 40 đề thi thử đại học môn hóa có đáp án full 40 đề thi thử đại học môn hóa có đáp án full 40 đề thi thử đại học môn hóa có đáp án full 40 đề thi thử đại học môn hóa có đáp án full 40 đề thi thử đại h[r]

253 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 11

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC ĐỀ 11

GEN THỨ NHẤT NẰM TRỜN NST THƯỜNG, hai gen cũn lại nằm trờn đoạn khụng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tớnh X; Trong trường hợp khụng xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả ba g[r]

8 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC ĐỀ 21

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC ĐỀ 21

CÂU 5: Trong tế bào của cơ thể người bình thường có các gen ức chế khối u làm cho các khối u không thể hình thành được.. Tuy nhiên, nếu bị đột biến làm cho gen này mất khả năng kiểm soát[r]

6 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC - ĐỀ 20

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC ĐỀ 20

không có sự thay thế hoàn toàn một alen này bằng một alen khác, mà là sự duy trì ưu thế các thể dị hợp về một hoặc một số cặp alen nào đó.. không có sự thay thế hoàn toàn một alen này bằ[r]

8 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 19

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC ĐỀ 19

Bản đồ di truyền là sơ đồ về trỡnh tự sắp xếp cỏc nucleotit trong phõn tử ADN của một nhiễm sắc thể CÂU 10 : Để tạo động vật chuyển gen, người ta thường dựng phương phỏp vi tiờm để tiờm [r]

9 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 18

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC ĐỀ 18

Khi giảm phân nếu các cặp NST phân li bình thường thì trong số các loại giao tử được tạo ra, giao tử đột biến có tỉ lệ A.. 106 Kcal Sinh vật bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên có hiệu suất s[r]

8 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC - ĐỀ 17

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC ĐỀ 17

7 C 8 A 9 D Vì mẹ bị mù màu có kiểu gen XaXa nên, người con trai thứ nhất có mắt nhìn màu bình thường phải có KG XAXaY 10 D Lưu ý: plasmid là ADN dạng vòng nên số liên kết hóa trị nối gi[r]

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề