QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP":

PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HÌNH THỨC VỐN GÓP, ĐỊNH GIÁ VỐN GÓP VÀ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GÓP VỐN VÀO CÔNG TY

PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HÌNH THỨC VỐN GÓP, ĐỊNH GIÁ VỐN GÓP VÀ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GÓP VỐN VÀO CÔNG TY

Như vậy việc góp vốn đưa tài sản vào công ty thực chất là chủ sở hữuđang thực hiện quyền định đoạt tài sản của mình. Để đảm bảo cho lợi íchcủa các thành viên góp vốn vào công ty Luật doanh nghiệp 2005 đã quy địnhvấn đề cấp giấp chứng nhận phần vốn góp. Tại thời điểm góp đủ giá trị phầnvốn góp[r]

17 Đọc thêm

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

Trong nền kinh tế thị trường, nhãn hiệu có vai trò đặc biệt quan trọng khi nóđược coi như một công cụ tạo ra sự khác biệt cho các sản phẩm trên thị trường, tạodựng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, thu hút khách hàng, tạo dựng niềm tin chongười tiêu dùng, tạo dựng giá trị trong quá trình củng cố[r]

49 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

7.CƠ CẤU CỦA LUẬN VĂN: Luận văn bao gồm 3 chương CHƯƠNG I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về bảo hộ tên thương mại CHƯƠNG II: Thực trạng hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với t[r]

4 Đọc thêm

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

bảo vệ QSHCN bằng biện pháp dân sự (tiến hành các vụ kiện theo thủ tục dân sự); bảo vệ QSHCN bằng biện pháp hành chính (đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính) và bảo vệ QSHCN bằng biện pháp hình sự (xét xử tội phạm về sở hữu công nghiệp)

28 Đọc thêm

VỀ CHẾ ĐỊNH BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2005 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2009)

VỀ CHẾ ĐỊNH BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2005 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2009)

A. ĐẶT VẤN ĐỀ1
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ1
I. Cơ sở lý luận về quyền tác giả1
1. Khái niệm và đặc điểm của quyền tác giả1
2. Các nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả4
3. Khái quát về tác phẩm6
4. Chủ thể của quyền tác giả7
II. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sử[r]

20 Đọc thêm

HỎI đáp PHÁP LUẬT về bảo vệ QUYỀN sở hữu CÔNG NGHIỆP 215 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 215 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1. Thế nào là quyền sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ bao gồm các đối tượng nào? 2
Câu hỏi 2. Thế nào là quyền tác giả? 2
Câu hỏi 3. Thế nào là tác phẩm? Tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả? 3
Câu hỏi 4. Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm? 4
Câu hỏi 5. Những người nào được coi[r]

100 Đọc thêm

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ _ _QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TRONG GIAI ĐOẠN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG _ Sau khi đ-ợc chấp nhận hợp lệ[r]

18 Đọc thêm

Bảo vệ quyền sở hữu và quy định khác về quyền sở hữu

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUY ĐỊNH KHÁC VỀ QUYỀN SỞ HỮU

Bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự là quy định của pháp luật dân sự về các phương thức khác nhau và cho phép chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp tài sản tùy theo điều kiện cụ thể và tính chất của hành vi xâm phạm để lựa chọn sử dụng một trong các phương thức đó để bảo vệ tài sản hoặc khôi ph[r]

11 Đọc thêm

Pháp luật về xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

Từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), khía cạnh thương mại của quyền SHTT (SHTT) thường được nhắc đến như là một trong bốn trụ cột của WTO bên cạnh thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ và đầu tư. Để gia nhập, Việt Nam đã cam kết sẽ thiết lập hành[r]

45 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TẠI QUẬN LONG BIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 2015

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TẠI QUẬN LONG BIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 2015

đất nước và bảo vệ nền độc lập của dân tộc là nhu cầu bức thiết được đặt ra đốivới các triều đại phong kiên Việt Nam từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV. Các triều đạiLý – Trần mới chỉ sử dụng một số hình thức quản lý ruộng đất thô sơ, chưa phảihình thức đo đạc ruộng đất định kỳ (Trương Hữu Quýnh, 2004).Khi[r]

93 Đọc thêm

ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU CÓ TÍNH CHẤT CHIẾM ĐOẠT TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU THỰC TIỄN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG)

ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU CÓ TÍNH CHẤT CHIẾM ĐOẠT TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU THỰC TIỄN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG)

các tội phạm lại chỉ nêu về tội phạm hoàn thành, trong khi đó, diễn biến tộiphạm trên thực tế rất đa dạng, phong phú, đòi hỏi khi đó cần viện dẫn cả nhữngquy định của Phần chung để xác định chính xác; cũng như chú ý tới hiệu lựccủa điều, khoản được viện dẫn về không gian và thời gian.[r]

100 Đọc thêm

Đề cương đăng kí thống kê đất đai

ĐỀ CƯƠNG ĐĂNG KÍ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI

Câu 1.a. Người chịu trách nhiệm đăng ký đất đai. Những trường hợp đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Những trường hơp̣ sử dụng đất được và không đươc̣ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
TL:
Người chịu trách nhiệ[r]

49 Đọc thêm

Đề cương ôn tập đăng kí thống kê

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐĂNG KÍ THỐNG KÊ

Câu 1.a. Người chịu trách nhiệm đăng ký đất đai. Những trường hợp đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Những trường hơp̣ sử dụng đất được và không đươc̣ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
TL:
Người chịu trách nhiệ[r]

49 Đọc thêm

CÁC PHƯƠNG THỨC DÂN SỰ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU

CÁC PHƯƠNG THỨC DÂN SỰ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU

Các phương thức dân sự bảo vệ quyền sở hữu Bài tập học kỳ Luật Dân sự 1
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Luật Dân sự 1
A LỜI MỞ ĐẦU

Quyền sở hữu là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội cũng như trong pháp luật dân sự. Nó là một trong những tiền đề vật chất ch[r]

31 Đọc thêm

XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT

XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT

Tội phạm trộm cắp tài sản nói chung và trộm cắp tài sản tại các khu phòng trọ sinh viên nói riêng đã xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản – một trong các quyền cơ bản của mọi công dân được pháp luật bảo vệ. Điều 58 Hiến pháp hiện hành nước CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:[r]

36 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP MÔN CHUYÊN NGHÀNH ĐỊA CHÍNH NĂM 2016

ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP MÔN CHUYÊN NGHÀNH ĐỊA CHÍNH NĂM 2016

Chuyên ngành: Địa chính
Hệ : Chính quy
Môn: Kiến thức chuyên môn
Trình độ: Cao đẳng
I. LÝ THUYẾT
1. ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Câu 1 : Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận qu[r]

27 Đọc thêm

MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

BỘ TÀI CHÍNH--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009Số: 29/2009/TT-BTCTHÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆPHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUANCăn cứ Luật

3 Đọc thêm

SO SÁNH QUY ĐỊNH SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO HIỆP ĐỊNH TPP VÀ TRIPS

SO SÁNH QUY ĐỊNH SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO HIỆP ĐỊNH TPP VÀ TRIPS

Sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình có giá trị to lớn đối với nền kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Được xem là một hình thức của đầu tư. Việc phát triển và bảo hộ tài sản này là việc quan trọng đối với chủ sở hữu quyền. Bài viết nghiên cứu về quy định về sở hữu trí tuệ theo Hiệp định TPP và Hiệp định[r]

8 Đọc thêm

BTN Dân sự: Giải quyết tình huống tranh chấp quyền sở hữu nhà ở

BTN DÂN SỰ: GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Pháp luật đã có quy định rõ các vấn đề về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, nhưng trên thực tế việc tranh chấp giữa các chủ thể có quyền và lợi ích liên quan vẫn đang là lỗi lo ngại lớn cho xã hội bởi việc hòa giải tranh chấp đất đai còn nhiều bất cập, vẫn chưa đảm bảo được pháp chế xã hội ch[r]

13 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GĂN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GĂN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài: 1
2. Mục đích, yêu cầu nghiên cứu của đề tài: 2
2.1. Mục đích: 2
2.2. Yêu cầu: 3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 4
1.1. Cơ sở khoa học của công tác cấp giấy chứng nhận[r]

75 Đọc thêm

Cùng chủ đề