CÁC GIẢI PHÁP VỀ VỐN VÀ CHI PHÍ TRONG KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY DETECH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC GIẢI PHÁP VỀ VỐN VÀ CHI PHÍ TRONG KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY DETECH":

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5

Trang bìaiLời cam đoaniiMục lụciiiDanh mục các chữ viết tắtviiDanh mục các bảngviiiMỞ ĐẦU1Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP31.1. Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp31.1.1. Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh3[r]

93 Đọc thêm

Giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh của Công ty TNHH May VIEBA

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MAY VIEBA

2. Mục đích nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu đề tài này tại Công ty TNHH May VIEBA nhằm những mục đích sau :
 Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 Tìm hiểu thực trạng vốn kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét và đánh[r]

115 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Phát triển kinh doanh hàng gia dụng nhập khẩu của công ty Trách nhiệm hữu hạn Tristar Việt Nam

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: PHÁT TRIỂN KINH DOANH HÀNG GIA DỤNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRISTAR VIỆT NAM

Sau khi trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức Thương mại thế giới WTO từ ngày 1112007 đến nay thị trường hàng hóa của Việt Nam đã và đang mở cửa để đón nhận hàng hóa từ khắp các quốc gia trên thế giới với những cam kết của một thành viên WTO. Việc mở cửa thị trường bán lẻ đã đưa thị trường bán lẻ[r]

104 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu của công ty TNHH Thực Phẩm Thịt Đỏ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HÀNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THỊT ĐỎ

Tính cấp thiết của đề tài.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam vẫn luôn tích cực mở rộng giao lưu và hội nhập liên kết với khu vực và thế giới. Điều đó tạo ra các cơ hội và thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam: thị trường sẽ được mở rộng nhưng cạnh tranh sẽ ngày c[r]

89 Đọc thêm

Một số giải pháp hoàn thiện nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT - ỨNG DỤNG GIA THỊNH

Một số giải pháp hoàn thiện nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các d[r]

142 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu nguyên liệu ngành Giấy tại Tổng công ty Giấy-Việt Nam.

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU NGÀNH GIẤY TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY-VIỆT NAM.

Hiện nay,trên thế giới các nước đều dành ưu tiên cao cho phát triển kinh tế , lấy lợi ích quốc gia làm chuẩn mực khi thực hiện chính sách đa dạng hoá và đa phương hoá quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh đó, thương mại quốc tế đóng một vai trò quan trọng vào sự thành công củ[r]

61 Đọc thêm

Vốn kinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần 471

VỐN KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Đề tài nghiên cứu chủ yếu về thực trạng tài chính và các giải pháp tài chính thực hiện tại công ty Cổ phần 471 nhằm một số mục đích sau:
• Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tình hình vốn kinh doanh của doanh nghiệp và vốn của doanh nghiệp.
• Tìm hiểu thực trạng tình hình huy động và sử dụng vốn[r]

93 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THÚ Y TÂN TIẾN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THÚ Y TÂN TIẾN

Trong giai đoạn hiện nay, toàn cầu hóa kinh tế là một xu hướng chung và tất yếu. Không một quốc gia hay một doanh nghiệp nào là không chịu tác động từ tiến trình hội nhập kinh tế thế giới. Chính sách mở cửa nền kinh tế của chính phủ Việt Nam đã tạo nên một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các[r]

70 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH tại văn PHÒNG TỔNG CÔNG TY lâm NGHIỆP VIỆT NAM

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH tại văn PHÒNG TỔNG CÔNG TY lâm NGHIỆP VIỆT NAM GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH tại văn PHÒNG TỔNG CÔNG TY lâm NGHIỆP VIỆT NAM GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH tại văn PHÒNG TỔNG CÔNG TY lâm NGHIỆP VIỆT NAM GIẢI P[r]

108 Đọc thêm

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ngọn Lửa Thần

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌN LỬA THẦN

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌN LỬA THẦN TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Khái quát quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần[r]

114 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC VINACOMIN

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC VINACOMIN

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC VINACOMINMỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP41.1. Cơ sở lý luận về phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.41.1.[r]

96 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH điện cơ TĨNH GIA

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ TĨNH GIA

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬPiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNivMỤC LỤCvDANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒviiDANH MỤC BẢNGviiDANH MỤC BIỂU ĐỒviiLỜI MỞ ĐẦU11. Tính cấp thiết của đề tài12. Mục đích nghiên cứu13. Đối tượng nghiên cứu24. Phương pháp ngh[r]

55 Đọc thêm

phân tích các loại chi phí của doanh nghiệp, giải pháp tối thiểu hóa chi phí cho doanh nghiệp công ty cổ phần bia thanh hóa

PHÂN TÍCH CÁC LOẠI CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP, GIẢI PHÁP TỐI THIỂU HÓA CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

LỜI MỞ ĐẦU
Khi bắt tay vào xây dựng các chiến lược sản xuất kinh doanh có một điều vô cùng quan trọng mà không một công ty nào được phép bỏ qua là phải tính đến việc các chi phí sẽ được quản lý và sử dụng như thế nào, xem các đồng vốn bỏ ra hiệu quả đến đâu, có đem lại lợi nhuận và hiệu quả như mong[r]

22 Đọc thêm

Vốn kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Liên Sơn

VỐN KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH LIÊN SƠN

MỤC LỤC
Trang bìa……………………………………………………………………………..i
Lời cam đoan ii
Mục lục iii
Danh mục các chữ viết tắt vi
Danh mục bảng biểu vii
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4
1.1.Những vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh 4
1.1.1. Kh[r]

81 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT NGÂN HÀNG

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhậ[r]

78 Đọc thêm

CẤU TRÚC vốn và GIẢI PHÁP làm GIẢM CHI PHÍ sử DỤNG vốn tại CÔNG TY cổ PHẦN bảo HIỂM PETROLIME( PJICO)

CẤU TRÚC VỐN VÀ GIẢI PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIME( PJICO)

MỤC LỤCMỞ ĐẦU11.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI12. Mục đích nghiên cứu23. Phương pháp nghiên cứu23.1. Phương pháp trực quan23.2. Phương pháp lý luận24. Nội dung2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN41.1. Khái quát về cấu trúc vốn41.1.1. Cấu trúc vốn tối ưu, các nhân tố ảnh hưởng đến cấu t[r]

81 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FPT – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FPT – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Khi xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế thì việc nền kinh tế của mỗi quốc gia trở thành một bộ phận của nền kinh tế thế giới là một điều tất yếu. Việt Nam cũng không nằm ngoài dòng chảy đó; sự kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 15[r]

41 Đọc thêm

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH Phùng Hưng

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÙNG HƯNG

Vốn kinh doanh là một trong số các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động SXKD dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vốn nhất định. Vốn vừa là cơ sở, vừa là phương tiện cho quá trình hoạt động sản xuất[r]

141 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Hanel

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANEL

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 4
1.1. Những vấn đề chung về vốn kinh doanh của doanh nghiệp 4
1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh. 4
1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh 7
1.1.2.1 Phân loại vốn dựa trên giác độ hình thành vố[r]

99 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM DƯƠNG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM DƯƠNG

1. Tính tất yếu của đề tài
Vốn là yếu tố sản xuất đầu tiên của mỗi doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một nhiệm vụ trung tâm của công tác sử dụng tài chính doanh nghiệp. Việc hình thành một cơ cấu vốn hợp lý, sử dụng tiết kiệm và tăng nhanh tốc độ luân chuyển của vốn là góp phần gia tăn[r]

93 Đọc thêm

Cùng chủ đề