GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC BACKUP SYSTEM VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN PHẦN 1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC BACKUP SYSTEM VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN PHẦN 1":

Tìm hiểu các thiết bị điện tử tin học – cài đặt quản trị mạng

TÌM HIỂU CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TIN HỌC – CÀI ĐẶT QUẢN TRỊ MẠNG

LỜI CẢM ƠNSau một thời gian thực hiện, đề tài nghên cứu”tìm hiểu các thiêt bị điện tử tin học ,cài đặt và quản trị mạng ” đã phần nào hoàn thành. Ngoài sự cố gắng của bản than chúng em còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ thầy cô, bạn bè, các anh, chị nơi em thực tập.Trước hết em xin cảm ơn các t[r]

83 Đọc thêm

Tìm hiểu về walkthrough và áp dụng walkthrough ở công ty kiểm toán

TÌM HIỂU VỀ WALKTHROUGH VÀ ÁP DỤNG WALKTHROUGH Ở CÔNG TY KIỂM TOÁN

Kỹ thuật walkthrough là 1 phần quan trọng không thể thiếu trong quy trình tìm hiểu các chu trình kinh doanh chính ở 1 doanh nghiệp. tuy nhiên, các tài liệu hướng dẫn các trợ lý kiểm toán thực hiện các phần hành hiện nay là không nhiều. đây là bộ lài liệu lưu hành nội bộ của 1 công ty kiểm toán, bộ t[r]

27 Đọc thêm

Hướng dẫn thực hành Eviews trong kinh tế Lượng

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EVIEWS TRONG KINH TẾ LƯỢNG

Bài giảng này được viết đi kèm với phần lý thuyết của Giáo trình kinh tế lượng, Trường ĐH Kinh Tế TPHCM, Lao động Xã hội, Hoàng Ngọc Nhậm, cuốn Giáo trình này đã có viết phần hướng dẫn sử dụng Eviews để tính toán (xem 6). Bài giảng này cũng nhằm mục đích hướng đẫn từng bước việc tính toán trong giá[r]

55 Đọc thêm

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN LINUX

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN LINUX

TÓM TẮT NỘI DUNG


 Cài đặt DNS, mail server và Web server trên Linux

 Giới thiệu và cài đặt DNS trên Linux
 Giới thiệu và cài đặt mail server trên Linux
 Giới thiệu và cài đặt Web server trên Linux
 Cấu hình Virtual Host

 Cách sao lưu các dữ liệu quan trọng cho Web class

 Tổng quan về các[r]

62 Đọc thêm

Báo cáo bài tập lớn môn quản trị mạng Xây dựng Backup Domain Controller

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN QUẢN TRỊ MẠNG XÂY DỰNG BACKUP DOMAIN CONTROLLER

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ ACTIVE DIRECTORY VÀ CƠ SỞ
LÝ LUẬN VỀ VIỆC AN TOÀN DỮ LIỆU TRÊN DOMAIN CONTROLLER 2
1.1 Cơ sở lý luận vầ việc an toàn dữ liệu 2
1.2 Active Directory 2
1.2.1 Giới thiệu Active Directory 3
1.2.2 Chức năng của Active Directory 3
1.2.3 Directory Services 4
1.2.4 Kiến[r]

34 Đọc thêm

ORACLE SECURE BACKUP WINDOWS

ORACLE SECURE BACKUP WINDOWS

Mục Lục
Danh mục hình vẽ 3
Chương I: Tổng quan về Oracle secure backup 5
1.1. Khái niệm Oracle secure backup. 5
1.2. Các tính năng Oracle secure backup 5
1.3.Oracle Secure Backup và Recovery Manager 5
1.4. Giao diện Oracle secure backup 6
1.5. Oracle Secure Backup Administrative Domains. 7
1.6. Xác[r]

28 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH TẬP LỆNH PLC S7-200

GIÁO TRÌNH TẬP LỆNH PLC S7-200

Bộ tài liệu giảng dạy S7-200 đầy đủ của NOVAS Tech Co., Ltd bao gồm:

1. Giáo trình lý thuyết S7-200
2. Giáo trình tập lệnh S7-200
3. Giáo trình bài tập S7-200
4. Hướng dẫn sử dụng NOVAS Training Kit
5. S7-200 System Manual
6. CD phần mềm Step7-MicroWin v4.0

40 Đọc thêm

Cùng chủ đề