ỨNG DỤNG MARKETING ĐIỆN TỬ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ỨNG DỤNG MARKETING ĐIỆN TỬ":

Ứng dụng marketing điện tử trong kinh doanh

ỨNG DỤNG MARKETING ĐIỆN TỬ TRONG KINH DOANH

marketing (Internet marketing hay online marketing), hay tiếp thị qua mạng, tiếp thị trực tuyến là hoạt động tiếp thị cho sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng kết nối toàn cầu Internet. Các dữ liệu khách hàng kỹ thuật số và các hệ thống quản lý quan hệ khách hàng điện tử (ECRM) cũng kết hợp với nhau trong việc tiếp thị Internet.1Sự xuất hiện của Internet đã đem lại nhiều lợi ích như chi phí thấp để truyền tải thông tin và truyền thông (media) đến số lượng lớn đối tượng tiếp nhận, thông điệp được truyền tải dưới nhiều hình thức khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim và trò chơi. Với bản chất tương tác của Emarketing, đối tượng nhận thông điệp có thể phản hồi tức khắc hay giao tiếp trực tiếp với đối tượng gửi thông điệp. Đây là lợi thế lớn của Emarketing so với các loại hình khác.Emarketing kết hợp tính sáng tạo và kỹ thuật của Internet, bao gồm thiết kế, phát triển, quảng cáo và bán hàng.2 Các hoạt động của Emarketing bao gồm: search engine marketing (SEM), search engine optimization (SEO), web display advertising, email marketing, affiliate marketing, interactive advertising, blog marketing, viral marketing và mobile marketing.Emarketing là quá trình phát triển và quảng bá doanh nghiệp sử dụng các phương tiện trực tuyến. Emarketing không chỉ đơn giản là xây dựng Website. Emarketing phải là một phần của chiến lược marketing và phải được đầu tư hợp lý.www.hacotab.edu.vnTrường cao đẳng nghề Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
Xem thêm

94 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CENCO VIỆT NAM

ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CENCO VIỆT NAM

LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ 5
PHẦN MỞ ĐẦU 6
1. Tính cấp thiết của đề tài 6
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 7
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài 7
4. Phương pháp nghiên cứu 8
5. Kết cấu khóa luận 9
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ MARKETING VÀ MARKETING ĐIỆN TỬ 10
1.1. LÝ THUYẾT VỀ MARKETING 10
1.1.1. Khái niệm marketing 10
1.2. LÝ THUYẾT VỀ MARKETING ĐIỆN TỬ 10
1.2.1 Khái niệm marketing điện tử 10
1.2.2. Quá trình hình thành marketing điện tử 12
1.2.3. Bản chất của Marketing điện tử 13
1.2.5. Các công cụ marketing điện tử 15
1.2.6. Các điều kiện ứng dụng marketing điện tử 27
1.2.8. Tổng quan nghiên cứu của đề tài 27
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI VÀ ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI WEBSITE: WWW.THUEVILLA. 29
2.1. THỰC TRẠNG CÁC ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI 29
2.1.1. Đánh giá tổng quan tình hình hoạt động của công ty liên quan TMĐT. 29
2.1.2. Lịch sử phát triển của công ty cổ phần Cenco Việt Nam 29
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Cenco Việt Nam 30
2.1.4. Cơ sở hạ tầng thông tin viễn thông 31
2.1.5. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 32
2.1.6. Các dự án chính của công ty 32
2.1.7. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 33
2.2 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ MARKETING ĐIỆN TỰ TẠI CÔNG TY CENCO VIỆT NAM. 34
2.2.1. Khả năng tài chính 34
2.2.2. Nguồn nhân lực marketing điện tử 34
2.2.3. Cơ sở hạ tầng cho marketing điện tử 35
2.2.4. Các công cụ marketing điện tử đang được áp dụng tại công ty cổ phần Cenco Việt Nam 35
2.2.5. Các công cụ marketing điện tử cần được ứng dụng trong thời gian tới của công ty cổ phần Cenco Việt Nam. 38
CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CENCO VIỆT NAM 40
3.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU 40
3.1.1. Những kết quả đạt được 40
3.1.2 Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động thương mại điện tử của công ty 41
3.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại 42
3.1.4. Những hạn chế của nghiên cứu và những vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo 43
3.2. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 44
3.2.1. Dự báo tình hình trong thời gian tới 44
3.2.2. Định hướng ứng dụng các công cụ marketing điện tử tại công ty 44
3.3. CÁC ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CENCO VIỆT NAM. 45
3.3.1. Đề xuất ứng dụng công cụ marketing quảng cáo trực tuyến 45
3.3.2. Đề xuất ựng dụng công cụ marketing truyền thông xã hội (Facebook, Youtube) 48
3.3.3. Đề xuất ứng dụng công cụ Email marketing tại công ty 51
KẾT LUẬN 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54
PHỤ LỤC 55

MARKETING ĐIỆN TỬ
1.1. LÝ THUYẾT VỀ MARKETING
1.1.1. Khái niệm marketing
Xem thêm

60 Đọc thêm

Đồ án môn học điện tử ứng dụng

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG

Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng, Đồ án môn học điện tử ứng dụng
Xem thêm

31 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN MARKETING ĐIỆN TỬ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO CHUỖI CỬA HÀNG CALIA

CHUYÊN ĐỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN MARKETING ĐIỆN TỬ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO CHUỖI CỬA HÀNG CALIA

Đại học Hoa SenBáo cáo thực tập tốt nghiệpTRÍCH YẾUNgày nay, với sự đa dạng và phong phú của các loại sản phẩm, dịch vụ, marketingtrở thành yếu tố tác động không thể thiếu để đưa thương hiệu đến với người tiêu dùng.Bên cạnh đó, sự bùng nổ công nghệ thông tin và kỹ thuật đã phần nào làm giảm đi tínhđộc tôn của các phương thức marketing truyền thống. Hai nguyên nhân trên đã thúc đẩysự phát triển vượt bậc của marketing điện tử. Cùng với marketing truyền thống,marketing điện tử giúp kế hoạch marketing của doanh nghiệp toàn diện hơn, có sức lantỏa và tác động tới người tiêu dùng nhiều hơn. Trong suốt 15 tuần thực tập tại công tyCalia, từ tình hình thực tế của công ty kết hợp với những kinh nghiệm và kiến thức củabản thân, tôi đã hoàn thành báo cáo thực tập với chuyên đề “Chiến lược phát triểnmarketing điện tử và thương mại điện tử cho chuỗi cửa hàng Calia”. Chuyên đề này sẽlàm rõ tình hình thực tế về vấn đề marketing điện tử mà Calia đã thực hiện; qua đó, tiếnhành phân tích, nhận xét và đề ra chiến lược phù hợp cho việc xây dựng và hoàn thiệnmảng marketing điện tử cho công ty, làm tiền đề để tiếp tục đưa thương mại điện tử vàochiến lược kinh doanh của công ty trong tương lai gần.-i-Đại học Hoa SenBáo cáo thực tập tốt nghiệp
Xem thêm

55 Đọc thêm

Thành lập bản đồ phục vụ khảo sát hệ thống thuỷ lợi bắc nghệ an ứng dụng máy toàn đạc điện tử và các phần mềm chuyên dụng

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHỤC VỤ KHẢO SÁT HỆ THỐNG THUỶ LỢI BẮC NGHỆ AN ỨNG DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ CÁC PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG

Thành lập bản đồ phục vụ khảo sát hệ thống thuỷ lợi bắc nghệ an ứng dụng máy toàn đạc điện tử và các phần mềm chuyên dụng Thành lập bản đồ phục vụ khảo sát hệ thống thuỷ lợi bắc nghệ an ứng dụng máy toàn đạc điện tử và các phần mềm chuyên dụng Thành lập bản đồ phục vụ khảo sát hệ thống thuỷ lợi bắc nghệ an ứng dụng máy toàn đạc điện tử và các phần mềm chuyên dụng Thành lập bản đồ phục vụ khảo sát hệ thống thuỷ lợi bắc nghệ an ứng dụng máy toàn đạc điện tử và các phần mềm chuyên dụng Thành lập bản đồ phục vụ khảo sát hệ thống thuỷ lợi bắc nghệ an ứng dụng máy toàn đạc điện tử và các phần mềm chuyên dụng Thành lập bản đồ phục vụ khảo sát hệ thống thuỷ lợi bắc nghệ an ứng dụng máy toàn đạc điện tử và các phần mềm chuyên dụng Thành lập bản đồ phục vụ khảo sát hệ thống thuỷ lợi bắc nghệ an ứng dụng máy toàn đạc điện tử và các phần mềm chuyên dụng
Xem thêm

214 Đọc thêm

Thiết kế mô hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận LED đa sắc ứng dụng vi điều khiển 89s52

THIẾT KẾ MÔ HÌNH BẢNG LED ĐIỆN TỬ DÙNG 01 MA TRẬN LED ĐA SẮC ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN 89S52

Thiết kế mô hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận LED đa sắc ứng dụng vi điều khiển 89s52 Thiết kế mô hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận LED đa sắc ứng dụng vi điều khiển 89s52 Thiết kế mô hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận LED đa sắc ứng dụng vi điều khiển 89s52 Thiết kế mô hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận LED đa sắc ứng dụng vi điều khiển 89s52 Thiết kế mô hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận LED đa sắc ứng dụng vi điều khiển 89s52 Thiết kế mô hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận LED đa sắc ứng dụng vi điều khiển 89s52 Thiết kế mô hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận LED đa sắc ứng dụng vi điều khiển 89s52
Xem thêm

37 Đọc thêm

MARKETING DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

MARKETING DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Marketing dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng techcombank

31 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THỦY TINH TỪ CHẤT THẢI ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỂ SẢN XUẤT VẬT LIỆU NHẸ KHÔNG NUNG ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THỦY TINH TỪ CHẤT THẢI ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỂ SẢN XUẤT VẬT LIỆU NHẸ KHÔNG NUNG ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện – điện tử để sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện – điện tử để sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện – điện tử để sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện – điện tử để sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện – điện tử để sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện – điện tử để sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện – điện tử để sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện – điện tử để sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện – điện tử để sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện – điện tử để sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện – điện tử để sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng (luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

60 Đọc thêm

Tiểu luận môn quản trị marketing Website thương mại điện tử LAZADA

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ MARKETING WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LAZADA

Tiểu luận môn quản trị marketing Website thương mại điện tử LAZADA

1. Mục tiêu đề tài
Mục tiêu 1: Tìm hiểu tổng quan thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam và hoạt động kinh doanh của Lazada tại Việt Nam. 
Mục tiêu 2: Phân tích vấn đề quản trị Marketing của LAZADA.

38 Đọc thêm

Chương 5 ứng dụng của thương mại điện tử trong doanh nghiệp

CHƯƠNG 5 ỨNG DỤNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP

ác hình thức ứng dụng của thương mại điện tử×ứng dụng của thương mại điện tử trong ngân hàng×ứng dụng của thương mại điện tử trong du lịch×ứng dụng của thương mại điện tử trong doanh nghiệp×ứng dụng của thương mại điện tử ở việt nam×ứng dụng của thương mại điện tử×

Từ khóa
những ứng dụng của thương mại điện tửcác ứng dụng của thương mại điện tửứng dụng của thương mại điện tử trong kinh doanhvai trò của thương mại điện tử trong doanh nghiệp
Xem thêm

66 Đọc thêm

TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG EMARKETING TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM

TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG EMARKETING TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM

Những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển. Tuy nhiên thu nhập quốc dân chủ yếu dựa vào nguồn thu nội tệ và từ hoạt động du lịch, lĩnh vực xuất khẩu tuy có đóng góp nhưng không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do quá trình tiếp xúc giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước còn nhiều hạn chế dẫn đến những nhận định sai lầm về chất lượng, giá cả của hàng hóa nước ta đối với doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy yêu cầu cấp thiết được đặt ra là các doanh nghiệp trong nước phải tìm ra giải pháp rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất trong nước và khách hàng nước ngoài, tạo ra một môi trường trao đổi thuận lợi. Từ đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, nâng cao uy tín, thương hiệu của nước ta trong mắt khách hàng quốc tế. Một trong những giải pháp đang được áp dụng và bước đầu mang lại hiệu quả là việc ứng dụng emarketing.
Emarketing đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mua bán hàng hóa, không những trên thị trường “ảo” mà ngay cả trên thị trường truyền thống. Tất cả doanh nghiệp muốn thành công trên thị trường toàn cầu đều chú trọng đến Emarketing vì nó là công cụ hiệu quả và nhanh chóng nhất giúp doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp tiếp cận được với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Từ lúc ra đời cho đến nay, Emarketing ngày càng khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong hoạt động xuất khẩu của nhiều quốc gia. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc ứng dụng loại công cụ này còn khá mới mẻ và đơn giản, nên vẫn chưa phát huy tối đa tiềm năng vốn có của nó. Trong khi đó yêu cầu cấp bách của quá trình hội nhập đòi hỏi phải khai thác triệt để công dụng của các công cụ thương mại điện tử nói chung và Marketing điện tử nói riêng, hơn hết là việc vận dụng chúng một cách có hiệu quả trong hoạt động xuất khẩu.
Vì vậy, đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc cần thiết ngay từ lúc này là phải tìm hiểu rõ thực trạng của hoạt động xuất khẩu thông qua việc ứng dụng Emarketing, để từ đó nhận biết được những ưu và nhược điểm trong quá trình vận dụng, tạo thuận lợi cho việc cải thiện và nâng cao chất lượng sử dụng Marketing điện tử, góp phần thúc đẩy sự phát triển cho hoạt động xuất khẩu của nước ta.
Chính vì lý do đó, chúng tôi đã chọn đề tài: “Tìm hiểu thực trạng ứng dụng EMarketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam” để nghiên cứu.
Xem thêm

18 Đọc thêm

Bệnh án điện tử ứng dụng điện toán đám mây

BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Bệnh án điện tử ứng dụng điện toán đám mây Bệnh án điện tử ứng dụng điện toán đám mây Bệnh án điện tử ứng dụng điện toán đám mây Bệnh án điện tử ứng dụng điện toán đám mây Bệnh án điện tử ứng dụng điện toán đám mây Bệnh án điện tử ứng dụng điện toán đám mây Bệnh án điện tử ứng dụng điện toán đám mây Bệnh án điện tử ứng dụng điện toán đám mây Bệnh án điện tử ứng dụng điện toán đám mây Bệnh án điện tử ứng dụng điện toán đám mây Bệnh án điện tử ứng dụng điện toán đám mây Bệnh án điện tử ứng dụng điện toán đám mây
Xem thêm

46 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU HỆ MẬT MÃ RSA VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHỮ KÍ ĐIỆN TỬ (LV THẠC SĨ)

NGHIÊN CỨU HỆ MẬT MÃ RSA VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHỮ KÍ ĐIỆN TỬ (LV THẠC SĨ)

Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)
Xem thêm

76 Đọc thêm

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG MARKETING

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG MARKETING

TRANG 1 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG MARKETING Nguồn: Nguyễn Tuyết Mai - BwPortal TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA MỖI DOANH NGHIỆP, BÊN CẠNH NHỮNG PHƯƠNG T[r]

3 Đọc thêm

Marketing điện tử tại công ty CP THD việt nam

MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CP THD VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦUTheo trào lưu phát triển, marketing điện tử đã phát huy tối đa các lợi ích, trở thành một công cụ marketing được nhiều doanh nghiệp chọn lựa để quảng bá cho thương hiệu và sản phẩm của mình. Tuy nhiên không phải chiến dịch marketing điện tử nào cũng thành công. Việc lên kế hoạch và lựa chọn các công cụ phù hợp để mang hiệu quả cao nhất và tiết kiệm được chi phí là điều doanh nghiệp cần phải quan tâm. Báo cáo thực tập với chuyên đề “Tìm hiểu về Marketing điện tử tại Công ty Cổ Phần THD Việt Nam” mong muốn sẽ góp phần vào việc cải thiện và phát triển hoạt động marketing tại công ty. Bên cạnh đó, khi tham gia vào đợt thực tập này, tôi mong muốn đạt được các mục tiêu như sau:Mục tiêu 1: Hòa nhập với môi trường doanh nghiệp, nắm bắt được sự vận hành của các phòng ban cũng như tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhân viên trong công ty.Mục tiêu 2: Ứng dụng các kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn cũng như tích lũy kinh nghiệm trong suốt quá trình thực tập, đề ra những nhận xét, kiến nghị để doanh nghiệp có thể cải thiện và phát triển hoạt động marketing điện tử và thương mại điện tử.Mục tiêu 3: Hoàn thành tốt Báo cáo thực tập tốt nghiệp.Cấu trúc bài báo cáo gồm 2 phần: Phần đầu tiên là phần giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ Phần THD Việt Nam.Phần thứ hai là chuyên đề thực tập bao gồm cơ sở lý thuyết, thực trạng hoạt động của công ty, phân tích – nhận xét và đề xuất chiến lược.
Xem thêm

43 Đọc thêm

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG MARKETING

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG MARKETING

TRANG 1 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG MARKETING Nguồn: Nguyễn Tuyết Mai - BwPortal TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA MỖI DOANH NGHIỆP, BÊN CẠNH NHỮNG PHƯƠNG T[r]

3 Đọc thêm

Báo cáo Marketing Thương mại

BÁO CÁO MARKETING THƯƠNG MẠI

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 4
1. Thông tin công ty 4
2. Lịch sử hình thành và phát triển: 4
3. Thành tựu 5
4. Tầm nhìn sứ mệnh: 6
5. Lĩnh vực hoạt động: 6
6. Sản phẩm 6
CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI DOANH NGHIỆP 8
1. Các ứng dụng marketing điện tử tại doanh nghiệp 8
2. Các ưu điểm và hạn chế của việc ứng dụng marketing điện tử tại doanh nghiệp 12
3. Đề xuất, kiến nghị 13
CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ MARKETING QUAN HỆ 14
1. Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng 14
2. Cách thức thu thập dữ liệu khách hàng: 18
3. Cách thức nhập dữ liệu khách hàng 20
4. Cách thức xử lý dữ liệu 20
5. Cách thức công ty sử dụng dữ liệu 22
CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM (DỊCH VỤ) VÀ CHIẾN LƯỢC GIÁ CẢ 24
1. Chiến lược sản phẩm (dịch vụ) 24
2. Chiến lược định giá 28
CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI VÀ CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN 29
1. Chiến lược phân phối 29
2. Chiến lược xúc tiến 31
Xem thêm

32 Đọc thêm

Tiểu luận ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp

TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP

Các phân hệ này được tích hợp với nhau theo sơ đồ sau: SƠ ĐỒ TÍCH HỢP CÁC PHÂN HỆ CỦA 3S ERP BẢNG TỔNG HỢP CÁC PHÂN HỆ, CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA 3S ERP STT MODULE CHÍNH CHỨC NĂNG I QUẢN LÝ TÀ[r]

28 Đọc thêm

CÁC PHƯƠNG TIỆN MARKETING TRỰC TUYẾN EMAIL MARKETING

CÁC PHƯƠNG TIỆN MARKETING TRỰC TUYẾN EMAIL MARKETING

CÁC PHƯƠNG TIỆN MARKETING TRỰC TUYẾN
EMAIL MARKETING

1. Email marketing là gì?
1.1 Khái niệm
Bạn đã bao giờ nhận được một bản tin, một tin khuyến mãi đặc biệt, hay một lời mời tham dự sự kiện qua email chưa? Nếu bạn đã thấy thì bạn đã có trải nghiệm cơ bản về email marketing rồi đấy.
Theo Google :
Email marketing là một hình thức marketing trực tiếp trong đó sử dụng thư điện tử như một phương tiện giao tiếp với khách hàng.
Theo Wikipedia
Email Marketing là một hình thức của Marketing trực tiếp sử dụng email (thư điện tử) làm phương tiện truyền thông tin tới khách hàng tiềm năng. Theo định nghĩa rộng: mỗi một email gửi tới một khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng đều có thể coi như là emailmarketing.

1.2 Hình thức
Có ba loại marketing bằng thư điện tử.
Loại 1: liên quan đến thư điện tử được gửi đi từ công ty đến người sử dụng nhằm mục đích quảng bá sản phẩm dịch vụ, thúc đẩy khả năng mua hàng.
Loại 2: là các kênh ngược lại; từ người sử dụng đến công ty. Người sử dụng mong muốn nhận được một sự gợi ý và những câu trả lời đầy đủ cho những đòi hỏi của họ. Theo Amazon.com, chức năng này rất quan trọng để phát triển quan hệ khách hàng và họ đã đưa một số nhân viên có tài năng vào trong dịch vụ khách hàng.
Loại 3: là thư điện tử từ người tiêu dùng đến người tiêu dùng. Thư tín điện tử từ người tiêu dùng đến người tiêu dùng được sử dụng để hỗ trợ các công ty marketing.
Xem thêm

15 Đọc thêm

NCKH ứng dụng email marketing cho các website bán lẻ sách trực tuyến ở việt nam

NCKH ỨNG DỤNG EMAIL MARKETING CHO CÁC WEBSITE BÁN LẺ SÁCH TRỰC TUYẾN Ở VIỆT NAM

Ứng dụng email marketing cho các website bán lẻ sách trực tuyến ở Việt Nam.
Qua quá trình nghiên cứu và phân tích, nhóm nhận thấy việc ứng dụng email marketing tại các doanh nghiệp bán lẻ sách trực tuyến ở Việt Nam còn thật sự chưa tốt, chưa khai thác được hết những tiện ích của việc ứng dụng Email marketing và chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Từ đó nhóm có đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện việc ứng dụng công cụ Email marketing tại các doanh nghiệp bán lẻ sách trực tuyến ở Việt Nam.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề