CÁC HỢP PHẦN CHÍNH CỦA HỆ THỐNG THEO DÕI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC HỢP PHẦN CHÍNH CỦA HỆ THỐNG THEO DÕI":

bài gảng sinh thái nhân văn chương 2 Ứng dụng Lý thuyết sinh thái nhân văn vào sản xuất nông nghiệp ở Đông nam Châu á và Việt Nam

BÀI GẢNG SINH THÁI NHÂN VĂN CHƯƠNG 2 ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT SINH THÁI NHÂN VĂN VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐÔNG NAM CHÂU Á VÀ VIỆT NAM

Sinh thái nhân văn là nghiên cứu về mối quan hệ giữa
con người và thế giới tự nhiên. Xem hệ xã hội và hệ tự
nhiên là các hệ thống mở, liên tục tác động qua lại nhau,
thông qua các dòng vật chất, năng lượng và thông tin.
Những thay đổi ở một hệ là kết quả của những tác động
qua lại giữa các hợp phần nội tại trong chính hệ đó, và
những sức ép bởi những tác động từ hệ còn lại

30 Đọc thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢCÁC HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁCDƯỢC NĂM 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢCÁC HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁCDƯỢC NĂM 2013

DỰ ÁN “HỖ TRỢ HỆ THỐNG Y TẾ” DO QUỸ TOÀN CẦU TÀI TRỢHỢP PHẦN 2.1 : TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢCBÁO CÁO KẾT QUẢCÁC HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁCDƯỢC NĂM 2013Nguyễn Thị Thanh HươngBan Quản lý hợp phần 2.1Hà Nội 26/11/2013MT4: Tăng cường năng lực choTrung tâm DI&ADR quốc giaMT7: TăngMỤCTIÊUMT5: Tăng cường hệ thốngbáo cáo ADR tự nguyệnMT6: XD và phát triển CT theo dõitích cực hoặc giám sát tiến cứu ADRtrong các CTYTMT7: Tăng cường hệ thống phản hồitrong cảnh giác dượcMT8: Tiến hành CT kết nối QG về tầmQT và TH các HĐ CGD1
Xem thêm

14 Đọc thêm

DỰ ÁN HỖ TRỢ HỆ THỐNG Y TẾ, HỢP PHẦN 2.1 – TĂNG CƢỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƢỢC

DỰ ÁN HỖ TRỢ HỆ THỐNG Y TẾ, HỢP PHẦN 2.1 – TĂNG CƢỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƢỢC

• E21.2. Hỗ trợ chi phí trao đổi thông tin trong mạng lưới M&E– Hỗ trợ chi phí liên lạc cho các cơ sở trọng điểm– Họp quý M&E• E21.3. Giám sát và hỗ trợ kỹ thuật tại cơ sở– Giám sát tại một số tỉnh trong tổng số 31 tỉnh trọng điểm– Giám sát tại các cơ sở trong CTYT mục tiêu QG (HIV/AIDS và Sốtrét)Các hoạt động theo dõi và đánh giá (M&E)• E21.4. Nghiên cứu về tỷ lệ biến cố bất lợi liên quan đến thuốc– Đây là nghiên cứu cung cấp Impact indicator, được thực hiệnvào Y1 và Y5– GĐ 1: Đã thực hiện nghiên cứu tại 16 BV trọng điểm, kết quả sốca nhập viện có liên quan đến sử dụng thuốc là 3,4%– GĐ 2: Nghiên cứu được triển khai vào 2016 để hỗ trợ việc đánhgiá hiệu quả các hoạt động của dự án• E23.5. Nghiên cứu về tỷ lệ biến cố bất lợi liên quan đến thuốc đượcxử trí phù hợp– GĐ 1: Đã thực hiện nghiên cứu tại 16 BV trọng điểm với tỷ lệbiến cố ghi nhận được là 23.0%– GĐ 2: Được thực hiện vào năm 2014 và 2016 để góp phần đánhgiá tác động của các hoạt động trọng tâm9Các hoạt động theo dõi và đánh giá (M&E)• E23.6. Nghiên cứu về gánh nặng kinh tế liên quan đến các biến
Xem thêm

10 Đọc thêm

Bài Giảng CNSX Đường

BÀI GIẢNG CNSX ĐƯỜNG

Đường có ý nghĩa quan trọng đối với dinh dưỡng của cơ thể con người. Đường là hợp phần chính và không thể thiếu được trong thức ăn cho người. Đường còn là nguyên liệu quan trọng của nhiều ngành công nghiệp (CN) hiện nay như CN bánh kẹo, đồ hộp, đồ uống, CN lên men, sữa, CN dược phẩm, hóa học v.v ... Chính vì vậy mà công nghiệp đường trên thế giới và của nước ta đã không ngừng phát triển. Việc cơ khí hóa toàn bộ dây chuyền sản xuất, những thiết bị tự động, các phương pháp mới, vấn đê tự động hóa và tin học hóa toàn bộ dây chuyền sản xuất ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các nhà máy đường.
Xem thêm

74 Đọc thêm

Xác lập cơ sở địa lý cho phát triển nông lâm nghiệp huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

XÁC LẬP CƠ SỞ ĐỊA LÝ CHO PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA

2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
2.1. Mục tiêu
Xác lập cơ sở khoa học địa lý cho phát triển NLN huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La trên cơ sở đánh giá CQ cho một số loại hình SXNLN.
2.2. Nhiệm vụ
Xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu trên cơ sở tổng quan tài liệu có liên quan đến nghiên cứu, đánh giá CQ phục vụ cho phát triển NLN theo hướng bền vững.
Thu thập các dữ liệu, số liệu, tài liệu, bản đồ có liên quan ở vùng nghiên cứu.
Phân tích đặc điểm, sự phân hóa các hợp phần tự nhiên, xây dựng hệ thống phân loại CQ và thành lập BĐCQ huyện Thuận Châu làm cơ sở để đánh giá cho các loại hình sản xuất nông lâm nghiệp chủ yếu trên lãnh thổ nghiên cứu.
Đánh giá thích nghi sinh thái các CQ cho phát triển một số cây trồng chính (cây chè, cây cao su, cây cà phê, cây mắc ca) trong nông nghiệp huyện Thuận Châu.
Đề xuất một số định hướng phát triển nông lâm nghiệp theo hướng bền vững.
Xem thêm

139 Đọc thêm

Quản lý vận hành bảo trì hệ thống thông gió cấp nhiệt trong nhà chung cư

QUẢN LÝ VẬN HÀNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CẤP NHIỆT TRONG NHÀ CHUNG CƯ

Chuyên đề nghiên cứu về hệ thống thông gió cấp nhiệt cho nhà chung cư, nhà cao tầng gồm các nội dung chính: Cấu tạo, nguyên lý, vận hành và khắc phục sự cố; theo dõi quá trình mua sắm, lắp đặt hệ thống, trang thiết bị, nghiệm thu hệ thống thông gió cấp nhiệt cho nhà chung cư;bảo hành,bảo trì hệ thống và trách nhiệm các bên liên quan

47 Đọc thêm

Hoá Sinh Thực Phẩm Protein trong công nghệ thực phẩm

HOÁ SINH THỰC PHẨM PROTEIN TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Hoá Sinh Thực Phẩm Protein trong công nghệ thực phẩm
Trong CNTP, protein là hợp chất có phổ biến trong các nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm.Có thực phẩm protein là hợp phần chính có sẵn trong nguyên liệu,có thực phẩm protein được đưa cho vào ở dạng chất phụ gia.
Vai trò của protein trong CNTP không chỉ làm tăng gia trị dinh dưỡng mà còn làm tăng giá trị cảm quan cho các sản phẩm thực phẩm.

32 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM KÊ RỪNG TẠI THÔN ĐỒNG MĂNG XÃ HỢP THÀNH HUYỆN SƠN DƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM KÊ RỪNG TẠI THÔN ĐỒNG MĂNG XÃ HỢP THÀNH HUYỆN SƠN DƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG

Tóm lại: từ thực trạng công tác điều tra, kiểm kê rừng trong thời gianqua có thể nhận thấy những tồn tại chủ yếu sau:- Trong cả một thời gian dài, chúng ta chƣa có sự kết hợp giữa côngtác điều tra rừng với kiểm kê rừng, vì vậy hệ thống cơ sở dữ liệu về rừng vàđất lâm nghiệp chƣa phản ánh đƣợc khách quan và chính xác. Thậm trí ngaycả việc loại trừ các yếu tố kỹ thuật (thủ công, lạc hậu) đã áp dụng;- Hầu hết các nguồn cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng phục vụ công táclập quy hoạch, kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian quachủ yếu sử dụng thành quả của các chƣơng trình theo dõi diễn biến rừng hàngnăm và điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo các chukỳ. Tuy nhiên thành quả của các chƣơng trình này còn nhiều hạn chế, chƣaphản ánh đƣợc đầy đủ, thống nhất các thông tin về trạng thái rừng; hiện trạngrừng và đất lâm nghiệp gắn với các chủ quản lý cụ thể. Đặc biệt, nhiều nơichƣa thống nhất về ranh giới giữa các chủ quản lý trên thực địa với bản đồ vàhồ sơ quản lý (chủ yếu là cơ sở dữ liệu). Cụ thể:+ Đối với chƣơng trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tàinguyên rừng qua các chu kỳ nguồn dữ liệu không đầy đủ và phân tán; nhiềutỉnh chƣa đƣợc nghiên cứu, cập nhật, thực chất trong cả 4 chu kỳ thực hiện đãqua chƣa có bộ số liệu đầy đủ nào về hiện trạng rừng toàn quốc đƣợc công bố.Các nội dung thực hiện chủ yếu tập trung vào nghiên cứu một số chuyên đề vềmột số chỉ tiêu đặc trƣng sinh thái của rừng nhƣ các đặc trƣng về cấu trúc, sinh13trƣởng, động thực- vật rừng, lâm sản ngoài gỗ cho từng loại rừng theo vùngsinh thái/toàn quốc và chủ yếu nghiên cứu trên hệ thống ô định vị sơ cấp. Vìvậy độ chính xác của bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng là không cao.+ Đối với công tác theo dõi diện biến rừng hàng năm, đây là mộtchƣơng trình giao cho lực lƣợng Kiểm lâm tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đây
Xem thêm

77 Đọc thêm

CÁC YÊU CẦU CHO HẠ TẦNG KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN CNTT ÁP DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC TRIỂN KHAI

CÁC YÊU CẦU CHO HẠ TẦNG KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN CNTT ÁP DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC TRIỂN KHAI

Tiêu chuẩn số 8: Cơ chế chạy chương trìnhMô hình chỉ là một thể hiện của một qui trình cụ thể. Nó có thể được sử dụng bởi cơchế chạy chương trình như một khuôn mẫu để minh hoạ qui trình nghiệp vụ. Cơ chếchạy chương trình duy trì trạng thái của qui trình nghiệp vụ thông thường bằng cáchsử dụng cơ sở dữ liệu. Cơ chế chạy chương trình quản lý các qui trình đang chạy vàsắp đặt các hoạt động, và một số các hoạt động này là tự động. Hầu hết các cơ chếchạy chương trình có một vài kiểu kết nối hoặc bộ điều hợp nhằm thúc đẩy các hệthống nghiệp vụ. Các hoạt động khác có thể cần con người can thiệp. Cơ chế chạychương trình có một số cách khác nhau để phân việc cho người dùng, quản lý danhmục công việc (đôi khi còn được đề cập như là hàng đợi tác vụ hoặc đơn giản chỉ làhàng đợi), và đưa con người tham gia vào qui trình nghiệp vụ.1.2. Các tiêu chuẩn dữ liệuTiêu chuẩn số 1: Các cơ sở dữ liệu mới phải sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệuquan hệ có hỗ trợ ANSI-Standard SQL. Cơ sở dữ liệu quan hệ mang lại sự tin cậy, sự linh hoạt và tính tương thích chocác nhu cầu dữ liệu trong tương lai. Dữ liệu có thể được duy trì và truy cập nhanh chóng thông qua các câu lệnhSQL tiêu chuẩn. Ngôn ngữ hỏi đáp có cấu trúc (SQL) là tiêu chuẩn kỹ nghệcho tầng truy cập dữ liệu của ứng dụng và cho các công cụ truy cập dữ liệu. Sử dụng trật tự ưu tiên mở rộng để gắn trách nhiệm với nhà thầu. Các sản phẩm cơ sở dữ liệu chạy trên máy desktop thường được coi là cáccông cụ tra cứu cơ sở dữ liệu của người dùng cuối và không thể dùng cho việctriển khai trên toàn tổ chức. Công nghệ phi quan hệ như các tập tin phẳng có thể được sử dụng cho việclưu trữ dữ liệu tạm thời và dữ liệu phi cấu trúc như dữ liệu văn bản. Việc sửdụng các công nghệ phi cấu trúc trên qui mô lớn cần được loại bỏ.Tiêu chuẩn số 2: Các hệ thống tự xây dựng phải tuân thủ với các định nghĩaphần tử dữ liệu tiêu chuẩn CMR hiện hành.
Xem thêm

75 Đọc thêm

TIẾNG VIỆT CHIẾC ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN ĐANG THEO DÕI CHÍNH BẠN

TIẾNG VIỆT CHIẾC ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN ĐANG THEO DÕI CHÍNH BẠN

Đôi lúc bạn có thể nghĩ đến việc bạn bị theo dõi bởi những tên theo đuôi, bởi cảnh sát. Nhưng chắc chắn ít ai ngờ rằng chúng ta luôn bị theo dõi bởi chiếc điện thoại smartphone trong túi mình. Để làm rõ hơn, hãy đọc bài viết sau.
Liên hệ dịch bài viết bạn thích : shirai.ygo@gmail.com

4 Đọc thêm

THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH TIẾT DIỆN BẮT NƠTRON NHIỆT CỦA PHẢN ỨNG

THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH TIẾT DIỆN BẮT NƠTRON NHIỆT CỦA PHẢN ỨNG

Nguyễn Minh Côngvào năng lượng, momen động lượng và tính chẵn lẻ của hạt nhân này. Điềunày có thể minh họa bằng thời gian xảy ra phản ứng hạt nhân qua giai đoạnhạt nhân hợp phần. Nếu hạt nhân có kích thước 10 -12 cm và hạt bay qua hạtnhân với tốc độ 10 10 cm/s thì thời gian để hạt đó đi qua hạt nhân là 10 12/10 10 = 10 -22 s. Thời gian này gọi là thời gian đặc trưng của hạt nhân. Đốivới phản ứng hạt nhân hợp phần, hạt nhân hợp phần có thể tồn tại với thờigian lâu hơn hàng triệu hoặc hàng tỷ lần thời gian đặc trưng của hạt nhântrước khi phân rã thành các hạt thứ cấp. Chính vì vậy mà quá trình phân rãcủa hạt nhân hợp phần không phụ thuộc vào cách tạo ra nó [4].- Cơ chế phản ứng hạt nhân trực tiếp:Trong cơ chế phản ứng hạt nhân trực tiếp, hạt a đi vào chỉ tương tácvới một nucleon hoặc một số nucleon trong hạt nhân A và truyền trực tiếpnăng lượng của mình cho các nucleon này và phản ứng hạt nhân xảy ratrong thời gian vào cỡ thời gian đặc trưng của hạt nhân (10 -22 s). Để có phảnứng hạt nhân trực tiếp thì năng lượng của hạt tới phải đủ lớn để bước sóngcủa nó nhỏ hơn kích thước hạt nhân [4]. Tiết diện phản ứng tăng theo nănglượng hạt tới và không có tính chất cộng hưởng. Hạt bay ra có phân bố góckhông đẳng hướng, ưu tiên về phía trước, điều này khác với phản ứng hạtnhân theo cơ chế hợp phần, phân bố gần như đẳng hướng. Phân bố góc củasản phẩm phản ứng phụ thuộc mạnh vào sự truyền xung lượng và thay đổiđộ chẵn lẻ trong quá trình phản ứng.- Cơ chế phản ứng hạt nhân trước cân bằng:Cơ chế phản ứng hạt nhân trước cân bằng có thể coi là cơ chế trunggian giữa cơ chế phản ứng hạt nhân hợp phần và cơ chế phản ứng hạt nhântrực tiếp. Đối với cơ chế phản ứng hạt nhân hợp phần, trước khi phân rã
Xem thêm

69 Đọc thêm

Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng.

SỔ THEO DÕI DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG.

CHỨNG TỪ Ghi tăng dụng cụ Ghi giảm dụng cụ Số hiệu Ngày tháng Lý do ghi tăng Đơn vị lượngSố Đơn giá Thành tiền Lý do ghi giảm Số lượng Thành tiền Công cụ:...[r]

1 Đọc thêm

Mẫu Sổ theo dõi thông tin khách hàng

MẪU SỔ THEO DÕI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

7855518Đ ệ ạ - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HAØNG Tên khách hàng: Địa chỉ: Người liên lạc: Điện thoại: Fax: Stt Ngày Nội dung thông tin Thờ[r]

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề