ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN":

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ Kính gửi: Tổng cục Du lịch trong trường hợp đề nghị cấp, đổi hoặc cấp lại giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉn[r]

2 Đọc thêm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CÔNG DIỄN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CÔNG DIỄN

năm ……._ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CÔNG DIỄN Kính gửi: - Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch _đối với các đơn vị thuộc Trung ương_ - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch[r]

1 Đọc thêm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Mẩu CM 3 ban hành theoCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMQĐ số 995/2001.QĐ- BCA(C11Độc Lập- Tự Do- Hạnh PhúcNgày 10 –10 –2001ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂNKính gởi: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….)Họ tên: ………………………………………………………………………………Nam/nữ………nh3x4(Đống dấu giáp lai )Sinh ngày………/…………/19………:Nguyên quán………………………………………………………………………………Nơi ĐKHK thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Họ tên cha:…………………………………………………………………………………………………………………………………………Họ tên mẹ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………Số hộ khẩu:…………………………………….tập………………… tờ……………………………………………………………………Nay tôi xin được cấp CMND lý do cấp mới: (CMND đả củ,hỏng, thay đổiđòa chỉ, hết giá trò sử dụng hoặt mất)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

TRANG 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG I.. PHẦN KHAI VỀ THÂN NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG: Họ và t[r]

1 Đọc thêm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG MÁY IN LASER MÀU

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG MÁY IN LASER MÀU

TRANG 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG MÁY IN LASER MÀU Kính gửi: Sở Văn hoá thông tin- Thông tin .... Đề nghị được cấp [r]

1 Đọc thêm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BHXH

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BHXH

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên, đề nghị cơ quan BHXH xem xét cấp lại sổ BHXH cho tôi.[r]

2 Đọc thêm

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo nội dung Giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt đính kèm Giấy phép, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của luật phá[r]

1 Đọc thêm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện khi đi khám chữa bệnh theo chế độ BHYT.[r]

1 Đọc thêm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước Việt Nam về quy hoạch xây dựng.[r]

1 Đọc thêm

 ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN

TRANG 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP Kính gửi: ……….. Ngày tháng năm sinh:...[r]

1 Đọc thêm

ĐƠN XIN CẤP PHÉP XẢ THẢI

ĐƠN XIN CẤP PHÉP XẢ THẢI

Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có: Hai (02) bản báo cáo xả nước thải vào nguồn nước. Hai (02) bản đánh giá tác động môi trường. Hai (02) đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.Đề nghị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tiền Giang xem xét cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty cổ phần thủy sản ABCCông ty cổ phần thủy sản ABC cam kết chấp hành đúng nội dung quy định trong giấy phép và quy định của pháp luật có liên quan..
Xem thêm

1 Đọc thêm

Xây dựng chương trình quản lý thẻ sinh viên của thư viện

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THẺ SINH VIÊN CỦA THƯ VIỆN

I. Đặt vấn đề:
1. Mô tả hiện trạng bài toán:
Bất cứ một sinh viên nào khi bước qua cánh cổng của nhà trường đều phải có thẻ sinh viên. Thẻ sinh viên có vai trò rất quan trọng đối với cả sinh viên và nhà trường . Nó như “chứng minh thư” của mỗi “công dân” trong nhà trường
Tại thư viện khi quản lý hồ sơ sinh viên vẫn sử dụng phương pháp thủ công là chủ yếu, khối lượng hồ sơ quản lý sinh viên là rất lớn
Việc cập nhật hồ sơ, tìm kiếm thông tin của một sinh viên nào đó là rất khó khăn, mất nhiều thời gian và không cho được thông tin chính xác nhất và mới nhất về sinh viên đó
Số giấy tờ bổ sung hàng năm trong hồ sơ của mỗi sinh viên cũng rất lớn
Các báo cáo tổng hợp tình hình sinh viên rất chậm so với thời gian quy định. Thêm nữa là các báo cáo này là không chính xác (thông tin này không phải là thông tin mới nhất) không đầy đủ và đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng báo cáo
Việc làm báo cáo thống kê theo yêu cầu mang tính điều tra thì càng gặp khó khăn hơn rất nhiều và thường không thoả mãn được yêu cầu đặt ra bởi thông tin thiếu chất lượng thời sự
Hầu như không thể theo dõi tình hình sinh viên của các lớp, các ngành, các khoa
A) Thẻ sinh viên
• Đối với sinh viên, nó thay thế cho thế cho giấy chứng nhận sinh viên, thẻ thư viện …
• Đối với người quản lí (nhà trường)
 Bảo vệ nhà trường: là cơ sở để nhận diện sinh viên của nhà trường
 Quản sinh: là cơ sở để nhận biết sinh viên của mỗi khoa
 Thư viện: là căn cứ để cho mượn tài liệu
 Phòng chính trị và công tác sinh viên: quản lí, cập nhật ,thống kê
 Giám thị : có thể biết được những gian lận trong thi cử …

B)Đặc điểm của thẻ sinh viên:
Bao gồm :
• Họ tên sv
• Ngày sinh
• Mã số sinh viên
• Lớp
• Khoa
• Trường
• Hộ khẩu thương trú
• Thời hạn có giá trị

C)Phụ trách quản lí thẻ sinh viên:
• Phòng quản lý học sinh sinh viên
D)Các nhiệm vụ của Ban quản lí về thẻ sinh viên
• Phòng quản lý học sinh sinh viên:
 Đưa ra các quyết định về việc cung cấp, sửa chữa, thu hồi thẻ sinh viên
• Trung tâm thông tin tư liệu:
 Thi hành các quyết định về việc cung cấp, sửa chữa, thu hồi thẻ sinh viên
Bài toán đặt ra là phân tích thiết kế hệ thống xây dựng chương trình quản lý thẻ sinh viên của thư viện.
Quản lý thẻ sinh viên của thư viện ta phải nắm được các vấn đề cơ bản sau:
+Ta phải nắm rõ số sinh viên trong trường.
+Ta phải biết được số sinh viên trong mỗi khoa, mỗi lớp
+Quá trình làm thẻ cho sinh viên
+Quá trình cấp thẻ lại cho những sinh viên bị mất thẻ, làm lại thẻ
2 Xác định mục tiêu và phương án giải quyết:
­ Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin việc ứng dụng những thành tựu của ngành CNTT vào tất cả các ngành khác đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý trở thành một xu hướng tất yếu.
­ Trong công tác quản lý nếu chúng ta làm mọi việc bằng tay thì sẽ rất khó khăn và rất có thể mắc những sai sót. Nhưng nếu ứng dụng CNTT thì mọi việc sẽ rất tiện lợi, tiết kiệm thời gian, nhân lực và cả tri phí.
­ Bài tập này xây dựng một ứng dụng của ngành CNTT vào công tác quản lý sinh viên của thư viện.
A)Mục đích của bài toán:
• Giúp cán bộ phòng chính trị và công tác sinh viên có thể quản lí dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng về các vấn đề quản lí
• Giúp nhân viên thư viện khi làm thẻ, nhập xuất dữ liệu về sinh viên được dễ dàng, hiệu quả
• Giúp sinh viên khi đăng ký làm lại thẻ được nhanh chóng hơn
• …..
B)Ưu điểm của hệ thống mói
*Cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác
• Khi sinh viên nhập trường, nhân viên thư viện sẽ nhận được thông tin của các sinh viên mới từ phòng quản lí thông qua hệ thống, và làm thẻ cho sinh viên
• Khi sinh viên bị hỏng hoặc mất và đăng ký lại thì chỉ cần cung cấp thông tin về tên sinh viên và mã sinh viên (và cung cấp thông tin sai lệch ở thẻ sinh viên nếu thẻ bị sai)
*Tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác và dễ dàng hơn theo yêu cầu quản lý
• Nhân viên thư viện sẽ truy cập vào hệ thống để lấy dữ liệu và làm lại thẻ mới trên cơ sở các thông tin đã có và thông tin sinh viên cung cấp
* Sửa chữa hay bổ sung thông tin cũng hết sức mềm dẻo, thuận tiện đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra
• Để sửa lại thông tin về thẻ sinh viên, nhân viên thư viện chỉ cần nhập vào mã sinh viên và sửa trên hệ thống
II. Xác lập dự án:
1. Dự trù trang thiết bị:
Thiết bị dự tính gồm một máy đơn có cài hệ điều hành Windows XP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình và các phần mềm hỗ trợ đi kèm.
2. Lên kế hoạch:
a)Khảo sát:
-Lên kế hoạch
-Xác định nội dung cần khảo sát
-Thực hiện khảo sát
b)Phân tích thiết kế hệ thống:
-Tổng hợp thông tin khảo sát
-Phân tích,tổng hợp đưa ra các sơ đồ cần thiết như: sơ đồ chức năng,sơ đồ luồng dữ liệu…
-Thiết kế chương trình, tạo khung hình chi tiết về chương trình cần xây dựng
c)Xây dựng,hoàn thiện và thử nghiệm chương trình :
-Xây dựng chương trình, xây dựng các modul , các thư viện đi kèm nếu cần.
-Cài đặt chạy thử dể kiểm tra lỗi và thử nghiệm các chức năng để xem cét tính khả thi và tìm ra các chức năng cần bổ sung.
-Thực hiện sửa lỗi sau khi đã kiểm tra và hoàn thiện các chức năng còn thiếu. Công việc này được lặp lại đến khi đáp ứng yêu cầu.
-Sau khi hoàn thiện sẽ chính thức đưa chương trình vào hoạt động.
-Theo dõi qúa trình hoạt động để kịp thời khắc phục những lỗi xảy ra.
III. Nội dung khảo sát:
1. Môi trường:
Địa điểm khảo sát: Sinh viên,Thư viện và Phòng quản lý học sinh sinh viên Trường :Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP.HCM )
Tìm hiểu các yêu cầu về cơ sở dữ liệu đầu vào là những thông tin trong hồ sơ sinh viên. Các thông tin đầu ra là những báo cáo, thống kê theo tháng, năm theo biểu mẫu quy định của nhà trường
2.Nghiệp vụ:
Sau khi nhận được bài tập, chúng em đã đi tìm hiểu và khảo sát thực tế tại thư viện , phòng quản lý học sinh sinh viên Trường :Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
Quản lý hồ sơ sinh viên của Trường Cao Đẳng Kỷ Thuật Lý Tự Trọng TP.HCM:
- Quản lý thông tin về sinh viên dưới dạng “Hồ sơ sinh viên”
- Mọi sự thay đổi liên quan đến sinh viên sẽ được cập nhật vào hồ sơ sinh viên (theo các phiếu tương ứng theo mẫu quy định sẵn) để dễ theo dõi quản lý
- Trên cơ sở các thông tin sinh viên được lưu trữ, phòng quản lý học sinh sinh viên và thư viện thực hiện xây dựng báo cáo tổng hợp theo định kỳ, báo cáo phân tích đánh giá và một số báo cáo khác theo mẫu chuẩn quy định từ trước. Những báo cáo này rất quan trọng trong công tác quản lý sinh viên
- Quản lý sự thay đổi của sinh viên trong trường là một vấn đề cực kì quan trọng đối với công tác quản lý sinh viên. Số lượng sinh viên mới vào trường và ra trường, thường xuyên thay đổi rất khó quản lý do rất nhiều nguyên nhân
2. Quá trình làm thẻ
• Khi sinh viên nhập trường phòng chính trị và công tác sinh viên sẽ ghi lại các thông tin trên hồ sơ sinh viên:
 Giấy triệu tập trúng tuyển
 Thẻ dự thi
 Hồ sơ trúng tuyển
 Giấy khai sinh (bản sao)
 Bằng tốt nghiệp (bản sao) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tam thời (bản gốc)
 Học bạ THPT (bản sao)
 Sổ Đoàn hoặc Đảng
 Chứng minh thư nhân dân (bản sao)
 Các loại giấy tờ ưu tiên nếu có
Khi đã vào học trở thành sinh viên của trường nhà trường sẽ làm thẻ cho sinh viên mới vào trường
• Khi sinh viên bị mất thẻ hay thẻ bị sai muốn làm lại thẻ sinh viên cần làm đơn gửi cho quản sinh của khoa mình xác nhận, sau đó đem lên thư viện để làm lại thẻ sinh viên. Đơn xin cấp thẻ và đổi thẻ theo biểu mẫu sau:

Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
TP.HCM, ngµy....... th¸ng....... n¨m 200.....
§¬n xin cÊp thÎ- ®æi thÎ sinh viªn
KÝnh göi: - Phßng §µo t¹o vµ C«ng t¸c sinh viªn.
Tªn Em lµ: ..............................................Sinh ngµy:.........................Giíi tÝnh:...................
Sinh viªn Líp........................Thuéc Khoa:........................................M• SV:.....................
Lý do cÊp thÎ, ®æi thÎ:.........................................................................................................
.............................................................................................................................................
KÌm theo giÊy tê gåm: 1- B¶n sao CMTND + ...................................................................
§Ò nghÞ Quý Phßng t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt. Em xin tr©n träng c¶m ¬n./.
HP, ngµy.........th¸ng.......n¨m 200.......
1-Ng­êi viÕt ®¬n
( Ký, ghi râ hä tªn) 2- Phßng §T&CTSV
ChuyÓn Bé phËn lµm thÎ (Trung t©m TTTL)
§Ò nghÞ cÊp giÊy hÑn; tr¶ thÎ trong vßng 07 ngµy.

1) Khi sinh viên nhập trường phòng chính trị và công tác sinh viên sẽ thông qua hệ thống quản lí sinh viên nhập vào các thông tin trên hồ sơ sinh viên để tiến hành làm thẻ cho mỗi sinh viên
2) Khi sinh viên làm lại thẻ do sai sót thì sinh viên lên phòng quản lý học sinh sinh viên để làm lại thẻ :
­ Sinh viên nộp lại thẻ bị hỏng
­ Đưa ra thông tin sai lẫn t
Xem thêm

14 Đọc thêm

TÀI LIỆU THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN PPTX

TÀI LIỆU THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN PPTX

Thủ tục Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhânNơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Sở KH ĐT Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: Cá nhân mất Thẻ mã số thuế cá nhân hoặc thẻ bị rách, nát, hỏng, làm đơnđề nghị cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân. Trong đơn phải ghirõ: mã số thuế, họ tên, số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (nếu là ngườinước ngoài), nơi đăng ký cấp thẻ trước đây. Trường hợp đổi thẻ phải nộplại thẻ cũ cho cơ quan Thuế. Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở Cục thuế+ Thông qua hệ thống bưu chính Thành phần hồ sơ: 1. Đơn đề nghị cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: quan thuế thực hiện cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của NNT ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ+ Quy định tại Điểm 6.3 Mục I Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC banhành ngày 18/07/2007+ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về phí, lệ phí
Xem thêm

1 Đọc thêm

HÃY CHÉP MẪU ĐƠN DƯỚI ĐÂY VÀO VỞ VÀ ĐIỀN CÁC NỘI DUNG CẦN THIẾT VÀO CHỖ TRỐNG

HÃY CHÉP MẪU ĐƠN DƯỚI ĐÂY VÀO VỞ VÀ ĐIỀN CÁC NỘI DUNG CẦN THIẾT VÀO CHỖ TRỐNG

Hãy chép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống. ĐỀ BÀI Hãy chép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .... ngày ... tháng ... năm ... ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH Kính gửi: Thư viện... Em tên là:........................................................................... ..........                                                                             Sinh ngày ..........................................   Nam (Nữ) .............................                Nơi ở ..........................................................................................                                                                       Học sinh lớp............................... Trường...........................................                                     Em làm đơn này xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm............... ................................................................ Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi qui định của thư viện. Em xin trân trọng cảm ơn.                                                                                                                 Người làm đơn. BÀI LÀM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thị xã Bến Tre ngày 25 tháng 10 năm 2005 ĐƠN XIN CẤP THẾ ĐỌC SÁCH Kính gửi: Thư viện Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Em tên là: Hoàng Mai Hương Sinh ngày 12 - 10 - 1997              Nữ Nơi ở: Số nhà 83 phường Phú Khương, Đại Lộ Đồng Khởi Thị xã Bến Tre.     Học sinh lớp: 3A trường Tiểu học Võ Thị Sáu Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 2005 - 2006. Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của thư viện. Em xin trân trọng cảm ơn. Người làm đơn                                                                                                                             (Kí tên) Hoàng Mai Hương
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tập làm văn: chơi thuyền

TẬP LÀM VĂN: CHƠI THUYỀN

1. Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) Đội thành lập ngày nào? 1. Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh a) Đội thành lập ngày nào? - Đội được thành lập vào ngày 15-5-1941 tại Pắc Bó tỉnh Cao Bằng. Lúc đầu mang tên là Đội Nhi đồng Cứu quốc. b) Các đội viên đầu tiên của đội là ai? - Các đội viên đầu tiên là : Nông Vãn Dền (tức Kim Đồng) liên đội trưởng), Nông Văn Thân, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Mì, Lý Thị Xậu. c) Đội được mang tên Bác Hồ từ khi nào? - Đội đã có nhiều lần đổi tên: Đội Nhi đồng Cứu quốc (1941) Đội Thiếu nhi Tháng Tám (1951) Đội Thiếu niên Tiền phong (2-1956) Và 30-1-1970 Đội mang tên Bác Hồ: Đội Thiếu niên mang tên Đội thiếu niên thanh niên Hồ Chí Minh. 2. Chép mẫu đơn và điền các nội dung cần thiết :               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                   Bến Tre, ngày 1 tháng 2 năm 20...                          ĐƠN XIN CẤP THẺ HỌC SINH Kính gửi Thư viện Trường Tiểu học P1 Thị xã Bến Tre Em tên là Trần Ngọc Phương Minh Sinh ngày 4-5 Nam (nữ) : nữ Nơi ở : 36 đường Trần Hưng Đạo, Thị xã Bến Tre. Học sinh lớp : 3A Trường Tiểu học PI, Thị xã Bến Tre. Em làm đơn này đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 20... - 20... Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện. Em xin trân trọng cảm ơn.                                                                         Người làm đơn                                                                     Trần Ngọc Phương Minh
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH BẰNG TỐT NGHIỆP CẤP

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH BẰNG TỐT NGHIỆP CẤP

TRANG 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN KÍNH GỞI: .... Hiện đang học lớp ngành:...[r]

1 Đọc thêm

EM HÃY VIẾT ĐƠN XIN ĐƯỢC CẤP THẺ ĐỌC SÁCH TRONG THƯ VIỆN CỦA TRƯỜNG HOẶC XÃ (PHƯỜNG).

EM HÃY VIẾT ĐƠN XIN ĐƯỢC CẤP THẺ ĐỌC SÁCH TRONG THƯ VIỆN CỦA TRƯỜNG HOẶC XÃ (PHƯỜNG).

Em hãy viết đơn xin được cấp thẻ đọc sách trong thư viện của trường. Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày …tháng...năm… ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH   Kính gửi: Ban Quản lí Thư viện, Trường Trung học cơ sở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội Em tên là: Nguyễn Văn Tùng Học sinh lớp: 7B - Trường THCS Tam Hiệp Hôm nay em viết đơn này xin trình bày một việc như sau: Để phuc vụ cho việc học tập trên lớp cũng như nâng cao trình độ học vấn của mình, ngoài việc đọc sách giáo khoa em muốn tìm đọc thêm một số sách tham khảo khác. Vì vậy, em viết đơn này kính mong Ban Quản lí Thư viện Trường THCS Tam Hiệp cấp cho em thẻ đọc sách tại thư viện của nhà trường. Kính mong Ban Quản lí Thư viện chấp nhận nguyện vọng của em. Em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của thư viện. Em xin chân thảnh cảm ơn!                                                                                           Học sinh                                                                                            Tùng                                                                                      Nguyễn Văn Tùng
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC VÀ SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHéP LÁI XE QUÂN SỰ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC VÀ SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHéP LÁI XE QUÂN SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC VÀ SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XEKính gửi: Cục trưởng Cục Xe - Máy.Họ và tên: .............................................................................................................................Sinh ngày ...........tháng............năm..............Cấp bậc: ........................................................... Chức vụ: .................................................Đơn vị: .................................................................................................................................Nơi đăng ký HKTT: .............................................................................................................Tôi đã có GPLX số: ..................... Hạng ........; ngày trúng tuyển: ....................................Nơi đào tạo: ..........................................................................................................................Ngày cấp phép gần nhất: ......................................................................................................Tôi làm đơn này đề nghị Cục trưởng Cục Xe - Máy xét cho tôi được đăng ký học và dựsát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự hạng ........................................................................Tôi xin chấp hành nghiêm các quy định trong học tập, sát hạch, cấp giấy phép lái xe........., ngày .......tháng ....... năm .......XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Thủ trưởng từ cấp trung đoàn và tương đươngtrở lên trực tiếp quản lý ký, đóng dấu)NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký, ghi rõ họ tên)
Xem thêm

1 Đọc thêm

GIẤY XÁC NHẬN THU HỒI THẺ BHYT

GIẤY XÁC NHẬN THU HỒI THẺ BHYT

thành phố Hà Nội xác nhận: Đã thu hồi thẻ BHYT của đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi đối với trường hợp: Họ và tên: .... Đề nghị BHXH nơi đến cấp thẻ mới cho đối tượng theo qui định.[r]

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề