GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ TẬP 1 QUYỂN 2

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ TẬP 1 QUYỂN 2":

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 QUYỂN PHIÊN BẢN MỚI QUYỂN 1 (CÓ LINK DOWNLOAD FILE AUDIO KÈM THEO TRONG TÀI LIỆU)

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 QUYỂN PHIÊN BẢN MỚI QUYỂN 1 (CÓ LINK DOWNLOAD FILE AUDIO KÈM THEO TRONG TÀI LIỆU)

Bộ giáo trình Hán ngữ mới này gồm 76 bài với nội dung từ dễ đến khó. Bắt đầu từ luyện tập ngữ âm cơ bản Tiếng Trung, từ đó tiến hành giảng dạy kết cấu ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng; cuối cùng là giai đoạn giảng dạy ngữ đoạn, thông qua sự hiểu biết sâu hơn về ngữ pháp và vận dụng từ ngữ, để nâng ca[r]

175 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 QUYỂN PHIÊN BẢN MỚI QUYỂN 4 (LINK DOWNLOAD FILE NGHE KÈM THEO TRONG TÀI LIỆU)

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 QUYỂN PHIÊN BẢN MỚI QUYỂN 4 (LINK DOWNLOAD FILE NGHE KÈM THEO TRONG TÀI LIỆU)

Bộ giáo trình Hán ngữ mới này gồm 76 bài với nội dung từ dễ đến khó. Bắt đầu từ luyện tập ngữ âm cơ bản Tiếng Trung, từ đó tiến hành giảng dạy kết cấu ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng; cuối cùng là giai đoạn giảng dạy ngữ đoạn, thông qua sự hiểu biết sâu hơn về ngữ pháp và vận dụng từ ngữ, để nâng ca[r]

177 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 QUYỂN PHIÊN BẢN MỚI QUYỂN 6 (KÈM THEO LONK DOWNLOAD FILE AUDIO TRONG TÀI LIỆU)

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 QUYỂN PHIÊN BẢN MỚI QUYỂN 6 (KÈM THEO LONK DOWNLOAD FILE AUDIO TRONG TÀI LIỆU)

Bộ giáo trình Hán ngữ mới này gồm 76 bài với nội dung từ dễ đến khó. Bắt đầu từ luyện tập ngữ âm cơ bản Tiếng Trung, từ đó tiến hành giảng dạy kết cấu ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng; cuối cùng là giai đoạn giảng dạy ngữ đoạn, thông qua sự hiểu biết sâu hơn về ngữ pháp và vận dụng từ ngữ, để nâng ca[r]

229 Đọc thêm

Cùng chủ đề