TÀI LIỆU NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÀI LIỆU NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI":

TÀI LIỆU NGÀNH KINH TẾ

TÀI LIỆU NGÀNH KINH TẾ

Nhu cầu của ngành suy giảm vì nhiều lý do khác nhau như: + _Sự thay đổi công nghệ_ + _Sự thay đổi nhân khẩu học và môi trường văn hoá xã hội_ + _Cạnh tranh quốc tế _đã làm người mua chuy[r]

27 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

I. Mục đích, yêu cầu
LVTN là một công trình nghiên cứu khoa học cá nhân của mỗi học viên cao học
HV vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào nghiên cứu một vấn đề cụ thể
Hình thành kỹ năng nghiên cứu độc lập
Một bài luận văn cần thể hiện sự hiểu biết của Học viên về đề tài lựa chọn cũn[r]

40 Đọc thêm

Nghiệp vụ Ngoại thương

NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

Tài liệu dành cho môn nghiệp vụ ngoại thương tại các trường Đại học Cao đẳng đào tạo các chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại, Thương mại Quốc tế, Xuất nhập khẩu......Nội dung bao gồm các điều kiện Incoterms, Các chứng từ quan trong trong nghiệp vụ Ngoại thương, kĩ thuật soạn thảo Hợp đồng và các kiến thứ[r]

57 Đọc thêm

Hồ sơ thị trường Nhật Bản

HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Các thông tin cơ bản, lịch sử, đường lối đối ngoại, văn hóa xã hội, du lịch, con người, văn hóa kinh doanh, tình hình về kinh tế như các ngành kinh tế mũi nhọn, các chỉ số kinh tế, các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, quan hệ ngoại giao chính trị với Việt Nam, quan hệ kinh tế với Việt Nam và cá[r]

14 Đọc thêm

phân tích nguồn lực và giải pháp phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại của việt nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

phân tích nguồn lực và giải pháp phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại của việt nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC

Phần I. MỞ ĐẦU 1
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.2. Câu hỏi nghiên cứu 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu 3
Phần II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
2.1. Phương pháp thu thập số liệu 3
2.2. Phương pháp phân tích 5
Phần III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU – THẢO LUẬN 7
3.1. Cơ sở lý luận 7
3.1.1. Khái niệm nguồn lực quốc g[r]

Đọc thêm

Đề tài công nghiệp hóa ở hàn quốc giai đoạn 1980 1990 từ đó rút ra một số kinh nghiệm với việt nam

ĐỀ TÀI CÔNG NGHIỆP HÓA Ở HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 1980 1990 TỪ ĐÓ RÚT RA MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỚI VIỆT NAM

MỤC LỤCPhần I: Tình hình CNH ở Hàn Quốc trước năm 1980.1.Chiến lược CNH.2.Thực trạng nền kinh tế.2.1.Thành tựu.2.2.Hạn chế.Phần II:Quá trình thực hiện chiến lược CNH hỗn hợp.1.Nội dung của chiến lược CNH hỗn hợp.2.Quá trình thực hiện.2.1.Phát triển công nghệ.2.2.Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm[r]

27 Đọc thêm

ĐIỀU CHỈNH CÁC QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

ĐIỀU CHỈNH CÁC QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

TRANG 2 A-/ ĐIỀU CHỈNH KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN PHÁT TRIỂN I-/ NHÀ NƯỚC ĐIỀU CHỈNH SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ LÀ ĐÒI HỎI KHÁCH QUAN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN ĐẠI CỦA CHỦ NGHĨA [r]

12 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI INDONESIA

CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI INDONESIA

1989 tới năm 1997, kinh tế Indonesia phát triển với tốc độ trung bình trên 7%.Indonesia đã cởi mở hơn, chuyển từ một chiến lược thay thế nhập khẩu hướng nội(1970-1980) sang một nền kinh tế định hướng xuất khẩu sau sự bùng nổ dầu lửa tronggiữa những năm 1980. Chính phủ giảm trần thuế đế[r]

31 Đọc thêm

 chính sách Kinh Tế Đối ngoại của Malaysia

CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA MALAYSIA

NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ: _* CÁC BIỆN PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA MALAYSIA TỪ LÚC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ_ _MỚI TỪ NĂM 1970:_ TRANG 19 - Miễn thuế xuất nhập khẩ[r]

42 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ - X• HỘI CỦA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ - X• HỘI CỦA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

NHỮNG HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI._ Kinh tế đối ngoại gồm nhiều hình thức nh: Hợp tác sản xuất nhận gia công, xây dựng xí nghiệp chung, khu công nghiệp khu kỹ thuật cao, hợp [r]

19 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA HÀN QUỐC

CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA HÀN QUỐC

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN “NHẸ GÁNH” BÁO CÁO NHỜ CHỮ KÝ SỐ Bắt đầu từ tháng 5/2012, hầu hết các loại báo cáo mà các CTCK đang gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCK bằng đường công văn, sẽ đ[r]

3 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO, MỞ RỘNG HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO, MỞ RỘNG HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Các hình thức này gồm có : du lịch quốc tế , vận tải quốc tế, xuất khẩu lao động ra nước ngoài và tại chỗ, ngoài ra chúng ta còn có những hoạt động dịch vụ thu ngoại tệ khác như dịch vụ [r]

12 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA MALAYSIA

CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA MALAYSIA

Malaysia là một nước NIC thế hệ thứ hai. Mặc dù có đường lối phát triển kinh tế tương đối gần với các nước NICS thế hệ thứ nhất, nhưng Malaysia thực hiện tiến trình công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu tương đối muộn. Do đó mà sự phát triển của nền kinh tế Malaysia chỉ thực sự trở nên nổi bật từ sau n[r]

32 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG THI CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MÔN QUAN HỆ QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG THI CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MÔN QUAN HỆ QUỐC TẾ

Liên hệ thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của tỉnh:Trên cơ sở tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam là độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế với phương châm “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy[r]

2 Đọc thêm

TRONG NHỮNG NĂM 1933-1939, CHÍNH PHỦ HÍT-LE ĐÃ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ VÀ ĐỐI NGOẠI NHƯ THẾ NÀO ?

TRONG NHỮNG NĂM 1933-1939, CHÍNH PHỦ HÍT-LE ĐÃ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ VÀ ĐỐI NGOẠI NHƯ THẾ NÀO ?

Trong những năm 1933 - 1939, Chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị, đối ngoại: Trong những năm 1933 - 1939, Chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị, đối ngoại: -     Về kinh tế : thực hiện quân sự hoá nền kinh tế. -    Về chính trị: thiết lập chế độ phát[r]

1 Đọc thêm

NÊU VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

NÊU VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

Ngày 1112007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Đã gần 8 năm kể từ cột mốc lịch sử đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ về kinh tế đối ngoại của Việt Nam, thế giới đã trải qua biết bao nhiêu biến động, điển hình là suy thoái kinh tế toàn cầu 2008. Có thể nói, sự phát triển của kinh[r]

16 Đọc thêm

Giới thiệu ngành tài chính công ty

GIỚI THIỆU NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG TY

Tổng quát ngành tài chính:Hiện trạng thách thức và cơ hội của ngành tài chínhMinh chứng cho sự thành công trong ngành tài chính.Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền t[r]

13 Đọc thêm

Đường lối đối ngoại của Đảng từ năm 1975 đến nay

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY

Bài thuyết trình Đường lối đối ngoại của Đảng từ năm 1975 đến nay.Bài thuyết trình mang tính chất lịch sử nên khá khô khan, tuy nhiên mỗi thông tin đều có hình ảnh minh họa, trình bày bảng biểu rõ ràng. I. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 19861. Hoàn cảnh lịch sử2. Nội dung đường lối đối ngoạ[r]

69 Đọc thêm

NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY

NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY

NHỮNG HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI._ Kinh tế đối ngoại gồm nhiều hình thức nh: Hợp tác sản xuất nhận gia công, xây dựng xí nghiệp chung, khu công nghiệp khu kỹ thuật cao, hợp [r]

19 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA HÀN QUỐC

CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA HÀN QUỐC

Thủ đô của Hàn Quốc là Seoul, một trung tâm đô thị lớn thứ hai trên thế giới và là thành phố toàn cầu quan trọng. Lãnh thổ Hàn Quốc trải rộng 100,032 km vuông. Với dân số50.76 triệu người, Hàn Quốc là quốc gia có mật độ dân số cao thứ ba (sau Bangladesh và Đài Loan) trong số các quốc gia có diện tíc[r]

38 Đọc thêm