GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ QUÁ HẠN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ QUÁ HẠN":

Quản lý nợ quá hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu – chi nhánh Thăng Long

QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TOÀN CẦU – CHI NHÁNH THĂNG LONG

1. Tính cấp thiết củe đề tài
Trong những năm que, nền kinh tế nước te bước vào giei đoạn phát triển và hội nhập, điều này tạo động lực cho hệ thống Ngân hàng phát triển mạnh mẽ và nhenh chóng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, hoạt động tín dụng củe hệ thống ngân hàng những năm que[r]

63 Đọc thêm

GIẢI PHÁP XỬ LÝ VÀ NGĂN NGỪA NỢ QUÁ HẠN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

GIẢI PHÁP XỬ LÝ VÀ NGĂN NGỪA NỢ QUÁ HẠN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

cao và giảm vào năm 2006 vì các NHTM cấp trên có chính sách thắt chặt dư nợ.Nhìn chung, dư nợ ngắn hạn ln chiếm tỷ trọng cao hơn dư nợ trung và dài hạntrong tổng dư nợ. Ngun nhân là do lãi suất cho vay ngắn hạn thấp hơn lãi suất cho vayCho vay DNNN chiếm tỷ lệ 2.5% tập trung vào các đối tượng thu mu[r]

45 Đọc thêm

MỘT số GIẢI PHÁP hạn CHẾ rủi RO tín DỤNG tại CHI NHÁNH NHNOPTNT BỒNG CHUNG VĨNH MINH TỈNH THANH hóa

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNOPTNT BỒNG CHUNG VĨNH MINH TỈNH THANH HÓA

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Xác định vấn đề nghiên cứu23. Đối tượng nghiên cứu24. Phạm vi nghiên cứu25. Kết cấu của chuyên đề2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO3TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM31.1 Một số vấn đề chung về tín dụng ngân hàng31.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng[r]

62 Đọc thêm

Thực trạng công tác xử lý nợ quá hạn của ngân hàng đông nam á chi nhánh bắc ninh đối với khách hàng vay vốn

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH BẮC NINH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY VỐN

Thực trạng công tác xử lý nợ quá hạn của ngân hàng đông nam á chinhánh bắc ninh đối với khách hàng vay vốn Thực trạng công tác xử lý nợ quá hạn của ngân hàng đông nam á chinhánh bắc ninh đối với khách hàng vay vốn Thực trạng công tác xử lý nợ quá hạn của ngân hàng đông nam á chinhánh bắc ninh đối[r]

102 Đọc thêm

Báo cáo thực tập Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHTMCPCT chi nhánh Tam Điệp

BÁO CÁO THỰC TẬP MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCPCT CHI NHÁNH TAM ĐIỆP

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ
KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHTMCPCT CHI NHÁNH TAM ĐIỆP 1
1.1) Quá trình hình thành và phát triển của NHTMCPCT chi nhánh Tam Điệp 1
1.2) Chức năng và nghiệp vụ chủ yếu của NHTMCPCT chi nhánh Tam Điệp 1
1.3)[r]

24 Đọc thêm

Thực trạng nợ xấu tại các NHTM Việt Nam từ 2008 đến nay – một số giải pháp hạn chế và xử lý

THỰC TRẠNG NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM TỪ 2008 ĐẾN NAY – MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ

MỤC LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO 3
PHỤ LỤC BẢNG BIỂU 4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5
LỜI MỞ ĐẦU 7
1. Tính cấp thiết của đề tài 7
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 8
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 8
4. Phương pháp nghiên cứu 8
5. Kết cấu của đề tài 8
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU 9
1.1 Khái niệm về nợ xấ[r]

39 Đọc thêm

VẤN ĐỀ NỢ QUÁ HẠN Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP

VẤN ĐỀ NỢ QUÁ HẠN Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP

PHỐI HỢP ĐỒNG BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN: Bao gồm Ngân hàng nhà nước ,sỏ nhà dất ,sỏ tư pháp , sỏ tài chính , toà án , công an viện kiểm soát … 2.1[r]

24 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN TẠI NHCSXH TỈNH AG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN TẠI NHCSXH TỈNH AG

TRANG 1 ĐĐMAI QUỲINHƯISiIniỲIhvỲIII nêIhtựcIệt:ỲIhtQIhLhIớ tQpDI h8ãsớ IhtDhIớựcI Qựớ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIớốcItVƯI0733257336G IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICẢỚIN[r]

33 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Với các hoạt động của NHTM ở Việt Nam hiện nay, hoạt động tín dụng đem lại lợi nhuận chiếm tỷ trọng lớn cho mỗi ngân hàng, tuy nhiên hoạt động tín dụng lại là hoạt động chứa nhiều rủi ro nhất, nhiều nguy cơ tiềm ẩn nhất, như vốn vay bị sử dụng sai mục đích, mất khả năng trả nợ do các yếu tố khách qu[r]

60 Đọc thêm

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM XỬ LÝ NỢ XẤU TRONG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM XỬ LÝ NỢ XẤU TRONG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động ngân hàng trong những năm vừa qua chứa đựng khá nhiều rủi ro do ảnh hưởng một phần từ nền kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng, một phần từ chính hoạt động của các ngân hàng. Trong đó, hoạt động tín dụng mặc dù là một trong các lĩnh vực chính đem lại nguồn thu lớn[r]

51 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ THỰC TRẠNG NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ THỰC TRẠNG NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

công ty chứng khoán thì nay con số đã lên 16 công ty tài chính, 11 công ty cho thuê tàichính, 61 công ty bảo hiểm, 81 công ty chứng khoán . Số lượng các định chế tài chínhphi ngân hàng hoạt động trên thị trường Việt Nam thường xuyên thay đổi theo thờigian, và đã có sự tăng lên đáng kể so với đầu nhữ[r]

40 Đọc thêm

CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ XÁC ĐỊNH RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ XÁC ĐỊNH RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

CHỦ ĐỀ: CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ XÁC ĐỊNH RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Nhóm thực hiện: SKYNHH
MỤC LỤC
Tình trạng nợ quá hạn
Tình trạng nợ quá hạn
2. Tình trạng rủi ro mất vốn
 
2. Tình trạng rủi ro mất vốn
Tổng nợ xấu 3.302 tỷ đồng chiếm 3% trên tổng[r]

14 Đọc thêm

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM, CHI NHÁNH HÀ NỘI

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM, CHI NHÁNH HÀ NỘI

Biốu đồ: Tốc độ tăng trưởng tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ khó đòi41Biốu đồ: Nợ quá hạn theo kỳ hạn42Biốu đồ: Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế44Biốu đồ: Nợ quá hạn theo tài sản đảm bảo46Biốu đồ: Tý lệ nợ

10 Đọc thêm

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THANH XUÂN

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THANH XUÂN

trên địa bàn TP.HCM.Luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Đức Tú(2012) với đề tài “ Quản trị rủi ro tíndụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam”Luận án đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ lý luận về rủi ro tín dụng và hạn chế rủiro tín dụng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế v[r]

116 Đọc thêm

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG SHB

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG SHB

Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng
Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng
QUY MÔ TÍN DụNG=> Chỉ số này càng cao thì hoạt động của ngân hàng có chiều hướng tốt thể hiện quy mô trong hoạt động tín dụng gia tăng. Tuy nhiên mức tốt nhất khoảng 60%
Chỉ số đánh giá rủi ro tín du[r]

25 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NNPTNT HUYỆN BÌNH GIANG_ HẢI DƯƠNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NNPTNT HUYỆN BÌNH GIANG_ HẢI DƯƠNG

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Một số vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng trung dài hạn của ngân hàng thương mại
1.2. Phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng trung dài hạn của ngân h[r]

19 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

NỘI DUNG TÓM TẮT
HỒ THỊ THANH THỦY, Tháng 7 năm 2007, “Một Số Biện Pháp Quản Lý Rủi
Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín”.
HO THI THANH THUY, July 2009. “Some Measures To Manage The Credit
Risk At Sai Gon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank”.
Trong hoạt động kinh doanh[r]

83 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh Bình Thạnh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

Nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh Bình Thạnh

Đề tài sẽ khái quát tình hình chung của hoạt động tín dụng tại VIB Chi nhánh Bình Thạnh để đi sâu vào phân tích, nghiên cứu tình hình hoạt động tín dụng cá nhân về tỷ lệ sinh lời tín dụng, hiệu suất sử dụn[r]

67 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN MÊKÔNG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN MÊKÔNG

_GIẢI PHÁP 4: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU NỢ CHẶT CHẼ: THÚC ĐẨY NHANH VIỆC _ _THU HỒI CÁC KHOẢN NỢ QUÁ HẠN, GIẢM BỚT NHỮNG KHÁCH HÀNG KHÔNG CÓ UY TÍN, CHIẾM _ _DỤNG KHOẢN NỢ LÂU HƠN THỜI GI[r]

34 Đọc thêm