ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 201

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 201":

HOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH tại CÔNG TY CP tư vấn và đầu tư xây DỰNG á CHÂU

HOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH tại CÔNG TY CP tư vấn và đầu tư xây DỰNG á CHÂU

LỜI NÓI ĐẦU81.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp101.1.1. Chi phí sản xuất trong Doanh Nghiệp xây dựng.101.1.2. Phân loại chi phí sản xuất xây dựng.101.1.3. Giá thành sản phẩm, các loại giá thành sản phẩm xây dựng.121.1.4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.131.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.141.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp.141.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.141.2.3. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.151.2.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.241.3. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.251.3.1. Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp.251.3.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp.261.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm.26CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU312.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU312.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Á Châu.312.1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất tại Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây dựng Á Châu.322.1.2.1. Đặc hoạt động sản xuất kinh doanh322.1.2.2. Quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty.332.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây dựng Á Châu.342.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty.372.1.5. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán.392.2.TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU.442.2.1.Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty.442.2.2.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.452.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.512.2.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công.582.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung.642.2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất.712.2.7. Xác định chi phí sản xuất dở dang và tính giá thành sản phẩm.722.3. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY.802.3.1.Những mặt đạt được.802.3.2.Những hạn chế còn tồn tại.82CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU.863.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HẠCH TOÁN CHÍNH XÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.863.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CUẢ VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.873.3. MỘ SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOAN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY.883.3.1. Đề xuất thứ nhất: Về công tác luân chuyển chứng từ.893.3.2. Đề xuất thứ hai: Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.893.3.3. Đề xuất thứ ba: Sử dụng bảng chấm công làm thêm giờ.913.3.4. Đề xuất thứ 4: Về chi phí nhân công.923.3.5. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán.933.3.6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vòa công tác kế toán.94
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

1Sự cần thiết của đề tài: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế. Với mục tiêu từ nay đến năm 2010, nước ta cơ bản là một nước công nghiệp phát triển với nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, đảm bảo mục tiêu kinh tế phát triển, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn trú trọng và quan tâm đến sự phát triển của kinh tếxã hội, lấy hiệu quả kinh tếxã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để định ra phương án phát triển. Trong phát triển mới, ưu tiên quy mô vừa và nhỏ, xây dựng một số công trình quy mô lớn thật cần thiết và hiệu quả, tạo ra những mũi nhọn trong từng bước phát triển. Bởi vậy, xây dựng là một trong những ngành công nghiệp quan trọng, góp phần tạo ra sự đổi mới, phát triển và hoàn thiện mục tiêu. Trong những năm gần đây ngành công nghiệp xây dựng đang có những bước tăng trưởng và phát triển cao, đó là những công trình, hạng mục công trình có quy mô lớn và công nghệ hiện đại. Tuy nhiên sự canh tranh gay gắt của môi trường kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nhằm mục tiêu có lãi và tạo chỗ đứng trên thị trường. Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp Sông Đà 113 thuộc công ty cổ phần Sông Đà 11. Với những công trình, hạng mục công trình lớn, thời gian thi công dài. Vì vậy, công việc theo dõi, tính toán giá thành các công trình, hạng mục công trình chiếm phần lớn trong công việc kế toán của xí nghiệp. Cùng với xu hướng hội nhập của nền kinh tế và môi trường kinh doanh ngày càng gay gắt, xí nghiệp luôn tự mình đổi mới cách thức kinh doanh và hoàn thiện công tác kế toán nhằm mục tiêu đạt được doanh thu cao và giá thành hạ. Vậy nên, em mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp” tại xí nghiệp nhằm mong muốn được đóng góp một phần nào đó trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành của xí nghiệp. 2Mục đích nghiên cứu của đề tài: Sự hỗ trợ của công tác hoạch toán kế toán trong doanh nghiệp là hết sức cần thiết bởi hạch toán kế toán là công cụ có vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kế toán, đặc biệt là công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp sẽ hạn chế được những thất thoát, lãng phí và là cơ sở để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.3Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cùng với sự nhận thức của bản thân trong quá trình học tập. Em mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp” tại Xí nghiệp Sông Đà 113 thuộc Công Ty Cổ Phần Sông Đà 11.4Phương pháp nghiên cứu: Hạch toán kế toán là khoa học kinh tế, có đối tượng nghiên cụ thể mà ở đây đối tượng nghiên cứu là kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Do vậy phương pháp nghiên cứu trong bài Luận văn áp dụng là phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và phương pháp tìm hiểu thực tế tại Xí nghiệp.5Những đóng góp chính của luận văn: Đây là công trình khoa học, là kết quả lao động nghiêm túc, kết hợp với những kiến thức đã học, cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo – Thạc sỹ Đặng Ngọc Hùng và tập thể cán bộ Ban kế toán của XN. Mong rằng những vấn đề mà Luận văn đưa ra nhằm đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế và góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại XN. Tuy nhiên với thời gian nghiên cứu không nhiều và thiếu những kinh nghiệm thực tiễn chắc chắn Luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô và cán bộ kế toán Xí nghiệp để Luận văn hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn – Thạc Sỹ Đặng Ngọc Hùng và tập thể cán bộ Ban kế toán của Xí Nghiệp đã giúp đỡ em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp này.6Bố cục của luận văn:Ngoài phần mở đầu, các phần mục lục, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 113 thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 113 thuộc Công ty Cổ Phần Sông Đà 11.CHƯƠNG 1NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP1.1Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp1.1.1Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự thay đổi của cơ chế quản lý, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Để đạt được điều đó ngay từ đầu các doanh nghiệp phải đặt ra các phương án kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất. Và phương án đó một phần chính là hạ giá thành sản phẩm bằng cách sử dụng tiết kiệm vật tư, tiền vốn, quản lý tốt chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ,… Đối với các doanh nghiệp xây dựng, để tính toán chính xác giá thành sản phẩm, doanh nghiệp phải chú trọng làm tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm. Việc hạch toán chi phí sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất tìm ra biện pháp hạ thấp chi phí, phát huy quy trình sản xuất. Thông qua những thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp bộ phận kế toán cung cấp, những nhà quản lý doanh nghiệp có thể nhìn nhận đúng thực trạng của quá trình sản xuất, những chi phí thực tế của từng công trình, hạng mục công trình,…trong từng thời kỳ cũng như kết quả của toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, để phân tích đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí, tình hình sử dụng tài sản, vật tư, lao động, vốn để có các quyết định quản lý cũng như trong công tác hạch toán chi phí, nhằm loại trừ ảnh hưởng của những nhân tố tiêu cực, phát huy những nhân tố tích cực, khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí một cách hợp lý.Đối với Nhà nước, việc hạch toán chi phí sản xuất hợp lý, chính xác tại các doanh nghiệp sẽ giúp cho các nhà quản lý vĩ mô có cái nhìn tổng quát toàn diện đối với sự phát triển của nền kinh tế. Từ đó đưa ra những đường lối chính sách phù hợp để tăng cường hay hạn chế quy mô phát triển của các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo sự phát triển không ngừng của nền kinh tế nói chung.Ngoài ra, việc hạch toán chi phí sản xuất của các doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước.Vì vậy, việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp là rất cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó gắn liền với quyền lợi trực tiếp của doanh nghiệp, của Nhà nước và các bên liên quan.
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà

MỤC LỤCLời mở đầu7Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất91.1 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm91.1.1 Chi phí sản xuất91.1.2 Giá thành sản phẩm111.1.3 Mối quan hệ giữa chi sản xuất và giá thành sản phẩm131.1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm141.2 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm141.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất141.2.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất151.2.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất151.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp151.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp171.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung181.2.4 Kế toán giá thành sản phẩm hoàn thành201.2.4.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên201.2.4.2 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ211.2.5 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang221.3 Tính giá thành sản phẩm241.3.1 Đối tượng tính giá thành241.3.2 Các phương pháp tính giá thành241.4 Các hình thức kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm311.4.1 Hình thức Nhật ký chung311.4.2 Hình thức Nhật ký – Sổ cái331.4.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ351.4.4 Hình thức Nhật ký chứng từ371.4.5 Hình thức Kế toán máy39Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà412.1 Tổng quan chung về công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà…..412.1.1 Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty412.1.2 Đặc điểm về bộ máy tổ chức quản lý của công ty432.1.3Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty452.1.4 Tổ chức bộ mỏy kế toỏn tại cụng ty472.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà522.2.1 Phân loại chi phí, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất522.2.2 Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất532.2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp532.2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp632.2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung672.2.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp712.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang742.2.4 Tính giá thành sản phẩm74Chương 3: Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà813.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công tyTNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà813.1.1 Ưu điểm813.1.2 Hạn chế833.2 Kiến nghị85Tài liệu tham khảo91
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp - Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Điện Sông Mực

Luận văn tốt nghiệp - Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Điện Sông Mực

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, xây dựng cơ bản là ngành sản xuất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân, của quỹ tích lũy cùng với vốn đầu tư của nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. So với ngành sản xuất khác, ngành xây dựng có những đặc điểm về kinh tế - kỹ thuật riêng biệt, thể hiện rất rõ nét ở sản phẩm xây lắp và quá trình tạo ra sản phẩm của ngành. Điều này đã chi phối đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. Công tác kế toán vừa phải đáp ứng yêu cầu chung về chức năng, nhiệm vụ kế toán của doanh nghiệp sản xuất, vừa phải đảm bảo phù hợp với đặc thù của loại hình doanh nghiệp xây lắp. Hơn nữa, cạnh tranh trong xây dựng ngày càng trở lên gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, giá thành sản phẩm. Để thực hiện được điều đó, yêu cầu đặt ra với công tác kế toán là thực hiện tốt kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Bởi nó cho phép tính toán một cách chính xác, đầy đủ, khách quan các khoản mục chi phí đã bỏ ra, cung cấp số liệu cần thiết để phục vụ cho công tác quản trị của doanh nghiệp. Việc phân tích đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành sản phẩm chính xác. Giá thành lại chịu ảnh hưởng của kết quả tập hợp chi phí sản xuất xây lắp. Tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm xây lắp là tiền đề để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, để xác định nội dung, phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành cũng như lượng giá trị các yếu tố chi phí đã dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành, giúp doanh nghiệp có thể giám sát hoạt động, khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng thế mạnh của mình thì việc tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp là yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp xây lắp. Hiện nay, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Điện sông Mực chủ yếu tập trung vào kế toán tài chính, kế toán quản trị chưa được Công ty chú trọng. Hơn thế, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính về cơ bản đã tuân thủ theo chế độ kế toán hiện hành, đáp ứng phần nào yêu cầu quản lý tại doanh nghiệp, xong vẫn còn bộc lộ nhiều điểm hạn chế cần phải khắc phục. Xuất phát từ lý do trên, tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Điện Sông Mực”
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC

Mục Lục số trang LỜI MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 8 1.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 8 1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 8 1.1.2 Phân loai chi phí sản xuất 8 1.1.3 Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí 8 1.1.4 Phân loại chi phí theo khoản mục 8 1.1.5 Phân loại chi phí theo phương pháp tính chi phí vào giá thành sản phẩm 9 1.1.6 Phân loại chi phí theo chức năng 9 1.2 Giá trị dự toán và giá thành sản phẩm xây lắp 10 1.2.1 Giá trị dự toán 10 1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 10 1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12 1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13 1.5. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm 14 1.5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 14 1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 14 1.6. Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 15 1.6.1. Trình tự hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 15 1.6.2. Hạch toán kế toán chi phí sản xuất 15 1.7. Các phương pháp đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 24 1.8. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 25 1.8.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp (phương pháp giản đơn) 25 1.8.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 26 1.8.3. Phương pháp tổng cộng chi phí 26 1.8.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức 27 1.9 Thiệt hại trong sản xuất 27 1.9.1 Thiệt hại phá đi làm lại 27 1.9.1.1 Đặc điểm của khoản thiệt hại phá đi làm lại trong sản xuất xây lắp 27 1.9.1.2. Phương pháp hạch toán 28 1.9.2. Thiệt hại ngừng sản xuất 29 1.10. Các hình thức ghi sổ kế toán trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 30 1.10.1. Hình thức kế toán nhật ký chung 30 1.10.2. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái 32 1.10.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 34 1.10.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký Chứng từ 37 1.10.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – VIMCC 40 2.1 Tổng quan về công ty CP thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 40 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP thi công cơ giới và đầu tư xây dựng – VIMCC 40 2.1.2. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 40 2.1.2.1 Đặc điểm sản phẩm của công ty : 40 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty 43 2.1.2.3Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty 44 2.1.2.4 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 45 2.1.3 Tổ chức kế toán tại công ty 50 2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 50 2.1.3.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty 53 2.2 Đặc điểm tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 56 2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và Đặc điểm CPSX tại công ty 56 2.2.2 Đặc điểm quản lý chi phí sản xuất tại công ty 57 2.2.3.Phân loại chi phí sản xuất tại công ty 58 2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 59 2.2.4.1 Kế toán Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp 59 2.2.4.2. Kế toán Chi Phí nhân công trực tiếp tại công ty 68 2.2.4.3. Kế toán chi phí máy thi công : 74 2.2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 78 2.2.5 Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 85 2.2.5.1 Tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty. 85 2.2.5.2 Đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty. 86 2.2.6. Tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây Thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC. 86 2.2.6.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty 86 2.2.6.2. Quy trình tính giá thành sản phẩm. 86 Chương III MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TRỰC NINH 89 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC. 89 3.1.1 Những thành tựu đạt được 89 3.1.2 Những tồn tại 90 3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 91 3.3 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 92 3.3.1 Kiến nghịvề công tác luân chuyển chứng từ kế toán: 93 3.3.2 Kiến nghị về hoàn thiện kế toán các khoản chi phí 93 3.3.2.1 Kiến nghị về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 93 3.3.2.2 Kiến nghị về chi phí nhân công trực tiếp 94 3.3.2.3 Kiến nghị về chi phí sản xuất chung. 95 Kết luận 96
Xem thêm

Đọc thêm

LUẬN VĂN tốt nghiệp công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

LUẬN VĂN tốt nghiệp công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựngTDC11.Sau đây em xin giới thiệu nội dung luận văn bao gồm 3 chương:Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp.Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh Công ty CP Phát triển kỹ thuật Xây dựngTDC11.Chương3: Nhận xét và một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh Công ty CP Phát triển kỹ thuật Xây dựngTDC11.
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây lắp H36

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây lắp H36

PHẦN MỞ ĐẦU 1.Sự cần thiết của đề tài Hoà nhập cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp cũng đã và đang nỗ lực để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mình thông qua các chiến lược và kết quả sản xuất kinh doanh. Khi phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại một doanh nghiệp sản xuất, thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Để có được những số liệu trên chúng ta không thể không nhắc tới vai trò to lớn của hạch toán kế toán. Việc tổ chức kế toán đúng, hợp lý, chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành sản phẩm, trong việc kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chi phí phát sinh ở doanh nghiệp nói chung và ở các phân xưởng, tổ, đội sản xuất nói riêng. Thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành cung cấp, nhà quản lý doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế của từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, của hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Qua đó, nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả, để từ đó có đề ra các quyết định phù hợp với sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Việc phân tích đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành sản phẩm chính xác. Về phần mình, tính chính xác của giá thành sản phẩm lại chịu ảnh hưởng của kết quả tổng hợp chi phí sản xuất. Do vậy tổ chức tốt công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm để đảm bảo xác định đúng nội dung, phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành, xác định đúng lượng giá trị các yếu tố chi phí đã dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành là yêu cầu cấp bách và ngày càng phải hoàn thiện đổi mới công tác đó là rất cần thiết đối với doanh nghiệp. Như chúng ta đã biết, xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất độc lập có chức năng tái sản xuất tài sản cố định cho tất cả các ngành cho nền kinh tế quốc dân. Nó tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất, tăng tiềm lực kinh tế và Quốc phòng của đất nước. Góp phần quan trọng trong vịêc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên so với các ngành khác, ngành xây dựng cơ bản có những đặc điểm kinh tế kĩ thuật khác, điều này được thể hiện ở quá trình tạo ra sản phẩm của ngành, đó là sản phẩm xây lắp. Sản phẩm xây lắp là công trình, vật liệu kiến trúc …có quy mô lớn, kết cấu phức tạp thời gian sản xuất kéo dài, do đó việc vậy việc tổ chức quản lý và hạch toán nhất thiết phải có các dự toán thiết kế, thi công… Sản phẩm xây lắp thường cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt công trình, từ đó mà công tác quản lý, sử dụng, hạch toán vật tư, tài sản cũng trở nên phức tạp. Quá trình từ khi khởi công công trình đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng là khoảng thời gian tương đối dài, nó phụ thuộc vào quy mô, tính chất phức tạp về kỹ thuật của từng công trình. Quá trình thi công được chia làm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại bao gồm nhiều công việc khác nhau. Các công việc chủ yếu thực hiện ở ngoài trời nên nó chịu ảnh hướng lớn của điều kiện thiên nhiên, thời tiết làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, vì vậy quá trình tập hợp chi phí kéo dài, phát sinh nhiều chi phí ngoài dự toán, chi phí không ổn định và phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công. Sản phẩm xây lắp rất đa dạng nhưng lại mang tính đơn chiếc. Mỗi công trình được tiến hành thi công theo theo đơn đặt hàng cụ thể, phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng và theo thiết kế kỹ thuật của công trình đó. Khi thực hiện các đơn vị xây lắp phải bàn giao đúng tiến độ, đúng thiết kế kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình. Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá trị dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu tư từ khi ký kết hợp đồng, do đó tính chất hàng hoá của sản phẩm xây lắp thể hiện không rõ. Nếu quản lí tốt chi phí thì doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí và tăng lợi nhuận. Chính những đặc trưng riêng của ngành xây dựng cơ bản đã có tác động lớn đến việc tổ chức kế toán. Và việc kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp không nằm ngoài tầm quan trọng trong công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm nói chung. Ngoài ra nó còn đòi hỏi những yêu cầu khắt khe hơn nhiều vì những sản phẩm đó mang trong mình giá trị và giá trị sử dụng rất lớn. Nhận thức rõ được điều này, em đã chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây lắp H36Công ty xây lắp hoá chất” trong thời gian thực tập của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Em hy vọng rằng qua thời gian nghiên cứu em có dịp tiếp cận với thực tế công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng trong doanh nghiệp, cụ thể là doanh nghiệp xây lắp để em có thể hiểu rõ hơn, trau dồi và bổ sung thêm về những kiến thức mà em đã học tập được trong nhà trường. 3. Đối tượng nghiên cứu Với đề tài này, em sẽ nghiên cứu về cách kế toán tập hợp chi phí sản xuất như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công và chi phí sản xuất chung; nghiên cứu về cách đánh giá sản phẩm dở dang, phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp nói chung. Sau đó em sẽ nghiên cứu cụ thể hoá vào Xí nghiệp thông qua một hoặc vài công trình đã thi công để xem xem trong thực tế Xí nghiệp hạch toán như thế nào, từ hoá đơn chứng từ cho đến cách lên sổ. Qua đó có thể thấy được các ưu điểm và hạn chế trong phần hành kế toán này, để mạnh dạn đề ra phương hướng khắc phục. 4. Phương pháp nghiên cứu Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học, kết hợp với những kiến thức được trang bị từ nhà trường nói chung và kiến thức về hach toán kế toán nói riêng, để dựa vào các hoá đơn, chứng từ phát sinh xem cách hạch toán của đơn vị về các chỉ tiêu chi phí xem xét về mặt giá trị và nguồn gốc phát sinh, để biết chi phí nào thì được hạch toán vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công chi phí sản xuất chung; tại sao lại được hạch toán như vậy và các chi phí đó đã cấu thành lên sản phẩm như thế nào để từ đó có thể rút ra các kết luận cụ thể hơn, tổng quát hơn. 5.Sự đóng góp của luận văn Em hy vọng rằng qua bài luận văn này, em sẽ đóng góp một phần nhỏ bé cuả mình vào công việc nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của Xí nghiệp. 6.Bố cục luận văn Trong bài này, ngoài phần mở đầu kết luận, các bảng biểu phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp H36 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp H36 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1.1 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp Chúng ta biết rằng, một trong những yếu tố cần thiết đem lại thành công cho doanh nghiệp, đó là khâu quản lí. Không những yêu cầu quản lí tốt về mặt tình hình chung mà còn cả đối với các mặt cụ thể diễn ra trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trong đó yêu cầu đối với chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất đóng vai trò rất quan trọng vì chúng thể hiện hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, do đó chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải được quản lí chặt chẽ, linh hoạt từ khâu lập dự toán, trong giai đoạn phát sinh đến khi tổng hợp cuối kì để vừa đầu tư chi phí hợp lí cơ sở để tính giá thành sản phẩm xây lắp vừa đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. 1.1.2 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1.1.2.1 Vai trò Nền kinh tế thị trường với những đổi mới thực sự trong cơ chế quản lý kinh tế tài chính đã khẳng định vai trò, vị trí của kế toán trong quản trị doanh nghiệp. Bằng những số liệu cụ thể, chính xác, khách quan và khoa học, kế toán được coi là một công cụ để điều hành, quản lý các hoạt động, tính toán hiệu quả kinh tế và kiểm tra bảo vệ, sử dụng tài sản vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và tự chủ về tài chính. Trong đó vai trò kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cũng không kém phần quan trọng. Thông qua số liệu hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành do bộ phận kế toán cung cấp, các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế từng công trình, hạng mục công trình, để phân tích và đánh giá tình hình thực hiện các định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn, tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu kịp thời nhằm hạ thấp chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp đồng thời đảm bảo được yêu cầu kĩ thuật của sản phẩm. 1.1.2.2 Nhiệm vụ Để đáp ứng được yêu cầu quản lý kinh tế, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành có các nhiệm vụ cụ thể sau: Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành phù hợp với đặc điểm quy trình công nghệ đặc điểm tổ chức sản xuất của doanh nghiệp. Tổ chức tập hợp và phân bổ từng loại chi phí sản xuất theo đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất để xác định bằng phương pháp thích hợp đã chọn. Xác định chính xác chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ. Thực hiện tính giá thành sản phẩm kịp thời, chính xác theo đúng đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành hợp lý. Định kỳ, cung cấp các báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành cho lãnh đạo doanh nghiệp và tiến hành phân tích tình hình thực hiện định mức, dự toán chi phí sản xuất, tình hình thực hiện kế hoạch, giá thành, đề xuất các kiến nghị cho lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định thích hợp, trước mắt cũng như lâu dài đối với sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cụng Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xõy Dựng số 1 Hà Nội

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cụng Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xõy Dựng số 1 Hà Nội

Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm ba chương: Chương 1: Những vấn đề về lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp . Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Tư và Xây Dựng số 1 Hà Nội. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Tư và Xây Dựng số 1 Hà Nội
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng, thương mại và dịch vụ Thành Nam

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng, thương mại và dịch vụ Thành Nam

1.Tính cấp thiết của đề tài Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập giữ vị trí quan trọng. Nó có nhiệm vụ tái sản xuất tài sản cố định; sử dụng lượng vốn tích lũy rất lớn của xã hội; đóng góp đáng kể vào GDP (từ 6% đến 12%) là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Trong xu thế phát triển chung, đặc biệt là khi nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển, lĩnh vực đầu tư xây lắp có tốc độ phát triển nhanh chóng trên nhiều phương diện từ cơ chế quản lý đến trình độ kỹ thuật. Điều đó có nghĩa là vốn đầu tư xây dựng cũng tăng lên.Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất xây dựng cơ bản trải qua khâu địa bàn sản xuất luôn thay đổi, thời gian kéo dài có khi lên tới vài năm để đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận do các doanh nghiệp, công ty đề ra. Từ khi nước ta ra nhập WTO, ngày càng có nhiều doanh nghiệp hình thành kể cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để thích ứng với thị trường ngày càng năng động, có tính cạnh tranh cao, các doanh nghiệp xây lắp càng phải tính toán kỹ lưỡng về việc sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất, kiểm soát tốt, tiết kiệm tối đa hóa chi phí sản xuất để có thể bỏ thầu với mức giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình. Để từ đó các doang nghiệp có thể đưa ra cho mình một chính sách, chiến lược tổng quát nhất về tài chính, kế toán để phát triển kinh tế của doanh nghiệp mình. Do đó việc kế toán chính xác, khoa học chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp có vị trí đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa vô cùng to lớn trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực tế thời gian qua, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp đã phát huy tác dụng nhất định trong quản lý. Tuy nhiên, các quan điểm và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp còn nhiều hạn chế do nhận thức tư duy đã cũ, có tính chất truyền thống chưa thay đổi kịp với nền kinh tế thị trường, phản ánh chưa đầy đủ thực trạng của quá trình sản xuất. Vì vậy, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp chưa thực sự là cơ sở tin cậy để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với những lý do trên, việc tổ chức hợp lý và khoa học quá trình kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp đang là một yêu cầu cấp thiết không chỉ với bản thân doanh nghiệp mà còn là yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý kinh tế. Hơn nữa tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp cũng là biện pháp sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước có hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí. Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kế toán nói chung, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp nói riêng cùng với mục đích hoàn thiện hơn nữa kiến thức của mình và hiểu rõ thực tế trên cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu, em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng, thương mại và dịch vụ Thành Nam” cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất Học Cụ

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất Học Cụ

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN iv LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4 1.1. Sự cần thiết khách quan phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 4 1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4 1.1.2. Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6 1.2. Phân loại CPSX và giá thành sản phẩm 8 1.2.1. Phân loại CPSX 8 1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 12 1.3. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 13 1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 13 1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 13 1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14 1.4. Đánh giá sản phẩm làm dở và tính giá thành sản phẩm 24 1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm 24 1.4.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 25 1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 27 1.5. Sổ kế toán tập hợp CPSX và giá thành sản phẩm 28 CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HỌC CỤ 30 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HỌC CỤ 30 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH Sản xuất Học Cụ 30 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Sản xuất Học Cụ 31 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý ở Công ty TNHH Sản xuất Học Cụ 35 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất Học Cụ 38 2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HỌC CỤ 51 2.2.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 51 2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất. 51 2.2.3. Kế toán tập hợp CPSX 51 2.2.4.Thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất Học Cụ 76 CHƯƠNG 3:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HỌC CỤ 81 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN: 81 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HỌC CỤ 86 3.2.1Về việc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán 87 3.2.2 Vềkhấuhaotàisảncốđịnh: 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO 89
Xem thêm

Đọc thêm

Giải pháp hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH quang tuấn

Giải pháp hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH quang tuấn

LỜI CẢM ƠN Ngành xây dựng cùng với các ngành sản xuất khác đã góp sức đưa đất nước ta vốn là một nước nghèo trở thành một nước đang phát triển hội nhập nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế ngày càng phát triển thì công tác quản lý kinh tế càng có vai trò quan trọng trong việc quản lý các nghành sản xuất nói chung và nghành xây dựng nói riêng. Hiện nay đang trong cơ chế thị trường, đặc biệt trước sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, đã mở ra cho các doanh nghiệp trong nước rất nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn. Đòi hỏi các ngành Doanh Nghiệp thương mại cần phải hoạt động hết sức nhạy bén linh hoạt nắm bắt nhu cầu thị trường và tìm cho mình một chỗ đứng, đông thời thực hiện mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận. Bộ phận kế toán tài chính là bộ phận hết sức quan trọng, nó cần phải hoạt động một cách chính xác nắm bắt thông tin nhạy bén, kịp thời tạo điều kiện cho Doanh Nghiệp phát triển kéo theo sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập đi đôi với tiếp cận thực tế, BGH và các giảng viên trường Đại Học Công nghiệp Tp.HCM đã hết sức tạo điều kiện cho sinh viên học tập rèn luyện và trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ, ngoài ra nhà trường còn tổ chức cho sinh viên đi thực tập vnghiệp vụ tại các doanh nghiệp, từ đó giúp cho sinh viên tiếp cận được nhiều với thực tế để vận dụng những kiến thức đã học. Được sự giúp đỡ tận tình của Th.s Võ Thị Minh và các cán bộ công nhân viên tại đơn vị, em đã hiểu thêm được nhiều kiến thức từ thực tế về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị. Em mong rằng, sau đợt thực tập tại đơn vị chúng em sẽ tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Em xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo Công ty TNHH Quang Tuấn cũng như các anh chị trong phòng kế toán đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành nhiệm vụ thực tập lần này. Em xin chân thành cảm ơn Th.s Võ Thị Minh, cũng như các thầy cô trong khoa kinh tế đã nhiệt tình giúp đỡ chúng em hoàn thành bài chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn ! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC vi DANH MỤC VIẾT TĂT xi DANH MỤC SƠ ĐỒ xii CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1. Tính cấp thiết của đê tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 2 1.3.2 Hệ thống phương pháp kế toán 2 1.3.3 Phương pháp so sánh 2 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 1.5 Kết cấu của chuyên đề 2 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 3 2.1 Đặc điểm của hoạt động xây lắp có ảnh hưởng tới kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3 2.2 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 4 2.2.1 Chi phí sản xuất 4 2.2.1.1 Khái niệm 4 2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 4 2.2.2 Giá thành sản phẩm xây lắp 7 2.2.2.1 Khái niệm 7 2.2.2.2 Dự toán xây lắp và kết cấu giá thành sản phẩm xây lắp trong kế toán 8 2.2.2.3 Phân loại 9 2.2.3 Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 11 2.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 12 2.4 Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 12 2.4.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 12 2.4.2 Đối tượng tính giá thành xây lắp 13 2.4.3 Kỳ tính giá thành 13 2.4.4 Phân biệt đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 14 2.4.5 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 14 2.4.6 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 16 2.4.6.1 Phương pháp giản đơn 16 2.4.6.2. Phương pháp tính giá theo đơn đặt hàng. 17 2.4.6.3 Phương pháp tính giá thành theo tổng cộng chi phí 17 2.4.6.4 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 17 2.4.6.5 Phương pháp tính giá thành theo định mức 18 2.4.7 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 19 2.5 Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 19 2.5.1 Hạch toán chi phí sản xuất 19 2.5.1.1 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX 19 2.5.1.2 Hạch toán CPSX theo phương pháp KKĐK 27 2.5.3 Kế toán chi phí sửa chữa và bảo hành công trình 30 2.5.4 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 32 2.5.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 32 2.5.6. Mối quan hệ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 33 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH QUANG TUẤN 35 3.1 Khái quát chung về Công ty TNHH Quang Tuấn 35 3.1.1 Lịch sử hình thành 35 3.1.1.1 Tên công ty 35 3.1.1.2 Vốn điều lệ 35 3.1.1.3 Quyết định thành lập 35 3.1.1.4 Nghành nghề kinh doanh 35 3.1.2 Tình hình tổ chức của công ty 35 3.1.2.1 Cơ cấu tổ chức của công ty 35 3.1.2.2 Cơ cấu tổ chức phòng kế toán Bộ máy kế toán của công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: 37 3.1.3 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 38 3.1.3.1 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: CHỨNG TỪ GHI SỔ 38 3.1.3.2 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty: 40 3.1.3.3 Phương pháp kế toán hàng tồn kho: 40 3.1.3.4 Một số chế độ kế toán khác áp dụng trong công ty 40 3.1.4 Quy trình công nghệ sản xuất 40 3.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động của công ty 43 3.1.5.1 Chính sách nhà nước 43 3.1.5.2 Các nhân tố môi trường 43 3.1.5.3 Yếu tố con người 43 3.1.5.4 Đối thủ cạnh tranh 43 3.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Quang Tuấn 44 3.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và yêu cầu quản lí 44 3.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 45 3.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Quang Tuấn. 45 3.2.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 46 3.2.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 51 3.2.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 55 3.2.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 60 3.2.4 Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Quang Tuấn 65 3.2.4.1 Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 65 3.2.4.2 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 65 CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH QUANG TUẤN 71 4.1 Đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quang Tuấn 71 4.1.1 Ưu điểm 71 4.1.1.1 Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp 72 4.1.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 72 4.1.1.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 73 4.1.1.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 73 4.1.2 Hạn chế 73 4.1.2.1. Kế toán chi phí NVLTT 73 4.1.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 73 4.1.2.3. Chi phí sử dụng máy thi công 74 4.1.2.4. Chi phí sản xuất chung 74 4.2 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quang Tuấn 74 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lí và sử dụng nguyên vật liệu trong thi công công trình 75 4.2.2 Giải pháp quản lí chấm công bằng việc sử dụng sổ theo dõi ngày công cho từng công trình 76 4.2.3 Giải pháp khoán ca máy, khoán nhiên liệu cho máy thi công 76 4.2.4 Giải pháp hạch toán chi tiết khoản mục chi phí sản xuất chung 76 4.2.5 Giải pháp lập chi tiết hệ thống tài khoản và sổ chi tiết 77 4.2.6 Giải pháp sử dụng phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 77 4.2.7 Giải pháp lưu chuyên chứng từ nhanh chóng phù hợp xử lí số liệu và ghi sổ 78 4.2.8 Giải pháp sử dụng chương trình kế toán máy hiệu quả 78 4.2.9 Một số vấn đề khác 78 4.3 Một số biện pháp đề xuất để giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 79 4.3.1 Tiết kiệm nguyên vật liệu 79 4.3.2 Tăng năng suất lao động 79 4.3.3 Tiết kiệm chi phí sử dụng máy thi công 80 4.3.4 Tiết kiệm chi phí sản xuất chung 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 DANH MỤC VIẾT TĂT BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế CCDC: Công cụ dụng cụ CP NVLTT: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CP SXKD: Chi phí sản xuất kinh doanh CT, HMCT: Công trình, hạng mục công trình CP SXC: Chi phí sản xuất chung DDDK, DDCK: Dở dang đầu kì, dở dang cuối kì HĐ GTGT : Hóa đơn giá trị gia tăng KPCĐ: Kinh phí công đoàn NCTT: Nhân công trực tiếp PKT: Phiếu kế toán PXK: Phiếu xuất kho XDCB: Xây dựng cơ bản TSCĐ: Tài sản cố định TNHH: Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp 21 Sơ đồ2.3: Sơ đồ chi phí sử dụng máy thi công 23 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ chi phí sản xuất chung 25 Sơ đồ 2.5: Sơ đồ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 29 Sơ đồ 3.1 : Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty 34 Sơ đồ 3.2: Bộ máy kế toán Công ty Thành Công 35 Sơ đồ 3.3 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức “ CHỨNG TỪ GHI SỔ” 38 Sơ đồ 3.4: Quy trình chung sản xuất sản phẩm xây lắp của công ty 39 Sơ đồ 3.5: Quy trình thi công nhà ở 40 Sơ đồ 3.6: Quy trình thi công đường giao thông 40 Sơ đồ 3.7: Quy trình thi công kênh thủy lợi 41 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Tính cấp thiết của đê tài Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp thể hiện các mặt sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là thước đo mức chi phí tiêu hao để bù đắp trong quá trình sản xuất và là căn cứ để xây dựng giá bán của sản phẩm.Trong nền kinh tế thị trường gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp luôn quan tâm tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mình, làm sao để sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất. Để đạt được mục đích này, các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều biện pháp khác nhau. Một trong những biện pháp hiệu quả mà hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng là tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Chính vì vậy mà công tác kế toán cũng như việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành được các nhà quản lí hết sức quan tâm. Việc xác định đúng đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành hiệu quả, giúp cho doanh nghiệp xác định giá thành một cách chính xác, từ đó giúp doanh nghiệp có thể giảm bớt được chi phí từng phần và đưa ra giá thành hợp lí nhằm làm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Xuất phát từ vị trí và tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Quang Tuấn được sự chỉ dẫn tận tình của Th.s Võ Thị Minh cùng với sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo và phòng kế toán của Công ty, em đã chọn và đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Giải pháp hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Quang Tuấn” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa các vấn đề lí luận có liên quan đến công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng. - Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Quang Tuấn - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Quang Tuấn. 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp - Điều tra, thống kê các nghiệp vụ tại phòng kế toán thông qua các bảng biểu, báo cáo đổi được công bố về những kết quả đạt được. - Phỏng vấn, trao với những người có liên quan là các kế toán viên đặc biệt là kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. - Phương pháp trực quan là quan sát công việc của kế toán. 1.3.2 Hệ thống phương pháp kế toán - Phương pháp chứng từ - kiểm kê. - Phương pháp ghi sổ kép. - Phương pháp tính giá. - Phương pháp tổng hợp - cân đối. 1.3.3 Phương pháp so sánh So sánh các chỉ tiêu kì gốc với kì báo cáo, kì kế hoạch với kì báo cáo như : tổng giá thành, tổng chi phí, giá thành đơn vị sản phẩm… 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu • Đối tượng: Công tác kế toán của doanh nghiệp • Phạm vi - Không gian: Nghiên cứu tại Công ty TNHH Quang Tuấn - Thời gian: Các số liệu được khảo sát, thu thập năm 2012, và đề xuất giải pháp cho các năm tiếp theo. 1.5 Kết cấu của chuyên đề Nội dung chính của chuyên đề gồm 4 chương: Chương 1 : Tổng quan về đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lí luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại doanh nghiệp vừa và nhỏ Chương 3: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Quang Tuấn Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Quang Tuấn. CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 2.1 Đặc điểm của hoạt động xây lắp có ảnh hưởng tới kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Xây lắp là một ngành sản xuất mang tính công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kĩ thuật cho nền kinh tế quốc dân, góp phần hoàn thiện cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Tuy nhiên, ngành xây dựng có những đặc điểm riêng biệt khác với các ngành sản xuất khác, ảnh hưởng đến công tác quản lí và hạch toán. - Sản phẩm xây lắp là những công trình hoặc vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc. Mỗi sản phẩm được xây lắp theo thiết kế kĩ thuật và
Xem thêm

Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây dựng quang huy

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây dựng quang huy

LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU viii LỜI NÓI ĐẦU ix CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP xi 1.1. Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp xi 1.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN xây lắp xi 1.1.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN xây lắp xi 1.1.1.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN xây lắp chi phối đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở DN xây lắp xii 1.1.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp xiii Lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố (trên thuyết minh báo cáo tài chính). Định kỳ tổ chức phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp. xiv 1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thánh sản phẩm trong DN xây lắp xv 1.2.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong DN xây lắp xv 1.2.1.1. Chi phí sản xuất xv 1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất xv 1.2.2 Giá thành và phân loại giá thành trong DN xây lắp xvii 1.2.2.1. Khái niệm và bản chất của giá thành xvii 1.2.2.2. Phân loại giá thành xvii 1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xxi 1.3. Tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp xxiii 1.3.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất xxiii 1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xxiv 1.3.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp xxv
Xem thêm

Đọc thêm

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

MỤC LỤCPhần I: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.3I.1: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.3I.1.1: Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.3I.1.2: Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất:4I.2: Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất.7I.2.1: Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất.7I.2.2: Phương pháp kế toán chi phí sản xuất.9I.3: Đối tượng và phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất.16I.3.1: Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.16I.3.2: Đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.18I.3.3: Phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất.19I.4: Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất (theo các hình thức kế toán).21Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.23II.1: Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức kế toán ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.23II.1.1: Đặc điểm chung của Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.23II.1.2: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.25II.2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.28II.2.1:Tổ chức công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng:28II.2.2: Kế toán tập hợp các khoản chi phí sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.30II.2.3: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.37II.2.4: Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.38II.3: Các loại sổ chi tiết, sổ tổng sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.39Phần III: Một số nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.40III.1: Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.40III.2: Những kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.41Phần kết luận44
Xem thêm

Đọc thêm

Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Quốc tế Phương Đông

Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Quốc tế Phương Đông

Chính vì thế, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vốn đã là một phần hành cơ bản của công tác kế toán lại càng có ý nghĩa đối với doanh nghiệp xây lắp nói riêng và xã hội nói chung. Với các doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm làm cơ sở để giám sát các hoạt động, từ đó khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng mới đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế hạch toán kinh doanh của nền kinh tế thị trờng nước ta hiện nay. Với Nhà nước, công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp là cơ sở để nhà nước kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thu thuế. Nhận thức đúng vai trò của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp, em xin mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Quốc tế Phương Đông”. Nội dung đề tài nghiên cứu gồm 3 phần như sau: Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Chương 2 : Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Quốc tế Phương Đông. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Quốc tế Phương Đông.
Xem thêm

Đọc thêm

thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà nam

thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà nam

thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà nam
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3

MỤC LỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT……..……………………………………..….……8 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU……………..…………………………….9 LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................10 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN………...........................................12 1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và của sản phẩm xây dựng ảnh hưởng tới kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.........12 1.2. Nội dung, phân loại chi phí sản xuất………………………………….....13 1.2.1. Chi phí sản xuất……………………………………………………….....13 1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất………………………………………….. ..13 1.2.1.2. Nội dung chi phí sản xuất…………………………………………...... 13 1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất……………………………………………….14 1.2.2.1. Phân loại chi phí theo mục đích, công dụng của chi phí………………14 1.2.2.2. Phân loại giá theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí………….....15 1.2.2.3. Các cách phân loại khác:…………………………………………….. 16 1.3. Nội dung và phân loại giá thành sản phẩm……………………………...17 1.3.1. Giá thành sản phẩm……………………………………………………...17 1.3.1.1. Khái niệm giá thành sản phẩm…………………………………….......17 1.3.1.2. Nội dung giá thành sản phẩm……………………………………….....17 1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây dựng………………………………...17 1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm……………...19 1.4. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm……………………………………………………………......20 1.4.1. Yêu cầu quản lý……………………………………………………….....20 1.4.2. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm……….....21 1.5. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng ……………………………..…………………………………………………...21 1.5.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ………………………………………………………………………………….21 1.5.1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất…………………………....21 1.5.1.2. Đối tượng tính gía thành sản phẩm…………………………………....22 1.5.1.3. Mối liên hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm…………………………………………………………………22 1.5.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây dựng…………………………………………………...….23 1.5.2.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất………………………...23 1.5.2.1.1. Tình hình kế hoạch chi phí sản xuất………………………………....24 1.5.2.1.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng a) Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp………………………..27 b) Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp……………………………..29 c)Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công…………………………….........31 d)Hạch toán chi phí sản xuất chung………………………………………...32 1.5.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây dựng…………………...….35 1.6. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang...….37 1.6.1. Tổng hợp chi phí sản xuất………………………………………………..37 1.6.2. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang…………………………………....39 1.7. Sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1.7.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung (NKC)…………………………….....41 1.7.2. Hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái……………………………………....42 1.7.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ………………………………...……..43 1.7.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký Chứng từ………………………………...45 1.7.5. Hình thức sổ kế toán trên máy vi tính…………………………………....47 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LŨNG LÔ 3 ……………………………………………………….........................................49 2.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3………………………………………………………….49 2.1.1. Quá trình hình thành của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3…………………………………………………………….. .….........49 2.1.2. Quá trình phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3…………………………………………………………………..…...49 2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3………………………………………………………….50 2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất của Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 ..................................................................................................50 2.3.1. Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 và mối quan hệ giữa các bộ phận.......................................................51 2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận..................................51 2.4. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty TNHH một thành viên lũng Lô3.52 2.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3…….............…………………………………………...............55 2.4.2. Hình thức kế toán của Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3………58 2.4.3. Các chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại công ty..............................59 2.5. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3..................................................62 2.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô3......................................................62 2.5.2. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô3……………………………………………………………63 2.5.2.1. Chi phí sản xuất tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3………63 2.5.2.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3…………………..……………………………………...………64 2.5.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3………………………………………………………..….64 2.5.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp………………………………65 2.5.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp…………………………………...75 2.5.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công…………………………………84 2.5.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung……...………………...………………93 2.5.3.5. Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp...…………………...…..100 2.5.4. Kiểm kê, đánh giá SPDD và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 ……………………….. ………………….……….103 2.5.4.1. Kiểm kê, đánh giá SPDD tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 ………………………………………………..……………………………..104 2.5.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 ………………...………………………………………………..…105 CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LŨNG LÔ 3..................................108 3.1 Đánh giá chung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3……………108 3.1.1. Những ưu điểm cơ bản mà Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3 đạt được…………………………………………………………....109 3.1.2. Những tồn tại ở Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3…………..110 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lũng Lô3………………………………………………………………….................112 3.2.1. Bổ sung tài khoản kế toán liên quan....................................................112 3.2.2. Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ.................................................113 3.2.3. Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí đối với từng khoản mục.............114 3.2.4. Hoàn thiện sổ sách kế toán...................................................................115 3.2.5. Hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm.....................................116 KẾT LUẬN………………………………………………………....................118 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................119
Xem thêm

Đọc thêm

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ II

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ II

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤTI. Sự cần thiết của hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất II. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm trong doanh nghiệp1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất2. Giá thành và phân loại gía thành3. Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.4. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm5. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất6. Phương pháp tính giá thànhIII. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm1. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên.3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ VI. Sổ kế toán áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm. PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ III. Giới thiệu khái quát về Công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.2. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động của Công ty.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty.4. Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất, chức năng, nhiệm vụ các phòng ban của Công ty.II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công tyIII. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty.1. Đặc điểm đối tượng hạch toán chi phí2. Quy trình và phương pháp xác định chi phí sản xuất3. Đối tượng tính giá và kỳ tính giá thành4. Đánh giá sản phẩm dở dang.5. Phương pháp tính giá thành .IV. Nội dung hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp3. Hạch toán chi phí sản xuất chung4. Tổng hợp chi phí sản xuất cho phân xưởng và cho toàn Công ty.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ5. Tính giá thành tại công ty.PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ II.I. Đánh giá khái quát về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cơ khí sửa chữa công trình cầu đường bộ II.1. Ưu điểm.2. Nhược điểm.II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phâm ở Công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II.2. Định hướng và giải pháp hoàn thiện.
Xem thêm

Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CPXDCT giao thông 810

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CPXDCT giao thông 810

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp phải luôn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo lợi nhuận và đứng vững trên thị trường.Do đó song song việc nâng cao chất lượng sản phẩm theo yêu cầu đề ra, doanh nghiệp còn phải tìm mọi cách hạ giá thành sản phẩm. Xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, hạ giá thành trong doanh nghiệp sẽ mang lại sự tiết kiệm lao động xã hội, tăng tích lũy, tăng thu nhập cho quốc gia. Xét riêng trong phạm vi xây dựng cơ bản những năm gần đây,hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển đáng kể. Vốn đầu tư gia tăng không ngừng. Với nhà nước, vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn hiệu quả trong điều kiện sản xuất xây dựng cơ bản trải qua nhiều khâu, địa bàn thay đổi và thời gian thi công kéo dài? Với doanh nghiệp, làm sao sớm đưa công trình vào sử dụng với chất lượng tốt, giá thành hạ mà vẫn đem lại hiệu quả kinh tế cao? Muốn vậy càng cần tổ chức hợp lý ,khoa học công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giúp doanh nghiệp biết chi phí bỏ ra, xử lý giá linh hoạt, giảm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Đồng thời nhà nước kiểm soát được vốn đầu tư và thu thuế. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cùng với quá trình thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 810 với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo TS.Nguyễn Thế Khải và các anh chị trong phòng kế toán của công ty em đã nghiên cứu và hoàn thiện đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CPXDCT giao thông 810” Do nhận thức còn mang tính lý thuyết và trình độ hạn chế nên không tránh khỏi còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp bổ sung của thầy giáo và các anh chị để đề tài hoàn thiện hơn. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có kết cấu 3 phần: Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CPXDCT giao thông 810. Chương 3: Nhận xét, đánh giá và một số ý kiến về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CPXDCT giao thông 810.
Xem thêm

Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LAI CHÂU

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LAI CHÂU

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Một số đề tài nghiên cứu có liên quan. 1 1.2.1. Nhận xét một số đề tài có liên quan 1 1.4. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 9 1.5. Những kết quả dự kiến đạt được 13 1.6. Kết cấu nội dung khóa luận 13 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP 15 2.1. Sự cần thiết tổ chức công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 15 2.1.1. Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng tới công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 15 2.1.2. Chi phí sản xuất và giá thành trong doanh nghiệp xây lắp 16 2.1.3. Yêu cầu quản lý đối với công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 17 2.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 17 2.2. Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 18 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 18 2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 19 2.3. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 19 2.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 19 2.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 20 2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20 2.3.4. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 21 2.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 21 2.3.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 22 2.3.7. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp toàn doanh nghiệp. 23 2.4. Trình bày phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cho doanh nghiệp xây lắp. 23 2.5.Tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong doanh nghiệp xây lắp 24 2.5.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 24 2.5.2. Kỳ tính giá thành 24 2.5.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm chủ yếu 25 2.6. Sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 26 CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LAI CHÂU 28 3.1. Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lai Châu 28 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 28 3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 31 3.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 31 3.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 32 3.1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty. 32 3.1.3. Đăc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 33 3.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 35 3.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 35 3.1.4.2. Các chế độ kế toán chung. 37 3.1.4.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 38 3.1.4.4. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại công ty. 38 3.1.4.5. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 39 3.1.4.6. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán. 40 3.2. Thực trạng công tác kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 41 3.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty 41 3. 2.2. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 42 3.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 44 3.2.4. Chi phí nhân công trực tiếp. 48 3.2.5. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 51 3.2.6 Kế toán chi phí sản xuất chung: 53 3.2.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 57 3.2.8. Đánh giá sản phẩm dở dang 58 3.2.9. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành 59 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP, KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LAI CHÂU 60 4.1. Đánh giá về công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lai Châu: 60 4.1.1. Ưu điểm 60 4.1.1.1. Ưu điểm chung của công ty 60 4.1.1.2. Ưu điểm về tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tai công ty 63 4.1.2 Nhược điểm 64 4.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lai Châu 66 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex 1

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex 1

Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex 1.Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của chuyên đề thực tập gồm hai phần với kết cấu như sau:Phần I: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex 1.Phần II: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex 1.
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề