BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THANH TOÁN QUỐC TẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THANH TOÁN QUỐC TẾ":

Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có lời giải

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ CÓ LỜI GIẢI

Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có lời giải ở cuối các câu tổng hợp, tài liệu được biên soạn tổng hợp tất cả các câu hỏi hay của môn thanh toán quốc tế, Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có lời giải Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có lời giải Câu hỏi trắc nghiệm môn t[r]

255 Đọc thêm

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO môn LỊCH sử lớp 12
BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO môn LỊCH sử lớp 12
BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO môn LỊCH sử lớp 12 BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO môn LỊCH sử lớp 12 BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO môn LỊCH sử lớp 12
BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO m[r]

89 Đọc thêm

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ1.Thất bại trong việc xâm nhập thị trường toàn cầu đưa đến ________.a.Sự cải thiện các tác động về kinh tế b.Tăng chất lượng sản phẩm và dịch vụ c.Sự suy giãm mức sống d.Giãm thiểu chi phí đặt hàng e.Tất cả lý do trên 2.Tất cả những phát biểu s[r]

11 Đọc thêm

TRẮC NGHIỆM THANH TOÁN QUỐC TẾ

TRẮC NGHIỆM THANH TOÁN QUỐC TẾ

Câu 2: thuật ngữ chiết khấu có nghĩa là A, thanh toán ngay lập tức B,kiểm tr chứng tứ rồi gửi chứng từ đến NHPHL/C yêu cầu thanh toán C, kiểm tra chứng từ và thanh toán trước ngày đáo hạ[r]

19 Đọc thêm

Trắc nghiệm thanh toán quốc tế

TRẮC NGHIỆM THANH TOÁN QUỐC TẾ

1. Chế độ bản vị vàng có những đặc điểm lớn gì?
Mọi người được tự do đúc tiền vàng theo tiêu chuẩn do Nhà nước quy định
Tiền giấy được tư do đổi ra vàng
Vàng được tự do lưu thông trong nước và giữa các nước với nhau
Chế độ bản vị vàng có cả 3 đặc điểm này.

2. Hệ thống cơ chế tiền tệ trong chế độ bả[r]

32 Đọc thêm

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tài chính quốc tế (có đáp án)

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (CÓ ĐÁP ÁN)

1.Thị trường ngoại hối là nơi nào ? a.Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ b.Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ c.Giao dịch mua bán kim loại quýd.Diễn ra việc mua bán các đồng tiền khác nhau 2.Tại thời điểm t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá EUR GBP sẽ là : a.[r]

14 Đọc thêm

tài liệu trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế, LC, hối phiếu, kì phiếu

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ, LC, HỐI PHIẾU, KÌ PHIẾU

Tài liệu trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế bao gồm câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết, bài tập về tín dụng chứng từ LC, kí phát hối phiếu, kì phiếu, tìm lỗi sai trong kí phát hối phiếu, kí phát séc, các quy định trong URC, Incoterm 2010, cũng như vận đơn đường biển trong thương mại quốc tế

32 Đọc thêm

300 câu hỏi trắc nghiệm Kiến trúc máy tính

300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án dành cho các bạn sinh viên đang học ngành CNTT ôn tập, tham khảo kiến thức môn Kiến trúc máy tính
Tải tài liệu, luận văn, đồ án ,tải hoàn toàn miễn phí,Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án dành cho các bạn sinh viên đang học ngành CNTT ôn tập, tham khảo kiến thức môn Kiế[r]

53 Đọc thêm

BÀI TẬP VẬT LÍ BẰNG TIẾNG ANH

BÀI TẬP VẬT LÍ BẰNG TIẾNG ANH

Việc dạy các môn khoa học và tự nhiên đang được Bộ GD phát triển nhằm giúp HS THPT sau khi tốt nghiệp có thể tiếp cận với các chương trình học Quốc tế ( Du học, thi Olympic quốc tế...), có thể sử dụng tiếng anh để nghiên cứu tài liệu quốc tế. Sau đây kính mời thầy, cô tham khảo và dowload một số câu[r]

10 Đọc thêm

15 EBOOK VCU CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ THUONG MAI

15 EBOOK VCU CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ THUONG MAI

Như vậy các cổ đông sáng lập ko bắt buộc phải mua ít nhất 20% tổng số vốn điều lệ trước khi được cấp giấy chứng nhận đkkd mà có thể được thanh toán đủ số cổ phần đã đk mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp giấy kd CÂU 19:Điều lệ công ty cổ phần X quy định trong thời hạn 3 năm kể từ ngà[r]

10 Đọc thêm

Tuyển tập đề thi vào các Ngân hàng có lời giải chi tiết

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO CÁC NGÂN HÀNG CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Tuyển tập đề thi vào các Ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, có lời giải chi tiết. Đây là bộ tài liệu rất hữu ích cho các bạn sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm muốn thi vào các Ngân hàng. Bộ tài liệu gồm hàng trăm câu hỏi phỏng vấn hay được đưa ra tại các vị trí phổ biến như tín dụng, kế[r]

573 Đọc thêm

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ

Câu 073: Theo lý thuyết H – O – S, sự chuyển dịch nguồn lực đầu tư quốc tế xuất nhập khẩu yếu tố sản xuất sẽ tác động làm thay đổi giá cả các yếu tố sản xuất trong quốc gia công nghiệp p[r]

22 Đọc thêm

Báo cáo thảo luận: Tìm hiểu các loại chứng từ trong thanh toán quốc tế và cho ví dụ minh họa

BÁO CÁO THẢO LUẬN: TÌM HIỂU CÁC LOẠI CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ CHO VÍ DỤ MINH HỌA

Vì vậy, xác định được tầm quan trọng của bộ chứng từ thanh toán quốc tế, nhóm xin nghiên cứu về đề tài : “Tìm hiểu các loại chứng từ trong thanh toán quốc tế và cho ví dụ minh họa” để hoàn thiện và xuất trình bộ chứng từ để phòng ngừa, hạn chế những rủi ro trong thanh toán kông chỉ đối với các doanh[r]

41 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN LÝ RỦI RO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN LÝ RỦI RO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN QUẢN LÝ RỦI RO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tác giả: TS Nguyễn Thị Hiên.
Số ĐVHT: 6 trình.


I Nhóm câu hỏi dễ (92 câu):

Câu 1: Chức năng đặc biệt của NH là gì?
A. Là trung gian tài chính
B. Là trung gian phân bổ tín dụng, là đối tượng và đồng thời là trun[r]

78 Đọc thêm

Bộ đề thi và câu hỏi trắc nghiệm thuế

BỘ ĐỀ THI VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THUẾ

Bộ đề thi và câu hỏi trắc nghiệm thuế Bộ đề thi và câu hỏi trắc nghiệm thuế Bộ đề thi và câu hỏi trắc nghiệm thuế Bộ đề thi và câu hỏi trắc nghiệm thuế Bộ đề thi và câu hỏi trắc nghiệm thuế Bộ đề thi và câu hỏi trắc nghiệm thuế Bộ đề thi và câu hỏi trắc nghiệm thuế Bộ đề thi và câu hỏi trắc nghiệm t[r]

37 Đọc thêm

TUYỂN TẬP CÂU HỎI PHỎNG VẤN VÀO NGÂN HÀNG CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

TUYỂN TẬP CÂU HỎI PHỎNG VẤN VÀO NGÂN HÀNG CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn vào các Ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, có lời giải chi tiết. Đây là bộ tài liệu rất hữu ích cho các bạn sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm muốn thi vào các Ngân hàng. Bộ tài liệu gồm hàng trăm câu hỏi phỏng vấn hay được đưa ra tại các vị trí phổ biến như tí[r]

362 Đọc thêm

CÂU HỎI ÔN TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ

CÂU HỎI ÔN TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ

CÁC CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ - KHI NHẬN HÀNG NGƯỜI NHẬP KHẨU PHẢI ĐẶC BIỆT CHÚ Ý ĐẾN NHỮNG PHÊ CHÚ TRÊN VẬN ĐƠN, TẠI SAOA. TRANG 12 chuyển nhượng negotiable.[r]

13 Đọc thêm