TÌM HIỂU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÌM HIỂU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP":

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Lão

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH AN LÃO

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế mở cửa và hội nhập đã làm cho nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như toàn ngành ngân hàng nói riêng có những thay đổi to lớn. Nền kinh tế ngày càng phát triển, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt, do đó để đứng vững và phát triển trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải có đủ sức cạnh tranh, mà vốn là một trong những yếu tố rất quan trọng để thực hiện được điều đó. Vốn là tiền đề cho sự tăng trưởng kinh tế, mức tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào quy mô và hiệu quả vốn đầu tư. Do đó để đáp ứng nhu cầu phát triển và cạnh tranh các doanh nghiệp Việt Nam đòi hỏi phải được mở rộng, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, với những kiến thức đã học được ở trường, cùng với những kiến thức thu nhận được trong thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Lão em đã chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Lão” làm bài luận văn tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác huy động vốn trong ngân hàng thương mại.
Tìm hiểu và đánh giá thực trang huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Lão.
Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Lão.
3. Phạm vi nghiên cứu
Về tài liệu: Các số liệu trong báo cáo tài chính của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Lão, mạng internet, giáo trình, tài liệu có liên quan, báo chí…
Về không gian: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Lão.
Về thời gian: Số liệu nghiên cứu trong ba năm 2013, 2014, 2015.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập sô liệu từ các tài liệu liên quan tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Lão: bảng cân đối kế toán và báo cáo kêt quả kinh doanh trong ba năm 2013, 2014, 2015.
Phương pháp so sánh: để xem xét tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu trong thời gian qua.
Phương pháp tỷ trọng: để xem xét sự biến động của các chỉ tiêu.
Phương pháp tỷ số: để xem xét kết quả hoạt động của ngân hàng.
Tham khảo tài liệu, tạp chí liên quan đến ngân hàng.
5. Kết cấu đề tài
Bài luận văn của em gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Lão.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Lão.
Xem thêm

68 Đọc thêm

Luận văn: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU

LUẬN VĂN: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU

BÙI THỊ ĐOAN DUNG. Tháng 7 năm 2009. “Giải Pháp Nâng Cao Hoạt
Động Đảm Bảo Tiền Vay Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Tỉnh Bà RịaVũng Tàu”.

BUI THI DOAN DUNG. July 2009. “Measures to improve the capital
mobilization at Agribank Ba RiaVung Tau Province”

Khóa luận tìm hiểu về hoạt động đảm bảo tiền vay tại Ngân Hàng Nông Nghiệp
Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Bà RịaVũng Tàu. Nội dung gồm hoạt động kinh
doanh, tình hình dư nợ cho vay, tình hình nợ xấu, tình hình dư nợ có tài sản đảm bảo.
Từ đó khái quát được những thành tựu và hạn chế trong hoạt động đảm bảo tiền vay
của Ngân hàng qua 3 năm từ 2006 đến 2008. Tác giả đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao
hoạt động đảm bảo tiền vay của Chi nhánh trong thời gian sắp tới.
Để thấy được sự biến động về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín
dụng của Ngân hàng, tác giả dùng phương pháp thống kê phân tích và so sánh dữ liệu
bằng cách tính toán, so sánh chênh lệch qua 3 năm từ năm 2006 đến năm 2008 để thấy
được vấn đề cần nghiên cứu.
Tình hình kinh doanh của Ngân hàng đạt được những kết quả khả quan. Nhưng
bên cạnh đó, cũng còn một số vướng mắc trong hoạt động đảm bảo tiền vay cần sớm
được giải quyết như: vướng mắc trong thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở; vướng mắc
trong vấn đề thế chấp đất thuê; vướng mắc trong việc cầm cố tài sản là hàng hóa, trong
việc xử lý tài sản…
Xem thêm

76 Đọc thêm

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh văn giang

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH VĂN GIANG

LỜI MỞ ĐẦU •Tính cấp thiết của đề tàiXu thế hội nhập quốc tế đã mang lại cơ hội và thách thức lớn cho nền kinh tế cũng như ngành tài chínhngân hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, sự phát triển ngày càng sâu rộng của các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế có tiềm lực tài chính, kỹ thuật hiện đại và kinh nghiệm lâu năm sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt với các NHTM Việt Nam (NHTMVN). Với đặc trưng “độc canh tín dụng”, đa số nguồn thu nhập hiện nay của NHTMVN là từ hoạt động tín dụng, một hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn các sản phẩm, dịch vụ khác. Chính vì vậy, định hướng về mở rộng dịch vụ ngân hàng ngoài dịch vụ truyền thống được nhận định là chiến lược mang lại triển vọng lớn cho NHTMVN. Bởi việc cung cấp các dịch vụ mới với chất lượng cao, có nhiều tiện ích cho khách hàng là cơ sở chủ yếu để thắt chặt mối quan hệ giữa Ngân hàng và khách hàng, là một trong những thành tố quan trọng để quyết định đến khả năng sinh lời, độ phân tán rủi ro, vị thế, uy tín và sự thành công của Ngân hàng. Do đó, việc thường xuyên cải tiến, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ luôn là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các Ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NHNoPTNT) chi nhánh Văn Giang là một trong số các chi nhánh cấp hai trực thuộc ngân hàng nông nghiệp tỉnh Hưng Yên, trực thuộc hệ thống NHNoPTNT Việt Nam, với lợi thế về mạng lưới hoạt động rất thuận lợi trong việc triển khai các dịch vụ. Tuy nhiên dịch vụ của chi nhánh còn nghèo nàn, đơn điệu, chưa hấp dẫn, tính tiện ích chưa cao, chưa tạo thuận lợi và cơ hội bình đẳng cho các khách hàng. Do vậy, đã làm hạn chế khả năng cạnh tranh, thu hút khách hàng và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của chi nhánh. Sau thời gian thực tập, được sự hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ nhân viên NHNoPTNT chi nhánh Văn Giang em đã có điều kiện tiếp cận và tìm hiểu về hoạt động Ngân hàng nói chung và cơ cấu tổ chức, hoạt động nghiệp vụ của chi nhánh nói riêng, thu được những kiến thức bổ ích giúp cho việc học tập, tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau này. Do vậy em chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Văn Giang” làm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng.
Xem thêm

67 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Sơn – Phú Thọ

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THANH SƠN – PHÚ THỌ

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AgriBank) được thành lập từ năm 1988, là một trong bốn Ngân hàng thương mại Nhà Nước lớn nhất tại Việt Nam. Với phương châm “” Mang phồn thịnh đến với khách hàng”. AgriBank đã có hơn 20 năm hoạt động và lớn mạnh với sự phấn đấu liên tục, kiên trì vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để từng bước vững chắc đi lên. Nhận thức việc thực tập là cần thiết, với mục đích cọ sát với môi trường làm việc, củng cố thêm kỹ năng. Em đã chọn NHNo PTNT Việt Nam chi nhánh Tây Hồ Hà Nội là nơi thực tập. Với kiến thức học được ở nhà trường, em đã cố gắng tiếp cận và tìm hiểu các công việc trong ngân hàng mà cụ thể là Phòng Kế toán Ngân quỹ nơi đã tiếp nhận em về thực tập.
Xem thêm

23 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC SƠN – HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC SƠN – HÀ NỘI

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, số lượng Ngân hàng cũng ngày càng nhiều lên, làm cho tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt. Bên cạnh việc phải không ngừng đổi mới công nghệ, cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ hiện đại để có thể cạnh trạnh được với đối thủ, điều quan trọng nhất vẫn là vốn – Có đủ vốn thì Ngân hàng mới có thể thực hiện được các mục tiêu kinh doanh đặt ra.Bước vào thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước – Vốn lại càng trở nên quan trọng hơn, cấp bách hơn. Vốn không những giúp Ngân hàng hoạt động kinh doanh có lãi, mà còn là yếu tố giúp cho nền kinh tế phát triển để thoát khỏi sự tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tiềm năng của nước ta có, nguồn lao động dồi dào; câu hỏi được đặt ra là làm sao để có vốn đầu tư, khai thác và bằng cách nào thu hút được vốn để giải quyết các nhu cầu của nền kinh tế đang là thách thức lớn đối với Ngân hàng. Chính vì vậy, các Ngân hàng đang tích cực nâng cao hiệu quả huy động vốn, cũng như hoàn thiện thêm những hình thức huy động vốn trong tương lai.Sau khi học tập, nghiên cứu và tìm hiểu thực tế hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Sóc Sơn – Hà Nội, em quyết định chọn đề tài :“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Sơn – Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu của mìnhNgoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn gồm ba chương :• Chương 1 : Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại• Chương 2 : Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Sơn Hà Nội.• Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Sơn Hà Nội.Trong quá trình thực tập, do thời gian tìm hiểu và nghiên cứu còn hạn chế, cũng như kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên bài viết của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp của thầy, cô và các bạn để bài viết của em được hoàn chỉnh hơn.Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm và các cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Sóc Sơn đã giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn này.Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

41 Đọc thêm

Chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thái nguyên

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến sâu sắc, căn bản và toàn diện sau khi thực hiện công cuộc chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Sự khuyến khích phát triển mọi thành phần kinh tế của Đảng và Nhà nước đã tạo động lực lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội.
Một trong những yếu tố quan trọng cần thiết cho quá trình phát triển kinh tế là sự trợ giúp về vốn của các ngân hàng thương mại (NHTM). Với tư cách là người bạn đồng hành của nông nghiệp và nông thôn, trong những năm qua, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNoPTNT) Việt Nam với các chi nhánh của mình đã và đang là kênh chuyển tải vốn chủ yếu đến người dân, góp phần tạo công ăn việc làm giúp nền kinh tế phát triển.
Tuy nhiên do tính chất phức tạp của hoạt động tín dụng, bên cạnh cho vay các dự án, cho vay kinh doanh với quy mô lớn, NHNoPTNT Việt Nam còn duy trì thực hiện cho vay các món vay nhỏ lẻ hộ sản xuất nông nghiệp với chi phí nghiệp vụ cao, địa bàn hoạt động rộng nên việc cho vay gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, thực tế hiện nay nhiều chi nhánh ngân hàng nông nghiệp (NHNo) gặp khó khăn trong hoạt động tín dụng, chất lượng tín dụng còn chưa tốt. NHNoPTNT chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cũng không tránh khỏi những khó khăn này khi mà khách hàng có quan hệ với Ngân hàng đa số là hộ nông dân (chiếm tỷ lệ 80% trong tổng số khách hàng).
Vì tín dụng đối với nền kinh tế là rất quan trọng, nên tín dụng phải “an toàn, hiệu quả, chất lượng”. Muốn kinh tế phát triển, ngoài các yếu tố về môi trường, pháp luật, phải có vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh mới tạo ra sản phẩm hàng hoá. Vốn tín dụng phải đầu tư có chọn lọc mới tạo ra hiệu quả. Do đó chất lượng tín dụng quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo sự phát triển bền vững. Đối với hoạt động Ngân hàng ở vùng nông thôn hiện nay của ngành Ngân hàng nói chung và của NHNoPTNT chi nhánh tỉnh Thái nguyên nói riêng đó là cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn là chủ yếu. Nguồn thu chính của ngân hàng là thu từ hoạt động tín dụng chiếm trên 90% tổng thu nhập. Do đó: Chất lượng tín dụng có bảo đảm tốt thì mới tạo thu nhập đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên, đồng thời đảm bảo sự phát triển an toàn, bền vững cho NHNo. Để hoạt động của NHTM có hiệu quả và giảm thiểu rủi ro thì vấn đề trước tiên là phải quan tâm đến việc nâng cao chất lượng tín dụng. Từ nhận thức đó cùng với kiến thức đã học và qua thời gian công tác tại NHNoPTNT chi nhánh tỉnh Thái nguyên tôi nhận thấy vấn đề chất lượng tín dụng hiện nay rất được chú trọng quan tâm. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết, với mong muốn tìm hiểu và đóng góp một vài ý kiến về vấn đề này nên tác giả đã chọn đề tài “Chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên”.
Xem thêm

100 Đọc thêm

phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phong điền, thành phố cần thơ

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

... HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM XA MSSV: C1200160 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ... QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN PHONG ĐIỀN 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỀN... 4.1.1 Nguồn vốn Ngân hàng 21 4.1.2 Tài sản Ngân hàng 27 4.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỀN 30 4.2.1
Xem thêm

72 Đọc thêm

Mở rộng cho vay tiêu dùng ở ngân hàng nông nghiệp hà nội

MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Mục lục Lời nói đầu ....................................................................................... 1 Chương 1 .......................................................................................... 2 Cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại . 2 1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ................................. 2 1.1.1. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại ............................... 2 1.1.2. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại .............................. 5 1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại .............. 11 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay tiêu dùng .................................... 11 1.2.2. Phân loại cho vay tiêu dùng .......................................................... 15 1.2.3. Quy trình cho vay tiêu dùng .......................................................... 20 1.2.4. Mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại ............... 27 1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay tiêu dùng ...................... 28 1.3.1. Nhân tố chủ quan .......................................................................... 28 1.3.2. Nhân tố khách quan ...................................................................... 29 Chương 2 ........................................................................................ 32 Thực trạng cho vay tiêu dùng ở ngân hàng nông nghiệp Hà Nội ......................................................................................................... 32 2.1. Khái quát về ngân hàng nông nghiệp Hà Nội ...................................... 32 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ............................................... 32 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân Hàng Nông nghiệp Hà Nội ................. 34 2.1.3. Tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp Hà Nội ........... 36 2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng ở ngân hàng nông nghiệp ..................... 42 Hà Nội ......................................................................................................... 42 2.2.1. Hình thức cho vay tiêu dùng ......................................................... 42
Xem thêm

71 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH và THANH TOÁN THẺ GHI nợ nội địa tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH hải CHÂU đà NẴNG GIAI đoạn 2012 2014

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI CHÂU ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2012 2014

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH và THANH TOÁN THẺ GHI nợ nội địa tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH hải CHÂU đà NẴNG GIAI đoạn 2012 2014 . lý thuyết về THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH và THANH TOÁN THẺ GHI nợ nội địa tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH hải CHÂU đà NẴNG GIAI đoạn 2012 2014 . thực trạng về THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH và THANH TOÁN THẺ GHI nợ nội địa tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH hải CHÂU đà NẴNG GIAI đoạn 2012 2014 , giải pháp về THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH và THANH TOÁN THẺ GHI nợ nội địa tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH hải CHÂU đà NẴNG GIAI đoạn 2012 2014
Xem thêm

66 Đọc thêm

BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC TẬP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÁCH KHOA

BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC TẬP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÁCH KHOA

Mục lục

Lời nói đầu 1
Chương I: Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bách Khoa: 2
I. Sù ra đời của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bách Khoa: 2
II. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bách Khoa: 2
1. Giám đốc: 3
2. Phó giám đốc: 4
3. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: 5
4. Các phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh: 8
III. Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bách Khoa: 8
1. Chức năng của Chi nhánh Bách Khoa: 8
2. Nhiệm vụ của Chi nhánh Bách Khoa: 8
Chương II: Hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bách Khoa: 11
I. Thực trạng hoạt động của Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bách Khoa: 11
1. Về nguồn vốn: 11
2. Về hoạt động tín dụng và dư nợ: 14
3. Về công tác bảo lãnh: 19
4. Về công tác thanh toán quốc tế: 19
5. Về công tác kế toán: 21
II. Một số vấn đề còn tồn tại của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bách Khoa: 24
Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bách Khoa: 26
I. Bài học kinh nghiệm: 26
II. Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bách Khoa: 27
1.Về công tác nguồn vốn: 27
2. Về công tác tín dụng: 28
3. Về công tác thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ: 29
4. Về nghiệp vụ kế toán ngân quỹ: 29
5. Về công tác tổ chức cán bộ: 30
6. Về công tác kiểm tra, kiểm sát: 30
7. Các công tác khác: 31
Danh mục tài liệu tham khảo: 32
Xem thêm

31 Đọc thêm

phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận cái răng

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG

... NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG 23 4.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA AGRIBANK QUẬN CÁI RĂNG 23 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK QUẬN... AGRIBANK QUẬN CÁI RĂNG – THÀNH PHỐ CẦN THƠ 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng. .. phòng rủi ro Ngân hàng tăng làm cho lợi nhuận giảm 22 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG 4.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA
Xem thêm

62 Đọc thêm

Tình hình hoạt động kinh doanh của sở giao dịch số 2 thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SỞ GIAO DỊCH SỐ 2 THUỘC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

A . lời mở đầu
Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt, nó hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm nhất của xã hội – lĩnh vực tiền tệ. Đối với tất cả các nền kinh tế trên thế giới, dù phát triển theo xu hướng nào thì ngân hàng đều giữ vai trò không thể thiếu – nó là mạch máu của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua càng khẳng định rõ vai trò của hệ thống NHTM. Do đó việc tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động của các ngân hàng là việc làm hết sức cần thiết.
Là mét sinh viên được nhà trường cung cấp đầy đủ những kiến thức lý luận cơ bản về ngân hàng – tài chính, tuy nhiên để thực sự vững vàng khi bước vào hoạt động trong nền kinh tế thì chúng em cần tiếp cận nhiều hơn với thực tế để củng cố kiền thức và tích luỹ kinh nghiệm. Được sự cho phép của trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội cùng với sự giúp đỡ của sở giao dịch NH No PTNT Việt Nam thời gian qua em được tiếp cận với những hoạt động của ngân hàng.
Sau hơn 4 tuần tiếp xúc thực tế em đã tìm hiểu được những vần đề cơ bản được trình bày trong báo cáo này, gồm:
I Khái quát chung về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam.
II Tình hình hoạt động kinh doanh của sở giao dịch.
III Một số mặt đạt được, nguyên nhân và tồn tại. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2006.
Xem thêm

30 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ X• NINH BÌNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ X• NINH BÌNH

THÀNH LẬP BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP VỚI PHÒNG TÍN DỤNG Hiện nay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn Thị xã Ninh Bình cán bộ tín dụng chịu trách nhiệm tín[r]

38 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NINH KIỀU

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NINH KIỀU

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NINH KIỀU
Đề tài tập trung nghiên cứu về tình hình huy động vốn và hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ninh Kiều. Mở đầu là khung lý thuyết chung về nguồn vốn, nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại và các chỉ tiêu tài chính quan trọng cần phải quan tâm để có thể đánh giá hiệu quả huy động vốn và hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Xem thêm

84 Đọc thêm

giải pháp tăng cường huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chinh nhánh đà nẵng. những vấn đề cơ bản nhất từ lý thuyết đến thực tiễn về vấn đề huy động vốn

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHINH NHÁNH ĐÀ NẴNG. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN NHẤT TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN

giải pháp tăng cường huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chinh nhánh đà nẵng. những vấn đề cơ bản nhất từ lý thuyết đến thực tiễn về vấn đề huy động vốn. hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, hoạt động huy động vốn của ngân hàng agribank

26 Đọc thêm

Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THĂNG LONG

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG .............. 3
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ............................................................ 3
1.1 Tổng quan về dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại ....... 3
1.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại ................................................. 3
1.1.2 Dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại .............................. 7
1.2 Phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại............ 16
1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương
mại
................................................................................................... 16
1.2.2 Các tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân
hàng thương mại ....................................................................................... 18
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ phi tín dụng của
ngân hàng thương mại ............................................................................... 20
1.3.1 Những nhân tố chủ quan ................................................................. 20
1.3.2 Những nhân tố khách quan.............................................................. 25
Kết luận chương 1 ......................................................................................... 27
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG
TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN THĂNG LONG ................................................................... 29
2.1 Khái quát về Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Thăng Long ........................................................................................ 29
2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển của Chi nhánh Ngân hàng nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long ............................................ 29
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Thăng Long ............................................................................. 30

2.1.3 Các hoạt động chính của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Thăng Long ..................................................................... 31
2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Chi nhánh Ngân
hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long ....................... 36
2.2.1 Dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế ...................................... 36
2.2.2 Thanh toán chi trả kiều hối .............................................................. 44
2.2.3 Dịch vụ ngân quỹ ............................................................................ 45
2.2.4 Dịch vụ cho thuê két và bảo quản tài sản ........................................ 46
2.2.5 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ ........................................................... 46
2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Chi nhánh
Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long ............. 49
2.3.1 Những kết quả đạt được .................................................................. 49
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân ................................................................. 52
Kết luận chương 2 ......................................................................................... 61
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG
TẠI
Xem thêm

125 Đọc thêm

Giới thiệu ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam nói chung và sóc trăng nói riêng

GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ SÓC TRĂNG NÓI RIÊNG

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 53HĐBT ngày 2631988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập các Ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp (NHPTNO) Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Từ tháng 31988: các chi nhánh tỉnh, huyện lần lượt chuyển từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về NHNO PTNT Việt Nam. Đến tháng 71988, Trung tâm điều hành NHPTNO Việt Nam được hình thành để điều hành hoạt động của toàn hệ thống.
Ngày 14111990, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay là thủ tướng Chính Phủ) ký Quyết định số 400CT thành lập Ngân hàng Nông thôn (NHNT) Việt Nam thay thế NHPTNO Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp (NHNO) là Ngân hàng đa năng, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, là một pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Hoàn thiện phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Sơn La

HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SƠN LA

Hoạt động ngân hàng rất nhạy cảm và luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro khác nhau, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp hơn và áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại cũng ngày càng lớn hơn. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay hầu hết nguồn thu nhập chính của các ngân hàng thương mại vẫn chủ yếu là từ tín dụng. Chất lượng tín dụng tốt phản ánh chất lượng của ngân hàng tốt và ngược lại chất lượng tín dụng thấp, nợ xấu cao phản ảnh chất lượng của ngân hàng kém.
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Sơn La nguồn thu nhập chủ yếu vẫn là thu từ tín dụng chiếm tới trên 90% tổng thu nhập của ngân hàng và cho vay, bảo lãnh cho khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cho vay và bảo lãnh nên việc đánh giá, phân tích báo cáo tài chính khách hàng trước khi cho vay, trong suốt quá trình cho vay là một việc làm rất quan trọng. Nhận thức được vấn đề trên và qua tìm hiểu thực tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Sơn La em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Sơn La” làm đề tài nghiên cứu của luận văn.
Xem thêm

104 Đọc thêm

LUẬN văn THẠC sỹ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY hộ KINH DOANH tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN QUẾ sơn

LUẬN VĂN THẠC SỸ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN QUẾ SƠN

LUẬN văn THẠC sỹ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY hộ KINH DOANH tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN QUẾ sơn . lý thuyết về LUẬN văn THẠC sỹ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY hộ KINH DOANH tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN QUẾ sơn , thực trạng về LUẬN văn THẠC sỹ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY hộ KINH DOANH tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN QUẾ sơn , giải pháp về LUẬN văn THẠC sỹ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY hộ KINH DOANH tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN QUẾ sơn
Xem thêm

96 Đọc thêm

báo cáo thực tập tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Hà Nội

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao của nó kinh tế thị trường thì ngân hàng thương mạicũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được . Ngân hàng thương mại là định chế tài chính trung gian quan trọng vào loại bậc nhất trong nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định chế này mà các nguồn tiền vốn nhàn rỗi sẽ được huy động, tạo lập nguồn vốn tín dụng to lớn để có thể cho vay phát triển kinh tế . Và không nằm ngoài bản chất của nó ở Việt Nam các ngân hàng thương mại cũng liên tiếp được thành lập. Trong đó không thể không nói đến Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Viêt Nam –Agribank. Đơn vị luôn đi đầu trong lĩnh vực này. Với thời gian thực tập vừa qua tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Hà Nội Hội Sở Chính 77 Lạc Trung em đã tìm hiểu được rất nhiều điều về lịch sử hình thành cũng như cơ cấu tổ chức và chức năng của đơn vị . Từ đó giúp em định hướng được chuyên đề của mình.
Báo cáo gồm 3 chương :
Chương I: Lịch sử hình thành cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Hà Nội.
Chương II Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng NNPTNT chi nhánh Hà Nội .
Chương III: Nhận xét về Ngân hàng và định hướng làm chuyên đề.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Cùng chủ đề