TẦM QUAN TRỌNG CỦA THANH TOÁN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TẦM QUAN TRỌNG CỦA THANH TOÁN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ":

Tầm quan trọng của thương mại quốc tế đối với nền kinh tế các nước. Liên hệ với Việt Nam.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ CÁC NƯỚC. LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM.

Tầm quan trọng của thương mại quốc tế đối với nền kinh tế các nước. Liên hệ với Việt Nam. Tình hình phát triển thương mại quốc tế. Tác động của thương mại quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam và các nước khác.

23 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Hà Nội

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CHI NHÁNH HÀ NỘI

Toàn cầu hoá kinh tế với đỉnh cao là gia nhập WTO luôn là động lực phát triển cho bất kỳ nền kinh tế nào. với tư cách là thành viên thứ 150 của WTO, Việt Nam cùng với những thách thức và cơ hội mới chỉ là bắt đầu, đòi hỏi những nỗ lực không chỉ của riêng ai mà phải là nỗ lực của cả nền kinh tế nếu muốn tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này. Do vậy, trong quá trình phát triển nền kinh tế đất nước thì hoạt động kinh tế quốc tế nói chung và hoạt động ngoại thương nói riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng. Chỉ có thông qua hoạt động thanh toán quốc tế, chúng ta mới thu được nguồn ngoại tệ để nhập thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ sản xuất tiêu dùng trong nước. qua đó, chúng ta mới có khẳ năng phát huy được thế mạnh, tiềm năng của đất nước đồng thời tận dụng được nguồn vốn và công nghệ hiện đại của các nước công nghiệp phát triển để đẩy mạnh quá trình Công nghiệp hoá và hiện đại hoá, rút ngắn khoảng cách tụt hậu và đưa nền kinh tế Việt Nam hoà vào dòng chảy của sự phát triển kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Kinh tế quốc tế mở rộng dẫn đến sự phát triển của thanh toán quốc tế về cả chất lượng lẫn cả số lượng là tất yếu khách quan để đáp ứng nhu cầu thương mại quốc tế như: thanh toán xuất nhập khẩu, các giao dịch trên thị trường vốn quốc tế…
Trong những năm thực hiện đổi mới, đặc biệt là những năm gần đây, khi quá trình gia nhập tổ chức thương mại WTO ngày càng được rút ngắn thì hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đã được đổi mới và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ như: chính sách Nhà nước độc quyền về ngoại thương được bãi bỏ, Nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào sản xuất và kinh doanh xuất khẩu, giảm mạnh việc quản lý theo hạn nghạch, thu hẹp tối thiểu diện mặt hàng cấm nhập, cấm xuất,bãi bỏ các thủ tục phiền hà trong xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tham quan du lịch, môi giới, hợp tác và liên doanh, xoá bỏ chế độ thu bù chênh lệch ngoại thương… Tất cả những thành tựu đó cũng góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng thương mại phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là việc áp dụng phương thức tín dụng chứng từ vào hoạt động thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, trong hoạt động ngoại thương, những nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu của Việt Nam luôn gặp bất lợi về vấn đề thanh toán. Việt Nam vẫn là một nước nhập siêu nên trong nhập khẩu thường phải sử dụng thư tín dụng trả ngay, trong khi đó, các nhà xuất khẩu hầu như không được thực hiện thanh toán bằng thư tín dụng trả ngay, nhiều khi hàng được xuất trước khi mở LC ( do hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam hoàn toàn là hàng nông sản), rủi ro mà các nhà xuất khẩu của Việt Nam phải đón nhận sẽ là rất lớn.
Là một sinh viên ngành Ngân hàng, nhận thức được vấn đề trên, sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội, em đã chọn hướng đề tài” Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Hà Nội ” để nghiên cứu sâu hơn về vấn đề trên.
Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm 3 chương:
Chương I: Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của Ngân hàng thương mại
Chương II: Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Hà Nội
Chương III: Những giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại chi nhánh Hà Nội
Xem thêm

82 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương

LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG

Ngày nay trong xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế, thanh toán quốc tế (TTQT) đã trở thành một hoạt động cơ bản, không thể thiếu của các ngân hàng thương mại (NHTM). Hoạt động TTQT là một mắt xích quan trọng trong toàn bộ dây chuyền thực hiện một hợp đồng ngoại thương. TTQT giúp ngân hàng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng về các dịch vụ tài chính. Trên cơ sở đó hoạt động này giúp các NHTM tăng doanh thu, nâng cao uy tín và tạo dựng niềm tin cho khách hàng. Điều đó không chỉ giúp các NHTM không những mở rộng quy mô hoạt động mà còn tạo nên sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Bên cạnh đó, TTQT còn hỗ trợ bổ sung cho các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng như mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu, phát triển kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương, tài trợ thương mại. Vì vậy, TTQT có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của hệ thống NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) nói riêng.Ngay từ khi thành lập, Ngân hàng OceanBank đã xác định lĩnh vực hoạt động kinh doanh đối ngoại, hoạt động thanh toán quốc tế là mục tiêu và định hướng ưu tiên trong hoạt động của mình. Qua gần 20 năm kể từ ngày thành lập, tuy còn nhiều hạn chế nhưng hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng OceanBank đã gặt hái được nhiều thành quả, đóng góp đáng kể vào hiệu quả hoạt động kinh doanh và sự phát triển của ngân hàng. Chất lượng hoạt động TTQT tại ngân hàng OceanBank đã dần được cải thiện và nâng cao tuy nhiên sản phẩm dịch vụ của TTQT chưa phong phú và đa dạng, cơ cấu TTQT phân theo hàng hóa còn thiếu hợp lý, thời gian xử lý giao dịch thanh toán còn chậm.Chính vì nhận thức được tầm quan trọng này của hoạt động TTQT, tôi đã chọn đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank)” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình.
Xem thêm

116 Đọc thêm

Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế khách quan trong thế giới ngày nay. Xu hướng hội nhập đã tác động mạnh mẽ đối với các quốc gia, thể hiện rõ nét trên lĩnh vực thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và các hoạt động kinh tế đối ngoại khác. Các quốc gia ngày càng chủ động mở cửa hội nhập sâu, rộng các lĩnh vực trong nền kinh tế của mình, trong đó có cả lĩnh vực vốn nhạy cảm của nền kinh tế như lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Việt Nam đã gia nhập WTO mở ra thị trường toàn cầu cho hàng hoá dịch vụ trong nước. Quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam đã có những bước phát triển khả quan, thương mại hai chiều ngày một tăng trưởng, xuất nhập khẩu của Việt Nam ngày càng được cải thiện rõ nét. Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình mở rộng giao lưu thương mại, tìm kiếm thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp cũng đang tìm mọi biện pháp để xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường mới. Khi các hoạt động này càng sôi động và phát triển thì kim ngạch thanh toán xuất nhập khẩu qua các Ngân hàng thương mại sẽ tăng theo. Thực tế, hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam tăng lên qua các năm cũng đồng thời đi với nó là hoạt động thanh toán XNK của các Ngân hàng thương mại cũng tăng lên. Thanh toán quốc tế trở nên ngày càng quan trọng đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam là mắt xích quan trọng thúc đẩy các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng phát triển, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh Xuất – Nhập khẩu của các doanh nghiệp.
Ngân hàng ngoại thương Hà Nội là một chi nhánh của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam – ngân hàng luôn tiên phong trong hoạt động TTQT. Bên cạnh các kết quả đạt được, Ngân hàng phải luôn đối mặt với rất nhiều rủi ro khi kinh doanh trong môi trường biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Mặt khác, hoạt động TTQT gắn liền với hoạt động thương mại song phương, đa phương, liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều đối tác tham gia ở các quốc gia khác nhau; do đó cùng với việc mở rộng hoạt động TTQT tất yếu sẽ kéo theo sự gia tăng các rủi ro cho ngân hàng.
Trong thời gian thực tập tại NHNT Hà Nội, xuất phát từ những vấn đề và thực tiễn trên, xét thấy tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn, em đã lựa chọn đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội ” làm khoá luận tốt nghiệp của mình.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Thứ nhất, phân tích mặt lý thuyết về TTQT và rủi ro trong TTQT đối với các NHTM.
Thứ hai, đánh giá thực trạng rủi ro trong TTQT tại NHNT Hà Nội để thấy được nguyên nhân rủi ro, từ đó rút ra được những vấn đề cần nghiên cứu giải quyết.
Thứ ba, từ thực trạng rủi ro TTQT tại NHNT Hà Nội và nguyên nhân đã được phân tích, đề tài đã đưa ra định hướng, giải pháp và một số kiến nghị cần thiết nhằm góp phần hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT đối với NHNT Hà Nội trong hội nhập kinh tế quốc tế.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận về TTQT và rủi ro TTQT đối với các NHTM; thực trạng rủi ro trong TTQT tại NHNT Hà Nội; từ đó đánh giá nguyên nhân rủi ro và tầm quan trọng của việc hạn chế rủi ro TTQT đối với ngân hàng, đặc biệt là các rủi ro trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đề tài chỉ nghiên cứu ở NHNT Hà Nội, lấy thực tiễn từ năm 2005 đến năm 2007 làm cơ sở chứng minh. Trên cơ sở những nghiên cứu này, đề tài đề xuất hệ thống các giải pháp và kiến nghị.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Triết học Mác – Lênin về sự vận động và phát triển của xã hội.
Phương pháp lấy mẫu thống kê, phân tích, so sánh và tổng hợp.
Phương pháp diễn giải, quy nạp.
Lý thuyết kinh tế vi mô, vĩ mô.
5. KẾT CẤU ĐỀ TÀI
Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung của đề tài được kết cấu thành ba chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về thanh toán quốc tế và rủi ro thanh toán quốc tế đối với các NHTM.
Chương 2: Thực trạng rủi ro thanh toán quốc tế tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội.
Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro thanh toán quốc tế đối với Ngân hàng ngoại thương Hà Nội.
Xem thêm

66 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Hạn chế rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

Hiện nay khi xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ giữa các quốc gia với nhau dẫn đến hoạt động thương mại giữa các quốc gia ngày càng đa dạng và phát triển thì thanh toán quốc tế (TTQT) là hoạt động có vai trò đắc lực trong việc tạo dựng mối quan hệ thương mại đa phương và song phương. Đặc biệt ngày nay khi thương mại quốc tế phát triển, giao lưu kinh tế giữa các nước trên thế giới ngày càng mở rộng thì hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng ra đời và phát triển không ngừng như là một tất yếu khách quan. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động của mình thanh toán quốc tế không chỉ đơn thuần mang lại lợi ích kinh tế mà còn phát sinh những nguy cơ có thể gây rủi ro, tổn thất cho ngân hàng, cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như cho đất nước. Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại là vấn đề xảy ra ngoài ý muốn trong quá trình tiến hành hoạt động thanh toán quốc tế và ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho hoạt động thanh toán, tăng tính cạnh tranh với các Ngân hàng khác thì cần thiết phải kiểm soát , hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế. Đó là việc làm quan trọng và cần thiết đối với bất kỳ ngân hàng nào nói chung cũng như Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ( MSB ) nói riêng. Trước đây ở một số nghiên cứu, luận văn thạc sỹ đã có những nghiên cứu về rủi ro trong thanh toán quốc tế tại một số các ngân hàng như Đầu tư, công thương, nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên việc nghiên cứu đó chỉ được đề cập ở phạm vi các chi nhánh của các Ngân hàng hay chỉ đề cập chủ yếu đến phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, có rất ít các đề tài nghiên cứu rủi ro tổng quát về hoạt động thanh toán quốc tế nói chung của các ngân hàng thương mại.
Với gần 20 năm hoạt động , cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN đã có uy tín trong lĩnh vực này. Nhưng đứng trước bối cảnh mối quan hệ song và đa phương trong thương mại ngày càng phức tạp, cần phải có những nghiên cứu và biện pháp để hạn chế và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động TTQT của Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN thì chưa có một nghiên cứu nào trước đây đề cập đến. Vì vậy đề tài Hạn chế rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam được chọn làm đề tài nghiên cứu của luận văn.
Xem thêm

88 Đọc thêm

Báo cáo thảo luận: Tìm hiểu các loại chứng từ trong thanh toán quốc tế và cho ví dụ minh họa

BÁO CÁO THẢO LUẬN: TÌM HIỂU CÁC LOẠI CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ CHO VÍ DỤ MINH HỌA

Vì vậy, xác định được tầm quan trọng của bộ chứng từ thanh toán quốc tế, nhóm xin nghiên cứu về đề tài : “Tìm hiểu các loại chứng từ trong thanh toán quốc tế và cho ví dụ minh họa” để hoàn thiện và xuất trình bộ chứng từ để phòng ngừa, hạn chế những rủi ro trong thanh toán kông chỉ đối với các doanh ngiệp mà còn cả đối với tổ chức ngân hàng người trung gian giữa người mua và người bán.
Bài thảo luận của nhóm được trình bày theo kết cấu sau:
Chương I: Khái quát về bộ chứng từ trong thanh toán xuất thanh toán quốc tế.
Chương II: Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế.
Chương III: Tìm hiểu thực trạng bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu ở việt nam hiện nay
Xem thêm

41 Đọc thêm

Hoàn thiện phương thức chuyển tiền quốc tế trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Quân đội

HOÀN THIỆN PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trong xu thế mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới hiện nay, hoạt động thương mại quốc tế ngày càng phát triển và có ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mọi quốc gia. The thống kê của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ năm 2011 của nước ta là 203,66 tỷ USD, tăng 29,7% so với năm 2010. Qua đó, có thể thấy rõ hoạt động ngoại thương đang trên đà phát triển mạnh. Vì thế, cần có nhiều sự quan tâm hơn nữa để khôi phục, duy trì, thúc đẩy và hoàn thiện hoạt động này, mang lại những lợi ích to lớn về kinh tế cho đất nước. Để thực hiện các hợp đồng ngoại thương thì các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải thông qua hoạt động thanh toán quốc tế cuả các ngân hàng thương mại. Hệ thống các ngân hàng Việt Nam đã có nhiều sự thay đổi trong việc nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thanh toán của mình, đặc biệt là hoạt động thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại nói chung và của ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam (MB) nói riêng, trong đó có phương thức chuyển tiền quốc tế một sản phẩn cơ bản vẫn bộc lộ nhiều thiếu sót cần được khắc phục để có thể hoàn thiện hơn, phát triển mạnh mẽ hơn nữa một phương thức thanh toán đơn giản và hiệu quả. Xét thấy tính cấp thiết cả về lí luận và thực tiễn thông qua thời gian thực tập tại ngân hàng TMCP Quân đội, em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện phương thức chuyển tiền quốc tế trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Quân đội” làm đề tài nghiên cứu cho chuyền đề tốt nghiệp của mình, với mong muốn góp phần giải quyết một số tồn tại và đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh hơn nữa phương thức chuyển tiền quốc tế tại MB nói riêng và các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung.
Xem thêm

73 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI HỘI SỞ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

CÁC GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI HỘI SỞ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Trước xu thế toàn cầu hoá đang phát triển hết sức mạnh mẽ như hiện nay, Việt Nam đã và đang tích cực đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động kinh tế đối ngoại, đặc biệt là ngoại thương nổi lên như chiếc cầu nối giữa kinh tế trong nước với kinh tế toàn cầu. Để thực hiện được chức năng này, nghiệp vụ ngân hàng đối ngoại đóng vai trò là công cụ thiết yếu. Trong các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, thanh toán quốc tế là một nội dung quan trọng nhất, cụ thể: cung cấp các khoản bảo lãnh hoặc tín dụng như bảo lãnh phát hành LC, cho vay…đối với nhà nhập khẩu và chiết khấu chứng từ xuất khẩu, mua lại chứng từ nhờ thu…đối với nhà xuất khẩu; làm trung gian thanh toán cho các bên liên quan, đảm bảo an toàn nhanh chóng và chính xác…
Chính vì vậy, trong thời gian gần đây, hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam được quan tâm đầu tư và phát triển hơn bao giờ hết như: đầu tư, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, làm nghiệp vụ thanh toán quốc tế và đầu tư phát triển công nghệ thanh toán hiện đại. Tuy nhiên, hoạt động của NHTM là một trong những lĩnh vực dịch vụ luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Rủi ro trong thanh toán quốc tế xảy ra sẽ làm thiệt hại không nhỏ đến các NHTM cả về tài chính và uy tín. Nhiều ngân hàng đứng trước nguy cơ phá sản khi bị thiệt hại quá lớn và không có khả năng khắc phục rủi ro. Do đó, việc mở rộng thanh toán quốc tế (TTQT) của NHTM phải đi đôi với việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro.
Nhằm làm giảm thiểu các rủi ro cũng như thiệt hại cho các NHTM trong hoạt động TTQT, em chọn nghiên cứu đề tài: “ Các giải pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Hội Sở Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam”
Trong phạm vi chuyên đề, em xin đề xuất một số biện pháp để hạn chế rủi ro trong hoạt động TTQT cũng như một số kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền đưa ra một số chính sách hỗ trợ cho các NHTM trong quá trình hoạt động của mình.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của PGS.TS Lê Đức Lữ cũng như sự giúp đỡ nhiệt tình, những đóng góp bổ ích của các anh chị đang làm việc tại Hội Sở Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Xem thêm

79 Đọc thêm

Đề tài Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải MaritimeBank chi nhánh Thanh Xuân

ĐỀ TÀI PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI MARITIMEBANK CHI NHÁNH THANH XUÂN

Đề tài Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải MaritimeBank chi nhánh Thanh Xuân
Nền kinh tế nước ta đang ngày càng phát triển và đang hội nhập với nền kinh tế thế giới. Chính sách mở cửa của Việt nam đã làm tăng sự giao thương giữa nước ta với các nước trên thế giới, giúp thúc đẩy sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu. Nằm trong guồng phát triển ấy, các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã có nhiều thay đổi trong việc đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, trong đó thanh toán quốc tế là một loại hình sản phẩm dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng bởi nó liên quan trực tiếp tới hoạt động xuất nhập khẩu của một quốc gia
Xem thêm

51 Đọc thêm

Vận dụng UCP 600 để hạn chế tranh chấp trong thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng

VẬN DỤNG UCP 600 ĐỂ HẠN CHẾ TRANH CHẤP TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG THƯ TÍN DỤNG

1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài
Sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây đánh dấu một bước phát triển, một sự trưởng thành của nền kinh tế. Trong đó, thật không công bằng nếu không kể đến sự đóng góp của hoạt động xuất nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2007 đạt 104.28 tỷ USD; tăng 23% so với năm 2006, tăng gần 50% so với năm 2005. Qua đó, dễ dàng nhận thấy tổng giá trị thanh toán quốc tế là rất lớn.
Hơn nữa, Việt Nam vừa gia nhập tổ chức WTO, hội nhập với nền kinh tế thế giới. Cùng với các hoạt động khác, hoạt động ngoại thương nói riêng và hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung ngày càng chiếm vị trí quan trọng. Vì thế, Ngân hàng thương mại với hoạt động thanh toán quốc tế là mắt xích không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay.
Tuy nhiên, hoạt động thanh toán quốc tế có những đặc trưng riêng do các bên tham gia ở các quốc gia khác nhau, tạo ra sự khác biệt về địa lý, về ngôn ngữ, về đồng tiền, về tập quán, về hệ thống luật pháp,…Vì thế, những rủi ro hay tranh chấp xảy ra trong hoạt động thanh toán quốc tế là điều khó có thể loại bỏ.
Trong các phương thức thanh toán quốc tế, phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là một trong phương thức thanh toán được sử dụng phổ biến nhất. Để điều chỉnh hoạt động thanh toán bằng thư tín dụng, ICC đã thảo ra Bản Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, hiện nay ấn bản mới nhất là ấn bản số 600, năm 2007 có hiệu lực từ ngày 01072007, gọi tắt là UCP 600.
Trong thực tiễn hoạt động thanh toán quốc tế của Việt Nam đã xảy ra không ít các vụ tranh chấp, kiện tụng liên quan tới phương thức tín dụng chứng từ. Nguyên nhân của nó là các nhà xuất nhập khẩu và các ngân hàng thương mại của Việt Nam vẫn còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm.
Thực trạng đó đặt ra cho các ngân hàng và các nhà xuất nhập khẩu của Việt Nam một vấn đề cần giải quyết: Làm thế nào vận dụng tốt UCP 600 trong hoạt động thanh toán bằng thư tín dụng, đặc biệt là trong việc hạn chế các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện.
Để góp phần đáp ứng yêu cầu đó, đề tài “Vận dụng UCP 600 để hạn chế tranh chấp trong thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng” được tác giả lựa chọn nghiên cứu.
2. Mục đích của đề tài:
Đi sâu vào phân tích nội dung, nguyên nhân của các tranh chấp xảy ra trong thực tiễn thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Việt Nam trong thời gian qua.
Đưa ra các giải pháp ngăn ngừa cũng như giải quyết có hiệu quả cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu và các ngân hàng thương mại Việt Nam để hạn chế tranh chấp bằng cách vận dụng UCP 600.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu: Những tranh chấp trong hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Việt Nam.
Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại Việt Nam.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Khoá luận sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích, so sánh, thống kê các dữ liệu thu thập được từ thực tiễn.
5. Những vấn đề mới của khoá luận:
Hệ thống hoá những tranh chấp thường xảy ra trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.
Nâng cao tính hiệu quả của việc vận dụng UCP 600 trong việc hạn chế và giải quyết các tranh chấp.
6. Nội dung, bố cục của khoá luận:
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, và danh mục tài liệu tham khảo, khoá luận gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quát về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và UCP 600
Chương 2: Vận dụng UCP 600 để giải quyết các tranh chấp thường xảy ra
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế tranh chấp phát sinh trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Việt Nam
Xem thêm

90 Đọc thêm

nâng cao năng lực cạnh tranh trọng hoạt động huy động vốn của SHB quảng ninh

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRỌNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA SHB QUẢNG NINH

CHƯƠNG 1. LLÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.1.1. Ngân hàng thương mại và các hoạt động kinh doanh cơ bản
Có thể nói NHTM ra đời và phát triển gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và nền kinh tế. NHTM là sản phẩm độc đáo của nền sản xuất hàng hóa trong kinh tế thị trường, một tổ chức có tầm quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế. Theo pháp lệnh ngân hàng nhà nước Việt Nam, định nghĩa :”Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay,thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán”.
Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại bao gồm:
a. Hoạt động huy động vốn
Ngân hàng thương mại được huy động vốn dưới các hình thức sau:
 Nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác.
 Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.
 Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức nước ngoài.
 Vay vốn ngắn hạn của ngân hàng nhà nước.
 Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
b. Hoạt dộng tín dụng
Ngân hàng thương mại được cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Trong các hoạt động cấp tín dụng, cho vay là hoạt động quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Cho vay: Ngân hàng thương mại được cho các tổ chức, cá nhân vay vốn dưới các hình thức sau:
 Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống.
 Cho vay trung hạn và dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống.
Bảo lãnh: Ngân hàng thương mại được bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đấu thầu và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác bằng uy tín và bằng khả năng tài chính của mình đối với người nhận bảo lãnh. Mức bảo lãnh đối với một khách hàng và tổng mức bảo lãnh của một ngân hàng thương mại không được vượt quá tỷ lệ so với vốn tự có của ngân hàng thương mại.
Chiết khấu: Ngân hàng thương mại được chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với tổ chức, cá nhân và có thể tái chiết khấu các thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác.
Cho thuê tài chính: Ngân hàng thương mại được hoạt động cho thuê tài chính nhưng phải thành lập công ty cho thuê tài chính riêng. Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính thực hiện theo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.
c. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
Để thực hiện được các dịch vụ thanh toán giữa các doanh nghiệp thông qua Ngân hàng, Ngân hàng thương mại được mở tài khỏan cho khách hàng trong và ngoài nước. Để thực hiện thanh toán giữa các Ngân hàng với nhau thông qua Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại phải mở tài khỏan tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước nơi Ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính và duy trì tại đó số dư tiền gửi dự trữ bắt buộc theo quy định. Ngoài ra, chi nhánh của Ngân hàng thương mại được mở tài khỏan tiền gửi tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở của chi nhánh. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ của Ngân hàng thương mại bao gồm các hoạt động sau:
 Cung cấp các phương tiện thanh toán;
 Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng;
 Thực hiện dịch vụ thu hộ và chi hộ;
 Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
 Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép;
 Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng;
 Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh tóan liên Ngân hàng trong nước;
Xem thêm

73 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vinh

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VINH

Hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế đang diễn ra với tốc độ rất mạnh mẽ khiến cho các quốc gia trong khu vực và trên thế giới luôn phải hoạt động giao lưu với nhau. Không nằm ngoài xu thế đó, Việt Nam thực hiện mở cửa nền kinh tế với quan điểm: “Mở cửa nền kinh tế, đa dạng hóa, đa phương hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại trên cơ sở mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới”. Trong quá trình đó, hoạt động xuất nhập khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện nay, nước ta đang thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế, thể hiện rõ trong việc Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 71995, gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào ngày 07112006 và là thành viên không thường trực của hội đồng bảo an Liên hiệp quốc. Hoạt động giao thương, buôn bán giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới ngày càng trở nên thông thoáng và thuận lợi.Để thực hiện tốt quá trình hội nhập với khu vực và thế giới, hoạt động ngoại thương của Việt Nam đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ cả về lượng và chất nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác quốc tế ngày càng tăng. Đây là cơ hội rất lớn đối với nền kinh tế nói chung và đối với ngành ngân hàng nói riêng. Bởi vì hội nhập kinh tế quốc tế làm cho việc trao đổi hàng hóa, luân chuyển vốn, lao động, công nghệ và kỹ thuật diễn ra nhanh chóng, mạnh mẽ hơn. Do đó, cũng làm cho nhu cầu thanh toán quốc tế của nền kinh tế gia tăng. Thông qua hoạt động này, vị thế và uy tín của các ngân hàng sẽ được nâng cao không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp và Ngân hàng tham gia hoạt động trên là phải theo đuổi tốt mục tiêu “thuận tiện – hiệu quả – an toàn”. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục.Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Vinh được thành lập năm 1989, hoạt động chủ yếu tại địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cũng như các chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Việt Nam khác, hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh diễn ra rất sôi nổi và là hoạt động mang lại nguồn thu lớn về dịch vụ cho chi nhánh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đặc biệt là từ sau năm 2007, doanh số thanh toán quốc tế của chi nhánh đã giảm rõ rệt, thị phần thanh toán quốc tế đã giảm từ 70% xuống mức dưới 50% doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của cả tỉnh. Ngoài nguyên nhân do các ngân hàng thương mại khác cũng mở rộng và chú trọng vào hoạt động thanh toán quốc tế và sự gia tăng các chi nhánh ngân hàng hoạt động trên địa bàn thì bản thân chi nhánh Vinh cũng chưa thực sự đổi mới trong hoạt động, quy mô thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Vinh còn nhỏ, chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế còn thấp, các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế chủ yếu là các nghiệp vụ truyền thống, nhiều nghiệp vụ hiện đại chưa được áp dụng, khách hàng sử dụng thanh toán quốc tế ít, chưa thường xuyên. Việc tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Vinh là một nhu cầu bức thiết, một đòi hỏi khách quan không chỉ đối với sự phát triển kinh tế trên địa bàn mà còn với Ban lãnh đạo Ngân hàng, từng cán bộ trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế . Trong bối cảnh đó, là một người đang làm công tác thanh toán quốc tế trong hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với mong muốn đóng góp cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày càng phát triển và lớn mạnh, tôi chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Vinh” làm đề tài luận văn thạc sỹ chuyên ngành kinh tế phát triển.
Xem thêm

116 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thăng Long

LUẬN VĂN THẠC SỸ: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH THĂNG LONG

Hoạt động của Ngân hàng thương mại vốn là một hoạt động quan trọng trong nền kinh tế. Hoạt động của NHTM bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như: Huy động vốn; Thanh toán; Tín dụng; Bảo lãnh; Thanh toán quốc tế; ... và mỗi hoạt động đều có vai trò khác nhau trong tổng thể hoạt động chung của NHTM.Hoạt động tín dụng là một mảng hoạt động lớn và đóng một vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động của NHTM. Tính quan trọng của hoạt động tín dụng được thể hiện trước hết mang lại nguồn thu nhập chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của NHTM, bên cạnh đó nhờ hoạt động này mà NHTM có thể bán chéo sản phẩm, tạo nền tảng thu hút hỗ trợ cho các hoạt động khác như Bảo lãnh, thanh toán quốc tế, chuyển tiền.... Quan trọng hơn và đáng quan tâm hơn cả là mặt trái của hoạt động này, hoạt động tín dụng có mang lại hiệu quả cao như vai trò vốn có của nó hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào những rủi ro tiềm ẩn do nó mang lại. Những rủi ro này không những làm cho hoạt động của NHTM kém hiệu quả, mà hơn nữa nó làm cho NHTM mất đi tính thanh khoản vốn hết sức cần thiết và nhạy cảm gây ra những tổn thất thậm chí là sự phá sản đối với NHTM. Thực hiện quản trị tốt Hoạt động tín dụng không chỉ nâng cao hiệu quả, làm tăng khả năng cạnh tranh của NHTM trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập ngày nay mà còn đóng góp tích cực vào sự vận hành của nền kinh tế thông qua sự tác động của cung cầu tiền tệ dẫn đến làm thúc đẩy tăng trưởng hay kìm hãm kinh tế, lạm phát, khủng hoảng tiền tệ.... giúp cho Nhà nước thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước về hoạt động kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Với tầm quan trọng của hoạt động tín dụng đối với NHTM và nền kinh tế cùng kinh nghiệm thực tiễn công tác tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội Hải Phòng kết hợp với kiến thức học được của khoá học cao học vừa qua, em chọn đề tài nghiên cứu “Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thăng Long”.
Xem thêm

79 Đọc thêm

KẾ TOÁN THANH TOÁN BÙ TRỪ VỚI CÁC NGÂN HÀNG KHÁC HỆ THỐNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

KẾ TOÁN THANH TOÁN BÙ TRỪ VỚI CÁC NGÂN HÀNG KHÁC HỆ THỐNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Nhận thức được tầm quan trọng của nghiệp vụ thanh toán bù trừ với các Ngân Hàng khác hệ thống nên Ngân Hàng Công Thương Chi Nhánh Đà Nẵng đã rất quan tâm và đầu tư về hệ thống máy tính, đào tạo đội ngũ nhân viên thanh toán bù trừ. Ngân Hàng Công Thương Chi Nhánh Đà Nẵng với bề dày hoạt động, đã có kinh nghiệm lâu năm trong công tác Thanh Toán Bù trừ với các Ngân Hàng khác.
Hòa mình vào công cuộc hội nhập kinh tế Quốc tế, các Ngân Hàng ngày càng có vai trò quan trọng trong việc điều tiết thị trường tài chính, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của nhà nước. Nhất là những năm gần đây, lạm phát đạt mức cao, xảy ra cơn bão khủng hoảng kinh tế Thế Giới thì chúng ta càng thấy rõ điều đó hơn bao giờ hết. Lãi suất trở thành công cụ để chính phủ thực thi chính sách thắt chặt hay nới lỏng chi tiêu. Ngày nay, các Ngân Hàng ngày càng hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả đã thúc đẩy quá trình thanh toán của doanh nghiệp cũng như của mỗi cá nhân được nhanh chóng hơn.
Cũng như trong các ngành kinh doanh khác, trong lĩnh vực Ngân Hàng đang có sự cạnh tranh hết sức khốc liệt với sự ra đời của rất nhiều các Ngân Hàng tư nhân. Các Ngân Hàng thi nhau chạy đua lãi suất cùng những chương trình dự thưởng, quà tặng hết sức phong phú. Để có được thương hiệu mạnh và uy tín trên thương trường, các Ngân Hàng phải mất một thời gian dài tạo được niềm tin trong lòng khách hàng. Trong đó, điều quan trọng nhất là mỗi Ngân Hàng phải thực hiện tốt chức năng và các nghiệp vụ của mình. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và chuyển tiền một cách nhanh chóng. Hiểu được tầm quan trọng đó, các Ngân Hàng luôn tìm các phương thức thanh toán phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Trong đó phương thức thanh toán bù trừ với các Ngân Hàng khác hệ thống được rất nhiều các Ngân Hàng lựa chọn vì nó vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng vừa giúp cho Ngân Hàng sử dụng vốn linh hoạt và tiết kiệm được chi phí.
Xem thêm

82 Đọc thêm

Slide phân tích tác động của tỷ giá tới cán cân thanh toán

SLIDE PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ TỚI CÁN CÂN THANH TOÁN

Trong điều kiện hội nhập và tự do thương mại hoá hiện nay, các quốc gia thường sử dụng tỷ giá như là một công cụ hữu hiệu cho các hoạt động kinh tế quốc tế. Vậy khi tỷ giá thay đổi sẽ tác động như thế nào đến cán cân thanh toán của một quốc gia? Xuất phát từ tầm quan trọng đó chúng tôi xin “Phân tích tác động của việc thay đổi tỷ giá lên các thành phần của cán cân thanh toán”...

28 Đọc thêm

Tình hình tài chính Vietcombank tại Hà Nội và công tác quản lý tài sản giai đoạn gần đây

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VIETCOMBANK TẠI HÀ NỘI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN GIAI ĐOẠN GẦN ĐÂY

Các ngân hàng thương mại kinh doanh thu lợi nhuận bằng cách cung cấp dịch vụ chuyển một loại tài sản này thành một loại tài sản khác cho công chúng. Khác với doanh nghiệp, tài sản của Ngân hàng thương mại là các tài sản tài chính, là loại tài sản mà quyền sở hữu và quyền sử dụng hoàn toàn tách rời nhau. Tài sản chính là nhân tố quan trọng phản ánh trình độ cũng như chất lượng hoạt động của ngân hàng. Do đó quản lý tài sản là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng thương mại nhất là trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay.
Xem thêm

46 Đọc thêm

Kế toán các khoản trính theo lương tại công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đại Hùng Cường 012014

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍNH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI HÙNG CƯỜNG 012014

Kế toán các khoản trính theo lương tại công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đại Hùng Cường 012014Là một công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại việc xác định một cơ chế trả lương phù hợp, hạch toán đầy đủ và thanh toán kịp thời nhằm nâng cao đời sống, tạo niềm tin, khuyến khích người lao động hăng say làm việc là việc làm rất cần thiết và luôn được đặt ra hàng đầu.Nhận thức được tầm quan trọng của việc kế toán lương trong Doanh nghiệp xây lắp, sau một thời gian thực tập tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đại Hùng Cường cùng với sự giúp đỡ của các anh chị phòng Kế toán – Tài chính của công ty và sự hướng dẫn tận tình của cô Trần Thị Hiền.
Xem thêm

60 Đọc thêm

QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU

QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU

GVHD:Th.s NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH3CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC GIAO NHẬN HÀNG HÓAXUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG1.1 Khái quát chung về giao nhận hàng hóa1.1.1 Khái niệm về giao nhận và người giao nhận1.1.1.1 Khái niệm về giao nhậnTrong thương mại quốc tế sự luân chuyển hàng hóa giữa các quốc gia đã dẫnđến hàng hóa xuất nhập khẩu phải được chuyên chở qua biên giới giữa các nước.Do vậy, để hàng hóa đến tận tay người mua, hàng hóa phải trải qua hàng loạt nhữnggiai đoạn như: thông quan xuất nhập khẩu, chuẩn bị giấy tờ, thuê phương tiện vậnchuyển, bốc xếp hàng lên phương tiện,..Tất cả những công việc đó gọi là nghiệp vụgiao nhận.Dịch vụ logistics (dịch vụ giao nhận hàng hoá – Frieght forwarding service) làhoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều côngviệc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủtục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hànghoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng đểhưởng thù lao- Điều 233, Luật Thương mại 2005.Trước kia, việc giao nhận có thể do người gửi hàng (nhà xuất khẩu), người nhậnhàng (nhà nhập khẩu) hay do người chuyên chở đảm nhiệm và tiến hành. Tuy nhiên,cùng với sự phát triển của buôn bán quốc tế, phân công lao động quốc tế với mứcđộ và quy mô chuyên môn hoá ngày càng cao, giao nhận cũng dần dần được chuyênmôn hóa, do các tổ chức, các nghiệp đoàn giao nhận chuyên nghiệp tiến hành vàgiao nhận đã chính thức trở thành một ngành nghề.Tóm lại, nói một cách ngắn gọn:” Dịch vụ giao nhận là một dịch vụ liên quanđến quá trình vận tải nhằm tổ chức việc vận chuyển hàng hoá từ nơi nhận hàng đến
Xem thêm

75 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt góp phần đưa thị trường thanh toán tại Việt Nam phát triển theo hướng đổi mới, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế.
Thanh toán điện tử đang là xu thế tiêu dùng toàn cầu, chẩng cần nói nhiều về lợi ích của phương thức này đối với nền kinh tế, đối với chính phủ, ngân hàng và nhiều doanh nghiệp trong nước.
Với những tính năng và tiện ích mà dịch vụ đem lại, thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành một xu thế tất yếu của thời đại công nghệ số. Dự kiến, trong thời gian tới, theo đà phát triển của xã hội và theo nhu cầu của thị trường, thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giữ một vị trí cực kỳ quan trọng trong việc lưu chuyển tiền tệ và trong thanh toán giá trị của nền kinh tế Việt Nam.
Tuy nhiên, hệ thống thanh toán Việt Nam còn khoảng cách so với một số nước trong khu vực và thế giới; thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế vẫn còn lớn, nhất là trong khu vực dân cư; tỷ lệ tiền mặttổng phương tiện thanh toán, tỷ lệ tiền mặtGDP của Việt Nam vẫn còn khá cao so với các nước.
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vấn đề, em đã chọn đề tài: Phát triển thanh toán điện tử tại Việt Nam. Với những hiểu biết còn hạn chế của một sinh viên cũng như thời gian tìm hiểu thực tế chưa nhiều, bài tiểu luận chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót về mặt lý luận và thực tiễn. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

18 Đọc thêm

Cùng chủ đề