MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CHỈNH LƯU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CHỈNH LƯU":

Đồ án thiết kế mô phỏng hệ thống chỉnh lưu thyristor – động cơ có đảo chiều quay trên matlab – smulink tài liệu, ebook, giáo trình

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CHỈNH LƯU THYRISTOR – ĐỘNG CƠ CÓ ĐẢO CHIỀU QUAY TRÊN MATLAB – SMULINK TÀI LIỆU, EBOOK, GIÁO TRÌNH

Đồ án thiết kế mô phỏng hệ thống chỉnh lưu thyristor – động cơ có đảo chiều quay trên matlab – smulink tài liệu, ebook, giáo trình Đồ án thiết kế mô phỏng hệ thống chỉnh lưu thyristor – động cơ có đảo chiều quay trên matlab – smulink tài liệu, ebook, giáo trình Đồ án thiết kế mô phỏng hệ thống chỉnh lưu thyristor – động cơ có đảo chiều quay trên matlab – smulink tài liệu, ebook, giáo trình Đồ án thiết kế mô phỏng hệ thống chỉnh lưu thyristor – động cơ có đảo chiều quay trên matlab – smulink tài liệu, ebook, giáo trình Đồ án thiết kế mô phỏng hệ thống chỉnh lưu thyristor – động cơ có đảo chiều quay trên matlab – smulink tài liệu, ebook, giáo trình Đồ án thiết kế mô phỏng hệ thống chỉnh lưu thyristor – động cơ có đảo chiều quay trên matlab – smulink tài liệu, ebook, giáo trình Đồ án thiết kế mô phỏng hệ thống chỉnh lưu thyristor – động cơ có đảo chiều quay trên matlab – smulink tài liệu, ebook, giáo trình Đồ án thiết kế mô phỏng hệ thống chỉnh lưu thyristor – động cơ có đảo chiều quay trên matlab – smulink tài liệu, ebook, giáo trình Đồ án thiết kế mô phỏng hệ thống chỉnh lưu thyristor – động cơ có đảo chiều quay trên matlab – smulink tài liệu, ebook, giáo trình Đồ án thiết kế mô phỏng hệ thống chỉnh lưu thyristor – động cơ có đảo chiều quay trên matlab – smulink tài liệu, ebook, giáo trình
Xem thêm

116 Đọc thêm

Tính toán thiết kế bộ nguồn cho hệ thống chỉnh lưu dùng thyristor của bàn thí nghiệm điện tử công suất

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ NGUỒN CHO HỆ THỐNG CHỈNH LƯU DÙNG THYRISTOR CỦA BÀN THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Tính toán thiết kế bộ nguồn cho hệ thống chỉnh lưu dùng thyristor của bàn thí nghiệm điện tử công suất Tính toán thiết kế bộ nguồn cho hệ thống chỉnh lưu dùng thyristor của bàn thí nghiệm điện tử công suất Tính toán thiết kế bộ nguồn cho hệ thống chỉnh lưu dùng thyristor của bàn thí nghiệm điện tử công suất Tính toán thiết kế bộ nguồn cho hệ thống chỉnh lưu dùng thyristor của bàn thí nghiệm điện tử công suất Tính toán thiết kế bộ nguồn cho hệ thống chỉnh lưu dùng thyristor của bàn thí nghiệm điện tử công suất
Xem thêm

15 Đọc thêm

công cụ mô phỏng hệ thống phanh abs

CÔNG CỤ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG PHANH ABS

công cụ mô phỏng hệ thống phanh abs công cụ mô phỏng hệ thống phanh abs công cụ mô phỏng hệ thống phanh abs công cụ mô phỏng hệ thống phanh abs công cụ mô phỏng hệ thống phanh abs công cụ mô phỏng hệ thống phanh abs công cụ mô phỏng hệ thống phanh abs công cụ mô phỏng hệ thống phanh abs công cụ mô phỏng hệ thống phanh abs công cụ mô phỏng hệ thống phanh abs

13 Đọc thêm

Mô phỏng hệ thống chưng cất thí nghiệm

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CHƯNG CẤT THÍ NGHIỆM

Mô phỏng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các ngành công nghiệp hiện đại đặc biệt là các ngành công nghệ hóa học, thực phẩm. Mô phỏng góp phần tăng năng suất lao động hiệu suất làm việc và giảm chi phí đầu tư, vận hạnh...Nghiên cứu nhằm mục đích xây dựng một phần mềm mô phỏng quá trình làm việc của hệ thống thiết bị thí nghiệm chưng cất thực tại phòng thí nghiệm. Từ đó sinh viên có thể tiến hành các thí nghiệm cơ bản và thu được kết quả tương tự như trên thiết bị thí nghiệm thực, giúp giảm chi phí nguyên, vật liệu và năng lượng sử dụng. Ngoài ra nghiên cứu mở ra định hướng cho sự phát triển trên nhiều hệ thống thí nghiệm và hệ thống thực khác bằng cách ứng dụng mô phỏng vào vận hành, điều khiển hệ thống. Phần mềm mô phỏng hệ thống chưng cất thí nghiệm được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình matlab và dựa trên cơ sở phương pháp mô phỏng nhân quả tiến hành từng thiết bị riêng lẻ và toàn hệ thống. Phần mềm cũng được đánh giá tương thích bằng số liệu mô phỏng và thực nghiệm, sau đó tiến hành ứng dụng phần mềm mô phỏng vào các quá trình khảo sát và tính toán các bài toán công nghệ cụ thể của quá trình chưng cất.
Xem thêm

9 Đọc thêm

chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng plc s7300

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG DÙNG PLC S7300

chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng plc s7300 chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng plc s7300 chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng plc s7300 chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng plc s7300 chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng plc s7300 chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng plc s7300 chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng plc s7300 chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng plc s7300 chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng plc s7300 chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng plc s7300 chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng plc s7300 chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng plc s7300
Xem thêm

34 Đọc thêm

THIẾT kế hệ THỐNG CHỈNH lưu BA PHA THYRISTOR điều KHIỂN tốc độ ĐỘNG cơ điện một CHIỀU

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỈNH LƯU BA PHA THYRISTOR ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

THIẾT kế hệ THỐNG CHỈNH lưu BA PHA THYRISTOR điều KHIỂN tốc độ ĐỘNG cơ điện một CHIỀU THIẾT kế hệ THỐNG CHỈNH lưu BA PHA THYRISTOR điều KHIỂN tốc độ ĐỘNG cơ điện một CHIỀU THIẾT kế hệ THỐNG CHỈNH lưu BA PHA THYRISTOR điều KHIỂN tốc độ ĐỘNG cơ điện một CHIỀU THIẾT kế hệ THỐNG CHỈNH lưu BA PHA THYRISTOR điều KHIỂN tốc độ ĐỘNG cơ điện một CHIỀU THIẾT kế hệ THỐNG CHỈNH lưu BA PHA THYRISTOR điều KHIỂN tốc độ ĐỘNG cơ điện một CHIỀU THIẾT kế hệ THỐNG CHỈNH lưu BA PHA THYRISTOR điều KHIỂN tốc độ ĐỘNG cơ điện một CHIỀU THIẾT kế hệ THỐNG CHỈNH lưu BA PHA THYRISTOR điều KHIỂN tốc độ ĐỘNG cơ điện một CHIỀU
Xem thêm

143 Đọc thêm

ĐỒ án điện tử CÔNG SUẤT

ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Đề số 60: Thiết kế bộ nguồn một chiều nạp tự động cho acquy, với điện áp nguồn là 380V, tần số lưới 50Hz, điện áp acquy 24V, dòng nạp tối đa 40A.

Yêu cầu công nghệ Thông số thiết kế
Giới thiệu công nghệ
Thiết kế mạch lực, thiết kế mạch điều khiển
Mô phỏng Điện áp nguồn: 380V
Tần số lưới: 50Hz
Điện áp acquy: 24V
Dòng nạp tối đa: 40A

ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ
Mục lục
Lời mở đầu
Chương 1: Giới thiệu chung về ácquy
1.1: Khái niệm và cấu tạo của ácquy
1.2: Quy trình biến đổi năng lượng trong acquy
1.3: Các thông số acquy
1.4: Các đặc tính cơ bản của acquy
1.5: Phương pháp nạp điện cho acquy
Chương 2: Lựa chọn phương pháp chỉnh lưu
2.1: Khái niệm chung
2.2: Tính toán thông số của nguồn nạp
2.3: Lựa chọn phương án chỉnh lưu
2.4: Phân tích chọn phương án chỉnh lưu
2.5: Thiết kế tính toán mạch lực
Chương 3: Mạch điều khiển
3.1: Yêu cầu chung với mạch điều khiển
3.2: Cấu trúc tổng quát của hệ thống điều khiển
3.3: Chức năng của các thành phần trong cấu
3.4: Sơ đồ khối mạch tạo xung điều khiển
3.5: Tạo nguồn cho mạch điều khiển
Kết luận.
Tài liệu tham khảo
Xem thêm

45 Đọc thêm

Điều khiển tốc độ động cơ DC qua bộ chỉnh lưu toàn kỳ 1 pha

ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC QUA BỘ CHỈNH LƯU TOÀN KỲ 1 PHA

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN …………………………………………………...
1.1 Giới thiệu các linh kiện bán dẫn …………………………………………..
1.2 Máy điện một chiều ………………………………………………………
1.2.1 Cấu tạo máy điện một chiều ………………………………………..
1.2.2 Nguyên lý làm việc …………………………………………………
1.2.3 Từ trường và sức điện động của máy điện một chiều ………………
1.2.4 Công suất điện từ. Mômen điện từ của máy điện một chiều ………..
1.2.5 Tia lửa điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục ……………………
1.2.6 Phân loại máy phát một chiều ……………………………………….
1.2.7 Phân loại động cơ một chiều ………………………………………...
CHƢƠNG 2: ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU …………………………………
2.1 Các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ một chiều …………………....
2.1.1 Đặc tính cơ tĩnh của động cơ một chiều ……………………………….
2.1.2 Các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ một chiều ………………
Đồ án môn học 1 GVHD: ThS. Phan Thanh Hoàng Anh
SVTH: Phạm Quốc Thái
2.2 Khởi động động cơ ………………………………………………………….
2.3 Các trạng thái hãm ………………………………………………………….
CHƢƠNG 3: HỆ THỐNG BỘ CHỈNH LƢU …………………………………...
3.1 Bộ chỉnh lưu …………………………………………………………………
3.2 Các thông số đánh giá chất lượng của hệ …………………………………....
3.3 Phân loại bộ chỉnh lưu ……………………………………………………….
3.4 Bộ chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển hoàn toàn ……………………………….
CHƢƠNG 4: MẠCH THỰC TẾ ………………………………………………….
4.1 Mạch mô phỏng ……………………………………………………………...
4.1.1 Mô phỏng psim ………………………………………………………...
4.1.2 So sánh thực tế ………………………………………………………...
4.2 Mạch thực tế …………………………………………………………………
4.2.1 Các khối mạch điều khiển thyristor …………………………………….
4.2.2 Mô phỏng proteus …………………
Xem thêm

46 Đọc thêm

Đồ án Tổng hợp các bộ điều chỉnh cho hệ TĐĐ tự động 1 chiều

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CÁC BỘ ĐIỀU CHỈNH CHO HỆ TĐĐ TỰ ĐỘNG 1 CHIỀU

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU3Nhận xét của giáo viên:4ĐỀ BÀI5Tổng hợp các bộ điều chỉnh cho hệ TĐĐ tự động 1 chiều với các thông số5CHƯƠNG I61.1.Tìm hiểu chung về hệ thống điện cơ :61.2.Giới thiệu chung về động cơ một chiều :71.2.1.Cấu tạo của động cơ một chiều :81.2.1.1.Phần tĩnh :81.2.1.2.Phần quay :91.2.2.Động cơ một chiều kích từ độc lập101.2.2.1.Sơ đồ nguyên lý:101.2.2.2.Ảnh hưởng của điện trở phần ứng:111.2.2.3.Ảnh hưởng của điện áp phần ứng12Hình 1.4: Các đặc tính của động cơ một chiều kích từ độc lập khi giảm áp đặt vào phần ứng động cơ121.2.2.4.Ảnh hưởng của từ thông12Hình1.5:Đặc tính cơ điện (a)và đặc tính cơ (b)khi thay đổi từ thông131.3.Hệ truyền động chỉnh lưu động cơ một chiều :131.3.1.Khái niệm chung.131.3.2.Xây dựng sơ đồ cấu trúc của hệ141.3.2.1.Sơ đồ cấu trúc hệ điều chỉnh tự động truyền động điện:141.3.2.2.Sơ đồ cấu trúc của hệ thống:151.3.3.Xác định cấu trúc và tham số bộ điều chỉnh dòng điện theo tiêu chuẩn modul tối ưu:151.3.4.Xác định cấu trúc và tham số bộ điều chỉnh tốc độ theo tiêu chuẩn modul đối xứng:17CHƯƠNG II212.1.Thiết kế mạch lực hệ truyền động212.1.1.Thiết bị mạch động lực :21Hình 2.2: Sơ đồ (a), đồ thị (b) chỉnh lưu Tiristor hình cầu 3 pha222.1.2.Tính chọn thiết bị mạch động lực :232.1.2.1.Tính chọn động cơ232.1.2.2.Tính chọn công suất máy biến áp động lực242.1.2.3.Tính chọn các thyristor trong mạch chỉnh lưu242.1.2.4.Tính chọn các cuộn kháng cân bằng252.1.2.5.Tính chọn thiết bị mạch lực252.1.2.6.Tính chọn điện trở hãmh26CHƯƠNG III273.1.Thiết kế mạch phát xung điều khiển273.1.1.Lựa chọn phương pháp phát xung273.1.2.Sơ đồ khối mạch điều khiển theo pha đứng283.2.Thiết bị mạch điều khiển283.2.1.Chọn máy phát tốc283.2.2.Chọn biến áp xung293.2.3.Chọn khâu điện áp đồng bộ313.2.4.Chọn mạch điện áp răng cưa313.2.5.Khâu khuếch đại xung323.2.6.Khâu tổng hợp tín hiệu323.2.7.Xác định hệ số khuếch đại của bộ biến đổi.32CHƯƠNG IV344.1.Nguyên lý làm việc của mạch động lực344.2.Nguyên lý làm việc của mạch điều khiển344.3.nguyên lý ổn định tốc độ và điều chỉnh tốc độ344.4.Quá trình đảo chiều động cơ354.5.Hãm dừng35CHƯƠNG V365.1.Mục đích và ý nghĩa365.2.Xây dựng sơ đồ cấu trúc hệ thống365.2.1.Khảo sát chế độ động của hệ thống395.2.1.1.Tính toán các hằng số thời gian và hệ số khuyếch đại (theo góc tốc độ )………………………………………………………………………405.2.1.2.Xây dựng hàm truyền của hệ thống415.3.Xét ổn định435.4.Hiệu chỉnh hệ thống445.4.1.Hàm truyền BBĐ của hệ thống445.4.2.Hàm truyền của động cơ điện một chiều 45Hình 5.2Sơ đồ cấu trúc của động cơ điện một chiều.45Hình 5.3 Sơ đồ cấu trúc sau khi tinh toán của động cơ điện một chiều.465.4.3.Tổng hợp mạch vòng dòng điện khi bỏ qua sức điện động và mômen cản Mc động cơ465.4.4.Tổng hợp hệ mạch vòng tốc độ51CHƯƠNG VI566.1.Giới thiệu về Simulink trong Matlab :566.2.Mô phỏng hệ thống:57KẾT LUẬN61Em xin chân thành cảm ơn61TÀI LIỆU THAM KHẢO62
Xem thêm

60 Đọc thêm

 THIẾT KẾ HỆ TRUYỀN ĐỘNG NÂNG HẠ CẦU TRỤC

THIẾT KẾ HỆ TRUYỀN ĐỘNG NÂNG HẠ CẦU TRỤC

đặt ra cho thế hệ trẻ,những người chủ tương lai của đất nước những nhiệm vụ nặng nề.Đấtnước đang cần sức lực và trí tuệ cũng như lòng nhiệt huyết của những trí thức trẻ,trong đócó các kỹ sư tương lai.Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nói chung vàtrong lĩnh vực điện - điện tử nói riêng làm cho bộ mặt xã hội thay đổi từng ngày.Tronghoàn cảnh đó,để đáp ứng được những điều kiện thực tiễn của sản xuất đòi hỏi nhữngngười kỹ sư điện tương lai phải được trang bị những kiến thức chuyên nghành một cáchsâu rộng.Trong khuôn khổ chương trình đào tạo kỹ sư nghành tự động hóa - cung cấpđiện,nhằm giúp cho sinh viên trước khi ra trường có điều kiện hệ thống hóa lại nhữngkiến thức đã được trang bị ở trường cũng như có điều kiện tiếp cận với những mô hình kỹthuật chuyên nghành của thực tiễn sản xuất, đồng thời giúp cho sinh viên có cơ hội tư duynghiên cứu và thiết kế.Trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên khoa Điện thì môn học Trang bị điện làmột môn học quan trọng. Việc làm đồ án môn học này sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn vềmôn học, hơn thế nữa nó chính là bước tập dượt ban đầu trong công việc của sinh viênsau này.Đề tài thiết kế môn học của em là: Thiết kế hệ truyền động nâng hạ cầu trục.Trong quá trình thực hiện đồ án này em đã được sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo Vũ AnhTuấn.Mặc dù em đã rất cố gắng để làm được đồ án mọt cách tốt nhất nhưng chắc chắncòn rất nhiều thiếu sót, mong các thầy cô giáo tận tình chỉ bảo để e có nhận thức đúng đắnnhất trong từng vấn đề.Em xin chân thành cảm ơn.Sinh viên: Nguyễn Văn AnĐồ Án Trang bị điệnTrang 5
Xem thêm

69 Đọc thêm

Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều và mô phỏng trên phần mềm matlab

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ CHO ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM MATLAB

Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều và mô phỏng trên phần mềm matlab Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều và mô phỏng trên phần mềm matlab Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều và mô phỏng trên phần mềm matlab Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều và mô phỏng trên phần mềm matlab Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều và mô phỏng trên phần mềm matlab Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều và mô phỏng trên phần mềm matlab Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều và mô phỏng trên phần mềm matlab Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều và mô phỏng trên phần mềm matlab Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều và mô phỏng trên phần mềm matlab Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều và mô phỏng trên phần mềm matlab Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều và mô phỏng trên phần mềm matlab Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều và mô phỏng trên phần mềm matlab Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều và mô phỏng trên phần mềm matlab Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều và mô phỏng trên phần mềm matlab
Xem thêm

62 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

+nghịch lưu nguồn dòng+nghịch lưu nguồn áp-Có thể chuyển đổi 2 bộ nghịch lưu = cách bổ sung một số linh kiện+ trong NL nguồn áp phía 1 chiều là nguồn áp có tụ điện mắc song song với đầu vào+trong NL nguồn dòng có điện càm mắc nối tiếp với đầu vào 1 chiềuCác bộ nghịch lưu trong hệ thống nối dàn pin mặt trời với lướia.b.c.3.AKBộ nghịch lưu chuyển mạch bằng lướiBộ chỉnh lưu tự chuyển mạchBộ chỉnh lưu với máy biến áp tần số caoĐiều khiển công suất qua nghịch lưu-Để điều khiển dòng công suất từ dàn pin mặt trời đến lưới ta xét sơ đồ thay thế cho trên hình 23.26(ở dưới) nguồnpin mặt trời sau khi nghịch lưu có điện áp hi nhf sin lệch pha góc theta. Phương trình công suất có thể được biểudiễn bằng:
Xem thêm

6 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE–CARLO ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PAM 8 MỨC (M=8)

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE–CARLO ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PAM 8 MỨC (M=8)

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE–CARLO ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PAM 8 MỨC (M=8)” XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE–CARLO ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PAM 8 MỨC (M=8)” XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE–CARLO ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PAM 8 MỨC (M=8)” XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE–CARLO ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PAM 8 MỨC (M=8)” XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE–CARLO ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PAM 8 MỨC (M=8)”
Xem thêm

66 Đọc thêm

Tính toán, thiết kế mạng điện một chiều cho phòng thí nghiệm khoa cơ khí động lực

TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN MỘT CHIỀU CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI CẢM ƠN ……………………………………………
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
1.1. PHÂN TÍCH CÁC BỘ BIẾN ĐỔI NGUỒN MỘT CHIỀU DÙNG MẠCH CHỈNH LƯU
1.1.1. Giới thiệu chung về mạch chỉnh lưu
1.1.2. Các thông số cơ bản của mạch chỉnh lưu
1.1.3. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ không điều khiển
1.1.4. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha hai nửa chu kỳ không điều khiển
1.1.5. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển
1.1.6. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha không điều khiển
1.2. PHÂN TÍCH CÁC BỘ BIẾN ĐỔI NGUỒN MỘT CHIỀU DÙNG MẠCH BĂM XUNG ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU NỐI TIẾP
1.2.1. Nguyên lý chung vá đặc điểm bộ biến đổi điện áp một chiều
1.2.2. Phân loại và sơ đồ cấu trúc bộ biến đổi điện áp DC
1.2.3. Mạch xung áo đơn nối tiếp dùng thyritstor
1.3. GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ
1.3.1. Aptomat
1.3.2. Cầu chì
1.3.3. Nút ấn
1.3.4. Contactor
1.4. MÁY BIẾN ÁP CẢM ỨNG MỘT PHA
1.4.1. Giới thiệu chung
1.4.2. Định nghĩa
1.4.3. Phân loại máy biến áp
1.4.4. Các đại lượng đinh mức
1.4.5. Công dụng của máy biến áp
1.4.6. Cấu tạo máy biến áp
1.4.7. Nguyên lý làm việc của máy biến áp
1.4.8. Các bước tính toán, thiết kế máy biến áp
1.5. MẠCH LỌC
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.1.1. Khảo sát phòng thí nghiệm
2.1.2. Khảo sát hệ thống nguồn điện trên ô tô
2.2. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TỦ ĐIỆN CUNG CẤP NGUỒN MỘT CHIỀU
2.3. TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN THIẾT BỊ
2.3.1. Tính chọn nguồn 5V
2.3.2. Tính chọn bộ nguồn 12VDC
2.3.3. Tính chọn MCCB
2.3.4. Tính chọn CONTACTOR và nút nhấn
2.3.5. Tính chọn cầu nối
2.3.6. Tính chọn dây cấp nguồn DC 12V – 30A theo điều kiện phát nóng
2.3.7. Chọn cầu chì 2A
2.4. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRONG TỦ
2.5. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRÊN MẶT TỦ
2.6. HÌNH ẢNH SẢN PHẨM SAU KHI HOÀN THIỆN
2.6.1. Hình ảnh trong tủ
2.6.2. Hình ảnh bên ngoài tủ
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CẤP ĐIỆN CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN Ô TÔ
3.1. PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN
3.2. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
3.3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN 3: KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

14 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn thực hành tổng hợp điện tử công suất

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TỔNG HỢP ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Giáo trình đầy đủ và chi tiết hướng dẫn từng bước thực hành điện tử công suất, bao gồm các nội dung: Hướng dẫn các dụng cụ đo lường dùng trong thực hành điện tử công suất, giới thiệu chi tiết các linh kiện điện tử công suất như DIODE, TRANSISTOR, THYRISTOR, MOSFET, IGBT, MTO; hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng mạch điện tử công suất; hướng dẫn các bài thực hành mạch ứng dụng cho từng loại linh kiện; xây dựng mạch điều khiển các linh kiện công suất có điều khiển; các phương pháp điều khiển; các bài thực hành về mạch chỉnh lưu, mạch nghịch lưu, bộ biến đổi điện áp một chiều, bộ biến đổi điện áp xoay chiều, mạch nghịc lưu; thực hành ứng dụng biến tần công nghiệp trong điều khiển hệ truyền động điện.
Xem thêm

157 Đọc thêm

Đồ án Điện Tử Công Suất: Thiết kế mạch chỉnh lưu thyristor tia 3 pha có Do

ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT: THIẾT KẾ MẠCH CHỈNH LƯU THYRISTOR TIA 3 PHA CÓ DO

Đồ án này trình bày các hướng dẫn Thiết kế một thiết bị điện tử công suất( chỉnh lưu thyristor tia 3 pha có Do). Thiết bị được hướng dẫn theo nguyên tắc thiết kế thành thiết bị hoàn chỉnh từ mạch động lực tới mạch điều khiển.
CHƯƠNG 1. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ MẠCH ĐỘNG LỰC3
1.1. Đặt vấn đề3
1.2. Sơ đồ chỉnh lưu hình tia ba pha có diode đệm (D0).3
1.2.1. Sơ đồ nguyên lý.3
1.2.2. Giản đồ dòng điện, điện áp của các phần tử .4
1.2.3. Các biểu thức tính toán cơ bản:4
1.3. Thiết kế sơ đồ mạch động lực.5
1.3.1. Giới thiệu sơ đồ5
1.3.2. Nguyên lý làm việc của sơ đồ.5
1.3.3. Các biểu thức cơ bản6
CHƯƠNG 2.THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN9
2.1 Đặt vấn đề9
2.2. Mạch điều khiển bộ chỉnh lưu theo nguyên tắc khống chế pha ngang9
2.3. Thiết kế sơ đồ nguyên lý cho các khối.13
2.3.1. Khối đồng bộ hóa.13
2.3.2. Khối so sánh.13
2.3.3. Khối tạo xung.14
2.3.4. Khối phản hồi15
2.4 Mạch Điều Khiển15
CHƯƠNG 3. TÍNH CHỌN THIẾT BỊ17
3.1 Ý nghĩa của việc tính chọn linh kiện – thiết bị.17
3.2. Tính chọn thiết bị mạch động lực.17
3.2.1. Tính chọn các van chỉnh lưu.17
3.2.2. Tính chọn máy biến áp chỉnh lưu.19
3.2.4. Tính chọn thiết bị bảo vệ sự cố.26
1. Tính chọn aptômat.26
2. Tính chọn R – C bảo vệ quá áp cho thyristor trong mạch động lực.26
3.2.5. Tính chọn diode D027
3.3. Tính chọn các thiết bị cơ bản mạch điều khiển.28
3.3.1. Tính toán máy biến áp xung (BAX):28
3.3.2. Tính chọn tranzitor cho tầng khuếch đại cuối cùng.28
3.3.3. Tính chọn khuếch đại thuật toán.29
3.3.4. Chọn điôt dùng trong mạch điều khiển.29
3.3.5. Chọn tranzitor cho tầng khuếch đại trung gian.29
Chương 4 Mô Phỏng30
4.1. Sơ đồ mạch 1 kênh điều khiển30
4.2. Kết quả mô phỏng30


LỜI NÓI ĐẦU

Vài năm trở lại đây kĩ thuật điện tử và bán dẫn công suất phát triển mạnh mẽ. Các thiết bị điện tử công suất có nhiều ưu điểm: có khả năng điều khiển,có chỉ tiêu kinh tế cao, kích thước và trọng lượng thấp, độ tin cậy và chính xác cao… Ứng dụng của chúng vào việc biến đổi năng lượng là điều khiển điện áp và dòng điện xoay chiều thành một chiều và ngược chiều ngày càng sâu rộng.

Việc nghiên cứu một cách tỷ mỷ về lĩnh vực điện tử công suất là việc cần thiết đối với sinh viên và cán bộ kỹ thuật điện. Khi chế tạo các thiết bị điện tử công suất đòi hỏi những kiến thức không chỉ mạch động lực, mà những kiến thức về mạch điều khiển và tính chọn các thiết bị thế nào cho hợp lý là rất cần thiết.

Đồ án này trình bày các hướng dẫn Thiết kế một thiết bị điện tử công suất( chỉnh lưu thyristor tia 3 pha có Do). Thiết bị được hướng dẫn theo nguyên tắc thiết kế thành thiết bị hoàn chỉnh từ mạch động lực tới mạch điều khiển.
Xem thêm

32 Đọc thêm

Máy phát điện trên ô tô hiện đại đồ án môn trang bị điện

MÁY PHÁT ĐIỆN TRÊN Ô TÔ HIỆN ĐẠI ĐỒ ÁN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN

tài Khai thác hệ thống nạp và chế tạo mô hình kiểm tra máy phát điện trên xe ô tô hiện đại. Bao gồm giới thiệu hệ thống nạp điện, các bộ phận, bố trí trên ô tô, cấu tạo chi tiết và nguyên lý của máy phát điện trên ô tô, nguyên lý, sơ đồ hệ thống các loại tiết chế, chỉnh lưu máy phát. Chế tạo mô hình kiểm tra máy phát điện.

34 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU, MÔ PHỎNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TIN SỐ VỚI CÁC KÊNH TRUYỀN KHÁC NHAU.

NGHIÊN CỨU, MÔ PHỎNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TIN SỐ VỚI CÁC KÊNH TRUYỀN KHÁC NHAU.

NGHIÊN CỨU, MÔ PHỎNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TIN SỐ VỚI CÁC KÊNH TRUYỀN KHÁC NHAU.NGHIÊN CỨU, MÔ PHỎNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TIN SỐ VỚI CÁC KÊNH TRUYỀN KHÁC NHAU.NGHIÊN CỨU, MÔ PHỎNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TIN SỐ VỚI CÁC KÊNH TRUYỀN KHÁC NHAU.NGHIÊN CỨU, MÔ PHỎNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TIN SỐ VỚI CÁC KÊNH TRUYỀN KHÁC NHAU.

30 Đọc thêm

Xây dựng hệ truyền động điều khiển tốc độ động cơ từ 500vp đến 1500vp khi mang tải định mức và có đảo chiều”

XÂY DỰNG HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ TỪ 500VP ĐẾN 1500VP KHI MANG TẢI ĐỊNH MỨC VÀ CÓ ĐẢO CHIỀU”

Trong những năm gần đây, xu thế công nghiệp hóa hiện đại hóa đã mang lại rất nhiều thay đỏi cho đất nước. Đặc biệt là trong ngành điện có nhiều tiêm năng lớn trong lĩnh vực của cuộc sống. Ngành điện mang lại nhiều lợi ích cho con người như tăng năng suất lao động, giảm công nhân đặc biệt là trong môi trường lao động độc hại.Trong phần lớn các nhà máy xí nghiệp, phân xưởng đều có sự góp mặt của ngành điện. Trong các dây chuyền sản xuất, máy móc sử dụng truyền động điện bằng bộ điều khiển PID rất nhiều vì sự tiện lợi, dễ sử dụng và độ an toàn cao.Đồ án nghiên cứu thiết kế mạch điều khiển hệ truyền động điều khiển tốc động cơ khi mang tải định mức, có đảo chiềuNội dung đồ án chia làm 4 chương:1.Khái quát chung về hệ truyền động chỉnh lưu động cơ một chiều2.Tính chọn mạch lực và các thiết bị liên quan3.Thiết kế và mô phỏng mạch điều khiển cho bộ chỉnh lưu4.Phân tích hoạt động của mạch điều khiển
Xem thêm

33 Đọc thêm

Mô phỏng mạch chỉnh lưu không điều khiểnĐiện tử công suất

MÔ PHỎNG MẠCH CHỈNH LƯU KHÔNG ĐIỀU KHIỂNĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Mô phỏng mạch chỉnh lưu không điều khiển bằng Matlab
Dùng phần mềm Matlab để thể hiện các sóng ra, vào điện áp trên Diode
Mô phỏng mạch chỉnh lưu không điều khiển bằng Matlab
Dùng phần mềm Matlab để thể hiện các sóng ra, vào điện áp trên Diode
Mô phỏng mạch chỉnh lưu không điều khiển bằng Matlab
Dùng phần mềm Matlab để thể hiện các sóng ra, vào điện áp trên Diode
Mô phỏng mạch chỉnh lưu không điều khiển bằng Matlab
Dùng phần mềm Matlab để thể hiện các sóng ra, vào điện áp trên Diode
Xem thêm

16 Đọc thêm

Cùng chủ đề