KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN":

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỐ 262012QH13

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỐ 262012QH13

Qua 03 năm thực hiện, Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã đạt được những mục tiêu đề ra như: (1) Đã bao quát và mở rộng được đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế; (2) Đảm bảo động viên hợp lý thu nhập của dân cư, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, thống nhất các quy định về thuế áp dụng đối với cá nhân có thu nhập; (3) Góp phần đảm bảo nguồn thu Ngân sách nhà nước; (4) Từng bước góp phần thực hiện kiểm soát thu nhập của dân cư.

6 Đọc thêm

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNI. KHÁI NIỆM, CÁCH TÍNH1. Khái niệm:Thuế thu nhập cá nhân là sắc thuế trực thu tính trực tiếp trên thu nhập chịuthuế của cá nhân cư trú và không cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.2. Cách tínhThuế thu nhập cánhân phải nộp=Thu nhậpchịu thuếxThuế suấtThu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừthu nhập được miễn thuế theo quy định.- Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:+ Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;+ Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặcchứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.- Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:+ Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy địnhcủa pháp luật+ Tiền thù lao dưới các hình thức;+ Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban
Xem thêm

7 Đọc thêm

GIẢI đáp THẮC mắc các TÌNH HUỐNG về THUẾ THU NHẬP cá NHÂN

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Câu hỏi 1:
Tiền lương, tiền công của CNV tháng 62009 chi trả vào tháng 72009 có được miễn thuế TNCN?
Trả lời:
Căn cứ vào Điều 2 Thông tư số 1602009TTBTC ngày 1282009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 322009QH12 ngày 1282009 của Quốc hội đã hướng dẫn thì: Tiền lương, tiền công của CNV tháng 62009 chi trả vào tháng 72009 được miễn thuế TNCN.


Câu hỏi 2:
Cá nhân mở một cửa hàng kinh doanh và cũng là nhân viên của một công ty. Hỏi thu nhập tính thuế TNCN của cá nhân đó có bao gồm thu nhập từ kinh doanh cửa hàng không?
Trả lời:
Căn cứ mục I, phần B, Thông tư 842008TTBTC ngày 3092008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập chịu thuế đối với cá nhân vừa có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, vừa có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh cộng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Vì vậy thu nhập từ kinh doanh cửa hàng của cá nhân đó cũng thuộc diện chịu thuế TNCN.
http:lophocketoan.com xin chia sẻ bộ 82 câu hỏi kèm đáp án các tình huống thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi 3:
Cá nhân đuợc cơ quan đóng bảo hiểm nhân thọ 5 triệunăm thì số tiền này có phải đóng thuế TNCN không?
Trả lời:
Theo điều 3 Luật thuế TNCN thì số tiền bảo hiểm do cơ quan mua cho cá nhân là thu nhập chịu thuế TNCN


Câu hỏi 4:
Gia đình tôi kinh doanh ngành ăn uống, tôi đã đóng thuế môn bài, thuế hàng tháng, vậy tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân nữa không? Cách tính thuế như thế nào?
Trả lời:
Từ 01012009 gia đình bạn phải đóng các loại thuế Môn bài; GTGT và thuế TNCN (chuyển từ thuế TNDN sang nộp thuế TNCN)
Cách tính thuế TNCN:
Thu nhập tính thuế từ kinh doanh = Tổng thu nhập chịu thuế các khoản đóng góp BHXH, BHYT Giảm trừ gia cảnh và từ thiện.
Sau đó áp dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần để xác định số thuế TNCN phải nộp.

Câu hỏi 5:
Gia đình tôi có thuê 1 người giúp việc, vậy chi phí trả cho người giúp việc này có được kê khai giảm trừ vào thu nhập bản thân tôi không?
Trả lời:
Căn cứ mục I, phần B thông tư 842008TTBTC ngày 3092008 của Bộ Tài chính thì chi phí thuê nười giúp việc không được trừ khi xác định thuế TNCN phải nộp.


Câu hỏi 6:
Tôi có 1 căn nhà duy nhất, tôi định bán căn nhà này để mua lại căn nhà khác nhỏ hơn, số tiền còn lại tôi làm vốn kinh doanh. Vậy tôi phải nộp thuế TNCN như thế nào?
Trả lời:
Căn cứ khoản 2, mục III, phần A thông tư 842008TTBTC ngày 3092008 của Bộ Tài chính thì thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam là khoản thu nhập được miễn thuế.
Vì vậy, nếu bạn chỉ có 1 căn nhà duy nhất tại Việt Nam thì khi chuyển nhượng được miễn thuế TNCN
Xem thêm

52 Đọc thêm

Tiểu luận MÔN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THUẾ Tác động của thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công

TIỂU LUẬN MÔN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THUẾ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Tiểu luận MÔN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THUẾ Tác động của thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công

Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những nguồn thuế chính của chính phủ.
Với hình thức trực thu, thuế TNCN đánh trực tiếp vào từng cá nhân có thu nhập trong nềnkinh tế, đảm bảo mọi cá nhân đều phải đóng góp một phần thu nhập vào ngân sách trêncơ sở đó xây dựng đất nước và phát triển phúc lợi công cộng, đảm bảo quyền lợi cho mọingười dân.
Xem thêm

17 Đọc thêm

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỀ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỀ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG

Thuế thu nhập cá nhân đã được áp dụng từ lâu ở các nước phát triển, đối tượng nộp thuế này là mọi dân cư trong nước và người nước ngoài có thu nhập phát sinh ở nước sở tại không phân biệt nghề nghiệp, địa vị xã hội. Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế điều tiết vào thu nhập hợp pháp của cá nhân có được theo quy định của pháp luật

24 Đọc thêm

Luận văn về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế thủ đức

LUẬN VĂN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CHI CỤC THUẾ THỦ ĐỨC

PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế trực thu phổ biến trên thế giới và có lịch sử hàng trăm năm. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân được áp dụng lần đầu tiện tại Hà Lan năm 1797, sau đó đến Anh năm 1799, Phổ vào năm 1808. Hiện nay có hơn 180 nước áp dụng Luật thuế thu nhập cá nhân, tùy theo tình hình kinh tế chính trị xã hội từng nước mà có tỷ trọng nguồn thu thuế TNCN của từng nước là khác nhau. Theo số liệu thống kế vào tháng 42010 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tỷ trọng thuế TNCN ở các quốc gia phát triển: Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật chiếm từ 1938% so với tổng thuế; các quốc gia đang phát triển: Trung Quốc, Ấn Độ, Nga chiếm từ 711% so với tổng thuế. Thuế TNCN ở nước ta chỉ được đặt ra khi nước ta chuyển đổi mô hình từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường.Trong xu thế nền kinh tế tăng trưởng cao và ổn định đã cải thiện đời sống vật chất của xã hội nói chung, đặc biệt là nhóm cộng đồng, những người có trình độ, kiến thức. Ngoài ra, trước sự đa dạng hóa của các loại hình doanh nghiệp và sự cạnh tranh lẫn nhau đã tạo ra sự phân hóa rõ rệt thu nhập của mỗi cá thể. Vì vậy, nhà nước cần phải hoàn thiện chính sách thuế TNCN để đảm bảo phân phối công bằng trong xã hội, vừa tăng nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN), vừa thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đích đến cuối cùng là hoàn thiện hệ thống pháp luật và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Quận Thủ Đức nằm ở phía đông bắc Thành phố, là cửa ngõ quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong khu vực phát triển năng động của vùng Đông nam bộ, là nơi giàu tiềm năng và có điều kiện để phát triển kinh tếxã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mạidịch vụ (TMDV), lĩnh vực sản xuất công nghiệptiểu thủ công nghiệp (CNTTCN) và lĩnh vực nông nghiệp. Sự phát triển của Thủ Đức đã và đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tếxã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Qua gần 7 năm triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân trên cả nước và địa bàn Quận thủ đức nói riêng đã đạt được những kết quả nhất định như mở rộng được đối tượng chịu thuế, từng bước góp phần đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư trong xã hội; đóng góp trong tổng thu ngân sách nhà nước từ thuế thu nhập cá nhân trong năm 2015 đạt 53.200 tỷ đồng …. Tuy nhiên, để Luật thuế thu nhập cá nhân thực sự phát huy được vai trò là công cụ phân phối thu nhập, đảm bảo tính công bằng xã hội khi áp dụng vào thực tiễn thì vấn đề về công tác quản lý thuế cần nỗ lực hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng xu thế hội nhập sâu rộng. Hiện nay công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân cũng đã bộc lộ một số các hạn chế tồn tại, bất cập như việc ban hành chính sách còn chồng chéo, tổ chức thực hiện chính sách kém hiệu quả, bộ máy quản lý cồng kềnh và kiểm soát thực hiện chính sách, tuyên truyền chính sách thuế thu nhập cá nhân đến các cá nhân, tổ chức trong xã hội là chưa đạt hiệu quả cao, công tác tin học hóa trong quản lý thuế thu nhập cá nhân cũng chưa được nâng cao dẫn đến việc gây phiền nhiễu cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế,… làm giảm hiệu quả của chính sách thuế TNCN trong xã hội. Chính vì vậy, công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở nước ta cần phải được hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng xu thế hội nhập. Xuất phát từ thực tế trên, để góp phần đẩy mạnh hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN, nhằm gia tăng nguồn thu cho NSNN và tránh tình trạng thất thu cho NN, và đó cũng là lý do em chọn nghiên cứu đề tài: “Một số vấn đề về công tác quản lý thuế TNCN tại chi cục thuế Thủ Đức”.2. Tình hình nghiên cứu của đề tài Thuế là công cụ quan trọng giúp Nhà nước quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế, tạo nguồn thu chủ yếu của NSNN, góp phần tạo ra công bằng xã hội, điều tiết thu nhập. Do vậy, đây là lĩnh vực mà các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam luôn quan tâm nghiên cứu về lý thuyết lẫn thực tiễn áp dụng, hoàn thiện chính sách thuế và quản lý thuế. Đề tài này không mới tuy nhiên vẫn còn giữ nguyên tính thời sự và ứng dụng thực tiễn và trên thực tế đã có nhiều công trình nghiên cứu đi sâu khai thác mảng hoạt động này dưới các góc độ nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu khác nhau, có thể khái quát lại như sau: Đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay” của PGS.TS. Nguyễn Thị Bất (2003). Đề tài “Thanh tra, kiểm tra Thuế TNCN ở Chi cục Thuế quận Ba Đình” luận văn Thạc sỹ Kinh tế của Đỗ Tuyết Minh (2009). Đề tài “Hoàn thiện công tác thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột” luận văn Thạc sỹ Kinh tế của Trịnh Thị Thu Hiền (2015). Đề tài “Công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế Quận Thanh Xuân – Hà Nội” luận văn tốt nghiệp của Hoàng Thanh Hoa (2014).3. Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vào thực trạng công tác quản lý thuế TCNN tại chi cục thuế Thủ Đức, chỉ ra các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc và một số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao công tác quản lý thuế TNCN tại chi cục thuế Thủ Đức trong thời gian tới.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu là các chính sách và những biện pháp quản lý, thu thuế TNCN tại địa bàn Quận Thủ Đức do chi cục thuể Quận Thủ Đức triển khai, thực hiện. Về không gian: Nghiên cứu thực trạng quản lý thuế TNCN của đối tượng nộp thuế TNCN trên địa bàn Quận Thủ Đức.Về thời gian: Phân tích số liệu thống kê trong g
Xem thêm

48 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐẾN THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐẾN THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐẾN THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG
Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những nguồn thuế chính của chính phủ. Với hình thức trực thu, thuế TNCN đánh trực tiếp vào từng cá nhân có thu nhập trong nền kinh tế, đảm bảo mọi cá nhân đều phải đóng góp một phần thu nhập vào ngân sách trên cơ sở đó xây dựng đất nước và phát triển phúc lợi công cộng, đảm bảo quyền lợi cho mọi người dân.

26 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ, CHUYÊN ĐỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ, CHUYÊN ĐỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

6.2.3. CÁC KHOẢN THU NHẬP CHỊU THUẾ (tiếp theo)a. Thu nhập từ kinh doanhCách xác định:Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương phápDoanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bánhàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt độngsản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh:Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiềnbán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ được xác định theo hợp đồng bán hàng,gia công, hoa hồng, dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội; các khoảnbồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (đối với doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân) mà cá nhân kinhdoanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.116.2.3. CÁC KHOẢN THU NHẬP CHỊU THUẾ (tiếp theo)a. Thu nhập từ kinh doanhĐối với cá nhân cho thuê tài sản:Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trườnghợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác baogồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.Đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp:Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của tổng số tiền hoahồng, các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản thu khác mà cá nhân nhậnđược từ công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
Xem thêm

Đọc thêm

Thuế thu nhập cá nhân Lý luận và thực tiễn

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Đề tài Thuế thu nhập cá nhân – Lý luận và thực tiễn đã hoàn thành với nội dung trình bày gồm 3 chương: chương 1 tổng quan về thuế thu nhập cá nhân, chương 2 tình hình thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao chuẩn bị áp dụng luật thuế mới.

57 Đọc thêm

Tiểu luận QLNN “Xử lý vi phạm hành chính về thuế Thu nhập cá nhân đối với Công ty TNHH CP TM MT”

TIỂU LUẬN QLNN “XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH CP TM MT”

Thuế gắn liền với sự tồn tại, phát triển của Nhà nước và là một công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi các chức năng, nhiệm vụ của mình.Tại Việt Nam, luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đã sớm hình thành và từng bước hoàn thiện để phù hợp với các yêu cầu thực tiễn đặt ra. Việc thực thi pháp luật thuế TNCN trong những năm qua đã đem lại những kết quả nhất định. Các chính sách thuế TNCN ở nước ta nhìn chung phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, vừa góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, vừa kiểm soát được thu nhập của cá nhân, phân phối lại thu nhập, thực hiện công bằng xã hội cũng như bước đầu tạo thói quen và góp phần nâng cao nhận thức của các đối tượng nộp thuế về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước.
Xem thêm

17 Đọc thêm

KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

TRANG 1 THỦ TỤC: KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG VÀ CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ KINH DOANH - TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: + Người nộp thuế ch[r]

11 Đọc thêm

Bài tiểu luận tác động của thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam giai đoạn 2009 2013

BÀI TIỂU LUẬN TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 2013

Bài tiểu luận tác động của thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam giai đoạn 2009 2013. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG CƠ SỞ II TẠI TP. HỒ CHÍ MINHChuyên ngành:Quản trị kinh doanh và Tài chính quốc tếTÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20092013 Khóa: K52Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ThS. Nguyễn Thị MaiThành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2014MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1Chƣơng I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................................ 31.1 Khái niệm thuế thu nhập cá nhân: .................................................................... 31.2 Đặc điểm thuế thu nhập cá nhân: ...................................................................... 31.3 Vai trò của thuế thu nhập cá nhân: ................................................................... 31.4 Những nội dung cơ bản trong pháp lệnh Thuế TNCN của Việt Nam .............. 51.4.1 Về đối tƣợng nộp thuế ................................................................................ 51.4.2 Về thu nhập thuộc diện chịu thuế: .............................................................. 51.4.3 Các khoản thu nhập đƣợc miễn thuế, giảm thuế: ....................................... 51.4.4 Về giảm trừ gia cảnh: ................................................................................. 6CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ......................................................................................................................... 62.1. Thực trạng của Thuế TNCN ở nƣớc ta hiện nay ............................................. 62.2. Tác động của Thuế TNCN: .............................................................................. 72.2.1 Tác động đến Chính phủ ............................................................................ 72.2.3 Tác động đến ngƣời sản xuất và tiêu dùng ................................................. 92.3 Một số hạn chế của thuế thu nhập cá nhân ..................................................... 15CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ..................................................................................................... 17KẾT LUẬN ............................................................................................................... 20TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................21DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTTừ viết tắt Tiếng Anh Tiếng ViệtNSNN Ngân sách Nhà nƣớcTNCN Thu nhập cá nhânWTO World Trade Organization Tổ chức Thƣơng mại Thế giớiDANH MỤC BẢNG BIỂUSTT Tên bảng biểu Trang1 Biểu đồ 2.1: Tỉ trọng thuế TNCN trong NSNN từ năm 20092011 82Biểu đồ 2.2: Chỉ số phát triển sản xuất ngành dệt may năm 2008 và 2010 (So với năm gốc 2005, đơn vị %)103Biểu đồ 2.3 Chỉ số phát triển sản xuất ngành sản xuất ô tô năm 2008 và 2010 (So với năm gốc 2005, đơn vị %)104Bảng 2.1 Chỉ số tồn kho các ngành công nghiệp chế biến tháng 11, tháng 12 năm 2010115Bảng 2.2 Chỉ số thiêu thụ quần áo mặc thƣờng cho ngƣời lớn (So với năm gốc là năm 2005, Đơn vị: %)126Biểu đồ 2.4 Chỉ số tiêu thụ quần áo mặc thƣờng cho ngƣời lớn năm 2008 và 2010 so với mốc năm 2005 (đơn vị %)127Bảng 2.3 Chỉ số thiêu thụ xe ô tô 4 chỗ (So với năm gốc là năm 2005, Đơn vị: %)138Biểu đồ 2.5 Chỉ số tiêu thụ xe ô tô 4 chỗ ngồi năm 2008 và 2010 so với mốc năm 2005 (đơn vị %)139Bảng 2.4 Tỷ lệ chênh lệch giàu – nghèo ở Việt Nam các năm19942012.1510Biểu đồ 2.6 Tỉ trọng thuế TNCN trong NSNN ở một số nƣớc năm 20111611Bảng 2.5 Phần trăm đóng góp của các cá nhân trên tổng số thu thuế TNCN ở một số bậc thuế.1612Bảng 2.6 Biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công, từ kinh doanh1813 Bảng 2.7 Đề xuất sửa đổi biểu thuế lũy tiến từng phần 191LỜI MỞ ĐẦUCách đây 7 năm, ngày 7112007, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO). Đây là thành công lớn sau hơn 11 năm kiên trì trên hành trình này và là dấu mốc quan trọng nhất trong lộ trình hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó thì những biến đổi về cơ cấu thuế và nguồn ngân sách là điều không thể tránh khỏi. Nhƣ chúng ta đã biết thuế có vai trò khá quan trọng trong việc điều tiết nền kinh tế thị trƣờng, thực hiện công bằng xã hội tránh sự phân hóa giàu nghèo cũng nhƣ điều hòa thu nhập của ngƣời dân, đặc biệt thuế còn là công cụ góp phần tạo thêm nguồn lực vật chất cho Nhà nƣớc. Bên cạnh vai trò quan trọng và to lớn của thuế gián thu thì thuế trực thu cũng mang tính ƣu việt không kém. Vì vậy, trong những năm gần đây, Nhà nƣớc đã đẩy mạnh bổ sung và hoàn thiện chính sách Thuế mà đặc biệt là thuế trực thu. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ hiện nay thì nƣớc ta đang ngày càng phát triển, do đó khoảng cách về thu nhập của ngƣời dân ngày càng chênh lệch rõ rệt. Vì thế, thuế thu nhập cá nhân, một loại thuế trực thu, đã trở thành vấn đề đáng quan tâm không chỉ đối với Nhà nƣớc mà còn đối với ngƣời ngƣời lao động. Chính sách thuế thu nhập cá nhân ra đời tƣơng đối sớm ở các nƣớc phát triển và ngày nay thì phát triển mạnh ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Hiện nay, trên thế giới có hơn 180 nƣớc đã áp dụng Chính sách thu nhập cá nhân, tỷ trọng thuế thu nhập chiếm khoảng 1340% tổng số thu ngân sách tùy theo mức độ đánh thuế của từng nƣớc. Chẳng hạn đối với các nƣớc phát triển nhƣ: Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức... là 3040%; các nƣớc trong khối ASEAN nhƣ Thái Lan, Malaysia, Philippines... chiếm khoảng 1314%. Đối với Việt Nam thì Pháp lệnh thuế Thu nhập đối với ngƣời có thu nhập cao đầu tiên đƣợc ban hành vào ngày 27121990, và có hiệu lực thi hành từ 01041991. Tuy nhiên Chính sách Thuế thu nhập đối với ngƣời có thu nhập cao vẫn còn nhiều bất cập, thất thu cho nguồn Ngân sách Nhà nƣớc đồng thời không công bằng đối với ngƣời nộp thuế. Cho nên vào ngày 21112007 Quốc Hội đã thông qua Luật thuế thu nhập cá nhân và luật này có hiệu lực chính thức vào ngày 01012009. Từ đó Thuế thu nhập cá nhân đang dần khẳng 2định vai trò cũng nhƣ chức năng của nó trong việc điều chỉnh các mục tiêu kinh tế vĩ mô.Vì vậy, với mong muốn tìm hiểu và đào sâu nghiên cứu về chính sách thuế thu nhập cá nhân cùng với những tác động của nó đến ngƣời lao động, nhóm em đã chọn đề tài cho bài tiểu luận này là: Tác động của thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam giai đoạn 20092013.3CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT1.1 Khái niệm thuế thu nhập cá nhân:Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế đánh vào thu nhập của mỗi cá nhân trong xã hội trong một khoảng thời gian nhất định. Thuế này đƣợc coi là loại thuế đặc biệt vì có lƣu ý đến hoàn cảnh của các cá nhân có thu nhập phải nộp thuế thông qua việc xác định miễn, giảm thuế hoặc khoản miễn trừ đặc biệt.1.2 Đặc điểm thuế thu nhập cá nhân:Thuế thu nhập cá nhân, là một bộ phận trong hệ thống thuế, nên thuế TNCN mang đầy đủ tính chất cơ bản của thuế nói chung: tính quyền lực, tính pháp lý cao, tính cƣỡng chế, đƣợc xác lập trên nền tảng các vấn đề về kinh tế xã hội.Ngoài những đặc điểm chung đó thuế thu nhập cá nhân còn mang những đặc điểm riêng: Thứ nhất: Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu,có phạm vi thu rộng , mang lại nguồn ngân sách lớn cho nhà nƣớc. Thứ hai: : Thuế thu nhập cá nhân đƣợc đánh theo kiểu lũy tiến từng phần ,điều tiết mạnh giữa ngƣời có thu nhập cao và thu nhập thấp, thực hiện công bằng xã hội. Thứ ba: Quy định về chế độ miễn giảm linh hoạt. Thứ tƣ: thuế TNCN không ảnh hƣởng nhiều đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế, không trực tiếp ảnh hƣởng đến giá cả hàng hóa vì không cấu thành giá bán hàng hóa, dịch vụ.1.3 Vai trò của thuế thu nhập cá nhân:Tạo lập nguồn tài chính cho ngân sách nhà nước: Thuế TNCN đƣợc tính với diện rộng, khả năng tạo nguồn thu cho ngân sách rất lớn. Có thể nói thuế TNCN là một trong những đọng lực chính của ngân sách nhà nƣớc.Thuế thu nhập cá nhân góp phần tăng cường công tác kiểm soát, phân phối thu nhập và điều tiết vĩ mô nền kinh tế xã hội, thực hiện công bằng xã hội: Thuếthu nhập cá nhân đƣợc xây dựng trên các nguyên tắc “lợi ích”, “công bằng” và “khảnăng nộp thuế”. Theo nguyên tắc lợi ích thì mọi ngƣời trong xã hội đều đƣợc hƣởng 4những thành quả phát triển của đất nƣớc về thể chế luật pháp, cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội, an ninh trật tự … đồng thời cũng có nghĩa vụ đóng góp một phần thu nhập của mình cho xã hội thông qua việc nộp thuế. Nguyên tắc “công bằng” và “khả năng nộp thuế” thể hiện ở chỗ: ngƣời có thu nhập cao hơn thì nộp thuế nhiều hơn, ngƣời có thu nhập nhƣ nhau nhƣng có hoàn cảnh khó khăn hơn thì nộp thuế ít hơn, ngƣời có thu nhập thấp chƣa phải nộp thuế. Nhƣ vậy, việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân sẽ góp phần đảm bảo tính hợp lý, công bằng, hiệu quả của hệ thống chính sách thuế và hạn chế sự gia tăng khoảng cách chênh lệch giầu nghèo giữa các tầng lớp dân cƣ, đồng thời Nhà nƣớc sẽ nắm đƣợc thông tin về thu nhập của cá nhân góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.Ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới: Để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội ổn định, bền vững và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, việc tiếp tục hoàn thiện các chính sách tài chính trong đó hệ thống chính sách thuế nói chung, thuế thu nhập cá nhân nói riêng là hết sức cần thiết, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phân bổ nguồn lực đồng thời giải quyết tốt các mối quan hệ giữa tiết kiệm, đầu tƣ và tiêu dùng, giữa tăng trƣởng với công bằng xã hội và xóa đói giảm nghèo.Góp phần phát hiện thu nhập bất hợp pháp: thực tế đã chứng minh nhiều khoản thu nhập của một số cá nhân nhận đƣợc từ việc thực hiện các hành vi bất hợp pháp hoặc bằng cách lợi dụng những khe hở của pháp luật mà nhà nƣớc không kiểm soát đƣợc nhƣ tham ô, nhận hối, buôn bán hàng quốc cấm, trốn tránh thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà nƣớc và công dân…, một trong số các biện pháp ngăn chặn hiệu quả các tệ nạn này là thuế thu nhập cá nhân.Góp phần hạn chế sự thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp: trong doanh nghiệp thƣờng tồn tại cả thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Giữa hai loại thuế này luôn luôn tồn tại mối quan hệ gắn bó với nhau. Thuế thu nhập cá nhân còn góp phần khắc phục sự thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp khi có sự thông đồng giữa các doanh nghiệp hay giữa doanh nghiệp với cá nhân. 51.4 Những nội dung cơ bản trong pháp lệnh Thuế TNCN của Việt Nam1.4.1 Về đối tượng nộp thuếNgƣời nộp thuế là cá nhân cƣ trú và cá nhân không cƣ trú theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế TNCN, Điều 2 Nghị định số 652013NĐCP ngày 2762013 của Chính phủ, có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế TNCN và Điều 3 Nghị định số 652013NĐCP. Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của ngƣời nộp thuế nhƣ sau:Đối với cá nhân cƣ trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.Đối với cá nhân không cƣ trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.1.4.2 Về thu nhập thuộc diện chịu thuế:Về cơ bản Luật quy định thu nhập chịu thuế đƣợc phân thành 10 loại gồm: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công; Thu nhập từ đầu tƣ vốn; Thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn; Thu nhập từ chuyển nhƣợng bất động sản; Thu nhập từ trúng thƣởng; Thu nhập từ bản quyền; Thu nhập từ nhƣợng quyền thƣơng mại; Thu nhập từ nhận thừa kế; Thu nhập từ nhận quà tặng.1.4.3 Các khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế: Khoản thu nhập được miễn thuế:Thu nhập từ chuyển nhƣợng bất động sản giữa một số cá nhân quy định theo luật, thu nhập từ chuyển nhƣợng nhà ở; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ,…; thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ; tiền lƣơng hƣu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; tiền lƣơng hƣu nhận đƣợc hàng tháng từ Quỹ hƣu trí tự nguyện; thu nhập từ học bổng và còn còn một số trƣờng hợp đƣợc quy định cụ thể tại Điều 4, Luật số 042007QH12 của Quốc hội: Luật thuếthu nhập cá nhân.6 Khoản thu nhập được giảm thuế:Theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế TNCN, Điều 5 Nghị định số 652013NĐCP, ngƣời nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hƣởng đến khả năng nộp thuế thì đƣợc xét giảm thuế tƣơng ứng với mức độ thiệt hại nhƣng không vƣợt quá số thuế phải nộp.1.4.4 Về giảm trừ gia cảnh: Khoản giảm trừ gia cảnh là một trong những nội dung quan trọng của Luật Thuế TNCN, quy định cá nhân có thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công và thu nhập từkinh doanh sẽ đƣợc trừ vào thu nhập trƣớc khi tính thuế khoản giảm trừ gia cảnh cho bản thân và cho những ngƣời phụ thuộc phải nuôi dƣỡng. Cụ thể nhƣ sau:• Đối với ngƣời nộp thuế là 9 triệu đồngtháng, 108 triệu đồngnăm. • Đối với mỗi ngƣời phụ thuộc là 3,6 triệu đồngtháng.Cũng theo quy định về giảm trừ gia cảnh, ngƣời đƣợc xác định là ngƣời phụ thuộc của đối tƣợng nộp thuế là: Con chƣa thành niên, con bị tàn tật hoặc không có khả năng lao động. Các cá nhân khác không có thu nhập hoặc có thu nhập không vƣợt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những ngƣời khác không nơi nƣơng tựa mà ngƣời nộp thuế phải trực tiếp nuôi dƣỡng.CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN2.1. Thực trạng của Thuế TNCN ở nƣớc ta hiện nay Năm 2009, luật Thuế TNCN ra đời đánh dấu một nỗ lực rất lớn của Nhà nƣớc ta, là một bƣớc tiến khá quan trọng trong cải cách chính sách thuế thu nhập nói riêng và chính sách thuế nói chung của Việt Nam, đã luật hóa đƣợc pháp lệnh thuế thu nhập đối với ngƣời có thu nhập cao đã đƣợc ấp ủ hơn 17 năm qua. Sau hơn ba năm thi hành đến nay, chính sách thuế đối với thu nhập cá nhân ở nƣớc ta nhìn chung đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, kiểm 7soát thu nhập của cá nhân, phân phối lại thu nhập, thực hiện công bằng xã hội cũng nhƣ bƣớc đầu tạo thói quen và góp phần nâng cao nhận thức của các đối tƣợng nộp thuế về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho NSNN. Tuy nhiên, luật Thuế TNCN cũng còn có những rào cản và sự phức tạp nhất định, chƣa phù hợp với điều kiện Kinh tế Xã hội của đất nƣớc. Do đó để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn phát sinh, luật Thuế TNCN đã trải qua nhiều lần sửa đổi bổ sung cho phù hợp, nhằm tăng tính khả thi của luật, thu hút sự đồng tình ủng hộ của mọi thành phần tr ong xã hội để họ tự nguyện kê khai và nộp thuế, đảm bảo sự công bằng xã hội, an sinh xã hội. Một số cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của luật thuế TNCN trong những năm gần đây:Luật số 262012QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Quốc Hội: sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN. Hiệu lực thi hành: 01072013.Nghị định 652013NĐCP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Quốc Hội: quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN. Hiệu lực thi hành: 01072013.Thông tƣ 1112013TTBTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài Chính: hƣớng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhàn và Nghị định số 652013NĐCP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN. Hiệu lực thi hành: 01072013.2.2. Tác động của Thuế TNCN:2.2.1 Tác động đến Chính phủTrong những năm qua Thuế TNCN nƣớc ta luôn có sự gia tăng nhanh chóng cùng với sự tăng lên của thu nhập bình quân đầu ngƣời. Sau đây là biểu đồ thể hiện số liệu thống kê đóng góp của thuế TNCN vào ngân sách nhà nƣớc từ năm 2009 đến 2011.8Biểu đồ 2.1 Tỉ trọng thuế TNCN trong NSNN từ năm 200920111Theo số liệu của Tổng Cục Thống Kê thì tỉ trọng đóng góp của thuế TNCN cho NSNN qua các năm ngày càng tăng, năm 2009 chiếm 3,15%, năm 2010 tăng lên 4,47% và năm 2011 là 5,46%. Ở nƣớc ta thuế thu nhập cá nhân tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu NSNN, song trong điều kiện phát triển kinh tế và toàn cầu hóa, thu nhập của cá nhân có xu hƣớng tăng nhanh, nên tỷ trọng thuế thu nhập cá nhân trong tổng thu NSNN đang có xu hƣớng tăng lên tăng lên. Tiền thuế của dân nộp vào ngân sách nhà nƣớc, sẽ đƣợc Nhà nƣớc dùng vào những việc nhƣ đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, quốc phòng và đó là những lợi ích mà ngƣời dân đƣợc hƣởng nói chung. Đây là một mức đóng góp không nhỏ, rõ ràng nhờ sắc thuế này mà sự phân phối của cải trong xã hội sẽ đƣợc thực hiện một cách hiệu quả và chính xác hơn, đem lại tổng lợi ích lớn nhất cho xã hội. Nếu nhƣ không có sắc thuế này thì chắc chắn một khoản tiển lớn sẽ không đƣợc dùng hoàn toàn cho mục tiêu phát triển chung của xã hội, mà thay vào đó có thể là các hoạt động tiêu dùng cho một nhóm cá nhân trong xã hội. Với việc sắc thuế này càng ngày càng mang tính xã hội hơn, chúng ta có thể khắng định một điều dù ít hay nhiều thì sắc thuế này cũng góp phần vào việc đảm bảo công bằng, giúp giảm bớt phần nào sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội.1Nguồn Tổng Cục Thống Kê440468 562152 66580414318 26276 384630%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2009 2010 2011Tổng thu NSNN chưa tính thuế TNCN (tỉ đồng) Thuế TNCN (tỉ đồng) 9Không dừng lại ở đó, Chính phủ còn khuyến khích và tạo hành lang pháp lý cho việc hình thành Quỹ hƣu trí tự nguyện thông qua 2 cơ chế: Miễn thuế đối với khoản tiền lƣơng hƣu mà cá nhân sẽ nhận đƣợc từ Quỹ hƣu trí tự nguyện chi trả hàng tháng2và cho phép cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lƣơng tiền công đƣợc trừ ra khỏi thu nhập tính thuế đối với khoản đóng góp vào Quỹ hƣu trí tự nguyện theo mức do Chính phủ quy định3. Từ đó trong nƣớc đã và đang hình thành một số Quỹ hƣu trí tự nguyện, thực hiện quy định này hỗ trợ cho các quỹ hƣu trí tự nguyện phát triển, qua đó thúc đẩy sự phát triển thị trƣờng vốn, thị trƣờng chứng khoán, hỗ trợ các chƣơng trình an sinh xã hội, giảm bớt gánh nặng chi tiêu NSNN. Nhìn chung, Thuế TNCN không những góp phần rất lớn trong việc rút ngắn hố sâu khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp dân cƣ trong nền kinh tế mà nó còn tạo đƣợc nguồn thu đáng kể cho NSNN. Nền kinh tế nƣớc ta ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu ngƣời của cá nhân ngày càng tăng từ đó thuế TNCN sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng thu cho NSNN, góp phần hỗ trợ một phần chi tiêu không nhỏ để đầu từ phát triển xã hội một cách bền vững và hiệu quả nhất.2.2.2 Tác động đến người sản xuất và tiêu dùngTác động đến người sản xuấtĐể phân tích tác động của thuế với ngƣời sản xuất ta hãy cùng xét hai đại diện: Ngành dệt may (hàng hóa thiết yếu), ngành sản xuất ô tô (hàng hóa xa xỉ) qua hai chỉ số: chỉ số phát triển sản xuất và chỉ số tồn kho.2(Khoản 2, Điều 1, Luật số 262012)3(Khoản 5, Điều 1, Luật số 262012) 10 Hàng hóa thiết yếu (đại diện ngành dệt may)Biểu đồ 2.2 Chỉ số phát triển sản xuất ngành dệt may năm 2008 và 20104(So với năm gốc 2005, đơn vị %) Hàng hóa xa xỉ ( Đại diện xe ô tô)Biểu đồ 2.3 Chỉ số phát triển sản xuất ngành sản xuất ô tô năm 2008 và 20105(So với năm gốc 2005, đơn vị %)4Tổng cục thống kê, “Chỉ số phát triển sản xuất các ngành công nghiệp chế biến các tháng năm2008 và 2010”,Đƣợc tích dẫn tại: http:www.gso.gov.vn 5Tổng cục thống kê, “Chỉ số phát triển sản xuất các ngành công nghiệp chế biến các tháng năm2008 và 2010”, đƣợc trích dẫn tại: http:www.gso.gov.vn0.050.0100.0150.0200.0250.0Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9 Tháng10Tháng11Tháng122008 2010050100150200250Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng10Tháng11Tháng122008 201011Bảng 2.1 Chỉ số tồn kho các ngành công nghiệp chế biến tháng 11, tháng 12 năm 20106Tên Sản Phẩm01122010 so với 01112010 01122010 so với 01122009Hàng dệt may 90,8 95,0Xe 4 chỗ ngồi 106,5 350,0Nhận xét: qua những số liệu cụ thể trên, ta có thể nhận thấy tƣơng tự với ngƣời tiêu dùng, các ngành sản xuất thuộc các mặt hàng thiết yếu (hoặc các mặt hàng thông thƣờng có giá cả vừa phải) có chỉ số phát triển sản xuất cao, chỉ số hàng tồn kho thấp (nhỏ hơn 1 so với cùng kỳ năm trƣớc), trong khi đó các mặt hàng xa xỉcó chỉ số phát triển sản xuất thấp, đồng thời chỉ số tồn kho cao.Tác động đến người tiêu dùng:Bên cạnh nhiều tác động khác đến nền kinh tế, thuế thu nhập cá nhân cũng có những tác động đáng kể đến ngƣời tiêu dùng. Ta hãy cùng phân tích tác động này qua 2 năm 2008 ( trƣớc khi đánh thuế thu nhập cá nhân) và 2010 (sau khi đánh thuếthu nhập cá nhân 1 năm) với số liệu đƣợc thu thập cụ thể dƣới đây:6Tổng cục thống kê, “Chỉ số tồn kho các ngành công nghiệp chế biến tháng 11, 12 năm 2010”, đƣợc trích dẫn tại: http:www.gso.gov.vn 12 Hàng hóa thiết yếu: ( Đại diện quần áo mặc thƣờng cho ngƣời lớn)Bảng 2.2 Chỉ số thiêu thụ quần áo mặc thƣờng cho ngƣời lớn7(So với năm gốc là năm 2005, Đơn vị: %)Năm 2008 Năm 2010Tháng 1 175,4 208,4Tháng 2 133,5 163,8Tháng 3 164,8 175,4Tháng 4 172,7 195,1Tháng 5 180,8 192,0Tháng 6 175,0 201,2Tháng 7 187,3 212,9Tháng 8 173,4 207,4Tháng 9 165,2 207,4Tháng 10 168,0 220,3Tháng 11 161,2 201,4Tháng 12 174,3 230,5Biểu đồ 2.4 Chỉ số tiêu thụ quần áo mặc thƣờng cho ngƣời lớn năm 2008 và 2010 so với mốc năm 2005 (đơn vị %)7Tổng cục thống kê, “Chỉ số tiêu thụ sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp chế biến các tháng năm2008 và 2010”,Đƣợc tích dẫn tại: http:www.gso.gov.vndefault.aspx?tabid=630idmid=ItemID=10489050100150200250Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9 Tháng10Tháng11Tháng122008 201013 Hàng hóa xa xỉ ( Đại diện là xe ô tô 4 chỗ)Bảng 2.3 Chỉ số thiêu thụ xe ô tô 4 chỗ8(So với năm gốc là năm 2005, Đơn vị: %)Năm 2008 Năm 2010Tháng 1 121,7 33,7Tháng 2 11,5 1,5Tháng 3 80,4 0,0Tháng 4 91,1 0,0Tháng 5 122,4 0,0Tháng 6 52,8 0,0Tháng 7 15,3 0,0Tháng 8 78,8 0,0Tháng 9 55,1 0,0Tháng 10 45,2 0,0Tháng 11 33,7 0,0Tháng 12 84,2 0,4Biểu đồ 2.5 Chỉ số tiêu thụ xe ô tô 4 chỗ ngồi năm 2008 và 2010 so với mốc năm 2005 (đơn vị %)8Tổng cục thống kê, “Chỉ số tiêu thụ sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp chế biến các tháng năm2008 và 2010”,Đƣợc tích dẫn tại: http:www.gso.gov.vndefault.aspx?tabid=630idmid=ItemID=10489020406080100120140Tháng1Tháng2Tháng3Tháng4Tháng5Tháng6Tháng7Tháng8Tháng9Tháng10Tháng11Tháng122008 201014Phân tích tác động từ những biểu đồ trên: Dựa vào bảng số liệu và đồ thị với hai loại hàng hóa tiêu biểu, ta có thể nhận thấy có sự thay đổi lớn giữa hai giai đoạn trƣớc và sau khi đánh thuế thu nhập cá nhân: sức mua các mặt hàng thiết yếu (quần áo) tăng đáng kể, sức mua các mặt hàng xa xỉ giảm mạnh (ô tô).Giải thíchDƣới tác động của thuế thu nhập cá nhân, thu nhập của những cá nhân có thu nhập cao sẽ giảm đi, đƣờng cầu của những ngƣời này sẽ dịch chuyển sang trái, làm cho giá và lƣợng cầu tại điểm cân bằng mới sẽ giảm đi. Vì thế chỉ số tiêu thụ của các mặt hàng xa xỉ giảm mạnh, những ngƣời có thu nhập cao này có xu hƣớngchi tiêu tiết kiệm hơn và chuyển sang tiêu dùng các mặt hàng có giá thấp hơn.Trong khi đó, những ngƣời có thu nhập thấp không phải chịu thuế, vì giá cảhàng hóa giảm xuống, dẫn đến, dẫn đến thu nhập của họ tăng tƣơng đối so với giá hàng hóa, nên sức mua các mặt hàng thông thƣờng có giá vừa phải tăng lên.Tƣơng tự đối với ngƣời sản xuất,dẫn đến các mặt hàng xa xỉ có chỉ số tồn kho cao, các mặt hàng có giá cả vừa phải có chỉ số phát triển sản xuất cao,chỉ số tồn kho nhỏ hơn so với cùng kỳ năm trƣớc.Ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân còn tác động mạnh mẽ đến cả cộng đồng ngƣời tiêu dùng, tức xã hội.Bên cạnh nhiều nỗ lực khác của nhà nƣớc, thuế thu nhập cá nhân trong những năm qua đã làm tốt vai trò đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cƣ, góp phần hạn chế khoảng cách về thu nhập giữa các tầng lớp dân cƣ trong xã hội.Dƣới đây là số liệu cụ thể về khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam các năm19942012:15Bảng 2.4 Tỷ lệ chênh lệch giàu – nghèo ở Việt Nam qua các năm9:Năm Tỷ lệ chênh lệch giàu nghèo ( lần)1994 6,51995 71999 7,62004 8,12008 8,92010 9,22012 9,4Tuy tỷ lệ chênh lệch giàu nghèo vẫn đang tăng, nhƣng từ năm 2009 (năm áp dụng thuế thu nhập cá nhân) tốc độ tăng đã giảm đáng kể.2.3 Một số hạn chế của thuế thu nhập cá nhânThứ nhất, chƣa có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành thuế với các cấp chính quyền địa phƣơng, với các tổ chức, cơ quan liên quan trong việc hợp tác triển khai Luật Thuế TNCN, dẫn đến những khó khăn trong việc xác định và quản lý gia cảnh ngƣời nộp thuế, quản lý hoạt động của các cá nhân kinh doanh tự do, hành nghề độc lập, những ngƣời thiếu ý thức chấp hành Luật, có tâm lý trốn thuế, trong khi lực lƣợng cán bộ thuế còn mỏng, không thể thực hiện thanh tra kiểm tra Thuế TNCN trên diện rộng để phát hiện các hành vi vi phạm và xử lý. Từ đó gây thất thu cho NSNN, đồng thời không công bằng đối với những cá nhân nộp thuế đầy đủ. Sự lỏng lẻo trong quản lý thu nhập ngƣời nổi tiếng đã gây ra bất công cho xã hội cũng nhƣ ảnh hƣởng khá lớn tới nguồn thu NSNN của VN.Thứ hai, Luật thuế thu nhập cá nhân sớm lạc hậu so với các Luật thuế khác vì chƣa xuất phát từ thực tiễn đời sống của ngƣời làm công ăn lƣơng, chƣa tính đến tốc độ lạm phát của đồng tiền trong điều kiện nền kinh tế của Việt Nam phát triển ổn định, chƣa có sự phản biện của xã hội trong khi Luật này có ảnh hƣởng trực tiếp đến đời sống của ngƣời dân trong xã hội.9Tổng cục thống kê, Điều tra mức sống hộ gia đình, Đƣợc trích dẫn tại: http:www.gso.gov.vn 16Ngoài ra, phạm vi điều chỉnh chƣa bao quát và áp dụng chƣa đồng bộ, thống nhất đối với các nguồn thu nhập. Điều này không đảm bảo tính công bằng, hiệu quả của Thuế TNCN. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến mức động viên từ Thuế TNCN ở nƣớc ta còn khá thấp so với các nƣớc đang phát triển khác. Sau đây là một số số liệu thống kê đóng góp của thuế TNCN vào NSNN của nƣớc ta so với một số nƣớc năm 2011.Biểu đồ 2.6 Tỉ trọng thuế TNCN trong NSNN ở một số nƣớc năm 201110Thứ ba, số liệu quản lý thuế năm 2010 cho thấy số ngƣời nộp thuế ở bậc cao tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhƣng lại đóng góp rất lớn. Bảng 2.5 Phần trăm đóng góp của các cá nhân trên tổng số thu thuế TNCN ở một số bậc thuế.11Phần trăm đóng góp trên tổng số thu thuế TNCN1,75% tổng số ngƣời nộp thuế ở bậc 5 19,45%0,65% tổng số ngƣời nộp thuế ở bậc 6 14,18%0,18% tổng số ngƣời nộp thuế ở bậc 7 17,3073,32% tổng số ngƣời nộp thuế ở bậc 1 10,06%.10Số liệu trích tại: http:thue24.vnQuestion11taisaonhieunuocgoithuethunhapcanhanlanuhoanghoaclavuacuacacloaithue.aspx11Tổng cục Thuế, “Số liệu quản lý thuế năm 2010”, đƣợc trích dẫn tại: http:www.gdt.gov.vn5.5%15%13%56%36%0%10%20%30%40%50%60%Việt Nam Malayxia Thái Lan Mỹ Anh17Tuy nhiên tình hình và đặc điểm nền kinh tế Việt Nam cũng nhƣ thực tiễn thi hành luật thuế TNCN cho thấy, việc quy định mức thuế suất 35% là quá cao và không tƣơng tác với mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%. Điều này có thể ảnh hƣởng tới việc lựa chọn hình thức, loại hình doanh nghiệp để kinh doanh và gây tác động tiêu cực đến nhu cầu lao động của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ CỦA THUẾTHU NHẬP CÁ NHÂNThứ nhất, đề nghị tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát các khoản thu nhập không đƣợc phản ánh trên các sổ sách kế toán của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế. Có chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi cố tình khai man thu nhập hoặc giấu thu nhập. Ta còn có thể thực hiện khoán thuế thu nhập cá nhân với các đối tƣợng khó kiểm soát thu nhập. Bên cạnh đó vẫn phải quản lý chặt chẽ thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công, thực hiện kê khai và nộp thuế thông qua cơ quan chi trả thu nhận. Thứ hai, nhằm để luật thuế TNCN có tính pháp lý bền vững và ổn định lâu dài, không lạc hậu thì Luật không nên quy định ngƣỡng khởi điểm tính thuế thu nhập cá nhân bằng một mức tiền tuyệt đối mà nên theo một tỷ lệ phần trăm nhất định so với mức tiền lƣơng, tiền công tối thiểu, để sau này khi nhà nƣớc điều chỉnh tiền lƣơng, tiền công tối thiểu sẽ không ảnh hƣởng đến luật thuế thu nhập cá nhân.Thứ ba, căn cứ vào số liệu ở bảng 2.5 và nhằm thực hiện đúng mục tiêu của chiến lƣợc cải cách thuế 2011 2020: Giảm thuế suất thuế TNDN xuống 20%, điềuchỉnh mức thuế suất thuế TNCN hợp lý nhằm khuyến khích ngƣời dân làm giàu hợp pháp thì việc dự thảo khuyến nghị bỏ mức thuế suất cao nhất 35% hiện nay là hợp lý. Tuy nhiên, chỉ bỏ thuế suất cao, còn biểu thuế vẫn giữ nguyên về khoảng cách các bậc, mức bằng tiền là chƣa thực sự công bằng, bình đẳng. 72,61% tiền thuế TNCN từ tiền lƣơng, tiền công chủ yếu ở bậc 2 đến bậc 6. Trong khi đó, ở bậc 7, cá nhân nộp thuế hƣởng lợi khi nâng mức giảm trừ gia cảnh. Mặc khác,nếu thuế 18suất cao 35% đƣợc bỏ đi thì phần lớn ngƣời đóng góp tiền thuế cho NSNN chỉ đƣợc hƣởng lợi từ nâng mức giảm trừ gia cảnh. Nên kết hợp điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh, bỏ thuế suất cao với mức điều chỉnh mức thu nhập chịu thuế bằng tiền trong biểu thuế (nhƣng cần đảm bảo bình đẳng giữa các cá nhân có thu nhập chịu thuế, vừa không làm xáo trộn nguồn thu NSNN quá nhiều). Khi mức điều tiết giảm sẽ có thể giảm thu thực tế nhƣng cũng sẽ có yếu tố tăng thu bởi khi có mức điều tiết hợp lý, quản lý thuế minh bạch sẽ khuyến khích nhân dân tự nguyện nộp thuế.Nếu mức bằng tiền của các bậc thuế tăng 30% và bỏ thuế suất 35% thì biểu thuế hiện hành và biểu thuế dự kiến sửa đổi nhƣ sau:Bảng 2.6 Biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công, từ kinh doanh12Bậc thuế Phần thu nhập tính thuếtháng Thuế suất (%)1 Đến 5 52 Trên 5 đến 10 103 Trên 10 đến 18 154 Trên 18 đến 32 205 Trên 32 đến 52 256 Trên 52 đến 80 307 Trên 80 3512Nguồn: Luật Thuế Thu nhập cá nhân 19Bảng 2.7 Đề xuất sửa đổi biểu thuế lũy tiến từng phần13Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế tháng Thuế suất(%)1 Đến 5 52 Trên 5 đến 13 103 Trên 13 đến 23 154 Trên 23 đến 41 205 Trên 41 đến 67 256 Trên 67 30Ngoài ra, cần thay đổi mức thuế suất theo biểu thuế lũy tiến sao cho khoảng cách giữa các mức không quá chênh lệch. Hành đông này sẽ giúp cho tâm lý của các nhà kinh doanh sẽ thoải mái hơn, khuyến khích đƣợc ngƣời lao động có tiềmnăng, giảm hiện tƣợng khai man thu nhập, gian lận thuế, từ đó thúc đẩy nền kinh tế, đem lại nhiều lợi ích cho xã hội lâu dài nhƣ tạo nhiều công ăn việc làm,…xa hơn nữa là giảm thiểu thất nghiệp.13Nguồn: “Tạp chí tài chính ngày 20062012”20KẾT LUẬNThuế TNCN điều tiết nền kinh tế thị trƣờng, thực hiện công bằng xã hội, giảm sƣ phân hóa giàu nghèo, cũng nhƣ điều hòa thu nhập của ngƣời dân, đặc biệt thuế còn là công cụ góp phần tạo thêm nguồn lực vật chất cho Nhà nƣớc.Thông qua việc tìm hiểu các sách về Chính sách thuế TNCN ở Việt Nam và một số bài báo bình luận về thực trạng thuế TNCN giai đoạn hiện nay, bài tiểu luận đã nhận ra tính cấp thiết của việc tìm hiểu, phân tích tác động của thuế TNCN ở Việt Nam qua các giai đoạn 20092013.Dựa vào các số liệu đƣợc tổng hợp từ Tổng cục thống kê, bài tiểu luận đã phân tích và nhận xét những tác động tích cực của thuế TNCN đến Chính phủ, ngƣời sản xuất và ngƣời tiêu dùng. Ngoài ra, bài tiểu luận còn chỉ ra một số hạn chế trong chính sách thuế TNCN, từ đó đề ra giải pháp khắc phục hạn chế của sắc thuế này.Do hạn chế về thời gian và những khó khăn trong việc tiếp cận tài liệu, bài tiểu luận chắc chắn còn nhiều hạn chế và thiếu sót. Vì vậy, nhóm tiểu luân rất mong nhận đƣợc sự thông cảm và góp ý chân tình từ Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai để tiếp tục hoàn thiện đề tài tiểu luận này, nhằm có một cái nhìn sâu sắc hơn về tác động của thuế TNCN.21TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Bộ Tài chính, ngày truy cập: 25022014, Công khai ngân sách nhà nước, đƣợc trích dẫn tại: http:www.mof.gov.vnportalpageportalmof_vn13515832. Bộ Tài chính , 2009, Hướng dẫn kê khai, nộp và quyết toán thuế TNCN, NXB Tài Chính.3. Bộ Tài chính, Thông tư số 842008TTBTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 1002008NĐCP.4. Chính phủ, Nghị định số 1002008NĐCP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.5. Chính phủ, Nghị định số 852007NĐCP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.6. Phí Mạnh Hồng, 2010, Giáo trình Kinh tế vi mô, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 7. PGS TS NGUYỄN NGỌC HÙNG, 2012, Luân văn: Phân tích tác động của thuếthu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Đƣợc trích dẫn tại: http:thuvien24.com8. Th.S Trƣơng Huỳnh Thắng, 2012, Những điều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cần biết về Pháp luật thuế thu nhập cá nhân, NXB Chính trị Quốc gia, Tp. Hồ Chí Minh.9. Tổng cục thống kê, ngày truy cập: 27022014, “Chỉ số tiêu thụ sản phẩm chủyếu ngành công nghiệp chế biến các tháng năm 2008 và 2010”, đƣợc tích dẫn tại:http:www.gso.gov.vndefault.aspx?tabid=630idmid=ItemID=1048910. Tổng cục thống kê, ngày truy cập: 28022014, Điều tra mức sống hộ gia đình, đƣợc trích dẫn tại: http:www.gso.gov.vn11. Tổng cục thống kê, ngày truy cập: 28022014, “Chỉ số phát triển sản xuất các ngành công nghiệp chế biến các tháng năm2008 và 2010”, đƣợc tích dẫn tại: http:www.gso.gov.vn12. Tổng cục thống kê, ngày truy cập: 28022014 “Chỉ số tồn kho các ngành công nghiệp chế biến tháng 11, 12 năm 2010”, đƣợc tích dẫn tại: http:www.gso.gov.vn 2213. 2010, Chính sách thuế Quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội.14. Trang web Bộ Tài chính http:www.mof.gov.vn15. Trang web Tổng cục Thống kê http:www.gso.gov.vn
Xem thêm

26 Đọc thêm

giải đáp các thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân

GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Câu hỏi 1:
Tiền lương, tiền công của CNV tháng 62009 chi trả vào tháng 72009 có được miễn thuế TNCN?
Trả lời:
Căn cứ vào Điều 2 Thông tư số 1602009TTBTC ngày 1282009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 322009QH12 ngày 1282009 của Quốc hội đã hướng dẫn thì: Tiền lương, tiền công của CNV tháng 62009 chi trả vào tháng 72009 được miễn thuế TNCN.


Câu hỏi 2:
Cá nhân mở một cửa hàng kinh doanh và cũng là nhân viên của một công ty. Hỏi thu nhập tính thuế TNCN của cá nhân đó có bao gồm thu nhập từ kinh doanh cửa hàng không?
Trả lời:
Căn cứ mục I, phần B, Thông tư 842008TTBTC ngày 3092008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập chịu thuế đối với cá nhân vừa có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, vừa có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh cộng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Vì vậy thu nhập từ kinh doanh cửa hàng của cá nhân đó cũng thuộc
Xem thêm

48 Đọc thêm

SLIDE CHUYÊN ĐỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

SLIDE CHUYÊN ĐỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

slide chuyên đề thuế thu nhập cá nhânslide chuyên đề thuế thu nhập cá nhânslide chuyên đề thuế thu nhập cá nhânslide chuyên đềslide chuyên đề thuế thu nhập cá nhânslide chuyên đề thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập cá nhân

19 Đọc thêm

GIẢI đáp THẮC mắc các TÌNH HUỐNG về THUẾ THU NHẬP cá NHÂN

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Câu hỏi 1:
Tiền lương, tiền công của CNV tháng 62009 chi trả vào tháng 72009 có được miễn thuế TNCN?
Trả lời:
Căn cứ vào Điều 2 Thông tư số 1602009TTBTC ngày 1282009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 322009QH12 ngày 1282009 của Quốc hội đã hướng dẫn thì: Tiền lương, tiền công của CNV tháng 62009 chi trả vào tháng 72009 được miễn thuế TNCN.


Câu hỏi 2:
Cá nhân mở một cửa hàng kinh doanh và cũng là nhân viên của một công ty. Hỏi thu nhập tính thuế TNCN của cá nhân đó có bao gồm thu nhập từ kinh doanh cửa hàng không?
Trả lời:
Căn cứ mục I, phần B, Thông tư 842008TTBTC ngày 3092008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập chịu thuế đối với cá nhân vừa có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, vừa có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh cộng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Vì vậy thu nhập từ kinh doanh cửa hàng của cá nhân đó cũng thuộc diện chịu thuế TNCN.
http:lophocketoan.com xin chia sẻ bộ 82 câu hỏi kèm đáp án các tình huống thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi 3:
Cá nhân đuợc cơ quan đóng bảo hiểm nhân thọ 5 triệunăm thì số tiền này có phải đóng thuế TNCN không?
Trả lời:
Theo điều 3 Luật thuế TNCN thì số tiền bảo hiểm do cơ quan mua cho cá nhân là thu nhập chịu thuế TNCN
Xem thêm

53 Đọc thêm

Quy định của pháp luật về thu nhập chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân, những hạn chế trong quản lý và kê khai thuế thu nhập cá nhân ¬ hướng khắc phục

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TRONG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, NHỮNG HẠN CHẾ TRONG QUẢN LÝ VÀ KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ¬ HƯỚNG KHẮC PHỤC

đề tài: “Phân tích và làm sáng tỏ quy định của pháp luật về thu nhập chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân, những hạn chế trong quản lý và kê khai thuế thu nhập cá nhân ¬ hướng khắc phục”.
2. Đặc điểm
Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, đánh vào thu nhập chính đáng của từng cá nhân. Vì vậy nên nó phản ánh sự đồng nhất giữa đối tượng nộp thuế theo luật và đối tượng chịu thuế theo ý nghĩa kinh tế. Người nộp thuế cũng là người chịu thuế, người chịu thuế thu nhập cá nhân không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế sang cho các đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế.
.....
Xem thêm

20 Đọc thêm

Tiểu Luận: Tác Động Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đối Với Thu Nhập Từ Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh

TIỂU LUẬN: TÁC ĐỘNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tiểu luận: Tác động thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm trình bày tổng quan về thuế thu nhập cá nhân, thực trạng thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

30 Đọc thêm

Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế bắc ninh

QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CỤC THUẾ BẮC NINH

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ i
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. ii
MỤC LỤC ................................................................................................................. iii
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................. vi
DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................ vii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................... viii
1. MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
1.1 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu ....................................................................... 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................. 2
1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài ................................................................................ 2
1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................... 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 3
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................ 3
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................... 3
1.4 Những đóng góp của luận văn .............................................................................. 3
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU
NHẬP CÁ NHÂN ...................................................................................................... 4
2.1 Cơ sở lý luận ......................................................................................................... 4
2.1.1 Tổng quan về thuế và thuế thu nhập ở Việt Nam .............................................. 4
2.1.2. Tổng quan về thuế TNCN ................................................................................. 6
2.1.3 Tổng quan về quản lý thuế TNCN ..................................................................... 8
2.2 Cơ sở thực tiễn về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ................................ 20
2.2.1 Hệ thống các văn bản liên quan tới quản lý thuế thu nhập cá nhân ................. 20
2.2.2. Bài học kinh nhiệm trong quản lý thuế thu nhập cá nhân ............................... 22
2.2.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan ........................................................... 29
3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................... 30
3.1. Khái quát về kinh tế xã hội của Tỉnh Bắc Ninh và Cục thuế Bắc Ninh .......... 30
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iv
3.1.1. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh ..................................... 30
3.1.2. Khái quát về Cục thuế Bắc Ninh..................................................................... 31
3.2 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 35
3.2.1. Khung phân tích .............................................................................................. 35
3.2.2. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 37
3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu đánh giá công tác quản lý thuế TNCN ................ 40
3.3.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá kết quả và chất lượng công tác quản lý thuế TNCN . 40
3.3.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá tính tuân thủ pháp luật thuế TNCN của đối tượng nộp
thuế ............................................................................................................................ 40
4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
BẮC NINH ............................................................................................................... 43
4.1. Thực trạng công tác quản lý thuế thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc
Ninh ........................................................................................................................... 43
4.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý thuế thuế thu nhập cá nhân...................................... 43
4.1.2. Quản lý đăng ký, cấp và sử dụng mã số thuế .................................................. 46
4.1.3. Quản lý kê khai, nộp thuế ............................................................................... 49
4.1.4 Quản lý quá trình quyết toán thuế và hoàn thuế .............................................. 58
4.1.5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm thuế Thu
nhập cá nhân ............................................................................................................. 61
4.2. Đánh giá chung công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn Cục thuế tỉnh Bắc
Ninh ........................................................................................................................... 64
4.2.1. Những kết quả đạt được .................................................................................. 64
4.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân ...................................................................... 67
4.3 Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn
Cục thuế tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới .............................................................. 76
4.3.1. Tăng cường hiệu quả bộ máy quản lý thuế thu nhập cá nhân ......................... 76
4.3.2 Hoàn thiện công tác đăng ký, cấp và sử dụng mã số thuế thu nhập cá nhân ..... 78
4.3.3 Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân .... 80
4.3.4 Giải pháp hoàn thiện quản lý quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân ........ 81
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page v
4.3.5 Tăng cường công khai, minh bạch trong kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm thuế thu nhập cá nhân ........................................................ 82
5. KẾT LUẬN........................................................................................................... 84
5.1 Kết Luận .............................................................................................................. 84
5.2 Kiến nghị ............................................................................................................. 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 90
PHỤ LỤC ................................................................................................................. 91
Xem thêm

106 Đọc thêm

Tiểu Luận: Ảnh Hưởng Của Lạm Phát Đối Với Thuế Thu Nhập Cá Nhân

TIỂU LUẬN: ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐỐI VỚI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tiểu luận: Ảnh hưởng của lạm phát đối với thuế thu nhập cá nhân trình bày cơ sở lý luận về thuế thu nhập cá nhân, những ảnh hưởng của lạm phát đối với thuế thu nhập cá nhân trong thực tế.Tiểu luận: Ảnh hưởng của lạm phát đối với thuế thu nhập cá nhân trình bày cơ sở lý luận về thuế thu nhập cá nhân, những ảnh hưởng của lạm phát đối với thuế thu nhập cá nhân trong thực tế.

21 Đọc thêm

hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân thi công chức

HỎI ĐÁP VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THI CÔNG CHỨC

hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân thi công chức hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân thi công chức hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân thi công chức hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân thi công chức hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân thi công chức hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân thi công chức

11 Đọc thêm