CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG":

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ
Sự kết hợp thông tin mờ trong các mô hình cơ sở dữ liệu đã trở thành một chủ đề nghiên cứu cơ sở dữ liệu quan trọng bởi vì thông tin như vậy thực tế tồn tại trong các ứng dụng tri thức và dữ liệu, trong đó dữ liệu mờ đóng vai trò là đầu vào về bản chất. Đã c[r]

17 Đọc thêm

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ

khắc phục được các hạn chế như vậy, các nghiên cứu gần đây đã tập trung nghiên cứumô hình CSDL HĐT có khả năng biểu diễn và xử lý được các đối tượng mà thông tinvề chúng có thể không chắc chắn và không chính xác.Chúng em xin chân thành cảm ơn sự dạy bảo, định hướng nghiên cứu, cungcấp tài liệ[r]

24 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

1.Các mô hình dữ liệu: CSDL hướng đối tượng (CSDLHĐT) 2.Các hệ quản trị CSDLHĐT 3.Một số kết quả nghiên cứu về CSDLHĐT1.Các mô hình dữ liệu: CSDL hướng đối tượng (CSDLHĐT) 2.Các hệ quản trị CSDLHĐT 3.Một số kết quả nghiên cứu về CSDLHĐT

51 Đọc thêm

Phân Tích Hệ Thống Web bán sách online

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG WEB BÁN SÁCH ONLINE

Tài liệu giúp bạn thiết kế một trang web bán sách online chuyên nghiệpTài liệu gồm cá phần :I.Phần mở đầu61.Lý do chọn đề tài62.Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu62.1 Mục tiêu62.2 Nhiệm vụ nghiên cứu63.Đối tượng và khách thể nghiên cứu63.1 Đối tượng nghiên cứu63.2 Khách thể nghiên cứu64.Giới hạn đề tài[r]

64 Đọc thêm

CSDL phân tán TS. Phạm Thanh Quế, TS. Hoàng Minh

CSDL PHÂN TÁN TS. PHẠM THANH QUẾ, TS. HOÀNG MINH

Tài Liệu môn Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán
Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên k[r]

20 Đọc thêm

GISViễn thám GPS _ứng dụng trong quy hoạch nghề cá, quản lý, đánh giá tài nguyên môi trường và nông nghiệp

GISVIỄN THÁM GPS _ỨNG DỤNG TRONG QUY HOẠCH NGHỀ CÁ, QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP

GISViễn thám GPS
ứng dụng trong quy hoạch nghề cá, quản lý, đánh giá tài nguyên môi trường và nông nghiệp
Geodatabase là mô hình dữ liệu hướng đối tượng, cho phép lưu trữ thống nhất dữ liệu không gian và phi không gian khi ánh xạ mô hình đã thiết kế xuống hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hỗ trợ nhiều n[r]

34 Đọc thêm

Xây dựng ứng dụng website bán sách qua mạng sử dụng công nghệ asp.net và ajax

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEBSITE BÁN SÁCH QUA MẠNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ASP.NET VÀ AJAX

I.Phần mở đầu61.Lý do chọn đề tài62.Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu62.1 Mục tiêu62.2 Nhiệm vụ nghiên cứu63.Đối tượng và khách thể nghiên cứu63.1 Đối tượng nghiên cứu63.2 Khách thể nghiên cứu64.Giới hạn đề tài65.Phương pháp nghiên cứu7II.Phần nội dung8CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT81.1.Giới thiệu ASP.NET8[r]

48 Đọc thêm

PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUAN HỆ GIA ĐÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUAN HỆ GIA ĐÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Các đối tượng có thể tác động, trao đổi thông tin với nhau thông qua cơ chế thông báo, để hiểu thêm về cách tổ chức cơ sở dữ liệu trong lập trình hướng đối tượng ta tìm hiểu bài toán qua[r]

7 Đọc thêm

Thiết kế Website giới thiệu và bán sản phẩm máy tính.

THIẾT KẾ WEBSITE GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM MÁY TÍNH.

Mục Lục
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ KHẢO SÁT HỆ THỐNG 2
1.1. Giới thiệu đề tài. 2
1.2. Phân tích yêu cầu đề tài 2
1.3. Xác định yêu cầu của khách hàng 4
1.4. Yêu cầu giao diện của website 7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8
2.1 Khái niệm cơ bản về Internet 8
2.2 World Wide Web 9
2.3 HTML 11
2.4. Ngôn[r]

81 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

 Thuộc nhóm học phần cơ sở, môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về
phương pháp lập trình hướng đối tượng bao gồm các nguyên lý cơ bản nhất của
lập trình hướng đối tượng (che dấu thông tin, tính đóng gói, kế thừa, đa hình),
các nguyên tắc thiết kếcài đặt lớp, thiết kếcài đặt mối quan hệ giữa các[r]

6 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN

PHÂN TÍCH VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN

Chuyên ngành:

Kỹ thuật Công nghệ Công nghệ thông tin Hệ thống thông tin Công nghệ phần mềm

Sơ lược:

Phần I : Tổng quan về ngôn ngữ cài đặt.
Chương I. Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dư liệu và SQL Server 2000
Chương II. Tổng quan về Visual Basic và cơ sở dữ liệu trong Visual Basic

Phần[r]

87 Đọc thêm

Lập trình hướng đối tượng Java PTIT

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA PTIT

Tài liệu gồm 6 chương :
Chương 1: Tổng quan về tiếp cận hướng đối tượng
Chương 2: Khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng
Chương 3: Ngôn ngữ Java
Chương 4: Kế thừa và đa hình trên Java
Chương 5: Cài đặt cấu trúc dữ liệu lên Java
Chương 6: Lập trình giao diện trên Java

173 Đọc thêm

Nghiên cứu và cài đặt bảng định tuyến động sử dụng cấu trúc dữ liệu cây phân loại đa hậu tố (CMST)

NGHIÊN CỨU VÀ CÀI ĐẶT BẢNG ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG SỬ DỤNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU CÂY PHÂN LOẠI ĐA HẬU TỐ (CMST)

Nghiên cứu và cài đặt bảng định tuyến động sử dụng cấu trúc dữ liệu cây phân loại đa hậu tố(CMST), tài liệu báo cáo cự chay dành cho sinh viên cơ sở dữ liệu, tài liệu dùng cho sinh viên đại học cao đẳng, Nghiên cứu và cài đặt bảng định tuyến động sử dụng cấu trúc dữ liệu cây phân loại đa hậu tố(CMST[r]

22 Đọc thêm

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU MY SQL

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU MY SQL

hướng dẫn cài đặt và chạy những lệnh cơ bản trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql...hướng dẫn cài đặt và chạy những lệnh cơ bản trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql...hướng dẫn cài đặt và chạy những lệnh cơ bản trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql...

25 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

BÀI 5: Cho lược đồ quan hệ QLBS Quản lý bán sách gồm các quan hệ: SACHMAS, TENS, TACGIA, NHAXUATBAN, SOLUONG, DONGIA Mỗi cuốn sách có một mã số xác định duy nhất MaS, tên sách TenS, Tác [r]

2 Đọc thêm

HUONG DAN CAI DAT UBUNTU BANG HINH ANH

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT UBUNTU BẰNG HÌNH ẢNH

Tại boot prompt, chọn START OR INSTALL UBUNTU: TRANG 2 TRANG 3 TRANG 4 TRANG 5 TRANG 6 Nhập vào tên của bạn, tài khoản đăng nhập bao gồm username và password, sau đó click TRANG 7 TRANG [r]

14 Đọc thêm

Cùng chủ đề