TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MACLENIN VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI ĐẢNG TA ĐÃ VẬN DỤNG QUAN ĐI...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MACLENIN VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI ĐẢNG TA ĐÃ VẬN DỤNG QUAN ĐI...":

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀO XÂY DỰNG CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀO XÂY DỰNG CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

nó không làm ta tiếp nhận tri thức khoa học mà khiến người ta chấp nhận tínngưỡng, dù thế nào đi nữa thì Phật giáo cũng cho rằng: con người điều do luậtnhân quả, do nghiệp mà ra, sự tồn tại hay diệt vong đều do vong luôn hồi tạo ra.v ề bản chất con người Phậ[r]

64 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC LENIN VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONGCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC LENIN VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONGCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MỞ ĐẦUCon người vẫn luôn là một vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm củacác triết gia từ xưa đến nay. Có nhiều quan điểm về con người khácnhau, từ những quan điểm tôn giáo mang nặng tính dị đoan, quan điểmduy tâm của Hegel hay tiến bộ hơn là quan điểm của Feue[r]

9 Đọc thêm

10 CÂU HỎI GIỮA HOC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

10 CÂU HỎI GIỮA HOC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Câu 1: Môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
a, Phân tích định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh
Định nghĩa: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN; là kết quả sự vận dụng[r]

7 Đọc thêm

Đặc sắc trong tư tưởng triết học HCM về văn hóa và phát triển văn hóa

ĐẶC SẮC TRONG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HCM VỀ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

NÉT ĐẶC SẮC TRONG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA SỰ NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IX KHÓA XI
Trước yêu cầu của thực tiễn, Đảng Công sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI, về “xây dựng và phát triển văn hóa, con ng[r]

25 Đọc thêm

Tiểu luận: Nguồn lực con người - Yếu tố quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TIỂU LUẬN: NGUỒN LỰC CON NGƯỜI - YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Nguồn lực con người - Yếu tố quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Có thể nói vấn đề con người là một trong những vấn đề quan trọng nhất của thế giới từ trước tới nay. Đó là vấn đề luôn được các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu phân tích một cách sâu sắc nhất. Không nhữn[r]

22 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG CỦA LÊNIN VỀ SỞ HỮU VÀ CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG TÁC PHẨM “BÀN VỀ THUẾ LƯƠNG THỰC” QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC, VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG NÀY TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG CỦA LÊNIN VỀ SỞ HỮU VÀ CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG TÁC PHẨM “BÀN VỀ THUẾ LƯƠNG THỰC” QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC, VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG NÀY TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Hiện nay nước ta đang quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, bỏ qua sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Đảng và nhà nước ta chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với nhiều hình thức sở hữu. Vậy đó là những thành phần nào?chúng có mối quan hệ với nhau ra sao? Có phải chúng ta phát tri[r]

39 Đọc thêm

30 câu hỏi và đáp án ôn luyện môn Triết Học

30 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN LUYỆN MÔN TRIẾT HỌC

Câu 1: Phân tích nội dung và bản chất của Chủ nghĩa duy vật biện chứng (CNDVBC) với tính cách là hạt nhân lý luận của Thế gới quan khoa học (TGQKH)
Câu 2: Anh ( chị) hảy phân tích cơ sở lý luận, nêu ra các yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đảng Cộn[r]

50 Đọc thêm

Tiểu luận Những NLCB của triết học Mac Lênin : “Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”.

TIỂU LUẬN NHỮNG NLCB CỦA TRIẾT HỌC MAC LÊNIN : “PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA”.

A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Từ xưa tới nay, Triết học là một môn khoa học vĩ đại mà con người luôn nghiên cứu tiềm tòi và khám phá. Và triết học MácLênin được xem là tinh hoa nhất của nhân loại, là vĩ đại nhất trong ngành triết học, là tư duy sáng tạo nhất của con người.
Thế giới xung quanh[r]

18 Đọc thêm

Vận dụng quan điểm triết học mác xit về qui luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu, hạn chế

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC XIT VỀ QUI LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHẢI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN NHỮNG THÀNH TỰU, HẠN CHẾ

Từ khi xuất hiện con người trên hành tinh này, đến ngày nay đã trải qua 5 phương thức sản xuất: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội. Tư duy nhận thức của con người không dừng lại ở một chỗ mà ngày càng phát triển hoàn thiên hơn. Từ đó kéo theo[r]

14 Đọc thêm

Sự vận dụng của đảng ta trong quá trình đổi mới và sự vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức với việc học và hành của sinh viên hiện nay

SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ SỰ VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VỚI VIỆC HỌC VÀ HÀNH CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY

MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Thế giới xung quanh ta có vô vàn sự vật và hiện tượng phong phú và đa dạng. Nhưng dù phong phú và đa dạng đến đâu thì cũng quy về hai lĩnh vực: vật chất và ý thức. Có rất nhiều quan điểm triết học xoay quanh vấn đế về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, nhưng chỉ có quan[r]

22 Đọc thêm

15 CÂU HỎI ÔN THI MÁC LÊNIN CÓ ĐÁP ÁN

15 CÂU HỎI ÔN THI MÁC LÊNIN CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1: Hãy nêu và phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin? Từ đó rút ra phương ý nghĩa phương pháp luận của nó?Câu 2: Hãy phân tích nội dung cơ bản của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ và tính chất của lực lượng sản xuất? Vận dụng quy luật này vào thực tiễn cách mạng nước ta h[r]

58 Đọc thêm

Đề cương ôn tập Câu hỏi ôn tập môn tư tưởng hồ chí minh có trả lời

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CÓ TRẢ LỜI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Câu hỏi và trả lời)Câu 1: Phân tích nguồn gốc tư tưởng, lý luận đối vóỉ việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh2Câu 2: Phân tích quá trình hình thành và phát trỉễn tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 1921 đến 19306Câu 3: Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí M[r]

68 Đọc thêm

Tổng hợp câu hỏi ôn thi triết học và gợi ý trả lời

TỔNG HỢP CÂU HỎI ÔN THI TRIẾT HỌC VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI

Câu 1:Anh chị hãy phân tích cơ sở lý luận và và nêu ra các yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc này như thế nào vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay ?Câu 2: Phân tích cơ sở l[r]

52 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI VÀ CHIẾN LƯỢC TRỒNG NGƯỜI. LIÊN HỆ VỚI VIỆC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI VÀ CHIẾN LƯỢC TRỒNG NGƯỜI. LIÊN HỆ VỚI VIỆC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người. Liên hệ với việc học tập của sinh viên Đại học Thương Mại.Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm khoa học rộng lớn, sâu sắc và phong phú trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực tế tư tưởng Hồ Chí M[r]

17 Đọc thêm

20 câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh

20 CÂU HỎI ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Khái niệm và ý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Trình bày cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.
4. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc và sự sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
5. Đặc t[r]

33 Đọc thêm

Đề cương 12 câu Tư tưởng Hồ Chí Minh và đáp án

ĐỀ CƯƠNG 12 CÂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐÁP ÁN

Phân tích khái niệm và hệ thống tư tưởng HCM theo quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng phân tích khái niệm tư tưởng HCM theo quan điểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng (42001) xác định rõ khá toàn diện và hệ thống khái[r]

21 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài khoá luận
Triết học đã nghiên cứu nhiều vấn đề, song vấn đề trung tâm của nó, vấn đề con người vẫn luôn được đề cao. Điều đó thể hiện ngay trong định nghĩa: “Triết học là hệ thống những lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vai trò của con người trong[r]

32 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC ÁP DỤNG VÀO CÔNG TÁC GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC ÁP DỤNG VÀO CÔNG TÁC GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Ngày nay, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nhân tố con người và việc phát huy vai trò năng động chủ quan của con người là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay đa[r]

12 Đọc thêm

Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người ở Việt Nam Giáo án trung cấp lý luận chính trị hành chính môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

VẤN ĐỀ CON NGƯỜI VÀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM GIÁO ÁN TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Con người là một danh từ quen thuộc hàng ngày đối với mỗi chúng ta. Nhưng con người sinh ra từ đâu? Ý nghĩa cuộc sống của con người là gì? Con người có thực sự làm chủ tự nhiên, xã hội và chính bản thân mình không? Con người có thực sự hiểu biết về sự tồn tại của mình hay không? Đó là câu hỏi mà loà[r]

24 Đọc thêm

Tư tưởng hồ chí minh về phát triển kinh tế đi đôi với thực hành tiết kiệmsự vận dụng tư tưởng đó của đảng ta liên hệ với việc thực hiện nội dung này ở việt nam, ở địa phương và của bản thân hiện nay tiểu luận cao học

Tư tưởng hồ chí minh về phát triển kinh tế đi đôi với thực hành tiết kiệmsự vận dụng tư tưởng đó của đảng ta liên hệ với việc thực hiện nội dung này ở việt nam, ở địa phương và của bản thân hiện nay tiểu luận cao học

A. MỞ ĐẦU
Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Người là hiện thân của chân lý và chính nghĩa. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định : “ Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm[r]

Đọc thêm

Cùng chủ đề