THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NHÓM Ở VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NHÓM Ở VIỆT NAM":

Phân tích thực trạng và tìm hiểu tính độc quyền cạnh tranh của thị trường mạng di động ở Việt Nam

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ TÌM HIỂU TÍNH ĐỘC QUYỀN CẠNH TRANH CỦA THỊ TRƯỜNG MẠNG DI ĐỘNG Ở VIỆT NAM

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt biệt đứng trước thời kì mở cửa, tính chất độc quyền và cạnh tranh trên thị trường đang là vấn đề rất được quan tâm. Nhiều lĩnh vực kinh tế của nước ta đang có xu hướng trở thành những thị trường mang tính chất cạnh tranh hoàn toàn, hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều lĩnh vực kinh tế mang tính chất độc quyền.

50 Đọc thêm

Những hạn chế của thị trường độc quyền nhóm, vận dụng phân tích thị trường dịch vụ hàng không việt nam

NHỮNG HẠN CHẾ CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NHÓM, VẬN DỤNG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
3. Phương pháp nghiên cứu 1
4. Phạm vi nghiên cứu 1
5. Nội dung đề tài 2
NỘI DUNG 3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỘC QUYỀN, ĐỘC QUYỀN NHÓM 3
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm độc quyền 3
1.1.1.1. Khái niệm độc quyền 3
1.1.1.2. Đặc điểm của thị trường độc quyền: 3
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm độc quyền nhóm 4
1.1.2.1. Khái niệm độc quyền nhóm 4
1.1.2.2. Đặc điểm thị trường độc quyền nhóm: 4
1.2. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NHÓM 6
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 8
2.1. TÍNH ĐỘC QUYỀN NHÓM THỊ TRƯỜNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 8
2.2. CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 10
2.2.1. Thị trường vận tải hàng không nội địa 10
2.2.2. Thị trường vận tải hàng không quốc tế 11
2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 12
2.3.1. Điểm mạnh 13
2.3.2. Hạn chế 13
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 16
KẾT LUẬN 17

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chuyện độc quyền nhóm không lạ và dễ dàng tìm thấy trong các sách giáo khoa về kinh tế học. Độc quyền nhóm cũng được đề cập đâu đó trong các bài báo bàn về tình hình kinh tế trong và ngoài nước. Tuy nhiên, thỉnh thoảng người ta giật mình nhìn lại thì hóa ra độc quyền nhóm đôi khi vẫn tạo ra những cú sốc quá lớn cho toàn nền kinh tế. Độc quyền nhóm về dầu mỏ của OPEC thỉnh thoảng vẫn khiến người ta hoảng loạn lo lạm phát, đẩy giá nhiều hàng hóa khác lên những mức không tưởng, trong đó có dịch vụ hàng không Việt Nam. Từ đó, em chọn đề tài “Những hạn chế của thị trường độc quyền nhóm, vận dụng phân tích thị trường dịch vụ hàng không Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu.
2. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài này là tìm và nghiên cứu những hạn chế của thị trường độc quyền nhóm.
Tìm hiểu về thực trạng thị trường dịch vụ hàng không Việt Nam.
Phân tích đánh giá thực trạng thị trường dịch vụ hàng không Việt Nam.
Từ phân tích trên làm rõ hơn và cụ thể về những hạn chế của thị trường độc quyền nhóm đối với thị trường dịch vụ hàng không Việt Nam.
3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu của bài tiểu luận gồm các phương pháp sau.
Phương pháp thống kê
Phương pháp so sánh
Phương pháp quy nạp Diễn dịch
Phương pháp Phân tích đánh giá
4. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: Nghiên cứu về những hạn chế của thị trường độc quyền nhóm, phân tích thị trường dịch vụ hàng không Việt Nam.
Về thời gian: Nghiên cứu thị trường dịch vụ hàng không Việt Nam trong những năm gần đây (20102012)

5. Nội dung đề tài
Nội dung của đề tài gồm 3 chương
Chương 1: Cơ sở lý luận
Chương 2: Phân tích thực trạng thị trường dịch vụ hàng không Việt Nam
Chương 3: Một số giải pháp
Xem thêm

19 Đọc thêm

THẤT BẠI THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NGÀNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

THẤT BẠI THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NGÀNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

thực trạng độc quyền ngành điện tại việt nam×quản trị chiến lược phân tích ngành đường sắt việt nam×độc quyền ngành điện ở việt nam×thị trường độc quyền thuần túy ở việt nam×lịch sử ngành đường sắt việt nam×ngành đường sắt việt nam×

Từ khóa
tổng giám đốc công ty đường sắt việt namđộc quyền ngành điện tại việt namđộc quyền ngành đường sắt bất cập và tổn thấtphương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn ngành đường sắt việt nam
Xem thêm

21 Đọc thêm

ĐỘC QUYỀN ĐIỆN Ở VIỆT NAM SỰ THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG

ĐỘC QUYỀN ĐIỆN Ở VIỆT NAM SỰ THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG

nghiệp đó đương nhiên có được vị thế độc quyền.+ Do được chính phủ nhượng quyền khai thác thị trường. Với những ngànhđược coi là chủ đạo của quốc gia (quốc phòng hay công nghiệp sản xuất vũ khí),chính phủ thường tạo cho nó một cơ chế có thể tồn tại dưới dạng độc quyền nhànước.+ Do chế độ bản quyền đối với phát minh, sáng chế và sở hữu trí tuệ. Nhữngqui định này đã tạo cho người có bản quyền một vị thế độc quyền lớn.+ Do sở hữu được một nguồn lực đặc biệt. Chẳng hạn, Nam Phi có một lợi thếgần như độc quyền về khai thác và bán kim cương vì những mỏ kim cương lớn nhấtchủ yếu tập trung tại đây.1.2.1 Độc quyền tự nhiên.- Độc quyền tự nhiên là tình trạng trong đó các yếu tố hàm chứa trong quá trìnhsản xuất đã cho phép hãng có thể liên tục giảm chi phí sản xuất khi qui mô sản xuất6mở rộng, do đó đã dẫn đến cách tổ chức sản xuất hiệu quả nhất là chỉ thông qua mộthãng duy nhất.- Hình thức tổ chức sản xuất này thường hay thấy trong các dịch vụ công đượctổ chức cung ứng theo mạng lưới như điện, nước, đường sắt…Chẳng hạn sẽ hết sứclãng phí nếu có hai hãng đường sắt cùng hoạt động trên cũng một tuyến, vì khi đósẽ cần hai hệ thống đường ray. Tương tự như thế, hai công ty cấp nước với haimạng lưới đường ống khác nhau cùng phục vụ cho một địa bàn dân cư là một sự bốtrí sản xuất phi lí. Khi đó Chính phủ có thể quyết định chỉ để một hãng cung cấpcho toàn bộ thị trường.II. Chứng minh độc quyền ngành điện là thất bại của thị trường.2.1 Tổng quan về tập đoàn điện lực Việt Nam – EVN.Tổng công ty Điện lực Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 562/QĐTTg ngày 10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vịthuộc Bộ Năng lượng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ ban hành kèm theo Nghị
Xem thêm

23 Đọc thêm

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN CHƯƠNG I

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN CHƯƠNG I

khái niệm thị trường độc quyền
Đặc điểm thị trường độc quyền của Việt Nam
1.Đặc điểm:
1.1. Đặc điểm của thị trường độc quyền:
Độc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của một công ty để sản xuất và bán một hàng hóa hoặc một dịch vụ

25 Đọc thêm

Giải pháp phát triển thị trường cổ phiếu việt nam

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU VIỆT NAM

MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Thị trường cổ phiếu mới ra đời đầu năm 2000. Thuật ngữ “Thị trường cổ phiếu” còn khá mới mẻ đối với công chúng Việt Nam. Trong khi đó ở nhiều nước trên thế giới, thị trường cổ phiếu đã phát triển rất sôi động. Trải qua 10 năm phát triển, thị trường cổ phiếu ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu khả quan, huy động được một nguồn lực đáng kể cho phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, thị trường cổ phiếu phát triển chưa đầy đủ, còn nhiều bất cập. Vì vậy nhóm chúng em đã chọn đề tài “Giải pháp phát triển thị trường cổ phiếu ở Việt Nam” để thực hiện nhiệm vụ của mình.
2.Phạm vi nghiên cứu của đề tài.
Tập trung đề cập những nội dung cơ bản của thị trường cổ phiếu
Tìm hiểu và phân tích thực trạng thị trường cổ phiếu ở Việt Nam
Đưa ra giải pháp phát triển cổ phiếu ở thị trường Việt Nam
3.Hạn chế của đề tài
Trong quá trình thực hiện bài tiểu luận, nhóm nhận định những khó khăn và đó là lý do bài làm có nhiều hạn chế, bài làm được thực hiện là của cả nhóm tuy có những mặt tích cực là bổ sung ý kiến cho nhau, nhưng cũng sẽ có những mâu thuẫn, những ý kiến trái ngược nhau, vì thế để thống nhất bài làm cũng là một điều khó với nhóm.
Hơn nữa với thời gian ngắn, khả năng tìm hiểu chưa được sâu rộng, kiến thức còn nhiều hạn hẹp nên bài tiểu luận sẽ không tránh được những thiếu sót.Vì vậy nhóm rất mong được thầy và các bạn bổ sung, góp ý để nhóm được hoàn thiện hơn.
4.Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp tổng hợp phân tích
Phương pháp tìm hiểu, thu thập tài liệu
Phương pháp chuyên gia
Phương pháp so sánh thống kê
Xem thêm

18 Đọc thêm

Đề tài marketing ngân hàng luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

ĐỀ TÀI MARKETING NGÂN HÀNG LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN, ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Kể từ năm 1993, thời điểm Việt Nam bắt đầu mở cửa thị trường bảo hiểm cho đến hết năm 2006, ngành bảo hiểm Việt Nam đã có một bước tiến rất dài. Từ chỗ chỉ có duy nhất Bảo Việt, đến nay, trên thị trường Việt Nam đã có hơn 30 doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động ở tất cả các lĩnh vực bao gồm bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm và môi giới bảo hiểm. Đây là một sự phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, với chính sách mở cửa khác nhau nên thị trường bảo hiểm Việt Nam được phân chia khá chênh lệch. Ở lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, do Việt Nam chưa mở cửa nên các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước chiếm đến 95% thị phần, trong khi các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài chiếm đến 62,5% thị phần bảo hiểm nhân thọ. Với hơn 800 sản phẩm các loại, nguồn thu chủ yếu của ngành là từ phí bảo hiểm. Mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm của ngành từ 1993 đến 2004 là 38%năm. Đóng góp của doanh thu phí bảo hiểm vào GDP cũng có tăng trưởng đáng kể. Từ 0,37% năm 1993 tăng lên 2,13% vào cuối năm 2006. Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm cho các tổ chức kinh tế và dân cư từ năm 2000 2005 đạt trên 12.300 tỉ đồng. Dù có tăng trưởng cao, nhưng tỉ lệ đóng góp phí bảo hiểm vào GDP của Việt Nam như vậy là khá nhỏ nếu so sánh với các nước trong khu vực. Một vấn đề khác cần quan tâm là cho dù thị trường phát triển nhanh nhưng không cân xứng giữa các công ty, giữa các thành phần kinh tế. Mức độ tập trung thị trường cao nhất là trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, có hiện tượng độc quyền nhóm trong một số doanh nghiệp bảo hiểm chuyên sâu các ngành dầu khí, xăng dầu, bưu chính viễn thông. Qui mô vốn của các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước hạn chế. Phương thức cạnh tranh vẫn chủ yếu là giảm phí và khai thác thị trường thông qua các mối quan hệ.
Xem thêm

27 Đọc thêm

Độc quyền ngành điện ở nước ta hiện nay

ĐỘC QUYỀN NGÀNH ĐIỆN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Điện là một loại năng lượng không thể thiếu đối với đời sống sinh hoạt người dân cũng như trong sản xuất và kinh doanh. Ngành điện là một trong các ngành công nghiệp quan trọng, và là 1 ngành công nghiệp mũi nhọn của nước ta hiện nay, vì thế việc tập trung phát triển sản xuất, quản lý, phân phối điện năng sao cho hợp lý, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, phát triển của đất nước là tối cần thiết. Tuy nhiên do vốn đầu tư ban đầu rất lớn, không phải một doanh nghiệp nào có thể dễ dàng tham gia xây dựng kinh doanh trong thị trường này, và chính những rào cản đó mà ngành điện nước ta ngay từ đầu đã được nhà nước đầu tư cơ sở, nền tảng, giao trách nhiệm cho một doanh nghiệp duy nhất quản lý. Và từ khi thành lập đến nay, nước ta cũng chỉ có một và chỉ một doanh nghiệp độc quyền quản lý gần như tuyệt đối trong các lãnh vực sản xuất, xây dựng mạng lưới, truyền tải, phân phối điện năng…đến người tiêu dùng đó là Tập Đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Mặc dù ở các nước khác trên thế giới từ lâu đã phá vỡ thế độc quyền của ngành điện, để mang lại giá trị, chất lượng cũng như độ thoả mãn tối đa nhất cho người dân, nhưng nước ta đến hiện nay vẫn giữ nguyên cơ chế độc quyền của ngành điện. Chính vì thế mà đã sinh ra lắm căn bệnh, bệnh cửa quyền, bệnh mập mờ, thiếu trung thực, bệnh quản lý yếu kém gây thất thoát hiệu quả đầu tư…Từ đó dẫn đến những chỉ trích, phê phán, thắc mắc cần giải quyết của đông đảo người dân. Dường như đã trở thành “điệp khúc” trong nhiều năm qua, cứ vào dịp đầu hè là người dân và các doanh nghiệp lại đối mặt với tình trạng thiếu điện gay gắt. Vậy lỗi do ai? Tìm hiểu đề tài “ Tình hình độc quyền điện ở nước ta hiện nay”, nhóm em mong muốn đưa ra 1 cái nhìn tổng quan về vấn đề này.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu thực trạng thị trường dịch truyền ở một số bệnh viện tại Hà Nội trong giai đoạn 2003 đến 2010

LUẬN VĂN THẠC SỸ: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG DỊCH TRUYỀN Ở MỘT SỐ BỆNH VIỆN TẠI HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN 2003 ĐẾN 2010

Ở nước ta, tính đến nay thuốc sản xuất trong nước đang đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu tiêu dùng 22,25. Điều đó phần nào cho thấy sự phát triển các cơ sở sản xuất dược phẩm trong nước vẫn còn nhiều hạn chế và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của giới đầu tư. Ngành dược Việt Nam đã đưa ra mục tiêu đến năm 2015, giá trị thuốc sản xuất trong nước chiếm 70% tổng giá trị sử dụng thuốc và đến năm 2020 con số này là 80% 6. Trong việc tiêu thụ thuốc, dịch truyền là một trong những mặt hàng thường xuyên, thiết yếu của các bệnh viện. Những dịch truyền được sử dụng nhiều nhất là nhóm cân bằng điện giải và nuôi dưỡng nhân tạo, có khả năng đáp ứng về dây truyền công nghệ và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp dược Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay thị trường dịch truyền lại gần như là mảng hàng độc quyền của các doanh nghiệp nước ngoài như Frisenius Kabi, Baxter… và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như OPV Otsuka, BBraun, … Do vậy, để tìm hiểu rõ hơn về thực tế này chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thực trạng thị trường dịch truyền ở một số bệnh viện tại Hà Nội trong giai đoạn 2003 2010”.
Xem thêm

128 Đọc thêm

NHÓM 4 ĐỘC QUYỀN NHÓM

NHÓM 4 ĐỘC QUYỀN NHÓM

CHƯƠNG I:KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN
I, Khái niệm và đặc trưng của Thị trường độc quyền nhóm
1. Khái niệm:
Xét từ phía người bán, thị trường độc quyền nhóm là dạng thị trường mà trên đó chỉ có một nhóm nhỏ doanh nghiệp cùng hoạt động

32 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN LUẬT CẠNH TRANH ĐỀ TÀI ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI ĐỊNH GIÁ HỦY DIỆT BẰNG LUẬT CẠNH TRANH VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM

TIỂU LUẬN MÔN LUẬT CẠNH TRANH ĐỀ TÀI ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI ĐỊNH GIÁ HỦY DIỆT BẰNG LUẬT CẠNH TRANH VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM

I. KHÁI NIỆM CHUNG ................................................................................................................................... 3
1. Lý thuyết về hành vi định giá hủy diệt ................................................................................................... 3
2. Xác định hành vi định giá hủy diệt ......................................................................................................... 4
II. PHÁP LUẬT CHỐNG ĐỊNH GIÁ HỦY DIỆT CỦA EU VÀ HOA KỲ ............................................. 6
1. Các quy tắc và khái niệm liên quan đến định giá hủy diệt ................................................................... 6
1.1. Quy tắc cơ bản ................................................................................................................................. 6
1.2. Khái niệm vị trí thống lĩnh, quyền lực thị trường và quyền lực độc quyền ................................ 6
1.3. Khái niệm thị trường liên quan ...................................................................................................... 6
2. Một hình thức định giá lạm dụng: Định giá hủy diệt ............................................................................ 6
3. Định giá hủy diệt – một mô hình phân tích định giá hủy diệt .............................................................. 7
4. Biện pháp xử lý hành vi định giá hủy diệt ở EU và Hoa Kỳ ............................................................... 11
III. PHÁP LUẬT CHỐNG ĐỊNH GIÁ HỦY DIỆT CỦA VIỆT NAM, SO SÁNH VỚI EU VÀ HOA
KỲ 12
1. Các quy tắc cơ bản và khái niệm có liên quan ..................................................................................... 12
1.1. Quy tắc cơ bản của pháp luật cạnh tranh Việt Nam .................................................................. 12
1.2. Các khái niệm ................................................................................................................................ 12
1.2.1. Thỏa thuận nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh ..................................................................... 12
1.2.2. Hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ
cạnh tranh của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc doanh nghiệp có vị trí
độc quyền trên thị trường ....................................................................................................................... 14
1.2.2.1. Xác định vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền của doanh nghiệp ........... 14
1.2.2.2. Xác định mức giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ loại bỏ đối thủ cạnh tranh ... 15
1.2.3. Thị trường liên quan ............................................................................................................. 20
2. Hình thức định giá hủy diệt theo pháp luật Việt Nam ......................................................................... 20
3. Biện pháp xử lý hành vi định giá hủy diệt ............................................................................................. 21
IV. KẾT LUẬN .............................................................................................................................................. 21
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...
Xem thêm

23 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH VÀ GIÁ ĐIỆN Ở VIỆT NAM

QUAN ĐIỂM VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH VÀ GIÁ ĐIỆN Ở VIỆT NAM

Sự cần thiết phát triển thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam
Tính đến nay, trong đa số các ngành trong nền kinh tế Việt Nam đã chuyển đổi sang kinh tế thị trường, còn ngành điện vẫn ở thế độc quyền, đang vận hành theo mô hình liên kết dọc truyền thống. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hiện đang sở hữu phần lớn các nhà máy điện, nắm giữ toàn bộ khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh bán lẻ điện. Tổng Công ty mua bán điện thuộc EVN là đơn vị duy nhất, mua điện của tất cả các nhà máy điện ( trong và ngoài EVN ) và bán điện cho tất cả các hộ tiêu thụ điện trên toàn quốc. Cơ chế hoạt động như vậy vừa là độc quyền mua vừa độc quyền bán, chưa thể gọi là cạnh tranh được. Tóm lại, cho đến nay EVN vẫn là tổ chức duy nhất độc quyền kinh doanh điện trong toàn quốc, chưa có sự cạnh tranh ở bất cứ hoạt động nào trong các khâu của ngành điện.
Theo tài liệu của Cục Điều tiết Điện lực, tính đến cuối năm 2010, tổng công suất các nguồn điện toàn hệ thống là 21.542MW. Trong đó, EVN đang quản lý vận hành 24 nhà máy điện với tổng công suất là 14.233MW (chiếm 65,32%), PVN là 2.278MW (chiếm 10,57%, TKV là 1.046MW (chiếm 4,86%), các nhà đầu tư nước ngoài là 2.115MW (chiếm 9,82%), tư nhân là 50MW (chiếm 2,32%), nhập khẩu là 1.000MW (chiếm 4,64%), các loại hình khác là 370MW (chiếm 1,72%).
Một đặc điểm đáng quan tâm, trong những năm gần đây hoạt động của EVN kém hiệu quả, sản xuất kinh doanh thua lỗ, nợ nần, dẫn tới thiếu nguồn vốn cho đầu tư phát triển, vay vốn rất khó khăn, thiếu minh bạch và kém lòng tin với khách hàng mỗi khi đề xuất việc tăng giá điện. EVN hoạt động yếu kém, do nguyên nhân về quản lý của doanh nghiệp và quản lý vĩ mô của Bộ chủ quản và Nhà nước, sự phát triển chậm chạp thị trường điện cạnh tranh, để EVN nắm giữ độc quyền kinh doanh điện quá lâu.
Phát triển thị trường điện cạnh tranh là xu hướng phát triển chung của các nước trên thế giới, là động lực cho hoạt động hiệu quả trong sản xuất kinh doanh điện và phát triển kinh tế xã hội. Ngành điện Việt Nam không có con đường nào khác, phải nhìn thẳng vào sự thật để tìm mọi giải pháp hữu hiệu đẩy nhanh phát triển thị trường điện canh tranh. Yêu cầu này cần quán triệt vào sửa đổi nội dung Luật Điện Lực.
Xem thêm

8 Đọc thêm

chính sách phân biệt giá trong thị trường thức ăn nhanh

CHÍNH SÁCH PHÂN BIỆT GIÁ TRONG THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN NHANH

TIỂU LUẬN KINH TẾ VI MÔ 2Đề tài:VẬN DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN BIỆT GIÁĐỂ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN NHANHGiảng viên: Tên: LỜI MỞ ĐẦUXã hội càng phát triển, đất nước đang trên đà hội nhập quốc tế kể từ ngày gia nhập WTO, mức sống và nhu cầu của người dân Việt Nam đang dần thay đổi. Yêu cầu đòi hỏi những sự cải tiến và đổi mới không ngừng các loại hình sản phẩm và các hình thức dịch vụ ngày càng gia tăng, tạo nên một động lực nhưng cũng đồng thời là gánh nặng cho các doanh nghiệp để chiếm lĩnh thị trường và tăng mức độ độc quyền sản phẩm. Trong bối cảnh đó, xuật hiện một sản phẩm mới đáp ứng được nhu cầu của mọi người hiện nay và rất được ưa chuộng ở hầu hết các nơi trên thế giới, đó chính là Thức ăn nhanh (Fastfood).Thị trường thức ăn nhanh là một thị trường tương đối mới, nhưng có tốc độ phát triển mau lẹ cùng với xu thế hội nhập của toàn xã hội. Thói quen ăn uống của người dân, đặc biệt là dân thành thị ngày càng có những thay đổi đáng kể. Thị trường thức ăn nhanh cũng vì thế mà có nhiều cơ hội mở rộng ở các đô thị, thu hút được đông đảo khách hàng. Các doanh nghiệp sản xuất thức ăn nhanh đã có những chiến lược về kinh doanh, marketing nhằm thu hút khách hàng, cạnh tranh với các đối thủ. Bên cạnh đó, với đặc điểm là thị trường độc quyền nhóm, các doanh nghiệp trong thị trường đã áp dụng chính sách “Phân biệt giá” để góp phần làm tăng lợi nhuận, phát huy được thế lực thị trường với những hình thức ngày càng đa dạng.Bài tiểu luận “Vận dụng chính sách phân biệt giá để phân tích thị trường Thức ăn nhanh Việt Nam” này nhằm mục đích đem đến một cái nhìn cụ thể về cách áp dụng chính sách phân biệt giá một cách nhuần nhuyễn và sáng suốt của các nhãn hiệu kinh doanh thức ăn nhanh tại Việt Nam – với mục tiêu xuyên suốt: tối đa hóa lợi nhuận và thu hút khách hàng.Tuy nhiên, do chưa tiếp cận được với nhiều tài liệu chuyên ngành và vốn kiến thức còn hạn hẹp, bài tiểu luận của nhóm chúng em chắc chắn còn rất nhiều sự thiếu sót, chúng em rất mong nhận được sự nhận xét và góp ý của thầy để có thể rút kinh nghiệm, bổ sung kiến thức và có thể làm được bài tiểu luận tốt hơn.chính sách phân biệt giá trong thị trường thức ăn nhanh
Xem thêm

23 Đọc thêm

TÌM HIỂU về vấn đề độc QUYỀN và độc QUYỀN HOÀN TOÀN ở VIỆT NAM

TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ ĐỘC QUYỀN VÀ ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN Ở VIỆT NAM

MỤC LỤC: Trang
A. MỞ ĐẦU 4
B. NỘI DUNG
I. Cơ sở lí luận về độc quyền hoàn toàn
1. Khái niệm và đặc điểm của độc quyền hoàn toàn 5
a. Khái niệm 5
b. Đặc điểm 5
2. Nguyên nhân xuất hiện độc quyền 6
3. Đường cầu và đường doanh thu biên 8
4. Lợi nhuận độc quyền 8
5. Độc quyền tự nhiên
a. Khái niệm 9
b. Tính toán trong độc quyền tự nhiên 9
6. Chiến lược phân biệt giá 10
7. Chi phí xã hội cho độc quyền hoàn toàn
a. Tác hại do độc quyền gây ra 11
b. Biện pháp quản lí và điều tiết của Chính phủ 13
II. Thực trạng độc quyền tại Việt Nam
1. Thực trạng độc quyền tại Việt Nam 17
2. Hướng đi của độc quyền tại Việt Nam 22
3. Một số công ty độc quyền tại Việt Nam 23
III. Giải pháp cho vấn đề độc quyền tại Việt Nam 24
C. KẾT LUẬN 31
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

A. Mở đầu
Độc quyền trong kinh doanh dù hình thành và tồn tại bằng cách nào cũng đều gây hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế. Độc quyền trong kinh doanh dẫn đến hình thành giá cả độc quyền, giá cả lũng đoạn ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng. Ở hầu hết các nước đều tồn tại các loại độc quyền tự nhiên, độc quyền nhà nước. Ở nước ta, với xuất phát điểm thấp và một số đặc điểm nội tại của nền kinh tế xã hội nên vẫn còn một số ngành và lĩnh vực tồn tại độc quyền nhà nước. Tuy nhiên nhà nước cũng đang dần hoàn thiện các cơ chế pháp luật để kiểm soát nhằm hạn chế hiện tượng cửa quyền, lũng đoạn, lạm dụng vị trí độc quyền để tránh gây hậu quả xấu cho xã hội.

Mặc dù nhà nước ta thừa nhận sự tồn tại của các thành phần kinh tế và khẳng định quyền bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trước pháp luật nhưng khi thực hiện, nhiều cơ quan nhà nước đã không thực sự tuân thủ quy định này. Tình trạng phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt là giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp khu vực tư nhân là phổ biến. Bên cạnh đó, do quyền lợi địa phương, cục bộ, một số cơ quan nhà nước bằng mệnh lệnh hành chính của mình gián tiếp can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo lợi thế cho một hay một số doanh nghiệp vẫn đang diễn ra, đây là vấn đề làm nẫy sinh độc quyền hiện nay tại nước ta.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về độc quyền ta sẽ tìm hiểu vấn đề độc quyền hoàn toàn ở Việt Nam hiện nay như thế nào và những giải pháp cho vấn đề trên.

I. Cơ sở lý luận về độc quyền
1. Khái niệm và đặc điểm của độc quyền hoàn toàn:
a, Khái niệm của độc quyền hoàn toàn
Một thị trường được xem như là độc quyền khi chỉ có một nhà cung ứng trên thị trường đó và có rất nhiều người mua.
b, Đặc điểm của thị trường độc quyền hoàn toàn.
Đường cung của nhà sản xuất cũng chính là ngành; đường cầu của thị trường chính là đường cầu đối với nhà độc quyền. Vì đường cầu có xu hướng dốc xuống về phía phải, nên để bán được nhiều hàng hoá hơn nhà độc quyền phải giảm giá bán.
Không giống như trên thị trường cạnh tranh hoàn toàn, mọi quyết định của nhà cung ứng về mặt số lượng có ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường. Một ngành được xem là độc quyền hoàn toàn khi nó thoả mãn hai điều kiện sau:
 Trong ngành có một người bán và có rất nhiều người mua.
 Thông tin thường bị che đậy làm người mua khó nắm bắt thông
Xem thêm

31 Đọc thêm

Những can thiệp của chính phủ đến độc quyền

NHỮNG CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ ĐẾN ĐỘC QUYỀN

LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam là một nước nghèo, kinh tế kỹ thuật lạc hậu, trình độ xã hội còn thấp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Đi lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của những người cộng sản và nhân dân Việt Nam, là khát vọng ngàn đời thiêng liêng của cả dân tộc Việt Nam. Hơn 10 năm qua, kể từ khi Việt Nam bước vào thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả và thành tựu đáng mừng, làm thay đổi khá rõ tình hình đất nước. Kinh tế ra khỏi tình trạng khủng hoảng, hoạt động ngày càng năng động và có hiệu quả. Của cải xã hội ngày càng nhiều, hàng hóa ngày càng phong phú. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Đất nước chẳng những giữ vững được ổn định chính trị trước những chấn động lớn trên thế giới mà còn có bước phát triển đi lên. . Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường. Các ngành dịch vụ, xuất khẩu và nhập khẩu phát triển. Quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế không ngừng được mở rộng,… Tuy nhiên, cũng có nhiều vấn đề mới đặt ra cần được tiệp tục nghiên cứu và giải quyết.
Nhìn chung, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mới được bắt đầu, trình độ còn thấp, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh chưa cao. Nhiều thị trường còn sơ khai, chưa đồng bộ. Vì vậy, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy hơn nữa, đẩy mạnh việc hình thành các loại thị trường. Đặc biệt quan tâm các thị trường quan trọng nhưng hiện chưa có hoặc còn sơ khai như: thị trường lao động, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường khoa học và công nghệ, đáp ứng nhu cầu đa dạng và nâng cao sức mua của thị trường trong nước, cả ở thành thị và nông thôn, chú ý thị trường các vùng có nhiều khó khăn. Chủ động hội nhập thị trường quốc tế, hạn chế và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh.
Nhằm hiểu rõ hơn về những biện pháp của Nhà nước và Chính phủ trong việc hạn chế và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh, nhóm em đã chọn đề tài: “Những can thiệp của Chính phủ đến độc quyền”.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Có nên để doanh nghiệp tự định giá giá xăng dầu tại Việt Nam?

CÓ NÊN ĐỂ DOANH NGHIỆP TỰ ĐỊNH GIÁ GIÁ XĂNG DẦU TẠI VIỆT NAM?

Khi nói về các thị trường hàng hóa như xăng dầu hay điện, than tại Việt Nam,người ta thường ngay lập tức người ta nghĩ đến cụm từ “ độc quyền” . Có thể nói do sứcmạnh lan tỏa của báo chí, thông tin, truyền thông nên từ các chuyên gia cho đến ngườidân thường đều được tiếp xúc với những phân tích và đánh giá về các loại hàng hóa đặcbiệt này. Thế nhưng liệu rằng bao nhiêu người hiểu được thực sự cụm từ này và các nộidung hàm chứa trong nó? Theo điều 11 Luật Cạnh tranh, Thị trường xăng dầu VN là thịtrường độc quyền nhóm (oligopoly) vì có các chỉ số CR3 = 75,2% >65% (3 doanh nghiệplớn trên thị trường chiếm 75,2% thị phần) và chỉ số HHI > 1,8 chứng tỏ mức độ tập trungcủa thị trường rất lớn. Trước hết chúng ta cần biết rằng thị trường được coi là độc quyền khi thị trườngchỉ có một hãng sản xuất và cung cấp toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Trong thịtrường độc quyền, sản phẩm là độc nhất và không có hàng hóa thay thế gần gũi. Bên cạnhđó thông tin trên thị trường độc quyền là bí mật, sản lượng và giá cả sản phẩm là do nhàđộc quyền quyết định. Việc gia nhập và rút lui khỏi thị trường là rất khó khăn vì rào cảncủa thị trường như luật pháp, vốn, công nghệ.. là rất lớn.Nguyên nhân dẫn đến độc quyền có thể do bằng sáng chế, quy định của chínhphủ, kiểm soát các yếu tố đầu vào, đặc biệt là yếu tố độc quyền tự nhiên. Độc quyền tựnhiên có thể hiểu khái quát là do một số ngành có tính kinh tế quy mô, khi quy mô tănglên thì chi phí bình quân sẽ giảm xuống. Tính kinh tế của quy mô cho phép các hãng lớncó lợi thế hơn các hãng nhỏ. Và do vậy, tính kinh tế của quy mô sẽ là “một hàng rào tựnhiên” đối với việc xâm nhập thị trường. Hoặc một hãng có thể trở thành độc quyền nhờcác quy định của chính phủ. Chính phủ có thể ủy thác cho một hãng nào đó quyền đượcbán hoặc cung cấp những loại sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định. Tuy nhiên vấn đề khanhiếm nguồn cung lại không phải là vấn đề trở ngại cho thị trường xăng dầu Việt Nam bởivì hiện nay có 14 nhà cung cấp đầu vào cho thị trường trong đó Singapore là nhà cungcấp chủ yếu. Doanh nghiệp có 3 phương thức để mua hàng: 1- Hợp đồng dài hạn; 2- Đấuthầu; 3- Sàn giao dịch điện tử. Do đó không có rào cản về nguồn cung hàng.Độc quyền dù ở bất
Xem thêm

18 Đọc thêm

Những can thiệp của chính phủ đến độc quyền

NHỮNG CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ ĐẾN ĐỘC QUYỀN

LỜI MỞ ĐẦUViệt Nam là một nước nghèo, kinh tế kỹ thuật lạc hậu, trình độ xã hội còn thấp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Đi lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của những người cộng sản và nhân dân Việt Nam, là khát vọng ngàn đời thiêng liêng của cả dân tộc Việt Nam. Hơn 10 năm qua, kể từ khi Việt Nam bước vào thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả và thành tựu đáng mừng, làm thay đổi khá rõ tình hình đất nước. Kinh tế ra khỏi tình trạng khủng hoảng, hoạt động ngày càng năng động và có hiệu quả. Của cải xã hội ngày càng nhiều, hàng hóa ngày càng phong phú. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Đất nước chẳng những giữ vững được ổn định chính trị trước những chấn động lớn trên thế giới mà còn có bước phát triển đi lên. . Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường. Các ngành dịch vụ, xuất khẩu và nhập khẩu phát triển. Quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế không ngừng được mở rộng,… Tuy nhiên, cũng có nhiều vấn đề mới đặt ra cần được tiệp tục nghiên cứu và giải quyết.Nhìn chung, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mới được bắt đầu, trình độ còn thấp, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh chưa cao. Nhiều thị trường còn sơ khai, chưa đồng bộ. Vì vậy, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy hơn nữa, đẩy mạnh việc hình thành các loại thị trường. Đặc biệt quan tâm các thị trường quan trọng nhưng hiện chưa có hoặc còn sơ khai như: thị trường lao động, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường khoa học và công nghệ, đáp ứng nhu cầu đa dạng và nâng cao sức mua của thị trường trong nước, cả ở thành thị và nông thôn, chú ý thị trường các vùng có nhiều khó khăn. Chủ động hội nhập thị trường quốc tế, hạn chế và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh.Nhằm hiểu rõ hơn về những biện pháp của Nhà nước và Chính phủ trong việc hạn chế và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh, nhóm em đã chọn đề tài: “Những can thiệp của Chính phủ đến độc quyền”.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

CHỐNG ĐỘC QUYỀN DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu khái quát về công trình nghiên cứu
Đề tài “Chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay” được nghiên cứu sinh ấp ủ từ lâu.
Để triển khai đề tài này, nghiên cứu sinh đi từ cơ sở lý luận và thực tiễn chống độc quyền doanh nghiệp, trong đó tập trung xây dựng quan niệm và nội dung chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đánh giá thực trạng chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế nước ta, từ đó đề xuất những quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu trong chống độc quyền doanh nghiệp ở nước ta hiện nay. Những vấn đề được luận giải trong đề tài, một mặt là sự kế thừa có chọn lọc một số quan điểm của một số học giả trong và ngoài nước, mặt khác là sự nỗ lực nghiên cứu của tác giả dưới sự chỉ bảo, định hướng của các cán bộ hướng dẫn.
Kết quả nghiên cứu của luận án được trình bày trong 172 trang, sử dụng 133 danh mục tài liệu tham khảo. Kết cấu gồm phần mở đầu, tổng quan vấn đề nghiên cứu, ba chương, 8 tiết, phục lục, danh mục công trình khoa học của tác giả, danh mục tài liệu tham khảo. Phần chính của luận án tập trung vào ba chương với dung lượng 148 trang , đã trình bày những vấn đề cơ bản mà nghiên cứu sinh lựa chọn nghiên cứu, để trả lời cho được các câu hỏi cốt lõi mà bản thân nghiên cứu sinh đặt ra và cần phải giải quyết, đó là: Chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay thì ai sẽ là người chống ? chống những vấn đề gì ? và chống bằng cách nào ?
2. Lý do lựa chọn đề tài luận án
Độc quyền hoặc khống chế thị trường là ước mơ của hầu hết các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển mà không phải đương đầu với cạnh tranh. Thực tế cho thấy, việc hình thành các doanh nghiệp độc quyền trên thị trường rất dễ dẫn tới tình trạng doanh nghiệp lạm dụng vị trí đó nhằm thu lợi nhuận độc quyền cao, làm ảnh hưởng tiêu cực cho nền kinh tế, xã hội cũng như người tiêu dùng. Khi có vị trí độc quyền, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thao túng thị trường theo quyền lực thị trường của mình. Theo đó, doanh nghiệp có thể áp đặt những điều kiện có lợi cho mình nhằm thu lợi nhuận cao, thông qua những hành vi áp đặt các điều kiện bất lợi cho xã hội, cho người tiêu dùng. Một khi doanh nghiệp giữ vị thế độc quyền, khách hàng buộc phải tuân theo các điều kiện áp đặt của họ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể chi phối, lũng đoạn thị trường, làm cho nền kinh tế mất ổn định từ đó ảnh hưởng không tốt đến tình hình chính trị, xã hội. Vì vậy, việc chống các hành vi độc quyền của doanh nghiệp là hoạt động vô cùng cần thiết của bất kỳ quốc gia nào.
Nhận thức rõ những tác động tiêu cực của độc quyền doanh nghiệp tạo ra, Đảng ta chủ trương “thu hẹp những lĩnh vực Nhà nước độc quyền kinh doanh, xoá bỏ độc quyền doanh nghiệp”, đồng thời “hoàn thiện cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp nhà nước thực sự hoạt động trong môi trường cạnh tranh, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả. Xoá bỏ độc quyền và đặc quyền sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước” [40,tr 25]. Tuy nhiên, tình hình độc quyền doanh nghiệp vẫn tồn tại với nhiều diễn biến phức tạp. Tình trạng lạm dụng độc quyền, sự biến tướng của độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp, các hoạt động hạn chế cạnh tranh của doanh nghiệp độc quyền... đã ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh của nước ta. Trong khi đó, hoạt động chống độc quyền doanh nghiệp vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao, tình trạng phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp vẫn tồn tại; hoạt động chống ấn định giá sản phẩm bất hợp lý chưa hiệu quả, các hiện tượng tăng giá, bảo hộ, lợi ích của Nhà nước bị xâm phạm và lợi dụng để phục vụ cho một số nhóm người, người dân không được hưởng đầy đủ những quyền lợi mà xã hội tạo ra... đã và đang ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh tế, xã hội của nước ta. Bên cạnh đó, cùng với quá trình mở cửa thị trường thông qua việc ký kết và gia nhập các hiệp định thương mại song phương và đa phương, đã và sẽ xuất hiện những công ty đa quốc gia hoạt động ở Việt Nam. Với sức mạnh kinh tế của mình, các công ty này có khả năng tạo lập được vị thế độc quyền để thực hiện quyền lực thị trường của họ. Tình trạng loại bỏ đối thủ để chiếm đoạt thị trường, thiết lập vị trí độc quyền sẽ diễn ra. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam với tiềm lực hạn chế dễ bị tổn thương, hoặc bị thao túng trở thành những công ty con, công ty vệ tinh cho các tập đoàn đó. Những điều trên đặt ra những nghi ngại xung quanh vấn đề chống độc quyền doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.
Dưới góc độ lý luận, chống độc quyền doanh nghiệp thực sự là vấn đề phức tạp, có liên quan và tác động đến nhiều lĩnh vực nên đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu trong xã hội dưới nhiều giác độ, phạm vi khác nhau và đạt những kết quả nhất định. Tuy nhiên, đến nay chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ, có hệ thống về chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn vấn đề trên, từ đó đề xuất quan điểm và giải pháp phù hợp trong chống độc quyền doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng một nền kinh tế ổn định và phát triển. Với ý nghĩa đó, tác giả lựa chọn đề tài: "Chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay" làm luận án tiến sĩ kinh tế.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích: Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Khảo cứu, đánh giá thực trạng chống độc quyền doanh nghiệp ở nước ta. Từ đó đề xuất những giải pháp cơ bản chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trong thời gian tới.
* Nhiệm vụ:
- Phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn về chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề chung về độc quyền, độc quyền doanh nghiệp, luận án tập trung vào xây dựng khái niệm trung tâm và nội dung chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Khảo sát kinh nghiệm các nước: Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc trong chống độc quyền doanh nghiệp như, từ đó rút ra một số bài học đối với Việt Nam.
- Đánh giá thực trạng chống độc quyền doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, với việc chỉ ra thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong chống độc quyền doanh nghiệp, và những vấn đề đặt ra trong chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế của nước ta.
- Đề xuất các quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu về chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Luận án không nghiên cứu chống độc quyền nói chung mà chủ yếu tập trung vào nghiên cứu chống độc quyền trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
- Phạm vi nghiên cứu: về mặt không gian được xác định là trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; thời gian nghiên cứu khảo sát từ năm 2005 đến nay; về mặt nội dung: tập trung vào những vấn đề cơ bản về chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
Xem thêm

198 Đọc thêm

thị trường hoàn hảo và thị trường độc quyền

THỊ TRƯỜNG HOÀN HẢO VÀ THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN

5. Thị trường độc quyền là gì ? đặc điểm, liệt kê một số doanh nghiệp ở Việt Nam và thế giới ?
Trả lời : DN ở Việt Nam là : Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) , Tổng công ty Đường sắt Việt Nam , Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) , Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam ( VNPT ) …..
DN nước ngoài : Micosoft , boeing
1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo ở Việt Nam ? Liệt kê 1 số thị trường có đặc điểm giống với thị trường này ?

16 Đọc thêm

VẤN đề độc QUYỀN ở VIỆT NAM

VẤN ĐỀ ĐỘC QUYỀN Ở VIỆT NAM

IM ở đ ầu
Độc quyền trong kinh doanh dù hình thành và tồn tại bằng cách nào cũng đều gây hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế. Độc quyền trong kinh doanh dẫn đến hình thành giá cả độc quyền, giá cả lũng đoạn ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng. Ở hầu hết các nước đều tồn tại các loại độc quyền tự nhiên, độc quyền nhà nước. Ở nước ta, với xuất phát điểm thấp và một số đặc điểm nội tại của nền kinh tế xã hội nên vẫn còn một số ngành và lĩnh vực tồn tại độc quyền nhà nước. Tuy nhiên nhà nước cũng đang dần hoàn thiện các cơ chế pháp luật để kiểm soát nhằm hạn chế hiện tượng cửa quyền, lũng đoạn, lạm dụng vị trí độc quyền để tránh gây hậu quả xấu cho xã hội.

Mặc dù nhà nước ta thừa nhận sự tồn tại của các thành phần kinh tế và khẳng định quyền bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trước pháp luật nhưng khi thực hiện, nhiều cơ quan nhà nước đã không thực sự tuân thủ quy định nầy. Tình trạng phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt là giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp khu vực tư nhân là phổ biến. Bên cạnh đó, do quyền lợi địa phương, cục bộ, một số cơ quan nhà nước bằng mệnh lệnh hành chánh của mình gián tiếp can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo lợi thế cho một hay một số doanh nghiệp vẫn đang diễn ra, đây là vấn đề làm nẫy sinh độc quyền hiện nay tại nước ta.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về độc quyền ta sẽ tìm hiểu thực hư của vấn đề độc quyền ở Việt Nam hiện nay như thế nào và liệu xem chúng ta có biện pháp tích cực nào sắp tới hay không.
Xem thêm

21 Đọc thêm