CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP":

Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI BÌNH.

Ngay sau khi thành lập, bộ phận kế hoạch thống kê ở văn phòng Uỷ ban hành chính tỉnh được sự chỉ đạo của Uỷ ban hành chính tỉnh, sự kết hợp của các công ty, ngành liên quan, sự giúp đỡ v[r]

25 Đọc thêm

KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ

KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ

- Kiến nghị về mức xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm đã được phát hiện qua thanh tra đối với cơ quan Bộ phận chức năng của cơ quan thuế có thẩm quyền để ra quyết định xử [r]

2 Đọc thêm

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC

Trong những năm qua tại Chi cục thuế TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc các doanhnghiệp nhỏ và vừa ngày càng phát triển cả về số lượng và quy mô hoạt động, tínhchất hoạt động ngày càng đa dạng về ngành nghề. Việc thay đổi phương thức quảnlý từ cơ chế quản lý truyền thống sang cơ chế NNT tự tính, tự[r]

Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THAM MƯU ĐỀ XUẤT CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN Ở TỈNH SÓC TRĂNG HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THAM MƯU ĐỀ XUẤT CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN Ở TỈNH SÓC TRĂNG HIỆN NAY

Cơ quan chuyên môn cấp huyện gọi là phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND và quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của[r]

89 Đọc thêm

ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ

ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ

I. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNHTổng quan về quản lý tài chính côngII.PHÁP LỆNH CÁN BỘ CÔNG CHỨCĐối tượng nào là cán bộ công chức, phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh cán bộ công chứcNhững điều công chức không được làmQuyền hạn, nghĩa vụ của CBCCNhững hình thức kỷ luật CBCCNâng cao ý thức trách nhiệm c[r]

32 Đọc thêm

TÀI LIỆU ôn THI CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của[r]

136 Đọc thêm

Báo cáo thực tập trường chính trị tỉnh bắc giang

BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG

1. Nhận thức về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chung của trường chính trị tỉnh Bắc giang.
Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 486 – QĐ TU ngày 09 07 2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của trường Chính trị tỉnh Bắc Giang như sau:
1.1 Vị tr[r]

20 Đọc thêm

CẢI CÁCH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CẢI CÁCH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

_- Xác định đúng nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ, _ _cơ quan ngang bộ và chính quyền các cấp._ Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước với các nội dung c[r]

7 Đọc thêm

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ CHO TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ BỊ RÁCH, NÁT

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ CHO TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ BỊ RÁCH, NÁT

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ CHO TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ BỊ RÁCH, NÁT - TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: NGƯỜI NỘP THUẾ ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN THUẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG [r]

1 Đọc thêm

TÌM HIỂU về TỔNG cục THUẾ

TÌM HIỂU VỀ TỔNG CỤC THUẾ

Tìm hiểu về Tổng cục thuế cũng là 1 kiến thức của đợt thi công chức thuế 2014

(Theo Quyết định số 1152009QĐTTg ngày 2892009 của Thủ tướng Chính phủ)
1. Vị trí và chức năng
1. Tổng cục Thuế là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước[r]

52 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

trước đây. Và mức độ minh bạch của các thông tin liên quan đến tình trạng pháp lýcủa bất động sản cũng vì thế mà được kỳ vọng có sự cải thiện đáng kể (Đặng AnhQuân, 2011c ).Luật dành riêng một chương quy định các thủ tục hành chính trong quản lý vàsử dụng đất đai theo phương châm tạo điều kiện thuận[r]

99 Đọc thêm

MÔ HÌNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL TELECOM

MÔ HÌNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL TELECOM

LỜI MỞ ĐẦU1NỘI DUNG21.CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL TELECOM21.1.Giới thiệu chung21.2.Chặn đường phát triển31.3. Chức năng và nhiệm vụ của Viettel Telecom51.3.1 Chức năng51.3.2 Nhiệm vụ52.MÔ HÌNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL TELECOM62.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy của Viettel Telecom62.1.[r]

20 Đọc thêm

Chứng minh cơ quan hành chính nhà nước là chủ thế quản lí hành chính nhà nước quan trọng nhất

CHỨNG MINH CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LÀ CHỦ THẾ QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUAN TRỌNG NHẤT

Chứng minh cơ quan hành chính Nhà nước là chủ thế quản lí hành chính Nhà nước quan trọng nhất Bài tập học kỳ Luật Hành chính
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Luật Hành chính
Các cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận cấu thành của bộ máy Nhà nước. Việc tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, chức năng, địa vị[r]

13 Đọc thêm

TÀI LIỆU TỜ ĐANG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PDF

TÀI LIỆU TỜ ĐANG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PDF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNMã số thuế(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)[01]. Họ và tên người đăng ký thuế: [02]. Ngày tháng năm sinh: ngày tháng[r]

2 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SỸ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI HẢI QUAN ĐỒNG NAI

LUẬN VĂN THẠC SỸ: HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI HẢI QUAN ĐỒNG NAI

Hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu phát triển của tất cả các nước trên thế giới, dù là nước phát triển, đang phát triển hay kém phát triển, giao thương quốc tế cũng đều đem lại những lợi ích ở những mức độ khác nhau cho sự phát triển kinh tế đất nước. Hội nhập giúp các nguồn lực được phân bổ một cá[r]

97 Đọc thêm

BÀI TẬP XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

BÀI TẬP XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Câu 1: Sử dụng công văn trong những trường hợp nào? Có những loại công văn nào?
1. Khái niệm:
Công văn là loại văn bản không có tên loại, được dùng để thông tin trong hoạt động giao dịch, trao đổi công tác... giữa các chủ thể có thẩm quyền để giải quyết các nhiệm vụ có liên quan.
Công văn là hình th[r]

16 Đọc thêm

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ THUẾ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ NGÀNH THUẾ

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ THUẾ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ NGÀNH THUẾ

- Kiện toàn các bộ phận chức năng tham mưu và chức năng thanh tra nội bộ về các chức năng này không thành lập tổ chức thanh tra nội bộ riêng mà tất cả các bộ phận thuộc cơ quan thuế đều [r]

44 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THUẾ GTGT tại CHI cục THUẾ THÀNH PHỐ PLEIKU TỈNH GIA LAI

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ PLEIKU TỈNH GIA LAI

Trong những năm qua, nước ta đã có sự đổi mới rõ rệt về chính sách pháp Luật Thuế đó là nhờ vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Việc ban hành các chính sách về thuế đã góp một phần quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước. Thuế GTGT hàng năm tạo được nguồn thu lớn và tương đối ổ[r]

96 Đọc thêm

TU LUAN TAI CHINH KE TOAN

TU LUAN TAI CHINH KE TOAN

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH XÃ năm 2014
––––––––––
A. PHẦN TỰ LUẬN:
I .Luật NSNN số 012002QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Điều 4
2. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa ngân sách các cấp được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
a) Ngân sách trung ương và ngân sách[r]

33 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ Ở CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ Ở CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

biệt kinh tế cá thể có sự nhanh nhậy với sự thay đổi của thị trường, dễ đổi mới theo sựthay đối của thị trường.Trong thời gian vừa qua công tác thu thuế GTGT đối với các hộ kinh doanh cáthể có những chuyển biến tích cực góp phần tăng thu ngân sách cho Nhà nước, hạn chếthất thu và nâng cao ý t[r]

112 Đọc thêm

Cùng chủ đề