CÁC HẠN CHẾ TRONG VIỆC ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở SMES VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC HẠN CHẾ TRONG VIỆC ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở SMES VIỆT NAM":

Chương 5 ứng dụng của thương mại điện tử trong doanh nghiệp

CHƯƠNG 5 ỨNG DỤNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP

ác hình thức ứng dụng của thương mại điện tử×ứng dụng của thương mại điện tử trong ngân hàng×ứng dụng của thương mại điện tử trong du lịch×ứng dụng của thương mại điện tử trong doanh nghiệp×ứng dụng của thương mại điện tử ở việt nam×ứng dụng của thương mại điện tử×

Từ khóa
những ứng dụng của thương mại điện tửcác ứng dụng của thương mại điện tửứng dụng của thương mại điện tử trong kinh doanhvai trò của thương mại điện tử trong doanh nghiệp
Xem thêm

66 Đọc thêm

SO SÁNH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở NƯỚC TA (2014 2015). VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ THỰC TRẠNG ĐÓ.

SO SÁNH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở NƯỚC TA (2014 2015). VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ THỰC TRẠNG ĐÓ.

SO SÁNH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở NƯỚC TA(2014 2015) VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ NHậN ĐỊNH VỀ THỰC TRẠNG ĐÓ.SO SÁNH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở NƯỚC TA(2014 2015) VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ NHậN ĐỊNH VỀ THỰC TRẠNG ĐÓ.SO SÁNH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở NƯỚC TA(2014 2015) VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ NHậN ĐỊNH VỀ THỰC TRẠNG ĐÓ.SO SÁNH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở NƯỚC TA(2014 2015) VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ NHậN ĐỊNH VỀ THỰC TRẠNG ĐÓ.SO SÁNH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở NƯỚC TA(2014 2015) VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ NHậN ĐỊNH VỀ THỰC TRẠNG ĐÓ.
Xem thêm

27 Đọc thêm

Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp ở việt nam thực trạng và giải pháp

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh thương mại của các tổ chức, cá nhân và sự phát triển kinh tế xã hội của các nước. Thương mại điện tử ra đời từ cái nôi công nghệ đã nhanh chóng khẳng định được vị thế quan trọng và những ưu thế vượt trội của mình so với các phương thức kinh doanh truyền thống trong nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt hình thức thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B ngày nay chiếm hơn 90% giao dịch thương mại điện tử toàn cầu đã góp phần không nhỏ trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng và tăng doanh thu.Đứng trước những lợi ích mà thương mại điện tử đem lại, hiện tại các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã và đang từng bước tiến hành ứng dụng thương mại điện tử B2B vào hoạt động kinh doanh của mình.Nhận thức được tính thời sự và sự cần thiết thực tiễn của vấn đề, em chọn đề tài tốt nghiệp:“Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp”Mục đích của khóa luận nhằm đưa ra những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử nói chung hoặc thương mại điện tử B2B nói riêng, các quan điểm, mục tiêu cũng như chính sách, thực trạng phát triển và xu hướng thương mại điện tử B2B trong thời gian tới ở Việt Nam.Với đề tài này, do những hạn chế về trình độ và thời gian có hạn nên bài báo cáo của em không tránh khỏi những hạn chế vè thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ các thầy cô giáo để có thể hoàn thiện hơn.
Xem thêm

54 Đọc thêm

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của vấn đề ..........................................................................................5
1.2. Tình hình nghiên cứu ..........................................................................................5
1.3. Mục tiêu nghiên cứu ..........................................................................................6
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.
2. 1. Cơ sở lý luận ..........................................................................................6
2.1.1. Khái niệm về thương mại điện tử............................................................................6
2.1.2. Đặc trưng của thương mại điện tử. .........................................................................6
2.1.3. Các phương tiện điện tử được sử dụng trong TMĐT..............................................7
2.1.4. Các loại hình chủ yếu của thương mại điện tử........................................................7
a) B2B ( Business to Business) .........................................................................................8
b) B2C (Business to Customer) .........................................................................................9
c) C2C (Customer to Customer) .......................................................................................10
d) B2G (Business to Government) ....................................................................................10
2.1.5. Các hình thức hoạt động của thương mại điện tử....................................................11
a. Thư tín điện tử...............................................................................................................11
b. Thanh toán điện tử.........................................................................................................12
c. Trao đổi dự liệu điện tử..................................................................................................13
2.1.6. Những lĩnh vực ứng dụng của thương mại điện tử. ................................................13
2.1.7. Lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử. ...........................................................15
a) Lợi ích. .........................................................................................................................15
b) Hạn chế. .......................................................................................................................16
2.2. Cơ sở thực tiễn...........................................................................................................17
III. THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM.
3.1. Tình hình về cơ sở cho thương mại điện tử ở Việt Nam............................................17
3.1.1. Hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin..........................................................................18
3.1.2. Hạ tầng cơ sở nhân lực...........................................................................................19
3.1.3. Hạ tầng cơ sở kinh tế...............................................................................................20
3.1.4. Hạ tầng cơ sỏ pháp lý..............................................................................................21
3.1.5.Hạ tầng cơ sở chính trị xã hội..................................................................................23
3.2. Các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử ở Việt Nam.
3.2.1. Tình hình phát triển TMĐT ở Việt Nam trong những năm gần đây.......................23
3.2.2. Tình hình thương mại điện tử trong doanh nghiệp.................................................24
3.2.3. Tình hình vận hành các web TMĐT.......................................................................25
3.2.4. Tình hình sử dụng dich vụ công trực tuyến...........................................................26
3.2.5. Tình hình hoạt động của các web công cụ dịch vụ TMĐT....................................26
IV. HỆ THỐNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TMĐT Ở VIỆT NAM NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM ĐẾN 2020..................................................................................................................................30
KẾT LUẬN
Xem thêm

30 Đọc thêm

Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất khẩu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp dệt may thuộc VINATEX

ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG KINH DOANH XUẤT KHẨU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DỆT MAY THUỘC VINATEX

Ngành dệt may là một trong những ngành xuất khẩu lớn và lâu đời trên thế giới. Hầu hết các quốc gia sản xuất và cung cấp dệt may cho thị trường thế giới, một ngành có tính toàn cầu lớn nhất trong tất cả các ngành. Ngành dệt may là một ngành “khởi đầu” đặc trưng của các quốc gia trong tiến trình công nghiệp hóa định hướng xuất khẩu, và đóng vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng của các nước Đông Á.
Việt Nam được biết đến như một câu chuyện thành công về chiến lược tăng trưởng định hướng xuất khẩu từ sau chính sách đổi mới nhứng năm cuối thập kỷ 1980. Ngành dệt may cũng là một trong những lĩnh vực quan trọng trong chính sách tăng trưởng định hướng xuất khẩu, hiện tại chiếm hơn một nửa giá trị xuất khẩu công nghiệp của nền kinh tế. Các nhà dệt may trong nước không chỉ chuyển dịch theo hướng thị trường mà còn chuyển bị đối phó với sự thay đổi của cạnh tranh toàn cầu. Thách thức toàn cầu đã tạo ra áp lực và đòi hỏi các nhà sản xuất dệt may phải nâng cấp để cải tiến chất lượng, hạ giá thành và thời gian giao hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Trước thực trạng đó, doanh nghiệp Việt Nam phải tích cực tìm cách tồn tại và phát triển, cạnh tranh trong và ngoài nước. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang gặp lúng túng trong việc tiếp cận và áp dụng các giải pháp cụ thể để xây dựng năng lực cốt lõi và duy trì khả năng cạnh tranh bền vững.
Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử trên thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may, cũng đã bước đầu nhận thức được ích lợi và tầm quan trọng của việc ứng dụng thương mại điện tử. Thương mại điện tử chính là một công cụ hiện đại sử dụng mạng Internet giúp cho các doanh nghiệp có thể thâm nhập vào thị trường thế giới, thu thập thông tin nhanh hơn, nhiều hơn và chính xác hơn. Với thương mại điện tử, các doanh nghiệp cũng có thể đưa các thông tin về sản phẩm của mình đến các đối tượng khách hàng tiềm năng khác nhau ở mọi nơi trên thế giới với chi phí thấp hơn nhiều so với các phương pháp truyền thống. Thương mại điện tử góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Tuy nhiên, do còn nhiều hạn chế trong nhận thức của bản thân các doanh nghiệp cũng như các điều kiện cơ sở hạ tầng, việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh có thể nói mới ở mức độ sơ khởi. Tỷ lệ doanh nghiệp nối mạng Internet còn rất hạn chế (22,4% trong tổng số các doanh nghiệp Việt Nam). Bên cạnh đó số doanh nghiệp áp dụng thương mại điện tử còn quá ít, hiện chỉ có 2% doanh nghiệp có website, 8% tham gia có tính chất Phong trào, còn lại 90% doanh nghiệp chưa tham gia, chưa biết sử dụng (trong khi công nghệ thông tin và thương mại điện tử là công cụ giúp cho chi phí gia nhập thị trường quốc tế ngày càng giảm). Vì thế, các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may cần xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay nhằm tiếp cận nhiều hơn nữa với thương mại điện tử để có thể khai thác tối đa lợi ích mà phương thức kinh doanh này đem lại, đặc biệt là trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
2. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu trong đề tài
Hiện nay, sự cạnh tranh trên thị trường dệt may toàn cầu ngày càng gay gắt, khốc liệt. Vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu là một nội dung rất được các doanh nghiệp dệt may quan tâm. Có nhiều giải pháp khác nhau để có thể giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, áp dụng thương mại điện tử là một trong những giải pháp đó. Nhằm hiểu hơn vai trò của thương mại điện tử và thực trạng ứng dụng thương mại điện tử trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp trong ngành dệt may hiện nay, tôi đã tiến hành thực hiện nghiên cứu đề tài “ Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất khẩu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp dệt may thuộc VINATEX”.
3. Các mục tiêu nghiên cứu
Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý luận về thương mại điện tử để tiến tới một nhận thức toàn diện hơn về vai trò nói chung của thương mại điện tử (TMĐT) và các hình thức ứng dụng TMĐT trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu.
Hệ thống hóa cơ sở lý luận năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp dệt may. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu của một số doanh nghiệp dệt may thuộc Vinatex
Thứ hai, phân tích tình tình ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu của một số doanh nghiệp dệt may thuộc Vinatex. Tìm ra ưu, nhược điểm của việc ứng dụng TMĐT tại các doanh nghiệp hiện nay.
Thứ ba, trên cơ sở phân tích đánh giá, đưa ra một số phương hướng và xác lập một số giải pháp về phía chính phủ và về phía bản thân các doanh nghiệp để có thể tăng cường hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuộc Vinatex nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu trên các thị trường xuất khẩu mục tiêu.
Xem thêm

59 Đọc thêm

HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2010

HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2010

LỜI MỞ ĐẦU 3
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 4
II. MỘT SỐ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 4
1. Quảng cáo trên mạng 4
2. Thông tin 5
3. Xuất bản 6
4. Thanh toán 6
5. Bán hàng trên mạng 7
III. TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2010 8
IV. HIỆU QUẢ CỦA ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2010 9
1. Sự đầu tư cho công nghệ thông tin và thương mại điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam 9
2.Hiệu quả 11
3. Trở ngại 13
4. Đề xuất của doanh nghiệp 14
KẾT LUẬN 16

LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển kinh tế xã hội, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, từng bước bắt nhịp với xu thế phát triển mới. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã nêu định hướng phát triển “Khoa học và công nghệ là động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đi lên số hóa. Kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại; tranh thủ đi nhanh vào hiện đại ở những khâu quyết định:. Đại hội Đảng lần thứ IX nhấn mạnh “Đi nhanh vào một số ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao…Tạo thị trường cho khoa học công nghệ, đổi mới cơ chế tài chính nhằm khuyến khích sáng tạo và gắn ứng dụng khoa học, công nghệ với sản xuất, kinh doanh, quản lỵ, dịch vụ. Có chính sách khuyến khích và buộc các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu đổi mới công nghệ”.
Bám sát sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, công nghệ thông tin đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào việc phát triển toàn diện nền kinh tế xã hội nước ta, trong đó nổi bật là việc nghiên cứu, ứng dụng và phát triển thương mại điện tử (TMĐT) trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng thành công một số phần mềm giúp cho hoạt động quản trị được tiến hành hiệu quả hơn, sản xuất mau lẹ bắt kịp thế giới.
Trong những năm qua, thương mại điện tử đã dần dần được khẳng định vai trò của mình trong doanh nghiệp và hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử ngày càng cao. Bài tiểu luận của nhóm xin trình bày về hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2010 vừa qua.


I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Thương mại điện tử (TMĐT) bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình, cả các sản phẩm giao nhận cũng như những thông tin số hoá thông qua mạng Internet.
Theo Merrill Lynch TMĐT là các giao dịch điện tử của việc trao đôỉ thông tin.
Thông dụng TMĐT là quá trình mua bán hay trao đổi các sản phẩm ,dịch vụ,thông tin qua mạng máy tính ,đặc biệt là mạng internet.
Thương mại điện tử theo nghĩa rộng được định nghĩa trong Luật mẫu về Thương mại điện tử của Ủy ban Liên Hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL): “Thuật ngữ Thương mại cần được diễn giải theo nghĩa rộng để bao quát các vấn đề phát sinh từ mọi quan hệ mang tính chất thương mại dù có hay không có hợp đồng. Các quan hệ mang tính thương mại bao gồm các giao dịch sau đây: bất cứ giao dịch nào về thương mại nào về cung cấp hoặc trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ; thỏa thuận phân phối; đại diện hoặc đại lý thương mại, ủy thác hoa hồng; cho thuê dài hạn; xây dựng các công trình; tư vấn; kỹ thuật công trình; đầu tư; cấp vốn; ngân hàng; bảo hiểm; thỏa thuận khai thác hoặc tô nhượng; liên doanh các hình thức khác về hợp tác công nghiệp hoặc kinh doanh; chuyên chở hàng hóa hay hành khách bằng đường biển, đường không, đường sắt hoặc đường bộ.”
II. MỘT SỐ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM
1. Quảng cáo trên mạng
Cho đến nay, khoảng 500 doanh nghiệp Việt nam có trang web trên Internet . So với các nước phát triển, thì đây là một tỷ lệ quá thấp (ở Mỹ tỷ lệ này là 70%) nhưng với chúng ta, đó là một con số rất có ý nghĩa. Những doanh nghiệp có trang web thường là những doanh nghiệp lớn. Tuy chưa trực tiếp bán hàng nhưng với việc xây dựng trang web, các doanh nghiệp Việt nam đã tạo cho mình một v
Xem thêm

16 Đọc thêm

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG WEB SERVICES TRONG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG WEB SERVICES TRONG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Công nghệ thông tin phát triển, và trong đó phải kể đến công nghệ web services. Web services sử dụng những chuẩn mở như XML, SOAP… Nó giúp cho việc cải tiến những ứng dụng có sẵn được dễ dàng và nhanh chóng, tận dụng những chức năng đã có sẵn mà không cần quan tâm đến sự tương thích của ngôn ngữ, những nền phát triển bất kỳ…
Do đó, đề tài “Áp dụng web services trong xây dựng ứng dụng thương mại điện tử” nhằm giới thiệu đôi nét về cách thức triển khai một website thương mại điện tử và áp dụng web services cho một số chức năng của website. Từ đó, có thể xây dựng một website thương mại điện tử phù hợp với thị trường phát triển ở Việt Nam.
Xem thêm

88 Đọc thêm

Một số giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG BẰNG HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm phát triển kinh tế- xã hội, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, từng bước bắt nhịp với xu thế phát triển mới. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã nêu định hướng phát triển “Khoa học và công nghệ là động lực của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại; tranh thủ đi nhanh vào hiện đại ở những khâu quyết định”. Đại hội Đảng lần thứ IX nhấn mạnh “Đi nhanh vào một số ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao…Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ, đổi mới cơ chế tài chính nhằm khuyến khích sáng tạo và gắn ứng dụng khoa học và công nghệ với sản xuất, kinh doanh, quản lý, dịch vụ. Có chính sách khuyến khích và buộc các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu đổi mới công nghệ”
Bám sát sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, công nghệ thông tin đã có những phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào việc phát triển toàn diện nền kinh tế- xã hội nước ta, trong đó nổi bật là việc nghiên cứu hoạt động bán hàng trong môi trường thương mại điện tử (TMĐT) quốc tế. Tuy đây là một vấn đề còn khá mới mẻ nhưng nó đã và đang trở thành một xu thế tất yếu và thu hút được không ít các doanh nghiệp Việt Nam, giúp họ đáp ứng được yêu cầu phát triển xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới. Ở các nước phát triển đang tiên phong trong nền kinh tế mạng, hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử đã có điều kiện hình thành và đã phát triển rất nhanh. Thành công có, thất bại có, nhưng nó đã được thừa nhận là đang trong qúa trình mở đường và cần phải có thời gian thử nghiệm. Mặc dù hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử đã bắt đầu được áp dụng thử nghiệm ở một số doanh nghiệp Việt Nam nhưng thực tế ở Việt Nam, hạ tầng cơ sở thương mại điện tử đã bắt đầu xây dựng nền móng ban đầu, chuẩn bị tạo lập những môi trường kinh doanh mới. Xuất phát từ thực tiễn đó tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam”
Xem thêm

46 Đọc thêm

Tiểu luận ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp

TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP

Các phân hệ này được tích hợp với nhau theo sơ đồ sau: SƠ ĐỒ TÍCH HỢP CÁC PHÂN HỆ CỦA 3S ERP BẢNG TỔNG HỢP CÁC PHÂN HỆ, CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA 3S ERP STT MODULE CHÍNH CHỨC NĂNG I QUẢN LÝ TÀ[r]

28 Đọc thêm

Phân tích thiết kế hệ thống website bán hàng trực tuyến

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và những ứng dụng của nó trong đời sống. Máy tính điện tử không còn là một thứ phương tiện lạ lẫm đối với mọi người mà nó dần trở thành một công cụ làm việc và giải trí thông dụng và hữu ích của chúng ta, không chỉ ở công sở mà còn ngay cả trong gia đình.Trong nền kinh tế hiện nay, với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, mọi mặt của đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, đặc biệt là nhu cầu trao đổi hàng hoá của con người ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng.Hiện nay các công ty tin học hàng đầu thế giới không ngừng đầu tư và cải thiện các giải pháp cũng như các sản phẩm nhằm cho phép tiến hành thương mại hóa trên Internet. Thông qua các sản phẩm và công nghệ này, chúng ta dễ dàng nhận ra tầm quan trọng và tính tất yếu của thương mại điện tử. Với những thao tác đơn giản trên máy có nối mạng Internet bạn sẽ có tận tay những gì mình cần mà không phải mất nhiều thời gian. Bạn chỉ cần vào các trang dịch vụ thương mại điện tử, làm theo hướng dẫn và click vào những gì bạn cần. Các nhà dịch vụ sẽ mang đến tận nhà cho bạn.Để tiếp cận và góp phần đẩy mạnh sự phổ biến của thương mại điện tử ở Việt Nam, nhóm chúng em đã tìm hiểu và cài đặt “Website bán hàng trực tuyến” với mặt hàng là: Điện thoại di độngQua khảo sát thực tế, ở Việt Nam thì hình thức bán hàng qua mạng này vẫn chưa được hoàn chỉnh bởi hình thức thanh toán quá phức tạp,cho nên ở website này chúng em có đưa ra một số giải pháp giả lập để làm cho đơn giản.
Xem thêm

36 Đọc thêm

BÁO CÁO CÁC MÔ HÌNH VÀ KIẾN TRÚC HTTT QUẢN LÝ

BÁO CÁO CÁC MÔ HÌNH VÀ KIẾN TRÚC HTTT QUẢN LÝ

1. Cho biết doanh nghiệp anh chị đang làm việc và công việc hiên tại của anhchị.
2. Hãy cho biết Mô hình Hệ thống thông tin đang được áp dụng tại doanh nghiệp của anh chị và nêu các thành phần cơ bản của nó.
3. Giải thích các từ khóa ESS, DSS, MIS, OAS, CRM, ERP, KWS, TPAS, SCM, CoBit
4. Phân biệt hai khái niệm B2B và B2C. Nêu vai trò của thanh toán điện tử trong thương mại điện tử.
5. Tìm hiểu các website thương mại điện tử (B2C) Việt nam.
6. Đánh giá ứng dụng của các Website thương mại điện tử hiện nay (muachung, vatgia, v.v): công nghệ, ứng dụng, pháp lý, phân tích rủi ro của khách hang, vai trò của các cơ quan quản lý.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao chất lượng cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Thái Nguyên

LUẬN VĂN THẠC SỸ: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Nhiều nghiên cứu và thực tế đã chỉ ra rằng chính các những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé về mặt vốn, lao động hay doanh thu là một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển và đổi mới kinh tế xã hội (KTXH). Sự xuất hiện của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) đã thực sự định nghĩa lại những mảng thị trường hoàn toàn mới, khởi đầu cho những làn sóng sáng tạo, đổi mới không ngừng không chỉ cho quốc gia mà cả thế giới. Ngày nay ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, dù là nước công nghiệp phát triển hay đang phát triển, SMEs có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân của mỗi nước. Bởi loại hình doanh nghiệp này đã góp phần tạo sự tăng truởng cho nền kinh tế, đồng thời nó cũng tạo nên sự phát triển đa dạng cho các ngành kinh tế, góp phần cải thiện cán cân thanh toán tăng xuất khẩu hàng hoá thành phẩm và tạo ra việc làm chủ yếu cho phần lớn lực lượng lao động ở cả nông thôn và thành thị.Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thì SMEs là loại hình doanh nghiệp chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế. Theo đó, loại hình doanh nghiệp này đóng vai trò quan trọng, nhất là tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo…Theo số liệu thống kê, hiện nay ở Việt Nam có khoảng trên 500 nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 97,5% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Hàng năm, SMEs đóng góp khoảng 40% GDP và thu hút 51% lực lượng lao động của cả nước. Số tiền thuế và phí mà SMEs tư nhân đã nộp cho Nhà nước tăng 18,4 lần sau 10 năm 19. Sự đóng góp đã hỗ trợ lớn cho việc chi tiêu vào các công tác xã hội và các chương trình phát triển khác. Mặc dù đông về số lượng và có nhiều đóng góp cho nền kinh tế nhưng trên thực tế SMEs vẫn còn rất yếu kém về thực lực tài chính, khó khăn về công nghệ sản xuất kinh doanh, mô hình quản lý, trình độ, kỹ năng của đội ngũ lãnh đạo và tay nghề của người lao động…
Xem thêm

121 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CENCO VIỆT NAM

ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CENCO VIỆT NAM

LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ 5
PHẦN MỞ ĐẦU 6
1. Tính cấp thiết của đề tài 6
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 7
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài 7
4. Phương pháp nghiên cứu 8
5. Kết cấu khóa luận 9
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ MARKETING VÀ MARKETING ĐIỆN TỬ 10
1.1. LÝ THUYẾT VỀ MARKETING 10
1.1.1. Khái niệm marketing 10
1.2. LÝ THUYẾT VỀ MARKETING ĐIỆN TỬ 10
1.2.1 Khái niệm marketing điện tử 10
1.2.2. Quá trình hình thành marketing điện tử 12
1.2.3. Bản chất của Marketing điện tử 13
1.2.5. Các công cụ marketing điện tử 15
1.2.6. Các điều kiện ứng dụng marketing điện tử 27
1.2.8. Tổng quan nghiên cứu của đề tài 27
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI VÀ ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI WEBSITE: WWW.THUEVILLA. 29
2.1. THỰC TRẠNG CÁC ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI 29
2.1.1. Đánh giá tổng quan tình hình hoạt động của công ty liên quan TMĐT. 29
2.1.2. Lịch sử phát triển của công ty cổ phần Cenco Việt Nam 29
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Cenco Việt Nam 30
2.1.4. Cơ sở hạ tầng thông tin viễn thông 31
2.1.5. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 32
2.1.6. Các dự án chính của công ty 32
2.1.7. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 33
2.2 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ MARKETING ĐIỆN TỰ TẠI CÔNG TY CENCO VIỆT NAM. 34
2.2.1. Khả năng tài chính 34
2.2.2. Nguồn nhân lực marketing điện tử 34
2.2.3. Cơ sở hạ tầng cho marketing điện tử 35
2.2.4. Các công cụ marketing điện tử đang được áp dụng tại công ty cổ phần Cenco Việt Nam 35
2.2.5. Các công cụ marketing điện tử cần được ứng dụng trong thời gian tới của công ty cổ phần Cenco Việt Nam. 38
CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CENCO VIỆT NAM 40
3.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU 40
3.1.1. Những kết quả đạt được 40
3.1.2 Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động thương mại điện tử của công ty 41
3.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại 42
3.1.4. Những hạn chế của nghiên cứu và những vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo 43
3.2. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 44
3.2.1. Dự báo tình hình trong thời gian tới 44
3.2.2. Định hướng ứng dụng các công cụ marketing điện tử tại công ty 44
3.3. CÁC ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CENCO VIỆT NAM. 45
3.3.1. Đề xuất ứng dụng công cụ marketing quảng cáo trực tuyến 45
3.3.2. Đề xuất ựng dụng công cụ marketing truyền thông xã hội (Facebook, Youtube) 48
3.3.3. Đề xuất ứng dụng công cụ Email marketing tại công ty 51
KẾT LUẬN 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54
PHỤ LỤC 55

MARKETING ĐIỆN TỬ
1.1. LÝ THUYẾT VỀ MARKETING
1.1.1. Khái niệm marketing
Xem thêm

60 Đọc thêm

Thương mại điện tử và các yếu tố ảnh hưởng đến người tiêu dùng

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cùng với quá trình toàn cầu hóa, internet giờ đây không chỉ là một công cụ giúp người dùng thu thập thông tin mà còn là một phương tiện hữu hiệu để thực hiện vô số các giao dịch. Có thể nói internet đã và đang ngày càng phát triển mạnh hơn bao giờ hết và nó cũng đang từng bước khẳng định vị trí là một phương tiện phổ biến trong việc cung cấp và kinh doanh thông tin, hàng hóa cũng như dịch vụ. Theo ACNielsen tính tới năm 2007 hơn 627 triệu người trên thế giới đã mua hàng trực tuyến. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu, khoảng 27% cửa hàng của người tiêu dùng trên thế giới thông qua Internet.
Thực trạng về ứng dụng công nghệ thông tin và Thương mại điện tử của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam: Mơ hồ trong hiểu biết Thương mại điện tử. Trong một khảo sát khác trên 375 doanh nghiệp được Sở Thương Mại Tp.HCM thực hiện vào cuối năm 2005: có 74% doanh nghiệp đã sử dụng email, 88% doanh nghiệp sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn trong ứng dụng Thương mại điện tử vào hoạt động xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về kỹ thuật trình bày thông tin sản phẩm, biên tập nội dung, tổ chức điều hành website và quản lý hệ thống hậu tuyến như máy chủ, băng thông...Còn với kết quả khảo sát hơn 2.000 doanh nghiệp tại 5 thành phố lớn của VCCI năm 2005 về Thương mại điện tử thì rất hạn chế: 7,3% nói “không biết về Thương mại điện tử”, mặc dù tỷ lệ kết nối Internet cao (91%) nhưng tỷ lệ có website thấp (71,1%), đa phần dùng để gửi nhận email chứ không dùng để hỗ trợ kinh doanh. Những con số nói trên quả là rất khiêm tốn và phác họa được thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và Thương mại điện tử của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Thương mại điện tử đã trở thành một xu hướng phổ biến vì một loạt các lý do. Với sự rộng lớn sẵn có của internet, người ta đã tìm thấy phương thức thuận tiện để giao tiếp và làm kinh doanh thông qua hệ thống các cửa hàng của phương tiện truyền thông lớn nhất thế giới này. Chỉ với một cái “click chuột” người dùng có thể mua từ một cuốn sách, hay quần áo, giày dép, phụ kiện cho đến vé máy bay…. Hơn nữa người bán lẻ kinh doanh trực tuyến không cần tốn chi phí để duy trì một cửa hàng hữu hình cho phép họ đưa ra mức giá thấp hơn từ đó làm nên lợi nhuận cao hơn với chi phí thấp hơn. Thực tế này đã khiến cho cả người bán hàng lẫn người mua hàng đều lựa chọn mua sắm trực tuyến như là một giải pháp tối ưu.
Xem thêm

24 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE BẰNG OPENCART

BÁO CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE BẰNG OPENCART

Thương mại điện tử là gì ?Thương mại điện tử là hình thức mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng máy tính tòan cầu. Thương mại điện tử theo nghĩa rộng được định nghĩa trong Luật mẫu về Thương mại điệ n tử của Ủy ban Liên Hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL).Các đặc trưng của thương mại điện tử.So với các hoạt động Thương mại truyền thống, thương mại điện tử có một số điểm khác biệt cơ bản sau:1: Các bên tiến hành giao dịch trong thương mại điện tử không tiếp xúc trực tiếp với nhau và không đòi hỏi phải biết nhau từ trước.Trong Thương m ại truyền thống, các bên thương gặp gỡ nhau trực tiếp để tiến hành giao dịch. Các giao dịch được thực hiện chủ yếu theo nguyên tắc vât lý như chuyển tiền, séc hóa đơn, vận đơn, gửi báo cáo. Các phương tiện viễn thông như: fax, telex, .. chỉ được sử dụng để trao đổi số liệu kinh doanh. Tuy nhiê n, việc sử dụng các phương tiện điện tử trong thương mại truyền thống chỉ để chuyển tải thông tin một cách trực tiếp giữa hai đối tác của cùng một giao dịch.Thương mại điện tử cho phép mọi người cùng tham gia từ các vùng xa xôi hẻo lánh đến các khu vực đô thị lớn, tạo điều kiện cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi đều có cơ hội ngang nhau tham gia vào thị trường giao dịch toàn cầu và không đòi hỏi nhất thiết phải có mối quen biết với nhau.2: Các giao dịch thương mại truyền thống được thực hiện với sự tồn tại của khái niệm biên giới quốc gia, còn thươ ng mại điện tử được thực hiện trong một thị trường không có biên giới (thị trường thống nhất toàn cầu). Thương mại điện tử trực tiếp tác động tới môi trường cạnh tranh toàn cầu.Thương mại điện tử càng phát triển, thì máy tính cá nhân trở thành cửa sổ cho doanh nghiệp hướng ra thị trường tr ên khắp thế giới. Với thương mại điện tử, một doanh nhân dù mới thành lập đã có thể kinh doanh ở Nhật Bản, Đức và Chilê ..., mà không hề phải bước ra khỏi nhà, một công việc trước kia phải mất nhiều năm.3: Trong hoạt động giao dịch thương mại điện tử đều có sự tham ra của ít nhất ba chủ thể, trong đó có một bên không thể thiếu được là người cung cấp dịch vụ mạng, các cơ quan chứng thực.Trong Thương mại điện tử, ngoài các chủ thể tham gia quan hệ giao dịch giống như giao dịch thương mại truyền thống đã xuất hiện một bên thứ ba đó là nhà cung cấp dịch vụ mạng, các cơ quan chứng thực… là những người tạo môi trường cho các giao dịch thương mại điện tử. Nhà cung cấp dịch vụ mạng và cơ quan chứng thực có nhiệm vụ chuyển đi, lưu giữ các thông tin giữa các bên tham gia giao dịch thương mại điện tử, đồng thời họ cũng xác nhận độ tin cậy của các thông tin trong giao dịch thương mại điện tử.4: Đối với thương mại truyền thống thì mạng lưới thông tin chỉ là phương tiện để trao đổi dữ liệu, còn đối với thương mại điện tử thì mạng lưới thông tin chính là thị trường.Tình hình thương mại điện tử ở nước ta2.1 Sự phát triển thương mại điện tử ở Việt NamVới sự phát triển của Internet, 3G và các thiết bị di động, đặc biệt là smartphone cùng hàng ngàn thẻ ngân hàng phát hành mỗi ngày, TMĐT Việt Nam đang đứng trước thời cơ bùng nổ với doanh thu dự kiến lên đến 4 tỷ USD trong năm 2015. Những nỗ lực đẩy mạnh TMĐT của Việt Nam đã mang lại hiệu quả nhất định.Theo Cục TMĐT và Công nghệ thông tin, (Bộ Công Thương), TMĐT đang có bước phát triển rất nhanh nhờ hệ thống viễn thông phát triển vượt bậc với khoảng 13 dân số Việt Nam truy cập Internet. Tỷ lệ website có tính năng đặt hàng trực tuyến là 58%, trong đó tỷ lệ website có tính năng thanh toán trực tuyến là 15%.Cũng theo kết quả điều tra khảo sát năm 2014 của Cục TMĐT và Công nghệ thông tin, giá trị mua hàng trực tuyến của một người trong năm ước tính đạt khoảng 145 USD và doanh số thu từ TMĐT B2C đạt khoảng 2,97 tỷ USD, chiếm 2,12% tổng mức bán lẻ hàng hóa cả nước. Sản phẩm được lựa chọn tập trung vào các mặt hàng như đồ công nghệ và điện tử (60%), thời trang, mỹ phẩm (60%), đồ gia dụng (34%), sách, văn phòng phẩm (31%) và một số các mặt hàng khác. Tại Việt Nam, phần lớn người mua sắm sau khi đặt hàng trực tuyến vẫn lựa chọn hình thức thanh toán tiền mặt (64%), hình thức thanh toán qua ví điện tử chiếm 37%, và hình thức thanh toán qua ngân hàng chiếm 14%.Báo cáo mới nhất của eMarketer, một hãng nghiên cứu đến từ Mỹ cũng cho thấy, Việt Nam là thị trường bùng nổ của smartphone (điện thoại thông minh) với 30% dân chúng sử dụng. Thời gian online trên thiết bị di động cũng chiếm tới 13 ngày của người tiêu dùng Việt Nam.Sự phổ cập của Internet, 3G và các thiết bị di động đã chắp thêm sức mạnh cho TMĐT cất cánh. Căn cứ vào những số liệu trên và ước tính giá trị mua hàng trực tuyến của mỗi người vào năm 2015 tăng thêm 30 USD so với năm 2013, thì dự báo doanh số mua bán trực tuyến của Việt Nam năm 2015 sẽ đạt 4 tỷ USD. Các DN trong và ngoài nước đang chạy đua cạnh tranh thị phần với nhiều chiến lược kinh doanh mới, trong đó, kinh doanh trên ứng dụng điện thoại thông minh được dự báo sẽ diễn ra rất sôi động.Google đã trở thành thành viên của Hiệp hội TMĐT Việt Nam và không giấu diếm kỳ vọng thu được 30 triệu USD mỗi năm từ thị trường này. Alibaba và eBay cũng đã nhanh chân tìm được đại diện chính thức, trong khi Amazon và Rakuten đang tiến tới việc thiết lập quan hệ đối tác hoặc mua cổ phần tại các hãng TMĐT Việt Nam. Một số DN Thái Lan, Hàn Quốc cũng đang tìm đường đầu tư, có thể thông qua một DN khác hoặc tự thực hiện.Trong nước, mặc dù chưa có tên tuổi nào nổi bật hẳn lên nhưng số lượng các công ty tham gia lĩnh vực này đã “trăm hoa đua nở” với một số tên tuổi có thể kể đến như Vật Giá, VCCorp, Chợ Điện Tử (Peacesoft), Mekongcom....
Xem thêm

39 Đọc thêm

rui ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử

RUI RO VÀ PHÒNG TRÁNH RỦI RO TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới
ngày nay đã tác động và xâm nhập vào mọi hoạt động kinh doanh của
các công ty, doanh nghiệp. Công nghệ thông tin đã xâm nhập vào mọi
góc cạnh của đời sống xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.
Việc ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp đã góp phần hình
thành những mô hình kinh doanh mới, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả
kinh doanh. Những mô hình kinh doanh mới này được hiểu theo nhiều
khái niệm khác nhau do việc áp dụng những mô hình kinh doanh mới
mang lại đó chính là khái niệm “thương mại điện tử”. Thương mại điện
tử đã giúp các doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu
quả hơn và giúp cho người tiêu dùng mua sắm thuận tiện các hàng hóa và
dịch vụ trên thị trường ở mọi nơi trên thế giới.
Bài giảng “Thương mại điện tử” là một trong những tài liệu giảng
dạy các môn học nghiệp vụ thuộc nội dung chương trình đào tạo chuyên
ngành thương mại điện tử và ứng dụng cho một số chuyên ngành khác
của các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.
Khi biên soạn Bài giảng “Thương mại điện tử”, tác giả đã tham
khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước với mục đích đưa ra một tài liệu
giảng dạy phù hợp với đối tượng người học.
Bài giảng được viết theo quan điểm cung cấp những kỹ năng, kiến
thức, các điều kiện thực hiện công việc trên cơ sở sử dụng các phương
tiện điện tử, phần mềm, mạng internet, điện thoại, máy fax, các phương
tiện thanh toán điện tử và máy tính có nối mạng internet,… và việc áp
dụng Luật giao dịch điện tử để thực hiện các hoạt động giao dịch thương
mại như mua, bán, thanh toán, lập các báo cáo, thống kê doanh số, hàng
hóa phục vụ đúng mục đích của mình và doanh nghiệp.
Bài giảng này gồm các nội dung như sau:
Lời nói đầu
Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử
Chương 2: Giao dịch điện tử
Chương 3: Marketing điện tử
Chương 4: Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử
Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp
Chương 6: Luật về thương mại điện tử
Xem thêm

32 Đọc thêm

luật về thương mại điện tử

LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới
ngày nay đã tác động và xâm nhập vào mọi hoạt động kinh doanh của
các công ty, doanh nghiệp. Công nghệ thông tin đã xâm nhập vào mọi
góc cạnh của đời sống xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.
Việc ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp đã góp phần hình
thành những mô hình kinh doanh mới, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả
kinh doanh. Những mô hình kinh doanh mới này được hiểu theo nhiều
khái niệm khác nhau do việc áp dụng những mô hình kinh doanh mới
mang lại đó chính là khái niệm “thương mại điện tử”. Thương mại điện
tử đã giúp các doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu
quả hơn và giúp cho người tiêu dùng mua sắm thuận tiện các hàng hóa và
dịch vụ trên thị trường ở mọi nơi trên thế giới.
Bài giảng “Thương mại điện tử” là một trong những tài liệu giảng
dạy các môn học nghiệp vụ thuộc nội dung chương trình đào tạo chuyên
ngành thương mại điện tử và ứng dụng cho một số chuyên ngành khác
của các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.
Khi biên soạn Bài giảng “Thương mại điện tử”, tác giả đã tham
khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước với mục đích đưa ra một tài liệu
giảng dạy phù hợp với đối tượng người học.
Bài giảng được viết theo quan điểm cung cấp những kỹ năng, kiến
thức, các điều kiện thực hiện công việc trên cơ sở sử dụng các phương
tiện điện tử, phần mềm, mạng internet, điện thoại, máy fax, các phương
tiện thanh toán điện tử và máy tính có nối mạng internet,… và việc áp
dụng Luật giao dịch điện tử để thực hiện các hoạt động giao dịch thương
mại như mua, bán, thanh toán, lập các báo cáo, thống kê doanh số, hàng
hóa phục vụ đúng mục đích của mình và doanh nghiệp.
Bài giảng này gồm các nội dung như sau:
Lời nói đầu
Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử
Chương 2: Giao dịch điện tử
Chương 3: Marketing điện tử
Chương 4: Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử
Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp
Chương 6: Luật về thương mại điện tử
Xem thêm

29 Đọc thêm

Kinh nghiệm phát triển Bưu chính điện tử của một số nước trên thế giới và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH ĐIỆN TỬ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM

Kinh nghiệm phát triển Bưu chính điện tử của một số nước trên thế giới và khả năng ứng dụng tại Việt Nam.
Chương 1: Những vấn đề chung về Thương mại điện tử và Bưu chính điện tử.
Chương 2: Kinh nghiệm phát triển Bưu chính điện tử của một số nước trên thế giới và bài học rút ra.
Chương 3: Giải pháp nhằm ứng dụng tại Việt Nam các bài học kinh nghiệm phát triển bưu chính điện tử của một số nước trên thế giới.

20 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỪ DOANH NGHIỆP ĐẾN DOANH NGHIỆP( B2B) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỪ DOANH NGHIỆP ĐẾN DOANH NGHIỆP( B2B) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, nhu cầu giới thiệu, quảng bá về sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp ngày càng gia tăng và trở nên cấp thiết, trong đó chi phí và hiệu quả là vấn đề thường được đặt ra. Bằng cách làm truyền thống, doanh nghiệp phải di chuyển hàng hóa đến nơi trưng bày. Điều này rất mất thời gian và tốn chi phí. Thương mại điện tử ra đời, góp phần giải quyết các vấn đề này bởi những ưu việt của nó như tính liên tục về thời gian, xóa bỏ giới hạn về khoảng cách…Do đó, việc áp dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh là một xu thế tất yếu của thời đại, và Việt Nam trong quá trình hội nhập cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển chung đó. Thực tế ở nước ta cũng cho thấy, không ít doanh nghiệp áp dụng thương mại điện tử cũng như tham gia vào sàn giao dịch thương mại điện tử đã mang lại những kết quả rất khả quan.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bắt đầu lập các website riêng để phục vụ cho việc tiếp thị, quảng bá bán hàng, hỗ trợ bán hàng cũng như tìm kiếm thị trường, mở rộng thị trường ra khắp thế giới. Bên cạnh việc tham gia các website thương mại điện tử trong nước, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tham gia các website thương mại điện tử trên thế giới bằng các hình thức thành viên khác nhau. Sử dụng hiệu quả các website và các thiết bị điện tử như email đã giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc giao thương buôn bán giữa tỉnh Nghệ An với mọi miền, và các nước trên thế giới thuận lợi hơn. Vị trí địa lý đã không còn là rào cản khi Internet phát triển như hiện nay. Thương mại điện tử vừa là cơ hội bứt phá vừa là công cụ đảm bảo sự bình đẳng của các doanh nghiệp Tỉnh Nghệ An trong tiến trình hội nhập quốc tế; đem đến những kết quả tích cực, đóng góp nhất định cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Tuy nhiên, thương mại điện tử từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa có những bước tiến dài do chưa tạo ra ưu điểm nổi trội để thu hút doanh nghiệp tham gia cũng như chưa phát huy tối đa thế mạnh kinh tế của tỉnh Nghệ An. Nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa thay đổi thói quen kinh doanh. Một số khác đã nhận thấy tầm quan trọng của thương mại điện tử, nhưng đang loay hoay chưa biết bắt đầu khai thác và sử dụng như thế nào để tìm kiếm thị trường và khách hàng. Trong quá trình ứng dụng thương mại điện tử từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp, doanh nghiệp đã gặp các vấn đề về thanh toán, bảo mật.... Từ đó, cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như vấn đề về trình độ công nghệ đảm bảo an toàn thanh toán và bí mật thông tin, chất lượng nguồn nhân lực, các vấn đề về quản lý của doanh nghiệp.
Thương mại điện tử từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp khi được ứng dụng ở phạm vi rộng, số lượng doanh nghiệp tham gia nhiều sẽ phát huy, khai thác tối đa các lợi ích của nó. Bản thân doanh nghiệp phải tự nỗ lực để bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới; từng bước xây dựng doanh nghiệp tiên tiến. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cần quan tâm, định hướng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp các doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng thương mại điện tử; khuyến khích hoạt động thương mại điện tử theo hướng tập trung, quy mô lớn, đồng thời hiện đại hóa ngành thương mại, mở rộng thị trường giao dịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu khi Việt Nam là thành viên WTO, phát triển thương mại điện tử là một nhu cầu cần thiết và cấp bách để kinh tế tỉnh Nghệ An hội nhập và rút ngắn khoảng cách với các nền kinh tế phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh trên thị trường quốc tế. Xuất phát từ thực trạng đó, tác giả đã chọn “Phát triển thương mại điện tử từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp( B2B) trên địa bàn tỉnh Nghệ An” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình.
Xem thêm

111 Đọc thêm

giáo trình thương mại điện tử

GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thương mại điện tử đang ngày một chiếm ưu thế trong các
mối quan hệ trực tiếp giữa doanh nghiệp (business), người tiêu
dùng (consumer) và chính phủ (government). Thông qua môi
trường mạng và Internet, các hoạt động giao dịch điện tử sử dụng
các kỹ thuật thông tin được tiến hành một cách nhanh chóng,
thuận tiện mà không bị hạn chế bởi các yếu tô như: Thcd gian,
không gian, địa điểm, thanh toán... Oiính vì những đặc điểm ưu
việt này mà các kế hoạch xây dựng cổng giao dịch điện tử, siêu thị
ảo được các doanh nghiệp, tổ chức coi ữọng và cho đây là một
bước phát triển có tmh khả ửii cao.
Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu tìin hiểu những vấn đề về
Thương mại điện tử, Nhà xuất bản Buu điện xuất bản cuốn sách
Thương m ại điện tử do TS. Nguyễn Hoài Anh và ThS. Ao Thu
Hoài, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Công nghệ
Bưu chứih Viễn thông biên soạn. Nội dung cuốn sách gồm 6
chương, đề cập đến những nội dung sau: Tổng quan về thương
mại điện tử; Cơ sỏ phát triển thương mại điện tử; Các hình thức
giao dịch trong thương mại điện tử; Thanh toán điện tử; Xầy
dựng giải pháp thương mại điện tử và Doanh nghiệp Việt Nam
với thương mại điện tử.
Cuốn sách này sẽ là tài liệu cần thiết cho đào tạo chuyên
ngành Quản trị kinh doanh thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông, các cán bộ quản lý Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh sử dụng thương mại
điện tử và những người quan tâm đến vấn đề này.
Xem thêm

341 Đọc thêm

Cùng chủ đề