TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH LÀ GÌ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH LÀ GÌ":

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG KẾ TOÁN SUY GIẢM GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG KẾ TOÁN SUY GIẢM GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

Nghiên cứu áp dụng kế toán suy giảm giá trị tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Nghiên cứu áp dụng kế toán suy giảm giá trị tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Nghiên cứu áp dụng kế toán suy giảm giá trị tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Nghiên cứu áp dụng[r]

140 Đọc thêm

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ÚC THỰC HIỆN

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ÚC THỰC HIỆN

1.Lý do chọn đề tài:Hoạt động kiểm toán là một trong những lĩnh vực quan trọng hàng đầu trong nềnkinh tế ở các nƣớc phát triển. Ở Việt Nam lĩnh vực này cũng không mới mẻ, tuy nhiên,nó cũng tạo đƣợc tiếng nói quan trọng đối với thị trƣờng tài chính Việt Nam trong giaiđoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiệ[r]

105 Đọc thêm

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN SỬA CHỮA NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI XÍ NGHIỆP KIM HÀ NỘI

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN SỬA CHỮA NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI XÍ NGHIỆP KIM HÀ NỘI

Trong nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, sản xuất mà cụ thể sản xuất công nghiệp là một bộ phận hết sức quan trọng. Để đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh thì phải quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản cố định - bộ phận tư liệu chủ yếu trong một đơn vị sản xuất[r]

23 Đọc thêm

Hạch toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH MTV Con Đường Xanh (KCN Điện Ngọc – Điện Bàn – Quảng Nam)

HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CON ĐƯỜNG XANH (KCN ĐIỆN NGỌC – ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM)

Báo cáo kiến tập đề tài Hạch toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH MTV Con Đường Xanh (KCN Điện Ngọc – Điện Bàn – Quảng Nam).
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tíc[r]

50 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Xây dựng 472 Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 472 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

LỜI MỞ ĐẦU
Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, nó là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất của xã hội. Hoạt động sản xuất thực chất là quá trình sử dụng các tư liệu lao động để tác động vào đối tượng lao động để tạo ra các s[r]

76 Đọc thêm

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán tài sản cố định hữu hình tại trung tâm viễn thông Bù Đăng

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÙ ĐĂNG

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán tài sản cố định hữu hình tại trung tâm viễn thông Bù Đănguý thầy cô hướng dẫn và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty em đã hoàn thành đề tài thực tập: “Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Trung tâm viễn thông Bù Đăng” Để hoàn thành tốt đề tài thực tậ[r]

81 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ NỘI

Tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, góp phần tạo nên cơ sở vật chất trong các doanh nghiệp.
Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐHH[r]

74 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

- Trao đổi với một tài sản cố định hữu hình không tơng tự : _ NG = Giá trị hợp lý của tài sản cố định hữu hình nhậnvề_ TRANG 8 _ NG = Giá trị còn lại của tài sản cố định đem trao đổi._ +[r]

30 Đọc thêm

KẾ TOÁN TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

KẾ TOÁN TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

a) Mua thông thường (mua trả ngay):* Cách xác định nguyên giá:Trường hợp TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trảngaykế toán ghi nhận tăng tài sản cố định theo nguyên giá, đồng thời ghi nhậngiảm tiền nếu đã trả tiền hoặc tăng khoản nợ phải trả.Nguyên giátài sản[r]

30 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Máy công nghệ và phụ tùng ôtô.

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG NGHỆ VÀ PHỤ TÙNG ÔTÔ.

Bài viết được chia làm 3 chương :
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán Tài sản cố định trong các doanh nghiệp thương mại.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Máy công nghệ và phụ tùng ôtô.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công[r]

89 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty Công ty TNHH Viễn thông công nghệ cao Thái Sơn

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO THÁI SƠN

Nền kinh tế thị trường mở ra, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới nhưng bên cạnh đó tạo ra những thách thức vô cùng to lớn. Các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với môi trường kinh tế cạnh tranh khốc liệt về mọi mặt nhất là khi cuộc khủng hoảng kinh t[r]

67 Đọc thêm

Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÍNH VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tiêu chuẩn để nhận biết tài sản cố định hữu hình: Tư liệu lao động là từng tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau [r]

23 Đọc thêm

Bàn về kế toán tài sản cố định hữu hình

BÀN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Bàn về kế toán tài sản cố định hữu hình

39 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Hưng Thịnh Hoàng Long

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀNG LONG

 Theo đặc trưng kỹ thuật: Theo cách phân loại này sẽ cho ta biếtkết cấu TSCĐ HH theo đặc trưng kỹ thuật, cho biết công ty có những loạiTSCĐ HH nào, kết cấu của mỗi loại so với tổng số là bao nhiêu, năng lực sảnxuất như thế nào.Là cơ sở để tiến hành hạch toán, quản lý chi tiết theo từng nhóm TSCĐHH,[r]

72 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

- Trao đổi với một tài sản cố định hữu hình không tơng tự : _ NG = Giá trị hợp lý của tài sản cố định hữu hình nhậnvề_ _ hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi._ - Trao đổi với một[r]

23 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀNG LONG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀNG LONG

Nền kinh tế đang trong giai đoạn hội nhập, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp phát triển nhưng bên cạnh đó tạo ra những thách thức vô cùng to lớn. Vì vậy, để tồn tại và đứng vững trên thị trường kinh tế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lý và tổ chức sản xuất[r]

74 Đọc thêm

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Theo chế độ hiện hành các doanh nghiệp chỉ đợc tính khấu hao theo một phơng pháp duy nhất đó là phơng pháp khấu hao theo đờng thẳng, đợc xác định bằng công thức: Mức khấu hao hàng năm = [r]

30 Đọc thêm

Slide bài giảng định giá tài sản

SLIDE BÀI GIẢNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

1.1.3 Phân loại tài sản
Theo hình thái biểu hiện: tài sản hữu hình và tài sản vô hình.
Theo tính chất sở hữu: tài sản công cộng và tài sản cá nhân.
Theo khả năng trao đổi: hàng hóa và phi hàng hóa.
Theo khả năng di dời: động sản và BĐS.
Theo đặc điểm luân chuyển: tài sản cố định và lưu động

152 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

www.luanvan.onlineDoanh nghiệp thuộc loại hình thức khác lập quỹ khấu hao cơ bản để duy trìhoạt động của Doanh nghiệp và thực hiện yêu cầu tái sản xuất mở rộng.Tiền khấu hao sửa chữa lớn: dùng để sửa chữa tài sản cố định một cách cókế hoạch và có hệ thống nhằm duy trì khả năng sản xuất[r]

52 Đọc thêm

Cùng chủ đề