NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 3E VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 3E VIỆT NAM":

Báo cáo tốt nghiệp tại Công ty cổ phần 3E Việt Nam

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 3E VIỆT NAM

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ đón nhận những thuận lợi mà còn phải đương đầu với những khó khăn, thử thách.Vì vậy, mỗi doanh nghiệp phải không ngừng vươn lên, phát huy tính sáng tạo tiềm ẩn để có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường. Đối với các doanh nghiệp thương mại nói chung và Công ty cổ phần 3E Việt Nam nói riêng thì hoạt động kinh doanh đóng vai trò chủ đạo là hoạt động bán hàng. Muốn phát triển được, công ty cần nhận thức được tầm quan trọng của công tác bán hàng, cung cấp những mặt hàng tốt nhất đến tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, công ty cũng cần quan tâm đến việc tổ chức và hạch toán kế toán bởi công tác quản lý tốt sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Từ nhận thức đó, Công ty cổ phần 3E Việt Nam đã coi trọng công tác kế toán và sử dụng như một công cụ đắc lực để quản lý tài sản, vốn của công ty. Thực tập tại Công ty cổ phần 3E Việt Nam là cơ hội cho em học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận với thực tế, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công việc. Trong quá trình thực tập nhờ sự giúp đỡ và chỉ dẫn của Thạc sỹ Nguyễn Viết Hà cùng với các anh chị trong phòng kế toán của Công ty cổ phần 3E Việt Nam, cùng với kiến thức đã học em đã hoàn thiện Bản báo cáo tốt nghiệp
Với bản báo cáo này, em mong muốn củng cố những kiến thức đã học để phân tích giải quyết các vấn đề quản lý kinh tế tài chính, kinh tế của công ty.
Báo cáo tốt nghiệp gồm 3 chương:
Chương I: T ổng quan chung về Công ty cổ phần 3E Việt Nam
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty cổ phần 3E Việt Nam
Chương III: Nhận xét và một số khuyến nghị về công tác kế toán tại Công ty cổ phần 3E Việt Nam
Tuy nhiên, do thời gian và khả năng còn hạn chế bài viết của em không thể tránh khỏi những sai sót. Kính mong được sự giúp đỡ chỉ bảo của các thầy cô giáo cùng các anh chị phòng kế toán để bản Báo cáo của em được hoàn thiện hơn
Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

65 Đọc thêm

hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất, tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng và nội thất An Gia

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT, TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AN GIA

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AN GIA 4
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 4
1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại công ty 5
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty 6
PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QLSX, TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AN GIA 7
2.1. Một số vấn đề chung 7
2.1.1. Bộ máy kế toán tại công ty 7
2.1.2. Vận dụng chính sách, chế độ kế toán, sản xuất kinh doanh tại công ty 8
2.1.3. Vận dụng hệ thống chứng từ kế toán tại công ty 10
2.1.4. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 11
2.1.5. Vận dụng hình thức kế toán 14
2.1.6. Vận dụng hệ thống báo cáo tài chính của công ty 16
2.1.7. Thực trạng các phần hành kế toán của công ty 17
2.1.7.1. Kế toán vốn bằng tiền 17
2.1.7.2. Kế toán tài sản cố định 27
2.1.7.3. Kế toán nguyên vật liệu (vật tư) 33
2.1.7.4. Kế toán tiền lương 44
PHẦN 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC QLSX, TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AN GIA 55
3.1 Đánh giá chung 55
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất, tổ chức công tác kế toán tại công ty. 56
KẾT LUẬN 57
Xem thêm

56 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG HẢI PHÒNG

Với ý nghĩa quan trọng của mình, công tác hạch toán kế toán nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất và giá thành nói riêng được xem là công cụ hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn đựơc coi là trọng tâm và đến nay công ty vẫn không ngừng tìm ra những biện pháp để hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán này vì nó là giải pháp hữu hiệu nhất góp phần quản lý và hạch toán tốt công tác kế toán của công ty. Cũng nhận thức được tầm quan trọng đó, sau thời gian thực tập tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng, nhận được sự hướng dẫn tận tình của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Đỗ cùng các thầy cô giáo trong khoa Kế toán và các anh chị ở phòng Kế toán công ty, đồng thời tiếp cận thực tế công tác kế toán đặc biệt là công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Trong phạm vi luận văn của mình em xin được mạnh dạn trình bày đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng”.
Nội dung của luận văn ngoài Lời mở đầu và kết luận được chia làm 3 chương:
Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương II: Thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng.
Xem thêm

110 Đọc thêm

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG MÃ SỐ

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG MÃ SỐ

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG MÃ SỐ
MỤC LỤC
MỤC LỤC ( Phần phụ lục)
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG MÃ SỐ 1…………………………………………………………………..1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty..................................................1
1.2. Đặc điểm quy trình sản xuất kinh doanh của công ty……………………….....2
1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty……………………………………………………………………….....3
1.4. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty……………..4
PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG MÃ SỐ 1………………………….5
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty…………………………………………....5
2.2. Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại công ty…………………….......6
2.3. Tổ chức công tác kế toán và các phương pháp kế toán các phần hành kế toán tại công ty…………………………………………………………………………..6
2.3.1. Kế toán vốn bằng tiền………………………………………………………..6
2.3.2. Kế toán tài sản cố định………………………………………………………7
2.3.3. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ………………………………....10
2.3.4. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương………………...11
2.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm…………...…13
PHẦN III: THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT……………………………………17
3.1. Thu hoạch…………………………………………………………………….17
3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty……………………………...17
3.2.1. Ưu điểm…………………………………………………………………….17
3.2.2. Những hạn chế cần khắc phục……………………………………………...18
KẾT LUẬN
Xem thêm

40 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Sông Mã Số 1

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG MÃ SỐ 1

Thực trạng và giải pháp tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Sông Mã Số 1
MỤC LỤC ( Phần phụ lục)
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG MÃ SỐ 1…………………………………………………………………..1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty..................................................1
1.2. Đặc điểm quy trình sản xuất kinh doanh của công ty……………………….....2
1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty……………………………………………………………………….....3
1.4. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty……………..4
PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG MÃ SỐ 1………………………….5
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty…………………………………………....5
2.2. Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại công ty…………………….......6
2.3. Tổ chức công tác kế toán và các phương pháp kế toán các phần hành kế toán tại công ty…………………………………………………………………………..6
2.3.1. Kế toán vốn bằng tiền………………………………………………………..6
2.3.2. Kế toán tài sản cố định………………………………………………………7
2.3.3. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ………………………………....10
2.3.4. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương………………...11
2.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm…………...…13
PHẦN III: THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT……………………………………17
3.1. Thu hoạch…………………………………………………………………….17
3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty……………………………...17
3.2.1. Ưu điểm…………………………………………………………………….17
3.2.2. Những hạn chế cần khắc phục……………………………………………...18
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
Xem thêm

39 Đọc thêm

Khóa luận tốt nghiệp: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM MỘC DŨNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM MỘC DŨNG

Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công Ty Cổ Phần Him Lam Mộc Dũng.
Chương 3: Một số ý kiến, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Công Ty Cổ Phần Him Lam Mộc Dũng.

132 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIGLACERA

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIGLACERA

MỤC LỤCMỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂUCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIGLACERA.11.1Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera.11.1.1Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera.11.1.2.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Viglacera11.2.1Chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera.21.2.2Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera .31.2.3Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera.31.3Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera.41.3.1Mô hình tổ chức và sơ đồ bộ máy.41.3.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban51.4 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng Viglacera6CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIGLACERA72.1 Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera72.1.1. Các chính sách kế toán chung82.1.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán82.1.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán102.1.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán112.1.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán132.2 Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể142.2.1 Tổ chức hạch toán kế toán Nguyên vật liệu142.2.1.1 Chứng từ142.2.1.2 Tài khoản sử dụng142.2.1.3 Hạch toán chi tiết152.2.1.3.1Thủ tục nhập kho152.2.1.3.2 Thủ tục xuất kho162.2.1.4 Hạch toán tổng hợp Nguyên vật liệu172.2.1.4.1 Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu182.2.1.4.2 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu192.2.2 Tổ chức hạch toán kế toán Tài sản cố định192.2.1.1 Chứng từ192.2.2.2. Tài khoản sử dụng192.2.2.4 Hạch toán tổng hợp242.2.3 Tổ chức hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh272.2.3.1 Chứng từ272.2.3.2 Tài khoản sử dụng272.2.3.3 Hạch toán chi tiết282.2.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương312.2.4.1 Chứng từ sử dụng312.2.4.2 Tài khoản sử dụng312.2.4.3 Hạch toán chi tiết322.2.4.3.1: Kế toán tiền lương:322.3.3.2. Kế toán các khoản trích theo lương:322.2.4.4 Hạch toán tổng hợp33CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIGLACERA363.1 Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán363.1.1 Ưu điểm363.1.2 Nhược điểm373.2 Đánh giá về tổ chức công tác kế toán373.2.1. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán373.2.2 Đánh giá chung về công tác kế toán ở từng bộ phận kế toán383.2.2.1 Kế toán nguyên vật liệu383.2.2.2 Kế toán Tài sản cố định393.2.2.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương413.3 Kiến nghị về công tác kế toán423.3.1 Kiến nghị với lãnh đạo công ty423.3.2 Kiến nghị với bộ phận kế toán của công ty423.3.2.1 Kế toán nguyên vật liệu423.3.2.2 Kế toán TSCĐ433.3.2.4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương45DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO46
Xem thêm

51 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Chi nhánh công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh tại Từ Liêm Hà Nội

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH TẠI TỪ LIÊM HÀ NỘI

Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở CNcông ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh tại Từ Liêm – Hà Nội.
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở CNcông ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh tại Từ Liêm – Hà Nội.

82 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần E29 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN E29 

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần E29 

Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty cổ phần E29.
Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty cổ phần E29.

105 Đọc thêm

Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần 3E Việt Nam

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 3E VIỆT NAM

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ đón nhận những thuận lợi mà còn phải đương đầu với những khó khăn, thử thách.Vì vậy, mỗi doanh nghiệp phải không ngừng vươn lên, phát huy tính sáng tạo tiềm ẩn để có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường. Đối với các doanh nghiệp thương mại nói chung và Công ty cổ phần 3E Việt Nam nói riêng thì hoạt động kinh doanh đóng vai trò chủ đạo là hoạt động bán hàng. Muốn phát triển được, công ty cần nhận thức được tầm quan trọng của công tác bán hàng, cung cấp những mặt hàng tốt nhất đến tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, công ty cũng cần quan tâm đến việc tổ chức và hạch toán kế toán bởi công tác quản lý tốt sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả.Từ nhận thức đó, Công ty cổ phần 3EViệt Nam đã coi trọng công tác kế toán và sử dụng như một công cụ đắc lực để quản lý tài sản, vốn của công ty trong đó bộ phận công tác kế toán bán hàng là một trong những phần rất quan trọng.Thực tập tại Công ty cổ phần 3E Việt Nam là cơ hội cho em học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận với thực tế, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.Trong quá trình thực tập nhờ sự giúp đỡ và chỉ dẫn của Thạc sỹ Nguyễn Viết Hà cùng với các anh chị trong phòng kế toán của Công ty cổ phần 3E Việt Nam, cùng với kiến thức đã học em xin trình bày đề tài: “Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần 3E Việt Nam”. Với đề tài này, em mong muốn củng cố những kiến thức đã học để phân tích giải quyết các vấn đề quản lý kinh tế tài chính, kế toán của công ty.
Xem thêm

95 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SƠN LÀO CAI

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SƠN LÀO CAI

MỤC LỤC


Lời mở đầu 1
PHẦN 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SƠN LÀO CAI 2
1.1. Giới thiệu chung về công ty: 2
1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Liên Sơn Lào Cai 3
1.2.1 Trước khi cổ phần hoá: 3
1.2.1.1 Về cơ sở vật chất kỹ thuật: 3
1.2.1.2 Về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: 4
1.2.1.3 Về doanh thu tiêu thụ hàng năm: 5
1.2.1.4. Nép ngân sách Nhà nước: 5
1.2.1.5 Sự hoạt động của Chi bộ Đảng và của các đoàn thể: 5
1.2.1.6 Về đội ngò cán bộ công nhân viên và việc làm, đời sống của người lao động : 6
1.2.2 Quá trình chuyển sang cổ phần hoá: 7
PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ BÉ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SƠN LÀO CAI 9
2.1 Đặc điểm quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Liên Sơn Lào Cai: 9
2.1.1 Đặc điểm quá trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 9
2.1.2 Đặc điểm về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh: 9
2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh ở công ty cổ phần Liên Sơn Lào Cai 15
2.3 Phương án hoạt động sxkd trong 35 năm tiếp theo: 17
2.3.1 Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp khi chuyển thành công ty cổ phần 17
2.3.2 Mục tiêu phấn đấu: 18
2.3.3 Các giải pháp thực hiện: 19
PHẦN 3: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SƠN LÀO CAI 22
3.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong công ty cổ phần Liên Sơn Lào Cai 22
3.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Liên Sơn Lào Cai: 22
3.1.2 Hình thức kế toán áp dụng: 23
3.2 Các phần hành kế toán chủ yếu tại công ty cổ phần Liên Sơn Lào Cai 34
3.2.1 Phần hành kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ 34
3.2.2 Phần hành kế toán lương: 36
2.2.3 Phần hành kế toán TSCĐ của Công ty CP Liên Sơn Lào Cai: 38
2.2.4 Phần hành kế toán bán hàng: 40
2.2.5 Phần hành kế toán công nợ: 41
2.2.6 Phần hành kế toán tiền mặt: 42
2.2.7 Phần hành kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm: 43
PHẦN 4: NHỮNG NHẬN XÉT VÒ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SƠN LÀO CAI 45
4.1 Nhận xét chung: 45
4.2 Những vấn đề hạn chế và cần hoàn thiện trong công tác kế toán tại công ty cổ phần Liên Sơn Lào Cai: 46
KẾT LUẬN 49
Xem thêm

62 Đọc thêm

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu và giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ GIÁ VỐN TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG V.I.N.E

1. Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với sự phát triển của đất nước đời sống kinh tế xã hội của nước ta cũng có sự thay đổi nhu cầu, nhất là trong điều kiện Việt nam hội nhập toàn cầu thì nhu cầu tại thị trường Việt Nam càng đa dạng, phong phú và phải đạt chuẩn quốc tế... Ngày nay, nếu đi dọc phố phường thì đâu đâu cũng tràn lan các quán ăn, các cửa hàng ăn uống, một góc nhỏ của một ngõ nhỏ nào đó cũng có hàng ăn, sự thuận tiện thì có xong liệu có ai đảm bảo chắc chắn về vệ sinh an toàn thực phẩm, và rồi hàng loạt các nguy cơ về dịch bệnh như dịch tả bùng phát tháng 10/2007 trên các địa bàn như Hà nội, Hải Dương, Hưng Yên… mà một trong nguyên nhân của nó phát tán từ nguồn này. Các thực khách càng hoang mang nhất là những thực khách đang trong thời gian công tác, đặc biệt là khách nước ngoài. Xuất phát từ đòi hỏi của thị trường hệ thống nhà hàng ăn uống thuộc Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E đã ra đời khắc phục những nhược điểm của những quán ăn nhỏ lẻ, bình dân để thu hút những thực khách khó tính trong vấn đề an toàn thực phẩm, khơi dậy sở thích ăn uống của đa số thực khách. Mặt hàng ăn uống là mặt hàng đáp ứng theo khẩu vị của khách hàng nên thành phẩm của nó không theo một định lượng chuẩn nào cả, rất khó khăn trong vấn đề quản lý doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán. Hơn nữa, một trong những điều kiện để các nhà hàng này tồn tại và phát triển được thì kinh doanh phải có lãi, mà muốn biết lỗ lãi thế nào thì không thể thiếu bộ máy kế toán quản lý, cung cấp thông tin một các trung thực, đầy đủ, chính xác, kịp thời… Muốn vậy, tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo trôi chảy từ tất cả các khâu, các bộ phận, các phần hành. Đặc biệt phần hành kế toán doanh thu, giá vốn. Xuất phát từ lý do trên tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu và giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E”
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là phần hành kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E
Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Nghiên cứu những yếu tố cấu thành và thực trạng công tác tổ chức kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E
- Phạm vi nghiên cứu: hệ thống nhà hàng của công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E.
3. Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E, từ đó chỉ ra những mặt còn hạn chế về tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E
- Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, thông qua đề tài tôi đề xuất và kiến nghị những phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E
4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài được nghiên cứu trên nền tảng những hiểu biết và vận dụng cơ sở lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm phương pháp luận cơ bản kết hợp với hệ thống phương pháp: phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp khảo sát thực tế, phương pháp so sánh
Kết hợp lý luận cơ bản của khoa học kinh tế với các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ phát triển kinh tế để phân tích đánh giá các vấn đề từ đó rút ra kết luận có căn cứ khoa học trên cả lý luận và thực tiễn.
5. Dự kiến đóng góp của đề tài
- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn trong các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống
- Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E, từ đó nêu những tồn tại cần khắc phục và sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, giá vốn
- Đề xuất những kiến nghị xuất phát từ yêu cầu thực tế của tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E
6. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương
Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E
Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E
Xem thêm

86 Đọc thêm

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần thăng long đại dương

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG ĐẠI DƯƠNG

Chương 1: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần Thăng Long Đại Dương
Chương 3:Một số ý kiến nhằm hoàn nâng cao công tác quản lý, sử dụng và hoàn thiện kế toán kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần Thăng Long Đại Dương

105 Đọc thêm

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần GSC việt nam

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM

Báo cáo kiến tập gồm 3 chương:
Chương 1. Tổng quan về Công ty cổ phần GSC Việt Nam
Chương 2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần GSC Việt Nam
Chương 3. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần GSC Việt Nam

78 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Tình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

92 Đọc thêm

Thực trạng hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần HPEC Việt Nam

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HPEC VIỆT NAM

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 4
DANH MỤC VIẾT TẮT 6
PHẦN 1- TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HPEC VIỆT NAM 7
1.1.Sự hình thành và phát triển của đơn vị 7
1.1.1.Giới thiệu về công ty cổ phần H-PEC Việt Nam 7
1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần HPEC Việt Nam.9
1.3.Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty Cổ phần HPEC Việt……….15
1.4 Đánh giá khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ……………………………………………………………………………….18
PHẦN 2 – HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TÓAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HPEC VIỆT NAM 20
2.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán tại công ty Cổ phần HPEC Việt Nam. 20
2.1.1.Các chính sách kế toán chung được áp dụng tại công ty Cổ phần HPEC Việt Nam. 20
2.1.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán tại công ty Cổ phần HPEC Việt Nam . 20
2.1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán tại công ty Cổ phần HPEC Việt Nam. 21
2.1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán tại công ty Cổ phần HPEC Việt Nam. 22
2.1.5 Hệ thống báo cáo kế toán tại công ty Cổ phần HPEC Việt Nam 24
2.1.6. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần HPEC Việt Nam 25
2.2 Thực trạng kế toán các, phần hành chủ yếu của công ty Cổ phần HPEC Việt Nam 26
2.2.1 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 26
2.2.1.1 Tổng quan về Tiền lương trong Công ty 26
2.2.1.2 Các hình thức trả lương 28
2.2.1.3 Chứng từ kế toán sử dụng 29
2.2.1.4 Sổ sách kế toán Công ty sử dụng 30
2.2.1.5 Tài sản sử dụng 31
2.2.1.6. Quy trình luân chuyển chứng từ 32
2.2.1.7 Các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) 32
2.2.2 Kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ Phần HPEC Việt Nam 47
2.2.2.1Tổng quan về tài sản cố định tại Công ty Cổ phần HPEC Việt Nam. 47
2.2.2.2 Thủ tục bàn giao và thanh lý tài sản cố định 49
2.2.2.3 Chứng từ kế toán sử dụng 50
2.2.2.4 Hệ thống sổ kế toán 50
2.2.2.5 Tài khoản kế toán sử dụng 51
2.2.2.6 Quy trình ghi sổ kế toán tài sản cố định 51
2.2.3.7. Kế toán khấu hao tài sản cố định 57
2.2.3 Kế toán vốn bằng tiền 60
2.2.3.1 Nguyên tắc hạch toán kế toán Vốn bằng tiền của Công ty 60
2.2.3.2 Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty 62
2.2.3.3 Quy trình ghi sổ kế toán Vốn bằng tiền………………………..65
2.2.3.4 Kế toán tiền mặt 66
2.2.3.5 Kế toán tiền gửi ngân hàng 75
2.3 Nhận xét và kiến nghị 84
2.3.1 Nhận xét và kiến nghị về tổ chức quản lý và công tác kế toán tại Công ty 84
2.3.1.1 Nhận xét về tổ chức quản lý tại Công ty 84
2.3.2 Nhận xét chung về công tác kế toán của Công ty 85
2.3.2.1 Ưu điểm 85
2.3.2.2 Nhược điểm 86
3.3.3. Một số kiến nghị 86
KẾT LUẬN 89
TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
Xem thêm

99 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ kế toán 2015 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Emobi

LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN 2015 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EMOBI

Luận văn thạc sỹ năm 2015 học viện tài chính MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ viii
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
2. Mục đích của nghiên cứu đề tài 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2
5. Kết cấu của luận văn 2
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN 3
1.1. Khái quát về công ty cổ phần 3
1.1.1. Khái niệm về công ty cổ phần 3
1.1.2. Vai trò của công ty cổ phần trong sự phát triển nền kinh tế 4
1.1.3. Đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán 6
1.2. Khái quát về tổ chức công tác kế toán trong công ty cổ phần 11
1.2.1. Khái niệm và vai trò tổ chức công tác kế toán trong công ty cổ phần 11
1.2.2. Những căn cứ để tổ chức công tác kế toán ở các công ty cổ phần 14
1.2.3. Ý nghĩa tổ chức công tác kế toán trong công ty cổ phần 15
1.2.4. Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong công ty cổ phần 15
1.3. Nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán trong công ty cổ phần 16
1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 16
1.3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ và ghi chép ban đầu 23
1.3.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 28
1.3.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 29
1.3.5. Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán 39
1.3.6. Tổ chức kiểm tra kế toán 42
1.3.7. Tổ chức trang bị, ứng dụng các phuơng tiện kỹ thuật xử lý thông tin trong công tác kế toán 44
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 45
Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EMOBI 46
2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần EMOBI ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của công ty. 46
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần EMOBI 46
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần EMOBI ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại công ty. 47
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần EMOBI. 48
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần EMOBI 51
2.2.1. Thực trạng về mô hình tổ chức bộ máy kế toán 52
2.2.2. Thực trạng về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 54
2.2.3. Thực trạng tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 59
2.2.4. Thực trạng tổ chức hệ thống sổ kế toán 61
2.2.5. Thực trạng tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán 62
2.2.6. Thực trạng tổ chức kiểm tra kế toán 66
2.2.7. Thực trạng tình hình áp dụng tin học vào công tác kế toán 68
2.3. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần EMOBI 68
2.3.1. Ưu điểm 68
2.3.2. Những tồn tại 73
2.3.4. Kinh nghiệm tổ chức công tác kế toán của một số nước trên thế giới 77
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 81
Chương 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EMOBI 82
3.1. Sự cần thiết, yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần EMOBI 82
3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần EMOBI 82
3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán 84
3.1.3. Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán 85
3.2. Nội dung hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần EMOBI 86
3.2.1. Hoàn thiện về tổ chức bộ máy kế toán 86
3.2.2. Hoàn thiện tổ chức về hệ thống chứng từ kế toán 90
3.2.3. Hoàn thiện tổ chức về hệ thống tài khoản kế toán 91
3.2.4. Hoàn thiện tổ chức hình thức kế toán và sổ kế toán 92
3.2.5. Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán 93
3.2.6. Hoàn thiện về kiểm tra kế toán 101
3.2.7. Hoàn thiện việc tổ chức trang bị, ứng dụng các phương tiện kỹ thuật xử lý thông tin trong công tác kế toán 102
3.3. Điều kiện để thực hiện việc hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần EMOBI 104
3.3.1. Đối với các chính sách áp dụng đối với Nhà Nước 104
3.3.2. Về phía công ty cổ phần EMOBI 105
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 105
KẾT LUẬN 106
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108
PHỤ LỤC 109
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CP : Cổ phần
CPSX : Chi phí sản xuất
DN : Doanh nghiệp
TSCĐ : Tài sản cố định
TK : Tài khoản
NVL : Nguyên vật liệu
NSNN : Ngân sách nhà nước
SXKD : Sản xuất kinh doanh
SPDD : Sản phẩm dở dangDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tập trung
Sơ đồ 1.2. Tổ chức bộ máy kế toán phân tán
Sơ đồ 1.3. Tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán
Sơ đồ 1.4. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
Sơ đồ 1.5. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
Sơ đồ 1.6. Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ
Sơ đồ 1.7. Hình thức kế toán Nhật ký chung
Sơ đồ 1.8. Hình thức kế toán trên máy vi tính
Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần EMOBI
Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần EMOBI
Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản của Công ty trong 3 năm 2011, 2012, 2013.
Bảng 3.1. Phân tích tình hình biến động quy mô nguồn vốn chủ sở hữu
Bảng 3.2. Phân tích sự biến động cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu
Bảng 3.3. Phân tích tình hình biến động quy mô cơ cấu vốn đầu tư
Bảng 3.4. Phân tích quy mô cơ cấu vốn góp cổ phần
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Xã hội ngày càng phát triển, hoạt động cung cấp dịch vụ ngày càng được mở rộng, càng mang tính chất đa dạng, phức tạp thì nhu cầu thông tin càng trở nên cấp thiết và quan trọng. Kế toán với chức năng thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức để phục vụ cho nhu cầu quản lý của các đối tượng bên trong và bên ngoài tổ chức, doanh nghiệp lại càng có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay – giai đoạn toàn cầu hoá nền kinh tế, sự cạnh tranh mang tính chất phức tạp, khốc liệt. Có thể nói, chính chất lượng và hiệu quả của công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất luợng, hiệu quả quản lý, điều hành tổ chức để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Kế toán có thể phát huy đầy đủ các chức năng của mình chỉ khi nào công ty có được một hệ thống kế toán hoàn chỉnh. Đó là hệ thống đáp ứng yêu cầu thông tin không chỉ hướng vào các quá trình và sự kiện đã xảy ra mà phải hướng đến những diễn biến trong tương lai nhằm giúp nhà quản lý hoạch định, tổ chức, điều hành kiểm soát và đưa ra được những quyết định đúng đắn, phù hợp với các mục tiêu đã xác lập.Vì vậy, việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán là việc làm cần thiết và có ý nghĩa với các doanh nghiệp, do đó em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Emobi”.
2. Mục đích của nghiên cứu đề tài
Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán.
Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Emobi.
Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Emobi.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Đối tượng: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.
Phạm vi: Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Emobi trong giai đoạn từ 01012012 đến 31122012.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần.Thông qua việc phản ánh thực trạng về quy trình và phương pháp tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Emobi, đề tài đã đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đã đạt được, những hạn chế, vướng mắc cũng như bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn tổ chức công tác kế toán, nhằm nâng cao chất lượng tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong các công ty cổ phần.
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Emobi.
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Emobi.
Xem thêm

117 Đọc thêm

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng Minh Tiến

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH TIẾN

Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp.
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng Minh Tiến.
Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng Minh Tiến.

108 Đọc thêm

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CENSTAF GROUP ĐH KHÁO 7

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CENSTAF GROUP ĐH KHÁO 7

Tổng hợp quá trình hình thành và phát triển công ty. Đặc điểm quản lý và đặc điểm kinh doanh của Censtaf Group tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long, tổng hợp đặc điểm chung về công tác kế toán tại Censtaf Group với kết cấu nội dung 4 phần Chương 1 : Đặc điểm tổ chức kinh doanh và quản lý tổ chức kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long.
Chương 2: Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long.
Chương 3:Đặc điểm một số phần hành kế toán tại công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long.
Chương 4: Nhận xét về tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long.
Xem thêm

44 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Sivico 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO 

Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ
dụng cụ trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
tại Công ty Cổ phần Sivico.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu,
công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Sivico.

92 Đọc thêm

Cùng chủ đề