NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG":

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÂN HỆ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠICÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỤNG

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÂN HỆ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠICÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỤNG

1Lời nói đầuNgày nay việc ứng dụng công nghệ thông tin đang ngày càng gia tăng rõrệt. Hiệu quả của nó chính là việc nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chiphí, củng cố và phát triển chuyên môn cũng như làm giảm quá trình nghiên cứu,khảo sát điều tra chồng chéo trong mọi đơn vị trực thuộc.Song song với quá trình phát triển công nghệ khoa học và kỹ thuật thìngành khoa học tính toán đóng vai trò quan trọng, nó đạt được những thành tựukhoa học kỹ thuật rực rỡ với những bước tiến nhảy vọt. Việc áp dụng nhữngthành tựu khoa học công nghệ vào lĩnh vực đời sống của con người ngày càngtăng. Công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học đó. Trên thế giớicũng như ở Việt Nam, công nghệ thông tin đã trở thành một ngành công nghiệpmũi nhọn và không thể thiếu trong việc áp dụng vào các hoạt động xã hội như:Quản lý kinh tế, Sản xuất, Hành chính, Thông tin…Ở nước ta hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lýtại các cơ quan, xí nghiệp đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết. Nhưng một vấnđề đặt ra trong việc quản lý là làm thế nào để chuẩn hóa cách xử lý dữ liệu ở cáccơ quan, xí nghiệp, bởi mỗi cơ quan, xí nghiệp lại có cách xử lý khác nhau.Một thực trạng đang diễn ra là các công ty thường mời các chuyên viênphần mềm về viết chương trình quản lý cho họ, nhưng họ lại không hiểu chươngtrình được viết như thế nào, hoặc ứng dụng được phân tích ra sao. Họ khôngbiết làm gì ngoài việc ấn nút theo sự hướng dẫn. Khi muốn thay đổi nhỏ trongchương trình lại phải mời chuyên viên. Chính sự hạn chế trong việc phân tíchvấn đề, quản lý, cũng như sử dụng đã không phát huy hết tác dụng của máy tínhvà các phần mềm ứng dụng.Với mong muốn hiểu rõ hơn được phương pháp phân tích, thiết kế và xâydựng một phần mềm ứng dụng trong quản lý kinh tế em đã chọn đề tài:“Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương tạiCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn Thiết kế và Đầu tư xây
Xem thêm

82 Đọc thêm

Kế toán lương và các khoản trích theo lương tại huyện đoàn Trần Văn Thời

KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI HUYỆN ĐOÀN TRẦN VĂN THỜI

Lời cảm ơniNhận xét của đơn vị thực tậpiiNhận xét của giáo viên hướng dẫniiiMục lụcivDanh sách các từ viết tắtviiDanh sách các hìnhviiiChương 1. ĐẶT VẤN ĐỀ11.1. Lý do chọn đề tài11.2. Mục tiêu nghiên cứu21.3. Đối tượng nghiên cứu21.4. Phạm vi nghiên cứu21.5. Số liệu và phương pháp thu thập số liệu21.6. Bố cục của3Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG42.1. Những vấn đề chung về tiền lương42.1.1. Khái niệm và bản chất của tiền lương 42.1.2. Ý nghĩa và vai trò tiền lương và các khoản trích theo lương52.1.3. Các hình thức tính lương62.1.3.1. Trả lương theo thời gian đơn giản62.1.3.2. Trả lương theo thời gian có thưởng72.1.3.3. Trả lương theo thời gian có xét đến hiệu quả công tác72.2. Quỹ tiền lương, BHXH, BHYT và KPCĐ72.2.1. Quỹ tiền lương72.2.2. Bào hiểm xã hội82.2.3. Bảo hiểm y tế82.2.4. Kinh phí công đoàn92.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương92.3.1. Khái niệm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương92.3.2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương92.3.3. Nguyên tắc, chuẩn mực hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương102.3.4. Tài khoản sử dụng, kết cấu, phương pháp hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương11Chương 3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI HUYỆN ĐOÀN TRẦN VĂN THỜI193.1. Giới thiệu khái quát chung về đơn vị 193.1.1. Giới thiệu sơ lược đơn vị 193.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của đơn vị 193.1.3. Vị trí và chức năng của đơn vị 203.1.4. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị 203.1.5. Cơ cấu tổ chức và biên chế của đơn vị 213.1.6. Cơ cấu tổ chức phòng kế toán của dơn vị 213.1.7. Hình thức sổ kế toán của đơn vị 223.1.8. Hệ thống tài khoản sử dụng của đơn vị 233.2. Thực trạng kế toán và các khoản trích theo lương tại Huyện đoàn Trần Văn Thời233.2.1. Lao động và tiền lương tại đơn vị233.2.2. Các khoản trích tại đơn vị233.2.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị 243.3. So sánh sự khác biệt giữa lý thuyết và thực thế tại đơn vị 313.3.1. Giống nhau 313.3.2. Khác nhau 313.4. Đề xuất một số giải pháp 32Chương 4. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN334.1. Kết luận 334.2. Kiến nghị 33TÀI LIỆU THAM KHẢO34PHỤ LỤC35
Xem thêm

43 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Shin Myung Vina

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SHIN MYUNG VINA

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Lời nói đầu
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1 Một số vấn đề cơ bản về kế toán hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
1.1.1 Tiền lương
1.1.1.1 Khái niệm
1.1.1.2 Bản chất của tiền lương
1.1.1.3 Vai trò chức năng của tiền lương
1.1.1.4 phân loai lao động và phân loại tiền lương
1.1.1.4.1 Phân loại lao động
1.1.1.4.2 Phân loại tiền lương
1.1.1.5 chế độ tiền lương
1.1.1.5.1 Chế độ lương cấp bậc
1.1.1.5.2 Chế độ lương theo chức vụ
1.1.1.5.3 Chế độ thưởng
1.1.1.5.4 Chế độ phụ cấp
1.1.1.6 – Các hình thức trả lương
1.1.1.6.1 trả lương theo thời gian
1.1.1.6.2 Trả lương theo theo sản phẩm
1.1.1.6.2.1: trả lương theo sản phẩm trực tiếp
1.1.1.6.2.2: Trả lương theo sản phẩm có thưởng có phạt
1.1.1.6.2.3: trả lương theo sản phẩm gián tiếp
1.1.1.6.2.4: Trả lương theo sản phẩm lũy tiến
1.1.1.6.3 Cách tính lương trong một số trường hợp đặc biệt
1.1.1.6.4. Một số chế độ khác khi tính lương
1.1.1.6.4.1 Chế độ thưởng
1.1.1.7 Nguyên tắc trả lương
1.1.1.8– Qũy tiền lương
1.1.2 Các khoản trích theo lương
1.1.2.1 Bảo hiểm xã hội
1.1.2.2 quỹ bảo hiểm xã hội
1.1.2.3 Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT):
1.1.2.4 Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
1.1.2.5 Kinh phí công đoàn( KPCĐ)
1.1.3Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
1.1.3.1Nhiệm vụ của kế toán tiền lương gồm:
1.1.3.2 Nguyên tắc kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương
1.2 – Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất
1.2.1 Các chứng từ sử dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.2.2 Tài khoản sử dụng
1.2.3 – Tổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương
1.2.4 – Kế toán tổng hợp tiền lương các khoản trích theo lương
1.2.4.1 – kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đối với doanh nghiệp không thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất
1.2.4.2 – Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đối với doanh nghiệp có thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất
1.2.5 – Hình thức sổ kế toán
Chương 2 Thực trạng công tác kế toán tiền và lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
2.1 Khái quát chung về Công ty
2.1.1: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.1.1 Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty
2.1.1.2Sự hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2 Nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh của Công ty
2.1.2.2 Ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty
2.1.3: Đặc điểm của Công ty
2.1.3.1 Đặc điểm về thời vụ
2.1.3.2 Đặc điểm về cơ cấu lao động
2.1.3.3 Đặc điểm trang thiết bị, máy móc
2.1.3.4 Đặc điểm về tổ chức
2.1.4 tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty
2.1.4.1 Tổ chức quản lý tại Công ty
2.1.4.1.1 Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý
2.1.4.1.2 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4.2: Tổ chức sản xuất kinh doanh của đơn vị
2.1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần đây
2.1.5.1 kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
2.1.5.2 thị trường , thị phần và các mặt hàng của Công ty
2.1.5.2.1 thị trường, thị phần
2.1.5.2.2 Các mặt hàng của Công ty
2.1.5.3 – Cơ cấu lao động của Công ty
2.1.5.4 – Trang thiết bị
2.1.5.5 – Tình hình tài chính
2.1.6– Tổ chức công tác kế toán tại Công ty
2.1.6.1Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty
2.1.6.2 Hình thức kế toán mà đơn vị vận dụng
2.1.7 Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty
2.2 Thực trạng Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
2.2.1 Công tác tổ chức và quản lý lao động tại Công ty
2.2.2 Nội dung quỹ lương và thực tế công tác quản lý quỹ lương tại Công ty
2.2.3 Hình thức kế toán tiền lương tại Công ty
2.2.3.1 Trình tự , phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương
2.2.3.2 – Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tai Công ty
Chương III : Nhận xét và giải pháp về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
3.1 Nhận xét, đánh giá và công tác quản lý, tổ chức lao động và công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Nhược điểm
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
3.2.1 Về công tác quản lý lao động
3.2.2 Về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Kết luận
Xem thêm

88 Đọc thêm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Lời đầu của chuyên đề, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới tập thể quý thầy cô Trường Đại học kinh tế – Huế đã truyền đạt tất cả mọi kiến thức cho em trong quá trình học tập tại trường. Đặc biệt cảm ơn Thầy giáo Đào Nguyên Phi đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp hướng dẫn em trong suốt thời gian học tập và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hoá đã tạo điều kiện và giúp đỡ trong thời gian thực tập, đặc biệt là các cô chú, anh chị trong phòng kế toán đã chỉ đạo, gíup đỡ truyền đạt mọi kinh nghiệm trong thời gian thực tập tại công ty. Xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đã động viên giúp đỡ trong suốt quá trình học tập. Mặc dù em đã có rất nhiều cố gắng nhưng do thời gian hạn chế cũng như khả năng bản thân còn thiếu sót chắc sẽ không tránh khỏi những vướng mắc và khiếm khuyết nhất định. Em xin chân thành tiếp nhận những ý kiến đóng góp của quý thầy cô, quý cơ quan, các bạn để chuyên đề này được hoàn thiện một cách tốt nhất. Thanh Hóa, tháng 3 năm 2012 Sinh viên Đỗ Thị HuyềnCÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT TRONG BÀI CTCP: Công ty cổ phần BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ: Kinh phí công đoàn SDĐK: Số dư đầu kỳ SDCK: Số dư cuối kỳ TK: Tài khoản CNV: Công nhân viênDANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 2.1 – Bảng 2.2 –Bảng 2.3 Bảng 2.4 DANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 2.1 – Sơ đồ tổ chức của công ty.Sơ đồ 2.2 – Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công tyMỤC LỤCTrangLời cảm ơn ........................................................................................................................ 1Danh mục chữ viết tắt ...................................................................................................... 2Danh mục bảng, biểu ....................................................................................................... 3Danh mục sơ đồ, đồ thị ..................................................................................................... 4 Mục lục ............................................................................................................................. 5PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................................6 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Kết cấu đề tài:PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUChương 1 : Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .1.1. Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.1.1.1. Khái niệm tiền lương.1.1.1.1.Khái niệm tiền lương.1.1.1.2. Bản chất của tiền lương.1.1.1.3.Chức năng của tiền lương.1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương.1.2. Nội dung, phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.1.2.1.Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp.1.2.1.1. Hình thức trả lương theo thời gian.1.2.1.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm.1.2.2.Quỹ tiền lương, quỹ BHXH,BHYT,BHTN và KPCĐ.1.2.2.1. Quỹ tiền lương.1.2.2.2.Quỹ BHXH,BHYT,BHTN, KPCĐ.1.2.3.Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.1.2.3.1. Tài khoản sử dụng.1.2.3.2. Định khoản nghiệp vụ phát sinh.1.2.4. Những chứng từ ban đầu sử dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.1.2.5. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hoá.2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần giấy Lam sơn Thanh Hoá.2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.2.1.2.1. Chức năng.2.1.2.2. Nhiệm vụ.2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần giấy Lam sơn Thanh Hoá.2.1.4.Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần giấy Lam sơn Thanh Hoá.2.1.4.1.Tổ chức bộ máy kế toán.2.1.4.2.Tổ chức công tác kế toán.2.1.5.Tình hình nguồn lực tại Công ty từ năm 2010 – 2012.2.1.5.1.Tình hình lao động.2.1.5.2.Tình hình tài sản và nguồn vốn.2.1.5.3.Tình hình kết quả hoạt dộng kinh doanh.2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hoá.2.2.1.Quy mô và cơ cấu tiền lương.2.2.2. Quỹ tiền lương.2.2.3.Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng.2.2.4.Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải trả công nhân viên.2.2.4.1. Hạch toán tiền lương.2.2.4.2.Hạch toán các khoản trích theo lương.2.2.5. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hoá..3.1.Một số nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty .3.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty .PHẦN III – KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOGiấy xác nhận của đơn vị thực tậpPhần I Đặt vấn đề1.Lý do chọn đề tàiLao động tiền lương là một vấn đề hết sức quan trọng, nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của Công ty. Một chế độ lao động tiền lương hợp lý là cơ sở, là động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Chế độ lao động tiền lương được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm của tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và tính chất công việc của doanh nghiệp.Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thì tiền lương là một phần không nhỏ của chi phí sản xuất, hình thức trả lương ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất. Nếu chọn cách trả lương hợp lý sẽ tạo động lực tăng năng suất lao động, tiết kiệm được nguyên vật liệu … ngược lại lựa chọn cách trả lương không hợp lý có thể là giảm năng suất lao động, quá trình sản xuất diễn ra chậm hơn và không tiết kiệm được nguyên vật liệu. Hiện nay hình thức trả lương sản phẩm và thời gian đang được áp dụng ở nhiều doanh nghiệp. Nhưng vấn đề đặt ra là trả lương như thế nào để đảm bảo tiền lương được phân chia một cách công bằng và hợp lý. Qua quá trình nghiên cứu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hoá em nhận thấy cách trả lương của công ty có nhiều ưu điểm song bên cạnh đó còn có những nhược điểm và những hạn chế nhất định.Xuất phát từ những lý do trên, em lựa chọn đề tài “ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh hoá”. để nghiên cứu.Đề tài được nghiên cứu nhằm tìm ra những biện pháp nhằm nâng cao và hoàn thiện các hình thức xăp xếp lao động và tiền lương trong công ty để cho nó phù hợp với điều kiện sản xuất và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty.2 . Mục đích nghiên cứu Làm rõ giữa lý luận và thực tế về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, qua đó rút ra những ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hoá. 3.Đối tượng nghiên cứu Công tác kế toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hoá.4.Phạm vi nghiên cứu Về mặt không gian: Tập trung tìm hiểu tại phòng kế toán của Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hoá. Về mặt thời gian: Tập trung nghiên cứu tình hình của Công ty qua 3 năm 2010 2012. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hoá tháng 12 năm 2012.5.Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu Phương pháp hạch toán kế toán Phương pháp phân tích chi tiết Các phương pháp khác…..6. Kết cấu đề tài: Phần I – Đặt vấn đề Phần II Nội dung và kết quả nghiên cứu chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chương:Chương I: Cơ sở lý luận của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hoá.Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hoá. Phần III – Kết luận và kiến nghịPhần IINội dung và kết quả nghiên cứuCHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG1.1. Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp1.1.1. Khái niệm, bản chất và chức năng của tiền lương1.1.1.1. Khái niệm tiền lươngTheo tổ chức lao động Quốc tế (ILO), tiền lương là sự trả công hoặc thu nhập mà có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, hoặc bằng pháp luật, pháp quy Quốc gia, do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hoặc những dịch vụ đã làm hoặc sẽ phải làm.Ở Việt Nam, hiện nay có sự phân biệt các yếu tố trong tổng thu nhập của người lao động từ công việc: Tiền lương (dụng ý chỉ lương cơ bản), phụ cấp và phúc lợi. Theo quan điểm cải cách tiền lương năm 1993, tiền lương là giá cả sức lao động, được hình thành qua sự thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu về sức lao động trên thị trường quyết định và được trả cho năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc.Như vậy: tiền lương được hiểu là số tiền mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động của họ thanh toán lại tương ứng với số lượng và chất lương lao động mà họ đã tiêu hao trong quá trình tạo ra của cải trong xã hội.1.1.1.2.Bản chất của tiền lươngTheo quan điểm của Chủ nghĩa Mác Lênin, tiền lương là một phần thu nhập quốc dân biểu hiện bằng tiền mà người lao động nhận được để bù đắp cho lao động đã bỏ ra tuỳ theo số lượng và chất lượng của người lao động đó. Như vậy tiền lương là một phần giá trị mới sáng tạo ra được phân phối cho người lao động để tái sản xuất sức lao động của mình. Vì người lao động trong quá trình tham gia sản xuất phải hao phí một lương sức lao động nhất định và sau đó phải được bù đắp bằng việc sử dụng tư liệu tiêu dùng.Tiền lương dưới CNXH là một bộ phận của thu nhập quốc dân được Nhà nước phân phối cho người lao động vì thế nó chịu ảnh hưởng của một loạt nhân tố: Trình độ phát triển sản xuất, quan hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng trong từng thời kỳ và chính sách của Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế chính trị trong thời kỳ đó. Như vậy tiền lương của người lao động còn phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế xã hội của Đất nước. Một nền kinh tế còn nghèo nàn lạc hậu, các phương tiện sản xuất chưa tiên tiến, trình độ lao động chưa cao, hiệu qủa sản xuất kinh doanh còn thấp thì tiền lương chưa thể cao được. Mặt khác, lúc đó thu nhập quốc dân chưa đủ để đáp nhu cầu cao về tiền lương của toàn xã hội. Như ta biết thu nhập quốc dân phụ thuộc vào hai yếu tố đó là: Số lượng lao động trong khu vực sản xuất vật chất và năng suất lao động bình quân của khối sản xuất vật chất. Vì vậy, tiền lương chỉ được tăng lên trên cơ sở tăng số lượng lao động trong khu vực sản xuất và tăng năng xuất lao động của khối này.Theo quan điểm đổi mới hiện nay, tiền lương ở nước ta đã được coi là giá cả sức lao động, coi sức lao động là hàng hoá là một bước tiến quan trọng trong nhận thức về tiền lương của Đảng và Nhà nước ta và cũng hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của tình hình đất nước. Đất nước ta đang trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên CNXH, nền kinh tế còn tồn tại nhiều chế độ sở hữu đan xen lẫn nhau, do đó tiền công hay tiền lương còn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau với bản chất khác nhau. Trong thành phần kinh tế tư bản tư nhân dựa trên chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất và bóc lột sức và bóc lột sức lao động làm thuê thì tiền công là giá cả sức lao động và quan hệ lao động ở đây là quan hệ chủ thợ. Trong thành phần kinh tế quốc doanh về mặt sở hữu tập thể mà Nhà nước là người đại diện đứng ra quản lý trong các doanh nghiệp quốc doanh thì quyền quản lý và sử dụng lao động giao cho Giám đốc, mặt khác người lao động được tự do hoàn toàn về thân thể (sự tự do này được pháp luật công nhận và bảo hộ). Vì vậy, đã có đủ điều kiện để coi sức lao động trong các doanh nghiệp quốc doanh cũng là hàng hoá, nghĩa là tiền lương và giá cả sức lao động. Tiền lương ở khu vực này Nhà nước tác động thông qu
Xem thêm

59 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG XÂY DỰNG TÂN SƠN Ở HẬU GIANG (56 TRANG)

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG XÂY DỰNG TÂN SƠN Ở HẬU GIANG (56 TRANG)

Báo cáo thực tập kế toán chi phí tiền lương xây dựng Tân Sơn ở Hậu Giang (56 trang)Báo cáo thực tập kế toán chi phí tiền lương xây dựng Tân Sơn ở Hậu Giang (56 trang)Báo cáo thực tập kế toán chi phí tiền lương xây dựng Tân Sơn ở Hậu Giang (56 trang)Báo cáo thực tập kế toán chi phí tiền lương xây dựng Tân Sơn ở Hậu Giang (56 trang)toán tài sản, vật tư dễ mất mát, hư hỏng.
Quá trình thi công được chia làm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại được chia nhỏ thành nhiều công việc khác nhau. Do vậy, việc quản lý phải chặt chẽ sao cho đảm bảo tiến độ thi công công trình đúng thời hạn đúng yêu cầu kỹ thuật.
Nhiệm vụ của Công ty thì ngoài các nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện, Công ty còn đặt ra cho mình các nhiệm vụ để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra. Như:
Nghiên cứu nhu cầu khả năng của thị trường về ngành xây lắp xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp theo ngành nghề đã đăng ký, thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết với các đơn vị kinh tế khác.
Tổ chức nghiên cứu nâng cao năng suất lao động, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng công trình. Phù hợp với thị hiếu của khách hàng.
Chấp hành luật pháp Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, quản lý toàn diện đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty. Nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động.
1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng. Bên cạnh hệ thống chỉ huy là Giám đốc thường có các bộ phận tham mưu như các phòng chức năng. Tuy nhiên, quyền quyết định vẫn thuộc về Giám đốc đơn vị.
Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty TNHH Tân Sơn.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TYSơ đồ 2.1: Tổ chức Công ty TNHH Tân Sơn
Đứng đầu Công ty là Giám đốc và các phòng chức năng.
Giám đốc là người đứng đầu Công ty và là người đại diện trước pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm về mọi mặt. Thay mặt cho Công ty t
Xem thêm

55 Đọc thêm

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

PHẦN I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
I. LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
1.Tiền lương:
1.1. Khái niệm:
Trong kinh tế thị trường sức lao động trở thành hàng hoá, người có sức lao động có thể tự do cho thuê(bán sức lao động của mình cho người sử dụng lao động: Nhà nước, chủ doanh nghiệp…) thông qua các hợp đồng lao động. Sau quá trình làm việc, chủ doanh nghiệp sẽ trả các một khoản tiền có liên quan chặt chẽ đến kết quả lao động của người đó.
Về tổng thể tiền lương được xem như là một phần của quá trình trao đổi giữa doanh nghiệp và người lao động.
Người lao động cung cấp cho họ về mặt thời gian, sức lao động, trình độ nghề nghiệp cũng như kỹ năng lao động của mình.
Đổi lại, người lao động nhận lại doanh nghiệp tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp xã hội, những khả năng đào tạo và phát triển nghề nghiệp của mình.
Đối với thành phần kinh tế tư nhân, sức lao động rõ ràng trở thành hàng hóa vì người sử dụng tư liệu sản xuất không đồng thời sở hữu tư liệu sản xuất. Họ là người làm thuê bán sức lao động cho người có tư liêu sản xuất. Giá trị của sức lao động thông qua sự thoả thuận của hai bên căn cứ vào pháp luật hiện hành.
Đối với thành phần kinh tế thuộc sở hữu Nhà nước, tập thể người lao động từ giám đốc đến công nhân đều là người cung cấp sức lao động và được Nhà nước trả công. Nhà nước giao quyền sử dụng quản lý tư liệu sản xuất cho tập thể người lao động. Giám đốc và công nhân viên chức là người làm chủ được uỷ quyền không đầy đủ, và không phải tự quyền về tư liệu đó. Tuy nhiên, những đặc thù riêng trong việc sử dụng lao động của khu vực kinh tế có hình thức sở hữu khác nhau nên các quan hệ thuê mướn, mua bán, hợp đồng lao động cũng khác nhau, các thoả thuận về tiền lương và cơ chế quản lý tiền lương cũng được thể hiện theo nhiều hình thức khác nhau.
Tiền lương là bộ phận cơ bản (hay duy nhất) trong thu nhập của người lao động, đồng thời là một trong các chi phí đầu vào của sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.
Vậy có thể hiểu: Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá cả yếu tố của sức lao động mà người sử dụng (Nhà nước, chủ Doanh nghiệp) phải

trả cho người cung ứng sức lao động, tuân theo nguyên tắc cung -cầu, giá cả thị trường và pháp luật hiện hành của Nhà nước.
1.2.Ý nghĩa, nhiệm vụ và chức năng của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
a. Ý nghĩa:
- Lao động là một yếu tố không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Hạch toán tốt lao động tiền lương và các khoản trích theo lương giúp cho công tác quản lý nhân sự đi vào nề nếp có kỷ luật, đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp chi trả các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc trong trường hợp nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động.
- Tổ chức tốt công tác tiền lương còn giúp cho việc quản lý tiền lương còn chặt chẽ đảm bảo việc trả lương đúng chính sách và doanh nghiệp đồng thời còn căn cứ để tính toán phân bổ chi phí nhân công và chi phí doanh nghiệp hợp lý.
b. Nhiệm vụ:
Với ý nghĩa trên, kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tổ chức ghi chép phản ánh kịp thời, chính xác số liệu về số lượng, chất lượng và kết quả lao động. Hướng dẫn các bộ phận trong doanh nghiệp ghi chép và luân chuyển các chứng từ ban đầu về lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Tính toán chính xác và thanh toán kịp thời các khoản tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp BHXH và các khoản trích nộp theo đúng chế độ quy định.
- Tính toán và phân bổ chính xác, hợp lý chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương vào các đối tượng hạch toán chi phí.
- Tổ chức lập các báo cáo về lao động, tiền lương, tình hình trợ cấp BHXH qua đó tiến hành phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương của doanh nghiệp để có biện pháp sử dụng lao động có hiệu quả hơn.
c. Chức năng của tiền lương:
Xem thêm

47 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 8
1.LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 8
1.1.Khái niệm tiền lương 8
1.2. Chức năng của tiền lương 10
1.2.1. Chức năng thước đo giá tri 10
1.2.2. Chức năng tái sản xuất sức lao động 10
1.2.3. Chức năng kích thích sản xuất 10
1.2.4. Chức năng điều tiết lao động 12
1.2.5. Chức năng là công cụ quản lý của doanh nghiệp 12
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương trong doanh nghiệp 12
1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc thị trường lao động 12
1.3.2. Các nhân tố thuộc môi trường doanh nghiệp 13
1.3.3. Nhóm nhân tố thuộc bản thân người lao động 14
1.3.4. Nhóm nhân tố thuộc bản thân công việc 15
1.3.5. Các nhân tố khác 16
1.4. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp 16
1.4.1. Hình thức trả lương theo thời gian 17
1.4.1.1. Tiền lương thời gian giản đơn: 17
1.4.1.2. Tiền lương thời gian có thưởng 19
1.4.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 19
1.4.2.1. Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp 20
1.4.2.2. Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp 21
1.4.2.3. Tiền lương theo sản phẩm có thưởng 21
1.4.2.4. Tiền lương theo sản phẩm lũy tiến 22
1.4.3. Hình thức trả lương khoán 23
1.4.3.1. Khoán công việc : 23
1.4.3.2. Khoán quỹ lương: 23
1.4.3.3. Khoán thu nhập: 24
1.5. Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 24
1.5.1. Quỹ tiền lương 24
1.5.2. Các khoản trích theo lương 25
1.5.2.1. Quỹ bảo hiểm y tế 26
1.5.2.2. Quỹ bảo hiểm xã hội 26
1.5.2.3. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 27
1.5.2.4. Kinh phí công đoàn 27
1.6. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 28
2.HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 29
2.1. Hạch toán số lượng lao động 29
2.2. Hạch toán thời gian lao động 29
2.3. Hạch toán kết quả lao động 30
3.HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP 30
3.1. Chứng từ sử dụng trong hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 30
3.2. Tài khoản sử dụng 32
3.3. Phương pháp hạch toán 35
3.4. Sổ sách kế toán sử dụng và quy trình ghi sổ trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 39
3.4.1. Hình thức Nhật ký Sổ cái 39
3.4.2. Hình thức Nhật ký chung 40
3.4.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ 41
3.4.4. Hình thức Nhật ký Chứng từ 42
3.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 43
3.5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong điều kiện kế toán trên máy vi tính 44
CHƯƠNG 2 46
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 46
1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 46
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 46
1.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty 47
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty 47
1.2.1.1. Nghành nghề kinh doanh 47
1.2.2. Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ 48
1.2.2.1. Đặc điểm sản phẩm 48
1.2.2.2. Quy trình công nghệ 49
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 50
1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 50
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 51
1.4. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty 55
1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 55
1.4.2. Đặc điểm về chế độ kế toán tại công ty 56
2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 59
2.1. Đặc điểm lao động tại CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 59
2.2. Khái quát về tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 60
2.2.1. Các hình thức tiền lương sử dụng 60
2.2.1.1. Hình thức tiền lương khoán 60
2.2.1.2. Hình thức tiền lương sản phẩm 62
2.2.2. Các khoản trích theo lương tại Công ty 65
2.2.2.1. Trích quỹ BHXH 65
2.2.2.2. Trích quỹ BHYT 65
2.2.2.3. Trích quỹ BHTN 66
2.2.2.4. Trích Kinh phí Công đoàn 66
2.2.3. Các chế độ BHXH 67
2.3. Nội dung tổ chức hạch toán tiền lương tại CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 68
2.3.2. Tài khoản sử dụng 81
2.3.3. Quy trình kế toán 81
2.3.3.1 Sổ kế toán chi tiết 84
2.3.2.2 Sổ kế toán tổng hợp 91
Biểu số 2.19 Chứng từ ghi sổ 91
CHƯƠNG 3 96
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 96
1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 96
1.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty : 96
1.1.1. Thuận lợi 96
1.1.2. Khó khăn 97
1.2. Đánh giá công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 97
1.2.1. Ưu điểm 97
1.2.2. Nhược điểm 100
2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 101
2.1. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 101
2.2. Nội dung hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 102
KẾT LUẬN 110
Xem thêm

113 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AHC

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AHC

Trong thời đại ngày nay với cơ chế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.
Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con người. Trong doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh.
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, tiền thưởng... Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiến lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vu do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hoạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một công tác quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán. Đây là một nhân tố gắn liền với hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp, nó phản ánh sự trực tiếp đãi ngộ của doanh nghiệp đối với người lao động. Đồng thời đây cũng là một thước đo thành quả lao động của người lao động. Tiền lương là một điều kiện đảm bảo cuộc sống cho người lao động. Từ đó người lao động sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ của mình.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại AHC với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo TS Nguyễn Thị Hồng Thúy em đã đi sâu nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề thực tập của mình với đề tài “Hoàn thiện công tac kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại AHC”. Việc nghiên cứu nhằm mục đích hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về lương, phân tích thực trạng công tác tổ chức kế toán tiền lương ở công ty trên cơ sở hiểu biết của bản thân trong quá trình học tập đề suất những biện pháp hoàn thiện công tác tố chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Xem thêm

81 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Biovegi Việt Nam

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIOVEGI VIỆT NAM

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 14
DANH MỤC SƠ ĐỒ 16
DANH MỤC BẢNG BIẺU 16
LỜI MỞ ĐẦU 17
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 20
1.1 Sự cần thiết của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 20
1.1.1 Một số khái niệm 20
1.1.2 Ý nghĩa của kế toán tiền lương 22
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 22
1.1.4 Nguyên tắc kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 23
1.2 Phân loại tiền lương 23
1.2.1 Phân loại theo tính chất của lương 23
1.2.2 Phân loại theo hình thức trả lương 24
1.2.3 Phân loại theo đối tượng trả lương 25
1.2.4 Phân loại theo chức năng tiền lương 25
1.3 Các hình thức trả lương 26
1.3.1 Tiền lương thời gian 26
1.3.2 Tiền lương theo sản phẩm 27
1.3.3 Tiền lương khoán theo khối lượng công việc 28
1.3.4 Hình thức trả lương hỗn hợp: 30
1.3.5 Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương: 30
1.3.6 Cách tính lương trong một số trường hợp đặc biệt 31
1.4 Nguyên tắc trả lương 32
1.5 Các quy định chuẩn mực , luật, chế độ kế toán quy định về kế toán tiền lương…………………………………………………………………………33
1.6 Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, KPCĐ, quỹ BHTN 34
1.6.1 Qũy tiền lương 34
1.6.2 Quỹ BHXH 35
1.6.3 Quỹ BHYT 36
1.6.4 Kinh phí công đoàn 37
1.6.5 Quỹ BHTN 38
1.7 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 38
1. 7.1 Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 38
1.7.2 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 41
1.8 Các hình thức ghi sổ kế toán 44
1.8.1 Hình thức nhật ký chung 44
1.8.2 Hình thức nhật ký sổ cái 46
1.8.3 Hình thức chứng từ ghi sổ 47
1.8.4 Hình thức nhật ký chứng từ 48
1.8.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính 51
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIOVEGI VIỆT NAM 52
2.1.Tổng quan về công ty CP Biovegi Việt Nam 52
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP Biovegi Việt Nam 52
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty, đặc điểm sản phẩm 60
2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty CP Biovegi Việt Nam 65
2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán 69
2.2 Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP Biovegi Việt Nam 80
2.2.1.Đặc điểm cơ cấu lao động 80
2.2.2.Các quy định về hưởng lương, BHXH của nhân viên tại công ty CP Biovegi Việt Nam 81
2.2.3 Hình thức trả lương tại công ty 86
2.2.4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Biovegi………………………………………………………………………88
2.2.4 Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty …………………………………………………………………………94
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BBIOVEGI VIỆT NAM 118
3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và phương hướng hoàn thiện 118
3.1.1 Ưu điểm 118
3.1.2 Nhược điểm 120
3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Biovegi Việt Nam 122
3.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương………………………………………………………………………..122
3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp 127
KẾT LUẬN 128
TÀI LIỆU THAM KHẢO 129
Xem thêm

45 Đọc thêm

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ASEAN

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ASEAN

MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT 13
DANH MỤC SƠ ĐỒ 14
DANH MỤC BẢNG BIỂU 14
LỜI MỞ ĐẦU 17
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 19
1.1. Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 19
1.1.1. Khái niệm, bản chất của tiền lương và các khoản trích theo lương. 19
1.1.1.1. Tiền lương 19
1.1.1.2. Các khoản trích theo lương 19
1.1.1.3. Bản chất của tiền lương và các khoản trích theo lương 21
1.1.2. Vai trò của tiền lương 21
1.1.3. Ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương. 22
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương. 23
1.1.5. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 25
1.1.5.1. Chức năng 25
1.1.5.2. Nhiệm vụ 26
1.1.6. Các nguyên tắc cần đảm bảo trong quy chế trả lương 27
1.1.7. Chế độ tiền lương của Nhà nước 28
1.1.7.1. Chế độ tiền lương cấp bậc. 28
1.1.7.2. Chế độ tiền lương chức vụ. 29
1.1.8. Tiền lương tối thiểu 30
1.2. Hình thức trả lương, quỹ tiền lương, các khoản trích theo lương và nguyên tắc hạch toán lao động và tiền lương. 32
1.2.1. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp. 32
1.2.1.1. Hình thức tiền lương theo thời gian. 32
1.2.1.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 34
1.2.1.3. Hình thức tiền lương khoán 36
1.2.2. Quỹ tiền lương 36
1.2.3. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp 38
1.2.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội 38
1.2.3.2. Quỹ bảo hiểm y tế 41
1.2.3.3. Kinh phí công đoàn 41
1.2.3.4. Bảo hiểm thất nghiệp 42
1.2.4. Nguyên tắc hạch toán lao động và tiền lương 44
1.2.4.1. Phân loại lao động hợp lý 44
1.2.4.2. Phân loại tiền lương phù hợp 45
1.2.5. Tiền lương nghỉ phép trích trước 46
1.3. Nội dung tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 47
1.3.1. Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng 47
1.3.1.1. Chứng từ kế toán 47
1.3.1.2. Thủ tục luân chuyển chứng từ 48
1.3.1.3. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 48
1.3.2. Tổ chức sử dụng tài khoản kế toán và trình tự kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 51
1.3.2.1. Kế toán tiền lương 51
1.3.2.2. Kế toán các khoản trích theo lương 54
1.4. Thuế thu nhập cá nhân 57
1.4.1. Khái niệm 57
1.4.2. Chức năng, vai trò của thuế thu nhập cá nhân 58
1.4.3. Đối tượng nộp thuế thu nhập các nhân 59
1.4.4. Thu nhập thuộc diện chịu thuế 60
1.4.5. Giảm trừ gia cảnh 61
1.4.6. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo 61
1.5. Hình thức tổ chức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 63
1.5.1. Hình thức Nhật ký Sổ cái. 63
1.5.2. Hình thức Nhật ký chứng từ. 65
1.5.3. Hình thức Nhật ký chung. 67
1.5.4. Chứng từ ghi sổ 68
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ASEAN 70
2.1. Tìm hiểu chung về công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN 70
2.1.1. Giới thiệu về công ty 70
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 70
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 71
2.1.3.1. Chức năng của công ty 71
2.1.3.2. Nhiệm vụ của công ty 72
2.1.3.3. Ngành nghề kinh doanh 73
2.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty 76
2.1.5. Khả năng về vốn của công ty 78
2.1.5.1. Vốn điều lệ 78
2.1.6. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp 78
2.1.6.1. Vị thế của doanh nghiệp trong mỗi trường cạnh tranh 78
2.1.6.2. Tình hình khách hàng 79
2.1.6.3. Tình hình các nhà cung cấp tài chính,nguyên vật liệu 80
2.1.6.4. Các đối thủ cạnh tranh 80
2.1.6.5. Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp trên thị trường 81
2.1.7. Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý của doanh nghiệp 82
2.1.7.1. Cơ cấu bộ máy quản lý của doanh nghiệp 82
2.1.7.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty 83
2.1.8. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 86
2.1.8.1. Khái quát chỉ tiêu tài chính của công ty trong những năm gần đây 86
2.1.8.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty một số năm gần đây 87
2.2. Công tác tổ chức kế toán tại công ty 88
2.2.1. Cơ cấu tổ chức công tác kế toán tại công ty 88
2.2.2. Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 91
2.2.2.1 Chế độ kế toán và các văn bản áp dụng tại công ty. 91
2.2.2.2. Hình thức ghi sổ áp dụng tại công ty 91
2.3. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN 93
2.3.1. Công tác quản lý nhân lực của công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN 93
2.3.1.1. Tình hình lao động 93
2.3.1.2. Hạch toán thời gian lao động 95
2.3.2. Các hình thức trả lương tại công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN 96
2.3.3. Kế toán tiền lương tại công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN 96
2.3.3.1. Chứng từ sử dụng 96
2.3.3.2. Quy trình tính lương 97
2.3.4. Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN 116
2.3.4.1. Chứng từ sử dụng 116
2.3.4.1. Quy trình hạch toán 116
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ASEAN 138
3.1. Đánh giá khái quát tình hình Công ty và công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN 138
3.1.1.Ưu điểm 139
3.1.1.1. Về Tổ chức bộ máy kế toán 139
3.1.1.2. Về tổ chức công tác kế toán 139
3.1.1.3. Về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 140
3.1.2. Nhược điểm 140
3.2. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 141
3.2.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 141
3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 142
3.2.2.1. Về công tác hoàn thiện chứng từ 142
3.2.2.2. Về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 142
3.2.2.3. Về công tác hoàn thiện sổ sách 144
KẾT LUẬN 145
TÀI LIỆU THAM KHẢO 146
Xem thêm

133 Đọc thêm

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC ANH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC ANH

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ11.1 Lý do chọn đề tài11.2 Mục tiêu nghiên cứu11.3. Đối tượng nghiên cứu21.4. Phạm vi nghiên cứu21.5. Số liệu và phương pháp thu thập số liệu21.6 Bố cục của báo cáo thực tập2CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN32.1. Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương32.1.1 Tiền lương32.1.2 Các khoản trích theo lương: (bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)32.2. Phân loại tiền lương42.2.1 Phân loại theo thời gian lao động42.2.2 Phân loại theo quan hệ với quá trình sản xuất42.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng42.4 Nhiệm vụ kế toán tiền lương72.5 Các hình thức tính lương72.5.1 Hình thức tính lương theo thời gian72.5.2 Hình thức tính lương theo sản phẩm72.5.3 Tính lương và trợ cấp theo BHXH92.6 Nguyên tắc, chuẩn mực kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương92.6.1 Tài khoản sử dụng.102.6.1.1 Cơ cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 334 – phải trả cho người lao động102.4.1.2.2 Cơ cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khácCHƯƠNG 3. CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI NGỌC ANH213.1 Mô tả đối tượng nghiên cứu213.1.1 Giới thiệu sơ lược về công ty thực tập213.1.2 Ngành nghề kinh doanh223.1.3 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển223.1.4 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp223.1.5 Cơ cấu tổ chức phòng kế toán243.1.6 Hình thức kế toán253.1.7 Hệ thống tài khoản sử dụng263.1.8 Danh mục chứng từ, sổ sách kế toán đơn vị253.1.9 Một số chính sách kế toán và ước tính kế toán273.2 Nội dung kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thương Mại Ngọc Anh283.2.1 Một số nghiệp vụ về hạch toán tiền lương mà công ty áp dụng283.3 So sánh sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế tại doanh nghiệp363.4 Một số giải pháp36CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ374.1 Kết luận374.2 Kiến nghị37
Xem thêm

55 Đọc thêm

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN THẮNG

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN THẮNG

Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động,các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bảy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cức lao động, là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao động.Đối với các doanh nghiệp, tiền lương phải trả cho người lao động là một yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sáng tạo ra.Do vậy, các doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động có hiệu quả để tiêt kiệm chi phí tiền lương
Quản lý lao động tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp, nó là nhân tố giúp cho doanh nghiệp hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất-kinh doanh của mình.Tổ chức hạch toán lao động tiền lương giúp cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp vào nề nếp,thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động,tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác.Đồng thời cũng tạo cơ sở cho việc tính lương theo đúng nguyên tắc phân phối theo lao động.Tổ chức tốt công tác hạch toán lao động tiền lương giúp cho doanh nghiẹp quản lý tốt quỹ tiền lương,đảm bảo việc trả lương và trợ cấp BHXH đúng nguyên tắc,đúng chế độ,kích thích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao,đồng thời cũng tạo được cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác.
Như vậy,tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian,khối lượng công việc mà người lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp nói chung.
Tại Doanh Nghiệp tư nhân Toàn Thắng thì tổ chức ghi chép,phản ánh,tổng hợp số liệu về số lượng lao động thời gian kết quả lao động,tính lương và trích các khoản theo lương,phân bổ chi phí nhân công theo đúng đối tượng sử dụng lao động.Hướng dẫn,kiểm tra các nhân viên hạch toán ở bộ phận kinh doanh thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu về lao động,tiền lương,mở sổ cần thiết và hạch toán nghiệp vụ lao động,tiền lương đúng chế độ,đúng phương pháp.Hàng
tháng theo dõi tình hình thanh toán tiền lương,tiền thưởng,các khoản phụ cấp,trợ cấp cho người lao động.Lập các báo cáo về lao động,tiền lương phục vụ cho công tác quản lý của nhà nước và của doanh nghiệp
Qua thời gian thực tập tại doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng, với kiến thức thu nhận được tại trường, cùng với sự hướng dẫn hết lòng của cô giáo Nguyễn Bảo Ngọc và các anh chị ở phòng kế toán của doanh nghiệp, em nhận thấy công tác tiền lương và các khoản trích theo lương có tầm tầm quan trọng lớn lao đối với mỗi doanh nghiệp.Bởi vậy, em đã lựa chọn và viết báo cáo thực tập với đề tài “ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp tư nhân Toàn thắng .
Nội dung của báo cáo này ngoài lời mở đầu được chia thành 3 chương .
Chương I : Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .
Chương II : Thực tế công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp tư nhân Thắng .
Chương III : Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng .
Kết Luân :
Xem thêm

80 Đọc thêm

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI “CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ATA”

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI “CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ATA”

Sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi nền tài chính quốc gia phải được tiếp tục đổi mới một cách toàn diện nhằm tạo ra sự ổn định của môi trường kinh tế. Tài chính luôn luôn là tổng hoà các mối quan hệ kinh tế, tổng thể các nội dung và giải pháp tài chính, tiền tệ, không chỉ có nhiệm vụ khai thác các nguồn lực tài chính, tăng thu nhập, tăng trưởng kinh tế, mà còn phải quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, kế toán tiền lương là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế, tài chính đảm bảo hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy kế toán tiền lương có vai trò đặc biệt cần thiết và quan trọng với hoạt động tài chính doanh nghiệp.
Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người,lao động có vai trò cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh,các chế độ chính sách của Nhà nước luôn bảo vệ quyền lợi của người lao động,được vệ cụ thể bằng luật lao động,chế độ tiền lương,chế độ BHXH,BHYT,KPCĐ.
Tiền lương cố vai trò tác dụng là đòn bẩy kinh tế tác động quản lao động,công tác kế toán tiền lương và các khoản tính trích theo tiền lương cần chính xác, kịp thời để đảm bảo quyền lợi ích của người lao động.Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất của doanh nghiệp.
Vì vậy doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác quản l‎í lao động.Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cần chính xác,kịp thời để đảm bảo quyền lợi của người lao động đồng thời tạo điều kiện tăng năng suất lao động,tiết kiệm chi phí nhân công,đẩy mạnh hoạt động sản xuất
Xuất phát từ tầm quan trọng của kế toán lao động - tiền lương, trong thời gian trực tập tại Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng ATA, nhờ sự giúp đỡ của phòng kế toán và sự hướng dẫn của Cô giáo Nguyễn Ngọc Qu‎ý, em đã đi sâu tìm hiểu đề tài: “Kế toán lao động - tiền lương và các khoản trích theo lương”
Ngoài lời mở đầu và lời kết luận,nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 3 phần:
Phần I:Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo tiền lương.
Phần II:Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại “Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu tư Xây Dựng ATA”
Phần III:Nhận xết và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Trong thời gian thực tập tại “Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng ATA”e đã được tìm hiểu rõ về đặc điểm,tình hình kinh doanh,đặc điểm tổ chức bộ máy quản ‎ly cũng như tổ chức và hoạt động của bộ máy kế toán tài chính tại công ty.Qua đó, bổ sung hoàn thiện thêm vốn kiến thức của mình.Do thời gian thực tập không nhiều,nhận thức của bản thân còn nhiều hạn chế,nên không tránh khỏi sai sót nhầm lẫn.Kính mong thầy cô giáo trong trường cùng ban lãnh đạo của doanh nghiệp nhiệt tình đóng góp‎kiến và sửa chữa giúp đỡ để bài viết của e được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!.

Hà Nam,Ngày 31 tháng 03 năm 2011
Sv:Nguyễn Thị Nhàn
Xem thêm

105 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Chi cục Thuế Lệ Thủy

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CHI CỤC THUẾ LỆ THỦY

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1 . Lý do chọn đề tài
Trong cơ chế thị trường như hiện nay, lao động là một yếu tố không thể thiếu được trong quá trình hoạt động của bất kỳ một doanh nghiệp nào nói chung và các đơn vị hành chính sự nghiệp nói riêng. Nó là hoạt động có ý thức của con người và luôn mang tính sáng tạo. Đi đôi với lao động là tiền lương. Công cụ này nếu được nhà quản lý sử dụng đúng đắn sẽ là đòn bẩy kích thích người lao động phát huy hết khả năng và bầu nhiệt huyết của mình trong công việc, theo đó sẽ nâng cao được hiệu quả và năng suất lao động. Đây là điều mà các doanh nghiệp cũng như các đơn vị hành chính sự nghiệp hướng đến.
Tiền lương có vai trò tác dụng là đòn bẩy kinh tế, tác động trực tiếp đến người lao động. Vì vậy cần phải tăng cường công tác quản lý lao động, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cần chính xác, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đối với người lao động, tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó là nguồn thu nhập chủ yếu giúp họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình. Do đó tiền lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động làm việc có hiệu quả nếu họ được trả lương đúng theo sức lao động mà họ đã đóng góp. Ngược lại, với chính sách tiền lương không xứng đáng với sức lao động mà họ bỏ ra, dẫn đến đời sống của họ khó khăn, tinh thần không thỏa mãn, họ làm việc sẽ không hiệu quả. Điều quan trọng hơn là không thu hút được nhân tài. Cũng xuất phát từ lương thấp dẫn đến các tiêu cực như: tham nhũng, hối lộ,… nền kinh tế cũng chậm phát triển. Chính vì lẽ đó mà Đảng và Nhà nước ta đã liên tục có nhiều chính sách đổi mới chế độ tiền lương nhằm đáp ứng và nâng cao hiệu quả kinh tế nước nhà.
Chi cục Thuế huyện Lệ Thủy là cơ quan chuyên môn nằm trong hệ thống thu thuế của Nhà nước, được giao nhiệm vụ thu thuế và thu khác trên địa bàn huyên Lệ Thủy. Chính sách về thuế thường xuyên thay đổi, các quy trình nghiệp vụ cũng thay đổi, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công nhân viên phải có năng lực cao. Là một đơn vị hành chính, việc hạch toán tốt lao động tiền lương và các khoản trích sẽ giúp đơn vị đạt hiệu quả cao trong công việc.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiền lương và các khoản trích theo lương, được sự giúp đỡ tận tình của giảng viên hướng dẫn và các anh, chị, cô, chú trong đơn vị, em đã chọn đề tài :” Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Chi cục Thuế Lệ Thủy” làm chuyên đề tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1 Mục tiêu chung
Tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng của Chi cục Thuế Lệ Thủy.
2.2 Mục tiêu cụ thể
Nghiên cứu lý thuyết tiền lương và các khoản trích để hiểu và nắm bắt được các quy định, chuẩn mực về kế toán tiền lương và các khoản trích, biết được cách tính, hạch toán, từ đó áp dụng vào công việc.
Đánh giá công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong việc hạch toán ,thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên cũng như xem xét sự ảnh hưởng của tiền lương đối với cán bộ công nhân viên .
Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm giúp cho đơn vị quản lý tốt quỹ lương, đảm bảo việc trả lương một cách khoa học chính xác , kịp thời và hoàn thiện hệ thồng kế toán tiền lương tại đơn vị.
3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thống kê, thu thập số liệu: dựa trên các báo cáo, tài liệu, các số liệu
Phương pháp hạch toán kế toán :
Phương pháp so sánh: theo thời gian, theo tiêu chí…
Phương pháp phân tích
4. Nội dung nghiên cứu :
Ngoài phần phụ luc, phần mở đầu và phần kết luận, phần nội dung gồm 3 chương sau:
Chương 1: Lý luận về kế toán tiền lương và khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Chương 2: Thực trạng công tác tiền lương và khoản trích theo lương tại Chi cục Thuế Lệ Thủy
Chương 3: Một số kiến nghị và đề xuất biện pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại Chi cục Thuế Lệ Thủy
Xem thêm

56 Đọc thêm

luận văn kế toán Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH WOORIM VINA

LUẬN VĂN KẾ TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH WOORIM VINA

luận văn kế toán Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH WOORIM VINA Tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề được cả doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Vì vậy, ngoài việc xây dựng cho mình một chế độ tiền lương đúng quy định, tiết kiệm chi phí, các doanh nghiệp còn phải chú trọng đến tính hợp lý tương đối của tiền lương đứng trên góc độ người lao động, nhằm thu hút lao động có trình độ tay nghề, đồng thời khuyến khích người lao động tích cực lao động, nâng cao năng suất, chất lượng lao động, đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Việc hạch toán, phân bổ chính xác tiền lương cùng các khoản trích theo lương vào giá thành sản phẩm sẽ một phần giúp cho doanh nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường nhờ giá cả hợp lý. Mặt khác việc tính đúng, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động cũng là động lực thúc đẩy họ hăng và yên tâm sản xuất.
Để làm rõ vấn đề này em đã chọn đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp của mình là “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH WOORIM VINA” với mục tiêu để tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty, đánh giá công tác quản lý tiền lương của công ty. Từ đó, có phương pháp tính toán cho phù hợp đảm bảo nâng cao năng suất lao động, cũng như để đạt được chỉ tiêu kế hoạch mà công ty đã đề ra.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Với đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH WOORIM VINA sẽ tập trung nghiên cứu các nội dung sau:
- Đánh giá thực trạng, tình hình, đặc điểm tính chất và tầm quan trọng của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty WOORIM VINA.
- Tổng kết và khái quát những vấn đề có tính chất tổng quan về tiền lương và kế toán tiền lương qua đó đánh giá tình hình trả lương và hạch toán tiền lương để tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu để có biện pháp khắc phục để hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương, đảm bảo sự công bằng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công nhân viên trong công ty phát huy hết khả năng, sức lao động, sang tạo của mình để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Từ đó kịp thời cung cấp cho giám đốc hiểu rõ hết tình hình công ty để đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp với thực trạng của công ty để có thể đạt hiêu quả cao nhất về mọi mặt.
3. Đối tượng nghiên cứu
-Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH WOORIM VINA
-Mức lương của cán bộ công nhân viên trong công ty
-Các chứng từ, phương pháp tính lương mà công ty sử dụng
4. Phạm vi ngiên cứu
Vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương, cách hạch toán lương của Công ty năm 2013
5. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
-Phương pháp điều tra thu thập số liệu, ghi chép: bằng việc sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và nghiên cứu, tìm hiểu sổ sách, báo cáo kế toán từ phòng Tài vụ và phòng tổ chức hành chính của công ty
-Phương pháp phân tích: Trên cơ sở hệ thống số liệu thu thập được, thông qua sang lọc, xử lý số liệu để từ đó làm cơ sở cho việc phân tích thực tế hoạt động của đơn vị.
-Phương pháp tổng hợp: Thông qua việc tổng hợp những số liệu, chứng từ làm cơ sở để tiến hành nghiên cứu.
6. Kết cấu của bài khóa luận
Ngoài phần mở đầu và kết luận bài khóa luận gồm ba chương:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH WOORIMVINA
Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH WOORIM VINA

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Một số vấn đề cơ bản về tiền lương
1.1.1 Khái niệm, bản chất, vai trò của tiền lương
1.1.1.1 Khái niệm

Trong kinh tế thị trường sức lao động trở thành hàng hoá, người có sức lao động có thể tự do cho thuê (bán sức lao động của mình cho người sử dụng lao động: Nhà nước, chủ doanh nghiệp...) thông qua các hợp đồng lao động. Sau quá trình làm việc, chủ doanh nghiệp sẽ trả một khoản tiền có liên quan chặt chẽ đến kết quả lao động của người đó.
Về tổng thể tiền lương được xem như là một phần của quá trình trao đổi giữa doanh nghiệp và người lao động. Người lao động cung cấp cho Doanh nghiệp về mặt thời gian, sức lao động, trình độ nghề nghiệp cũng như kỹ năng lao động của mình. Đổi lại, người lao động nhận lại từ doanh nghiệp tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp xã hội, những khả năng đào tạo và phát triển nghề nghiệp của mình.
Đối với thành phần kinh tế tư nhân, sức lao động rõ ràng trở thành hàng hoá vì người sử dụng tư liệu sản xuất không đồng thời sở hữu tư liệu sản xuất. Họ là người làm thuê, bán sức lao động cho người có tư liệu sản xuất. Giá trị của sức lao động thông qua sự thoả thuận của hai bên căn cứ vào pháp luật hiện hành.
Đối với thành phần kinh tế thuộc sở hữu Nhà nước, tập thể người lao động từ giám đốc đến công nhân đều là người cung cấp sức lao động và được Nhà nước trả công. Nhà nước giao quyền sử dụng quản lý tư liệu sản xuất cho tập thể người lao động. Giám đốc và công nhân viên chức là người làm chủ được uỷ quyền không đầy đủ, và không phải tự quyền về tư liệu đó. Tuy nhiên, những đặc thù riêng trong việc sử dụng lao động của khu vực kinh tế có hình thức sở hữu khác nhau nên các quan hệ thuê mướn, mua bán, hợp đồng lao động cũng khác nhau, các thoả thuận về tiền lương và cơ chế quản lý tiền lương cũng được thể hiện theo nhiều hình thức khác nhau.
Tiền lương là bộ phận cơ bản (hay duy nhất) trong thu nhập của người lao động, đồng thời là một trong các chi phí đầu vào của sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.
Vậy có thể hiểu: Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá cả yếu tố của sức lao động mà người sử dụng (Nhà nước, chủ doanh nghiệp) phải trả cho người cung ứng sức lao động, tuân theo nguyên tắc cung - cầu, giá cả thị trường và pháp luật hiện hành của Nhà nước.
Cùng tiền lương, tiền công là một biểu hiện, một tên gọi khác của tiền lương. Tiền công gắn với các quan hệ thoả thuận mua bán sức lao động và thường sử dụng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các hợp đồng thuê lao động có thời hạn. Tiền công còn được hiểu là tiền trả cho một đơn vị thời gian lao động cung ứng, tiền trả theo khối lượng công việc được thực hiện phổ biến trong những thoả thuận thuê nhân công trên thị trường tự do. Trong nền kinh tế thị trường phát triển khái niệm tiền lương và tiền công được xem là đồng nhất cả về bản chất kinh tế phạm vi và đối tượng áp dụng.
1.1.1.2. Bản chất của tiền lương
Bản chất phạm trù tiền lương theo cơ chế thị trường
Trong nhiều năm qua, công cuộc đổi mới kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Song tình hình thực tế cho thấy rằng sự đổi mới một số lĩnh vực xã hội còn chưa kịp với công cuộc đổi mới chung nhất của đất nước. Vấn đề tiền lương cũng chưa tạo được động lực phát triển kinh tế xã hội.
Hiện nay có nhiều quan niệm khác nhau về tiền lương, song quan niệm thống nhất đều coi sức lao động là hàng hoá. Mặc dù trước đây không được công nhận chính thức, thị trường sức lao động đã được hình thành từ lâu ở nước ta và hiện nay vẫn đang tồn tại khá phổ biến ở nhiều vùng đất nước. Sức lao động là một trong các yếu tố quyết định trong các yếu tố cơ bản, của quá trình sản xuất, nên tiền lương, tiền công là vốn đầu tư ứng trước quan trọng nhất, là giá cả sức lao động. Vì vậy việc trả công lao động được tính toán một cách chi tiết trong hạch toán kinh doanh của các đơn vị cơ sở thuộc mọi thành phần kinh tế. Để xác định tiền lương hợp lí cần tìm ra cơ sở để tính đúng, tính đủ giá trị của sức lao động. Người lao động sau khi bỏ ra sức lao động, tạo ra sản phẩm thì được một số tiền công nhất định.Vậy có thể coi sức lao động là một loại hàng hoá, một loại hàng hoá đặc biệt. Tiền lương chính là giá cả hàng hoá đặc biệt đó - hàng hoá sức lao động.
Hàng hoá sức lao động cũng giống như mọi hàng hoá khác là có giá trị. Người ta định giá trị ấy là số lượng tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất ra nó. Sức lao động gắn liền với con người nên giá trị sức lao động được đo bằng giá trị các tư liệu sinh hoạt đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống (ăn, ở, học hành,đi lại...) và những nhu cầu cao hơn nữa.Song nó cũng phải chịu tác động của các quy luật kinh tế thị trường .
Vì vậy, về bản chất tiền công, tiền lương là giá cả của hàng hoá sức lao động, là động lực quyết định hành vi cung ứng sức lao động. Tiền lương là một phạm trù của kinh tế hàng hoá và chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế khách quan. Tiền lương cũng tác động đến quyết định của các chủ doanh nghiệp để hình thành các thoả thuận hợp đồng thuê lao động.
1.1.1.3.Vai trò của tiền lương
Tiền lương có vai trò rất to lớn nó làm thoả mãn nhu cầu của người lao động. Vì tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, người lao động đi làm cốt là để cho doanh nghiệp trả thù lao cho họ bằng tiền lương để đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho họ. Đồng thời đó cũng là khoản chi phí doanh nghiệp bỏ ra trả cho người lao động vì họ đã làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp. Tiền lương có vai trò như một nhịp cầu nối giữa người sử dụng lao động với người lao động. Nếu tiền lương trả cho người lao động không hợp lý sẽ làm cho ngưòi lao động không đảm bảo ngày công và kỉ luật lao động cũng như chất lượng lao động. Lúc đó doanh nghiệp sẽ không đạt được mức tiết kiệm chi phí lao động cũng như lợi nhuận cần có được để doanh nghiệp tồn tại lúc này cả hai bên đều không có lợi. Vì vậy việc trả lương cho người lao động cần phải tính toán một cách hợp lý để cả hai bên cùng có lợi đồng thời kích thích người lao động tự giác và hăng say lao động.
1.1.2 Nhiệm vụ, chức năng, ý nghĩa của tiền lương
1.1.2.1 Nhiệm vụ
Để phục vụ sự điều hành và quản lý lao động, tiền lương có hiệu quả, kế toán lao động, tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất phải thực hiện những nhiệm vụ sau:
- Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng, thời gian và kết quả lao động.
- Tính đúng và thanh toán kịp thời, đầy đủ tiền lương và các khoản liên quan khác cho người lao động trong doanh nghiệp.
- Kiểm tra tình hình huy động và sử dụng lao động, việc chấp hành chính sách chế độ về lao động, tiền lương, tình hình sử dụng quỹ tiền lương
- Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, đúng chế độ ghi chép ban đầu về lao động, tiền lương.
- Mở sổ thẻ kế toán và hạch toán lao động, tiền lương đúng chế độ, đúng phương pháp.
- Tính toán phân bổ chính xác, đúng đối tượng chi phí tiền lương, các khoản theo lương vào chi phi sản xuất kinh doanh của các bộ phận, đơn vị sử dụng lao động.
- Lập báo cáo kế toán và phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, đề xuất biện pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động trong doanh nghiệp.
1.1.2.2 Chức năng của tiền lương
Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp BHXH, tiền thưởng, tiền ăn ca…Chi phí tiền lương là một phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động, trên cở sở đó tính đúng thù lao lao động, thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản liên quan từ đó kích thích người lao động quan tâm đến thời gian, kết quả và chất lượng lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao năng suất lao động, góp phần tiết kiện chi phí về lao động sống, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Tiền lương là một phạm trù kinh tế tổng hợp và bao gồm các chức năng sau:
- Tiền lương là công cụ để thực hiện các chức năng phân phối thu nhập quốc dân, các chức năng thanh toán giữa người sử dụng sức lao động và người lao động.
- Tiền lương nhằm tái sản xuất sức lao động thông qua việc trao đổi tiền tệ do thu nhập mang lại với các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho người lao động và gia đình họ.
- Kích thích con người tham gia lao động, bởi lẽ tiền lương là một bộ phận quan trọng của thu nhập, chi phối và quyết định mức sống của người lao động. Do đó là công cụ quan trọng trong quản lí. Người ta sử dụng nó để thúc đẩy người lao động hăng hái lao động và sáng tạo, coi như là một công cụ tạo động lực trong sản xuất kinh doanh (SXKD).
1.1.2.3.Ý nghĩa của tiền lương
Lao động là điều kiện đầu tiên và cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Nó là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất xã hội nói chung và quá trình SXKD ở các doanh nghiệp nói riêng diễn ra thường xuyên, liên tục.
Người lao động phải có vật phẩm tiêu dùng để tái sản xuất sức lao động. Vì vậy khi họ tham gia vào lao động sản xuất ở các doanh nghiệp đòi hỏi các doanh nghiệp phải trả thù lao lao động cho họ.Trong nền kinh tế hàng hóa, thù lao lao động được thể hiện bằng thước đo giá trị hay còn gọi là tiền lương. Vậy tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động, là khoản cần thiết mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động theo thời gian hoặc theo khối lượng công việc mà người lao động đã hoàn thành.
Đối với tiền lương phải trả cho người lao động là một khoản chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm hay dịch vụ mà doanh nghiệp đã sáng tạo ra vì thế doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất để tiết kiệm chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm.
Trong công tác quản lý sản xuất của doanh nghiệp thì quản lý lao động và tiền lương là một nội dung quan trọng, nó giúp cho doanh nghiệp hoàn thành định mức kế hoạch SXKD đã đề ra.
Tổ chức kế toán lao động và tiền lương giúp cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp vào nề nếp, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỉ luật lao động. Từ đó tăng năng suất lao động và đây cũng là cơ sở để tính lương theo nguyên tắc phân phối theo lao động.
Tổ chức kế toán lao động và tiền lương giúp cho doanh nghiệp quản lý tốtquỹ lương đảm bảo việc trả lương và trợ cấp BHXH đúng nguyên tắc, đúng chế độ kích thích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng tạo ra cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công và giá thành được chính xác.
1.1.3. Các hình thức tiền lương trong Doanh Nghiệp
1.1.3.1 Hình thức tiền lương theo thời gian
Là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc, cấp bậc lương (chức danh) và thang lương (hệ số lương). Hình thức này chủ yếu áp dụng cho lao động gián tiếp, công việc ổn định hoặc có thể cho cả lao động trực tiếp mà không định mức được sản phẩm.
Trong doanh nghiệp hình thức tiền lương theo thời gian được áp dụng cho nhân viên làm văn phòng như hành chính quản trị, tổ chức lao động, thống kê, tài vụ- kế toán. Trả lương theo thời gian là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế, theo ngành nghề và trình độ thành thạo nghề nghiệp, nghiệp vụ kỹ thuật chuyên môn của người lao động.
Tuỳ theo mỗi ngành nghề tính chất công việc đặc thù doanh nghiệp mà áp dụng bậc lương khác nhau. Độ thành thạo kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn chia thành nhiều thang bậc lương, mỗi bậc lương có mức lương nhất định, đó là căn cứ để trả lương, tiền lương theo thời gian có thể được chia ra.
+ Tiền lương ngày:
Là tiền lương trích cho người lao động theo mức lương ngày và số ngày làm việc thực tế trong tháng
Tiền lương cơ bản của tháng
Tiền lương ngày =
Số ngày làm việc theo quy định của 1tháng
+ Tiền lương tháng:
Là tiền lương trả cho công nhân viên theo tháng, bậc lương được tính theo thời gian là 1 tháng.
Lương tháng = Tiền lương ngày x số ngày làm việc thực tế của người người lao động trong 1tháng
+ Tiền lương tuần:
Là tiền lương tính cho người lao động theo mức lương tuần và số ngày làm việc trong tháng.
tiền lương tháng x 12 tháng
Tiền lương tuần =
52 tuần
+ Tiền lương giờ:
Lương giờ có thể tính trực tiếp để trả lương theo giờ hoặc căn cứ vào lương ngày để phụ cấp làm thêm giờ cho người lao động.
Phụ cấp làm thêm giờ tính trên cơ sở lương ngày.
Ví dụ: Lương ngày là 120.000đ
Một người lao động làm thêm 5 giờ. Vậy người lao động đó được hưởng là:
(120.000đ : 8)x 5 = 75.000đ
Hình thức tiền lương theo thời gian có mặt hạn chế là mang tính bình quân, nhiều khi không phù hợp với kết quả lao động thực tế của người lao động.
Các chế độ tiền lương theo thời gian gồm có:
- Lương theo thời gian đơn giản.
- Lương theo thời gian có thưởng.
Hình thức trả lương theo thời gian đơn giản: đó là tiền lương nhận được của mỗi người công nhân tuỳ theo mức lương cấp bậc cao hay thấp, và thời gian làm việc của họ nhiều hay ít quyết định.
Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng: đó là mức lương tính theo thời gian đơn giản cộng với số tiền thưởng mà họ được hưởng.
1.1.3.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm
Khác với hình thức tiền lương theo thời gian, hình thức tiền lương theo sản phẩm thực hiện việc tính trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng sản phẩm công việc đã hoàn thành.
Tổng tiền lương phải trả = Đơn giá TL/SP * Số lượng sản phẩm hoàn thành
- Hình thức tiền lương theo sản phẩm:
+ Hình thức tiền lương theo sản phẩm trực tiếp:
Tiền lương phải trả cho người lao động được tính trực tiếo theo số lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy cách phẩm chất và đơn giá tiền lương sản phẩm đã quy định, không chịu bất cứ một sự hạn chế nào.
Tổng TL phải trả = Số lượng sản phẩm thực tế hoàn thành * đơn giá TL + Tiền lương sản phẩm gián tiếp.
Là tiền lương trả cho lao động gián tiếp ở các bộ phận sản xuất, như bảo dưỡng máy móc thiết bị họ không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng họ gián tiếp ảnh hưởng đến năng xuất lao động trực tiếp vì vậy họ được hưởng lương dựa vào căn cứ kết quả của lao động trực tiếp làm ra để tính lương cho lao động gián tiếp.
Nói chung hình thức tính lương theo sản phẩm gián tiếp này không được chính xác, còn có nhiều mặt hạn chế, và không thực tế công việc.
+ Tiền lương theo sản phẩm có thưởng:
Theo hình thức này, ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp nếu người lao động còn được thưởng trong sản xuất, thưởng về tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư.
Hình thức tiền lương theo sản phẩm có thưởng này có ưu điểm là khuyến khích người lao động hăng say làm việc, năng suất lao động tăng cao, có lợi cho doanh nghiệp cũng như đời sống của công nhân viên được cải thiện.
+ Tiền lương theo sản phẩm lũy tiến:
Ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp còn có một phần tiền thưởng được tính ra trên cơ sở tăng đơn giá tiền lương ở mức năng suất cao.
Hình thức tiền lương này có ưu điểm kích thích người lao động nâng cao năng suất lao động, duy trì cường độ lao động ở mức tối đa, nhằm giải quyết kịp thời thời hạn quy định theo đơn đặt hàng, theo hợp đồng...
Tuy nhiên hình thức tiền lương này cũng không tránh khỏi nhược điểm là làm tăng khoản mục chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, vì vậy mà chỉ được sử dụng khi cần phải hoàn thành gấp một đơn đặt hàng, hoặc trả lương cho người lao động ở khâu khó nhất để đảm bảo tính đồng bộ cho sản xuất.
Nói tóm lại hình thức tiền lương theo thời gian còn có nhiều hạn chế là chưa gắn chặt tiền lương với kết quả và chất lượng lao động, kém tính kích thích người lao động. Để khắc phục bớt những hạn chế này ngoài việc tổ chức theo dõi, ghi chép đầy đủ thời gian làm việc của công nhân viên, kết hợp với chế độ khen thưởng hợp lý.
So với hình thức tiền lương theo thời gian thì hình thức tiền lương theo sản phẩm có nhiều ưu điểm hơn. Quán triệt đầy đủ hơn nguyên tắc trả lương theo số lượng, chất lượng lao động, gắn chặt thu nhập tiền lương với kết quả sản xuất của người lao động. Đồng thời kích thích tăng năng suất lao động, khuyến khích công nhân phát huy tính sáng tạo cải tiến kỹ thuật sản xuất, vì thế nên hình thức này được sử dụng khá rộng rãi.
1.2. Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương
1.2.1 Quỹ tiền lương
Quỹ tiền lương là toàn bộ số tiền lương trả cho số CNV của doanh nghiệp do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và chi trả lương. Quỹ tiền lương của doanh nghiệp gồm:
- Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc thực tế và các khoản phụ cấp thường xuyên như phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp khu vực….
- Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất, do những nguyên nhân khách quan, thời gian nghỉ phép.
- Các khoản phụ cấp thường xuyên: phụ cấp học nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp dạy nghề, phụ cấp công tác lưu động, phụ cấp cho những người làm công tác khoa học- kỹ thuật có tài năng.
Về phương diện hạch toán kế toán, quỹ lương của doanh nghiệp được chia thành 2 loại: tiền lương chính, tiền lương phụ.
- Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ chính gồm tiền lương cấp bậc, các khoản phụ cấp.
- Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động ngoài thời gian họ thực hiện nhiệm vụ chính, thời gian người lao động nghỉ phép, nghỉ lễ tết, ngừng sản xuất được hưởng lương theo chế độ.
Trong công tác hạch toán kế toán tiền lương chính của công nhân sản xuất được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất từng loại sản phẩm, tiền lương phụ của công nhân sản xuất được hạch toán và phân bổ gián tiếp vào chi phí sản xuất các loại sản phẩm có liên quan theo tiêu thức phân bổ thích hợp.
1.2.2. Quỹ bảo hiểm xã hội
Quỹ BHXH là quỹ dùng để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trong các trường hợp họ bị mất khả năng lao động như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, mất sức.
Quỹ BHXH được hình thành bằng cách tính theo tỷ lệ 26% trên tổng quỹ lương cấp bậc và các khoản phụ cấp thường xuyên của người lao động thực tế trong kỳ hạch toán.
Người sử dụng lao động phải nộp 18% trên tổng quỹ lương và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Còn 8% trên tổng quỹ lương thì do người lao động trực tiếp đóng góp (trừ vào thu nhập của họ).
Những khoản trợ cấp thực tế cho người lao động tại doanh nghiệp trong các trường hợp bị ốm đau, tai nạn lao động, thai sản, được tính toán dựa trên cơ sở mức lương ngày của họ, thời gian nghỉ và tỷ lệ trợ cấp BHXH, khi người lao động được nghỉ hưởng BHXH kế toán phải lập phiếu nghỉ hưởng BHXH cho từng người và lập bảng thanh toán BHXH để làm cơ sở thanh toán với quỹ BHXH.
Quỹ BHXH được quản lý tập trung ở tài khoản của người lao động. Các doanh nghiệp phải nộp BHXH trích được trong kỳ vào quỹ tập trung do quỹ BHXH quản lý.
Mục đích sử dụng quỹ là quỹ dùng để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ.
1.2.3 Quỹ Bảo Hiểm Y Tế.
Xem thêm

72 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI

GIỚI THIỆU KẾT CẤU ĐỀ TÀI


PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG.
I TIỀN LƯƠNG
1. Khái niệm và bản chất kinh tế của tiền lương
2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
3. Phân loại tiền lương
Phân loại theo thời gian lao động
Phân loại theo đối tượng lao động
Phân loại theo tính chất kinh tế
II CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP
1. Hình thức tiền lương theo thời gian
Khái niệm
Công thức tính
2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm
Khái niệm
Công thức tính
3. Hình thức trả lương khoán theo khối lượng công việc
4. Hình thức khoán quỹ lương
5. Quỹ tiền lương
III QUỸ BHXH
1. Khái niệm
2. Quỹ BHXH
3. Chế độ thu nộp BHXH
4. Chi tiêu quỹ BHXH
IV QUỸ BHYT
1.Khái niệm
2. Quỹ BHYT
3. Chế độ thu nộp BHYT
4. Chi tiêu quỹ BHYT
V QUỸ KPCĐ
1. Khái niệm
2. Quỹ KPCĐ
3. Chế độ thu nộp KPCĐ
4. Chi tiêu quỹ KPCĐ

VI QUỸ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM
1) Khái niệm
2) Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
3) Thời gian trích lập
4) Chi tiêu quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
VII TRÍCH TRƯỚC LƯƠNG NGHỈ PHÉP
1) Điều kiện trích
2) Xác định mức trích trước (m)
VIII HẠCH TOÁN SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ KẾT QUẢ LAO ĐỘNG
1. Hạch toán số lượng lao động
2. Hạch toán thời gian lao động
3. Hạch toán kết quả lao động
IX HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương
2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
Tài khoản kế toán sử dụng
Trình tự kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
Trình tự kế toán về tiền lương
Trình tự kế toán về KPCĐ, BHXH, BHYT
Trình tự kế toán về trích trước lương nghỉ phép
Trình tự kế toán về quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY ÔTÔ HOA MAI
1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ôtô Hoa Mai
2) Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty ôtô Hoa Mai
I 3) Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ khi thành lập cho đến nay
4) Tình hình tài chính của Công ty
II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI
1) Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty lắp giáp ôtô Hoa Mai
2) Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty lắp giáp ôtô Hoa Mai
Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán
Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI
I ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TAI CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI
II CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TAI CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI
1) Các yêu cầu để hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty lắp giáp ôtô Hoa Mai
2) Giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
III KẾT LUẬN
Xem thêm

45 Đọc thêm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòng

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIÊN LÃNG HẢI PHÒNG

Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động trở thành hàng hoá, nó nhận được một giá trị nhất định biểu hiện bằng tiền lương (tiền công) Là thù lao trả cho người lao động để bù đắp và tái sản xuất sức lao động. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động do đó họ đòi hỏi một mức tiền lương xứng đáng với sức lao động họ đã bỏ ra và đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của họ.
Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ). Đây là quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến từng thành viên. Các chế độ, chính sách về tiền lương và các khoản trích theo lương đã được nhà nước ban hành song nó được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh và phụ thuộc vào tính chất công việc.
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng là một doanh nghiệp Nhà nước với nhiệm vụ chính là quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trong huyện Mỹ Đức đảm bảo tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đã và đang có những cố gắng trong công tác tổ chức hạch toán lao động tiền lương.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, với sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô, chú trong Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng , đặc biệt là sự hướng dẫn chỉ bảo cặn kẽ của thầy giáo TS Nguyễn Viết Tiến đã giúp em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp với đề tài:
“Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng Hải Phòng .
Ngoài lời nói đầu và kết luận, nội dung khoá luận gồm 3 chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng Hải Phòng.
Chương III: Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng Hải Phòng.
Xem thêm

108 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP TNVT HUY LƯỢNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP TNVT HUY LƯỢNG

MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT 5
DANH MỤC SƠ ĐỒ 6
LỜI MỞ ĐẦU 7
CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 9
1.1. Vai trò của người lao động trong quá trình sản xuất 9
1.1.1.Khái niệm về lao động. 9
1.1.2.Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh 9
1.2Phân loại lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh 9
1.2.1. Phân loại lao động theo thời gian lao động 10
1.2.2.Phân loại lao động theo mối quan hệ với quá trình sản xuất 10
1.2.3.Phân loại lao động theo chức năng lao động trong quá trình sản xuât kinh doanh 10
1.3.Các khái niệm và nội dung của tiền lương và các khoản trích theo lương 11
1.3.1. Các khái niệm về tiền lương 11
1.3.2. Các khoản trích theo lương 11
1.3.3. Ý nghĩa của tiền lương 13
1.4. Quỹ tiền lương 13
1.4.1. Khái niệm về quỹ lương 13
1.4.2. Nội dung quỹ lương 13
1.5. Các hình thức trả lương 14
1.5.1. Hình thức tiền lương trả theo thời gian lao động 14
1.5.2. Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm 15
1.5.3. Tiền lương khoán theo khối lượng công việc. 16
1.6. Nguyên tắc trả lương……………………………………………………16

1.7. Nhiệm vụ của kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương. 16
1.8. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 17
1.8.1. Chứng từ sử dụng 17
1.8.2. Tài khoản sử dụng 19
1.8.2. Tài khoản sử dụng 19
1.8.3. Phương pháp hạch toán 19
1.9. Các hình thức sổ kế toán 21
1.9.1. Hình thức ghi sổ nhật ký chung 21
1.9.2. Hình thức nhật ký sổ cái. 23
1.9.3. Hình thức nhật ký chứng từ. 25
1.9.4. Hình thức chứng từ ghi sổ. 27
1.9.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính. 29
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP TNVT HUY LƯỢNG. 32
2.1. Tổng quan về Doanh nghiệp TNVT Huy Lượng 32
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Doanh nghiệp TNVT Huy Lượng 32
2.1.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 32
2.1.1.2. Các thành tựu của công ty. 32
2.1.2 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức kinh doanh của công ty 33
2.1.2.1 Những nghành nghề kinh doanh của công ty 33
2.1.2.2 Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 33
2.1.3 Đặc điểm hoạt động quản lý của doanh nghiệp TNVT Huy Lượng 36
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 36
2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 38
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty 39
2.1.5. Hình thức kế toán tổ chức vận dụng tại công ty 41
2.1.6. Chế độ chính sách kế toán áp dụng tại công ty 43
2.1.6.1 Chế độ chứng từ vận dụng tại công ty 44
2.1.6.2 Vận dụng tài khoản kế toán tại công ty 44
2.1.6.3 .Tổ chức hệ thống báo cáo 45
2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp TNVT Huy Lượng 45
2.2.1. Công tác tổ chức quản lý lao động của doanh nghiệp 45
2.2.2 Quỹ lương và công tác quản lý quỹ lương tại công ty 47
2.2.3. Hạch toán lao động và tính lương trợ cấp BHXH 47
2.2.3.1. Hạch toán lao động 47
2.2.3.2 Trình tự tính lương 66
2.2.4 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 74
2.2.4.1 Các tài khoản sử dụng trong công tác kế toán tiền lương và các khoản 74
2.2.4.2 Trình tự hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 76
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP TNVT HUY LƯỢNG. 86
3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 86
3.2 Nhận xét chung 86
3.2.1 Ưu điểm: 86
3.2.2 Nhược điểm 88
3.2.2.1 Về chứng từ sổ sách kế toán 88
3.2.2.2 Về tính trả lương cho người lao động 88
3.2.2.3 Về vấn đề tiền thưởng 89
3.2.2.4 Việc sử dụng phần mền kế toán 90
3.2.3 Những tồn tại 90
3.3 Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp TNVT Huy Lượng 91
3.3.1 Phương hướng………………………………………………………………….92
3.3.2 Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 92
3.3.2.1 Về hệ thống chứng từ kế toán 92
3.3.2.2 Về cách tính trả lương 93
3.3.2.3 Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 93
3.3.2.4 Về công tác đào tạo lao động 94
3.3.2.5 Về nâng cao hiệu quả quản lý quỹ lương trong công ty 94
KẾT LUẬN 95
Xem thêm

93 Đọc thêm

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản chi theo lương tại công ty KB

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN CHI THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY KB

Chuyên đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương more information and additional documents connect with me here: http:facebook.comngphutien 1 mở đầu Trong bất cứ một xã hội nào, nếu muốn sản xuất ra vật liệu của cải hoặc thực hiện quá trình kinh doanh thì vấn đề lao động của con người là vấn đề không thể thiếu được, lao động là một yếu tố cơ bản, là một nhân tố quan trọng trong việc sản xuất cũng như trong việc kinh doanh. Những người lao động làm việc cho người sử dụng lao động họ đều được trả công, hay nói cách khác đó chính là thù lao động mà người lao động được hưởng khi mà họ bỏ ra sức lao động của mình. Đối với người lao động tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó là nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình. Do đó tiền lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu họ được trả đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhưng cũng có thể làm giảm năng suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lương được trả thấp hơn sức lao động của người lao động bỏ ra. ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tiền lương là sự cụ thể hơn của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động làm ra. Vì vậy việc xây dựng thang lương, bảng lương, lựa chọn các hình thức trả lương hợp lý để sao cho tiền lương vừa là khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm hơn với công việc thực sự là việc làm cần thiết. Trong thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Kim Bảng em đã có cơ hội và điều kiện được tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. Nó đã giúp em rất nhiều trong việc củng cố và mở mang hơn cho em, những kiến thức em đã được học tại trường mà em chưa có điều kiện để được áp dụng thực hành. Em xin chân thành cám ơn sự tận tình giúp đỡ, hướng dẫn của Phó Giáo Sư Tiến Sĩ: Nguyễn Văn Công, cũng như sự nhiệt tình của Ban Giám đốc và các Anh, Chị2. Chuyên đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương more information and additional documents connect with me here: http:facebook.comngphutien 2 trong Công ty, đặc biệt là Phòng Kế toán, Anh Phạm Tiến Dũng trong thời gian thực tập vừa qua, đã giúp em hoàn thành được chuyên đề thực tập này. Nội dung của chuyên đề, ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương chính sau đây: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dược phẩm kim bảng. Phần III: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dược phẩm Kim Bảng.3. Chuyên đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương more information and additional documents connect with me here: http:facebook.comngphutien 3 Phần I Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong các doanh nghiệp I. khái niệm bản chất và Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 1. Khái niệm Bản chất của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp. Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc mà người lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp. Bản chất tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá của yếu tố sức lao động, tiền lương tuân theo nguyên tắc cung cầu giá cả của thị trường và pháp luật hiện hành của Nhà nước. Tiền lương chính là nhân tố thúc đẩy năng suất lao động, là đòn bẩy kinh tế khuyến khích tinh thần hăng hái lao động. Đối với chủ doanh nghiệp tiền lương là một yếu tố của chi phí đầu vào sản xuất, còn đối với người cung ứng sức lao động tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của họ, nói cách khác tiền lương là động lực và là cuộc sống. Một vấn đề mà các doanh nghiệp không thể quan tâm đó là mức lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu đo lường giá trị sức lao động thông thường trong điều kiện làm việc bình thường, yêu cầu một kỹ năng đơn giản với một khung giá các tư liệu sinh hoạt hợp lý. Đây là cái “ngưỡng” cuối cùng cho sự trả lương của tất cả các ngành các doanh nghiệp, doanh nghiệp muốn có sức lao động để hoạt động kinh doanh, ít nhất phải trả mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu mà Nhà nước quy định. Đồng thời doanh nghiệp phải tính toán giữa chi phí và doanh thu trong đó tiền lương là một chi phí rất quan trọng ảnh hưởng tới mức lao động sẽ thuê làm sao đó để tạo ra được lợi nhuận cao nhất.4. Chuyên đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương more information and additional documents connect with me here: http:facebook.comngphutien 4 2. Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao động. Đối với các doanh nghiệp tiền lương phải trả cho người lao động là một yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sáng tạo ra hay nói cách khác nó là yếu tố của chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm. Do vậy, các doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động có hiệu quả để tiết kiệm chi phí lao động trong đơn vị sản phẩm, công việc dịch vụ và lưu chuyển hàng hoá. Quản lý lao động tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh. Tổ chức tốt hạch toán lao động và tiền lương giúp cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp đi vào nề nếp, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, tăng năng suất lao động, đồng thời nó là cơ sở giúp cho việc tính lương theo đúng nguyên tắc phân phối theo lao động. Tổ chức công tác hạch toán lao động tiền lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương, đảm bảo việc trả lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội đúng nguyên tắc, đúng chế độ khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác. Nhiệm vụ kế toán tiền lương gồm 4 nhiệm vụ cơ bản sau: Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về số lượng lao động, thời gian kết quả lao động, tính lương và trích các khoản theo lương, phân bổ chi phí lao động theo đúng đối tượng sử dụng lao động. Hướng dẫn, kiểm tra các nhân viên hạch toán ở các bộ phận sản xuất kinh doanh, các phòng ban thực hiện đầy đủ các chừng từ ghi chép ban đầu về lao động, tiền lương đúng chế độ, đúng phương pháp. Theo dõi tình hình thanh toán tiền lương, tiền thưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động.5. Chuyên đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương more information and additional documents connect with me here: http:facebook.comngphutien 5 Lập báo cáo về lao động, tiền lương, các khoản trích theo lương, định kỳ tiến hành phân tích tình hình lao động, tình hình quản lý và chi tiêu quỹ lương, cung cấp các thông tin về lao động tiền lương cho bộ phận quản lý một cách kịp thời. Có thể nói chí phí về lao động hay tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ là vấn đề được doanh nghiệp chú ý mà còn được người lao động đặc biệt quan tâm vì đây chính là quyền lợi của họ. Do vậy việc tính đúng thù lao lao động và thanh toán đầy đủ, kịp thời cho người lao động là rất cần thiết, nó kích thích người lao động tận tụy với công việc, nâng cao chất lượng lao động. Mặt khác việc tính đúng và chính xác chí phí lao động còn góp phần tính đúng và tính đủ chí phí và giá thành sản phẩm. Muốn như vậy công việc này phải được dựa trên cơ sở quản lý và theo dõi quá trình huy động và sử dụng lao động các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc huy động sử dụng lao động được coi là hợp lý khi mỗi loại lao động khác nhau cần có những biện pháp quản lý và sử dụng khác nhau. Vì vậy việc phân loại lao động là rất cần thiết đối với mọi doanh nghiệp, tùy theo từng loại hình doanh nghiệp khác nhau mà có cách phân loại lao động khác nhau. Nói tóm lại tổ chức tốt công tác hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ tiền lương, bảo đảm việc trả lương và trợ cấp BHXH đúng nguyên tắc, đúng chế độ, kích thích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác. Tổ chức tốt công tác hạch toán lao động tiền lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương, đảm bảo việc trả lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội đúng nguyên tắc, đúng chế độ, khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác. II. chế độ tiền lương và các hình thức trả lương. 1. Chế độ tiền lương. Việc vận dụng chế độ tiền lương thích hợp nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích chung của xã hội với lợi ích của doanh nghiệp và người lao động.6. Chuyên đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương more information and additional documents connect with me here: http:facebook.comngphutien 6 . Chế độ tiền lương cấp bậc. Là chế độ tiền lưong áp dụng cho công nhân. Tiền lương cấp bậc được xây dựng dựa trên số lượng và chất lượng lao động. Có thể nói rằng chế độ tiền lương cấp bậc nhằm mục đích xác định chất lượng lao động, so sánh chất lượng lao động trong các nghành nghề khác nhau và trong từng nghành nghề. Đồng thời nó có thể so sánhđiều kiện làm việc nặng nhọc, có hại cho sức khoẻ với điều kiện lao động bình thường. Chế độ tiền lương cấp bậc có tác dụng rất tích cực nó điều chỉnh tiền lương giữa các nghành nghề một cách hợp lý, nó cũng giảm bớt được tính chất bình quân trong việc trả lươngthực hiện triệt để quan điểm phân phối theo lao động. Chế độ tiền lương do Nhà Nước ban hành, doanh nghiệp dựa vào đó để vận dụng vào thực tế tuỳ theo đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Chế độ tiền lương cấp bậc bao gồm 3 yếu tố có quan hệ chặt chẽ với nhau: thang lương, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật..... Thang lương là bảng xác định quan hệ tỷ lệ về tiền lương giữa các công nhân cùng nghề hoặc nhóm nghề giống nhau theo trình độ cấp bậc của họ. Mỗi thang lương gồm một số các bậc lương và các hệ số phù hợp với bậc lương đó. Hệ số này Nhà Nước xây dựng và ban hành. Ví dụ: Hệ số công nhân nghành cơ khí bậc 37 là1.92; bậc 47 là 2, 33... Mỗi nghành có một bảng lương riêng. Mức lương là số lượng tiền tệ để trả công nhân lao động trongmột đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng) phù hợp với các bậc trong thang lương. Chỉ lương bậc 1 được quy định rõ còn các lương bậc cao thì được tính bằng cách lấy mức lương bậc nhân với hệ số lương bậc phải tìm, mức lương bậc 1 theo quy định phải lớn hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu. Hiện nay mức lương tối thiểu là 290.000 đồng. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật là quy định về mức độ phức tạp của công việc và yêu cầu lành nghề của công nhân ở bậc nào đó thì phải hiểu biết những gì về mặt kỹ thuật và phải làm được những gì về mặt thực hành. Cấp bậc kỹ thuật phản ánh yêu cầu trình độ lành nghề của công nhân. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật là căn cứ để xác định trình độ tay nghề của người công nhân.7. Chuyên đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương more information and additional documents connect with me here: http:facebook.comngphutien 7 Chế độ tiền lương theo cấp bậc chỉ áp dụng đối với những người lao động tạo ra sản phẩm trực tiếp. Còn đối với những người gián tiếp tạo ra sản phẩm như cán bộ quản lý nhân viên văn phòng... thì áp dụngchế độ lương theo chức vụ. . Chế độ lương theo chức vụ. Chế độ này chỉ được thực hiệnthông qua bảng lương do Nhà Nước ban hành. Trong bảng lương này bao gồm nhiều nhóm chức vụ khác nhau và các quy định trả lương cho từng nhóm. Mức lương theo chế độ lương chức vụ được xác định bằng cáchlấy mức lương bậc 1 nhân với hệ số phức tạp của lao động và hệ số điều kiện lao động của bậc đó so với bậc 1. Trong đó mức lương bậc 1 bằng mức lương tối thiểu nhân với hệ số mức lương bậc 1 so với mức lương tối thiểu. Hệ số này, là tích số của hệ số phức tạp với hệ số điều kiện. Theo nguyên tắc phân phối theo việc tính tiền lương trong doanh nghiệp phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh. Bản thân Nhà Nước chỉ khống chế mức lương tối thiểu chứ không khống chế mức lươngtối đa mà nhà nước điều tiết bằng thuế thu nhập. Hiện nay hình thức tiền lương chủ yếu được áp dụng trong các doanh nghiệp là tiền lương theo thời gian và hình thức tiền lương theo sản phẩm. Tùy theo đặc thù riêng của từng loại doanh nghiệp mà áp dụng hình thức tiền lương cho phù hợp. Tuy nhiên mỗi hình thức đều có ưu điêm và nhược điểm riêng nên hầu hết các doanh nghiệp đều kết hợp cả hai hình thức trên. 2. Các hình thức trả lương. . Hình thức tiền lương theo thời gian: Trong doanh nghiệp hình thức tiền lương theo thời gian được áp dụng cho nhân viên làm văn phòng như hành chính quản trị, tổ chức lao động, thống kê, tài vụ kế toán. Trả lương theo thời gian là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế, theo ngành nghề và trình độ thành thạo nghề nghiệp, nghiệp vụ kỹ thuật chuyên môn của người lao động. Tuỳ theo mỗi ngành nghề tính chất công việc đặc thù doanh nghiệp mà áp dụng bậc lương khác nhau. Độ thành thạo kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn chia thành nhiều8. Chuyên đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương more information and additional documents connect with me here: http:facebook.comngphutien 8 thang bậc lương, mỗi bậc lương có mức lương nhất định, đó là căn cứ để trả lương, tiền lương theo thời gian có thể được chia ra. + Lương tháng, thường được quy định sẵn với từng bậc lương trong các thang lương, lương tháng được áp dụng để trả lương cho nhân viên làm công tác quản lý kinh tế, quản lý hành chính và các nhân viên thuộc ngành hoạt động không có tính chất sản xuất. Lương tháng = Mức lương tối thiểu hệ số lương theo cấp bậc, chức vụ và phụ cấp theo lương. + Lương ngày, là tiền lương trả cho người lao động theo mức lương ngày và số ngày làm việc thực tế trong tháng. Mức lương tháng Mức lương ngày = Số ngày làm việc trong tháng + Lương giờ: Dùng để trả lương cho người lao động trực tiếp trong thời gian làm việc không hưởng lương theo sản phẩm. Mức lương ngày Mức lương giờ = Số giờ làm việc trong ngày Hình thức tiền lương theo thời gian có mặt hạn chế là mang tính bình quân, nhiều khi không phù hợp với kết quả lao động thực tế của người lao động. Các chế độ tiền lương theo thời gian: Đó là lương theo thời gian đơn giản Lương theo thời gian có thưởng Hình thức trả lương theo thời gian đơn giản: Đó là tiền lương nhận được của mỗi người công nhân tuỳ theo mức lương cấp bậc cao hay thấp, và thời gian làm việc của họ nhiều hay ít quyết định. Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng: Đó là mức lương tính theo thời gian đơn giản cộng với số tiền thưởng mà họ được hưởng.9. Chuyên đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương more information and additional documents connect with me here: http:facebook.comngphutien 9 Hình thức tiền lương theo sản phẩm: + Khác với hình thức tiền lương theo thời gian, hình thức tiền lương theo sản phẩm thực hiện việc tính trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng sản phẩm công việc đã hoàn thành. Tổng tiền lương phải trả = Đơn giá TL SP Số lượng sản phẩm hoàn thành Hình thức tiền lương theo sản phẩm: + Hình thức tiền lương theo sản phẩm trực tiếp: Tiền lương phải trả cho người lao động được tính trực tiếo theo số lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy cách phẩm chất và đơn giá tiền lương sản phẩm đã quy định, không chịu bất cứ một sự hạn chế nào. Đối với Công ty không áp dụng được hình thức tiền lương này vì là Công ty kinh doanh thương mại. Tổng TL phải trả = Số lượng sản phẩm thực tế hoàn thành đơn giá TL + Tiền lương sản phẩm gián tiếp. Là tiền lương trả cho lao động gián tiếp ở các bộ phận sản xuất, như bảo dưỡng máy móc thiết bị họ không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng họ gián tiếp ảnh hưởng đến năng xuất lao động trực tiếp vì vậy họ được hưởng lương dựa vào căn cứ kết quả của lao động trực tiếp làm ra để tính lương cho lao động gián tiếp. Nói chung hình thức tính lương theo sản phẩm gián tiếp này không được chính xác, còn có nhiều mặt hạn chế, và không thực tế công việc. + Tiền lương theo sản phẩm có thưởng. Theo hình thức này, ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp nếu người lao động còn được thưởng trong sản xuất, thưởng về tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư. Hình thức tiền lương theo sản phẩm có thưởng này có ưu điểm là khuyến khích người lao động hăng say làm việc, năng suất lao động tăng cao, có lợi cho doanh nghiệp cũng như đời sống của công nhân viên được cải thiện. + Tiền lương theo sản phẩm lũy tiến: Ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp còn có một phần tiền thưởng được tính ra trên cơ sở tăng đơn giá tiền lương ở mức năng suất cao.
Xem thêm

85 Đọc thêm

Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì.

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU THANH TRÌ.

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I: Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2
I. Bản chất, nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 2
1.1 Bản chất tiền lương. 2
1.2 Các khoản trích theo lương. 4
2. Ý nghĩa, nhiệm vụ của hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 5
II.Quỹ tiền lương và các hình thức trả lương. 6
1.Quỹ tiền lương của doanh nghiệp. 6
2. Các hình thức trả lương. 7
2.1 Lương thời gian: 7
2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm. 9
III, Phương pháp hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp. 11
1. Chứng từ, thủ tục kế toán. 11
2.Tài khoản sử dụng và trình tự hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 12
2.1 Hoạch toán tổng hợp về tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động. 13
2.2 Hoạch toán các khoản trích theo lương. 16
3.Các hình thức tổ chức sổ kế toán. 19
3.1 Hình thức nhật ký Sổ cái. 19
3.2 Hình thức chứng từ ghi sổ. 20
3.3 Hình thức Nhật ký chung. 23
3.4 Hình thức Nhật ký Chứng từ. 25
Phần II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 28
I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Vật liệu nổ công nghiệp 28
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 28
2. Ngành nghề kinh doanh: 29
2.1.Nguồn vốn kinh doanh: 30
2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực. 32
2.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghiệp của công ty. 33
II. Hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán ở công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 39
1.Hình thức tổ chức kế toán. 39
2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 40
2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 40
2.2 Tổ chức chứng từ kế toán. 41
2.3 Hệ thống tài khoản sử dụng. 41
III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 42
1. Chế độ tiền lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 42
2. Chứng từ, sổ sách sử dụng tại Công ty 43
3. Tổ chức sổ sách kế toán. 43
4. Tài khoản sử dụng và trình tự hoạch toán. 44
4.1 Tài khoản sử dụng. 44
4.2 Trình tự hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương của công ty. 46
4.2.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm. 46
4.2.2 Hình thức trả lương theo thời gian. 54
4.2.3 Hạch toán các khoản trích theo lương: 62
Phần III: Các đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 74
I.Đánh giá khái quát tình hình hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 74
1. Công tác kế toán chung. 74
2.Ưu điểm và nhược điểm của hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 74
2.1 Ưu điểm. 74
2.2 Nhược điểm. 75
II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 76
1. Nguyên tắc hoàn thiện. 76
2.Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương. 76
Kết luận 79
Tài liệu tham khảo 80
Xem thêm

59 Đọc thêm

Cùng chủ đề