PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI THỰC TIỄN VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI THỰC TIỄN VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN":

PHÁP LUẬT VỀ TỰ VỆ THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

PHÁP LUẬT VỀ TỰ VỆ THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

Chuyên đề tốt nghiệp.. luan van chuyen nganh luat tong hop. Pháp luật về tự vệ thương mại và thực tiễn áp dụng tại việt nam .Chuyên đề tốt nghiệp.. luan van chuyen nganh luat tong hop. Pháp luật về tự vệ thương mại và thực tiễn áp dụng tại việt nam .

46 Đọc thêm

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, QUA THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THS LUẬT

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, QUA THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THS LUẬT

Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố[r]

100 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về quản lý sử dụng vốn của ngân hàng thương mại ở Việt Nam và thực tiễn tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình với mục đích nghiên cứu lý luận về quản lý sử dụng vốn và quản lý sử dụng vốn tại các ngân hàng thương mại cổ p[r]

16 Đọc thêm

Pháp luật về tự vệ thương mại và thực tiễn áp dụng tại việt nam

PHÁP LUẬT VỀ TỰ VỆ THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

đề tài tập trung nghiên pháp luật về tự vệ thương mại và vấn đề thực tiển tại Việt Nam bắt đầu từ việc tìm hiểu nội dung chế định tự vệ thương mại
Tuy nhiên, trong khi nhiều quốc gia đã nhận thức được tầm quan trọng của các biện pháp tự vệ thương mại và có nhiều cách vận dụng khác nhau thì tại Việt[r]

46 Đọc thêm

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC T[r]

26 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI TRÊN BÁO IN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI TRÊN BÁO IN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, mỗi khi có dịp ghé qua những thành phố xưa kia phong kín như
Thượng Hải, Phnom Penh, Hà Nội, Sài Gòn, chúng ta có thể bắt gặp những hình ảnh
quảng cáo đầy khắp phố, trên bảng hiệu, trên tường, trên xe bus, trên bìa tạp chí… Nó
như một trong những[r]

110 Đọc thêm

Xây dựng điều lệ công ty những vấn đề lý luận và thực tiễn

XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Xây dựng điều lệ công ty_Những vấn đề lý luận và thực tiễn bao gồm:
CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG: Khái niệm, vai trò, quy định của pháp luật về xây dựng Điều lệ trong công ty.
CHƯƠNG II. NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VỀ PHÁP LUẬT VÀ QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG: Thực trạng quy định pháp luật về việc xây dựng[r]

39 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ kinh tế Hoàn thiện quản trị quảng cáo của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB)

Quản trị quảng cáo đã được ACB áp dụng trong hoạt động kinh doanh của mình, tuy vậy hiệu quả vẫn chưa cao và còn rất nhiều hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện.
Kết hợp tính cấp thiết về mặt lý luận và thực tiễn cùng với đó là bối cảnh nghiên cứu đồng thời mong muốn ứng dụng thành công quản trị quảng cáo[r]

113 Đọc thêm

Nhượng quyền thương mại

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Nhượng quyền thương mại (NQTM) là hoạt động kinh doanh phổ biến trên thế giới. Ở Việt Nam, với đà tăng trưởng trên 20%năm như hiện nay rất có tiềm năng để trở thành thị trường hấp dẫn cho NQTM, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO thì số lượng hệ thống nhượng quyền chắc chắn sẽ còn tăng cao hơn nữa[r]

6 Đọc thêm

Hợp đồng vô hiệu trong kinh doanh - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn

HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU TRONG KINH DOANH - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tàiSự xuất hiện, tồn tại và phát triển của hợp đồng đã chứng minh đó là một hình thức pháp lý thích hợp và hiệu quả trong việc đảm bảo sự vận động của hàng hoá và tiền tệ. Vai trò, vị trí của chế định hợp đồng ngày càng được khẳng định trong mọi hệ thống pháp[r]

62 Đọc thêm

Chế tài thương mại nhìn từ một số vụ tranh chấp và một số kiến nghị

CHẾ TÀI THƯƠNG MẠI NHÌN TỪ MỘT SỐ VỤ TRANH CHẤP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Nền kinh tế kế hoạch hoá, tập trung quan liêu bao cấp tồn tại và phát triển trong một thời gian dài của giai đoạn quá độ đi lên CNXH ở nước ta. Mọi hoạt động của các đơn vị kinh tế ở giai đoạn đó nhất nhất phải tuân theo kế hoạch, chỉ tiêu mà Nhà nước đã ấn định. Bước sang nền kinh tế thị trường, do[r]

94 Đọc thêm

Phân tích và bình luận quy định tại Điều 177 Luật Thương mại năm 2005 về thời hạn đại lý

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 177 LUẬT THƯƠNG MẠI NĂM 2005 VỀ THỜI HẠN ĐẠI LÝ

A. MỞ ĐẦU
Đại lý thương mại là một dịch vụ trung gian thương mại đã được ghi nhận trong Luật thương mại năm 1997. Hiện này, bộ Luật thương mại năm 2005 tiếp tục kế thừa và sửa đổi bổ sung những quy định của bộ Luật Thương mại năm 1997 theo hướng hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng sự thay đổi liên tục, nhan[r]

10 Đọc thêm

KÊ BIÊN, XỬ LÝ TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI QUA THỰC TIỄN TỈNH THÁI BÌNH

KÊ BIÊN, XỬ LÝ TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI QUA THỰC TIỄN TỈNH THÁI BÌNH

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, từ năm 1946 đến nay công tác thi
hành án dân sự đã đạt được nhiều thành công, khẳng định được vị thế trong đời
sống pháp luật, xã hội và ngày càng nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà
nước và nhân dân. Hoạt độ[r]

78 Đọc thêm

báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Việt Nhật

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHẬT

LỜI MỞ ĐẦU

Công ty Cổ phần Việt Nhật là công ty chuyên về sản xuất và phân phối đồ uống không cồn, nước khoáng với đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo an toàn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty đã khá thành công trong hoạt động kinh doanh thương mại của mình, song cũng phải chịu sự tác đ[r]

22 Đọc thêm

Quy chế quản lý hoạt động của website TMĐT

QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE TMĐT

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNGWEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT WWW.XYZ.COMI. Nguyên tắc chung Sàn giao dịch thương mại điện tử WWW.XYZ.COMthuộc quyền sở hữu của CÔNG TY XYZ là tổ hợp các dịch vụ phục vụ nhu cầu mua bán trực tuyến bao gồm: Quảng cáo trực tuyến, rao vặt trực tuyến, đăng tin muabán trực tuyến… được[r]

16 Đọc thêm

Thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận LED

THIẾT KẾ MẠCH HIỂN THỊ DÙNG MA TRẬN LED

Ngày nay khi nhu cầu về thông tin quảng cáo rất lớn , việc áp dụng các phương tiện kĩ thuật mới vào các lĩnh vực trên là rất cần thiết .
Khi bạn đến các nơi công cộng, bạn dễ dàng bắt gặp những áp phích quảng cáo điện tử chạy theo các hướng khác nhau với nhiều hình ảnh và màu sắc rất ấn tượ[r]

16 Đọc thêm

Quảng cáo so sánh bài tập cá nhân luật Thương mại

QUẢNG CÁO SO SÁNH BÀI TẬP CÁ NHÂN LUẬT THƯƠNG MẠI

Quảng cáo so sánh Bài tập cá nhân Luật Thương mại 2

Người ta thường nói trong kinh doanh nếu không biết biết đến hoạt động xúc tiến thương mại thì không phải là người kinh doanh. Quảng cáo là một nghệ thuật cũng như là một chiến trường giữa các thương nhân. Một vấn đề rất nhạy cảm hiện nay là quản[r]

7 Đọc thêm

Chuyên đề Chế độ pháp lý về hợp đồng dịch vụ

CHUYÊN ĐỀ CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CUNG CẤP PHẦN MỀM

I . CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CUNG CẤP PHẦN MỀM

1. Quan hệ của hợp đồng trong nền kinh tế thị trường .03

1.1Giới thiệu về nền kinh tế thị trường .03

1.2 Vai trò của hợp đồng trong nền kinh tế thị t[r]

71 Đọc thêm

tự do giao kết hợp đồng – những vấn đề lý luận và thực tiễn

TỰ DO GIAO KẾT HỢP ĐỒNG – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Nền kinh tế Việt Nam đang tiến những bước dài trong quá trình hội nhập quốc tế và đặc biệt sau khi là thành viên chính thức của tổ chức thương mại quốc tế (WTO), các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại, lao động,… trong và ngoài nước không ngừng được xác lập, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách N[r]

83 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ HỢP ĐỒNG VÀ CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI

TÌM HIỂU VỀ HỢP ĐỒNG VÀ CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI

Nền kinh tế kế hoạch hoá, tập trung quan liêu bao cấp tồn tại và phát triển trong một thời gian dài của giai đoạn quá độ đi lên CNXH ở nước ta. Mọi hoạt động của các đơn vị kinh tế ở giai đoạn đó nhất nhất phải tuân theo kế hoạch, chỉ tiêu mà Nhà nước đã ấn định. Bước sang nền kinh tế thị trường, do[r]

94 Đọc thêm

Cùng chủ đề