THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH":

HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠ

HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠ

Nội dung việc thực hiện việc phân phối kết quả hoạt động kinh doanh Theo nghị định 59/CP Nghị định Chính phủ ban hành qui chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghi[r]

25 Đọc thêm

Thực trạng và kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo& PTNN huyện Nam Đàn

THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNO& PTNN HUYỆN NAM ĐÀN

LỜI MỞ ĐẦU
Được thành lập vào ngày 26/3/1988 , hoạt động theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam, AGRIBANK hiện là Ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư vốn phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn cũng như đối với các lĩnh vực khác của nền kinh tế Việt Nam. AGRIBANK đã có tới hơn 2200 chi nhánh và điểm giao dịch khắp toàn quốc tính đến tháng 3/2007. Không thể phủ nhận một điều rằng, cho đến nay, AGRIBANK đã giữ một vị trí quan trọng trong hệ thống các ngân hàng thương mại nói riêng, và trong hệ thống kinh tế tài chính chung của cả nước.
Nam Đàn là một huyện nghèo thuộc tỉnh Nghệ An miền trung,quanh năm mưa bão lũ lụt, kinh tế huyện đa phần là phát triển nông nghiệp, đời sống của người dân chưa thật sự được nâng cao. Do đó, sự cần thiết phải có một ngân hàng giúp người dân giải quyết nhu cầu trước mắt là có vốn để xây dựng kinh tế là điều tất yếu. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Nam Đàn ra đời không nằm ngoài mục đích đó. Tính đến nay, chi nhánh ngân hàng đã đóng góp một phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế chung của toàn huyện.
Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về hệ thống ngân hàng nông nghiệp, cũng như quá trình phát triển và những đóng góp của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp huyện Nam Đàn cho huyện, đặc biệt là mong muốn được học tập và nâng cao kĩ năng làm việc, em đã chọn NHNo&PTNT chi nhánh huyện Nam Đàn là nơi thực tập.
Trong quá trình thực tập tại Ngân hàng em đã tìm hiểu được quá trình thành lập, phát triển, tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và tình hình ứng dụng CNTT,HTTT trong Ngân hàng .Báo cáo thực tập tổng hợp bao gồm 3 phần:
Phần I: Tổng quan về NHNo& PTNT Việt Nam và NHNo& PTNT chi nhánh huyện Nam Đàn.
Phần II: Thực trạng và kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo& PTNN huyện Nam Đàn trong thời gian 3 năm 2009-2011.
Danh mục các cụm từ viết tắt
Xem thêm

18 Đọc thêm

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TRANG 1 PHỤ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH DÀNH CHO NGƯỜI NỘP THUẾ THUỘC CÁC NGÀNH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ _KÈM THEO TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP SỐ 03/[r]

3 Đọc thêm

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty du lịch Sao Phương Nam (Phương Nam Star Travel) giai đoạn 2002-2011

VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY DU LỊCH SAO PHƯƠNG NAM (PHƯƠNG NAM STAR TRAVEL) GIAI ĐOẠN 2002-2011

Nhận được tầm quan trọng đó em đã chon đề tài “_VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG _ _KÊ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY DU LỊCH SAO PHƯƠNG NAM _ _PHƯƠNG NAM STAR TRAVE[r]

32 Đọc thêm

Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất nội thất Thịnh Phát

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NỘI THẤT THỊNH PHÁT

Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất nội thất Thịnh Phát Ngày nay, khi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường đòi hỏi mọi người ngoài nắm vững lý thuyết còn phải tiếp xúc với thực tế nhiều hơn nữa. Vì thế sau thời gian thực tập tại công ty cổ phần sản xuất nội thất Thịnh Phát em đã được tiếp thu nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích không những giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp “thực trạng kế tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả hoạt động kinh doanh” mà còn là cơ sở giúp em phát huy vào thực tiễn.Để có kiến thức như ngày hôm nay em vô cùng biết ơn Ban Giám Hiệu trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên, các thầy cô trong khoa kinh tế đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho em ngay từ những ngày mới bước vào trường.
Xem thêm

44 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG

MỤC LỤC

LÊI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẨN THĂNG LONG 2
1.Thông tin chung của doanh nghiệp 2
2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty cổ phần Thăng Long 2
3. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thăng Long. 3
4. Cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của Cong ty Cổ phần Thăng Long 5
5. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban. 7
6. Các thành tích đạt được của công ty Cổ phần Thăng Long 8
PHẦN II: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 10
1.Đặc điểm về lao động 10
2. Đặc điểm vốn kinh doanh 11
3. Đặc điểm về sản phẩm 12
3.2. Quá trình chế tạo sản phẩm 15
4.Đặc điểm nguyên vật liệu chế biến 19
4.1.Các loại quả 19
4.2.Các loại nguyên liệu khác 20
4.3.Chất lượng và kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu 20
6. Đặc điểm thị trường và khách hàng 24
6.1. Thị trường đầu vào 24
6.2. Thị trường đầu ra và khách hàng 25
6.3. Cơ cấu sản xuất 27
PHẦN III : THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG 28
1.Thực trạng 28
1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thăng Long. 28
1.2. Kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Thăng Long 30
1.2.1. Kết quả hoạt động tiêu thụ theo sản phẩm : 30
1.2.2. Kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm theo hình thức tiêu thụ 31
1.2.3. Kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm theo thời gian 32
1.3. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 33
1.3.1. Môi trường bên trong 33
1.3.2 Môi trường bên ngoài 33
1.4.Các cơ hội và nguy cơ đối với Công ty 35
1.4.1.Cơ hội 35
1.4.2.Nguy cơ 36
2.Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Thăng Long đến năm 2010 36
KẾT LUẬN 38
Xem thêm

51 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HOÀNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HOÀNG

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1. Tính cấp thiết của vấn đề 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
1.3. Đối tượng và phạm vi của đề tài nghiên cứu. 2
1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 3
1.5. Phương pháp nghiên cứu 3
1.5.1.Phương pháp trên cơ sở lý thuyết 3
1.5.2.Phương pháp thực tế 5
1.6. Nội dung, kết cấu của bài khóa luận 7
1.7. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 15
2.1. Đặc điểm của doanh nghiệp thương mại 15
2.2. Cơ sở lý luận về doanh thu 16
2.2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 16
2.2.2.Doanh thu hoạt động tài chính 30
2.2.3.Thu nhập khác 32
2.3. Cơ sở lý luận về chi phí 34
2.3.1. Giá vốn hàng bán 34
2.3.2.Chi phí quản lý kinh doanh 40
2.3.3.Chi phí tài chính 45
2.3.4.Chi phí khác 48
2.3.5.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51
2.4. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 54
2.4.1. Khái niệm 54
2.4.2.Nội dung 54
2.4.3.Kế toán tổng hợp xác định kết quả hoạt động kinh doanh 55
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HOÀNG 57
3.1. Tổng quan về công ty cổ phần thương mại Trường Hoàng 57
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 57
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Trường Hoàng 58
3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại Trường Hoàng. 60
3.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần thương mại Trường Hoàng 61
3.2.1. Bộ máy kế toán tại công ty cổ phần thương mại Trường Hoàng 61
3.2.2.Chức năng, nhiệm vụ từng kế toán 61
3.3. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại Trường Hoàng 62
3.3.1. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty cổ phần thương mại Trường Hoàng. 62
3.3.2.Kế toán doanh thu, thu nhập tại công ty cổ phần thương mại Trường Hoàng 66
3.3.3.Kế toán chi phí 68
3.3.4.Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 75
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HOÀNG 77
4.1. Nhận xét chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Trường Hoàng. 77
4.1.1. Đánh giá chung 77
4.1.2. Đối với kế toán doanh thu, thu nhập 77
4.1.3. Đối với kế toán chi phí 80
4.1.4. Đối với kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 81
4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 82
KẾT LUẬN 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
Xem thêm

86 Đọc thêm

TỪ báo cáo tài CHÍNH của CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại TỔNG hợp NÔNG CỐNG PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014

TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NÔNG CỐNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH
Bảng số 2.1: Một số chỉ tiêu kinh tế công ty đã thực hiện qua các năm 7
Hình 2.1: cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 8
Bảng số 2.3 : Bảng phân tích khả năng thanh toán 11
Bảng số 2.4: Bảng phân tích tình hình VLĐ thường xuyên 12
Bảng số 2.5: Bảng phân tích nhu cầu VLĐ thường xuyên 12
Bảng số 2.6: Bảng vốn bằng tiền 13
Bảng số 2.7: Bảng tính doanh lợi vốn chủ sở hữu 17

MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
1.1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3
1.1.1.Khái niệm 3
1.1.2. Kết cấu của bảng báo cáo kết quả kinh doanh 3
1.1.3. Nguồn gốc số liệu để lập báo cáo 3
1.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3
1.2.1. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động các khoản mục trong báo cáo kết quả kinh doanh. 3
1.2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh 4
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NÔNG CỐNG 6
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NÔNG CỐNG 6
2.1.1: Lịch sử hình thành công ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Nông Cống: 6
2.1.2: Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất và quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. 7
2.1.2.1: Chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần thương mại tổng hợp nông cống. 7
2.1.2.2: Cơ cấu bộ máy quản lý 7
2.2: THỰC TRẠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ VIỆC PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 8
2.2.1: Tình hình thực tế về báo cáo tài chính, phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại tổng hợp nông cống. 8
2.2.2: Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại tổng hợp nông cống thông qua báo cáo tài chính. 10
2.2.2.1: Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn . 10
2.2.2.2: Phân tích khả năng thanh toán 10
2.2.2.3: Phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh 11
2.2.2.4: Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong bảng cân đối kế toán. 13
2.2.3: Phân tích hiệu quả kinh doanh . 14
2.3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ,KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HÍNH DOANH TẠI CÔNG TY. 17
2.3.1: Về công tác lập báo cáo tài chính 17
2.3.2: Về công tác quản lý tài chính 18
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HÍNH DOANH CỦA CÔNG TY 20
3.1: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI . 20
3.1.1: Những thuận lợi và khó khăn của công ty cổ phần thương mại tổng hợp nông cống. 20
3.1.2: Những định hướng của công ty . 20
3.2: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HÍNH DOANH CỦA CÔNG TY 21
3.2.1: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 21
3.2.2: Nâng cao khả năng thanh toán. 23
3.2.3: Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty . 24
3.2.4: Tăng cường vốn tài trợ cho quá trình sản xuất kinh doanh. 26
3.2.5: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 28
3.2.5.1: Hoàn thiện công tác kế toán ,thông tin chính xác kịp thời 28
3.2.5.2: Hoàn thiện nội dung và quá trình phân tích 29
3.3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC 32
KẾT LUẬN 33
Xem thêm

37 Đọc thêm

HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Nội dung việc thực hiện việc phân phối kết quả hoạt động kinh doanh Theo nghị định 59/CP Nghị định Chính phủ ban hành qui chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghi[r]

25 Đọc thêm

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TECHNOIMPORT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TECHNOIMPORT

• Khác với lĩnh vực xuất nhập khẩu khác,Technoimport còn phải có trách nhiệm đàm phán ,ký kết các hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật ,cử ngời của các chủ đầu t, chủ công trình đi đào tạo về s[r]

16 Đọc thêm

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

những sản phẩm có chất lượng cao và giá cả hợp lý. Một quy luật tất yếu trongnền kinh tế thị trường cạnh tranh. Do vậy mà doanh nghiệp phải tìm mọi biệnpháp để đáp ứng và phát triển thương trường, đáp ứng được nhu cầu của ngườitiêu dùng với chất lượng ngày càng cao, giá cả hợp lý. Đó là mục đích chungcủa mọi doanh nghiệp sản xuất nói chung và ngành dược phẩm nói riêng. Nắmbắt được bối cảnh đất nước đang dần chuyên mình trên con đường hội nhập hóa,cùng với những nhu cầu về cơ sở hạ tầng,.. thì nhu cầu về đáp ứng chất lượng ytế ngày càng mọi người quan tâm hơn. Ngoài ra, ngành công nghiệp dược ViệtNam cũng đang dần trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn, bên cạnh sựphát triển nội lực, ngành Dược Việt Nam đã chủ động hội nhập khu vực và thếgiới nhằm đảm bảo cung ứng đủ thuốc và có chất lượng phục vụ sự nghiệp bảovệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh của nền kinh tếhiện nay, các doanh nghiệp Dược hoạt động sản xuất kinh doanh trong cơ chế thịtrường, môi trường cạnh tranh gay gắt, không chỉ cạnh tranh với doanh nghiệptrong nước mà còn phải chạnh tranh với những doanh nghiệp có vốn đầu tư từnước ngoài, hay chính những doanh nghiệp nước ngoài.Chính vì vậy phải tự đưa ra các quyết định kinh doanh của mình, tự hạchtoán lãi lỗ và luôn bảo toàn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Lúc này,vấn đề đầu tiên là phải hạch toán đầy đủ. Rõ ràng, chính xác, nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ trong quá trình sản xuất. Vì đây là yếu tố cơ bản trong quá trìnhsản xuất, nó chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí giá thành sản phẩm của doanhnghiệp. Bên cạnh đó, tài sản cố định cũng là yếu tố quan trọng. Khi chú trọngđầu tư TSCĐ áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại, sẽ làm tăng không chỉ về sốlượng mà còn cả chất lượng của sản phẩm. Từ đó, sẽ nâng cao năng suất cạnhtranh của công ty mình, cũng như tăng về lợi nhuận, kết quả kinh doanh củadoanh nghiệp.Do vậy, câu hỏi được đặt ra đối với các doanh nghiệp nói chung và công tyCP Dược vật tư y tế Thanh Hóa nói riêng là làm thế nào để nâng cao sức cạnhtranh của doanh nghiệp mình cả trên thị trường nội địa và thị trường quốc tế.Vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh trở thành mối quan tâm hàng đầu của
Xem thêm

50 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

www.luanvan.onlineLỜI MỞ ĐẦUĐất nước ta đang trên con đường đổi mới và phát triển, nền kinh tế hànghóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhànước. Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều phải thỏa mãn nhu cầucủa thị trường nhằm mục đích thu lợi nhuận: Kinh doanh trong cơ chế thị trườngđòi hỏi các doanh nghiệp phải rất năng động và nhạy bén, điều này quyết địnhsự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trên thị trường. Chính vì thế vấn đềđặt ra cấp bách đối với các doanh nghiệp là sản xuất ra nhiều loại sản phẩm vớichất lượng cao, mẫu mã đẹp và tìm thị trường tiêu thụ.Vậy trước hết các doanh nghiệp phải nhận thức được tầm quan trọng củakhâu tiêu thụ sản phẩm, là khâu quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh củadoanh nghiệp. Có tiêu thụ được sản phẩm thì doanh nghiệp mới thu hồi vốn đểtổ chức thực hiện việc tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng, nhằm bùđắp những chi phí đã bỏ ra và tích lũy.Xuất phát từ những điều trên , em chọn đề tài “Hoạt động tiêu thụ sảnphẩm tại công ty khoá Việt Tiệp . Thực trạng và giải pháp”Nội dung của chuyên đề được kết cấu thành ba phần :Phần thứ nhất : Một số vấn đề lí luận.Phần thứ hai : Thực trạng và giải pháp tiêu thụ sản phẩm của công ty.Phần thứ ba : Một số giải pháp để tăng khả năng tiêu thụ sản phẩmEm xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của Th.S Trần ThăngLong và ban lãnh đạo công ty khoá Việt Tiệp đặc biệt là cán bộ công nhân viênphòng tiêu thụ đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này .Luanvan.onlinePage 1
Xem thêm

56 Đọc thêm

KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG

KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BIỂU MẪU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP. 1
1.1Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2
1.3Mục tiêu nghiên cứu 6
1.3.1Mục tiêu chung 6
1.3.2Mục tiêu cụ thể 6
1.4Đối tượng nghiên cứu 6
1.5Phạm vi nghiên cứu 6
1.5.1 Phạm vi nội dung 7
1.5.2 Phạm vi không gian 7
1.5.3 Phạm vi thời gian 7
1.6Phương pháp nghiên cứu 7
1.6.1Phương pháp thu thập thông tin 7
1.6.2Phương pháp hạch toán kế toán 7
1.6.3Phương pháp thống kêso sánh: 8
1.7Những đóng góp mới của đề tài 8
1.8Kết cấu khóa luận 8
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 9
2.1 Lý luận chung về kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh 9
2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại. 9
2.1.2 Khái niệm về doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh 11
2.1.2.1 Doanh thu 11
2.1.2.2 Chi phí 12
2.1.2.3 Xác định kết quả kinh doanh: 12
2.1.3 Vai trò,ý nghĩa và nhiệm vụ kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 12
2.2 Nội dung Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh 14
2.2.1 Kế toán doanh thu 14
2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 14
2.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 15
2.2.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 19
2.2.1.4 Kế toán thu nhập khác: 19
2.2.2. Kế toán chi phí: 20
2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 20
2.2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng: 22
2.2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 24
2.2.2.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính: 25
2.2.2.5. Kế toán chi phí khác: 26
2.2.2.6. Kế toán chi phí thuế: 26
2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 27
2.2.4Tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh 27
2.2.4.1 Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh 27
2.2.4.2 Tổ chức hệ thống sổ sách. 28
2.2.4.3 Hình thức kế toán Nhật ký chung. 28
2.3Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán. 28
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG 30
3.1 Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Hưng 30
3.1.1 Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Hưng. 30
3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thành Hưng 32
3.1.2.1 Chức năng,nhiệm vụ 32
3.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 33
3.1.2.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh 34
3.1.2.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thành Hưng 35
3.1.3 Đánh giá khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 37
3.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Hưng 37
3.2.1 Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Thành Hưng 37
3.2.1.1 Các chính sách kế toán chung 38
3.2.1.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ 39
3.2.1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 43
3.2.1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 44
3.2.1.5. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán 46
3.3 Thực trạng về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Hưng. 47
3.3.1Các phương thức bán hàng, phương thức thanh toán trong công ty. 47
3.3.2. Kế toán doanh thu: 48
3.3.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 48
3.3.2Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 49
3.3.3 Kế toán chi phí 50
3.3.4Kế toán chi phí bán hàng. 52
3.3.5Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 52
3.3.6 Kế toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 53
3.3.7Kế toán xác định kết quả kinh doanh 53
CHƯƠNG 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG. 55
4.1 Nhận xét chung thực trạng công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 55
4.1.1 Ưu điểm: 55
Tổ chức hạch toán kế toán: 55
4.1.2Nhược điểm: 57
4.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Hưng 59
4.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả bán hàng. 59
4.2.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở công ty. 62
KẾT LUẬN 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO 68
Xem thêm

109 Đọc thêm

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PANDA

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PANDA

... tượng thành lập 39 Chương KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PANDA 4.1 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH THÁNG 1/2014 4.1.1 Kế toán khoản doanh thu giá vốn hàng bán... CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ BẢO TRÂN MSSV/HV: C1200395 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PANDA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Mã số... tài Kế toán xác định kết kinh doanh Công ty TNHH TM DV PanDa cho luận văn tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán xác định kết hoạt động kinh
Xem thêm

103 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Kinh tế là một hoạt động chủ yếu, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Kinh tế phát triển là tiền đề cho sự phát triển của các lĩnh vực như chính trị, văn hóa, xã hội, con người,…Chính sách mở cửa đã tạo điều kiện cho nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, thị trường nhộn nhịp hơn, kèm theo đó là sự phát triển của các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa phong phú, đa dạng. Vì vậy, ngày càng có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mức độ phức tạp ngày càng tăng.
Bất kì doanh nghiệp nào khi kinh doanh thì lợi nhuận cũng là mục đích hàng đầu và luôn cố gắng đạt được mức lợi nhuận cao nhất có thể. Và muốn biết tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì phải nhờ đến kế toán tập hợp và phân tích chi phí, doanh thu, xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Việc hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, nó góp phần cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, giúp cho nhà quản lý đánh giá đúng được tình hình kinh doanh của công ty và đưa ra những biện pháp hiệu quả, kịp thời xử lý những vấn đề xảy ra nhằm nâng cao lợi nhuận – cái đích của mỗi doanh nghiệp.
Với việc thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cùng với kiến thức thu nhận được trong thời gian học tập tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và thời gian học hỏi kinh nghiệm thực tế tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội, em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội” làm chuyên đề thực tập của mình.
Chuyên đề thực tập của em sẽ tìm hiểu công tác kế toán và thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội. Qua đó, em sẽ đưa ra đánh giá về thực trạng công tác kế toán về những mặt tích cực cần phát huy, những mặt hạn chế còn tồn tại và đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội.
Xem thêm

84 Đọc thêm

THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHĂM sóc KHÁCH HÀNG tại TRUNG tâm ATHENA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG TÂM ATHENA

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG1.1Khách Hàng21.1.1Khái niệm về khách hàng21.1.2Phân loại khách hàng21.1.3Vai trò của khách hàng31.2Chăm sóc khách hàng41.2.1Thế nào là chăm sóc khách hàng41.2.2Mục đích của việc chăm sóc khách hàng41.2.3Vai trò của việc chăm sóc khách hàng41.3Tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng51.3.1Quy trình chăm sóc khách hàng51.3.2Những thiếu sót trong hoạt động chăm sóc khách hàng61.3.3Các yếu tố tạo nên sự hài lòng của khách hàng7CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG VÀ AN NINH MẠNG ATHENA2.1Giới thiệu khái quát về Trung tâm Athena82.1.1 Quá trình hình thành và phát triển82.1.2 Loại hình đào tạo102.1.2.1 Các khóa dài hạn102.1.2.2 Các khóa ngắn hạn112.1.3 Chức năng và nhiệm vụ122.2 Cơ cấu tổ chức132.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý132.2.2 Mô hình tổ chức142.2.3 Chức năng các phòng ban142.3Năng lực của trung tâm162.3.1 Cơ sở vật chất162.3.2Đội ngũ nhân lực172.4Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của Trung tâm182.4.1 Các yếu tố kinh tế182.4.2Khách hàng192.4.3Đối thủ cạnh trạnh192.5Kết quả hoạt động kinh doanh tại Trung tâm Athena năm 2011 – 20132.5.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 212.5.2Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 222.6 Định hướng phát triển trong tương lai của Trung tâm Athena trong năm 2014232.6.1Định hướng và mục tiêu hoạt động của Trung tâm232.6.2Định hướng phát triển thị trường và khách hàng24CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG TÂM ATHENA3.1 Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Athena263.1.1 Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng263.1.2 Thực trạng hoạt động hỗ trợ công tác chăm sóc khách hàng293.2 Đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Athena333.2.1 Kết quả đã đạt được333.2.2 Cần cải thiện343.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Athena353.3.1 Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy chăm sóc khách hàng353.3.2 Nâng cao ý thức và trình độ nhân viên363.3.3 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng373.3.4 Tăng cường các kênh thông tin và chương trình khuyến mãi383.3.5 Nâng cấp các trang thiết bị và cơ sở vật chất393.3.6 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường403.4 Một số kiến nghị với Trung tâm Athena42
Xem thêm

51 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh ở công ty TNHH Tùng Nam

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH TÙNG NAM

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU v
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 4
1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiêp. 4
1.1.1.Quá trình bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. 4
1.1.2 Yêu cầu quản lý hoạt động quá trình bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. 5
1.2. Khái quát về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 6
1.2.1.Các phương thức bán hàng 6
1.2.2.Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 8
1.2.3.Giá vốn hàng bán 9
1.2.4.Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 11
1.2.5.Chi phí hoạt động tài chính và doanh thu hoạt động tài chính 13
1.2.6.Chi phí khác và thu nhập khác 14
1.2.7.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15
1.2.8.Xác định kết quả hoạt động kinh doanh 16
1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 17
1.3.1.Các phương thức hạch toán chi tiết hàng hóa 17
1.3.2.Chứng từ sử dụng 20
1.3.3.Tài khoản kế toán sử dụng và trình tự hạch toán kế toán 21
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÙNG NAM 37
2.1.Đặc điểm chung về công ty TNHH Tùng Nam 37
2.1.1. Khái quát chung về công ty 37
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 37
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 38
2.1.4.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 39
2.2.Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tùng Nam 46
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 46
2.2.2.Các khoản giảm trừ doanh thu 54
2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 54
2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 58
2.2.5. Kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính 64
2.2.6.Kế toán chi phí và thu nhập khác 67
2.2.7.Kế toán xác định kết quả kinh doanh 68
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÙNG NAM 73
3.1. Nhận xét và đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tùng Nam 73
3.3.1 Những ưu điểm cơ bản 74
3.1.2Những hạn chế cần hoàn thiện 75
KẾT LUẬN 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
Xem thêm

88 Đọc thêm

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY VIỆT

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY VIỆT

Trong nền kinh tế thị trường, các DN muốn tồn tại và phát triển thì nhất định phải có những phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Để đứng vững và phát triển trong sự cạnh tranh gay gắt, các DN phải nắm bắt và đáp ứng được tâm lý, nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, mẫu mã phong phú, đa dạng. Muốn vậy, các DN phải giám sát tất cả các quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ hàng hoá để đảm bảo việc bảo toàn và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với nhà cung cấp và khách hàng, thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo có lợi nhuận để tích lũy mở rộng hoạt động kinh doanh.
Để đạt được mục tiêu lợi nhuận cao và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý, trong đó hạch toán kế toán là công cụ quan trọng, không thể thiếu để tiến hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hóa, nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo và tự chủ trong sản xuất kinh doanh; tính toán và xác định hiệu quả của từng hoạt động để làm cơ sở vạch ra chiến lược kinh doanh lâu dài.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Việt, em đã được tìm hiểu về thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty, em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty nói riêng là bộ phận rất quan trọng trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của công ty. Vì vậy, em chọn đề tài “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Việt” để làm chuyên đề thực tập của mình.
Trong quá trình thực tập, em đã được sự hướng dẫn của các thầy cô trong bộ môn kế toán, trực tiếp là TS.Trần Thị Nam Thanh cùng các anh chị trong phòng kế toán của công ty. Tuy nhiên, vì trình độ còn hạn chế và thời gian thực tập chưa nhiều nên khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô cùng các bạn để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Việt.
Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Việt.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Việt.
Xem thêm

82 Đọc thêm

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC CẢNH

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC CẢNH

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 3
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.2. Mục tiêu của đề tài: 2
1.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 2
1.4. Phương pháp nghiên cứu 2
1.5. Kết cấu của khóa luận 5
1.6. Tổng quan về đề tài nghiên cứu. 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 13
2.1 Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh: 13
2.1.1 Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh: 13
2.1.2 Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh: 13
2.1.3 Ý nghĩa của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh: 13
2.1.4 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh: 13
2.2 Kế toán doanh thu, thu nhập: 14
2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 14
2.2.2 Doanh thu hoạt động tài chính 21
2.2.3 Kế toán thu nhập khác : 25
2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 27
2.3.1 Khái niệm: 27
2.3.2 Chứng từ sử dụng 27
2.3.3 Tài khoản sử dụng 27
2.4 Kế toán chi phí, giá vốn: 28
2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán: 28
2.4.2 Kế toán chi phí tài chính 31
2.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 34
2.4.4 Kế toán chi phí khác 40
2.4.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiêp 42
2.4.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 44
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC CẢNH 48
3.1 Tổng quan về đặc điểm kinh tế Kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Cảnh 48
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Ngọc Cảnh 48
3.1.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Cảnh 49
3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Cảnh. 52
3.1.4.Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Cảnh. 54
3.1.5. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty TNHH Ngọc Cảnh 55
3.2 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 63
3.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán: 63
3.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 65
3.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 66
3.2.4 Kế toán chi phí bán hàng 67
3.2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 67
3.2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng: 68
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC CẢNH 71
4.1 Đánh giá về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ngọc Cảnh 71
4.1.1 Ưu điểm: 71
4.1.2 Hạn chế: 73
4.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 73
4.2.1 Kiến nghị về chứng từ kế toán: 73
4.2.2 Kiến nghị về tài khoản 74
4.2.3 Kiến nghị về sổ kế toán 74
4.2.4 Kiến nghị về báo cáo kế toán 74
4.2.5 Các kiến nghị khác 74
Xem thêm

76 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN HOÀN THIỆN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN HOÀN THIỆN

“ Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hanomech”5.Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty TNHH Hanomech đã sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực trong điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy mà việc tổ chức công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở Công ty đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Hanomech thấy rõ được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ trong phòng kế toán, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu được thực tế qua đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH Hanomech.Nội dung luận văn gồm ba phần: Chương 1: Những vẫn đề lí luận chung vầ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp thương mạiPhần II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hanomech .Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Hanomech .
Xem thêm

141 Đọc thêm

Cùng chủ đề