THỰC TRANG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƯƠNG TẠI CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRANG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƯƠNG TẠI CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG":

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

Tác giả đã thu hoạch được nhiều điều thực tiễn về công tác kế toán tạiCông ty. Việc tổ chức hạch toán kế toán: tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm làtương đối tốt. Bộ máy kế toán phân tích chuyên sâu và phân công hoạch địnhnhiệm vụ rõ ràng. Việc này tạo điều kiện cho nhân viên kế toán phát huy tínhsáng tạo chủ động, thành thạo trong công việc. Các phần hành được kế toán phốihợp rất khéo léo tạo động lực thúc đẩy quá trình triển khai, khai thác nghiệp vụđạt hiệu quả cao và chính xác, đúng chế độ.Về sử dụng tài khoản kế toán: công ty thực hiện khá chặt chẽ và khoa học.Các chế độ kế toán mới được công ty vận dụng linh hoạt, sáng tạo để phù hợpvới đặc điểm của công ty.4Về sổ sách kế toán: công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên,sử dụng hình thức nhật ký chung, kì kế toán theo năm. Công ty xây dựng quytrình kế toán trên máy nhưng định kỳ kế toán vẫn cho in ra sổ để bảo quản lưutrữ theo quy định.Về việc tổ chức vận dụng chứng từ kế toán: hệ thống chứng từ kế toánđược công ty áp dụng theo đúng quy định của Nhà nước. Nhưng chủ yếu trongluật lao động về tiền lương, phụ cấp, khen thưởng, các khoản trích theo lương…các quy định của BTC được công ty chấp hành nghiêm chỉnh.Công việc thanh toán lương cho người lao động tương đối tốt, người laođộng luôn được thanh toán lương đúng kỳ, hệ thống chứng từ đảm bảo phản ánhđầy đủ chất lượng, số lượng của người lao động.− Nhược điểm:Tác giả cần đưa ra các ví dụ cụ thể cho các vấn đề sau để làm bật lên cáckhó khăn, hạn chế của công ty.Về bộ máy kế toán: Tuy bộ máy của công ty có sự phân nhiệm vụ giữa cácphần hành kế toán nhưng do chưa tuyển thêm được cán bộ kế toán nên công ty
Xem thêm

81 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU.

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.
Xem thêm

54 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP KẾ TOÁN: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP KẾ TOÁN: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 2
LỜI MỞ ĐẦU 4
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 6
1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp. 6
1.1.1.Bản chất và chức năng của tiền lương 6
1.1.2 . Vai trò và ý nghĩa của tiền lương 6
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 7
1.2. Các hình thức tiền lương trong Doanh Nghiệp 8
1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian: 8
1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 9
1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT,và KPCĐ 11
1.3.1 Quỹ tiền lương: 11
1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội 12
1.3.3 Quỹ Bảo Hiểm Y Tế 12
1.3.4. Kinh phí công đoàn: 13
1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 14
1.5 Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 14
1.5.1. Hạch toán số lượng lao động: 14
1.5.2. Hạch toán thời gian lao động: 15
1.5.3.Hạch toán kết quả lao động: 16
1.5.4.Hạch toán tiền lương cho người lao động: 16
1.6.Hạch toán tổng hợp và các khoản trích theo lương 17
1.6.1.Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT,KPCĐ 17
1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 18
1.7. Hình thức sổ kế toán: 23
PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG 29
2.1. Khát quát chung về Công Ty cổ phần toyota Thăng Long 29
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty cổ phần Toyota Thăng Long 29
2.1.2.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công Ty cổ phần Toyota Thăng Long. 31
2.2. Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty cổ phần Toyota Thằng Long 32
2.2.1. Đặc điểm về lao động của Công Ty cổ phần Toyota Thăng Long 32
2.2.2. Phương pháp xây dựng quỹ lương tạicông ty cổ phần toyota Thăng Long 33
2.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công Ty cổ phần Toyota Thăng Long 36
2.2.4. Các kỳ trả lương của Công Ty cổ phần Toyota Thăng Long 38
2.2.5 Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty cổ phần Toyota Thăng Long 38
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG 65
3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công Ty Cổ phần Toyota Thăng Long. 65
3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty. 65
3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán lao động tiền lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công Ty. 65
3.1.3 Ưu điểm: 67
3.1.4. Nhược điểm: 69
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 70
KẾT LUẬN 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO 73
Xem thêm

78 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nhiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thiết bị và quảng cáo truyền hình 121

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NHIỆP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH 121

Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu ứng và trả trước……………………………….……………………………...14
1) Kế toán vốn bằng tiền……………………………………………..14
2) Kế toán các khoản phải thu……………………………………….16
3) Các khoản ứng trước, trả trước……………………………………19
II Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ…………………………………20
1) Phương pháp kế toán chi tiết…………………………………..20
2) Phương pháp kế toán tổng hợp………………………………...21
III Kế toán TSCĐ và đầu tư dài……………………………………...22
1) Kế toán chi tiết TSCĐ……………………………………………..23
2) Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ……………………………………...25
3) Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ……………………………………..23
4) Trích hao TSCĐ…………………………………………………...24
IV Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm…………….25
V Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng, xác định kết quả kinh doanh…...25
1) Kế toán hàng hoá………………………………………………….25
2) Kế toán doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng, xác định kết quả kinh doanh……………………………………………………………35
VI Kế toán nguồn vốn……………………………………………….38
1) Các nguồn vốn…………………………………………………….38
2) Kế toán các khoản nợ phải trả…………………………………….39
3) Kế toán nguồn vốn các chủ sở hữu……………………………….39
VII Báo cáo kế toán………………………………………………….39
B – Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty………………………………….….43
I Những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh ………………………………………………..43
1) Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh…….. ....43
2) Phân loại lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh………. …44
3) ý nghĩa, tác dụng chung của công tác quản lý, tổ chức lao động…45
4) Các khái niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo
lương………………………………………………………………….45
4.1. Các khái niệm…………………………………………………...45
4.2. ý nghĩa của tiền lương…………………………………………46
4.3. Quỹ tiền lương…………………………………………………..46
5) Các chế độ tiền lương, trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH
BHYT………………………………………………………………..47
5.1.Chế độ Nhà nước quy định về tiền lương……………………….47
5.2. Chế độ Nhà nước quy định về các khoản trích theo tiền lương………………………………………………………………... 49
5.3. Chế độ tiền ăn giữa ca…………………………………………..50
5.4. Chế độ tiền thưởng quy định……………………………….. ….50
6) Các hình thức trả lương…………………………………………...50
6.1.Hình thức trả lương theo thời gian lao động…………………..50
6.1.1. Khái niệm hình thức trả lương theo thời gian lao động………...50
6.1.2. Các hình thức trả lương thời gian và phương pháp tính
lương …………………………………………………………………………51
6.1.3. Lương công nhật……………………………………………………. 52
6.2. Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm………………………53
6.2.1. Khái niệm hình thức trả lương theo sản phẩm…………………..53
6.2.2. Phương pháp xác định mức lao động và đơn giá tiền lương…...53
6.2.3. Các phương pháp trả lương theo sản phẩm……………………...53
7) Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương……...54
8) Trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất…...54
9) Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương………...55
10) Kế toán tổng hợp tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT…………56
10.1. Các tài khoản chủ yếu sử dụng……………………………….56
10.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu………. 58
IIThực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình…………….61
1) Công tác và quản lý lao động của doanh nghiệp……………….61
2) Hạch toán lao động và tính lương, trợ cấp BHXH……………..62
2.1.Hạch toán lao động……………………………………………...62
2.2. Trình tự tính lương, BHXH phải trả và tổng số liệu…………..66
2.2.1. Thủ tục chứng từ…………………………………………….. .66
2.2.2. Các hình thức trả lương và cách tính lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình…………………………………………….66
3) Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh ……………………………………………………….……...74
3.1. Các tài khoản kế toán áp dụng trong doanh nghiệp và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp………………………………...74
3.2. Trình tự kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp……………………………………………78
Phần III: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toántiền lương và các khoản trích theo lương………………………………..84
I Một số nhận xét chung………………………………………….84
1) Ưu điểm…………………………………………………………85
2) Nhược điểm……………………………………………………..86
II>Kiến nghị để hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương……………………………………………………...86
1) Về lao động……………………………………………………...86
2)Phương thức trả lương…………………………………………...87
3) Hình thức trả lương……………………………………………..87
Kết luận………………………………………………………...
Xem thêm

84 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cơ khí sửa chữa công trình cầu đường bộ II

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ II

Mục lục

Phần I: Báo cáo môn học 6
I Đặc điểm chung 6
1 Đặc điểm chung về quá trình hình thành và phát triển, chức năng nhiệm vụ của Công ty Cơ khí và sửa chữa Công Trình cầu Đường Bộ 6
2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cơ khí sửa chữa Công Trình cầu Đường Bộ II. 10
3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 13
4. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. 14
5. Những khó khăn, thuận lợi ảnh hưởng đến công tác kế toán. 16
II. Thực trạng công tác kế toán 19
1. Kế toán Nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ(NVL,CCDC) 19
2. Kế toán TSCĐ. 24
3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 29
4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 32
5. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ. 37
6. Kế toán vốn bằng tiền. 41
Phần II: chuyên đề “kế toán tiền lương và 44
I. Lý do chọn chuyên đề: 44
II. Cơ sở lý luận. 46
1. ý nghĩa của việc quản lý lao động tiền lương và các khoản trích theo lương. 46
2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 48
3. Nguyên tắc hạch toán lao động và tiền lương: 49
4.Các hình thức tính lương. 50
5. Các hình thức trả lương: 51
6. Quỹ tiền lương. 54
7. Nội dung các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp. 55
8. Chứng từ, quy trình luân chuyển chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng về lao động và tiền lương, các khoản trích theo lương. 57
II. Đặc điểm liên quan đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 59
1. Quy trình hoạt động của đơn vị 59
2. Đặc điểm cụ thể liên quan đến chuyên đề. 59
Cộng 62
Bảng lương sản phẩm tập thể 69
Cộng 69
Chức danh 75
Xác nhận của phụ trách đơn vị 80
Bác sỹ khám chữa bệnh 80
II. Thực trạng công tác kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại Công ty cơ khí sửa chữa công trình cầu đường bộ II. 88
1. Hình thức kế toán, chứng từ, sổ sách kế toán áp dụng tại Công ty Xây lắp và Cơ khí cầu đường. 88
2. Trình tự ghi chép. 90
Chứng từ ghi sổ 113
Cộng 113
Cộng 116
Tổng 117
Tổng 119
Tổng 121
Tổng 123
Dư đầu kỳ 126
Cộng phát sinh 127
Người lập biểu 128
Kế toán trưởng 128
Giám đốc 128
Dư đầu kỳ 129
Cộng phát sinh 130
Người lập biểu 131
Kế toán trưởng 131
Giám đốc 131
IV. Nhận xét, đánh giá 135
1. Những ưu điểm: 135
2. Những nhược điểm. 138
3. Một số kiến nghị đóng góp về công tác kế toán. 139
Kết luận 143
Xem thêm

133 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỤC LỤC
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 Tổng quan về các công trình nghiên cứu 2
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 13
1.5. Phương pháp nghiên cứu 13
1.6 Kết cấu của đề tài 15
CHƯƠNG II :CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 16
2.1 Khái niệm, nhiệm vụ của tiền lương và các khoản trích theo lương 16
2.1.1 Khái niệm của tiền lương và các khoản trích theo lương 16
2.1.2 Nhiệm vụ của tiền lương và các khoản trích theo lương 18
2.2 Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương 19
2.2.1Các hình thức trả lương 19
2.2.2 Quỹ tiền lương, các khoản trích theo lương 27
2.3 Phân loại tiền lương 29
2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tiền lương 32
2.4.1 Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 32
2.4.2 Yếu tố thuộc về Doanh nghiệp 32
2.4.3 Yếu tố thuộc về công việc 33
2.4.4 Yếu tố thuộc về cá nhân lao động 34
2.5 Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 34
2.5.1 Hạch toán số lượng lao động 34
2.5.2 Hạch toán thời gian lao động 35
2.5.3 Hạch toán kết quả lao động 36
2.5.4 Hạch toán tiền lương cho người lao động 36
2.6 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 37
2.6.1 Các chứng từ sử dụng: 37
2.6.2Tài khoản kế toán 38
2.6.3 Phương pháp kế toán 40
2.7. Trích trước tiền lương nghỉ phép 42
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75 44
3.1 Khái quát chung về công ty cổ phần xây dựng Cầu 75 44
3.1.1Quá trình hình thành và sự phát triển của công ty 44
3.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng cầu 75 46
3.1.2.1 Lĩnh vực hoạt động 47
3.1.2.2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty: 48
3.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty 49
3.1.4Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty 52
3.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng cầu 75 53
3.1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần xây dựng cầu 75 54
3.1.5.2 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 55
3.1.5.3 Chế độ và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty 55
3.1.6 Tổ chức chứng từ và hạch toán ban đầu 56
3.1.7 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 56
3.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng cầu 75 57
3.2.1 Nguyên tắc trả lương và các khoản trích theo lương 57
3.2.2 Các hình thức trả lương tại công ty cổ phần xây dựng cầu 75 59
3.2.3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng cầu 75 62
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG CẦU 75 73
4.1 Đánh giá chung về thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 73
4.1.1 Ưu điểm 73
4.1.2 Những mặt hạn chế cần hoàn thiện 74
4.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 75
4.2.1 Về công tác tiền lương và các khoản trích theo lương 75
4.2.2. Về chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ 78
4.2.3 Về kế toán lương 79
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

87 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HOÁ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HOÁ

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Phần thứ nhất: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP 3
I. Khái niệm, đặc điểm tiền lương, nhiệm vụ kế toán tiền lương các khoản trích theo lương 3
1. Khái niệm tiền lương và bản chất kinh tế của tiền lương 4
2. Đặc điểm của tiền lương 6
3. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 7
II. Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 7
1. Các hình thức tiền lương 8
a. Hình thức tiền lương theo thời gian 8
b. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 10
2. Quỹ tiền lương 14
3. Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 16
III. Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động 18
1. Hạch toán số lượng lao động 18
2. Hạch toán thời gian lao động 19
3. Hạch toán kết quả lao động 20
4. Hạch toán thanh toán lương với người lao động 21
IV. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 23
1. Hạch toán tổng hợp tiền lương và tình hình thanh toán
với người lao động 23
2. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương 26
3. Tổ chức sổ hạch toán tổng hợp về tiền lương và các khoản trích theo lương 30
Phần thứ II: TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DV HÀNG HOÁ 32
I. Khái quát về Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hoá 32
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 33
2. Nhiệm vụ của các phòng ban 37
3. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 42
II. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty. 49
1. Qui mô và cơ cấu lao động tại Công ty 49
2. Các hình thức trả lương và phạm vi áp dông 50
3. Tổ chức hạch toán tiền lương và tính lương, BHXH phải
trả công nhân viên 52
a. Hạch toán lao động 52
b. Hạch toán tiền lương 53
c. Hạch toán các khoản trích theo lương 59
4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 62
Phần thứ ba: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HOÁ
68
1. Một số nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 69
a.ưu điểm 67
b. Nhược điểm 71
2. Môt số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương
và các khoản trích theo lương ở Công ty. 71
Kết luận 73
Xem thêm

82 Đọc thêm

Thực trạng và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng số 4

THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4

Mục lục
Lời nói đầu 3
Học sinh 4
Phạm thị Mai Thanh 4
Phần I: các vấn đề chung về kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương 5
1.Khái niệm và bản chất kinh tế tiền lương. 5
2)Nguyên tắc kế toán lao động và tiền lương. 5
3)Các chế độ tiền lương của nhà nước quy định 6
4. Chế độ về các khoản tính trích theo tiền lương. 8
5.Hoạch toán lao động trong doanh nghiệp . 9
II.Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 10
1.Tài khoản sử dụng. 10
2.Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương. 11
3.Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 11
Phần II: Thực tế công tác kế toán lao động tiềnlương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng số 4 14
I.Khái quát chung về hoạt động của công ty xây dựng số4: 14
1.Đặc điểm chung của công ty xây dựng số 4. 14
2.Nhiệm vụcủa công ty xây dựng số 4. 14
3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 15
Ban giám đốc 15
PGĐ 15
kỹ thuật 15
PGĐ 15
kinh tế 15
Công trình xây dựng 15
4.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 17
5.Quy trình công nghệ của công ty 19
II. thực trạng công tác lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty XD số 4: 20
1.Nội dung 20
2.Hình thức trả lương: 20
3. Kế toán tiền lương tại Công ty xây dựng số 4 21
4.Tính BHXH, BHYT, KPCĐ trong công ty số 4 22
Trong đó: Công ty: 15% 22
5.Kế toán tổng hợp tiền lương tạI công ty xây dựng số 4 22
Phần III: một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại CTXD số 4 25
I. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và tình hình sử dụng lao động quỹ tiền lương nói riêng va kế toán nói chung: 25
II.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại CTXD số 4 27
Kết luận 29
Nhận xét của cơ sở thực tập 30
Xem thêm

39 Đọc thêm

Báo Cáo Thực tậpHOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNTRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂYDỰNG HÙNG CƯỜNG

BÁO CÁO THỰC TẬPHOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNTRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂYDỰNG HÙNG CƯỜNG

MỤC LỤC
NỘI DUNG
Trang
Lời mở đầu
..................................................................................................3
Chương 1:

Tổng quát về công ty cổ phần đtxd Hùng Cường
................
5
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đtxd Hùng Cường.....................................................................................................................51.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý SXKD .................13của Công ty cổ phần ddtxd Hùng Cường
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại tiền lương và các khoản
..
15trích tiền lương tại công ty cpđtxd Hùng Cường
2.1.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đtxd Hùng Cường.....................................................................................................................152.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán tại Công ty cổ phần đtxd Hùng Cường.162.3. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại Công ty...................................172.4.Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản............................19trích theo tiền lương tại Công ty cổ phần đtxd Hùng Cường
Chương 3: Nhận xét đánh giá về công tác kế toán tiền lương
...............
33
và các khoản trích theo tiền lương tại công ty CPĐTXD Hùng Cường3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và................................ 33các khoản trích theo tiền lương tại Công ty cổ phần đtxd Hùng Cường3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương………... 35và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đtxd Hùng Cường
Kết luận
…………………………………………………………………….
37
Xem thêm

53 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cầu I Thăng Long

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG

Trong kinh tế thị trường sức lao động trở thành hàng hoá, người có sức lao động có thể tự do cho thuê (bán sức lao động của mình cho người sử dụng lao động: Nhà nước, chủ doanh nghiệp...) thông qua các hợp đồng lao động. Sau quá trình làm việc, chủ doanh nghiệp sẽ trả một khoản tiền có liên quan chặt chẽ đến kết quả lao động của người đó.
Về tổng thể tiền lương được xem như là một phần của quá trình trao đổi giữa doanh nghiệp và người lao động.
- Người lao động cung cấp cho họ về mặt thời gian, sức lao động, trình độ nghề nghiệp cũng như kỹ năng lao động của mình.
- Đổi lại, người lao động nhận lại doanh nghiệp tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp xã hội, những khả năng đào tạo và phát triển nghề nghiệp của mình.
Đối với thành phần kinh tế tư nhân, sức lao động rõ ràng trở thành hàng hoá vì người sử dụng tư liệu sản xuất không đồng thời sở hữu tư liệu sản xuất. Họ là người làm thuê bán sức lao động cho người có tư liệu sản xuất. Giá trị của sức lao động thông qua sự thoả thuận của hai bên căn cứ vào pháp luật hiện hành.
Đối với thành phần kinh tế thuộc sởn hữu Nhà nước, tập thể người lao động từ giám đốc đến công nhân đều là người cung cấp sức lao động và được Nhà nước trả công. Nhà nước giao quyền sử dụng quản lý tư liệu sản xuất cho tập thể người lao động. Giám đốc và công nhân viên chức là người làm chủ được uỷ quyền không đầy đủ, và không phải tự quyền về tư liệu đó. Tuy nhiên, những đặc thù riêng trong việc sử dụng lao động của khu vực kinh tế có hình thức sở hữu khác nhau nên các quan hệ thuê mướn, mua bán, hợp đồng lao động cũng khác nhau, các thoả thuận về tiền lương và cơ chế quản lý tiền lương cũng được thể hiện theo nhiều hình thức khác nhau.
Tiền lương là bộ phận cơ bản (hay duy nhất) trong thu nhập của người lao động, đồng thời là một trong các chi phí đầu vào của sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.
Vậy có thể hiểu: Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá cả yếu tố của sức lao động mà người sử dụng (Nhà nước, chủ doanh nghiệp) phải trả cho người cung ứng sức lao động, tuân theo nguyên tắc cung - cầu, giá cả thị trường và pháp luật hiện hành của Nhà nước.
Cùng với khả năng tiền lương, tiền công là một biểu hiện, một tên gọi khác của tiền lương. Tiền công gắn với các quan hệ thoả thuận mua bán sức lao động và thường sử dụng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các hợp đồng thuê lao động có thời hạn. Tiền công còn được hiểu là tiền trả cho một đơn vị thời gian lao động cung ứng, tiền trả theo khối lượng công việc được thực hiện phổ biến trung những thoả thuận thuê nhân công trên thị trường tự do. Trong nền kinh tế thị trường phát triển khái niệm tiền lương và tiền công được xem là đồng nhất cả về bản chất kinh tế phạm vi và đối tượng áp dụng.
Xem thêm

70 Đọc thêm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần xây dựng số 1 vinaconex

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 VINACONEX

Nghiên cứu bố cục bài viết gồm 3 phần như sau:Phần I: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần xây dựng số 1.Phần III: Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần xây dựng số 1 Vinaconex.

62 Đọc thêm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Lời đầu của chuyên đề, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới tập thể quý thầy cô Trường Đại học kinh tế – Huế đã truyền đạt tất cả mọi kiến thức cho em trong quá trình học tập tại trường. Đặc biệt cảm ơn Thầy giáo Đào Nguyên Phi đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp hướng dẫn em trong suốt thời gian học tập và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hoá đã tạo điều kiện và giúp đỡ trong thời gian thực tập, đặc biệt là các cô chú, anh chị trong phòng kế toán đã chỉ đạo, gíup đỡ truyền đạt mọi kinh nghiệm trong thời gian thực tập tại công ty. Xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đã động viên giúp đỡ trong suốt quá trình học tập. Mặc dù em đã có rất nhiều cố gắng nhưng do thời gian hạn chế cũng như khả năng bản thân còn thiếu sót chắc sẽ không tránh khỏi những vướng mắc và khiếm khuyết nhất định. Em xin chân thành tiếp nhận những ý kiến đóng góp của quý thầy cô, quý cơ quan, các bạn để chuyên đề này được hoàn thiện một cách tốt nhất. Thanh Hóa, tháng 3 năm 2012 Sinh viên Đỗ Thị HuyềnCÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT TRONG BÀI CTCP: Công ty cổ phần BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ: Kinh phí công đoàn SDĐK: Số dư đầu kỳ SDCK: Số dư cuối kỳ TK: Tài khoản CNV: Công nhân viênDANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 2.1 – Bảng 2.2 –Bảng 2.3 Bảng 2.4 DANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 2.1 – Sơ đồ tổ chức của công ty.Sơ đồ 2.2 – Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công tyMỤC LỤCTrangLời cảm ơn ........................................................................................................................ 1Danh mục chữ viết tắt ...................................................................................................... 2Danh mục bảng, biểu ....................................................................................................... 3Danh mục sơ đồ, đồ thị ..................................................................................................... 4 Mục lục ............................................................................................................................. 5PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................................6 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Kết cấu đề tài:PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUChương 1 : Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .1.1. Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.1.1.1. Khái niệm tiền lương.1.1.1.1.Khái niệm tiền lương.1.1.1.2. Bản chất của tiền lương.1.1.1.3.Chức năng của tiền lương.1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương.1.2. Nội dung, phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.1.2.1.Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp.1.2.1.1. Hình thức trả lương theo thời gian.1.2.1.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm.1.2.2.Quỹ tiền lương, quỹ BHXH,BHYT,BHTN và KPCĐ.1.2.2.1. Quỹ tiền lương.1.2.2.2.Quỹ BHXH,BHYT,BHTN, KPCĐ.1.2.3.Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.1.2.3.1. Tài khoản sử dụng.1.2.3.2. Định khoản nghiệp vụ phát sinh.1.2.4. Những chứng từ ban đầu sử dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.1.2.5. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hoá.2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần giấy Lam sơn Thanh Hoá.2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.2.1.2.1. Chức năng.2.1.2.2. Nhiệm vụ.2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần giấy Lam sơn Thanh Hoá.2.1.4.Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần giấy Lam sơn Thanh Hoá.2.1.4.1.Tổ chức bộ máy kế toán.2.1.4.2.Tổ chức công tác kế toán.2.1.5.Tình hình nguồn lực tại Công ty từ năm 2010 – 2012.2.1.5.1.Tình hình lao động.2.1.5.2.Tình hình tài sản và nguồn vốn.2.1.5.3.Tình hình kết quả hoạt dộng kinh doanh.2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hoá.2.2.1.Quy mô và cơ cấu tiền lương.2.2.2. Quỹ tiền lương.2.2.3.Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng.2.2.4.Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải trả công nhân viên.2.2.4.1. Hạch toán tiền lương.2.2.4.2.Hạch toán các khoản trích theo lương.2.2.5. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hoá..3.1.Một số nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty .3.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty .PHẦN III – KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOGiấy xác nhận của đơn vị thực tậpPhần I Đặt vấn đề1.Lý do chọn đề tàiLao động tiền lương là một vấn đề hết sức quan trọng, nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của Công ty. Một chế độ lao động tiền lương hợp lý là cơ sở, là động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Chế độ lao động tiền lương được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm của tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và tính chất công việc của doanh nghiệp.Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thì tiền lương là một phần không nhỏ của chi phí sản xuất, hình thức trả lương ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất. Nếu chọn cách trả lương hợp lý sẽ tạo động lực tăng năng suất lao động, tiết kiệm được nguyên vật liệu … ngược lại lựa chọn cách trả lương không hợp lý có thể là giảm năng suất lao động, quá trình sản xuất diễn ra chậm hơn và không tiết kiệm được nguyên vật liệu. Hiện nay hình thức trả lương sản phẩm và thời gian đang được áp dụng ở nhiều doanh nghiệp. Nhưng vấn đề đặt ra là trả lương như thế nào để đảm bảo tiền lương được phân chia một cách công bằng và hợp lý. Qua quá trình nghiên cứu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hoá em nhận thấy cách trả lương của công ty có nhiều ưu điểm song bên cạnh đó còn có những nhược điểm và những hạn chế nhất định.Xuất phát từ những lý do trên, em lựa chọn đề tài “ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh hoá”. để nghiên cứu.Đề tài được nghiên cứu nhằm tìm ra những biện pháp nhằm nâng cao và hoàn thiện các hình thức xăp xếp lao động và tiền lương trong công ty để cho nó phù hợp với điều kiện sản xuất và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty.2 . Mục đích nghiên cứu Làm rõ giữa lý luận và thực tế về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, qua đó rút ra những ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hoá. 3.Đối tượng nghiên cứu Công tác kế toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hoá.4.Phạm vi nghiên cứu Về mặt không gian: Tập trung tìm hiểu tại phòng kế toán của Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hoá. Về mặt thời gian: Tập trung nghiên cứu tình hình của Công ty qua 3 năm 2010 2012. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hoá tháng 12 năm 2012.5.Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu Phương pháp hạch toán kế toán Phương pháp phân tích chi tiết Các phương pháp khác…..6. Kết cấu đề tài: Phần I – Đặt vấn đề Phần II Nội dung và kết quả nghiên cứu chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chương:Chương I: Cơ sở lý luận của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hoá.Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hoá. Phần III – Kết luận và kiến nghịPhần IINội dung và kết quả nghiên cứuCHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG1.1. Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp1.1.1. Khái niệm, bản chất và chức năng của tiền lương1.1.1.1. Khái niệm tiền lươngTheo tổ chức lao động Quốc tế (ILO), tiền lương là sự trả công hoặc thu nhập mà có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, hoặc bằng pháp luật, pháp quy Quốc gia, do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hoặc những dịch vụ đã làm hoặc sẽ phải làm.Ở Việt Nam, hiện nay có sự phân biệt các yếu tố trong tổng thu nhập của người lao động từ công việc: Tiền lương (dụng ý chỉ lương cơ bản), phụ cấp và phúc lợi. Theo quan điểm cải cách tiền lương năm 1993, tiền lương là giá cả sức lao động, được hình thành qua sự thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu về sức lao động trên thị trường quyết định và được trả cho năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc.Như vậy: tiền lương được hiểu là số tiền mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động của họ thanh toán lại tương ứng với số lượng và chất lương lao động mà họ đã tiêu hao trong quá trình tạo ra của cải trong xã hội.1.1.1.2.Bản chất của tiền lươngTheo quan điểm của Chủ nghĩa Mác Lênin, tiền lương là một phần thu nhập quốc dân biểu hiện bằng tiền mà người lao động nhận được để bù đắp cho lao động đã bỏ ra tuỳ theo số lượng và chất lượng của người lao động đó. Như vậy tiền lương là một phần giá trị mới sáng tạo ra được phân phối cho người lao động để tái sản xuất sức lao động của mình. Vì người lao động trong quá trình tham gia sản xuất phải hao phí một lương sức lao động nhất định và sau đó phải được bù đắp bằng việc sử dụng tư liệu tiêu dùng.Tiền lương dưới CNXH là một bộ phận của thu nhập quốc dân được Nhà nước phân phối cho người lao động vì thế nó chịu ảnh hưởng của một loạt nhân tố: Trình độ phát triển sản xuất, quan hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng trong từng thời kỳ và chính sách của Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế chính trị trong thời kỳ đó. Như vậy tiền lương của người lao động còn phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế xã hội của Đất nước. Một nền kinh tế còn nghèo nàn lạc hậu, các phương tiện sản xuất chưa tiên tiến, trình độ lao động chưa cao, hiệu qủa sản xuất kinh doanh còn thấp thì tiền lương chưa thể cao được. Mặt khác, lúc đó thu nhập quốc dân chưa đủ để đáp nhu cầu cao về tiền lương của toàn xã hội. Như ta biết thu nhập quốc dân phụ thuộc vào hai yếu tố đó là: Số lượng lao động trong khu vực sản xuất vật chất và năng suất lao động bình quân của khối sản xuất vật chất. Vì vậy, tiền lương chỉ được tăng lên trên cơ sở tăng số lượng lao động trong khu vực sản xuất và tăng năng xuất lao động của khối này.Theo quan điểm đổi mới hiện nay, tiền lương ở nước ta đã được coi là giá cả sức lao động, coi sức lao động là hàng hoá là một bước tiến quan trọng trong nhận thức về tiền lương của Đảng và Nhà nước ta và cũng hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của tình hình đất nước. Đất nước ta đang trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên CNXH, nền kinh tế còn tồn tại nhiều chế độ sở hữu đan xen lẫn nhau, do đó tiền công hay tiền lương còn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau với bản chất khác nhau. Trong thành phần kinh tế tư bản tư nhân dựa trên chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất và bóc lột sức và bóc lột sức lao động làm thuê thì tiền công là giá cả sức lao động và quan hệ lao động ở đây là quan hệ chủ thợ. Trong thành phần kinh tế quốc doanh về mặt sở hữu tập thể mà Nhà nước là người đại diện đứng ra quản lý trong các doanh nghiệp quốc doanh thì quyền quản lý và sử dụng lao động giao cho Giám đốc, mặt khác người lao động được tự do hoàn toàn về thân thể (sự tự do này được pháp luật công nhận và bảo hộ). Vì vậy, đã có đủ điều kiện để coi sức lao động trong các doanh nghiệp quốc doanh cũng là hàng hoá, nghĩa là tiền lương và giá cả sức lao động. Tiền lương ở khu vực này Nhà nước tác động thông qu
Xem thêm

59 Đọc thêm

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MIT

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MIT

. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, chuyên đề thực tập của em gồm có 3 chương.
Chương I. Tổng quát về công ty TNHH MIT
Chương II. Thực trạng tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MIT
Chương III. Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền

92 Đọc thêm

Kế toán công nợ phải thu tại Công ty Cổ phần đầu tư thương đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long

KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THĂNG LONG

MỤC LỤC
TÓM LƯỢC i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ HÌNH VẼ v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. 1
2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài. 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3
5. Kết cấu của bài khóa luận. 4
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP 5
1.1. Khái quát chung về kế toán nợ phải thu trong doanh nghiệp. 5
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 5
1.1.2. Các trường hợp phát sinh khoản phải thu trong doanh nghiệp 6
1.1.3. Yêu cầu quản lý công nợ phải thu trong doanh nghiệp. 7
1.1.4. Nhiệm vụ kế toán các khoản phải thu. 8
1.2. Nội dung kế toán Phải thu của khách hàng trong doanh nghiệp. 8
1.2.1. Kế toán Phải thu của khách hàng theo quyết định 152006QĐBTC ngày 20032006 của Bộ Tài chính. 8
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng 8
1.2.2. Kế toán Phải thu của khách hàng theo Thông tư 2002014TTBTC 19
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THĂNG LONG 21
2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến công tác kế toán nợ phải thu tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thăng Long. 21
2.1.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long.21
2.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến công tác kế toán nợ phải thu tại Công ty cổ phần đâu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 30
2.2. Thực trạng kế toán công nợ phải thu tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 32
2.2.1. Đặc điểm nợ phải thu tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 32
2.2.2. Nội dung kế toán các khoản nợ phải thu khách hàng tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 35
CHƯƠNG III. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THĂNG LONG 41
3.1. Các kết luận và phát hiện được qua nghiên cứu công tác kế toán nợ phải thu tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 41
3.1.1. Kết quả đạt được 41
3.1.2. Ưu điểm, hạn chế trong công tác kế toán nợ phải thu của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 41
3.2. Các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 45
3.2.1. Sự cần thiết của công tác kế toán nợ phải thu tại các doanh nghiệp (nói chung) cũng như công tác kế toán nợ phải thu tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long (nói riêng). 45
3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu tại công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 45
KẾT LUẬN 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Xem thêm

58 Đọc thêm

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CUNG ỨNG THỰC PHẨM THANH NGA

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CUNG ỨNG THỰC PHẨM THANH NGA

Chuyên đề thực tập của em ngoài phần mở đầu và phần kết thúc bao gồm 3 chương :
Chương I :Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở các doanh nghiệp.
Chương II : Thực trạng về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH cung ứng thực phẩm Thanh Nga
Chương III : Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH cung ứng thực phẩm Thanh Nga
Xem thêm

47 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà.

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ.

Chuyên Đề Tốt Nghiệp Bùi Xuân Khánh 6DB2
1

Giáo Viên Hướng Dẫn TS. Nguyễn Viết Tiến
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Chương I. Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 3
I. Lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương 3
1. Tiền lương 3
1.1. Khái niệm 3
1.2. Bản chất của tiền lương, chức năng của tiền lương 4
1.3 Nguyên tắc tính lương 7
1.4. Các hình thức trả lương: 10
1.5. Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp 11
2. Các khoản trích theo lương 12
3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán 12
3.1. Yêu cầu quản lý 12
3.2. Nhiệm vụ kế toán 13
II. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương theo chế độ kế toán hiện hành 14
1. Kế toán lao động tiền lương 14
1.1. Hạch toán lao động 14
1.2. Kế toán tổng hợp tiền lương 15
III. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 20
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 20
2. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 21
2.1. Tiền lương với tư cách là yếu tố chi phí đầu vào của quá trình sản xuất 22
Chương II.Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công tycầu I Thăng Long 24
I.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của công ty cầu I Thăng Long. 24
1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của công ty 24
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 26
II. Thực trạng về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long 27
1. Xây dựng quỹ lương 27
2 .Xây dựng đơn giá tiền lương 28
3 .Phương pháp trả lương 29
3.1. Nguyên tắc trả lương
3.2. Phương pháp trả lương
4.Hạch toán các khoản trích theo lương 39
5. Các khoản thu nhập khác ngoài tiền lương 42
5.1.Các khoản phụ cấp
5.2. Các hình thức tiền thưởng
6.Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 43
6.1.Sổ kế toán tổng hợp
Chương III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầuI Thăng Long 50
I. Đánh giá công tác tiền lương của công ty cầu I Thăng Long 50
II. Cơ sở đề ra giải pháp 51
1 . Căn cứ vào các quy định của nhà nước 51
III. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương 53
1. Xây dựng các quy chế 53
2.Quản lý lương của người lao động 56
3. Các khoản trích theo lương 57
4. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực 57
5. Quản lý sử dụng máy móc 57
6. Đối với công ty cầu I Thăng Long 57
7 . Những điều kiện để thực hiện giải pháp 59
Kết Luận 60
Xem thêm

67 Đọc thêm

Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì.

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU THANH TRÌ.

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I: Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2
I. Bản chất, nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 2
1.1 Bản chất tiền lương. 2
1.2 Các khoản trích theo lương. 4
2. Ý nghĩa, nhiệm vụ của hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 5
II.Quỹ tiền lương và các hình thức trả lương. 6
1.Quỹ tiền lương của doanh nghiệp. 6
2. Các hình thức trả lương. 7
2.1 Lương thời gian: 7
2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm. 9
III, Phương pháp hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp. 11
1. Chứng từ, thủ tục kế toán. 11
2.Tài khoản sử dụng và trình tự hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 12
2.1 Hoạch toán tổng hợp về tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động. 13
2.2 Hoạch toán các khoản trích theo lương. 16
3.Các hình thức tổ chức sổ kế toán. 19
3.1 Hình thức nhật ký Sổ cái. 19
3.2 Hình thức chứng từ ghi sổ. 20
3.3 Hình thức Nhật ký chung. 23
3.4 Hình thức Nhật ký Chứng từ. 25
Phần II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 28
I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Vật liệu nổ công nghiệp 28
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 28
2. Ngành nghề kinh doanh: 29
2.1.Nguồn vốn kinh doanh: 30
2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực. 32
2.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghiệp của công ty. 33
II. Hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán ở công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 39
1.Hình thức tổ chức kế toán. 39
2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 40
2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 40
2.2 Tổ chức chứng từ kế toán. 41
2.3 Hệ thống tài khoản sử dụng. 41
III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 42
1. Chế độ tiền lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 42
2. Chứng từ, sổ sách sử dụng tại Công ty 43
3. Tổ chức sổ sách kế toán. 43
4. Tài khoản sử dụng và trình tự hoạch toán. 44
4.1 Tài khoản sử dụng. 44
4.2 Trình tự hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương của công ty. 46
4.2.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm. 46
4.2.2 Hình thức trả lương theo thời gian. 54
4.2.3 Hạch toán các khoản trích theo lương: 62
Phần III: Các đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 74
I.Đánh giá khái quát tình hình hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 74
1. Công tác kế toán chung. 74
2.Ưu điểm và nhược điểm của hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 74
2.1 Ưu điểm. 74
2.2 Nhược điểm. 75
II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 76
1. Nguyên tắc hoàn thiện. 76
2.Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương. 76
Kết luận 79
Tài liệu tham khảo 80
Xem thêm

59 Đọc thêm

Thực trạng công tác kế toán tại công ty TNHH xăng dầu T12 Quang Vinh

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU T12 QUANG VINH

CHƯƠNG 1: Tổng quan chung về công ty TNHH xăng dầu T12 Quang Vinh
1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty TNHH xăng dầu
T12 Quang Vinh 7
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 7
1.1.2 Quá trình phát triển của công ty xăng dầu T12 Quang Vinh 7
1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty 7
1.2.1 Chức năng 7
1.2.2 Nhiệm vụ 8
1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH xăng dầu T12
Quang Vinh 8
1.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý 8
1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 9
1.4 Đặc điểm lao động của công ty 10

CHƯƠNG 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty TNHH xăng dầu
T12 Quang Vinh 12
2.1 Khái quát chung về tình hình công tác kế toán 12
2.1.1 Cơ cấu bộ máy kế toán 12
2.2 Thực trạng công tác kế toán tại công ty 15
2.2.1 Thực trạng về tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty 15
2.2.1.1 Kế toán tiền mặt 15
2.2.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 24
2.2.2 Thực trang công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo
Lương tại công ty TNHH xăng dầu T12 Quang Vinh 31
2.2.2.1 Phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương 31
2.2.2.2 Chưng từ kế toán sử dụng 33
2.2.2.3 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoảng trích theo lương 33
2.2.3 Thực trạng tổ chức công tác tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả
tiêu thụ tại công ty TNHH xăng dầu T12 Quang Vinh 52
2.2.3.1 Giới thiệu chung về tình hình tiêu thụ hàng hóa 52
2.2.3.2 Hạch toán tiêu thụ hàng hóa 52
2.2.3.3 Hạch toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ 53
2.2.3.4 Doanh thu từ hoạt động tài chính 68
2.2.3.5 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 71
2.2.3.6 Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 72
2.2.3.7 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 74

CHƯƠNG 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty
TNHH xăng dầu T12 Quang Vinh 79
3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty 79
3.1.1 Ưu điểm 79
3.1.2 Nhược điểm 79
3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty 80
3.2.1 Sự cần thiết và những nguyên tắc của việc kế toán 80
3.2.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện 80
3.2.1.2 Nguyên tắc hoàn thiện 81
3.2.2 . Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty…..81
Kết Luận
Xem thêm

45 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu 2
1.4. Đối tượng nghiên cứu 2
1.5. Phương pháp nghiên cứu 3
1.5.1. Phương pháp thống kế kinh tế 3
1.5.2. Phương pháp kế toán 3
1.6. Tổng quan các đề tài có liên quan 4
1.6.2. Ý nghĩa thực tiễn 13
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 14
2.1. Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương 14
2.1.1. Những vấn đề chung về tiền lương 14
2.1.2. Những vấn đề chung về Quỹ lương và các khoản trích theo lương 19
2.2. Nội dung công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 21
2.2.1. Các hình thức trả lương và tính lương trong doanh nghiệp 21
2.2.2. Quỹ lương và các khoản trích theo lương 26
2.2.3. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 29
2.2.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 31
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO 44
3.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần VN KAIDO 44
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 44
3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất –kinh doanh của công ty Cổ Phần VN KAIDO 44
3.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 46
3.1.4 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty 48
3.1.5 Tình hình lao động tại công ty 51
3.1.6. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty 52
3.2 Nội dung tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần VN KAIDO 59
3.2.1 Các hình thức trả lương và tính lương của công ty 59
3.2.2 Quỹ lương và các khoản trích theo lương của công ty 60
3.2.3. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP VN KAIDO 61
CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO 73
4.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty: 73
4.2. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 74
4.2.1. Về các hình thức trả lương và tính lương 74
4.2.2. Về quỹ lương và các khoản trích theo lương 75
4.2.3. Về kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 75
4.2.4. Về kế toán tổng hợp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 76
4.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 77
KẾT LUẬN 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, những kết quả nghiên cứu được sử dụng trong khóa luận của các tác giả khác đã được tôi xin ý kiến sử dụng và được chấp nhận. Các số liệu trong khóa luận là kết quả khảo sát thực tế từ đơn vị thực tập. Tôi xin cam kết về tính trung thực của những luận điểm trong khóa luận này.
Tác giả khóa luận
(Ký tên)


Lê Thị Hiền
Xem thêm

131 Đọc thêm

Cùng chủ đề