THỰC TRANG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƯƠNG TẠI CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRANG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƯƠNG TẠI CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG":

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

Tác giả đã thu hoạch được nhiều điều thực tiễn về công tác kế toán tạiCông ty. Việc tổ chức hạch toán kế toán: tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm làtương đối tốt. Bộ máy kế toán phân tích chuyên sâu và phân công hoạch địnhnhiệm vụ rõ ràng. Việc này tạo điều kiện cho nh[r]

81 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU.

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần kính Viglace[r]

54 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP KẾ TOÁN: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP KẾ TOÁN: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 2
LỜI MỞ ĐẦU 4
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 6
1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp. 6
1.1.1.Bản chất và chức nă[r]

78 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nhiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thiết bị và quảng cáo truyền hình 121

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NHIỆP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH 121

Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu ứng và trả trước……………………………….……………………………...14
1) Kế toán vốn bằng tiền……………………………………………..14
2) Kế toán các khoản phải thu……………………………………….16
3) Các khoản ứng trước, trả trước……………………………………19
II Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ…………………………………20[r]

84 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cơ khí sửa chữa công trình cầu đường bộ II

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ II

Mục lục

Phần I: Báo cáo môn học 6
I Đặc điểm chung 6
1 Đặc điểm chung về quá trình hình thành và phát triển, chức năng nhiệm vụ của Công ty Cơ khí và sửa chữa Công Trình cầu Đường Bộ 6
2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cơ khí sửa chữa Công Trình cầu Đường Bộ II. 10
3. Đặc điểm sản xuất[r]

133 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỤC LỤC
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 Tổng quan về các công trình[r]

87 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HOÁ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HOÁ

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Phần thứ nhất: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP 3
I. Khái niệm, đặc điểm tiền lương, nhiệm vụ kế toán tiền lương các khoản trích theo lương 3
1. Khái niệm tiền lương và bản chất kinh tế của tiền lương 4
2.[r]

82 Đọc thêm

Thực trạng và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng số 4

THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4

Mục lục
Lời nói đầu 3
Học sinh 4
Phạm thị Mai Thanh 4
Phần I: các vấn đề chung về kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương 5
1.Khái niệm và bản chất kinh tế tiền lương. 5
2)Nguyên tắc kế toán lao động và tiền lương. 5
3)Các chế độ tiền lương của nhà nước quy định 6
4. Chế độ về các[r]

39 Đọc thêm

Báo Cáo Thực tậpHOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNTRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂYDỰNG HÙNG CƯỜNG

BÁO CÁO THỰC TẬPHOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNTRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂYDỰNG HÙNG CƯỜNG

MỤC LỤC
NỘI DUNG
Trang
Lời mở đầu
..................................................................................................3
Chương 1:

Tổng quát về công ty cổ phần đtxd Hùng Cường
................
5
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đtxd Hùng Cường...............[r]

53 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cầu I Thăng Long

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG

Trong kinh tế thị trường sức lao động trở thành hàng hoá, người có sức lao động có thể tự do cho thuê (bán sức lao động của mình cho người sử dụng lao động: Nhà nước, chủ doanh nghiệp...) thông qua các hợp đồng lao động. Sau quá trình làm việc, chủ doanh nghiệp sẽ trả một khoản tiền có liên quan chặ[r]

70 Đọc thêm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần xây dựng số 1 vinaconex

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 VINACONEX

Nghiên cứu bố cục bài viết gồm 3 phần như sau:Phần I: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần xây dựng số 1.Phần III: Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế[r]

62 Đọc thêm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Lời đầu của chuyên đề, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới tập thể quý thầy cô Trường Đại học kinh tế – Huế đã truyền đạt tất cả mọi kiến thức cho em trong quá trình học tập tại trường. Đặc biệt cảm ơn Thầy giáo Đào Nguyên Phi đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp hướng dẫn em trong suốt thời[r]

59 Đọc thêm

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MIT

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MIT

. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, chuyên đề thực tập của em gồm có 3 chương.
Chương I. Tổng quát về công ty TNHH MIT
Chương II. Thực trạng tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MIT
Chương III. Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền

92 Đọc thêm

Kế toán công nợ phải thu tại Công ty Cổ phần đầu tư thương đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long

KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THĂNG LONG

MỤC LỤC
TÓM LƯỢC i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ HÌNH VẼ v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. 1
2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài. 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3
5. Kết cấu của bài khóa luận. 4
CHƯƠNG I: CƠ SỞ[r]

58 Đọc thêm

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CUNG ỨNG THỰC PHẨM THANH NGA

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CUNG ỨNG THỰC PHẨM THANH NGA

Chuyên đề thực tập của em ngoài phần mở đầu và phần kết thúc bao gồm 3 chương :
Chương I :Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở các doanh nghiệp.
Chương II : Thực trạng về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lươn[r]

47 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà.

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ.

Chuyên Đề Tốt Nghiệp Bùi Xuân Khánh 6DB2
1

Giáo Viên Hướng Dẫn TS. Nguyễn Viết Tiến
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Chương I. Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 3
I. Lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương 3
1. Tiền lương 3
1.1. Khái n[r]

67 Đọc thêm

Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì.

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU THANH TRÌ.

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I: Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2
I. Bản chất, nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 2
1.1 Bản chất tiền lương. 2
1.2 Các khoản trích theo lương. 4
2. Ý nghĩa, nhiệm vụ của hoạch toán tiền lương và c[r]

59 Đọc thêm

Thực trạng công tác kế toán tại công ty TNHH xăng dầu T12 Quang Vinh

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU T12 QUANG VINH

CHƯƠNG 1: Tổng quan chung về công ty TNHH xăng dầu T12 Quang Vinh
1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty TNHH xăng dầu
T12 Quang Vinh 7
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 7
1.1.2 Quá trình phát triển của công ty xăng dầu T12 Quang Vinh 7
1.2 Chức năng nhiệm vụ củ[r]

45 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIDO

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu 2
1.4. Đối tượng nghiên cứu 2
1.5. Phương pháp nghiên cứu 3
1.5.1. Phương pháp thống kế kinh tế 3
1.5.2. Phương pháp kế toán 3
1.6.[r]

131 Đọc thêm

Cùng chủ đề