SƠ ĐỒ 1 2 CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TỔNG QUÁT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SƠ ĐỒ 1 2 CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TỔNG QUÁT":

Lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính ở các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ....................................... 8 1.1. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH .. 8 1.1.1. Qui trình kiểm toán và vai trò của lập kế hoạch kiểm toán trong qui trình kiểm toán tài chính ...........[r]

45 Đọc thêm

Quy trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH KPMG Việt Nam

QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM

Kiểm toán tuy là ngành mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng đã nhận được sự quan tâm rât lớn từ phía Nhà nước cũng như các thành phần kinh tế khác. Chính vì thế, trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh như trong giai đoạn hiện nay cùng với nền kinh tế hội nhập toàn cầu hóa, thông tin kinh tế luôn[r]

87 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CỦA ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI MỘT SỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG CỦA ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI MỘT SỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

1.3.5 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO TRONG LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TRANG 14 Trong giai đoạn lập kế hoạch, kiểm toán viên phải đánh giá mức độ trọng yếu để ước tính mức độ sai[r]

32 Đọc thêm

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC THỰC HIỆN

Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường, ngành kiểm toán cũng đã có những bước tiến mạnh mẽ, dần chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong nền kinh tế. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập, nhu cầu kiểm toán lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế[r]

120 Đọc thêm

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TNHH KPMG VIỆT NAM

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TNHH KPMG VIỆT NAM

Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Kinh tế Thế giới WTO và trong một tương lai không xa Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn dịch vụ tài chính, đặc biệt là dịch vụ kế toán kiểm toán cho các bên nước ngoài. Điều này dẫn đến một thực tế là thị trường tài chính, đặc biệt là các d[r]

79 Đọc thêm

Xem xét, đánh giá việc vận dụng chuẩn mực kiểm toán trong quy trình lập kế hoạch kiểm toán

XEM XÉT, ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong những năm gần đây, đặc biệt là thị trường chứng khoán, hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính ngày càng đóng vai trò quan trọng. Yêu cầu nâng cao tính hiệu quả, chất lượng và tính chuyên nghiệp của cuộc kiểm toán là vấn đề đang được nhà nước và xã hội q[r]

67 Đọc thêm

Thực trạng của đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại một số công ty kiểm toán Việt Nam

THỰC TRẠNG CỦA ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI MỘT SỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Tháng 11 năm 2006 Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới WTO. Có thể nói đây là mốc đánh dấu sự thay đổi lớn trong tiến trình phát triển nền kinh tế của Việt Nam. Cùng với sự kiện này, sự phát triển, mở rộng theo chiều hướng đa dạng hóa, đa phương hóa của nền kin[r]

34 Đọc thêm

hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện

HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện hoàn thiện quá trình lập k[r]

22 Đọc thêm

Lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ Phần Kiểm toán và Tư vấn AC

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN AC

PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH .................................................. 7 1.1 Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính ........................................... 7 1.1.1 Khái niệm, các đặc điểm chung và mục tiêu của kiểm toán[r]

95 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG T.D.K

QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG T.D.K

DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG MỞ ĐẦU1
1.Sự cần thiết của đề tài:1
2.Mục tiêu nghiên cứu:1
3.Phương pháp nghiên cứu:2
4.Phạm vi và hạn chế của đề tài:2
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH3
KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG- T.D.K3
1.1.Qu[r]

60 Đọc thêm

Slide: Chương 2 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

SLIDE: CHƯƠNG 2 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

2.1.1 Thu thập thông tin về khách hàng
Hiểu biết chung về nền kinh tế
Môi trường và lĩnh vực hoạt động của đơn vị được kiềm toán
Nhân tố nội tại của đơn vị được kiểm toán
2.1.2. Đánh giá về Trọng yếu và Rủi ro
2.2.1. Phác thảo kế hoạch kiểm toán
2.2.1.1. Lập kế hoạch chiến lược
2.2.1.2. L[r]

4 Đọc thêm

TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM

TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU ...........................................................................................................1Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM ...........................31.1. Khái niệm kế hoạ[r]

32 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.

8 Đánh giá rủi ro và kế hoạch kiểm toán: Tổng hợp việc lập kế hoạch kiểm toán, tổng hợp tài liệu thu thập được trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm toán các tài khoản tr[r]

44 Đọc thêm

CHU TRÌNH KIỂM TOÁN CHO KHOẢN mục kế TOÁN bán HÀNG năm 2014

CHU TRÌNH KIỂM TOÁN CHO KHOẢN MỤC KẾ TOÁN BÁN HÀNG NĂM 2014

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM CƠ BẢN CHO KHOẢN MỤC KẾ TOÁN MUA HÀNG 3
1.1. Thiết kế thử nghiệm cơ bản cho khoản mục kế toán mua hàng 3
1.1.1. Chức năng của chu trình mua hàng 3
1.1.2. Chứng từ và sổ sách có liên quan đến chu trình mua hàng 4
1.1.3. Mục tiêu kiểm toán[r]

36 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

Câu 1. Trình bày khái niệm, mục tiêu, yêu cầu của truyền thông môi trường. 2
Câu 2. Các cách tiếp cận để xây dựng một chương trình truyền thông môi trường, ưu; nhược điểm của từng cách tiếp cận. 3
Câu 3. Vai trò của truyền thông môi trường trong quản lý môi trường (Ví dụ cụ thể). Các loại hình truyề[r]

29 Đọc thêm

thủ tục kiểm toán tiền gửi ngân hàng công ty quang anh nhóm 03 năm 2014

THỦ TỤC KIỂM TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CÔNG TY QUANG ANH NHÓM 03 NĂM 2014

MỤC LỤC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 3
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOẢN MỤC TIỀN GỬI NGÂN HÀNG GỬI NGÂN HÀNG 3
1.1. Nội dung và đặc điểm của khoản mục Tiền gửi ngân hàng ngân hàng 3
1.1.1. Nội dung khoản mục Tiền gửi ngân hàng gửi ngân hàng 3
1.2. Đặc điểm của khoản mục Tiền gửi ngân hà[r]

29 Đọc thêm

KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC 3 GIÁO ÁN BÀI KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 4

KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC 3 GIÁO ÁN BÀI KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 4

§6 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

A.Mục tiêu :
1. Kiến thức : Sơ đồ khảo sát.
Khảo sát hàm nhất biến.
Khảo sát hàm đa thức ( Bậc 3, bậc 4 trùng phương)
2. Kỹ năng : Xét dấu hàm số, xác định các tính chất của đồ thị,[r]

12 Đọc thêm

thủ tục kiểm toán tiền đang chuyển tại công ty hoàng đãi năm 2014

THỦ TỤC KIỂM TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN TẠI CÔNG TY HOÀNG ĐÃI NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOẢN MỤC TIỀN ĐANG CHUYỂN 2
1.1. Nội dung và đặc điểm của khoản mục Tiền đang chuyển 2
1.1.1. Nội dung khoản mục tiền đang chuyển 2
1.1.2. Đặc điểm của khoản mục Tiền đang chuyển 2
1.2. Mục tiêu kiểm toán khoản mục Tiền đang chuyển[r]

25 Đọc thêm

Thiết kế hệ thống HACCP cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

THIẾT KẾ HỆ THỐNG HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ HACCP 2 I. Định nghĩa: .............................................................................................................. 2 II. Ý nghĩa: ................................................................................................................... 2 III. Mục[r]

42 Đọc thêm

RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM.

RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM.

Rủi ro tiềm tàng là khả năng tồn tại các sai phạm trọng yếu trong bản thân đối tượngkiểm toán khi chưa tính đến tác động của bất kỳ hoạt động kiểm toán nào, kể cả kiểmsoát nội bộ. Theo chuẩn mực kiểm toán số 400, rủi ro tiềm tàng là “rủi ro tiềm ẩn, vốncó do khả năng từng nghiệp vụ, từ[r]

37 Đọc thêm

Cùng chủ đề