ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM DUNG SAI KỸ THUẬT ĐO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM DUNG SAI KỸ THUẬT ĐO":

Dung sai Kỹ thuật đo - bảng 16

DUNG SAI KỸ THUẬT ĐO - BẢNG 16

Phần 1: Dung sai và lắp ghép
Phần 2: Kĩ thuật đo
và 1 số phần khác về cách ghi độ nhám cũng như các kí hiệu trên bản vẽ của chi tiết .,ngoài ra còn có 1 số câu trắc nghiệm khách quan để tổng hợp

2 Đọc thêm

Đề cương môn học dung sai và kỹ thuật đo lường

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC DUNG SAI VÀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

Đề cương môn học dung sai và kỹ thuật đo lườngĐề cương môn học dung sai và kỹ thuật đo lườngĐề cương môn học dung sai và kỹ thuật đo lườngĐề cương môn học dung sai và kỹ thuật đo lườngĐề cương môn học dung sai và kỹ thuật đo lường

6 Đọc thêm

Dung sai Kỹ thuật đo - hệ thống lắp ghép trục

DUNG SAI KỸ THUẬT ĐO - HỆ THỐNG LẮP GHÉP TRỤC

TRANG 1 HEÄ THOÁNG TRUÏC Back Laép trung gianLaép chaët Laép loûng Home.[r]

1 Đọc thêm

Dung sai Kỹ thuật đo - ghi dung sai

DUNG SAI KỸ THUẬT ĐO - GHI DUNG SAI

TRANG 1 Kích thước danh nghĩa Sai lệch giới hạn trên Sai lệch giới hạn dưới Back Home.[r]

1 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TÊN CTĐT : CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TÊN CTĐT : CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

kiểm tra về tính đồng nhất và sai số2.1.4. Giải thích được các mô hình xác suất và thống kê các sự kiện và trình tự, tính toánđược chi phí - lợi ích kỹ thuật và phân tích rủi ro;2.1.5. Giải thích được các lời giải cho bài toán đặt ra, đưa ra được các đề xuất tóm lược;2.2.THỰC NGHIỆM VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC2.2.1. Xây dựng được những câu hỏi quan trọng để xem xét, đặt ra giả thuyết để kiểm chứng,chọn ra các tiêu chuẩn và nhóm tiêu chuẩn để so sánh;2.2.2. Lựa chọn chiến lược nghiên cứu tài liệu, tận dụng việc tra cứu và xác định thông tinbằng cách sử dụng các công cụ thư viện (tài liệu trên mạng, các cơ sở dữ liệu, công cụChương trình đào tạo GDCĐ theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ Chế tạo máy2tìm kiếm); xác định chất lượng và độ tin cậy của thông tin, chỉ ra những nội dung chínhyếu và điểm mới hàm chứa trong thông tin, chỉ ra những trích dẫn về tài liệu tham khảo2.2.3. Nhận ra ý tưởng và chiến lược thực nghiệm, mô tả được quá trình xây dựng thựcnghiệm, liệt kê các thủ tục tiến hành thực nghiệm và bước kiểm tra, thu thập dữ liệu thínghiệm, đối chiếu dữ liệu thí nghiệm với những mô hình có sẵn2.2.4. Thảo luận tính hợp lý của dữ liệu thống kê, những giới hạn của dữ liệu được sử dụng,giải thích các kết luận được chứng minh bởi dữ liệu, các nhu cầu và giá trị;2.3.SUY NGHĨ HỆ THỐNG2.3.1. Xác định và định nghĩa một hệ thống, sự ứng xử và các thành phần của nó; sử dụngnhững phương pháp tiếp cận liên ngành để đảm bảo rằng hệ thống được hiểu từ mọi
Xem thêm

19 Đọc thêm

Dung sai Kỹ thuật đo - hệ thống lắp ghép lỗ

DUNG SAI KỸ THUẬT ĐO - HỆ THỐNG LẮP GHÉP LỖ

Back Laép loûngLaép trung gian Laép chaët Laép loûng Laép loûngLaép trung gian Laép chaët Laép loûng Home.[r]

1 Đọc thêm

Dung sai Kỹ thuật đo - kỹ hiệu nhám

DUNG SAI KỸ THUẬT ĐO - KỸ HIỆU NHÁM

KYÙ HIEÄU NHAÙM BEÀ MAËT TREÂN BAÛN VEÕ Back Home.[r]

1 Đọc thêm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM DUNG SAI KỸ THUẬT ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM DUNG SAI KỸ THUẬT ĐÁP ÁN

đo.c. Có quan hệ hàm số với một haynhiều đại lượng đo trực tiếp khác.d. Cả hai câu (b) và (c) đều đúng.86. Tại sao thông thường nên sửdụng phương pháp đo trực tiếp hơnlà đo gián tiếp?a. Vì đo trực tiếp có độ chính xác caobởi không chòu ảnh hưởng của cácyếu tố trung gian.b. Vì đo trực tiếp không có sai số tínhtoán quy đổi.c. Vì phương pháp này có năng suất caodo không phải đo nhiều thông số vàkhông phải thực hiện các phép tínhtoán trung gian.d. Tất cả đều đúng.87. Đo so sánh là phương pháp đo:a. Nhiều lần một đại lượng rồi so sánhchọn kết quả đúng.b. Mà chỉ thò của dụng cụ đo chỉ cho biết sailệch của giá trò đo so với mẫu.c. Bằng cách so sánh đại lượng cần đovới một vật mẫu có độ chính xác caođể biết đại lượng đó đạt hay không đạt,chứ không thể biết giá trò thực củanó.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Dung sai Kỹ thuật đo - ký hiệu 4

DUNG SAI KỸ THUẬT ĐO - KÝ HIỆU 4

TRANG 1 Số thứ năm và sáu nếu có: chỉ đặc điểm về cấu tạo ổ.. B KÝ HIỆU Back Home.[r]

1 Đọc thêm

Dung sai Kỹ thuật đo - ký hiệu 5

DUNG SAI KỸ THUẬT ĐO - KÝ HIỆU 5

Thông thường sử dụng cấp chính xác 0 và tiêu chuẩn qui định không cần ghi số 0 trong ký hiệu.. B KÝ HIỆU Back Home.[r]

1 Đọc thêm

Dung sai Kỹ thuật đo - ký hiệu 1

DUNG SAI KỸ THUẬT ĐO - KÝ HIỆU 1

_GHI CHÚ_: Các ổ lăn có đường kính d = 10 ÷ 20 mm nhưng không trùng với các trị số ghi trên, đường kính trong được ký hiệu theo các đường kính trong danh nghĩa gần đúng ghi trên.. Khi đó[r]

1 Đọc thêm

Bài giảng dung sai lắp ghép nghề hàn

BÀI GIẢNG DUNG SAI LẮP GHÉP NGHỀ HÀN

BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉPBÀI 2: SAI LỆCH HÌNH DẠNG, VỊ TRÍ – NHÁM BỀ MẶTBÀI 3: CƠ SỞ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬTBÀI 4: MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO PHỔ BIẾN TRONG CƠ KHÍBằng bài kiểm tra trắc nghiệm tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan đạt các yêu cầu sau:Xác định đúng các ký hiệu, qui ¬ước, đặc tính, nhóm lắp ghép, các qui định lắp ghép và các sai lệch hình dáng, vị trí, nhám bề mặt.Tính toán độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép hình trụ trơn, dung sai lắp ghép ổ lăn, dung sai lắp ghép then then hoa, dung sai truyền động bánh răng, các mối ghép bu lông, đinh tán và mối ghép hàn.
Xem thêm

71 Đọc thêm

Dung sai Kỹ thuật đo - bảng vẽ ghi dung sai

DUNG SAI KỸ THUẬT ĐO - BẢNG VẼ GHI DUNG SAI

CAÙCH GHI KYÙ HIEÄU SAI LEÄCH HÌNH DAÏNG VAØ VÒ TRÍ Back Next TRANG 2 II.3.4.. CAÙCH GHI KYÙ HIEÄU SAI LEÄCH HÌNH DAÏNG VAØ VÒ TRÍ Back Next TRANG 3 II.3.4.[r]

3 Đọc thêm