PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM VIFON

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM VIFON":

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm hà nội

THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM HÀ NỘI

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trực thuộc Bộ Thương Mại. Trai qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển công ty đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Bắt đầu từ năm 2006, công ty đã tiến hành cổ phần hóa – đây là bước ngoặt đối với công ty. Bởi vì kể từ lúc đó, không còn sự “nâng đỡ” của Bộ Thương Mại, công ty sẽ phải tự đi trên “đôi chân” của mình. Trong mọi cố gắng, công ty đã sử dụng rất nhiều loại hình như: xuất nhập và nhập khẩu thông thường, gia công, đổi hàng, sản xuất theo mẩu, liên doanh, liên kết,...Tuy nhiên, cũng giống như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khác của Việt Nam, định hướng phát triển của Công ty là luôn tập trung thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thương mại, nâng cao doanh thu cho Công ty từ hoạt động này. Do đó, mong muốn có những biện pháp để hoàn thiện và nâng cao quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được Công ty rất quan tâm.
Xem thêm

74 Đọc thêm

THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM HÀ NỘI

THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM HÀ NỘI

Xuất phát từ những lý do trên, trong đợt thực tập tại Công ty cùng những kiến thức đã được trang bị tại trường đại học, với sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo và các cán bộ nhân viên trong công ty, em đã quyết định chọn đề tài: “Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội”.
Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tạp phẩm Hà Nội để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện quy trình thủ tục này, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của Công ty theo đúng định hướng đã đề ra.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề làm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tạp phẩm Hà Nội.
Chuyên đề được kết cấu gồm 3 chương:
Chương 1 – Lý luận chung về thủ tục hải quan điện tử
Chương 2 – Thực trạng thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội
Chương 3 Định hướng và một số giải pháp tăng cường thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội
Xem thêm

74 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG THỰC PHẨM ĂN LIỀN TẠI VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM VIFON

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG THỰC PHẨM ĂN LIỀN TẠI VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM VIFON

Trong xu thế chung của các nước đang phát triển, Việt Nam đang có những
bước tiến mạnh mẽ trong thương mại quốc tế với sự kiện gia nhập tổ chức thương
mại thế giới (WTO) vào tháng 11 năm 2006. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp
Việt Nam bên cạnh những cơ hội còn là những thách thức không thể tránh khỏi. Thị
trường ngày nay là thị trường toàn cầu, ranh giới biên giới chỉ còn mang tính chất
chính trị, các hàng rào bảo hộ mậu dịch đang dần được xóa bỏ. Từ đó đặt ra yêu cầu
cho các doanh nghiệp Việt Nam là làm thế nào để phát triển và giữ vững được thị
trường trong nước.
Xem thêm

242 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA SẢN XUẤT XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CO CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH

PHÂN TÍCH CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA SẢN XUẤT XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CO CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH

BÀI TIỂU LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CÁC QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH. Bài viết được các sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng trình bày rõ ràng về các quy trình, cách thức giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại 1 công ty xuất khẩu trực tiếp với các thông tin vô cùng chi tiết và thiết thực.

48 Đọc thêm

Nghiệp vụ hải quan đối với hàng hóa kinh doanh xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại

NGHIỆP VỤ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THEO HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Toàn cầu hóa và phát triển nhanh chóng của thương mại thế giới đẩy mạnh nhanh tốc độ
tăng trưởng và phát triển kinh tế tại nhiều vùng miền trên thế giới. Việt nam cũng không
nằm ngoài xu hướng đó và thực hiện định hướng xây dựng nền kinh tế hướng ra xuất
nhập khẩu và tham gia hội nhập hơn về mọi mặt với khu vực và thế giới. Và thực tế cho
thấy, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở nước ta đã và đang từng bước phát triển
không ngừng. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng ngày
càng phát triển, mở rộng quy mô lẫn tầm vóc để đầy mạnh nền Kinh tế Việt Nam tiến
bước với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới
Trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thì khâu làm thủ tục hải quan là một
khâu rất quan trọng và tương đối phức tạp. Nó đòi hỏi các doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực xuất nhập khẩu phải sở hữu cho mình một đội ngũ nhân viên làm thủ tục hải
quan nhiều kinh nghiệm, lành nghề, nắm vững nghiệp vụ, am hiểu pháp luật… Vì thế các
doanh nghiệp muốn thực hiển tốt và nhanh chóng một quy trình kinh doanh xuất nhập
khẩu thì cần phải thực hiện tốt khâu hải quan. Đặc biết hơn nữa, trong những năm gần
đây Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Hải quan Việt Nam đã chủ trương thực hiện chính
sách cải cách, nâng cao, hiện đại hóa ngành Hải quan để từng bước cải thiện thủ tục hải
quan theo hướng phù hợp với chuẩn mực của hải quan hiện đại trong khu vực và trên thế
giới. Bằng cách đưa thủ tục hải quan điện tử vào thay thế cho thủ tục hải quan thủ công.
Nhằm giúp cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan một cách dễ dàng hơn, thuận
tiện hơn, nhanh chóng hơn và chủ động được nhiều thời gian trong quá trình làm thủ tục
hải quan. Cũng như giúp cho quy trình hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu được vận
hành tốt hơn, nhanh chóng hơn. Tuy nhiên các doanh nghiệp muốn nhận được những lợi
ích mà thủ tục hài quan điện tử mang lại thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao tính
tuân thủ pháp luật, để cao tính tự kê khai, tự chịu trách nhiệm, nộp thuế và các khoản
phải thu khác đói với hàng hóa xuất nhập khẩu… Vì hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ
quan Hải quan sẽ tự động từ chối tiếp nhận khai hải quan điện tử, Nếu doanh nghiệp
không chấp hành tốt quy định của pháp luật.
Chính vì vậy nhóm em đã chọn đề tài “ Nghiệp vụ Hải quan đối với hàng hóa kinh
doanh xuất nhập khẩu theo hợp đồng thƣơng mại “ làm đề tài tiểu luận môn “Nghiệp
Vụ Hải Quan”.
Qua quá trình tìm hiểu, thu thập thông tin và viết bài, mặc dù rất cố gắng nhưng chắc
chắn sẽ có những thiếu sót. Mong quý thầy cô nhận xét, sửa chữa, bổ sung để bài tiểu
luận nhóm em hoàn thành tốt hơn. Nhóm em xin chân thành cảm ơn.
Xem thêm

36 Đọc thêm

PHÂN BIỆT THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN TRUYỀN THỐNG

PHÂN BIỆT THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN TRUYỀN THỐNG

Phân biệt thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan truyền thống Bài tập học kỳ Pháp luật hải quan trong kinh doanh xuất nhập khẩu
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Pháp luật hải quan trong kinh doanh xuất nhập khẩu

Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập và phát triển mạnh mẽ về kinh tế, mang lại rất nhiều cơ hội cũng như thách thức cho doanh nghiệp (DN). Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ngày một gia tăng rất nhanh, đặc biệt là xuất khẩu. Để đáp yêu cầu quản lý lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, trong môi trường kinh tế hội nhập như thế, Hải quan (HQ) Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải ngày càng hiện đại hoá thủ tục để đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của DN. Để làm sáng tỏ vấn đềnày, sau đây em xin phân tích đề tài: “Phân biệt thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan truyền thống. Liên hệ với Việt Nam và một số nước trên thế giới”.


B. NỘI DUNG

I. Phân biệt thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan truyền thống

1. Đăng ký tờ khai hải quan

Quy trình thủ tục HQ điện tử

+ Hồ sơ: Hồ sơ điện tử. Riêng luồng vàng và luồng đỏ DN phải nộp, xuất trình thêm hồ sơ giấy ngoài hồ sơ điện tử đã gửi qua hệ thống.

+ Cách thức khai báo: Thực hiện tại cơ quan DN, DN tạo thông tin trên máy tính và gửi đến cơ quan hải quan thông qua mạng Internet.

+ Nhập thông tin vào hệ thống: Hệ thống lưu trữ thông tin do DN tạo và gửi đến cơ quan hải quan.

+ Phân luồng tờ khai: Công chức tiếp nhận đề xuất phân luồng và lãnh đạo đội thông quan hoặc chi cục duyệt phân luồng trên hệ thống.

Quy trình thủ tục HQ truyền thống

+ Khác với thủ tục HQ điện tử, hồ sơ trong thủ tục hải quan truyền thống là
hồ sơ giấy.

+ Cách thức khai báo: DN mang bộ hồ sơ giấy đến chi cục hải quan cửa khẩu
nộp trực tiếp cho cơ quan hải quan khi đăng ký tờ khai.

+ Nếu như trong thủ tục hải quan điện tử, phuwong thức nhập thông tin vào
hệ thống là hệ thống lưu trữ thông tin do DN tạo và gửi đến thì trong thủ tục hải quan truyền thống, công chức đăng ký tiếp nhận hồ sơ nhập dữ liệu trực tiếp hoặc nhập từ đĩa mềm do DN cung cấp vào hệ thống, hoặc khai báo qua mạng.

+ Phân luồng tờ khai: Lãnh đạo đội thủ tục phân luồng tờ khai và quyết định tỉ lệ kiểm. Công chức tiếp nhận in lệnh hình thức, mức độ kiểm tra từ hệ thống và lãnh đạo chi cục quyết định hình thức, mức độ tỉ lệ kiểm tra.

2. Kiểm tra hàng hoá

Thủ tục hải quan điện tử:

+ Trách nhiệm kiểm tra hàng hoá: Chi cục hải quan điện tử không kiểm tra như
các chi cục hải quan cửa khẩu khác.

+ Ghi kết quả kiểm tra: Kết quả kiểm tra được công chức kiểm tra nhập vào hệ thống và in ra từ hệ thống phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hoá.

+ Duyệt thông quan hàng hoá: Sau khi hàng hoá đã được kiểm tra và đã qua khâu kiểm tra hồ sơ sau kiểm hoá, lãnh đạo chi cục hải quan duyệt thông quan trên hệ thống.

Thủ tục hải quan truyền thống:

+ Trách nhiệm kiểm tra hàng hoá: Khác với thủ tục hải quan điện tử, trong thủ
tục hải quan truyền thống việc kiểm tra hàng hoá do đội thủ tục tại chi cục hải quan cửa khầu( nơi có hàng hoá xuất nhập) thực hiện.

+ Ghi kết quả kiểm tra: Kết quả kiểm tra được công chức kiểm tra ghi trực tiếp vào tờ khai.

+ Duyệt thông quan hàng hoá: : Khác với thủ tục hải quan điện tử, trong thủ tục hải quan truyền thống, đội trưởng đội thủ tục ký duyệt thông quan trên tờ khai giấy.

3. Kiểm tra, xác định giá và tính thuế

Thủ tục hải quan điện tử

+ Đội kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra, xác định giá tính thuế sau khi hàng hoá được thông quan. Theo quy trình xác định giá mới: hàng luồng vàng, luồng đỏ thực hiện trước khi hàng thông quan và luồng xanh được thực hiện sau khi hàng hoá được thông quan.

+ DN tự khai, tự chịu trách nhiệm về thông tin khai báo. Hệ thống tự kiểm tra tính thuế.

+ Thông báo thuế được gửi kèm theo thông tin phản hồi cho DN khi duyệt phân luồng tờ khai.

Thủ tục hải quan truyền thống có những nét khác biệt cơ bản sau đây:

+ Đội thủ tục hàng hoá thực hiện sau khi hàng đã được kiểm tra.

+ Tờ khai phải qua khâu kiểm tra tính thuế.

+ Về thông báo thuế, công chức hải quan ra thông báo thuế, quyết định điều chỉnh thuế khi DN đăng ký tờ khai, tính thuế.

4. Nộp thuế và các khoản phải thu khác

Thủ tục hải quan điện tử

+ Nộp lệ phí: Nộp định kỳ hàng tháng từ ngày 5 đến ngày 10 tại Kho bạc Nhà nước theo thông báo lệ phí của cơ quan hải quan gửi qua mạng Internet.

+ Hình thức là nộp qua kho bạc hoặc bảo lãnh của ngân hàng trên nguyên tắc người khai hải quan được tự khai, tự nộp.

Thủ tục hải quan truyền thống

+ Nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo từng tờ khai, nộp tại nơi làm thủ tục, trước khi thông quan hàng hoá. Công chức hải quan phải viết biên lai nộp lệ phí cho từng tờ khai.

+ Nếu như thủ tục hải quan điện tử quy định nộp qua kho bạc hoặc bảo lãnh của
ngân hàng thì thủ tục hải quan truyền thống lại quy định nộp qua kho bạc hoặc nộp trực tiếp tại chi cục hải quan cửa khẩu, hoặc bảo lãnh của ngân hàng.

5. Phúc tập, lưu trữ hồ sơ

Thủ tục hải quan điện tử

+ Về việc phúc tập, thủ tục hải quan điện tử duy định phúc tập do đội kiểm tra sau thông quan thực hiện sau khi hàng hoá được thông quan.

+ Cơ quan hải quan chỉ lưu bộ hồ sơ kèm theo tờ khai đối với hàng luồng vàng và luồng đỏ. Đối với hàng luồng xanh: cơ quan hải quan chỉ lưu một tờ khai, DN lưu một tờ khai kèm bộ hồ sơ và hỉ xuất trình khi cơ quan hải quan yêu cầu. Hồ sơ do hải quan sau thông quan lưu.

Thủ tục hải quan truyền thống

+ Phúc tập do đội kế toán thuế và phúc tập hồ sơ thực hiện sau khi hàng hoá được thông quan.

+ Bộ hồ sơ (bản sao) khi làm thủ tục xong, cơ quan hải quan lưu toàn bộ, chỉ trả lại DN một tờ khai, bộ hồ sơ bản chính DN giữ. Hồ sơ do đội kế toán thuế và phúc tập hồ sơ lưu.

II. Liên hệ với Việt Nam và một số nước trên thế giới

1. Đối với Việt Nam

Ở Việt Nam, thủ tục hải quan điện tủ được áp dụng phổ biến vì nhanh chóng, dễ dàng. Thủ tục hải quan truyền thống còn rườm rà, khó thực hiện nên rất ít áp dụng. Thực hiện thủ tục hải quan điện tử là một trong những chiến lược cải cách và hiện đại hóa của ngành Hải quan. Sau gần 4 năm triển khai thí điểm theo tinh thần Quyết định số 1492005QĐTTg ngày 2062005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử, đến nay thủ tục hải quan điện tử đã được dư luận xã hội, đặc biệt là cộng đồng DN quan tâm, bước đầu tạo động lực cho triển khai thủ tục hải quan điện tử. Hiện nay, ngoài Cục Hải quan Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử, 5 Cục Hải quan địa phương khác gồm Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Lạng Sơn và Đà Nẵng cũng đang ráo riết chuẩn bị để thực hiện phương án mở rộng thủ tục hải quan điện tử của Tổng cục Hải quan đề ra.

Sau hơn 2 năm triển khai thủ tục hải quan điện tử, tổng số tờ khai xuất nhập khẩu là 67.538 tờ, bao gồm 14.714 tờ khai xuất khẩu và 52.824 tờ khai nhập khẩu với trung bình 130 tờ khaingày… Với thông quan điện tử, hồ sơ hải quan được phân làm 3 luồng (xanh, vàng và đỏ) tương ứng với cấp độ thông quan. Luồng xanh gồm những hàng hóa không thuộc danh mục hàng cấm, hàng xuất nhập khẩu có điều kiện, được miễn kiểm tra và thông quan ngay, DN không phải xuất trình bộ hồ sơ hải quan bằng văn bản để đăng ký tờ khai mà chỉ cần sử dụng tờ khai hải quan đã được chấp nhận thông quan qua mạng để làm thủ tục tại cửa khẩu. Nếu là hàng hóa trong luồng vàng, luồng bắt buộc kiểm tra hồ sơ trước khi thông quan, hải quan sẽ kiểm tra hồ sơ hải quan điện tử hoặc hồ sơ giấy. Còn đối với luồng đỏ, phải qua kiểm tra cả hồ sơ và hàng hóa. Chi cục Hải quan điện tử TP.HCM cho biết, sau hơn 2 năm thực hiện thông quan điện tử (từ tháng 102005), thời gian làm thủ tục trung bình đối với luồng xanh là 10 20 phút, luồng vàng 30 40 phút, luồng đỏ 1 2 giờ. Tổng số thuế thu được là 5.967 tỷ đồng. Riêng năm 2007 thu được 2.553 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu thu thuế hơn 840 tỷ đồng)... Một kết quả được đánh giá là có nhiều tiến bộ trong phát triển hải quan điện tử. Chính vì thế vào hôm 0882007, Hải quan TPHCM tiếp tục phát triển hải quan điện tử giai đoạn 2008 2010.

Nếu so sánh trong toàn Cục Hải quan TP.HCM, thủ tục hải quan điện tử chỉ chiếm khoảng 1% tổng số tờ khai và số lượng DN hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), với số thuế thu, kim ngạch XNK chiếm khoảng 7% tổng số thu, tổng số kim ngạch XNK trong toàn cục. Số lượng DN tham gia khai báo hải quan điện tử không lớn, đến nay chỉ có gần 350 DN mạnh tham gia thông quan điện tử quá ít ỏi so với số lượng hàng chục ngàn DN tham gia xuất nhập khẩu tại TP.HCM, và tính từ đầu năm 2009 đến ngày 2072009, Chi cục Hải quan điện tử TPHCM đã giải quyết 20.000 tờ khai xuất nhập khẩu với tổng kim ngạch trên 2,5 tỷ USD và thu được 1.800 tỷ đồng tiền thuế… Lãnh đạo UBND TP.HCM, Cục Hải quan TP.HCM và đại diện một số DN đều đánh giá cao loại hình thủ tục hải quan điện tử nhờ tiết kiệm thời gian đi lại, ít sử dụng giấy tờ, hàng hoá được thông quan nhanh chóng, tăng doanh thu cho DN...

Vào tháng 52009, Cục Hải quan TP.HCM tổ chức tập huấn cho các chi cục hải quan trực thuộc và các DN về Khai báo hải quan điện tử. Đến nay, 11 chi cục trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM với hơn 90% DN.

Hải quan điện tử được xây dựng dựa trên công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ đơn giản, hài hòa, thống nhất và phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Thủ tục hải quan điện tử có những ưu điểm mà thủ tục hải quan thông thường không có được. Do vậy khi thực hiện thông quan điện tử sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho DN đồng thời đảm bảo nguồn thu cho Nhà nước. Điều này rất quan trọng khi hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Với hình thức thông quan điện tử, DN chỉ cần sử dụng máy tính có nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan hoặc thông qua một DN trung gian để thực hiện khai báo và truyền thẳng thông tin khai báo về hàng hoá xuất nhập khẩu tới hải quan. DN có thể gửi tờ khai trong bất cứ thời điểm nào trong ngày cho hải quan chứ không bó buộc trong giờ hành chính.. Sau đó, hải quan sẽ phân luồng hàng hóa và quyết định hình thức kiểm tra thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử tự động trên cơ sở phân tích, xử lý thông tin về hàng hoá. Với kết quả xử lý dữ liệu của hệ thống mạng nội bộ và các phần mềm chuyên ngành cung cấp, hải quan sẽ quyết định thông quan hay không với lô hàng.

2. Đối với một số nước trên thế giới

Hiện nay, các nước trên thế giới đã dựa trên hệ thống thủ tục hải quan điện tử, hệ thống này sẽ loại bỏ thủ tục giấy tờ và sự tiếp xúc giữa người nộp thuế với cán bộ thuế. Nhờ đó, giảm đáng kể thời gian cho DN, tăng cường tuân thủ thuế và giảm chi phí cho DN. Các dịch vụ điện tử chính được cung cấp bởi hầu hết các cơ quan thuế bao gồm: Cung cấp đầy đủ hồ sơ về thuế và các thông tin khác; Nộp hồ sơ khai thuế điện tử; Có đầy đủ vàhoặc một phần tờ khai thuế điền sẵn; Kết hợp phương tiện thanh toán điện tử cho tất cả các loại thuế (ví dụ như thanh toán trực tuyến trực tiếp); Tiếp cận thông tin cá nhân người nộp thuế thông qua cổng thông tin trực tuyến; Trung tâm sử dụng phương tiện điện thoại hiện đại (bao gồm cả công nghệ Interactive voice response), để cung cấp dịch vụ điện thoại, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin. Theo nghiên cứu của Diễn đàn Quản lý thuế công bố năm 2011 cho thấy, một số cơ quan thuế đã bắt đầu sử dụng công nghệ truyền thông xã hội (Twitter, YouTube và Facebook) trong hoạt động quản lý thuế.

Tại các quốc gia trên thế giới, thanh toán thuế được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau bao gồm: Thanh toán qua ngân hàng, bưu điện; Thanh toán di động, thanh toán qua mạng internet; ghi nợ trực tiếp; Các hình thức khác. Trong đó thì việc thanh toán qua ngân hàng, bưu điện, internet và ghi nợ trực tiếp đang được các nước sử dụng khá phổ biến.

Ví dụ: Ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) 1234 nước thành viên có các khoản thanh toán thuế được thực hiện đầy đủ bằng phương pháp điện tử. Cụ thể hơn, tại một số nước khác như: Australia thanh toán thuế qua ngân hàng, bưu điện chiếm tỷ lệ 24%, điện thoại 3% và qua Internet là 60%; Nhật Bản thanh toán qua ngân hàng bưu điện là 75%, trừ nợ trực tiếp là 16%; Italia thanh toán qua ngân hàng, bưu điện là 29%, qua Internet là 30% và trừ nợ trực tiếp là 41%; Hàn Quốc thanh toán qua ngân hàng, bưu điện là 69% và qua Internet là 18…

Trong bối cảnh hiện nay, các nước không chỉ tập trung vào việc đào tạo nghiệp vụ trong quá trình quản lý thuế cho cán bộ thuế, mà còn đẩy mạnh xây dựng đội ngũ quản lý thuế trung thực, minh bạch và hiện đại. Để thực hiện được điều đó thì mức lương trả cho cán bộ thuế, cần phải được tương xứng. Đồng thời, cần thiết kế hệ thống quản lý thuế mà cán bộ thuế ít tiếp xúc trực tiếp với đối tượng nộp thuế và khả năng quyết định đối với NNT không nhiều.

Xây dựng một chiến lược hoặc kế hoạch quản lý nhân sự trong ngành Thuế, Hải quan là một trong những nội dung quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực cho ngành của các nước trong đó bao gồm các nội dung: chế độ tuyển dụng; kỹ năng phát triển nhân viên; lãnh đạo và khả năng quản lý; sự hài lòng và tham gia của nhân viên; nhân viên xuất sắc; sự đa dạng về tuổi; mức lương và phụ cấp; số nhân viêntỷ lệ doanh thu; các vấn đề phải đặt ra.

Đơn cử, New Zealand tập trung phát triển nguồn nhân lực ngành Thuế dựa trên tiến hành đánh giá năng lực trong sử dụng công nghệ thông tin; Tập trung vào các dự án phát triển nguồn lực; Tăng cường kỹ năng và sự hiểu biết của các nhân viên thuế, hải quan… để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong những lĩnh vực như thu nợ, đào tạo hệ thống, kiến thức kỹ thuật cao cấp và kết nối mạng.

C. KẾT LUẬN

Hải quan điện tử là xu thế tất yếu trên bước đường hội nhập kinh tế quốc tế và mang lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp. Ngành Hải quan đã và đang nỗ lực vượt bậc để thực hiện phương thức thông quan hiện đại này. Thành quả đạt được trong thời gian qua sẽ tạo động lực, đòn bẩy để triển khai thực hiện hiệu quả hải quan điện tử trong tương lai.

Để ứng dụng hải quan điện tử còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: cơ sở hạ tầng thông tin, điều kiện doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn, loại hình doanh nghiệp… Trên cơ sở đó, Tổng cục hải quan sẽ xem xét đến lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và loại hình thủ tục hải quan điện tử có thể thí điểm trên địa bàn... Vì vậy, việc triển khai thủ tục hải quan điện tử cần phải có thời gian để các doanh nghiệp “thích nghi” và có lộ trình để thực hiện. Hơn nữa, ở nước ta, hạ tầng pháp lý cho các hoạt động giao dịch điện tử nói chung và hoạt động thương mại điện tử nói riêng đã hình thành và ngày càng hoàn thiện, việc ứng dụng thủ tục hải quan điện tử là việc làm cần thiết để nâng cao năng lực kinh doanh của doanh nghiệp và công tác quản lý xuất nhập khẩu của thành phố.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Từ sau khi mở cửa, cải cách nền kinh tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định trên đường phát triển: tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 19911996 bình quân đạt 8,4%, năm 1997 và 1998 đạt 8,15%, mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính chính tiền tệ, tốc độ vẫn đạt 5,83%. Đây là những con số rất có ý nghĩa. Nó khẳng định tính đúng đắn trong đường lối, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước ta. Để có được kết quả đó, chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của ngoại thươngchiếc cầu nối giữa kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới. Trong giai đoạn hiện nay, khi xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá bùng nổ thì Việt Nam lại càng cần mở cửa để hoà nhập với sự phát triển của quốc tế, tránh tụt hậu. Càng mở cửa, hoà nhập thì hơn bao giờ hết, ngoại thương lại càng khẳng định vị trí quan trọng của mình. Vì vậy, việc nghiên cứu hoạt động ngoại thương của nước ta là cần thiết, không thể chậm trễ.
Trong xuất nhập khẩu, khâu thủ tục hải quan được xem là khá quan trọng và tương
đối phức tạp. Nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự hiểu biết về làm thủ tục hải quan để có thể hoàn thành tốt và nhanh chóng một quy trình xuất nhập khẩu cho hàng hóa của mình. Đặc biệt hơn nữa, trong những năm gần đây, Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Hải quan Việt Nam đã chủ trương thực hiện chính sách cải cách, nâng cao, hiện đại hóa ngành Hải quan để từng bước cải thiện khâu thủ tục Hải quan, bắt kịp xu hướng tiên tiến của các quốc gia trên thế giới. Từ đó, hải quan điện tử ra đời đã giúp các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan dễ dàng hơn, nhanh hơn và chủ động về thời gian hơn. Nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các bước trong quy trình làm thủ tục hải quan, cũng như giúp cho quy trình xuất nhập khẩu được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, nay nhóm em chọn đề tài: “Phân tích quy trình thủ tục hải quan đối với loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu” để làm đề tài nghiên cứu cho mình.
Xem thêm

25 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả ứng dụng hải quan điện tử tại cục hải quan tỉnh quảng ninh

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH

Với tư cách là cơ quan thuộc Chính phủ cung cấp “dịch vụ công” về hải quan. Cải cách, phát triển và hiện đại hóa là yêu cầu cấp bách của Chính phủ đặt ra cho ngành Hải quan. Bên cạnh đó, Hải quan còn chịu những áp lực từ bên ngoài đòi hỏi phải thay đổi toàn diện nhằm đáp ứng nhanh chóng với các nhu cầu của thương mại quốc tế ngày càng tăng và thách thức của môi trường ngày càng phức tạp do quá trình hội nhập và toàn cầu hoá mang lại.
Với đặc thù của cơ quan quản lý biên giới, hoạt động quản lý và cung cấp “dịch vụ công” của Hải quan tác động mạnh mẽ đến quá trình thuận lợi hoá thương mại quốc tế. Vì vậy, áp lực đầu tiên đối với ngành Hải quan phải kể đến là sự phát triển nhanh chóng của thương mại quốc tế như hệ quả của quá trình ứng dụng những tiến bộ như vũ bão của khoa học, kỹ thuật công nghệ và đặc biệt công nghệ thông tin trong sản xuất, thương mại và dịch vụ diễn ra ở phạm vi quốc tế. Sự thay đổi trong phương thức thương mại khiến cho quá trình giao dịch thương mại gần như “không có khoảng cách” và nó xảy gần như “mọi lúc và mọi nơi”. Quá trình này kéo theo nhu cầu phân công hoá lao động, chuyên môn hoá ngày càng cao trong phạm vi quốc tế đối với trao đổi thương mại. Số lượng và chất lượng các bên tham gia với các vai trò khác nhau đảm bảo dây chuyền cung cấp hàng hoá quốc tế ngày càng tăng trưởng.
Việc tham gia vào nền thương mại thế giới giúp cho các quốc gia có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những quốc gia hội nhập nhanh chóng với nền kinh tế toàn cầu chính là những nước có khả năng đạt tốc độ tăng trưởng cao. Toàn cầu hoá và hội nhập khu vực đã làm thị trường hàng hoá và dịch vụ ngày càng mở rộng và dường như không có biên giới, tạo ra thị trường cho thương mại quốc tế phạm vi toàn cầu. Số lượng các hiệp định, thoả thuận quốc tế liên quan đến thương mại ngày càng gia tăng nhanh chóng như việc hình thành các khu vực FTA, các khối liên minh hải quan, các trục phát triển, các diễn đàn hợp tác kinh tế và thậm chí cả cấp độ hội nhập cao như Liên minh Châu Âu. Điều này đồng nghĩa các rào cản thuế quan và phi thuế quan phải ngày càng giảm dần và xoá bỏ. Bên cạnh đó, các quốc gia phải cam kết vào các quá trình cải cách, thay đổi để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu hoá hoạt động kiểm soát nhằm đảm bảo tạo thuận lợi tối đa thương mại hoạt động trong khuôn khổ các hiệp định, thoả thuận. Đương nhiên, thủ tục hải quan được xem là rào cản phi thuế, vì vậy nó cần được thay đổi, cách tân quy trình thủ tục theo các chuẩn mực quốc tế và đáp ứng các cam kết quốc tế. Đây là yêu cầu cấp thiết nhưng mang đầy tính thách thức với ngành Hải quan khi tiến hành các cải cách theo con đường hội nhập, đặc biệt với các nước đang hoặc kém phát triển khi mà nguồn lực cho cải cách còn quá hạn hẹp.
Nói tóm lại, nếu ngành Hải quan không có những thay đổi kịp thời thì bản thân nó không đáp ứng với phát triển thương mại mà còn trở thành rào cản lớn đối với thương mại, không đối phó hiệu quả với các tác động bất lợi như buôn lận, gian lận, khủng bố, do đó không làm tròn chức năng bảo vệ nguồn thu và lợi ích cộng đồng, vô tình ngăn cản sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia.
Đứng trước tình hình đó, trong những năm qua, Hải quan Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan. Trong đó, việc áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ để thực hiện thủ tục hải quan được xem là nhiệm vụ cốt lõi, là bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính và đã được cụ thể hóa trong Kế hoạch tổng thể về cải cách, phát triển và hiện đại hoá hải quan. Từ năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1492005QĐTTg ngày 2062005 cho phép thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Hải phòng. Với những kết quả đạt được sau một thời gian thực hiện, ngày 1282009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1032009QĐTTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1492005QĐTTg về việc thực hiện thí thủ tục hải quan điện tử, cho phép triển khai thí điểm TTHQĐT tại 10 Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong tổng số 33 Cục Hải quan tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau đó tiếp tục triển khai tại các Cục Hải quan tỉnh, thành khác theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 872012NĐCP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, chấm dứt giai đoạn thí điểm và triển khai chính thức TTHQĐT trên phạm vi toàn quốc.
Cùng với xu hướng chung của toàn ngành Hải quan, trong những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều cố gắng trong việc áp dụng TTHQĐT trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, tạo ra những bước chuyển biến căn bản về phương thức quản lý, giảm thiểu các giấy tờ thuộc bộ hồ sơ hải quan, trong khi vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật hải quan của người khai hải quan. Song, đây là phương pháp bao gồm nhiều kỹ thuật mới được đưa vào áp dụng trong lĩnh vực nghiệp vụ hải quan, do vậy trong quá trình triển khai thực hiện đã gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là những vấn đề về nhận thức, kiến thức và kỹ năng áp dụng, việc tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia vì còn nhiều doanh nghiệp, cá nhân ngại sự thay đổi, làm việc theo thói quen thủ công, truyền thống…. Trong khi đó, vấn đề hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa trong đó có thủ tục hải quan phải hướng tới mục tiêu đơn giản, hài hòa đạt chuẩn mực quốc tế, trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu tập trung và áp dụng rộng rãi thủ tục hải quan điện tử.
Chính vì lý do đó, là cán bộ làm việc trong ngành Hải quan, chúng tôi chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả ứng dụng Hải quan điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Luật học (Quản lý công) của mình.
Xem thêm

108 Đọc thêm

TÀI LIỆU KHOA LUAN TOT NGHIEP_ DUYDB PDF

TÀI LIỆU KHOA LUAN TOT NGHIEP_ DUYDB PDF

Nội dung, yêu cầu của hiện đại hoá hải quan- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về Thủ tục hải quan điện tử qua đó làm rõ vai tròcủa Hải quan điện tử trong việc hội nhập kinh tế nước nhà.- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình Thủ tục hải quan điện tử đối với hànghóa gia công cho doanh nghiệp nước ngoài- Phân tích và đánh giá thực trạng về những cơ sở pháp luật trong việc triểnkhai thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa gia công cho doanh nghiệp nước ngoàivà việc xây dựng những cơ sở pháp luật để đáp ứng với nhu cầu cấp thiết hiện naynhằm tạo thuận lợi tối đa cho thương mại và doanh nghiệp.2Đào Ba Duy – Lớp nghiệp vụ tổng hợp K23Thủ tục hải quan điện tử đối với loại hình gia công- Trên cơ sở nghiên cứu tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sởpháp luật để triển khai các thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa gia công chodoanh nghiệp nước ngoài.Đối tượng và phạm vi áp dụngTại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ tàichính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan điện tử đã chỉ rõ đối tượng và phạm vi ápdụng, cụ thể như sau:- Đối tượng áp dụng: Trích dẫn tại Điều 1:+ Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thực hiện thủ tục hải quanđiện tử;+ Cơ quan hải quan, tổ chức hải quan;+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quanthuộc phạm vi áp dụng của thủ tục hải quan điện tử.- Phạm vi áp dụng: Trích dẫn tại Điều 2:+ Thí điểm thủ tục hải quan điện tử được áp dụng đối với Hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài hoặc đặt giacông tại nước ngoài;+ Căn cứ tình hình thực tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định lộ
Xem thêm

5 Đọc thêm

THỦ TỤC HẢI QUA ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG (1)

THỦ TỤC HẢI QUA ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG (1)

- HQĐT được xây dựng dựa trên công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụđơn giản, hài hòa, thống nhất và phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế.- Thủ tục hải quan điện tử giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng cánbộ hải quan với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao và tinh thần phục vụ DN vănminh, lịch sự, có kỷ cương, kỷ luật và trung thực, …- Thực hiện thành công cải cách thủ tục hành chính với phương thức quản lýhiện đại thông qua áp dụng phương thức kiểm tra, đối chiếu và xử lý tự động một sốbước trong quy trình, một số giấy tờ thuộc bộ hồ sơ HQ và một số thủ tục hành chínhđược cắt giảm khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử mà vẫn đảm bảo quản lý.- Tiết kiệm chi phí: Thủ tục hải quan điện tử hầu hết được xử lý, lưu trữ trên hệthống xử lý dữ liệu điện tử HQ nên công tác lưu trữ hồ sơ giấy đã giảm đáng kể. Vềphía DN thì chỉ cần khai thông tin tờ khai điện tử và gửi đến cơ quan HQ, không phảiđến cơ quan HQ cửa khẩu để làm thủ tục đăng ký tờ khai. Sự trợ giúp của hệ thốnggiúp cho công chức HQ nâng cao hiệu suất làm việc với độ chính xác cao. Thực hiệnTTHQĐT giúp ngành HQ giảm áp lực về thời gian, nhân lực, chi phí quản lý.5- Tăng hiệu quả quản lý: Thủ tục hải quan điện tử được thực hiện trên nền tảngquản lý rủi ro, kiểm tra trọng tâm trọng điểm do vậy tập trung được nhiều nguồn lựcvào các đối tượng nghi ngờ.- Doanh nghiệp Việt Nam sẽ dễ dàng tiếp cận và thuận lợi hơn trong việc thựchiện thông lệ, chuẩn mực quốc tế. Đây là một yếu tố rất quan trọng khi doanh nghiệpcó quan hệ hợp tác làm ăn với nước ngoài và mở rộng thị trường quốc tế.- Các quy định, chính sách liên quan được công bố trên website Hải quan giúpcho doanh nghiệp chủ động trong các hoạt động xuất nhập khẩu của mình.- Đối với những doanh nghiệp đặc biệt còn được hưởng nhiều lợi ích như đượcsử dụng tờ khai hải quan tạm để giải phóng hàng; được hoàn thành thủ tục thông quantrên cơ sở sử dụng tờ khai điện tử một lần/01 tháng cho tất cả hàng hoá xuất khẩu,
Xem thêm

50 Đọc thêm

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Trong xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa như ngày này, thì hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nó đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Và thực tế cho thấy, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở nước ta đã và đang từng bước phát triển không ngừng. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng ngày càng phát triển, mở rộng cả về quy mô lẫn tầm vóc. Điều đó đã góp phần đẩy mạnh nền kinh tế Việt Nam phát triển và hội nhập với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
Trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thì khâu làm thủ tục hải quan là một rất khâu quan trọng và tương đối phức tạp. Nó đòi hỏi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu phải sở hữu cho mình một đội ngũ nhân viên làm về thủ tục hải quan nhiều kinh nghiệm, lành nghề, nắm vững nghiệp vụ, am tường về pháp luật… Vì thế các doanh nghiệp muốn hoàn thành tốt và nhanh chóng một quy trình kinh doanh xuất nhập khẩu thì doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt khâu thủ tục hải quan. Đặc biệt hơn nữa, trong những năm gần đây Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Hải quan Việt Nam đã chủ trương thực hiện chính sách cải cách, nâng cao, hiện đại hóa ngành Hải quan để từng bước cải thiện thủ tục hải quan theo hướng phù hợp với chuẩn mực của Hải quan hiện đại trong khu vực và trên thế giới. Bằng cách đưa thủ tục hải quan điện tử vào thay thế cho thủ tục hải quan thủ công.
Tham gia thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan sẽ sử dụng máy tính của mình để tạo thông tin khai hải quan điện tử theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định cho từng chứng từ thuộc hồ sơ hải quan điện tử và thông qua phương tiện điện tử truyền số liệu khai hải quan đến cơ quan hải quan. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan tiếp nhận thông tin khai hải quan điện tử, kiểm tra, phản hồi thông tin hướng dẫn người khai hải quan thực hiện theo quy trình thủ tục hải quan hải quan điện tử.
So với thủ tục hải quan thủ công, việc triển khai thủ tục hải quan điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp như: giảm thiểu số lượng giấy tờ phải nộp hoặc xuất trình; thời gian thông quan hàng hóa trung bình được rút ngắn, giảm chi phí không cần thiết cho việc đi lại; giảm tiếp xúc trực tiếp giữa công chức hải quan và người khai hải quan từ đó hạn chế sự gây phiền hà, sách nhiễu; giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa theo chủ quan của công chức hải quan; lệ phí hải quan được thu, nộp định kỳ hàng tháng và những quy định về thủ tục hải quan được minh bạch hóa.
Tuy nhiên, để nhận được những lợi ích mà thủ tục hải quan điện tử đem lại đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao tính tuân thủ pháp luật hải quan hơn, đề cao tính tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về nộp thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu... vì hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan sẽ tự động từ chối tiếp nhận khai hải quan điện tử, nếu doanh nghiệp không chấp hành tốt các quy định của pháp luật.
Hiểu được tầm quan trọng đó của những điều trên, nhóm chúng em quyết định thực hiện đề tài “Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu kinh doanh” để làm báo cáo, và có cái nhìn sâu rộng hơn về cơ sở pháp lý cũng như trình tự thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với từng loại hình kinh doanh ở Việt Nam trong thời gian gần đây.
Do thời gian tìm hiểu có hạn, cùng với những kiến thức còn hạn chế, nhất là kinh nghiệm đánh giá thực tế chưa sâu sắc. Vì vậy trong bài tiểu luận không tránh khỏi có những sai sót, kính mong thầy và các bạn đóng góp ý kiến để chúng em có thể hoàn thiện hơn trong những chuyên đề sau.
Xem thêm

19 Đọc thêm

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU – NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH TẠI VIỆT NAM

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU – NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH TẠI VIỆT NAM

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu của đề tài 2
3. Đối tượng nghiên cứu 2
4. Phạm vi nghiên cứu 2
5. Phương pháp nghiên cứu 2
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 2
7. Kết cấu bài tiểu luận 3
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU 4
1.1 Thủ tục hải quan 4
1.2 Giới thiệu chung về công ty nhập khẩu Công ty TNHH Công Nghệ Nam Phương 7
1.3 Giới thiệu chung về công ty xuất khẩu Công ty TNHH thương mại xây dựng công nghiệp Nhật Hoa 7
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA PHI MẬU DỊCH 11
2.1 Căn cứ pháp lý 11
2.2 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất 11
2.2.1 Khái niệm 12
2.2.2 Địa điểm làm thủ tục hải quan 12
2.2.3 Thời gian khai hải quan và nộp 12
2.2.4 Bộ hồ sơ hải quan 12
2.2.5 Quy trình xuất khẩu hàng phi mậu dịch 13
2.2.5.1 Chuẩn bị nguồn hàng: 13
2.2.5.2 Thuê phương tiện vận tải: 13
2.2.5.3 Chuẩn bị chứng từ: 14
2.2.5.4 Gửi thông tin làm BL 14
2.2.5.5 Gửi bộ chứng từ cho người nhận hàng: 15
2.2.5.6 Khai hải quan điện tử 15
2.2.5.7 Làm thủ tục hải quan tại cảng 24
2.3 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng nhập 26
2.3.1 Khái niệm 26
2.3.2 Địa điểm làm thủ tục hải quan: 26
2.3.3 Thời gian khai hải quan và nộp 27
2.3.4 Quy trình nhập khẩu hàng phi mậu dịch 28
2.3.4.1 Công ty nhận thông báo hàng đến và bộ chứng từ 28
2.3.4.2 Khai hải quan điện tử 30
2.4.2.3 Làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan 38
CHƯƠNG 3: NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA PHI MẬU DỊCH Ở VIỆT NAM – ĐƯA RA CÁC KIẾN NGHỊ 42
3.1 Đánh giá, nhận xét vai trò của thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu, nhập khẩu phi thương mại 42
3.2 Những thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan 42
3.3 Một số bất lợi thường gặp trong quá trình làm thủ tục hải quan 43
3.4 Một số kiến nghị 44
Một số kiến nghị với cơ quan hải quan 44
Một số kiến nghị với doanh nghiệp 46
KẾT LUẬN 47
PHỤ LỤC 48
Xem thêm

56 Đọc thêm

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ GIAO HÀNG SẢN XUẤT XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HOA TẠI CHI CỤC HẢI QUAN KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ GIAO HÀNG SẢN XUẤT XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HOA TẠI CHI CỤC HẢI QUAN KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN

LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập ngày càng mở rộng như ngày nay thì hoạt
động xuất nhập khẩu càng trở nên quan trọng đối với tất cả các quốc gia. Hòa nhập vào
xu thế đó, tại Việt Nam hoạt động xuất nhập khẩu cũng không ngừng phát triển và cùng
với đó là sự phát triển của các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng
ngày càng phát triển.
Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thì khâu khai báo thủ tục hải quan là một khâu
quan trọng. Muốn thực hiện nhanh chóng và hoàn thành tốt một quy trình xuất nhập khẩu
thì cần phải thực hiện tốt quy trình khai hải quan. Hơn thế nữa, cùng với sự phát triển của
khoa học công nghệ, thủ tục hải quan điện tử đã được đưa vào để thay thế thủ tục khai hải
quan thủ công. Điều này, giúp doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan dễ dàng hơn,
nhanh chóng và thuận tiện hơn.
Để minh họa rõ hơn về quy trình khai báo hải quan điện tử, là một nội dung quan
trọng của môn Nghiệp vụ hải quan, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài “Quy trình
nghiệp vụ giao nhận hàng sản xuất xuất khẩu của công ty TNHH Dịch vụ vận tải và
Thương mại Việt Hoa tại Chi cục hải quan khu chế xuất Tân Thuận”. Hoạt động hơn
18 năm trong ngành Dịch vụ vận tải và Thương mại, công ty đã có uy tín khá lớn trong
ngành và có quy trình khai báo hải quan khá hoàn chỉnh. Đề tài này, nhóm phân tích quy
trình khai báo hải quan điện tử xuất và nhập hàng sản xuất xuất khẩu ra vào khu chế xuất
Tân Thuận của công ty Việt Hoa cho công ty TNHH MTex Việt Nam (vốn là một công
ty với 100% vốn đầu tư của Nhật Bản chuyên sản xuất Điện tử Linh kiện và Thiết bị; Ô tô, Xe hơi Phụ tùng, hiện đang tọa lạc tại đường 18 KCX Tân Thuận, Q.7,TP.HCM).
Xem thêm

52 Đọc thêm

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HQĐT ĐỂ NHẬP KHẨU LỐP XE TỪ MỸ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN THIỆU

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HQĐT ĐỂ NHẬP KHẨU LỐP XE TỪ MỸ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN THIỆU

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
1.1. TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1
1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ “ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HQĐT ĐỂ NHẬP KHẨU LỐP XE TỪ MỸ TẠI CÔNG TY CP VTTM VÀ XD XUÂN THIỆU” 2
1.3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 3
1.4.1. Về mặt không gian: 3
1.4.2. Về mặt thời gian 3
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 3
1.5. KẾT CẤU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 4
CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ. 5
2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 5
2.1.1. Thủ tục Hải quan điện tử 5
2.1.2. Hồ sơ Hải quan điện tử 5
2.1.3. Người khai HQĐT 6
2.2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU CỦA NHỮNG CÔNG TRÌNH NĂM TRƯỚC. 6
2.3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP. 7
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HQĐT ĐỂ NHẬP KHẨU LỐP XE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN THIỆU. 12
3.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12
3.1.1. Thu thập dữ liệu 12
3.1.1.1 Dữ liệu thứ cấp 12
3.1.1.2. Dữ liệu sơ cấp: 12
3.1.2. Cách thức xử lý dữ liệu: 13
3.2. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HQĐT TẠI CÔNG TY. 14
3.2.1. Đánh giá tổng quan tình hình: 14
3.2.1.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại và Xây dựng Xuân Thiệu. 14
3.2.1.2. Tổng quan tình hình tổ chức thực hiện thủ tục HQĐT tại Công ty: 15
3.2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến quy trình thực hiện thủ tục HQĐT tại Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại và Xây Dựng Xuân Thiệu . 19
3.2.2.1. Những yếu tố bên ngoài 19
3.2.2.2. Những yếu tố thuộc về Công ty 20
3.3. TỔNG HỢP CÁC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA , TÌM HIỂU VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HQĐT TẠI CÔNG TY. 21
3.3.1. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp 21
3.3.2. Kết quả điều tra trắc nghiệm: 26
3.3.2.1. Phần tìm hiểu chung về hoạt động HQĐT tại công ty: 26
3.3.2.2. Kết quả điều tra về quy trình triển khai thủ tục HQĐT tại Công ty: 28
3.3.3. Kết quả điều tra phỏng vấn 32
CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN THIỆU. 36
4.1. CÁC PHÁT HIỆN VÀ KẾT LUẬN QUA QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU. 36
4.1.1. Những thành công mà Công ty đã đạt được trong việc thực hiện quy trình thủ tục HQĐT: 36
4.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân trong quy trình thực hiện thủ tục HQĐT của Công ty. 37
4.1.2.1. Những tồn tại 37
4.1.2.2. Những nguyên nhân 39
4.2. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI VIỆC HOÀN THIỆN QUY TRÌNH HQĐT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THIỆU. 40
4.2.1. Một số dự báo 40
4.2.2. Quan điểm giải quyết 41
4.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HQĐT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN THIỆU. 42
4.3.1. Các đề xuất với Công ty 42
4.3.1.1. Nâng cấp phần mềm hiện tại 42
4.3.1.2. Đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu hoàn thiện quy trình HQĐT trong Công ty. 44
4.3.1.3. Giải pháp khắc phục những bất cập trong quy trình thủ tục HQĐT 45
4.3.1.4. Phấn đấu trở thành thương nhân ưu tiên đặc biệt 46
4.3.2. Các kiến nghị đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước 48
4.3.2.1. Hoàn thiện hệ thống khai báo và quản lý điện tử 48
4.3.2.2. Đào tạo cán bộ đáp ứng các yêu cầu của cơ chế quản lý 49
4.3.2.3. Phát triển mạng lưới đại lý HQ 49
4.3.2.4. Kiến nghị trên tầm vĩ mô 50
Xem thêm

52 Đọc thêm

200 CÂU HỎI ÔN TẬP THI THỦ TỤC HẢI QUAN 2016

200 CÂU HỎI ÔN TẬP THI THỦ TỤC HẢI QUAN 2016

1. 200 CÂU HỎI ÔN TẬP THI THỦ TỤC HẢI QUAN 2016 1. Thủ tục hải quan là: a. Toàn bộ công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện để thông quan hàng hóa b. Toàn bộ công việc mà người khai hải quan, công chức hải quan và các bên liên quan phải thực hiện để thông quan hàng hóa c. Toàn bộ công việc mà công chức hải quan và các cơ quan nhà nước phải thực hiện để thông quan hàng hóa d. Các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật Hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải 2. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan có trách nhiệm: a. Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định b. Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải c. Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan d. Cả 3 công việc trên 3. Khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan, công chức hải quan có trách nhiệm: a. Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan; kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải b. Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan c. Quyết định việc thông quan hàng hóa, giải phóng hàng hóa, xác nhận phương tiện vận tải đã hoàn thành thủ tục hải quan d. Tất cả các công việc trên 4. Thủ tục hải quan điện tử là: a. Thủ tục hải quan được thực hiện qua mạng internet b. Thủ tục hải quan, trong đó việc khai, gửi hồ sơ của người khai hải quan và việc tiếp nhận, đăng ký hồ sơ hải quan của công chức hải quan được thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu khai báo từ xa c. Các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của hải quan d. Thủ tục hải quan trong đó việc khai, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, trao đổi các thông tin khác theo quy định của pháp luật về thủ tục hải quan giữa các bên có liên quan thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. 5. Hệ thống khai hải quan điện tử là: a. Hệ thống dự phòng do người khai hải quan quản lý, sử dụng để thực hiện thủ tục hải quan điện tử b. Hệ thống được sử dụng để tiếp nhận, xử lý và phản hồi các thông điệp dữ liệu điện tử hải quan để thực hiện thủ tục hải quan điện tử c. Hệ thống cho phép người khai hải quan thực hiện việc khai hải quan điện tử, tiếp nhận thông tin, kết quả phản hồi của cơ quan hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử d. Hệ thống sử dụng để tiếp nhận, xử lý các thông tin khai báo hải quan điện tử của doanh nghiệp 6. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan là: a. Hệ thống dự phòng do người khai hải quan quản lý, sử dụng để thực hiện thủ tục hải quan điện tử b. Hệ thống sử dụng để tiếp nhận, xử lý các thông tin khai báo hải quan điện tử của doanh nghiệp c. Hệ thống do Tổng cục Hải quan quản lý, cho phép cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử, kết nối, trao đổi thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu với các Bộ, ngành có liên quan d. Hệ thống do người khai hải quan quản lý, sử dụng để thực hiện thủ tục hải quan điện tử 7. Cơ chế một cửa quốc gia là: a. Việc cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua một hệ thống thông tin tích hợp. b. Cơ quan quản lý nhà nước quyết định cho phép hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh c. Cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng hóa trên hệ thống thông tin tích hợp d. Cả 3 ý trên 8. Chuyển cửa khẩu là: a. Việc chuyển hàng hóa, phương tiện vận tải đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ địa điểm làm thủ tục hải quan này đến địa điểm làm thủ tục hải quan khác b. Chuyển hàng hóa quá cảnh từ cửa khẩu nhập đầu tiên đến cửa khẩu xuất cuối cùng c. Chuyển hàng hóa trung chuyển từ cửa khẩu này sang cửa khẩu khác 12. d. Cả 3 trường hợp trên 9. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành là: a. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật b. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế c. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải xin phép d. Cả 3 ý trên 10. Đối tượng phải làm thủ tục hải quan bao gồm: a. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý, văn hóa phẩm, di vật, cổ vật, bảo vật, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu b. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan c. Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sông xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh d. Cả 3 câu trên đều đúng 11. Đối tượng chịu sự kiểm tra hải quan bao gồm: a. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý, văn hóa phẩm, di vật, cổ vật, bảo vật, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan b. Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sông xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh c. Hồ sơ hải quan và các chứng từ liên quan đến hàng hóa, phương tiện vận tải nêu trên d. Cả 3 câu trên đều đúng 12. Đối tượng chịu sự giám sát hải quan bao gồm: a. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý, văn hóa phẩm, di vật, cổ vật, bảo vật, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan b. Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sông xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh c. Hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động hải quan; hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu đang lưu giữ tại các cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân; hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành được đưa về bảo quản chờ thông quan; hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan d. Cả 3 câu trên đều đúng 13. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan: a. Hàng hóa, phương tiện vận tải phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan; vận chuyển đúng tuyến đường, đúng thời gian qua cửa khẩu hoặc các địa điểm khác theo quy định của pháp luật b. Kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh c. Hàng hóa được thông quan, phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập cảnh sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan; thủ tục hải quan phải được thực hiện công khai, nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của pháp luật; việc bố trí nhân lực, thời gian làm việc phải đáp ứng yêu cầu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh d. Cả 3 câu trên đều đúng 14. Người khai hải quan bao gồm: a. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan. b. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền c. Đại lý hải quan d. Cả 3 câu trên đều đúng 15. Người khai hải quan bao gồm: 23. a. Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh b. Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa c. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác. d. Cả 3 câu trên đều đúng 16. Người khai hải quan có quyền: a. Được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải, hướng dẫn làm thủ tục hải quan, phổ biến pháp luật về hải quan b. Yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa khi đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho cơ quan hải quan b. Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính xác c. Cả 3 trường hợp trên 17. Người khai hải quan có quyền: a. Yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra, nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan hải quan trong trường hợp hàng hóa chưa được thông quan b. Sử dụng hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan khác theo quy định của pháp luật c. Khiếu nại, tố cáo hành vi trái pháp luật của cơ quan hải quan, công chức hải quan; Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan hải quan, công chức hải quan gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước d. Cả 3 trường hợp trên 18. Người khai hải quan có nghĩa vụ: a. Khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa b. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan c. Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải d. Cả 3 trường hợp trên 19. Người khai hải quan có nghĩa vụ: a. Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đã được thông quan trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn do pháp luật quy định; xuất trình hồ sơ, cung cấp thông tin, chứng từ liên quan khi cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra theo quy định b. Bố trí người, phương tiện thực hiện các công việc liên quan để công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải c. Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan d. Cả 3 trường hợp trên 20. Hồ sơ hải quan gồm có: a. Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan b. Chứng từ có liên quan c. Hồ sơ, sổ sách kế toán d. Câu a và b 21. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu: a. Tờ khai hải quan xuất khẩu b. Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu c. Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định d. Cả 3 trường hợp trên 22. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu: a. Tờ khai hải quan nhập khẩu, tờ khai trị giá b. Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán; Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương 3
Xem thêm

24 Đọc thêm

Thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại tại chi cục hải quan gia lâm

THỰC HIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TẠI CHI CỤC HẢI QUAN GIA LÂM

Chương 1: Lý luận cơ bản về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại
Chương 2: Thực trạng thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại tại Chi cục Hải quan Gia Lâm
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại tại Chi cục Hải quan Gia Lâm

73 Đọc thêm

quy trình thủ tục hải quan

QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN

Trị giá hải quan, phân loại hàng hóa, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại, so sánh hải quan truyền thống và hải quan điện tử

18 Đọc thêm

CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC FCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HẢI QUAN TRƯỜNG NAM

CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC FCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HẢI QUAN TRƯỜNG NAM

Cùng với sự phát triển của đất nước, tỉnh Bình Dương đã có những đóng góp đáng kể về kinh tế, công nghệ vượt bậc và một lượng vốn khổng lồ từ các công ty nước ngoài tập trung vào nơi đây. Với những thuận lợi vốn có đã tạo cho tỉnh Bình Dương một lợi thế mạnh hơn so với các tỉnh khác đưa Bình Dương trở thành một trong những khu công nghiệp có tiềm năng mạnh nhất ở Việt Nam. Tại đây, có rất nhiều công ty chuyên về lĩnh vực xuất nhập khẩu và Công ty Cổ phần Đại Lý Hải quan Trường Nam là một trong những công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thủ tục Hải quan, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, vận tải hàng hóa đường bộ, kinh doanh kho bãi và dịch vụ đại lý vận tải quốc tế cho các tổ chức thuộc mọi thành phần trong phạm vi cả nước. Nhận thức rõ hoạt động giao nhận trong Ngoại Thương đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo sự lưu thông hàng hóa từ nước này sang nước khác. Với lý do muốn tìm hiểu sâu về vấn đề này nên tôi quyết định chọn đề tài: “CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC FCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HẢI QUAN TRƯỜNG NAM”. Qua nghiên cứu vấn đề này, tôi hy vọng sẽ có một cái nhìn đa chiều về vấn đề nhằm nhận ra sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế để từ đó có thể đưa ra một số giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đại lý Hải quan Trường Nam. Bài báo cáo được trình bày gồm ba phần chính: 2 Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Đại lý Hải quan Trường Nam. Chương 2: Tình hình tổ chức giao nhận hàng nhập khẩu theo hình thức FCL bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Đại lý Hải quan Trường Nam. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện quy trình giao nhận hàng nhập khẩu theo hình thức FCL bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Đại lý Hải quan Trường Nam.
Xem thêm

33 Đọc thêm

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

LỜI MỞ ĐẦUCHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP.....................11.1. Công ty TNHH May Wax Jean Vina ...................................................................11.1.1. Thông tin đăng kí doanh nghiệp ................................................................11.1.2. Thông tin liên hệ........................................................................................11.1.3. Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động................................................21.2. Sơ lược về nguyên liệu nhập khẩu và hàng hóa sản xuất xuất khẩu....................2CHƢƠNG 2: QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG SẢNXUẤT XUẤT KHẨU ................................................................................................62.1. Thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu..........................62.1.1. Đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu SXXK ........................62.1.2. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư ......................................................82.2. Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư và đăng ký sảnphẩm xuất khẩu .........................................................................................................182.2.1. Thủ tục đăng ký danh mục sản phẩm xuất khẩu (SPXK)........................182.2.2. Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư..................202.3. Thủ tục xuất khẩu hàng hóa SPXK....................................................................232.4. Thủ tục thanh khoản tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu...................31CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ..............................323.1. Phân tích thuận lợi của quy trình thủ tục hải quan.............................................323.2. Phân tích khó khăn của quy trình thủ tục hải quan ............................................33KẾT LUẬNDANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC
Xem thêm

40 Đọc thêm

thủ tục kiểm toán tài sản cố định tại công ty cổ phần phương anh năm 2014

THỦ TỤC KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ANH NĂM 2014

MỤC LỤC
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ANH 2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển tại công ty cổ phần Phương Anh 2
1.2. Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần Phương Anh 4
1.3. Các khách hàng chủ yếu của công ty 6
CHƯƠNG 2: ÁP DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ANH 7
2.1. Qui trình kiểm toán tài sản cố định tại công ty kiểm toán Phương Anh 7
2.2.1 Tài liệu yêu cầu khách hàng chuẩn bị 7
2.2.2 Mục tiêu kiểm toán 7
2.2.3 Trình tự kiểm toán 8
2.2.3.1 Tài sản cố định 9
2.2.3.1.1 Thủ tục phân tích 9
2.2.3.1.2 Thủ tục kiểm tra chi tiết 9
2.2.2. Thủ tục kiểm toán tài sản cố định công ty cổ phần Phương Anh 11
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ANH 20
3.1. Nhận xét về công tác kiểm toán TSCĐ tại công ty cổ phần Phương Anh 20
3.1.1. Thực hiện thủ tục phân tích 20
3.1.2. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết về số dư. 20
3.2. Kiến nghị 20
3.2.1. Tăng cường thực hiện thử nghiệm kiểm soát 20
3.2.2. Thực hiện thủ tục phân tích 21
3.2.3. Sử dụng ý kiến chuyên gia 22
KẾT LUẬN 24

MỞ ĐẦU
“Việt Nam, miền đất hứa của các nhà đầu tư”, đây là tựa đề của hàng loạt bài báo trong và ngoài nước viết về sự phát triển và triển vọng của đất nước trong thời gian tới. Sau sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, hình ảnh Việt Nam được quảng bá rộng rãi và nền kinh tế Việt Nam đón nhận rất nhiều nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp tăng nguồn vốn đầu tư, tiếp cận tư duy kinh doanh hiện đại và đổi mới công nghệ. Song song với nó, thách thức về chiến lược kinh doanh khả thi, tình hình tài chính hấp dẫn làm đau đầu nhiều chủ doanh nghiệp.
Trong thực tế không ít công ty đã phản ánh sai lệch tình hình kinh doanh của mình để làm Báo cáo tài chính trở nên đẹp và hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư. Một trong những hành vi gian lận xảy ra nhiều nhất đó là phóng đại tài sản, khai tăng, khai khống và khai giảm khấu hao Tài sản cố định đặc biệt trong các doanh nghiệp sản xuất. Bởi vì, Tài sản cố định lớn tạo cơ sở vững chắc cho chiến lược phát triển dài hạn, khả năng mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng và tăng độ an toàn khi đầu tư.
Vấn đề này đã đặt ra câu hỏi lớn cho các nhà làm luật và thúc đẩy nhu cầu kiểm toán đối với Báo cáo tài chính mà đặc biệt là kiểm toán Tài sản cố định. Đây là khoản mục phức tạp, gồm nhiều tài khoản con có đặc điểm, với quy trình kế toán khác nhau, ảnh hưởng tới nhiều khoản mục khác trên Báo cáo tài chính. Vì vậy các sai phạm có thể xảy ra rất đa dạng và khó phát hiện.
Qua quá trình tìm hiểu tại công ty Phương Anh, Chúng em đã nghiên cứu thủ tục kiểm toán và lựa chọn đề tài: “Áp dụng thủ tục kiểm toán TSCD tại công ty cổ phần Phương Anh” làm đề tài tiểu luận của nhóm
Chúng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo ThS Lê Thị Hồng Hà đã giúp chúng em hoàn thành bài tiểu luận này
Xem thêm

26 Đọc thêm

Cùng chủ đề