SỰ TỬ VONG CỦA Y KHOA LÂM SÀNG B PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "SỰ TỬ VONG CỦA Y KHOA LÂM SÀNG B PPTX":

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA HTX

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA HTX

xuất kinh doanh . Nghiên cứu thị trường để xác định khả năng tiêu thụ hay bánmột sản phẩm hay một nhóm sản phẩm n o à đó của htx Trên cơ sở nghiên cứuthị trường của các sản phẩm do mình sản xuất ra , htx nâng cao khả năngthích ứng thị trường của mình v tià ến h nh tà ổ chức sản xuất v tiêu thà ụnhững sản phẩm h ng hoá m thà à ị trường đòi hỏi . Qua nghiên cứu thị trườnghtx cần xác định quy mô cơ cấu v ự vận động trên thị trường sản phẩmcũng như thị trường to n khu và ực đối với mỗi loại sản phẩm của htx . Cầnnắm yêu cầu của thị trường về sản phẩm của htx về chất lượng , số lượng ,mẫu mã , giá cả , phương thức thanh toán…..Để góp phần hạ giá th nh ản phẩm của mình , hợp tác xã Đại Dương cầnlựa chọn hình thức tổ chức kế toán cho phù hợp với đặc điểm tổ chức sảnxuất v kinh doanh cà ủa mình xây dựng hệ thống kế toán một cách khoa họcnhằm góp phần tính chính xác v à đầy đủ trong tính toán giá th nh th nh hià à ệntượng khi tính toán lợi nhuận sẽ có hiện tượng lỗ thật lãi giả. Thật vậy cácquyết định của các cấp lãnh đạo của htx cho chu kỳ sản xuất tiếp theo phụthuộc rất nhiều v o báo cáo kà ế toán t i chính v báo cáo kà à ết quả sản xuấtkinh doanh . Do đó , nếu thực hiện báo cáo kế toán sai sẽ dẫn đến những quyếtđịnh sản xuất kinh doanh sai lầm hoặc l dà ẫn đến lãng phí vốn . Nghiên cứuthị trường l mà ột việc cần thiết , đầu tiên đối với các cơ sở sản xuất kinhdoanh . Nghiên cứu thị trường để xác định khả năng tiêu thụ hay bán một sảnphẩm hay một nhóm sản phẩm n o à đó của htx . Trên cơ sở nghiên cứu thịtrường của các sản phẩm do mình sản xuất ra, htx nâng cao khả năng thíchứng thị trường của mình v tià ến h nh tà ổ chức sản xuất v tiêu thà ụ những sảnphẩm h ng hoá m thà à ị trường đòi hỏi . Qua nghiên cứu thị trường cần xácđịnh quy mô cơ cấu v ự vận động trên thị trường sản phẩm cũng như thịtrường to n khu và ực đối với mỗi loại sản phẩm của htx . Cần nắm yêu cầucủa thị trường về sản phẩm , về chất lượng , số lượng , mẫu mã , giá cả ,phương thức thanh toán... Khi tiến h nh à điều tra nghiên cứu thị trường cầnđặc biệt chú ý những vấn đề sau:- Phải coi việc nghiên cứu thị trường l hoà ạt động tiền đề của công tác kế
Xem thêm

18 Đọc thêm

MỘT SỐ CHỈ TIÊU LÂM SÀNG, SINH LÝ MÁU Ở CHÓ MANG VẾT TH-ƠNG

MỘT SỐ CHỈ TIÊU LÂM SÀNG, SINH LÝ MÁU Ở CHÓ MANG VẾT TH-ƠNG

Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2010: Tp 8, s 3: 458 - 461 TRNG I HC NễNG NGHIP H NI 458 MộT Số CHỉ TIÊU LÂM SNG, SINH Lý MáU ở CHó mang vết THơNG Some Clinical Signs and Physiological Parameters of Blood in Wounded Dogs V Nh Quỏn, Chu c Thng Khoa Thỳ y, Trng i hc Nụng nghip H Ni a ch email tỏc gi liờn h: cdthang@hua.edu.vn Ngy gi ng: 2.04.2010; ngy chp nhn: 20.04.2010 TểM TT Nghiờn cu ny tin hnh theo dừi cỏc ch tiờu lõm sng 60 chú v sinh lý mỏu ca 30 chú b vt thng. Kt qu cho thy, cỏc ch tiờu lõm sng: nhit c th, tn s hụ hp, tn s tim p c th chú tng dn theo thi gian b vt thng: 38,80C (24h) < 39,330C (48h) < 40,170C (48h); 41,63 ln/phỳt (24h) < 48,55 ln/phỳt (48h) < 50,33 ln/phỳt (72h); 97,63 ln/phỳt (24h) < 107,77 ln/phỳt (48h) < 119,11 ln/phỳt (72h). Cỏc ch tiờu sinh lý mỏu nh s lng hng cu v hm lng hemoglobin chú b vt thng thay i khụng ỏng k: S lng hng cu 24h l 6,37 triu/mm3 mỏu; 48h l 6,34 triu/mm3
Xem thêm

5 Đọc thêm

Nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý máu ở chó mang vết thương ppt

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU LÂM SÀNG, SINH LÝ MÁU Ở CHÓ MANG VẾT THƯƠNG PPT

Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2010: Tp 8, s 3: 458 - 461 TRNG I HC NễNG NGHIP H NI 458 MộT Số CHỉ TIÊU LÂM SNG, SINH Lý MáU ở CHó mang vết THơNG Some Clinical Signs and Physiological Parameters of Blood in Wounded Dogs V Nh Quỏn, Chu c Thng Khoa Thỳ y, Trng i hc Nụng nghip H Ni a ch email tỏc gi liờn h: cdthang@hua.edu.vn Ngy gi ng: 2.04.2010; ngy chp nhn: 20.04.2010 TểM TT Nghiờn cu ny tin hnh theo dừi cỏc ch tiờu lõm sng 60 chú v sinh lý mỏu ca 30 chú b vt thng. Kt qu cho thy, cỏc ch tiờu lõm sng: nhit c th, tn s hụ hp, tn s tim p c th chú tng dn theo thi gian b vt thng: 38,80C (24h) < 39,330C (48h) < 40,170C (48h); 41,63 ln/phỳt (24h) < 48,55 ln/phỳt (48h) < 50,33 ln/phỳt (72h); 97,63 ln/phỳt (24h) < 107,77 ln/phỳt (48h) < 119,11 ln/phỳt (72h). Cỏc ch tiờu sinh lý mỏu nh s lng hng cu v hm lng hemoglobin chú b vt thng thay i khụng ỏng k: S lng hng cu 24h l 6,37 triu/mm3 mỏu; 48h l 6,34 triu/mm3 mỏu v 72h l 6,33 triu/mm3 mỏu. Hm lng hemoglobin 24h l 13,39g/%, 48h l 13,31g/% v 72h l 13,3g/%. S lng bch cu thi im 24h l 8,58 nghỡn/mm
Xem thêm

5 Đọc thêm

DƯỢC HỌC - SƠN TRA doc

DƯỢC HỌC SƠN TRA

DƯỢC HỌC SƠN TRA Xuất xứ: Bản Thảo Diễn Nghĩa Bổ Di. Tên khác: Xích qua tử, Thử tra, Dương cầu (Đường Bản Thảo), Hầu tra (Thế Y Đắc Hiệu phương), Mao tra (Nhật Dụng Bản Thảo), Phàm tử, Hệ mai (Nhĩ Nhã), Đường cầu tử (Bản Thảo Đồ Kinh), Sơn lý quả (Thực Liệu Bản Thảo), Hầu lê, Sơn quả tử, Sơn tra tử, Sơn thường tử, Tiểu nang tử, Mộc đào tử, Địa chi lê, Hòa viên tử, Thị tra tử, Đường cầu tử, Sơn lật hồng quả, Ưởng sơn hồng quả (Hòa Hán Dược Khảo), Ty thế đoạn, Toan táo (Bách Nhất Tuyển phương), Đường lê tử (Toàn Ấu Tâm Giám), Thường cầu, Tra nhục, Mao tra, Sơn lý hồng quả, Sơn tra thán, Tiêu sơn tra, Sao tra nhục, Sinh sơn tra (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển), Toan mai tử, Sơn lê (Trung Quốc Thụ Mộc Phân Loại Học). Tên khoa học: Docynia doumeri Schneid. Họ khoa học: Họ Hoa hồng (Rosaceae). Mô Tả: Cây cao 6-10m, mang nhiều cành, cành non có nhiều lông. Lá mọc so le, phiến lá hình trứng nhọn. Hoa tự thành tán, có 4-5 hoa màu trắng, 5 lá đài, 5 cánh hoa, bầu có 5 tâm bì. Quả thịt, hình cầu, đường kính 1,5-3cm, có khi to hơn, trên chòm còn vết của đài sót lại. Mọc hoang ở các vùng núi cao ở miền Bắc như Hoàng Liên Sơn, Cao Lạng, Hà Tuyên. Có thể trồng bằng hạt hay chiết cành. Thu hái: Mùa thu lúc quả chín, hái về, cắt ngang khoanh, phơi cho thật khô.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu Lục mạch thần kiếm - tập 98 doc

TÀI LIỆU LỤC MẠCH THẦN KIẾM - TẬP 98 DOC

Những tiếng hoan hô vang lên rầm trời.Có ngời nói:- Bây giờ chúng ta mở cuộc thi đua thử xem đảo nào, động nào có những cách hìnhphạt hiệu nghiệm hơn hết?Nghe tiếng nói ầm ầm đủ biết bọn này rất đông có đến hằng mấy trăm ngời. Tiếng laó, tiếng reo hò rất là huyên náo dờng nh muốn chọc thủng màng tai.H Trúc muốn tìm chỗ khe hở để dòm vào, nhng toà đại lãnh này toàn là đá lớn xây nêndày khít, không một kẽ hở.H Trúc ngẫm nghĩ một lát rồi bốc đất bùn trát lên mặt. Mặt mũi chân tay rất dơ dáy,y ngang nhiên tiến vào sảnh đờng. Tất cả bàn ghế trong toà đại lãnh đều có ngời ngồi laliệt, quá phân nửa không đủ chỗ phải ngồi xuống đất. Có ngời đi lại tung tăng, cời cờinói nói. Thật là cá mè một lứa không kẻ cầm đầu. Ai muốn làm gì thì làm.Giữa sảnh đờng hơn hai chục phụ nữ áo vàng ngồi dới đất không nhúc nhích. Rõràng là chúng đã bị điểm huyệt. Quá nửa số ngời trong đám phụ nữ này mình đầy vết máuloang lổ. Chúng bị thơng rất nặng và chắc là bọn thuộc hạ bộ Quân Thiên.Lục Mạch Thần Kiếm Nguyên tác:Kim DungTyped by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChínhTrong nhà khách đang nhốn nháo, H Trúc khoa chân bớc vào trong cửa. Có mấyngời đa mắt nhìn y, nhng thấy y không phải đàn bà thì biết ngay y không phải là ngờicủa cung Linh Thứu và cho là một tên đệ tử của động chúa hay đảo chúa nào đó chẳng aithèm để ý làm chi.H Trúc ngồi xuống ngỡng cửa, phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía thì thấy Ô lão đạiđang ngồi trên ghế Thái s ở mé Tây, vẻ mặt tiều tuỵ, nhng cặp mắt vẫn lộ ra những tiasáng hung dữ. Một gã hán tử to lớn tay cầm một cây bì tiên (roi da) đứng bên bọn phụ nữ,miệng không ngớt hầm hè quát mắng để bức bách bọn này phải cung khai nơi cất dấu bảovật của Đồng Mỗ, nhng quần nữ thì chịu chết chớ không chịu nói.Ô lão đại bỗng lên tiếng:- Bọn nha đầu này đã chết đến nơi mà còn gan lỳ. Ta nói cho bọn ngơi hay: ĐồngMỗ đã bị s muội hắn là Lý Thu Thuỷ giết chết rồi, chính mắt ta trông thấy, chẳng lẽ ta gạtbọn mi hay sao? Bọn mi nên hàng phục sớm đi là hơn. Chúng ta nhất định không làm khó
Xem thêm

10 Đọc thêm

ĐẠI CƯƠNG ĐỘT QỤY NÃO pps

ĐẠI CƯƠNG ĐỘT QỤY NÃO PPS

— Thời gian chuyển máu trungbình (meamntransittime): 3,2- 3,5 giây.— Ở trẻ em, lưu lượng tuầnhoàn não khu vực lớn hơn ở người lớn. Từ lứa tuổi 60trở đi, lưu lượngtuần hoànnão giảm xuống nhanhchóng.Hình3.1: Sơ đồ cấp máu củahệ thốngđộng mạch não.2. Các thể đột qụy não2.1. Định nghĩa đột qụy nãoTheo Tổ chức Y tế Thế giới, đột qụy mạch máunão được địnhnghĩa như sau: Độtqụy là một hội chứng lâmsàngđược đặc trưng bởi sự khởi phát đột ngột của cáctriệuchứng biểu hiện tổn thươngkhu trú củanão, tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vongtrước24 giờ. Những triệu chứngthần kinhkhu trúphù hợp với vùngnão do độngmạchbị tổnthương phân bố, loại trừ nguyên nhân chấn thương.2.2. Phân chia các thể lâm sàng— Nhồimáu não: 80 - 85%(trongđó huyết khối động mạch não khoảng60 - 70%,tắc mạch máu 15 - 25%).— Đột qụy chảy máu chiếm 15- 20% (trongđó chảymáu não10 - 15%,chảy máudướinhện khoảng5%).2.3. Yếu tố dịch tễ đột qụy nãoNhìn chungtỷ lệ đột qụy não trênthế giới vẫn còn cao, trong nhữngnăm gần đâybệnh có xu hướnggiatăng ở các nước châu Á.— Theo thông báochung của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ hiệnmắc củađột qụy là500 - 800/100.000dân.— Ở Việt Nam tỷ lệ hiệnmắc bệnh dao độngtừ 104/100000dân mộtsố quận (ởHà Nội) đến 105/100000dân (Huế), 157/100000dân (thị xã Hà Đông),và409/100.000dân (TP. Hồ Chí Minh).— Tỷ lệ tử vongdo độtqụy não đứnghàng thứ ba sau ung thư và nhồi máu cơ tim.— Tỷ lệ tàn phế do độtqụy não đứng hàng đầu trongcác bệnhthần kinh.— Theo GraemeJ Hankey(2002), đột qụylà bệnhthườnggặp đứnghàngthứ tưtrong cơ cấu bệnhthần kinh(sau Migraine, đau đầu do căng thẳng vàhội chứngống cổ tay).3. Các yếu tố nguy cơ của đột qụy não
Xem thêm

13 Đọc thêm

ÔN TẬP CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

ÔN TẬP CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

TIẾT 19:TiÕt 19: ¤n tËp ch¬ng I(tiÕt 1)I. LÝ THUYẾTỞ chương I cácem đã đượchọc những nộidung kiến thứcnào?SƠ ĐỒ TƯ DUYÔN TẬPCHƯƠNG I(ĐẠI SỐ)- Nhân mỗi hạng tử của đathức này với từng hạng tửcủa đa thức kia rồi cộngcác tích với nhau( A + B )2 = A2 + 2AB + B2( A - B )2 = A2 - 2AB + B2A2 - B2 = (A + B) ( A – B)(A + B)3 = A3+ 3A2 B+3A B2+ B3- Nhân đơn thứcvới từng hạng tử

14 Đọc thêm

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI

-Chức năng lưu kho: L chà ức năng liên quan đến việc dự trữ h ng hóaàở trong kho của các nh kinh doanh, à để đảm bảo sự ăn khớp giữa sản xuất vàtiêu dùng v à đảm bảo sự chắc chắn thỏa mãn nhu cầu của khách h ng à đúngthời gian.-Chức năng t i chính, tín dà ụng:-Chức năng chia sẻ rủi do: Giải quyết sự không chắc chắn trong quátrình phân phối trên thị trường. -Chức năng thông tin thị trường.1.1.2. Các th nh viên trong kênh: à Th nh viên kênh l nhà à ững người tham gia v o dòng à đ m phán và àchuyển quyền sở hữu của kênh. Các th nh viên kênh bao gà ồm:*Người sản xuất:Được coi l ngà ười khởi nguồn của các kênh, họ tiến h nh cung cà ấp chothị trường những sản phẩm v dà ịch vụ. Thông thường người sản xuất baogồm rất nhiều loại phụ thuộc v o ng nh kinh doanh tà à ừ công nghiệp, nôngnghiệp, lâm nghiệp đến xây dựng v các ng nh dà à ịch vụ.*Người trung gian:Về cơ bản các trung gian được chia l m hai nhóm là ớn l các trung gianàbán buôn v các trung gian bán là ẻ. Trong mỗi nhóm n y là ại được chia tiếp rath nh nhà ững nhóm nhỏ khác với những đặc trưng khác nhau. -Các trung gian bán buôn được chia l m ba nhóm:àCác nh bán buôn thà ực sự.Đại lý môi giới v nh bán buôn hà à ưởng hoa hồng. Chi nhánh v à đại diện bán của nh ản xuất. -Các trung gian bán lẻ: Họ bao gồm các doanh nghiệp v các cá nhân bánàh ng hóa trà ực tiếp cho người tiêu dùng l cá nhân v hà à ộ gia đình. Vai trò của người bán lẻ trong kênh l phát hià ện nhu cầu của kháchh ng, tìm kià ếm v bán nhà ững h ng hóa m các khách h ng mong muà à à ốn ởthời gian, địa điểm v theo nhà ững cách thức nhất định. Người bán lẻ l ngà ườimua đứt bán đoạn với người bán buôn. Họ cũng thực hiện việc chuyển quyền
Xem thêm

19 Đọc thêm

ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2006 MÔN HÓA HỌC KHỐI B

ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2006 MÔN HÓA HỌC KHỐI B

0,25 + Xác định vị trí (ô, chu kỳ, nhóm) của hai nguyên tố A và B trong bảng tuần hoàn: Dựa vào cấu hình electron của nguyên tử A và B, suy ra: - A ở ô thứ 16, chu kỳ 3, nhóm VI; - B ở ô thứ 8, chu kỳ 2, nhóm VI. 0,25 2 Viết PTHH các phản ứng (0,50 điểm). Fe3O4 + 8HCl = FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O - Thêm dung dịch NaOH dư vào phần thứ nhất: NaOH + HCl = NaCl + H2O 2NaOH + FeCl2 = Fe(OH)2↓ + 2NaCl

5 Đọc thêm

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B 2006 pdf

TÀI LIỆU ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA KHỐI B 2006 PDF

Gọi CTPT của X là CxHy (điều kiện x ≤ 4). Khi hiđrat hoá X, thu được một sản phẩm duy nhất Y (không chứa liên kết π trong phân tử), Y phản ứng với Na dư, sinh ra hiđro có số mol bằng một nửa số mol của YY là rượu đơn chức và X là anken đối xứng. ⇒Các CTCT có thể có của X là: CH2 = CH2 hoặc CH3 − CH = CH − CH3; ⇒Các CTCT có thể có của Y là: CH3 − CH2 − OH hoặc CH

5 Đọc thêm

frgsdf

FRGSDF

Cho sơ đồ phản ứng : X → Y → phenol + Z ( Z là chất hữu cơ mạch hở ; mỗi mũi tên ứng với 1 phản ứng ). Chất X có thể là A axetilen B cumen C metan D etanCâu 21.Trong phân tử chất diệt cỏ 2,4 –D có chứa nhóm. A –OH B –CHO C –COOH D –NH3 Câu 22.Oxi hóa 0,1 mol ancol etylic thu được m gam hỗn hợp Y gồm axetandehit , nước và ancol etylic ( dư ). Cho Na (dư) vào m gam hỗn hợp Y , sinh ra V lít khí (đktc). Phát biểu nào sau đây đúng? A giá trị của V là 2,24 B giá trị của V là 1,12 C hiệu xuất phản ứng của oxi hóa ancol là 100% D số mol Na phản ứng là 0,2 mol Câu 23.Axit cacboxylic X mạch hở, chứa 2 liên kết π trong phân tử. X tác dụng với NaHCO3(dư) sinh ra nCO2 = nX. X thuộc dãy đồng đẳng .A. no, đơn B. không no, đơn C. no, hai chức D. không no, hai chứcCâu 24.Vinyl axetat được điều chế từ phản ứng của axit axetic với
Xem thêm

4 Đọc thêm

hs y =ax+b

HS Y =AX+B

Giáo viên: Chu Thị Lan PhươngTrường: THCS Thị Trấn Đông Triều Nhà toán học René Descartes KIỂM TRA Tiãút 27HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b, a ≠ 0 Hệ số a của đường thẳng y = ax + b có ý nghĩa gì ? 1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0): a) Góc tạo bởi đường thẳng (D) y = ax + b (a ≠ 0) và trục Ox.LIÊN KẾT GSP 1. Khỏi nim h s gúc ca ng thng y = ax + b (a 0): b) Hóỷ sọỳ goùc : Xeùt caùc õổồỡng thúng y = ax + b, a 0a) Gúc to bi ng thng (D) y = ax + b (a 0) v trc Ox.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Đăng ký khai tử cho trẻ chết sơ sinh ppt

ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CHO TRẺ CHẾT SƠ SINH PPT

- Thời gian giải quyết: Trong ngày. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. + Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng tử. - Lệ phí: Không. - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: + Trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết cũng phải đăng ký khai tử. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; + Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; + Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sửa đổi bổ sung.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề+đáp án TViệt CK 2 lớp 4 (09-10)

ĐỀ+ĐÁP ÁN TVIỆT CK 2 LỚP 4 (09-10)

Trường TH Số 1 Duy SơnLớp 4 KIỂM TRA CUỐI KÌ 2Năm học: 2009 -2010TIẾNG VIỆT LỚP BỐNĐiểm : Họ và tên học sinh…………………………….Chữ kí GK :Đọc hiểu (5 điểm – 35 phút) : Đọc thầm bài “Đường đi Sa Pa” sách Tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 102, dựa vào nội dung bài đọc khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng trong các câu trả lời sau:1. Sa Pa là địa danh thuộc tỉnh nào ?a. Sơn La.b. Lào Cai.c. Điện Biên.2. Tác giả đến Sa Pa trên con đường nào ?a. Đường xuyên Á.b. Đường xuyên huyện.c. Đường xuyên tỉnh.3. Cảm giác bồng bềnh, huyền ảo được tạo nên do đâu ?a. Do những đám mây trắng nhỏ xuống cửa kính ô tô.b. Do những đám mây trắng bay trên đỉnh núi.c. Do những đám mây trăng bay sườn núi.4. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. aHoàng hôn, áp phiên của phiên chợ thị trấn, người ngựa dập dìu chìm trong sương núi tím nhạt.
Xem thêm

5 Đọc thêm

sỏi mật

SỎI MẬT

+Sốt và đau HSP đi đôi với nhau (Đau nhiều thì sốt cao)+Sốt thường xảy ra sau cơn đau (Có khi cùng hoặc trước)+ Có khi sốt kéo dài vài tuần, hàng tháng.+ Có khi sốt nhẹ 37,5 - 38 độIII. TRIỆU CHỨNG HỌC.A. TRIỆU CHỨNG HỌC CHUNG (K phân biệt vị trí, số lượng sỏi)1. Lâm sàng:b. Thực thể:- Vàng da:+Vàng da, niêm mạc xảy ra sau đau và sốt 1 - 2 ngày+Vàng da kiểu tắc mật (Da, niêm mạc vàng, nước tiểu vàng, phân bạc)+ Vàng da có ngứa, thuốc chống ngứa không kết quả, mạch chậm.+Vàng da mất đi chậm hơn đau và sốtIII. TRIỆU CHỨNG HỌC.A. TRIỆU CHỨNG HỌC CHUNG (K phân biệt vị trí, số lượng sỏi)1. Lâm sàng:b. Thực thể:Tam chứng: Đau - sốt - vàng da (Tam chứng Charcot) tái phát nhiều lần khoảng cách giữa các đợt vài tuần, vài tháng, vài năm.-Gan to:+To đều (Từ mấp mé đến 5 - 6 cm) tuỳ mức độ tắc mật.+Mặt gan nhẵn+Mật độ chắc+Bờ tù+ Ấn đau tức-Túi mật to+Túi mật to cùng với gan to
Xem thêm

34 Đọc thêm

15 phút trang điểm xinh tươi giống Lâm Y Thần ppt

15 PHÚT TRANG ĐIỂM XINH TƯƠI GIỐNG LÂM Y THẦN

15 phút trang điểm xinh tươi giống Lâm Y Thần Nếu bạn muốn sở hữu gương mặt không tì vết giống Lâm Y Thần thì hãy làm theo những bước sau: Không chỉ nổi tiếng bởi những vai diễn ấn tượng, đầy tâm trạng trên màn ảnh nhỏ, Lâm Y Thần còn được yêu thích bởi vẻ đẹp thuần khiết, nữ tính và rất thánh thiện. Sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng những đường nét rất Á đông có thể nói Lâm Y Thần được tạo hóa khá ưu ái, nhưng để có vẻ đẹp lung linh như hiện tại, thì ngoài nét đẹp vốn có kỹ thuật trang điểm cũng góp một phần không nhỏ. Điểm đặc biệt nhất trong cách trang điểm của nữ diễn viên sinh năm 1982 này cô rất chú trọng tới vẻ đẹp tự nhiên, trang điểm có mà như không. Vì vậy những gam màu như nâu, ánh đồng hay node được Lâm Y Thần tận dụng triệt để. Nếu bạn muốn sở hữu gương mặt giống hệt cô ấy thì cũng không khó khăn lắm đâu, hãy cùng thực hiện các bước sau nhé. Đầu tiên bạn cần chuẩn bị dụng cụ trang điểm: Phấn mắt, phấn phủ, chì kẻ mắt Bước 1: Sử dụng kem nền. Bạn nên chọn kem nền sáng hơn màu da để giúp da tươi sáng.
Xem thêm

6 Đọc thêm

rượu

RƯỢU

I. Tính chất vật lý:II. Cấu tạo phân tử:III. Tính chất hóa học :IV. Ứng dụng:V. Điều chế: V. Điều chế: Rượu etylic được điều chế bằng hai cách sau:* Từ tinh bột hoặc đường:Tinh bột hoặc đường Rượu etylic* Từ etylen: Men rượu→0axit, t2 4 2 2 5C H + H O C H OH  Củng cố:1.Trong các chất sau, chất tác dụng được với kali là:a/ CH4 b/ C2H4c/ C6H

20 Đọc thêm

LỊCH SỬ PHÂT GIÁO VIỆT NAM

LỊCH SỬ PHÂT GIÁO VIỆT NAM

trong sự truyền bá chính pháp, như ngài HuệLinh thiền sư, Ðịnh Lương trưởng lão, ThiềnLão thiền sư v.v.. .b.-Huệ Linh thiền sư:Ngài họ Lâm, tên tục là khu, quê ở Ðông phùliệt , nguyên là con cháu Lâm Phú ở Trà Sơn(Hà Ðông bây giờ). Ngài có tướng mạo hôi ngô,ăn nói lưu loát, từ nhỏ đã nổi tiếng văn hay chữtốt. Những khi họ nho còn thừa thời giờ, ngài lạinghiên cứu kinh Phật. Gần 70 tuổi Ngài theohọc đạo với Ngài Ðinh Huệ thiền-sư . từ đó sựtu học của Ngài càng ngày càng tiến. Khi được19sư phụ truyền tâm pháp cho, Ngài mới đi hànhhóa khắp chốn tùng lâm, rồi đến núi Bồ đề. Mỗilần Ngài ngồi nhầp định ít nhất cũng năm bảyngày. Người đời bấy giờ thường gọi Ngài là ông"Phật sống". Nhà vua cho người đi thỉnh Ngàinhiều phen, Ngài mới chịu về triều. Sau khi đàmđạo vua rất kính phục và phong Ngài làm chứcNội cung phụ tăng và truyền sắc ở chùa VạnTuệ gần thành Thăng Long. Một hôm trong đạinội có thuết việc chay đãi các tăng sĩ, vua hỏi:- Ðối với tâm nguyện của Phật, các học giảthường cãi nhau. Trẫm muốn các bậc thượngđức ở đây, bày tỏ chỗ sỡ đắc, để Trẫm được biếtsự học vấn của các Ngài như thế nào?Huệ Linh Thiền sư liền ứng khẩu bài kệ sau
Xem thêm

84 Đọc thêm

Khảo sát lớp định kì lớp 10 kì 1 - 90 phut

KHẢO SÁT LỚP ĐỊNH KÌ LỚP 10 KÌ 1 - 90 PHUT

, Al(OH)3 . Cõu 28. Dãy nguyên tố đợc sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái qua phải là ? A. P , N , F ,O. B. N, P , F , O. C. N , P , O , F. D. P , N , O , F.Câu 29 : Chn phỏt biu khụng ỳng.A. Nguyờn t ca cỏc nguyờn t trong cựng chu kỡ u cú s lp e bng nhau.B. Tớnh cht húa hc ca cỏc nguyờn t trong chu kỡ khụng hon ton ging nhau.C. Tớnh cht húa hc ca cỏc nguyờn t trong cựng nhúm ging nhau hon tonD. Nguyờn t ca cỏc nguyờn t trong cựng nhúm A cú s e lp ngoi cựng bng nhau.Câu 30. Hợp chất Z đợc tạo tử ion X+ và ion Y2- đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố tạo lên. Trong ion X+ có tổng số proton là 11 . Trong ion Y2- có tổng số electron là 50 , hai nguyên tố tạo lên ion này ở cùng phân nhóm và ở 2 chu kì liên tiếp nhau . Tìm CTPT của Z. ? ( Cho số hiệu nguyên tử của N =7 , H=1 , O =8 , S =16 , Cr =24 , P =15, Cl =17 , Si =14 ). A. (NH4)2SO4 . B. (NH4
Xem thêm

5 Đọc thêm

DAP LOI XIN LOI

ĐÁP LẠI LỜI XIN LỖI

d) Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ.c) Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy cúc cù cu, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.1234 Củng cốNối lời xin lỗi ở cột A với lời đáp ở cột B sao cho phù hợp:- Xin lỗi vì đã làm cậu bị ngã.- Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ bận không đ a con đi mua truyện đ ợc.- Xin lỗi mình đã hiểu lầm, đã t ởng cậu giấu sách của mình.- Không sao, mình chỉ hơi đau một tí thôi.- Không sao, nh ng lần sau cậu cần tìm kĩ tr ớc khi trách ai đấy nhé!- Không sao đâu mẹ ạ. Đến chủ nhật mẹ đ a con đi cũng đ ợc mà.A B
Xem thêm

12 Đọc thêm