KLEBSIELLA KHÁNG CARBAPENEM POTX

Tìm thấy 1,783 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KLEBSIELLA KHÁNG CARBAPENEM POTX":

tìm hiểu chung về erp

TÌM HIỂU CHUNG VỀ ERP

TRANG 1 KH KH Á Á I QU I QU Á Á T T _ENTERPRISE RESOURCE PLANNING_ _ENTERPRISE RESOURCE PLANNING_ TH TH Ự Ự C TR C TR Ạ Ạ NG NG & TRANG 2 _Chế Thị Mỹ Hạnh_ _Bùi Quang Hải_ _Nguyễn Thị Th[r]

9 Đọc thêm

Chương 11: Tim mạch

CHƯƠNG 11 TIM MẠCH

S Ự Ự TA TA Ï O TIM CH Ï O TIM CH Í Í NH TH NH TH Ứ Ứ C C – – S S Ự Ự TA TA Ï Ï O VA O VA Ù CH NGĂN O Ù CH NGĂN O Á Á NG NH NG NH Ĩ Ĩ - - THA THA Á Á T T • • OỐÁNG NHNG NHĨĨ--THATHẤÁTT L[r]

28 Đọc thêm

BÀI 1 VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN CHÂU Á

BÀI 1 VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN CHÂU Á

PhÇn IPhÇn IThiªn nhiªn con ng­Thiªn nhiªn con ng­êi ë c¸c ch©u lôcêi ë c¸c ch©u lôc XI. XI. Ch©u ¸Ch©u ¸Bµi1: vÞ trÝ ®Þa lÝ, ®Þa Bµi1: vÞ trÝ ®Þa lÝ, ®Þa h×nh vµ kho¸ng s¶n h×nh vµ kho¸ng s¶n ch©u ¸ch©u ¸ I. vị trí địa lí và kích thước của I. vị trí địa lí và kích thước của cchâuhâu á á

8 Đọc thêm

Tài liệu ôn tập lịch sử 12

TÀI LIỆU ÔN TẬP LỊCH SỬ 12

_Năm 1992, lập khu vực mậu dịch tự do _ _Đông nam Á AFTA rồi Diễn đàn khu vực ARF, Diễn đàn hợp tác Á – Âu ASEM, có sự tham gia của _ _nhiều nước Á – Âu._ _3.CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI[r]

59 Đọc thêm

BẢN ĐÁNH GIÁ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP THAM KHẢO

BẢN ĐÁNH GIÁ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP THAM KHẢO

BẢN ĐÁNH GIÁ VHDN THAM KHẢOTheo tài liệu: Việt Á 10 năm kinh doanh và văn hoá của sự phát triểnSau 10 năm hoạt động sản xuất kinh doanh,tập trung trên những lĩnh vực sản xuất, cung ứng và xây lắp các công trình điện và công nghiệp, dân dụng, sản phẩm cơ khí, sản phẩm nhựa composite, các sản phẩm dây cáp và cáp điện, Việt Á đã thu được nhiều thành công, phát triển vượt bậc, chiếm lĩnh được thị trường trong nước. Quy mô khách hàng (chủ yếu là các khách hàng tổ chức ) đã lên tới hàng trăm đơn vị.Điều đó khẳng định sự đúng đắncủa Việt átrong lựa chọn ngành nghề, thực hiện chiến lượckinh doanhdựa trêntầm nhìn dài hạn và nỗ lực xây dựng một lực lượng nhân sự vững mạnh của Ban Lãnh đạo, đứng đầu là Tổng Giám đốc Phạm Thị Loan.Những bài họcThế mạnh ban đầu của Việt Á là có ý chí quyết tâm rất lớn của Lãnh đạo, tập hợp được một đội ngũ những cán bộ quản lí chủ chốt với trình độ chuyên môn cao về các mảng công nghệ,kinh doanh, tài chính, pháp luật và quản lý nội bộ, đủ sức thực hiện công việc theo phương thức quản lí ISO với bộ tài liệu chất lượng được xây dựng mới. Quan điểm sử dụng, đãi ngộ, phát triển yếu tố con người trong nội bộ Việt áđược Lãnh đạo xác địnhđúng đắn với tư tưởng xuyên suốt: tạo môi trường và điều kiện khích lệ, động viên, thúc đẩy mọi ngườitrung thành, trách nhiệm, cống hiến và tự hoàn thiện. Tinh thần kinh doanh của Lãnh đạo Việt Á: phấn đấu vì sự phát triển của Công ty gắn liền với việc cống hiến cho sự hưng thịnh của quốc gia, đem lại chất lượng giàu có cho cán bộ nhân viên. Lãnh đạo Việt Á đã noi gương nhiều công ty nước ngoàinhư Hyundai, Siemens, ABB, Samsungtrước hết là về tinh thần đó, được xem như nền tảng căn bản nhất của sự phát triển.Qua điều tra đánh giá của Công ty C.Doc ( Công ty Tư vấn và Phát triển Năng lực Tổ chức - làm tư vấn trong Dự án Xây dựng Văn hóa Doanh Nghiệp của Việt Á - tháng 8/ 2005 ) rất đáng mừng là tinh thần đó đã đi sâu vàotình cảm, suy nghĩ, hành vi hàng ngày của cán bộ nhân viên Việt á, hơn nữa còn là cảm nhận rõ nét từ các bạn hàng, đối tác làm ăn với Việt Á . Coi con người là nguồn lực và tài sản quý giá nhất, Việt á có chiến lược con người ngay từ đầu với chính sách thu hút người tài, đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm tốt 2 đến 3 vị trí công tác, tạo cơ hội rộng rãi để cán bộ của Công ty trở thành cổ đông. Khẩu hiệu "Công ty là đại gia đình, đồng nghiệp là anh em" như một
Xem thêm

5 Đọc thêm

BƯỚC CHÂN CỦA KHÁCH HÀNG CHÂU Á

BƯỚC CHÂN CỦA KHÁCH HÀNG CHÂU Á

Furthermore, please be aware of preconditions BẤT ĐỘNG SẢN BẤT ĐỘNG SẢN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG NGHIỆP VỤ TÍN THÁCNGHIỆP VỤ TÍN THÁC K H Á CH H À N G B Á N K H Á CH H À N[r]

18 Đọc thêm

Tiết 14 Địa lí 8

TIẾT 14 ĐỊA LÍ 8

- Nhận xét vị trí địa lí và địa hình có ảnh h+ởng nh+ thế nào tới khí hậu của khu vực ?" # $ % &' ( !))*+%,"-&'./012&/34%5678&93))* 7 ! : 7; <  3=>ự à ?@'3 ế Á%A7  ! 3Bể ả àC /3;ừD3; 3'7 !E3 ! Rõng rËm Hoang m¹c B¸n hoang m¹c Th¶o nguyªn kh«
Xem thêm

17 Đọc thêm

Nghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 300600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)

Nghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 300600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)

Nghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 300600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 300600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 300600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 300600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 300600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 300600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 300600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 300600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 300600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)
Xem thêm

Đọc thêm

Sản phẩm dịch vụ mới phone banking, internet banking,SMS banking tại ngân hàng TMCP sài gòn công thương (saigonbank)

SẢN PHẨM DỊCH VỤ MỚI PHONE BANKING, INTERNET BANKING,SMS BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG (SAIGONBANK)

Truy cập thông tin chung với tất cả khách hàng NGHE TỶ GIÁ NGOẠI TỆ BẤM 2 * Tỷ gi á USD BẤM 1 * Tỷ gi á EUR BẤM 2 * Tỷ gi á GBP BẤM 3 * NGHE GIÁ V ÀNG BẤM 3 * NGHE LÃI SUẤT TIỀN GỬI CÁ N[r]

14 Đọc thêm

BÀI 18. CHÂU Á (TIẾP THEO)

BÀI 18. CHÂU Á (TIẾP THEO)

a1) Châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới quá Xíchđạo .a2) Cả bốn phía châu Á giáp biển và đại dương.ĐSa3) Núi và cao nguyên chiếm 2/3 diện tích châu Á.SChâu Á có dãy Hi-ma-lay-a với đỉnh Ê-vơ-rétcao nhất thế giới.a5) Dân cư châu Á tập trung đông đúc tại các đồngbằng châu thổ .a6) Công nghiệp là ngành sản xuất chính của đa sốngười dân châu ÁĐa4)a7) Một số nước châu Á có nền công nghiệp pháttriển .ĐSĐ

24 Đọc thêm

chương trình lễ kỷ niệm 20-11và 10 năm ngày thành lập trường 2001-2010

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 20-11VÀ 10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 2001-2010

TRANG 1 Sở GD-Đ DTLDâmDồn D-LDgSố SDg:á DcSt GDổh GDguL yêgD-ôD ruDổo GDâáâDgSưDgSờâDgSố SDg:á TRANG 2 TRANG 3.[r]

3 Đọc thêm

BẢNG ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THAM KHẢO

BẢNG ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THAM KHẢO

BẢN ĐÁNH GIÁ VHDN THAM KHẢOTheo tài liệu: Việt Á 10 năm kinh doanh và văn hoá của sự phát triểnSau 10 năm hoạt động sản xuất kinh doanh,tập trung trên những lĩnh vực sản xuất,cung ứng và xây lắp các công trình điện và công nghiệp, dân dụng, sản phẩm cơ khí, sảnphẩm nhựa composite, các sản phẩm dây cáp và cáp điện, Việt Á đã thu được nhiềuthành công, phát triển vượt bậc, chiếm lĩnh được thị trường trong nước. Quy mô kháchhàng (chủ yếu là các khách hàng tổ chức ) đã lên tới hàng trăm đơn vị.Điều đó khẳng định sự đúng đắncủa Việt átrong lựa chọn ngành nghề, thực hiện chiếnlượckinh doanhdựa trêntầm nhìn dài hạn và nỗ lực xây dựng một lực lượng nhân sự vữngmạnh của Ban Lãnh đạo, đứng đầu là Tổng Giám đốc Phạm Thị Loan.Những bài họcThế mạnh ban đầu của Việt Á là có ý chí quyết tâm rất lớn của Lãnh đạo, tập hợpđược một đội ngũ những cán bộ quản lí chủ chốt với trình độ chuyên môn cao về cácmảng công nghệ,kinh doanh, tài chính, pháp luật và quản lý nội bộ, đủ sức thực hiệncông việc theo phương thức quản lí ISO với bộ tài liệu chất lượng được xây dựng mới.Quan điểm sử dụng, đãi ngộ, phát triển yếu tố con người trong nội bộ Việt áđược Lãnhđạo xác địnhđúng đắn với tư tưởng xuyên suốt: tạo môi trường và điều kiện khích lệ,động viên, thúc đẩy mọi ngườitrung thành, trách nhiệm, cống hiến và tự hoàn thiện. Tinhthần kinh doanh của Lãnh đạo Việt Á: phấn đấu vì sự phát triển của Công ty gắn liền vớiviệc cống hiến cho sự hưng thịnh của quốc gia, đem lại chất lượng giàu có cho cán bộnhân viên. Lãnh đạo Việt Á đã noi gương nhiều công ty nước ngoàinhư Hyundai,Siemens, ABB, Samsungtrước hết là về tinh thần đó, được xem như nền tảng căn bảnnhất của sự phát triển.Qua điều tra đánh giá của Công ty C.Doc ( Công ty Tư vấn và Phát triển Năng lựcTổ chức - làm tư vấn trong Dự án Xây dựng Văn hóa Doanh Nghiệp của Việt Á - tháng8/ 2005 ) rất đáng mừng là tinh thần đó đã đi sâu vàotình cảm, suy nghĩ, hành vi hàngngày của cán bộ nhân viên Việt á, hơn nữa còn là cảm nhận rõ nét từ các bạn hàng, đốitác làm ăn với Việt Á . Coi con người là nguồn lực và tài sản quý giá nhất, Việt á cóchiến lược con người ngay từ đầu với chính sách thu hút người tài, đào tạo nguồn nhânlực có khả năng làm tốt 2 đến 3 vị trí công tác, tạo cơ hội rộng rãi để cán bộ của Công tytrở thành cổ đông. Khẩu hiệu "Công ty là đại gia đình, đồng nghiệp là anh em" như một
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu MCSE ISA Server 2000- P10 docx

TÀI LIỆU MCSE ISA SERVER 2000- P10 DOCX

Services you may want to provide and how they can be accomplished are á Routing á Connecting remote clients á Static routes ROUTING By using the ISA routing rules and packet filters, you[r]

30 Đọc thêm

Tài liệu BẢN ĐÁNH GIÁ VHDN THAM KHẢO doc

TÀI LIỆU BẢN ĐÁNH GIÁ VHDN THAM KHẢO DOC

BẢN ĐÁNH GIÁ VHDN THAM KHẢOTheo tài liệu: Việt Á 10 năm kinh doanh và văn hoá của sự phát triểnSau 10 năm hoạt động sản xuất kinh doanh,tập trung trên những lĩnh vực sản xuất,cung ứng và xây lắp các công trình điện và công nghiệp, dân dụng, sản phẩm cơ khí, sản phẩm nhựa composite, các sản phẩm dây cáp và cáp điện, Việt Á đã thu được nhiều thành công, phát triển vượt bậc, chiếm lĩnh được thị trường trong nước. Quy mô khách hàng (chủ yếu là các khách hàng tổ chức ) đã lên tới hàng trăm đơn vị.Điều đó khẳng định sự đúng đắncủa Việt átrong lựa chọn ngành nghề, thực hiện chiến lượckinh doanhdựa trêntầm nhìn dài hạn và nỗ lực xây dựng một lực lượng nhân sự vữngmạnh của Ban Lãnh đạo, đứng đầu là Tổng Giám đốc Phạm Thị Loan.Những bài họcThế mạnh ban đầu của Việt Á là có ý chí quyết tâm rất lớn của Lãnh đạo, tập hợp được một đội ngũ những cán bộ quản lí chủ chốt với trình độ chuyên môn cao về các mảng công nghệ,kinh doanh, tài chính, pháp luật và quản lý nội bộ, đủ sức thực hiện công việc theo phương thức quản lí ISO với bộ tài liệu chất lượng được xây dựng mới. Quan điểm sử dụng, đãi ngộ, phát triển yếu tố con người trong nội bộ Việt áđược Lãnh đạo xác địnhđúng đắn với tư tưởng xuyên suốt: tạo môi trường và điều kiện khích lệ, động viên, thúc đẩy mọi ngườitrung thành, trách nhiệm, cống hiến và tự hoàn thiện. Tinh thần kinh doanh của Lãnh đạo Việt Á: phấn đấu vì sự phát triển của Công ty gắn liền với việc cống hiến cho sự hưng thịnh của quốc gia, đem lại chất lượng giàu có cho cán bộ nhân viên. Lãnh đạo Việt Á đã noi gương nhiều công ty nước ngoàinhư Hyundai, Siemens, ABB, Samsungtrước hết là về tinh thần đó, được xem như nền tảng căn bản nhất của sự phát triển.Qua điều tra đánh giá của Công ty C.Doc ( Công ty Tư vấn và Phát triển Năng lựcTổ chức - làm tư vấn trong Dự án Xây dựng Văn hóa Doanh Nghiệp của Việt Á - tháng 8/ 2005 ) rất đáng mừng là tinh thần đó đã đi sâu vàotình cảm, suy nghĩ, hành vi hàng ngày của cán bộ nhân viên Việt á, hơn nữa còn là cảm nhận rõ nét từ các bạn hàng, đối tác làm ăn với Việt Á . Coi con người là nguồn lực và tài sản quý giá nhất, Việt á có chiến lược con người ngay từ đầu với chính sách thu hút người tài, đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm tốt 2 đến 3 vị trí công tác, tạo cơ hội rộng rãi để cán bộ của Công ty trở thành cổ đông. Khẩu hiệu "Công ty là đại gia đình, đồng nghiệp là anh em" như một
Xem thêm

5 Đọc thêm

CẤU TẠO BÊN TRONG TRÁI ĐẤT

CẤU TẠO BÊN TRONG TRÁI ĐẤT

TRANG 17 SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA MẢNG ẤN SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA MẢNG ẤN ĐỘ VỀ PHÍA LỤC ĐỊA Á – ÂU VÀ ĐỘ VỀ PHÍA LỤC ĐỊA Á – ÂU VÀ KẾT QUẢ CỦA SỰ CHUYỂN DỊCH: KẾT QUẢ CỦA SỰ CHUYỂN DỊCH: HIMALAYA [r]

18 Đọc thêm

G.ÁN SỬ 9- BÀI 3,QUÁ TÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GPDT...

G.ÁN SỬ 9- BÀI 3,QUÁ TÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GPDT...

Giáo án LỊCH SỬ Lóp 9 Phạm Thị Thu HoaChương II : CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA-TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Tuần 4-tiết 4 Bài 3(1 tiết): QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊAA-Mục tiêu:1. Kiến thức: giúp hs nắm được: + Quá trình phát triển giải phóng dân tộc ở Á - Phi – Mĩ La Tinh và sự tan rã của hệthống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc ở Á – Phi – Mĩ La Tinh: những diễn biến chủyếu, những thắng lợi to lớn và khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước ở cácnước này.* Trọng tâm: Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở Á – Phi – Mĩ La Tinhlàm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã từng mảng lớn.2. Tư tưởng: + Thấy rõ cuộc đấu tranh anh dũng và gian khổ của ND các nước Á – Phi – Mĩ LaTinh vì sự nghiệp giải phóng và độc lập dân tộc.+ Tăng cường tình đoàn, hữu nghị với các dân tộc Á – Phi – Mĩ La Tinh trong cuộcđấu tranh chống kẻ thù chung chủ nghĩa đế quốc thực dân.+ Nâng cao lòng tự hào dân tộc, vì trong nửa sau thế kỉ XX, chúng ta đã đánh thắng 2đế quốc lớn mạnh là Pháp và Mĩ, đó là nguồn cổ vũ lớn lao đối với các dân tộc bị ápbức đang đấu tranh cho độc lập dân tộc.3. Kĩ năng:+ Giúp học sinh rèn luyện phương pháp tư duy: khái quát, tổng hợp cũng như phântích sự kiện, kĩ năng sử dụng bản đồ (kinh tế) chính trị ở các châu và thế giới.B- Thiết bị, tài liệu: + GV: - 1 số tranh ảnh về các nước Á – Phi – Mĩ La Tinh từ sau ch/tr thế giới thứ IIđến nay.- Bản đồ chính trị thế giới. - Bản đồ ph/trào gpdt Á-Phi-MLT.
Xem thêm

3 Đọc thêm

tiến trình hoạch định chiến lược - chiến lược toàn cầu

TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU

TIE Á Á N TRÌNH HOA N TRÌNH HOA Ï Ï CH CH Đ Đ ỊNH CHIE ỊNH CHIE Á Á N L N L Ư Ư Ơ Ơ Ï Ï C C MÔI TR MÔI TRƯƯƠỜØNG BÊN NGOANG BÊN NGOÀØI MNCI MNC Đ ĐAÁÙNH GIANH GIÁÙ CACÁC YÉC YẾÁU TOU TỐÁ[r]

39 Đọc thêm

KHÁI QUÁT THỦY VĂN, THỔ NHƯỠNG..VIỆT NAM

KHÁI QUÁT THỦY VĂN, THỔ NHƯỠNG..VIỆT NAM

Tính chất thuỷ văn VN phụ thuộc vào các đặc điểm của địa hình và khí hậu nói trên. Hướng chính của sông ngòi là tây bắc - đông nam và đổ ra Biển Đông. Mật độ sông suối dày đặc, trung bình gần 1 km/km2. Đa số sông là sông ngắn, diện tích lưu vực nhỏ. Các hệ thống sông lớn như Sông Hồng, Sông Mã, Sông Cả và nhất là sông Mêkông đều có diện tích lưu vực bên ngoài lãnh thổ. Hệ quả là trong tổng lượng nước trên mặt là 637 tỉ m3/năm thì phần sinh ra ở bên ngoài chiếm tới 64,5%. Nước ngầm ở VN cũng phong phú, tổng lượng nước lên tới 202 tỉ m3/năm, đồng thời phần sinh ra trong nước lại chiếm đa số, tới 55,5%.Lớp phủ thổ nhưỡng - thực vật phản ánh tổng hợp nhất các điều kiện địa lí tự nhiên đồng thời có sự phân bố rõ rệt theo các đai cao, đặc trưng cho một nước nhiều đồi núi.Tại đai nội chí tuyến gió mùa chân núi từ 0 m đến 600 m, phổ biến là nhóm đất feralit đỏ vàng dưới rừng rậm thường xanh ở nơi ẩm, rừng rậm nửa rụng lá ở nơi có mùa khô hoặc có mùa đông rét. Ở Miền Bắc, là rừng lim, sến, táu, bồ đề, thành ngạnh, xoan; ở Miền Nam, là rừng dầu rái, sao, huỳnh, dầu lông, dầu chai. Núi đá vôi có rừng nghiến, trai, đinh. Nơi có mùa khô dài xuất hiện rừng rậm rụng lá với loài sau sau ở Miền Bắc, săng lẻ ở Miền Nam. Riêng ở Ninh Thuận - Bình Thuận ít mưa lại có xa van rừng hay xa van cây bụi với me rừng, thành ngạnh, tre gai, găng trên đất nâu bán khô hạn. Ở bờ biển, trên đất mặn ngập thuỷ triều là rừng sú vẹt ở Miền Bắc, rừng đước vẹt ở Miền Nam. Nơi đất cao không ngập có rừng tràm trên đất phèn điển hình là ở U Minh. Trên các cồn cát ven biển là thảm cây bụi và cỏ cứng với xương rồng, dứa dại, muống biển, cỏ gừng, cỏ lông chông, còn phi lao là rừng trồng.Tại đai á chí tuyến gió mùa trên núi từ 600 m đến 2.600 m với đất mùn feralit trên núi thấp và đất mùn alit trên núi trung bình có rừng rậm á chí tuyến ẩm thường xanh, rừng thưa á chí tuyến hơi ẩm lá kim và rừng rậm á chí tuyến ẩm hỗn giao. Ở Miền Bắc, ưu thế là dẻ, re, du sam, sa mu, pơ mu; ở Miền Nam, là thông ba lá.Tại đai ôn đới gió mùa trên núi cao hơn 2.600 m, chỉ có trên dãy núi Hoàng Liên Sơn ở Tây Bắc, là các rừng hỗn giao đỗ quyên, thiết sam, lãnh sam. Đặc biệt trên đường đỉnh dốc, gió mạnh, đất mùn thô than bùn có kiểu rừng lùn với hoàng liên, hồng gai, sa thảo, cúc và trúc lùn, cây chỉ cao 1 - 2 m, còn thảm trúc chỉ 20 - 30 cm.VN là một nước có tài nguyên đa dạng và phong cảnh đẹp. Khoáng sản đáng kể có dầu khí, than đá, than
Xem thêm

1 Đọc thêm

Tài liệu MCSE ISA Server 2000- P16 pptx

TÀI LIỆU MCSE ISA SERVER 2000- P16 PPTX

21 mcse CH15 6/5/01 1:22 PM Page 434Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.Chapter 15 MONITORING NETWORK SECURITY AND USAGE 435Automating Alert Configuration Automate alert configuration. Alert configuration can be automated in three ways:á Setting alert recurring actions á Writing scripts á Using arrays Setting alert recurring actions avoids having to manually reset analert. You can either have alerts reset immediately (once an alert isissued, the alert can immediately respond to another event) or set towait some amount of time before being reset.The management functions of ISA Server are COM functions docu-mented in the ISA Server SDK. The potential for selecting and set-ting multiple alerts to email an administrator, and other scenariosfor configuring multiple alerts to use the same actions is a good useof this functionality.In an enterprise, group ISA Servers into arrays and set the alerts onetime for the entire array. This is the default action. However, alertscan be directed to respond only to events at a single server.Monitoring Alert Status Monitor alert status. Alert status can be monitored by visiting the Internet Security andAcceleration Server\Servers and Arrays\name\Monitoring\Alertsfolder. Those alerts that have occurred are listed here. If alerts havebeen configured to write events to the event log, you will also finduseful information there. 21 mcse CH15 6/5/01 1:22 PM Page 435Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
Xem thêm

30 Đọc thêm

thuyết minh dự án đầu tư trồng cây cọ dầu

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY CỌ DẦU

thuyết minh dự á đầu tư trồng cây cọ dầuthuyết minh dự á đầu tư trồng cây cọ dầuthuyết minh dự á đầu tư trồng cây cọ dầuthuyết minh dự á đầu tư trồng cây cọ dầuthuyết minh dự á đầu tư trồng cây cọ dầuthuyết minh dự á đầu tư trồng cây cọ dầuthuyết minh dự á đầu tư trồng cây cọ dầuthuyết minh dự á đầu tư trồng cây cọ dầuthuyết minh dự á đầu tư trồng cây cọ dầuthuyết minh dự á đầu tư trồng cây cọ dầu

28 Đọc thêm