HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG TRONG PHOTOSHOP PPSX

Tìm thấy 4,175 tài liệu liên quan tới tiêu đề "HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG TRONG PHOTOSHOP PPSX":

Từ điển thảo mộc dược học D.sĩ Trần Việt Hùng doc

TỪ ĐIỂN THẢO MỘC DƯỢC HỌC D SĨ TRẦN VIỆT HÙNG DOC

lúc ó c xem là món sang trng dành cho ngày L hi, hay cho gii quý tc. AntoniusMusa, Y s riêng ca Hoàng  Augustus, ã biên toa dùng lettuce làm thuc b dng Hoàng  Domitian ã sáng ch ra nc st trn lettuce (salad dressing), và lettuce ã trthành món n 'hors d'oeuvre' thông dng. Horace, sau ó, ghi chép rng ' mun thành mtbàn tic cho úng ngha, bt buc phài có món salad (lettuce) hay c ci (radish)  khai 'i Trung ông, các nhà Vua Ba tã bit dùng lettuce t 550 BCColumbus ã a ht ging lettuce n Châu M vào nm 1493 và cây rau ãphát trin nhanh chóng ngay t nm 1494 ti Bahamas, n 1565 cây tr thành loi rauthông dng nht ti Haiti và cây n Ba Tây t 1610. Ti Hoa K, lettuce cng theo châncác tay thc dân và n 1806 ã có n 16 loài lettuce c trng ti các nhà vn M, sau ó tr thành loi cây hoa màu áng giá nht và 85 % sn lng ti M là do Vùngphía Tây cung cp : California, Arizona, Colorado, Washington, Oregon và Idaho Nhiu chng loi sau ó ã c lai to, cho nhng cây rau hình dáng thay i, t láúp li nh bp ci n lá xon, lá mc dài Lettuce c xp thành 5 nhóm thông dng gm : Crisphead (Iceberg); Butterhead(Boston, Bibb), Cos (Romaine), Lá (Bunching) và Cng Riêng Á châu có loi Asparagus lettuce hay Stem lettuce, còn có thêm tên tiêng làCeltuce.§ Crisphead lettuce hay Iceberg lettuce (L. sativa var. capitata)(Ti Âu châu, nhóm sà lách này còn c gi là Cabbage lettuce : Tên Pháp làLaitues pommées; c là Kopfsalat; Ý : Lattuga a cappucino; Tây ban Nha : Lechugaacogollada ). Ti Vit Nam, ây là cây rau chính thc mang tên Xà lách ( loài có lá xpvào nhau thành mt u tròn trông nh ci bp c gi là Xà lách à lt)ây là loi sà lách lettuce thông thng nht, nhng i ít có giá tr dinh dng nhttrong các loi sà lách. Tên 'Iceberg' là do  phng thc chuyên ch rau trong thngmãi : thng dùng các toa xe la cha nc á  cho rau gic  dòn. a s sà láchloài Iceberg c trng ti California và chi phân phi ti các ni khác.Lettuce Iceberg có lá ln, dòn, xanh nht. Bp sà lách tng i chc, v nht. ây làt trong nhng loài rau b dùng nhiu hóa cht nht trong khi nuôi trng.
Xem thêm

232 Đọc thêm

Tài liệu Chương 1: Cơ sở xử lý ảnh doc

TÀI LIỆU CHƯƠNG 1 CƠ SỞ XỬ LÝ ẢNH DOC

)là hằng số trong dải khả kiến (nhìnthấy đ ợ c) có màu trắng hoặc không màu. Trong những điều kiện quan sát th ờng, ánhsáng đơn sắc xuất hiện màu và màu của nó phụ thuộc. Khi con ng ời quan t mộtchuỗi dải sáng đơn sắc đặt kề nhau, màu chuyển đổi êm ả từ màu sắc này sang màu sắckhác. ếnh sáng có thể bị lăng kính phân tích thành một chuỗi dải sáng đơn sắc nh tathấy trên hình 1.4. Thí nghiệm này đ ợ c Newton thực hiện lần đầu vào năm 1666.Newton chia phổ màu trong dải khả kiến thành bảy loại: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm,tím vớ i b ớ c sóng giảm dần, gọi là bảy màu cầu vồng. Thoạt tiên Newton chỉ bắt đầuvớ i các màu đỏ, vàng, lục, lam, tím. Sau đó ông thêm màu cam và màu chàm để tạothành số 7 (giống nh chia 7 ngày một tuần, nhạc có 7 nốt và v.v ).g?PMS : Lăng kính phân tích ánh sáng trắng thành chuỗi ánh sáng đơn sắc.Khi ánh sáng không đơn sắc nh ng c()của nó có dải hẹp và hầu hết toàn bộnăng l ợ ng của nó tập trung trong -< < + vớ i
Xem thêm

40 Đọc thêm

CƠ HỌC LÝ THUYẾT - MA SÁT ppt

CƠ HỌC LÝ THUYẾT MA SÁT PPT

TRANG 1 MA SÁT TRONG TÌNH HU Ố NG NÀY,N GƯỜ I LEO NÚI THÍCH VÁCH Đ Á TRƠN TRANG 2 TRANG 3 MA SÁ T TRƯỢ T • Vật đặt trên nền cân bằng: • Khi lực kéo P chưa đủ lớn thì vật đứng yên ,chứng [r]

25 Đọc thêm

Làm quen với toán so sá ng giáo án, bài giảng

LÀM QUEN VỚI TOÁN SO SÁ NG GIÁO ÁN, BÀI GIẢNG

Skkn tạo hình cắt dán phần I: mở đầu I. Lý do chọn đề tài: Hoạt động tạo hình là một trong các lĩnh vực hoạt động của xã hội. Xã hội có văn minh, hiện đại có nhiều công trình xây dựng với những kiểu lối kiến trúc đẹp cùng với những phương tiện máy móc hiện đại như ngày nay là có phần đóng góp không nhỏ của hoạt động tạo hình. Hoạt động tạo hình ra đời từ rất sớm. Từ xa xưa con người đã biết mô tả lai cuộc sống của mình qua những bức tranh, những hình vẽ trên vách đá với rất nhiều hình ảnh sống động như những cảnh săn bắn, cảnh trồng trọt hay nhảy múa, những đàn súc vật, muông thú, cỏ cây...Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những tượng đá, tượng đồng những đền đá có hình trạm trổ nằm trong lòng đất đó là kết quả tạo hình của loài người từ hàng nghìn năm về trước. Nó gắn liền với nền văn minh, văn hoá Tồn tại và phát triển cùng với xã hội loài người. Trong đời sống con người hoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật, góp phần đem đến cái đẹp làm phong phú cho đời sống con người. Hoạt động tạo hình còn là phương tiện quan trọng trong giáo dục trẻ. Nó tác động to lớn trong việc hình thành và phát triển tính cách cho trẻ Mầm non. Tác dụng tích cực đến 5 mặt giáo dục: Đức, trí thể mỹ lao động của trẻ ở tuổi Mầm non. Một nhà giáo dục Xô viết đã nói: “ Phải giáo dục cho trẻ biết yêu cái đẹp từ tuổi bé nhất vì nó là cơ sở ban đầu cho việc hình thành nhân cách con người ”. Chức năng cơ bản của hoạt động tạo hình là phản ánh hiện thực bằng hình tượng, nhằm phát triển ở trẻ khả năng cảm thụ và cảm xúc thẩm mỹ, hình thành tính yêu cái đẹp trong thiên nhiên, với cuộc sống và nghệ thuật... Trẻ biết yêu quý cái đẹp sẽ biết làm
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI 1 VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN CHÂU Á

BÀI 1 VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN CHÂU Á

PhÇn IPhÇn IThiªn nhiªn con ng­Thiªn nhiªn con ng­êi ë c¸c ch©u lôcêi ë c¸c ch©u lôc XI. XI. Ch©u ¸Ch©u ¸Bµi1: vÞ trÝ ®Þa lÝ, ®Þa Bµi1: vÞ trÝ ®Þa lÝ, ®Þa h×nh vµ kho¸ng s¶n h×nh vµ kho¸ng s¶n ch©u ¸ch©u ¸ I. vị trí địa lí và kích thước của I. vị trí địa lí và kích thước của cchâuhâu á á

8 Đọc thêm

Chương 11: Tim mạch

CHƯƠNG 11 TIM MẠCH

S Ự Ự TA TA Ï O TIM CH Ï O TIM CH Í Í NH TH NH TH Ứ Ứ C C – – S S Ự Ự TA TA Ï Ï O VA O VA Ù CH NGĂN O Ù CH NGĂN O Á Á NG NH NG NH Ĩ Ĩ - - THA THA Á Á T T • • OỐÁNG NHNG NHĨĨ--THATHẤÁTT L[r]

28 Đọc thêm

Thiết lập cơ cấu quan hệ hiệu quả giữa thương hiệu mẹ và thương hiệu nhánh pptx

THIẾT LẬP CƠ CẤU QUAN HỆ HIỆU QUẢ GIỮA THƯƠNG HIỆU MẸ VÀ THƯƠNG HIỆU NHÁNH PPTX

TRANG 1 THI ẾT LẬP CƠ CẤU QUAN HỆ HI ỆU QUẢ GIỮA THƯƠNG HI ỆU TRANG 2 Trong suốt quá trình chúng tôi phát triển cơ cấu quan hệ thương hiệu cho một khách hàng trong lĩnh vực bất động sản,[r]

5 Đọc thêm

slide môn văn hóa kinh doanh - chương 6: Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

SLIDE MÔN VĂN HÓA KINH DOANH - CHƯƠNG 6: VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

Đ Đ Ặ Ặ C C Đ Đ I I Ể Ể M M Ứ Ứ NG PH NG PHÓ Ó V V Ớ Ớ I MÔI TR I MÔI TR Ư Ư Ờ Ờ NG NG XÃ H XÃ H Ộ Ộ I C I C Ủ Ủ A V A V Ă Ă N HO N HOÁ Á VI VI Ệ Ệ T NAM T NAM - TRỌNG TÌNH, TRỌNG QUAN H[r]

13 Đọc thêm

bài giảng hệ điều hành mạng nâng cao chương viii bảo mật dựa trên mã hóa có

BÀI GIẢNG HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG NÂNG CAO CHƯƠNG VIII BẢO MẬT DỰA TRÊN MÃ HÓA CÓ

VIII. Bảảo mo mậật dt dựựa trên mã hoa trên mã hoáá1616DESDES• DES (Data Encryption Standard) l à một trongnhững phương pháp mã hoá nổi tiếng nhất rađời vào những năm 1970.• DES mã hoá thông điệp theo khối, kích thướckhối 64 bít.• Khoá của DES dài 64 bít, trong đó:– 56 bít là khoá hiệu dụng (effective key)– 8 bít còn lại có thể được dùng như các bít chẵn lẻ.• Tổng số khoá trong không gian kho á hiệu dụnglà 256

40 Đọc thêm

Tài liệu Di tích văn hóa tỉnh Bình Thuận docx

TÀI LIỆU DI TÍCH VĂN HÓA TỈNH BÌNH THUẬN DOCX

các đội trinh sát, các đơn vị vũ trang và cán bộ cách mạng suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ đã bám trụ gầy dựng cơ sở, tổ chức trừ gian, diệt tề. ây, Chính nơi đây đã tạo nên những trận đánh Bẫy đá Pinăng TắcNằm cách thị xã Phan Rang- Tháp Chàm khoảng 70km về hướng tây bắc, thuộc xã Phước huyền thoại xuất quỉ nhập thần của lực lượng kháng chiến. Chứng tích ấy, sau hơn một phần tư thế kỷ vẫncòn lưu lại trong ký ức của nhân dân Ninh Thuận. Chính ý nghĩa lịch sử cách mạng trong suốt hai cuộc kháng chiến giành độc lập và giải phóng dân tộc, ngày 16/04/1999 là ngày kỷ niệm giải phóng Ninh Thuận, UBND tỉnh có quyết định công nhận núi Cà Đú là di tích lịch sử cách mạng của tỉnh. Bình, huyện Bác Ái (cách UBND huyện Ninh Sơn khoảng 40km), di tích lịch sử bẫy đá Pinăng Tắc được dựng trên đỉnh đèo Gia Trúc. Địa thế ở đây vô cùng hiểm trở, một bên là núi cao chót vót, xanh thẳm rừng đại ngàn; một bên là vực sâu hun hút. Lợi dụng địa thế tự nhiên, Pinăng Tắc chỉ huy dân công chặt cây rồi lấy dây rừng bện thành những tấm sàn gỗ rộng lớn chất đầy đá núi neo cứng. Khi chặt dứt dây treo bẫy thì đá núi đổ lăn xuống vực tạo thành thế trận thiên la địa võng. Bẫy đá được xây dựng vào cuối năm 1và đầu năm 1960, đây là nơi ghi lại trận địa phục kích địch bằng bẫy đá trưa ngày 8/4/1961 của du kích Rắglay, dưới sự chỉ huy của Pinăng Tắc (được phong danh hihùng lực lượng vũ trang vào năm 1965)- con chim đầu đàn của dân tộc Rắglay- để bảo vệ núi rừng, buôn rẫy. Ngày nay, bẫy đá trở thành biểu tượng gắn liền với quê hương, núi rừng dân tộc Rắglay. 959 ệu anh Di tích lịch sử CK 19Nằm dưới chân núi Chúa thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải là nơi in đậm dấu tích lịch
Xem thêm

5 Đọc thêm

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NÔNG THÔN XÃ KIỄNG PHƯỚC HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG TỈNH TIỀN GIANG

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NÔNG THÔN XÃ KIỄNG PHƯỚC HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG TỈNH TIỀN GIANG

- Cơ sỏ hạ tần g (.ừng bước có sự cải (.hiện,- Nguồn lao dộng nhàn rỗi còn nhiều, nhưng chịu khó và nhạy bén trcmíviệc tiếp nhận kỹ lhuậl. mđi.Bên cạnh đó, xã cũng có những khỏ khăn nhất định :- Tập quán sản xuâl độc canh cây lúa; nên hộ nghèo còn nhiều, thiếu kinhphí đầu iư vào việc ứng dụng KHKT.- Kinh le hộ gia đình có sự phân hóa rõ nét. Hộ giàu, khá là hộ ỉàm nghềđánh bắl hải sản, buôn bán, trồng sơ ri. Hộ làm ruộng thuần thường nghèo.III. Đ Á N H GIẢ CHƯN GQua tình hình cớ bản của xã, và kếl quả điều tra kinh tế hộ cho thấy :ỊVđi Lác động tích cực của chương trình ngọt hỏa Gò Công, sự hỗ trự củaNWà Nước và đầu tư của bà con nỏng dân trong xây dựng cơ sỏ ỉrạ tầng và Irongsản x u â u đ ã g ó p phần Ihúe đ ẩy sản xuấl phát Iriổn, n h ấ l là th â m canh lúa, chănnuôi heo, nuôi thủy sản,... nen đời song nông dân từng bước được nung Iôn. Bộti .-47rĩiặl nông Ibôn cỏ nhiều thay dổi vồ giao Ihông, điện, nước sình hoại; lổ chứcĐản2, chính quyền, đoàn thể được phái huy và nâng cao hiệu quả.Tuy nhiên trong sản xuâl, đời sống của nôniĩ hộ còn nhiều khỏ khăn, hạnchế. Gồm :
Xem thêm

108 Đọc thêm

Phân độ ứ Nước Của Thận doc

PHÂN ĐỘ Ứ NƯỚC CỦA THẬN DOC

Phân độ Nước Của Thận Thận nước là do tình trạng tắc nghẽn đường dẫn niệu trong hoặc ngoài thận làm cho thận to lên, chứa đầy nước tiểu. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời nguyên nhân sẽ làm cho thành thận giãn mỏng,có thể dẫn đến tình trạng suy thận mạn tính và nhiều biến chứng nguy hiểm khác Những nguyên nhân hay gặp là: .Sỏi thận. .Sỏi niệu quản. .Viêm đường tiết niệu làm niệu quản bị chít hẹp,nhất là chỗ nối bàng quang- niệu quản hay niệu quản-đài bể thận. .Một số dị dạng bẩm sinh như có van niệu đạo, hiện tượng trào ngược bàng quang - niệu quản cũng có thể gây ra bệnh. .Những nguyên nhân khác như u xơ tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt. .Các khối u ở vùng chậu, hông, tình trạng có thai cũng gây khả năng chèn ép, làm tắc nghẽn đường niệu dẫn đến nhiều rối loạn ở hệ thống tiết niệu (và một số cơ quan khác trong cơ thể). .Thận nước tăng từ độ 1 lên độ 2,nguyên nhân do phình to bó mạch ở cực dưới thận đè vào chổ nối niệu quản -đài bể thận. Phân độ thận nước dựa trên hình ảnh siêu âm,người ta đánh giá sự giãn, tổn thương của bể thận, các đài thận và niệu quản, có thể có 3 mức độ: - Độ 1: Vùng phản âm trung tâm có một vùng siêu âm trắng ở giữa do nước lại gây giãn bể thận, các đài thận giãn nhẹ. Thành của các đài thận bị tách nhau ra bởi sự tích tụ nước tiểu tạo nên các hình rỗng âm bắt đầu từ đỉnh tháp Malpighi hội tụ về phía bể thận. Bể thận căng nước tiểu nhưng đường kính trước-sau bể thận < 3cm. Đáy các đài vẫn cong lõm ra phía ngoài. Sự hội tụ của các đài thận về phía bể thận thấy rõ nhất trên các lát cắt theo
Xem thêm

4 Đọc thêm

Giáo an Bài giảng: Tổng quan về Công nghệ thông tin

GIÁO AN BÀI GIẢNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

10/10/2011 Khoa CNTT -ĐH Khoa học Tự nhiên 49 Microsoft Visual Studio Eclipse Borland C++ Builder 6 • PH Ầ N M Ề M Ứ NG D Ụ NG ầ ề ỗ ô ệ á ứ –Phần mềm hỗtrợcông việc: cácứng dụng văn phò[r]

13 Đọc thêm

Tài liệu Malvino-EP-13- JFETS ppt

TÀI LIỆU MALVINO-EP-13- JFETS PPT

của nó phụ thuộc vào 1 loại hạt dẫn điện tử hoặc lỗlỗ.•Phần lớn trong các ứng dụng tuyến tính, người ta dù BJT t hiê ới d ầ tổ t ởdùng BJT, tuy nhiên với ứng dụng cần tổng trở vào cao thì người ta dùng FET.Vớiáứ d h ể h ờit thí h• Với các ứng dụng chuyển mạch người ta thích dùng FET hơn vì không có điện tích chứa do hạt dẫnthiểusố trong miềntiếp xúcdẫn thiểu số trong miền tiếp xúc.• Có 2 loại transistor đơn cực: JFET và MOSFET.Nội dung chương 131. Các ý tưởng cơ bản2 Các đường cong ở (cực) máng2. Các đường cong ở (cực) máng3. Đường cong hỗ dẫn4 Phâ iề Oh4. Phân cực trong miền Ohm5. Phân cực trong miền tích cực6. Hỗ dẫn7. Mạch KĐ JFETạ8. Công tắc analog dùng JFET9 Các ứng dụng JFET khác9. Các ứng dụng JFET khác10. Đọc bảng dữ liệuáý ở ả13-1 Các ý tưởng cơ bảnTransistor hiệu ứng trường (JFET) kênh Nệ g g( )DrainDnGateGpp
Xem thêm

43 Đọc thêm

THẬN Ứ NƯỚC pps

THẬN Ứ NƯỚC

Triệu chứng: Triệu chứng bệnh là đau liên tục, tăng dần, kéo dài từ 30 phút đến 4-5 tiếng, có thể âm ỉ suốt cả ngày. Đau thường khởi phát ở vùng mạng sườn hay hông lưng rồi lan xuống và ra sau. Người bị thận nước mạn tính thường đau tức âm ỉ, thường xuyên vùng hông lưng hay hố lưng. Cũng có trường hợp tắc nghẽn gây thận nước mạn tính mà không có biểu hiện đau đớn gì đáng kể. Rối loạn khả năng cô đặc nước tiểu (tiểu nhiều, tiểu đêm, có khi 3-4 lít/ngày) là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân bị thận nước đã dài ngày. Khoảng 30% bệnh nhân bị tăng huyết áp. Huyết áp tăng nhẹ hoặc trung bình và trở về bình thường sau khoảng 1 tuần lễ. Thận nước một bên thường không gây tăng huyết áp; nhưng cũng có trường hợp huyết áp tăng cao, phải cắt bỏ thận mới điều chỉnh được. Nếu tắc nghẽn cả 2 bên thận thì thường có tăng huyết áp khi thận nước dài ngày. Điều trị: Tuỳ thuộc vào tình trạng nước ở độ nào, nguyên nhân và chức năng thận mà có phương pháp điều trị khác nhau, nhưng nói chung đặt vấn đề cắt thận là những trường hợp bất đắc dĩ và phải kiểm tra thật kỹ lưỡng nguyên nhân cũng như chức năng của thận còn lại. Chỉ định cắt thận chỉ đặt ra khi thận bị nước đó đã mất hoàn toàn chức năng, không còn hy vọng khả năng phục hồi và thận còn lại phải tốt. Khi thận mất chức năng có nguy cơ nhiễm khuẩn nặng, đe dọa nhiễm trùng máu gây nguy hại tới tính mạng thì có thể phải cắt thận cấp cứu. Nhưng nhìn chung, chỉ định cắt thận phải được cân nhắc kỹ. Sau phẫu thuật, một thận còn lại vẫn có khả năng hoạt động bù trừ tốt, trong đa số các trường hợp hầu như không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt và khả năng làm việc nói chung.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân pdf

TÀI LIỆU MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PDF

CÁC TÀI LI ỆU CHỨNG MINH SỐ THUẾ Đ Ã N ỘP HOẶC TẠM NỘP TRONG NĂM ĐỀ NGHỊ GI ẢM THUẾ:...[r]

2 Đọc thêm

Giáo trình SỬA XE MÁY - Phần 1 doc

GIÁO TRÌNH SỬA XE MÁY - PHẦN 1 DOC

ĐỘNG CƠ NGÀY CÀNG ĐƯỢC HO ÀN THI ỆN, ĐƯỢC CHẾ TẠO GỌN, NHẸ, BỀN, ĐẸP V À HI ỆU XUẤT CAO.. CẤU TẠO CỦA XE MÁY.[r]

8 Đọc thêm

Chẩn đoán phù pptx

CHẨN ĐOÁN PHÙ PPTX

nặng•Dấu ấn lõm PHÙ: CHẨN ĐỐN NGUN NHÂN•Sự phân bố của phù : - Phù 1 chi: thường do tắc tĩnh mạch, bạch mạch, liệt chi. - Phù do giảm albumin máu: phù tồn thân, rõ nhất là ở các mơ mềm như mí mắt và mặt, nặng hơn / buổi sáng. - Phù mặt ít gặp hơn là do dị ứng, phù niêm. - Phù do suy tim: liên quan tới tư thếNguyên nhân Thời gian mất vết ấn lõmGiảm albumin máu ≤ 40 giâySuy tim huyết, tăng áp lực tónh mạch> 40 giâyPHÙ:CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN•Quan sát màu sắc, độ dày và sự nhạy cảm của da: - Do viêm : đau, nóng, đỏ. - Do tắc tĩnh mạch: Phù khu trú kèm theo tím. Phù tái phát nhiều lần -> da trên vùng này sẽ dày , đỏ, và cứng.PHÙ: CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN•Các triệu chứng lâm sàng khác kèm theo
Xem thêm

17 Đọc thêm

NHÓM NGUYÊN LI ỆU DẦU MỠ VÀ TINH DẦU

NHÓM NGUYÊN LI ỆU DẦU MỠ VÀ TINH DẦU

CÁC SẢN PHẨM THUỶ PHÂN LIPIT: Các hợp chất chủ yếu thuộc nhóm này là các chất không phải chất béo của nguyên liệu đi vào sản phẩm trong quá trình khai thác dầu mỡ, trừ axit béo tự do, cò[r]

39 Đọc thêm

AN TOÀN DỮ LI ỆU

AN TOÀN DỮ LI ỆU

4.2 CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG VISUAL BASIC Khi bạn khai báo một biến trong chương trình tức là bạn đã định ra một khoảng bộ nhớ để lưu giá trị, khoảng bộ nhớ đó lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào bi[r]

27 Đọc thêm

Cùng chủ đề