SUY GIẢM MIỄN DỊCH Ở NGƯỜI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SUY GIẢM MIỄN DỊCH THỰC NGHIỆM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "SUY GIẢM MIỄN DỊCH Ở NGƯỜI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SUY GIẢM MIỄN DỊCH THỰC NGHIỆM":

BÉO PHÌNGUY ỄN TH Ị NH ẠN

BÉO PHÌNGUY ỄN TH Ị NH ẠN

¼ ng ười l ớn c ủa M ỹ là béo phì.Ph ụ n ữ da đen tu ổi t ừ 45-55 có t ỉ l ệ béo phì g ấp 2 l ần so n ữ da tr ắng cùn g tu ổi.TẦN SUẤT (tt)Đi ều ki ện kinh, xã h ội có liên quan đến ch ế độ dinh d ưỡng, phong cách s ống:Hà N ội: 18.3%T ại tp HCM, do m ức s ống ngày càng cao, nên s ố béo phì tr ẻ em c ũng nh ư ng ườ il ớn gia t ăng.Hu ế: TP. Phú Hoà 41.05%, hs ti ểu h ọc: 2.2%Nh ững ng ườ i l ớn béo phì có kho ảng 50-100% nguy c ơ ch ết s ớm so ng ườ i có BMI =20-25NGUYÊN NHÂN1. Quá t ải calo: Ăn nhi ều: 95%. là nguyên nhân, do:- Thói quen có tín h gia đìn h- B ệnh tâm th ần kinh.2. Gi ảm ho ạt độ ng th ể l ực mà khôn g gi ảm ăn: g ặp ng ườ i già ho ặc ít ho ạt độ ng.
Xem thêm

100 Đọc thêm

Giáo án dạy văn tiết: Tiếng Việt pps

GIÁO ÁN DẠY VĂN TIẾT: TIẾNG VIỆT PPS

Tit 4. SINH HOT LP1.ỏnh giỏ hot ng tun qua- HS i hc u, ỳng gi, chm ngoan, - V sinh trng, lp, thõn th sch p.- L phộp, bit giỳp nhau trong hc tp, on kt bn bố.- Ra vo lp cú n np. Cú ý thc hc tp tt nh: t - Khen nhng em cú nhiu im mi trong t thi ua va qua - Bờn cnh ú vn cũn mt s em li hc nh: Lc . Sng hc tp khụng tin b. . 2.K hoch tun ti: Tun 19- Cú y sỏch, v cho hc k 2.- Hc chng trỡnh hc k 2.- Duy trỡ n np c.- Giỏo dc HS bit yờu quờ hng t nc- Giỏo dc HS bo v mụi trng xanh, sch, p trng cng nh nh.- Duy trỡ phong tro Rốn ch gi v.- Cú y dựng hc tp trc khi n lp.- T qun 15 phỳt u gi tt.- Hng dn hc bi, lm bi nh.- ng viờn HS t giỏc hc tp. Buổi chiều Tiết 1: luyện toánLUYệN TậP CHUNGI. Mục tiêu: - Củng cố lại các kiến thức đã học học kì 1. Chữa bài kiểm tra học kì.II. Hoạt động dạy học: 1. Nhắc lại kiến thức dã học học kì 1: - Gọi HS nhắc lại. - HS nối tiếp nhau nhắc lại. - GV bổ sung. - HS nghe. - Gọi nối tiếp đọc các bảng cộng trừ - HS nối tiếp đọc - Nhận xét. 2. Chữa bài kiểm tra:
Xem thêm

17 Đọc thêm

giao an lop 2 chuan T27

GIAO AN LOP 2 CHUAN T27

+ Hot ng khỏc - Lp gp ý b sung, bu bn xut sc trong tun- GVTuyên dơng, nhc nh * Phơng hớng tuần 28- Thực hiện tốt nội quy nhà trờng , thi ua mng ngy 26/3 Hoàng Thị Xoan Trờng Tiểu học Xuân Lơng Yên Thế Bắc Giang10KÕ ho¹ch bµi häc – Líp 2a – N¨m häc 2009 - 2010 Thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 2010 ÔN TIẾNG VIỆTĐọc thêmI.Mục tiêu− Luyện đọc thành tiếng, đọc hiểu nội dung cơ bản của hai bài đọc thêm tuần 19,20 II.Đồ dùng− HS: SGKTV2III. Các hoạt động dạy và họcHoµng ThÞ Xoan Trêng TiÓu häc Xu©n L¬ng – Yªn ThÕ – B¾c Giang11Kế hoạch bài học Lớp 2a Năm học 2009 - 2010Tờn hotngH ca trũ H tr ca GVBi: Lỏ th nhm a ch - c ni tip tng on - Tr lỡ cõu hi tỡm hiu ND bi- c mu
Xem thêm

16 Đọc thêm

SỬ DỤNG KĨ NĂNG NHÂN LIÊN HỢP ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

SỬ DỤNG KĨ NĂNG NHÂN LIÊN HỢP ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

DeThiThu.Net - Thi Th i H c - THPT Qu c Gia - Ti Li u ễn Thi.C p nh t h ng ngy!DETHITHU.NET | www.dethithu.netS DNG K NNG NHN LIấN HP GII PHNG TRèNH Vễ Twww.DeThiThu.NetNguyn Vn Cng GV THPT M c A - H NiEmail : cuongvan12@gmail.comTrong thi i hc khi B nm 2010 cú cõu gii phng trỡnh vụ t,cõu ny gõy nhiu khúkhn cho hc sinh khi lm bi thi. giỳp hc sinh nm vng cỏch lm dng phng trỡnhtrờn,bi vit ny tụi xin trỡnh by k nng bin i s dng biu thc liờn hp trong giiphng trỡnh vụ t . Hy vng rng s giỳp ớch cho cỏc em lm tt cỏc dng bi trờn .aba-ba b=(a,b>0, a ạ b); 3 a 3 b =3 2am ba m 3 ab + 3 b 2Vớ d 1 Gii phng trỡnh 3 x + 1 - 6 - x + 3 x 2 - 14 x - 8 = 0 (1) ( Khi B-2010)Phõn tớch:1Ta tỡm mt s x ( - Ê x Ê 6 ) sao cho 3x+1 v 6-x l mt s chớnh phng tha món phng3trỡnh trờn .D thy x=5 tha (*).Vỡ vy ta a phng trỡnh trờn v dng (x-5)f(x)=0,nhng nhlý Bzu ch ỳng i vi f(x) l a thc ,vỡ vy ta cn lm xut nhõn t chung x-5 t v trỏi caphng trỡnh bng phng phỏp liờn hp. Mun vy tỡm hai s a , b > 0 sao cho h phngtrỡnh sau cú nghim x=5.
Xem thêm

6 Đọc thêm

GIÁO ÁN DẠY BUỔI 2 TOÁN 7

GIÁO ÁN DẠY BUỔI 2 TOÁN 7

-Gọi hs làm bài- Gọi hs khác nhận xét chữa bài4. Củng cố :GV khắc sâu cho hs các dạng toán đã làm, xét xem các bài toán đó có thể áp dụngcông thức nào về luỹ thừa.5. HDHS học tập nhà- Xem lại các dạng toán và bài toán đã giải.- BT: 48,56, 57Giỏoviờn: Thng Phng AnhNgy dyTiết 12:Nm hc: 2015-2016tỉ lệ thứcI. Mục tiêu:- Ôn tập củng cố kiến thức về tỉ lệ thức.- Rèn kỹ năng thực hiện thành thạo các bài toán về tỉ lệ thức, kiểm tra xem các tỉ số có lậpthành một tỉ lệ thức không, tìm x trong tỉ lệ thức, các bài toán thực tế.II. CHUN BGV: sgk, sbt, TLTC, TLTKHS: sgk,sbt, ụn cỏc phộp tớnh v lu tha ca SHTIII.PHNG PHP:Gi m, vn ỏp, hot ng nhúm.IV. TIN TRèNH1. T chc:2. Kim tra bi c? Phát biểu định nghĩa tỉ lệ thức?
Xem thêm

109 Đọc thêm

V ĂN B ẢN “CHUY ỆN NG ƯỜI CON GÁI NAM X ƯƠN G”– NGUY ỄN D Ữ

V ĂN B ẢN “CHUY ỆN NG ƯỜI CON GÁI NAM X ƯƠN G”– NGUY ỄN D Ữ

– “Chuyện người con gái Nam Xương” là truyền thứ 16, có nguồn gốc từ một truyện cổ tích Việt Nam cótên là “Vợ chàng Trương”.– So với truyện cổ tích “Vợ chàng Trương”, “Chuyện người con gái Nam Xương” phức tạp hơn về tìnhtiết và sâu sắc hơn về cảm hứng nhân văn.3. Tóm tắt văn bản:“Chuyện người con gái Nam Xương” viết về một cuộc đời, một số phận đầy oan khuất của một thiếu phụtên là Vũ Thị Thiết. Đó là người con gái thùy mị, nết na, đức hạnh và xinh đẹp. Lấy chồng là Trương Sinhchưa được bao lâu thì chàng phải đi lính, nàng nhà phụng dưỡng mẹ già và nuôi con nhỏ.Để dỗ con,tối tối, nàng thường chỉ bóng mình trên tường mà bảo đó là cha nó.Khi Trương Sinh về, lúc đó mẹ già đãmất, đứa con bấy giờ đang tập nói, ngây thơ kể với chàng về người đêm đêm vẫn đến nhà chàng. Sẵncó tính hay ghen, nay thêm hiểu lầm, Trương Sinh mắng nhiếc đuổi vợ đi. Phẫn uất, Vũ Nương chạy rabến Hoàng Giang tự vẫn. Khi Trương Sinh hiểu ra nỗi oan của vợ thì đã muộn,chàng lập đàn giải oancho nàng.4. Bố cục: 3 phần:– Phần 1: Từ đầu đến…”lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình”:Cuộc hôn nhân giữa Trương Sinh và VũNương, những phẩm chất tốt đẹp của Vũ Nương.– Phần 2: Tiếp đến …”nhưng việc trót đã qua rồi!” : Nỗi oan của Vũ Nương.– Phần 3: Còn lại : Vũ Nương được giải oan.II. Đọc – hiểu văn bản:1. Nhân vật Vũ Nương:a. Vẻ đẹp phẩm chất:– Mở đầu tác phẩm, tác giả đã có lời giới thiệu bao quát về Vũ Nương “Tính đã thuỳ mị nết na lại thêm tưdung tốt đẹp” tạo ấn tượng về một chân dung phụ nữ hoàn hảo.– Sau đó ông đi sâu miêu tả vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chất của nhân vật trong các mối quan hệ khác nhau,trong các tình huống khác nhau.* Trước hết Vũ Nương là người phụ nữ thuỷ chung, son sắc trong tình nghĩa vợ chồng:– Trong cuộc sống vợ chồng, biết Trương Sinh vốn có tính đa nghi, nên nàng luôn “giữ gìn khuôn phép,không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa”. Nàng luôn giữ cho tình cảm gia đình đầm ấm, yên
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tài liệu Tiểu luận " Hướng đi mới cho ngân hàng chính sách xã hội tín dụng phải dựa vào lòng tin" doc

TÀI LIỆU TIỂU LUẬN " HƯỚNG ĐI MỚI CHO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TÍN DỤNG PHẢI DỰA VÀO LÒNG TIN" DOC

thế chấp tài sản cho người nghèo trong tất cả các hoạt động kinh tế. Ngân hàng cũng chấp nhận tiền gửi tiết kiệm ngoại trừ các giao dịch ngoại tệ, tiến hành quan sát, nghiên cứu và xuất bản số liệu thống kê về cải cách kinh tế đối với người nghèo. Ngân hàng đảm bảo thu nhập từ các dự án sản xuất cho người nghèo, đầu tư vào trái phiếu chính phủ, hướng dẫn người nghèo cách thức đầu tư vào các dự án kinh doanh nhỏ và tiểu thu công nghiệp. Có 4 loại hình cho vay do ngân hàng đ ề ra: vay cơ bản, vay phát triển nhà, vay phát triển giáo dục và cho vay hỗ trợ khó khăn. Những người đi vay được kết hợp vào các nhóm tự giúp, mỗi nhóm gồm năm cá thể được cho vay lần lượt mà khả năng tín dụng của mỗi người trong nhóm bị ràng buộc lẫn nhau, nếu một người không trả nợ thì những người kia cũng b ị ngưng cấp tín dụng. Việc này tạo động lực kinh tế cho nhóm hoạt động có trách nhiệm, và làm tăng tính khả thi kinh tế cũng như sự gắn bó của cộng đồng. Ngoài ra, những người đi vay còn ph ải cam kết với ngân hàng về các vấn đề đảm bảo an sinh xã hội như là chăm lo xây dựng và phát triển văn hoá, giáo dục, y tế của gia đình và cộng đồng. Những điều trên được đảm bảo thực hiện tốt là nhờ một hệ thống được kết hợp chặt chẽ bởi tập hợp các giá trị ngân hàng và xã hội. Đó là 4 hệ thống nền tảng của ngân hàng Grameen bao gồm: 16 cam kết của người đi vay, 10 tiêu chí đánh giá nghèo đói, 6 nguyên tắc của hệ thống cấp phát tín dụng và 10 nguyên tắc hoạt động của ngân hàng. Chính nhờ vào những giá trị cốt lỗi tự đề ra của mình, mà ngân hàng Grameen đã th ực hiện những chính sách tín dụng hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của người dân nghèo, tạo một hiệu ứng kinh tế xã hội đặc biệt. 7 Sự thành công của ngân hàng Grameen có thể được tóm gọn vào 5 nguyên nhân cơ bản sau: - Hệ thống tín dụng được xây dựng dựa vào nền tảng xã hội. - Hoạt động nhắm vào thực tiễn và thực hiện bằng tâm huyết của người làm ngân hàng.
Xem thêm

18 Đọc thêm

tiểu luận aviation controls và hãng hàng không pakistan

TIỂU LUẬN AVIATION CONTROLS VÀ HÃNG HÀNG KHÔNG PAKISTAN

công khai vào năm 1996. Việc mua bán các cổ phần này nhằm kiếm lợi nhuận có phần nào không nhất quán với luật Shariah. Nguồn vốn của Pakistan phụ thuộc chủ yếu vào ngân hàng thế giới (WB), IMF, và những tổ chức cho vay đa quốc gia (bên cạnh đó là nguồn từ các quốc gia và các nhà đầu tư). Hoạt động giao thương sa sút vào giữa thập niên 1990 đã gây ra sự giảm sút đột ngột và đáng kể nguồn ngoại tệ dự trữ, từ 3 tỉ đôla xuống dưới 1.5 tỉ đôla vào 9/1996. Quỹ tiền tệ quốc tê (IMF) ngay lập tức can thiệp vào nền kinh tế, và ép buộc Pakistan áp dụng chính sách kinh tế ngặt nghèo vào tháng 10. Chính phủ đệ trình kế hoạch này như là điều kiện tiên quyết cho việc nhận được khoản vay 600 triệu đô để bù đắp cho sự thâm hụt cán cân thanh toán. Hậu quả chính trị rất nhanh và nghiêm trọng: sự sụp đổ của chính phủ Benazir Bhutto. Một phần trọng tâm đề cập trong chính sách kinh tế cắt giảm của IMF là sự mất giá của đồng Rupee so với đồng đôla Mỹ ( đồng Rupee mất giá 7,86% so với đồng đôla Mỹ) vào ngày 22 tháng 10 năm 1996. Sau 6 tháng bất ổn của thị trường, có suy đoán rằng sắp tới sẽ tiếp tục có sự phá giá nữa nhằm hạn chế nhập khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu để tìm kiếm nguồn ngoại tệ mạnh đang rất cần. Kinh tế gần đây lại đình trệ do liên minh Châu âu cho rằng Pakistan vi phạm luật chống bán phá giá mặt hàng bông sợi và đã áp thuế bán phá giá lên mặt hàng này của Pakistan mức từ 13% đến 22,9% Đó là đòn đánh khá đau đối với ngành xuất khẩu.Tỷ giá hối đoái 40.4795 đồng Rupe trên 1 đôla vẫn được duy trì bởi ngân hàng liên bang Pakistan, tất cả các cuộc giao dịch được kiểm soát bởi chính quyền và được thực hiện theo tỉ giá chính thức được ban hành.Tỷ giá thị trường chợ đen lên tới 50Rupee/US$ và khi khoảng Môn: Kinh doanh quốc tế GV: TS Lê Thành Long Bài tập nhóm Trang 14 cách giữa tỉ giá thị trường chợ đen và tỉ giá ngân hàng tăng lên thì khả năng phá giá đồng Rupee lại tăng lên. Không có tương lai sáng sủa nào cho đồng Rupee của Pakistan. MỐI LIÊN HỆ GIỮA AVICULAR VÀ PIA ACI là nhà cung cấp các thiết bị điện tử hàng không ưa thích của PIA trong nhiều năm và lĩnh vực nâng cấp các thiết bị mới cho máy bay được cho là mảng kinh
Xem thêm

17 Đọc thêm

tiết 12- bài 7

7TIẾT 12 BÀI

TH TH ỰC ỰC TI TI ỄN ỄN C C ŨN ŨN G T G T ẠO ẠO RA CÁ RA CÁ C C TI TI ỀN ỀN ĐỀ ĐỀ V V ẬT ẬT CH CH ẤT ẤT C TRANG 14 C, THỰC TIỄN LÀ MỤC ĐÍCH CỦA NHẬN THỨC C, THỰC TIỄN LÀ MỤC ĐÍCH CỦA NHẬ[r]

18 Đọc thêm

SO ẠN BÀI NÓI GI ẢM NÓI TRÁNH

SO ẠN BÀI NÓI GI ẢM NÓI TRÁNH

So ạn bài nói gi ảm nói tránhI. Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh.1.Các phần in đậm trong ba câu trích đều nói đến cái chết.-Tôi sẽ “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê Nin và các vị cách mạng đàn anh khác”. (Hồ Chí Minh – Di chúc)-Bác đã đi rồi sao Bác ơi. (Tố Hữu – Bác ơi)-Rõ tội nghiệp, về đến nhà thì bố mẹ chẳng còn. (Hồ Phương – Thư nhà).Cách nói trên đây là để giảm nhẹ, để tránh đi phần nào sự đau buồn.Như vậy, nói giảm là phương tiện tu từ làm nhẹ đi, yếu đi một đặc trưng nào đó được nói đến.2.Tác giả dùng từ ngữ “bầu sữa” trong câu văn để tránh nói những từ thô tục.3.So sánh hai cách nói, cách nói thứ hai tế nhị hơn, có tính chất nhẹ nhàng, người nghe dễ tiếp nhận.-Lười lắm -> không được chăm chỉ lắm!II. Luyện tập1.Điền các từ ngữ nói giảm nói tránh vào chỗ thích hợp: đi nghỉ, khiếm thị, chia tay nhau, có tuổi, đi bướcnữa.a.Khuya lắm rồi mời bà đi nghỉ.b.Cha mẹ em chia tay nhau từ ngày em còn rất bé.c.Đây là phần học của trẻ em khiếm thị.Các em điền tiếp vào câu d, e.2.Trong các cặp câu trong SGK có các câu sử dụng cách nói giảm nói tránh.A2) Anh nên hòa nhã với bạn bè.B2) Anh không nên đây nữa.C1) Xin đừng hút thuốc là trong phòng.D1) Nó nói như thế là thiếu thiện chí.E2) Hôm qua em có lỗi với anh, em xin anh thứ lỗi.3.Hãy vận dụng cách nói giảm nói tránh để đặt năm câu đánh giá trong những trường hợp khác nhau.a.Cậu hôm nay mặc áo quần lòe loẹt quá.Hôm nay cậu mặc quần áo hơi màu mè đấy.b.Cái xe của cậu như đồ nhôm nhựa.Cái xe của cậu nước sơn hơi bị mờ.c.Bài tập làm văn của cậu viết dở lắm.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Miễn thuế Tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng vào sản xuất thuỷ điện không đủ điều kiện hoà vào mạng lưới điện quốc gia theo quy định của Luật Điện lực đối với tổ chức, cá nhân do Chi cục thuế quản lý potx

MIỄN THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN DÙNG VÀO SẢN XUẤT THUỶ ĐIỆN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOÀ VÀO MẠNG LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN DO CHI CỤC THUẾ QUẢN LÝ POTX

TRANG 1 MI ỄN THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THI ÊN NHIÊN DÙNG VÀO S ẢN XUẤT THUỶ ĐIỆN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HO À VÀO M ẠNG LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐIỆN L ỰC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC[r]

2 Đọc thêm

KE HOACH DAY HOC MON CONG NGHE 7 N¨M 2010 - 2011

KE HOACH DAY HOC MON CONG NGHE 7 N¨M 2010 - 2011

Gieo ht v chm súc vn gieo m cõy rng- Xác định đợc các cách các tác động làm cho hạt cây rng có tỉ lệ nảy mầm cao. - Trình bày c thi v gieo ht cõy rng nớc ta, trình bày đợc các bớc và yêu cầu kĩ thuật trong mỗi b-ớc của quy trình giao hạt.- Nêu c cỏc cụng vic lm chmsúc ch yu vn gieo m cõy rng - Tham gia tích cực vào việc trồng vờn trờng hay vờn gia đình để pháttriển cây ăn quả hay cây lấy gỗ, góp phần tạo ra sản phẩm, cải thiện môi trờng sinh thái.24Bi 25: - Lm c cỏc thao tỏc k thut - Tham gia tích cực vào việc trồng Thc hnh: Gieo ht v cy cõy vo bu đấtgieo ht v cy cõy vo bu t .vờn trờng hay vờn gia đình để pháttriển cây ăn quả hay cây lấy gỗ, góp phần tạo ra sản phẩm, cải thiện môi trờng sinh thái.25Bi 26:Trng cõy rng
Xem thêm

10 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân pdf

TÀI LIỆU MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PDF

CÁC TÀI LI ỆU CHỨNG MINH SỐ THUẾ Đ Ã N ỘP HOẶC TẠM NỘP TRONG NĂM ĐỀ NGHỊ GI ẢM THUẾ:...[r]

2 Đọc thêm

KHÁM CẢM GIÁC potx

KHÁM CẢM GIÁC POTX

KHÁM CẢM GIÁC Nơron cảm giác ngoại biên tiếp thu những biến đổi của ngoại cảnh và báo hiệu lên cấp trung ương dưới hình thức cảm giác. Có nhiều loại cảm giác: cảm giác chủ quan và cảm giác khách quan: - Cảm giác chủ quan là do người bệnh cảm thấy như cảm thấy kim châm,tê bì, kiến bò. - Cảm giác khách quan là do người bệnh thấy khi ta kích thích vào một vùng cơ thể . tuỳ theo vật kích thích (kim châm, lông, nóng lạnh…) mà người bệnh sẽ trả lời khác nhau (đau, sờ, nóng, lạnh…), cảm giác khách quan gồm cảm giác nông và cảm giác sâu. + Cảm giác nông gồm có sờ, đau, nóng, lạnh do bó Déjerine phụ trách. + Cảm giác sâu gồm có cảm giác tư thế, vị trí, cảm giác rung xương, nhận thức đồ vật, do các bó Goll, Burdach và các bó tiểu não chéo phụ trách. I. PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN RỐI LOẠN CẢM GIÁC. 1. Nguyên tắc khám. Khám cảm giác cần phải kiên nhẫn, tỉ mỉ và phải làm người bệnh yên tâm. Để người bệnh nhìn đi chỗ khách hoặc nếu cần, che mắt người bệnh. Cần nắm vững sơ đồ vùng cảm giác, đặc biệt phải nhớ những mốc điểm sau đây: D5 ngang vú, D10 ngang rốn. 2. Kỹ thuật khám. 2.1. Cảm giác nóng; - Cảm giác sờ: dùng bút lông hoặc một vật mềm như đầu que quấn bông quyệt vào từng da của người bệnh. - Cảm giác đau: dùng đầu kim châm vào da. - Cảm giác nóng lạnh: dùng hai ống nghiệm, một ống đựng nước nóng, một ống đựng nước đá đang tan, áp vào da người bệnh. Trong khi tiến hành thăm khám
Xem thêm

5 Đọc thêm

 LIÊU TRAI CHÍ DỊ

LIÊU TRAI CHÍ DỊ

LIÊU TRAI - LAO SƠN ĐẠO SĨ (Tranh do Triệu Hoành Bản, Vương Diệc Thu, Vương Thúc Huy, Tiền Tiếu Ngai, Uông Ngọc Sơn, Lưu Kế Dữu, Trương Lệnh Đào, Hồ Nhược Phật liên hoàn họa).LIÊU TRAI CHÍ DỊ:CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG TRONG CÕI MỘNG.(Tạp chí Kiến thức ngày nay số - 673 - ngày 20/4/2009)Nguyễn Cẩm Xuyên.Truyện truyền kì trong dân gian xưa nay không hiếm; truyện mặc dù không thực nhưng sức hấp dẫn lại lớn nên vẫn hay được người đời sưu tập. Văn học cổ điển nước ta có nhiều tác phẩm như thế: Lĩnh Nam chích quái của Trần Thế Pháp, Việt điện u linh tập của Lý Tế Xuyên, Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ… Riêng Trung Quốc: truyện truyền kì ma quái cũng nhiều, trong đó một tác phẩm vừa hấp dẫn người xem bởi nhiều tình tiết, vừa kì dị lại vừa phản ánh cuộc sống thực của xã hội Trung Hoa lúc bấy giờ là Liêu Trai chí dị. Tác phẩm lúc mới hoàn thành gồm 8 quyển, có cả thảy 491 truyện, ước hơn 40 vạn chữ, sáng tác vào đầu đời nhà Thanh, được đánh giá là đỉnh cao của tiểu thuyết văn ngôn thời cổ đại. Truyện tập hợp các câu chuyện dân gian, phảng phất giống các truyện quái dị đời Lục triều, các truyện truyền kỳ đời Đường nhưng vẫn có một tính cách riêng khá độc đáo. Tác giả Liêu Trai chí dị là Bồ Tùng Linh (1640-1715), người tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, tự là Lưu Tiên (留仙) lại có tự là Kiếm Thần ( 剑臣), biệt hiệu : Liễu Tuyền cư sĩ (柳泉居士), tự xưng là Di Sử thị (剑史氏), người đời vẫn gọi là Liêu Trai tiên sinh (聊剑先生). Bồ Tùng Linh là thầy giáo nghèo làng quê, học giỏi, 18 tuổi đã đỗ đầu huyện, phủ, tỉnh trong khoa thi Đồng tử, được bổ Bác sĩ đệ tử viên (1) nhưng sau đó thi mãi không đỗ đạt gì, đến năm 71 tuổi mới đỗ Cống sinh và chỉ 4 năm sau thì mất.Sau khi Bồ Tùng Linh mất, vì nhà nghèo, Liêu Trai chí dị vẫn không thể ấn hành; mãi hơn 50 năm sau (năm Càn Long thứ 31; 1766) mới được khắc in và chỉ sau một thời gian, các bản dịch Liêu Trai chí dị đã xuất hiện hơn 20 nước. Đến nay tác phẩm được chuyển thể sang các loại nghệ thuật khác như: hí kịch, điện ảnh, phim truyền hình…Riêng ta, từ năm 1901 trên báo Nông Cổ Mín Đàm, Liêu Trai chí dị đã được dịch và đăng nhiều kì, sau đó các dịch giả như Đào Trinh Nhất, Tản Đà, Nguyễn Huệ Chi, Cao Xuân Huy, Nguyễn Văn Huyền, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Vọng Chi Nguyễn Chí Viễn, Phạm Tú Châu, Đỗ Ngọc Toại, Nguyễn Đức Lân, Trần Thị Băng Thanh ... dịch lại, in thành sách.Ngoài Liêu trai chí dị, Bồ Tùng Linh còn là tác giả của nhiều thơ, tiểu thuyết và truyện ngắn. Về tiểu thuyết, có Liêu Trai văn tập gồm 12 quyển. Về thơ có Liêu Trai thi tập gồm 6 quyển với hơn 1000 bài thơ, 170 bài từ, 14 vở ca khúc dân gian và 3 vở tạp kịch. Xã hội phong kiến thời Mãn Thanh cũng như bao đời vua chúa đầy rẫy những tệ nạn, những thói tục
Xem thêm

6 Đọc thêm

Hạch Toán Tài Chính Doanh Nghiệp (Phần 2) part 2 doc

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (PHẦN 2) PART 2 DOC

3. Khi tổn thất thực sự xảy ra (như các doanh nghiệp nhận vốn góp bị phá sản, bị thiên tai, hỏa hoạn, ) các khoản đầu tư thực sự không có khả năng thu hồi hoặc thu hồi thấp hơn giá gốc ban đầu, doanh nghiệp có quyết định dùng khoản dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn đã lập để bù đắp tổn thất khoản đầu tư dài hạn, ghi: Nợ các TK 111, 112, (Nếu có) Nợ TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (Số đã lập dự phòng) Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số chưa lập dự phòng) Có các TK 222, 223, 228 (Giá gốc khoản đầu tư bị tổn thất). TÀI KHOẢN 241 XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (Bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ. Công tác đầu tư XDCB và sửa chữa lớn TSCĐ của doanh nghiệp có thể được thực hiện theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. các doanh nghiệp tiến hành đầu tư XDCB theo phương thức tự làm thì tài khoản này phản ánh cả chi phí phát sinh trong quá trình xây lắp, sửa chữa. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU
Xem thêm

9 Đọc thêm

Hạch Toán Theo Nguồn Tài Sản part 22 pps

HẠCH TOÁN THEO NGUỒN TÀI SẢN PART 22 PPS

3. Khi tổn thất thực sự xảy ra (như các doanh nghiệp nhận vốn góp bị phá sản, bị thiên tai, hỏa hoạn, ) các khoản đầu tư thực sự không có khả năng thu hồi hoặc thu hồi thấp hơn giá gốc ban đầu, doanh nghiệp có quyết định dùng khoản dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn đã lập để bù đắp tổn thất khoản đầu tư dài hạn, ghi: Nợ các TK 111, 112, (Nếu có) Nợ TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (Số đã lập dự phòng) Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số chưa lập dự phòng) Có các TK 222, 223, 228 (Giá gốc khoản đầu tư bị tổn thất). TÀI KHOẢN 241 XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (Bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ. Công tác đầu tư XDCB và sửa chữa lớn TSCĐ của doanh nghiệp có thể được thực hiện theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. các doanh nghiệp tiến hành đầu tư XDCB theo phương thức tự làm thì tài khoản này phản ánh cả chi phí phát sinh trong quá trình xây lắp, sửa chữa. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU
Xem thêm

9 Đọc thêm

Giáo trình trang bị điện-Chương 4 pdf

GIÁO TRÌNH TRANG BỊ ĐIỆN-CHƯƠNG 4 PDF

làm việc f = 400 kHz. Lò gồm có bốn khôi chính: 1) Biến áp tăng áp kVU 102= 2) Khối chỉnh lưu cao áp dùng đèn tiratrông 1Đ ÷ 6Đ, chỉnh lưu VU3801đc iện áp xoay chiều có trị số tới 15.000V. Điều chỉnh công suất ủa lò bằng cách thay đổi góc mở của các đèn tiratrông (thay đổi điện áp của bộ chỉnh lưu) Hình 4.6. Đồ thị điện áp, dòng điện tại các điểm đo của lò cảm ứng trung tần 44

7 Đọc thêm

Tuần 18 lớp 2(KNS, có luyện, 3 cột)

TUẦN 18 LỚP 2(KNS, CÓ LUYỆN, 3 CỘT)

-YC HS thảo luận N2. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhân xét.- Mời một số em nói lời giới thiệu .- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh .4. Ôn luyện về dấu chấm .- Gọi học sinh đọc yêu cầu đề .- Yêu cầu lớp tự làm bài sau đó chép lại cho đúng chính tả .- Chấm bài, nhận xét, sữa bài.- Nhận xét tuyên dương H làm tốt . 5. Củng cố dặn dò -Giáo viên nhận xét đánh giá .- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .-Lần lượt HS lên bốc thăm bài,chuẩn bị - Đọc và trả lời nội dung bài theo yc-HS khác lắng nghe và nhận xét .-3 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.- Cháu chào bác ạ ! Thưa bác , cháu là Hương , học cùng lớp với Hằng. Thưa bác , bạn Hằng có nhà không ạ .- Thảo luận tìm cách nói .- Chào bác ạ ! Cháu là Bin con bố Long bên cạnh nhà bác . Bác làm ơn cho cháu mượn cái kìm ạ .- Một em đọc yêu cầu .- Lớp làm bài cá nhân vào vở .- 1 em lên bảng làm bài .Đầu năm học mới , Huệ nhận được quà của bố . Đó là một chiếc cặp rất xinh . Cặp có quai đeo .
Xem thêm

14 Đọc thêm

Bài giảng Dai so T18_Luyen_Tap.ppt

BÀI GIẢNG DAI SO T18_LUYEN_TAP

nA B ? đơn thức B thay đơn thức B thay bằng thì bằng thì nn∈∈NN cần có điều kiện gì để cần có điều kiện gì để 2xnxA BOTrả lời:Trả lời:{ }0;1;2≤⇒ ∈n 2n

15 Đọc thêm

Cùng chủ đề